Спосіб нанесення антикорозійного полімерного покриття на металеву поверхню

Номер патенту: 18906

Опубліковано: 15.11.2006

Автор: Оробінський Микола Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нанесення антикорозійного полімерного покриття на металеву поверхню, що включає попередню підготовку металевої поверхні, нанесення клейового складу й нанесення антикорозійного полімерного покриття, який відрізняється тим, що попередня підготовка металевої поверхні включає одночасне проведення очищення, активації, збезводнювання та знежирювання.

Текст

Спосіб нанесення антикорозійного полімерного покриття на металеву поверхню, що включає 3 18906 4 делі, попередня підготовка металевої поверхні моабразивної газодинамічної установки металеву включає одночасне проведення очищення, актиповерхню рівномірно наносять клейовий склад, що вації, збезводнювання та знежирювання. володіє адгезіонними властивостями. Залежно від Одночасне виконання очищення, активації, технічних умов в якості клейового складу може збезводнювання та знежирювання металевої побути використані клеї, вулканізація яких відбуваверхні дозволяє отримати ідеально чисту поверхється при температурі 140-165°С, та клеї, дія яких ню для надійнішого кріплення антикорозійного активізується при температурі, близькій до кімнатполімерного покриття до металу, що, у свою чергу, ної температури - 25-30°С. дозволяє збільшити зносостійкість металевої поЗалежно від марки клейового складу додатковерхні. во перед його нанесенням може бути використано Крім того, застосування технічного рішення, праймер, що е ґрунтовкою, застосування якого що заявляється, дозволяє значно, в 4-5 рази, скодозволяє більш рівномірно розподілити клейовий ротити тривалість попередньої обробки поверхні, склад по металевій поверхні. зменшити енергоресурси та трудовитрати, а також Нанесений на заздалегідь оброблену металеспростити технологічний процес в цілому. ву поверхню клейовий склад протягом деякого Надалі корисна модель пояснюється докладчасу просушують. ним описом її виконання. Перед кріпленням антикорозійного полімерноСпосіб нанесення антикорозійного полімерного покриття його поверхні надають шорсткість та го покриття на металеву поверхню включає попепротирають органічним розчинником, наприклад, редню підготовку металевої поверхні, нанесення бензином або етилацетатом для видалення тальклейового складу й кріплення власне антикорозійку, вільної сірки, що виділилася, та інших забрудного полімерного покриття. нень. Попередню підготовку металевої поверхні, що Надання шорсткості поверхні дозволяє, з одвключає одночасне очищення металевої поверхні, ного боку, зняти неактивний шар, що перешкоджає її активацію, збезводнювання та знежирювання, глибшому проникненню клейового складу в товщу проводять з використанням струминної термоабполімерної поверхні, а, з другого боку, збільшити разивної газодинамічної установки. площу контакту, і, таким чином, забезпечити наУ струминній термоабразивній газодинамічній дійніше кріплення антикорозійного полімерного установці, забезпеченій надзвуковим газодинамічпокриття до металевої поверхні. ним пальником, в якості носія використовують Підготовлене таким чином антикорозійне понадзвуковий потік гарячих газів та потік стислого лімерне покриття, в склад якого входить каучук та повітря, а в якості абразиву - пісок або будь-який інші специфічні інгредієнти, наприклад, синтетичінший мінеральний абразив. ний каучук етилен пропіленовий або будь-який Абразив дозволяє очистити металеву поверхінший з класу ізопренів, бутадієнових, хлоропреню від різних органічних та неорганічних забруднових, уретанових й силіконових, укладають на нень, окалини й іржі, надати їй шорсткість, завдяки покриту клейовим складом металеву поверхню, а якій збільшується площа стикання поверхонь, що потім накочують ручними обтискними роликами склеюють. або пристукують прогумованим молотком для наПроведення активації металевої поверхні, при дійнішої фіксації. якій здійснюється перехід молекул металу із стану Технічним результатом, який досягається при спокою в рух, сприяє глибшому проникненню клевикористанні корисної моделі, є забезпечення вийового складу в товщу поверхонь, що склеюють, сокої зносостійкості металевої поверхні, в наслідку та їх міцнішому кріпленню. міцного й надійного кріплення антикорозійного Під дією високої температури відбувається полімерного покриття до металевої поверхні, обузбезводнювання металевої поверхні, що включає мовленого високоякісною попередньою обробкою витягання молекул рідини з товщі металевої повеповерхні. рхні, яке, з одного боку, також призводить до збіСпосіб нанесення антикорозійного полімернольшення ступеня зчеплення металевої поверхні з го покриття, що заявляється, на металеву поверхантикорозійним полімерним покриттям, а, з другоню може знайти широке використання в різних го боку, знижує імовірність виникнення й розвитку галузях промисловості, він простий в здійсненні, корозії. може бути реалізований в промислових умовах зВикористання газоподібного палива дозволяє використанням стандартного обладнання й сучасзнежирити металеву поверхню й усунути масляниних матеріалів, і, крім того, застосування способу, сті плями та наліт. що заявляється, сприятиме збереженню існуючих На оброблену за допомогою струминної тертехнічних й матеріальних ресурсів. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of application anticorrosion polymer covering on the metal surface

Автори англійською

Orobinskyi Mykola Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ нанесения антикоррозийного полимерного покрытия на металлическую поверхность

Автори російською

Оробинский Николай Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: C09J 5/02, C23C 8/00

Мітки: покриття, антикорозійного, металеву, нанесення, полімерного, поверхню, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18906-sposib-nanesennya-antikorozijjnogo-polimernogo-pokrittya-na-metalevu-poverkhnyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нанесення антикорозійного полімерного покриття на металеву поверхню</a>

Подібні патенти