Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Регулюючий пристрій гідротурбіни, що містить датчик тиску, який через перший регулятор, перший електропривід з'єднаний з першим входом затвора, датчик швидкості обертання, який через другий регулятор, другий електропривід з'єднаний з другим входом затвора, перший і другий задатчик, причому перший з'єднаний з другим входом першого регулятора, який відрізняється тим, що в нього введені перший і другий корегуючі регулятори, перший, другий і третій суматори, вихід першого регулятора з'єднаний з першими входами першого і другого суматорів, другі входи яких підключені до виходу датчика тиску, виходи першого і другого суматорів з'єднані з входами першого і другого корегуючих регуляторів відповідно, задавальні входи першого ідругого корегуючих регуляторів з'єднані з виходами першого задатчика, виходи першого і другого корегуючих регуляторів підключені до першого і другого входів третього суматора відповідно, третій вхід третього суматора з'єднаний з виходом другого задатчика, вихід третього суматора з'єднаний з другим входом другого регулятора.

Текст

Регулюючий пристрій гідротурбіни, що містить датчик тиску, який через перший регулятор, перший електропривід з'єднаний з першим входом затвора, датчик швидкості обертання, який через другий регулятор, другий електропривід з'єднаний з другим входом затвора, перший і другий задатчик, причому перший з'єднаний з другим входом 3 19559 4 перший 5, другий 6 задатчики, перший 7, другий 8 ся у такому робочому стані, щоб в гідротурбіні заелектроприводи, перший 9, другий 10 корегуючі безпечувалась підтримка тиску на заданому рівні. регулятори, перший 11, другий 12, третій 13 сумаСума сигналів з датчика тиску і регулятора 3 з відтори. До складу гідротурбіни 14 входять затвір 15 і німанням опорного сигналу поступає на вихід релопатки, що регулюються 16. гулятора 9. Так як опорний сигнал більше вихідноСистема працює наступним чином. го сигналу регулятора 3, вихідний сигнал суматора Сигнал з виходу гідротурбіни поступає на дат11 менше сигналу з датчика тиску 1 і вихідний сигчик тиску 1, з датчика тиску 1 - на вхід регулятора нал регулятора 9 дорівнює нулю. Сума сигналів з 3 і входи суматорів 11 і 12. Вихідний сигнал регудатчика тиску 1 і регулятора 3 поступає на вхід лятора 3 подається на електрогідропривід 7, який регулятора 10, вихідний сигнал якого дорівнює контролює відкривання затвору 15 і тим самим, нулю. На вхід регулятора 4 у цьому випадку поступереміщення лопаток 16, і другі входи суматорів пає тільки сигнал від задатчика 6, регулятор 4 11 і 12. На третій вхід суматора 11 подається опоустановлює електрогідропривід 8 в такий стан, рний сигнал. Вихідний сигнал суматора 11 подаколи робота гідротурбіни забезпечує підтримку ється на вхід регулятора 9, вихідний сигнал якого другого параметра - швидкості обертання гідротупоступає на вхід суматора 13, на другий вхід якого рбіни на заданому рівні. подається вихідний сигнал задатчика 6 другого При відхиленні тиску в сторону його збільшенпараметра. Вихідний сигнал суматора 13 поступає ня прямий регулятор 3, намагаючись зберегти зана задавальний вхід регулятора 4, на вхід якого дане значення, збільшує свій вихідний сигнал. Копоступає сигнал з датчика швидкості обертання 2 ли вихідний сигнал регулятора 3 дорівнює другого параметра. Вихідний сигнал регулятора 4 опорному сигналу суматора 11, починає працюваподається на електрогідропривід 8, який контроти регулятор 9, вихідний сигнал якого збільшуєтьлює другий параметр відкриванням затвору 15 і ся. Це призводить до збільшення сигналу задания переміщенням лопаток 16 гідротурбіни 14. Вихіддля регулятора 4 і зменшення його вихідного сигний сигнал задатчика 5 поступає на задавальні налу. Електрогідропривід 8 переходить в інший входи регуляторів 3,9 і 10. робочий стан. Установки регуляторам 3,4,9 та 10 такі, які заПри відхиленні тиску в сторону його зменшенбезпечують необхідну швидкість реагування сисня регулятор 3 зменшує свій вихідний сигнал. Коли теми в діапазоні регулювання параметрів в разі дії вихідний сигнал регулятора 3 дорівнює нулю, пона електрогідроприводи 7 і 8, забезпечуючи зміну чинає працювати регулятор 10, вихідний сигнал тиску і швидкості обертання за необхідний час. якого збільшується. Це призводить до збільшення В номінальному режимі вихідний сигнал прясигналу задания для регулятора 4 і зменшення мого регулятора 3 устанавлюється таким чином, його вихідного сигналу. щоб перший параметр - тиск, відповідав заданноТаким чином запропонований пристрій дозвому задатчиком 5. Електрогідропривід 7 знаходитьляє підвищити точність регулювання параметрів. Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Control unit of hydro-turbine

Автори англійською

Bandura Ivan Mykolaiovych, Symonov Volodymyr Fedorovych

Назва патенту російською

Регулирующее устройство гидротурбины

Автори російською

Бандура Иван Николаевич, Симонов Владимир Федорович

МПК / Мітки

МПК: F03B 15/00

Мітки: регулюючий, пристрій, гідротурбіни

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-19559-regulyuyuchijj-pristrijj-gidroturbini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Регулюючий пристрій гідротурбіни</a>

Подібні патенти