Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб рафінації олії, що включає нагрівання олії, внесення ортофосфорної кислоти, перемішування, нейтралізацію вільних жирних кислот, відділення соапстоку, який відрізняється тим, що спочатку сиру олію кондиціонують до температури 30-35 °С і вносять до неї ортофосфорну кислоту, після перемішування та витримки до 12 хвилин олію охолоджують до 5-10 °С, нейтралізацію вільних жирних кислот здійснюють каустичною содою і доданою фосфорною кислотою, ретельно перемішують і витримують протягом до 10 годин, перед відділенням соапстоку та восків олію нагрівають до 18-20 °С, а після відділення соапстоку і восків нейтралізовану олію промивають для зниження остаточної кількості мила, нагріваючи олію до температури 80-85 °С і додаючи промивну воду у кількості до 74 л на 1 т олії, ретельно перемішують з відділенням води на сепараторі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що ортофосфорну кислоту вводять в олію у кількості до 250 г ортофосфорної кислоти на 1 т олії.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що фосфорну кислоту додають у кількості до 2,2 л на 1 т олії.

Текст

1. Спосіб рафінації олії, що включає нагрівання олії, внесення ортофосфорної кислоти, перемішування, нейтралізацію вільних жирних кислот, відділення соапстоку, який відрізняється тим, що спочатку сиру олію кондиціонують до температури 30-35 °С і вносять до неї ортофосфорну кислоту, після перемішування та витримки до 12 хвилин олію охолоджують до 5-10 °С, нейтралізацію вільних жирних кислот здійснюють каустичною содою і 3 19758 4 Ортофосфорну кислоту вводять в олію у кільжиру, воскоподібних речовин, фосфоліпідів) та кості до 250г ортофосфорної кислоти на 1т олії. восків олію піддають м'якому нагріву до 18-20 С. Фосфорну кислоту додають у кількості до 2,2л Нейтралізовану винтеризовану олію необхідно на 1т олії. промити для зниження остаточної кількості мила. Спосіб, що пропонується, є способом холодної Олію нагрівають до температури 80-85 С, додають рафінації, при якому олія знаходиться під дією промивну воду у кількості до 74л на 1т олії, ретевисокої температури лише один раз, коли олію льно перемішують з олією. Вода відділяється на нагрівають перед промивкою водою до 80-85 С. сепараторі. Витримка олії при низькій температурі сприяє Отримують олію з такими органолептичними формуванню пластівців воскоподібних речовин з показниками: наступним відділенням осаду. запах і смак - без запаху, зі смаком знеліченої Низька температура обробки олії сприяє зберіолії або з приємними слабо специфічними відтінганню вітаміну Е і не допускає утворення в ній каками смаку і запаху; нцерогенних речовин. Промивання нагрітої олії прозорість - прозоре, без осаду; водою знижує остаточну кількість мила в ній. Споколірне число, мг йоду, не більше 10. сіб видаляє також воски. Здійснення нейтралізації Корисна модель пояснюється прикладом. вільних жирних кислот каустичною содою та фосПриклад форною кислотою підвищує органолептичні показСпочатку сиру олію кондиціонували до темпеники олії. ратури 30 С і внесли в неї ортофосфорну кислоту Спосіб рафінації олії здійснюють наступним у кількості 250г ортофосфорної кислоти на 1т олії. чином. Після ретельного перемішування і витримки 12 Цей спосіб обмежується обробкою олії з низьхвилин олію охолодили до 5 С. ким вмістом жирних олій через те, що при високоДалі в олію дозували каустичну соду у кількосму вмісті вільних жирних кислот втрати олії занадті, необхідній для нейтралізації вільних жирних то великі. кислот, і фосфорну кислоту у кількості 2,2л на 1т Спочатку сиру олію кондиціонують (нагріваолії, перемішали і витримали протягом 10 годин. ють) до температури 30-35 С і вносять в неї ортоПеред відділенням соапстоку та восків олію фосфорну кислоту у кількості до 250г ортофосфопіддали м'якому нагріву до 20 С. рної кислоти на 1т олії. Нейтралізовану винтеризовану олію нагріли Після ретельного перемішування і витримки до температури 85 С, додали промивну воду у до 12 хвилин олію охолоджують до 5-10 С. кількості 74л на 1т олії, ретельно перемішали з Далі в олію дозують каустичну соду у кількості, олією. Вода відділилася на сепараторі. необхідній для нейтралізації вільних жирних кисОтримали олію з такими органолептичними лот, і доданою фосфорною кислотою у кількості до показниками: 2,2л на 1 т олії, перемішують і витримують протязапах і смак - з приємними слабо специфічнигом до 10 годин. ми відтінками; Перед відділенням соапстоку (важкої фази, що прозорість - прозоре, без осаду; відділяють на сепараторі та що складається з нейколірне число, мг йоду, 10. тралізованих вільних жирних кислот, нейтрального Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for oil refining

Назва патенту російською

Способ рафинации масла

МПК / Мітки

МПК: C11B 3/00

Мітки: спосіб, олії, рафінації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-19758-sposib-rafinaci-oli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб рафінації олії</a>

Подібні патенти