Спосіб лікування хворих на токсично-алергічні ураження слизової оболонки ротової порожнини

Номер патенту: 19759

Опубліковано: 15.12.2006

Автор: Чумак Евеліна Аркадіївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на токсично-алергічні ураження слизової оболонки ротової порожнини, що включає усунення місцевих подразнюючих чинників порожнини рота, застосування медикаментозних засобів у вигляді аплікацій, який відрізняється тим, що  як медикаментозний засіб для аплікацій на вогнища уражень слизової оболонки використовують поліметилсилоксан протягом 15 хвилин з триразовою зміною тампонів, через 40 хвилин повторюють аплікацію без зміни тампонів 1 раз на день упродовж 8-10 сеансів в домашніх умовах або в стоматологічному закладі.

Текст

Спосіб лікування хворих на токсично-алергічні ураження слизової оболонки ротової порожнини, що включає усунення місцевих подразнюючих 3 19759 4 рактер перебігу токсико-алергічного процесу. Споком запалення по периферії та вкриті фібриновим сіб потребує поєднання з антибактеріальною теналітом. Губи вкриті кров'яною кіркою. Попередній рапією. діагноз - багатоформна ексудативна еритема Задача, яку вирішує корисна модель, що заявінфекційно-алергічна форма. Пацієнту було призляється, в оптимізації умов для впливу на основні начено аплікації на очаги ураження протягом 15 патогенетичні ланки захворювання. хвилин з трьохразовою зміною тампонів 1 раз на Технічний результат від використання корисдень. Для аплікацій використовували поліметилної моделі полягає у підвищенні ефективності лісилоксан разведений в етанолі з поступовим докування токсико-алергічних уражень слизової ободаванням дистилірованої води до одерження одлонки порожнини рота, а також у можливості у норідної суспензії. Зменшення запалення було вже застосуванні її як у стоматологічних відділеннях та на 2-3 день. Після 3 дня почалось очищення очагів клініках різної форми власності, так і в домашніх ураження. На 8 день ураження були відсутні, саумовах. мопочуття - задовільне. Поставлена задача вирішується тим, що у віВ клініці терапевтичної стоматології НМУ задомому способі, який включає усунення місцевих пропонований спосіб було застосовано у 62 хвоподразнюючих чинників порожнини рота, застосурих на токсично-алергічні ураження слизової обовання медикаментозних засобів у вигляді аплікалонки порожнини рота різного ступеня тяжкості. цій, згідно корисної моделі, в якості медикаментоКонтрольну групу склали 20 пацієнтів з ідентичним зного засобу для аплікацій на очаги уражень ураженням слизової оболонки порожнини рота слизової оболонки використовують поліметилсивіком та статтю, яким лікування проводили спосолоксан протягом 15 хвилин з трьохразовою зміною бом-прототипом. Результати лікування порівнюватампонів, через 40 хвилин повторюють аплікацію ли з результатами лікування запропонованим спобез зміню тампонів 1 раз на .день упродовж 8-10 собом. сеансів в домашніх умовах або стоматологічному Як свідчать отримані дані, запропонований закладі. спосіб має більшу ефективність, ніж спосібНа відміну від відомого способу найближчого прототип і дозволяє досягнути у хворих даної катеаналогу застосування поліметмсилоксану призвогорії скорочення терміну лікування, відсутності дить до швидкої і ефективної ліквідації запального ускладнень за умови зниження медикаментозного процесу. Це досягається за рахунок одночасного навантаження на організм. впливу поліметилсилоксану на всі основні патогеЛІТЕРАТУРА: нетичні ланки розвитку токсико-алергічних ура1 .Борисенко А.В. Анатомо-физиологические и жень. Завдяки цьому усуваються чинники, що інгистологические особенности слизистой оболочки дикують запальний процес, створюються умови полости рта. //-К.: Б.и.,1994. - 76с. для відновних реакцій, підвищуються захисні влас2. Городенко А.В., Данилевский Н.Ф., Хоменко тивості організму. Л.А., Сидельникова Л.Ф., Сапухина Г.А., МахнакоСпосіб здійснюється наступим чином. ва Э.А. Комплексное лечение токсикоПацієнтам після усунення місцевих подразнюалергических поражений слизистой оболочки поючих чинників порожнини рота проводять аплікації лости рта у взрослых и детей. //Киев: Б.и., 1988. на ураження слизової оболонки порожнини рота. С.7. Поліметилсилоксан розводять в етанолі, потім 3. Данилевский. М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт поступово додають дисцилировану до одержання В.В. Фармакотерапія захворювань слизової обооднорідної суспензії та наносять у вигляді аплікації лонки порожнини рота і ткани пародонта. К.: Здона 15 хвилин з трьохразовою зміною тампонів 1 ровья.- 1991. - 261с. раз на день, через 40 хвилин повторюють апліка4. Моложанов И.А. Апликационная сорбция в цію без зміни тампонів протягом 9-10 сеансів в комплексном лечении воспалительных заболевадомашніх умовах або у стоматологічному закладі. ний слизистой оболочки полости рта. Ефективність запропонованого способу оцінюКомплексное лечение и профилактика стоматоловалася за клініко-лабораторними показниками. гических заболеваний. // Материалы УП съезда Конкретний приклад втілення. стоматологов УССР. - Львов, 3-5 октября 1989 Хворий К., 25 років, звернувся зі скаргами на года. - Киев. - 1989. - С.76. загальну слабкість, ломоту в суглобах, підвищення 5. Воспалительные заболевания в челюcнотемператури тіла до 38,5-39°С, неможливість вжилицевой области у детей. Под ред. В.В. Рогинсковання їжі із-за білей в порожнині рота. Захворюго. -М.,-1998. - 272с. вання виникло після застосування антибіотиків на 6. Пинчук В.В., Тищенко Т.В., Кошовская В.А., фоні застудного захворювання. Об'єктивно: обДук Д.Д. Применение катомаса в комплексном личчя симетрично, утруднене відкривання рота, лечении заболеваний пародонта и слизистой обослизова оболонка в області щоки, губ, м'якого підлочки полости рта. // Вісник стоматології.- 1996.небіння гіперемійована. є численні ерозії з обод№3. - С.24-213. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating patients with toxic and allergic lesions of oral mucosa

Назва патенту російською

Способ лечения больных токсически-аллергическими поражениями слизистой оболочки ротовой полости

МПК / Мітки

МПК: A61K 6/00, A61K 47/30

Мітки: порожнини, хворих, токсично-алергічні, ротової, спосіб, ураження, лікування, слизової, оболонки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-19759-sposib-likuvannya-khvorikh-na-toksichno-alergichni-urazhennya-slizovo-obolonki-rotovo-porozhnini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на токсично-алергічні ураження слизової оболонки ротової порожнини</a>

Подібні патенти