Кріпильно-розподілювальний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кріпильно-розподілювальний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата, що містить трубну решітку з отворами, в кожному з яких за допомогою розтискного ковпачка закріплений кінець полімерної трубки, при цьому стінка ковпачка містить перфоровану ділянку з боку його денця, розташованого над зовнішньою поверхнею трубної решітки, який відрізняється тим, що денце ковпачка з внутрішнього боку обладнане виступом, співвісним зі стінкою ковпачка і висотою, більшою за висоту її перфорованої ділянки.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що виступ виконаний знімним.

Текст

1. Кріпильно-розподілювальний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата, що містить трубну решітку з отворами, в кожному з яких за допомогою розтискного ковпачка закріплений кінець полімерної трубки, при цьому стінка ковпачка містить перфоровану ділянку з боку його денця, розташованого над зовнішньою поверхнею трубно! решітки, який відрізняється тим, що денце ковпачка з внутрішнього боку обладнане виступом, співвісним зі стінкою ковпачка і висотою, більшою за висоту Ті перфорованої ділянки. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що виступ виконаний знімним Корисна модель належить до виготовлення тепломасообмінної" апаратури й може бути використана в кожухотрубних теплообмінниках і розділговальних мембранних апаратах хімічної, харчової1, теплоенергетичної та інших галузей промисловості. Для забезпечення можливості оброблення багатьох речовин, особливо агресивних, в апаратобудуванні часто як робочі елементи обладнання (теплообмінні трубки, розділювальні мембрани тощо) застосовують полімерні плівки, однією з проблем експлуатації яких є забезпечення надійного й простого закріплення кінців зазначених трубок у трубних решітках Так, відомий кріпильнорозподільний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата, що містить трубну решітку з конічними отворами, в кожному з яких за допомогою розтискно') втулки із зовнішньою конічною поверхнею закріплено кінець полімерної трубки [ас. СРСР №612146, МПК2 F 26 F 9/08, заявл 11.08.1976, опубл. 25 06.1978]. Цей пристрій відрізняється простотою й відносною надійністю конструкції, проте реалізація найбільш ефективного для такого типу апаратів плівкового режиму теч» теплоносія по внутрішній поверхні полімерної трубки дуже ускладнена. Крім того, пристрій не забезпечує утворення стабільної вхідно) ділянки течі! теплоносія в полімерній трубці, що також погіршує умови проведення процесу Найближчим за технічною сутністю до пропо нованої корисної моделі є кріпильно-розподільний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата, що містить трубну решітку з отворами, в кожному з яких за допомогою розтискного ковпачка закріплено кінець полімерної трубки, при цьому стінка ковпачка має перфоровану ділянку з боку його денця, розташованого над зовнішньою поверхнею трубно'; решітки [а.с, №1451536, МПК4 F 28 F 9/08, заявл 06.04.1987, опубл 15.01.1989] На відміну від аналога, що розглянуто, цей пристрій стабілізує течію теплоносія на вході в полімерну трубку за рахунок гасіння його коливань денцем ковпачка та частиною стінки ковпачка з перфорованою ділянкою. Проте, як і в аналозі, що розглянуто, реалізація стабільної плівкової течГі теплоносія в такій конструкції практично неможлива, оскільки його потоки, що проходять одночасно крізь перфорацію стінки ковпачка, взаємодіють один з одним, суттєво погіршуючи гідродинаміку теплоносія в полімерній трубці В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити кріпильно-розподільному пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата, в якому нове виконання розтискного ковпачка забезпечує утворення стабільного плівкового режиму течи рідини на внутрішній поверхні полімерної трубки, що значно покращує умови оброблення зазначеного потоку. Поставлена задача вирішується тим, що в крі 1911 пильно-розподільному пристрої полімерно) трубки в трубній решгтці тепломасообмінного апарата, що містить трубну решітку з отворами, в кожному з яких за допомогою розтискного ковпачка закріплено кінець полімерної трубки, при цьому стінка ковпачка має перфоровану ділянку з боку його денця, розташованого над зовнішньою поверхнею трубної решітки, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що денце ковпачка з внутрішнього боку споряджено виступом, співвісним зі стінкою ковпачка й висотою, більшою за висоту її перфорованої ділянки У найприйнятнішому прикладі виконання пристрою виступ виконано знімним Наявність на внутрішній поверхні денця ковпачка зазначеного виступу забезпечує потрапляння струменя рідини, що проходять крізь перфорацію стінки ковпачка безпосередньо на зовнішню стінку виступу, який після цього формуватиме стійку плівку рідини на внутрішній поверхні полімерної трубки Виконання же цього виступу знімним дозволяє регулювати як товщину, так і ІНШІ параметри утворюваної плівки залежно від властивостей оброблюваної рідини Сутність корисної моделі пояснюється кресленнями на яких зображено на фіг 1 - поздовжній розріз кріпильно-розподільному пристрою, на фіг 2 - загальний вигляд циліндричного розтискного ковпачка, на фіг з - загальний вигляд конічного розтискного ковпачка Кріпильно-розподільний пристрій містить трубну решітку 1 з отворами 2, в кожному з яких за допомогою розтискного ковпачка 3 закріплено кінець полімерної трубки 4, при цьому стінка ковпачка 3 має перфоровану ділянку 5 з боку його денця 6, розташованого над зовнішньою поверхнею 7 трубної решітки 1 (фіг 1-3) Денце 6 ковпачка 3 з внутрішнього боку споряджено виступом 8, СПІВВІСНИМ зі стінкою ковпачка 3 і висотою Н, більшою за висоту h перфорованої ділянки 5 (див фіг 2) При цьому виступ 8 може бути виконано знімним Пристрій працює таким чином Після закріплення кінця полімерної трубки 4 в отворі 2 трубної решітки 1 за допомогою розтискного ковпачка 3, зовнішня поверхня стінки якого для надійності фіксації трубки 4 може бути споряджена кільцевими виступами 9 (див фіг 1), з боку зовнішньої поверхні 7 трубної решітки 1 подають оброблювану рідину Зазначена рідина проходить крізь перфорацію ділянки 5 і за допомогою виступу 8 формується у вигляді плівки, що розподіляється по внутрішній поверхні полімерної трубки 4 Регулюванням розмірів та/або форми виступу 8 можна забезпечити необхідну гідродинаміку утворюваної плівки рідини Пропонований пристрій, нескладний у виготовлені та експлуатації, значно підвищує ефективність оброблення рідини у плівковому режимі ФІг.2 Компготернаверстка В Клюкін Підписано до друку 05 08 2003 Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуапьної власності Львівська площа 8 м Київ МСП 04655 Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77 м Киш, 04050 Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zubrii Oleh Hryhorovych, Mikulionok Ihor Olehovych

Автори російською

Зубрий Олег Григорьевич, Микуленок Игорь Олегович

МПК / Мітки

МПК: F28F 9/04, F28F 21/00, F28D 7/00, B01D 63/06, F28D 3/00

Мітки: тепломасообмінного, решітці, кріпильно-розподілювальний, полімерної, трубки, апарата, пристрій, трубний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-1911-kripilno-rozpodilyuvalnijj-pristrijj-polimerno-trubki-v-trubnijj-reshitci-teplomasoobminnogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кріпильно-розподілювальний пристрій полімерної трубки в трубній решітці тепломасообмінного апарата</a>

Подібні патенти