Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплообмінник, що містить корпус, патрубки для подачі й відведення теплоносіїв, канал для руху тепловіддавального теплоносія й канал для руху теплосприймаючого теплоносія, розділені цільною теплопередавальною стінкою, затиснутою стрижнями, який відрізняється тим, що теплообмінник містить додатковий канал для руху теплосприймаючого теплоносія, сполучений з каналом для руху теплосприймаючого теплоносія, додаткову теплопередавальну стінку, що відокремлює додатковий канал для руху теплосприймаючого теплоносія від каналу для руху тепловіддавального теплоносія, теплопередавальні стінки виконані замкнутими у вигляді коаксіально розташованих циліндричних поверхонь, теплопередавальні стінки виконані металевими, кожна зі стінок затиснута між стрижнями, розташованими попарно, виконаними з можливістю обертання в протилежні сторони.

Текст

Теплообмінник, що містить корпус, патрубки для подачі й відведення теплоносіїв, канал для руху тепловіддавального теплоносія й канал для руху теплосприймаючого теплоносія, розділені цільною теплопередавальною стінкою, затиснутою стрижнями, який відрізняється тим, що теплооб 3 18616 4 руху тепловіддавального теплоносія, теплоперевідокремлює додатковий канал для руху теплоспдавальні стінки виконані замкнутими у вигляді коариймаючого теплоносія 5 від каналу для руху тепксіальне розташованих циліндричних поверхонь, ловіддавального теплоносія 2. Теплопередавальні теплопередавальні стінки виконані металевими, стінки 4 і 6 виконані металевими, замкнутими, у кожна зі стінок затиснута між стрижнями, розташовигляді коаксіальне розташованих циліндричних ваними попарно, виконаними з можливістю оберповерхонь. Стінки 4 і 6 затиснуті між парами стритання в протилежні сторони. жнів 7, виконаних з можливістю обертання в проМіж сукупністю суттєвих ознак корисної моделі тилежні сторони. Канали 3 і 5 для руху теплоспй технічним результатом, що досягається, існує риймаючого носія з'єднані між собою відрізками такий причинно-наслідковий зв'язок. Виконання трубопроводів 8 і 9. Патрубок 10 служить для потеплопередавальних стінок цільними металевими дачі тепловіддавального теплоносія в канал 2, а підвищує їх міцність і надійність. Стрижні, що розпатрубок 11 - для його відведення. Патрубок 12 ташовані попарно й обертаються в різні сторони, служить для подачі теплосприймаючого теплононадають обертання стінкам й перешкоджають несія в канал 3, а патрубок 13 - для його відведення. рівномірній кристалізації на стінках тепловіддаваТеплообмінник працює в такий спосіб: льного теплоносія. Під дією динамічних сил руху Тепловіддавальний теплоносій подається в теплоносіїв і за рахунок високої теплопровідності теплообмінник через патрубок 10, рівномірно розметалевої стінки, турбулентний прилягаючий шар поділяється в кільцевому каналі 2. Теплосприйтеплоносія сприяє інтенсифікації конвекційного маючий теплоносій подається в кільцевий канал 3 теплообміну між теплоносіями, що рухаються в теплообмінника через патрубок 12 і рівномірно теплообміннику, і поверхнею стінок. Можливість розподіляється в цьому каналі й каналі 5 через плавного регулювання швидкості обертання стривідрізки трубопроводів 8 і 9. Стрижні 7, що розтажнів різними приводами дозволяє плавно регулюшовані попарно, приводяться в обертання привовати тепловий режим. Виконання теплопередавадами (на фігурах не показані), таким чином, що льних стінок замкнутими у вигляді коаксіальне кожний стрижень 7 з пари обертається в протилерозташованих циліндричних поверхонь, дозволить жну сторону, приводячи тим самим в обертання утворити кільцеві канали, що підвищить міцність і затиснуті між ними теплопередавальні стінки 4 і 6. надійність теплообмінника, розширити область Тепловіддавальний теплоносій, рухаючись уздовж використання теплообмінника. металевих стінок 4 і 6, передає теплоту теплоспКорисна модель ілюструється графічним мариймаючому теплоносієві. Охолоджений тепловідтеріалом, де на Фіг.1 зображений у розрізі загальдавальний теплоносій виводиться з теплообмінниний вигляд теплообмінника, а на Фіг.2 - перетин Ака через патрубок 11, підігрітий теплосприймаючий А Фіг.1. носій виводиться з теплообмінника через патруТеплообмінник містить корпус 1, канал для рубок 13. ху тепловіддавального теплоносія 2, канал для Теплообмінник з обертовими металевими тепруху теплосприймаючого теплоносія 3, утворений лопередавальними стінками може бути викорисцільною теплопередавальною стінкою 4 і корпусом таний у системах утилізації як низькопотенціаль1. Теплообмінник містить додатковий канал 5 для них, так і високопотенціальних джерел теплової руху теплосприймаючого теплоносія, утворений енергії для опалення приміщень господарського додатковою теплопередавальною стінкою 6, що типу. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Heat exchanger

Автори англійською

Stoianov Volodymyr Ustynovych

Назва патенту російською

Теплообменник

Автори російською

Стоянов Владимир Устинович

МПК / Мітки

МПК: F28F 21/00, F28D 11/00

Мітки: теплообмінник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18616-teploobminnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплообмінник</a>

Подібні патенти