Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тест-система імуноферментна для визначення антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту С (DIA-HCV-different), в якій використовується імуносорбент, в лунки якого внесені аналоги антигенів ВГС і кон'югат, яка відрізняється тим, що замість синтетичних антигенів на тверду фазу засорбовані рекомбінантні поліпептиди core, NS3, NS4, NS5 (кожний антиген сорбований на трьох окремих стрипах), а в складі кон'югатів використовуються моноклональні антитіла 156С10, специфічні до імуноглобулінів людини класу G, мічені ферментом.

Текст

Тест-система імуноферментна для визначення антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту С (DIA-HCV-different), в якій використовується імуносорбент, в лунки якого внесені аналоги антигенів ВГС і кон'югат, яка відрізняється тим, що замість синтетичних антигенів на тверду фазу засорбовані рекомбінантні поліпептиди core, NS3, NS4, NS5 (кожний антиген сорбований на трьох окремих стрипах), а в складі кон'югатів використовуються моноклональні антитіла 156С10, специфічні до імуноглобулінів людини класу G, мічені ферментом. (19) (21) u200606320 (22) 06.06.2006 (24) 15.11.2006 (46) 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006 р. (72) Семиноженко Володимир Петрович, Гураль Анатолій Леонтійович, Шевчук Олександр Анатолійович, Пилипенко Віталій Григорович, Іванська Наіля Валєєвна, Троянський Василь Васильович, Горлов Юрій Іванович, Терещенко Михайло Іванович, Ганова Лариса Олександрівна, Кас'яненко Тетяна Вальтерівна, Грабченко Наталія Іванівна, Вудмаска Марія Іванівна, Найденов Валерій Георгійович, Орловська Ірина Вікторівна, Кобозев Юрій Олексійович 3 18813 4 лунки імуносорбенту вносять по 80мкл розчину чності пропонованої тест-системи. для розведення сироваток і по 20мкл досліджуваВикористовуючи набір "HCV Ab Confirmation" і них зразків сироватки від хворої для виявлення запропоновану тест-систему, досліджували сироантитіл до окремих білків ВГС і контрольні зразки: ватки крові (по 9 достеменно позитивних та 9 дос4 позитивних і 4 негативних. Накривають планшет теменно негативних сироваток). Усі сироватки доклейкою плівкою або кришкою та інкубують при сліджували за описаною методикою. Обидві тесттемпературі 37°С протягом 60хв. При наявності в системи показали однакові результати: в 9 позизразку антитіл до окремих антигенів ВГС, вони тивних сироватках виявлено антитіла до окремих зв'язуються з антигенами на твердий фазі, утвоантигенів ВГС, що складає 100% чутливості. З 9 рюючи комплекс антиген-антитіло. Після відмидійсно негативних сироваток від донорів виявиливання планшету в лунки додають кон'югат монокся справді негативними 9 зразків (специфічність лональних антитіл проти IgG людини, мічених 100%). пероксидазою і інкубують при 37°С протягом 30хв. Таким чином, запропонована тест-система заПісля відмивання 6 разів в лунки додають розчин безпечує виявлення антитіл до окремих антигенів проявника (субстратний розчин з хромогеном) та ВГС у досліджуваному матеріалі. Проста і надійна в роботі, проявляє високу чутливість та специфічінкубують при 18-22 С у темряві 30хв. Зупиняють ність. кольорову реакцію, вносячи до всіх проб по 50мкл Використана література стоп-реагенту. 1. Деклараційний патент UA №57639 А. Заявка Не більш як через 5хв. після зупинення кольо№2002076165. Тест-система діагностична імунорової реакції визначають оптичну густину (ОГ) в ферментна для визначення антитіл проти вірусу лунках у двохвильовому режимі за допомогою гепатиту С у сироватках або плазмі крові людини спектрофотометра. Значення ОГ зразка прямо (DIA-HCV). Семиноженко В. П. Гураль А. Л., Шевпропорційне кількості антитіл до відповідних античук О. А. 16.06.2003. бюл. №7. генів ВГС у сироватці. Позитивні значення ОГ хоча 2. Инструкция по применению тест-системи б двох з чотирьох антигенів ВГС свідчить про ная"HCV Ab Confirmation" виробництва "Orgenics" (Ізвність антитіл до ВГС і захворюваність на гепатит раїль)", 2005, 12с. С. У хворої К. Визначені антитіла до антигенів 1. А.Т.Михайлов, В.Н.Симирский "Методы имcore, NS3 і NS4, що свідчить про активний гепатит мунохимического анализа в биологии развития". С. М. "Наука", 1981. Приклад 2. Визначення чутливості та специфі Комп’ютерна верстка Л. Купенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Immunoenzyme kit for assaying antibodies to individual antigens of hepatitis c virus (dia-hcv-different)

Автори англійською

Semynozhenko Volodymyr Petrovych, Hural Anatolii Leontiiovych, Hural Anatolii Leontiovych, Shevchuk Oleksandr Anatoliiovych, Shevchuk Oleksandr Anatoliovych, Pylypenko Vitalii Hryhorovych, Ivanska Nailia Valieievna, Troianskyi Vasyl Vasyliovych, Horlov Yurii Ivanovych, Tereschenko Mykhailo Ivanovych, Hanova Larysa Oleksandrivna

Назва патенту російською

Тест-система иммуноферментная для определения антител к отдельным антигенам вируса гепатита с (dia-hcv-different)

Автори російською

Семиноженко Владимир Петрович, Гураль Анатолий Леонтиевич, Гураль Анатолий Леонтьевич, Шевчук Александр Анатолиевич, Шевчук Александр Анатольевич, Пилипенко Виталий Григорьевич, Иванская Наиля Валеевна, Троянский Василий Васильевич, Горлов Юрий Иванович, Терещенко Михаил Иванович, Ганова Лариса Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/21

Мітки: вірусу, імуноферментна, окремих, dia-hcv-different, антигенів, тест-система, гепатиту, антитіл, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18813-test-sistema-imunofermentna-dlya-viznachennya-antitil-do-okremikh-antigeniv-virusu-gepatitu-s-dia-hcv-different.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тест-система імуноферментна для визначення антитіл до окремих антигенів вірусу гепатиту с (dia-hcv-different)</a>

Подібні патенти