Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб покращення хворого колінного суглоба, що включає масаж, який відрізняється тим, що спочатку до здорової ноги по намагніченій сітці прикріплюють сенсори, при скороченні м'язів фіксують силу енергії їх скорочення, потім сигнали перетворюють в електричні імпульси з подаванням їх на намагнічену сітку і нервові клітини суглобової капсули хворого колінного суглоба.

Текст

Спосіб покращення хворого колінного суглоба, що включає масаж, який відрізняється тим, що спочатку до здорової ноги по намагніченій сітці прикріплюють сенсори, при скороченні м'язів фіксують силу енергії їх скорочення, потім сигнали перетворюють в електричні імпульси з подаванням їх на намагнічену сітку і нервові клітини суглобової капсули хворого колінного суглоба. (19) (21) u200608103 (22) 19.07.2006 (24) 15.01.2007 (46) 15.01.2007, Бюл. № 1, 2007 р. (72) Воронко Андрій Анатолійович, Тимофєєв Микола Іванович, Сорокопуд Іван Олександрович, Мальований Віктор Олександрович (73) Воронко Андрій Анатолійович, Тимофєєв Микола Іванович, Сорокопуд Іван Олександрович, Мальований Віктор Олександрович 3 20266 4 потім сигнали перетворюють в електричні імпульються клітинами органічної основи хворого суглоси з подаванням їх на намагнічену сітку і нервові бу через сітку. Внаслідок цього оболонка 8 і капсуклітини суглобової капсули хворого суглобу. ла 9 починають боліти. Еластичність кістки Вплив електричних імпульсів на хворі клітини залежить від органічної речовини, її ємність біля суглобу повертає пацієнтам можливість безбольо1/3, а твердість - від мінеральних солей, їх біля 2/3 вого пересування, піднімає настрій і "життєвий (відомі роботи великого анатома Везалія). Кістки тонус" (відмітимо, що суглоби починають спочатку зазнають тиск, стиснення, розтягнення. Зверху боліти на зміни погоди). Відбувається, якби, віднокістка покрита окістям і тонким сполучнотканинним влення старих клітин, знижується стресовий стан утворенням, багатим нервовими закінченнями і організму - це в кінцевому результаті дуже важлисудинами. Імпульси 5 діють на капсулу 9 і біль в во. кінцевому результаті - вгамовується. Спосіб пожвавлення хворого колінного суглобу Біомеханіка суглобів містить меніски, диски реалізується на пристрої. (Фіг.2), котрі в кінцевому підсумку, збільшують конНа Фіг.1 наведений загальний вид проникненгруентність (притертість) зчленування поверхонь і ня електричних імпульсів до хворого колінного є амортизаторами, а також внутрішньосуглобові суглобу, зв'язки, що укріплюють зчленування при впливі на на Фіг.2 - схема будови хворого колінного сугних електричних імпульсів. лобу Фіг.1 (сітки з приборами надягаються на сугВ порівнянні з прототипом та іншими біомехалоби заздалегідь). нічними рішеннями спосіб, що пропонується, доПристрій містить намагнічену сітку 1 з полюзволяє: сом S, що сприймає імпульси на хворому суглобі, - досягати зникнення больового синдрому за намагнічену сітку 2 з полюсом N, що випромінює короткий проміжок часу; електричні імпульси на здоровій нозі. На суглобі - досягати швидкої функціональної реабілітації розміщені датчики-сенсори 3, що фіксують силу хворого колінного суглобу; енергії скорочення м'язів, генератор 4, що пере- за допомогою впливу електричних імпульсів творює в електричні імпульси 5 енергію скороченна м'язи усува ти біль, піднімати психологічний ня м'язів. Намагнічені сітки 1, 2 прискорюють настрій, бути людині мало помітною (теза - "вчись сприйняття імпульсів. жити хворим"). Суглоб складається з епіфізу 6 кісток, суглоПристрій практичний, доступний, малогабарибового хрящу 7, синовіальної оболонки 8, суглоботний, недорогий і рекомендується для впровавої капсули 9, окістя 10 (Фіг.2). дження. Спосіб реалізується наступним чином. Джерела інформації: При ходьбі, надавлюванні на здоровий суглоб 1. Токуиро Намикоши. Шиацу. - К.: "Высшая сенсори 3, з'єднані між собою, фіксують силу енершкола", 1987. -72с. - аналог. гії скорочення м'язів в різних точках. Генератор2. Кессель В.П. Заболевания суставов и поперетворювач 4 перетворює зусилля стиснення звоночника. -Ставропольское книжное изд-во, м'язів в електричні імпульси. Імпульси 5 сприйма1986. -110с. - прототип. Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for improving mobility of affected knee joint

Автори англійською

Voronko Andrii Anatoliovych, Voronko Andrii Anatoliiovych, Tymofeev Mykola Ivanovych, Tymofeiev Mykola Ivanovych, Tymofieev Mykola Ivanovych, Tymofieiev Mykola Ivanovych, Sorokopud Ivan Oleksandrovych, Maliovanyi Viktor Oleksandrovych, Maliovany Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ улучшения подвижности пораженного коленного сустава

Автори російською

Воронко Андрей Анатольевич, Воронко Андрей Анатолиевич, Тимофеев Николай Иванович, Сорокопуд Иван Александрович, Сорокопут Иван Александрович, Малеваный Виктор Александрович, Малёваный Виктор Александрович, Малеванный Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61H 13/00

Мітки: рухомості, покращення, спосіб, суглоба, колінного, хворого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-20266-sposib-pokrashhennya-rukhomosti-khvorogo-kolinnogo-sugloba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб покращення рухомості хворого колінного суглоба</a>

Подібні патенти