Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Муловий майданчик, що містить огороджуючі стіни, водонепроникне дно, систему для подачі мулу на зневоднення і лотки для відведення мулової води, який відрізняється тим, що лотки для відведення мулової води перекриті пористими плитами, в які вмонтовані пористі фільтруючі елементи у вигляді перевернутих зрізаних конусів.

Текст

Муловий майданчик, що містить огороджуючі стіни, водонепроникне дно, систему для подачі мулу на зневоднення і лотки для відведення мулової води, який відрізняється тим, що лотки для відведення мулової води перекриті пористими плитами, в які вмонтовані пористі фільтруючі елементи у вигляді перевернутих зрізаних конусів. Винахід відноситься до пристроїв для зневоднення мулу стічних вод і може бути використаний на міських і промислових спорудах очищення стічних вод. Відома конструкція мулових майданчиків для зневоднення мулу, яка складається із водонепроникливих дна і стінок або обвалування, дренажної системи у вигляді дірчатих труб, укладених на дні лотків в слої фільтруючого матеріалу (щебня) (БНіП 2.04.03-85). Залитий на майданчик мул зневоднюється за рахунок фільтрації мулової води через фільтруючий шар щебня в дірчаті труби, що відводять цю воду в спеціальний резервуар і за рахунок випарювання води Із поверхні слою мулу. Недоліком цієї' конструкції, яка мас широке розповсюдження є те, що з часом (після 2 - 3 завантажень мулу на майданчик) фільтруючий шар щебня кальматується і майже повністю фільтрація через нього припиняється, а випарювання мулової води компенсується шаром атмосферних осадів. Таким чином, зневоднення мулу через рік-два практично припиняється. Відомі також мулові майданчики (А.с. № 407843 СРСР. Б.В. № 47, 1973 р.) де пропонується регенерація фільтруючого матеріалу шляхом промивки його водою в зворотному напрямку. Але система регенерації ускладнює конструкції мулового майданчику, потребує додаткового обладнання і затрат електроенергії. Тому це рішення не знайшло розповсюдження. Відома конструкція мулового майданчика (А.с. № 1472456, СРСР, БВ № 14, 1989 p.), де в якості дренажних систем використані елементи, виконані із бетонних закритих пустотілих блоків з щілевими отворами, розміщеними вертикально по периметру майданчиків. До недоліків цього рішення слід віднести складність закритих блоків, неможливість для спостерігання і регенерації фільтруючих поверхонь блоків, що приводить до їх кольматації і зменшенню ефективності зневоднення мулу. Найбільш близьким до заявленого за технічною суттю та ефектом, є мулові майданчики де в якості дренажних систем використовують пористі стінки, вставлені під кутом до горизонту у відкриті лотки. (А.с. Заявка України № 98094961 опубл. 29.03.2000 p.). Ця система збільшує поверхню фільтрації має вільний доступ для огляду і регенерації повітрям. Недоліком цієї конструкції є те, що для монтажу пористих дренажних стінок потрібна додаткова конструкція, на яку б ці стінки опирались. Це ускладнює будівельні роботи та збільшує матеріалоємкість конструкції. В основу винаходу покладено задачу створити такий муловий майданчик, в якому б виконання окремих конструктивних елементів дозволило б зменшити матеріалоємкість конструкції. Вирішення задачі досягається тим, що відомій муловий майданчик, що вміщує в собі огороджуючі стіни, водонепроникливе дно, систему для подачі мулу на зневоднення і лотки для відведення мулової води, згідно винаходу, лотки для відведення мулової води перекриті пористими плитами, в які вмонтовані пористі фільтруючі елементи у вигляді перевернутих зрізаних конусів. О) 00 1891 Це призводить до збільшення пористої поверхні фільтрації, а головне, такі фільтруючі елементи не потребують підтримуючих їх устроїв. Аналіз співставлення з прототипом свідчить, що заявлювании муловий майданчик відрізняється тим, що лотки для відведення мулової води перекриті пористими плитами, в які вмонтовані пористі фільтруючі елементи у вигляді перевернутих зрізаних конусів. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу і технічним результатом полягає в нових ознаках винаходу. Так конусна форма фільтруючого елемента дає можливість монтувати його без спеціальних опорних конструкцій що зменшує трудомісткість і матеріаломісткість будівництва, а пористі плити, якими перекриваються лотки, збільшують площу фільтрування, підвищують ефект роботи в цілому. Суть винаходу пояснюється кресленням, де на фіг.1 показано загальний вигляд (в плані), а на фіг.2 - розріз по А-А. Муловий майданчик містить в собі систему для подачі мулу на зневоднення - 1, водонепроникливе дно - 2, огороджуючі стіни - 3, куди наливають мул - 4, пористі фільтруючі елементи - 5 у ви гляді перевернутих зрізаних конусів лотки для відведення мулової води - 6, перекриті пористими плитами - 7 (фіг.1). Муловий майданчик працює наступним чином. Через систему для подачі мулу на зневоднення 1 мул періодично подається на водонепроникливе дно 2, з огороджуючими стінами 3, мулова вода під гідростатичним тиском фільтрується в лотки для відведення мулу 6 через пористі фільтруючі елементи 5 і пористі плити 7. Фільтрат із лотків для відведення мулу 6 відводиться за межі майданчика, а потім в голову споруд. Після закінчення циклу зневоднення мулу на майданчику, мул видаляється з майданчика звичайними методами. Регенерація фільтруючих пористих елементів виконується стисненим повітрям в напрямі протилежному напряму фільтрації мулової води. Відкрита конструкція пористого фільтруючого елемента дозволяє виконувати регенерацію їх І до завершення циклу зневоднення мулу. Після звільнення майданчика від зневодненого мулу і регенерації фільтруючих елементів, майданчик знову наповнюється мулом - цикл повторюється. Фіг, . (pi г. Комп'ютерна верстка А.Крулевський Підписано до друку 05.08.2003 Тираж 39 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м. Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул. Артема, 77, м. Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kyrychenko Oleksii Hryhorovych, Korin'ko Ivan Vasyliovych, Klein Yukhym Borysovych

Автори російською

Кириченко Алексей Григорьевич, Коринько Иван Васильевич, Клейн Ефим Борисович

МПК / Мітки

МПК: C02F 11/12

Мітки: муловий, майданчик

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-1891-mulovijj-majjdanchik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Муловий майданчик</a>

Подібні патенти