Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Молотильно-сепарувальний пристрій, що містить конічний барабан, встановлені по окружності вальці, подавальний та вороховідвідний шнеки з приводами обертання, ґратчасту деку, робоча поверхня якої відповідає конічній формі барабана і яка охоплює його по всій окружності і зв'язана з приводом коливального руху, який відрізняється тим, що на вальцях закріплені діаметрально-протилежно бичі, які мають однобічну спрямованість рифлів, а самі вальці встановлені з можливістю виконання за рахунок планетарного приводу обертального руху навколо власних осей, розташованих під кутом відносно осі обертання основного барабана, а також з можливістю зміни в залежності від режимів обмолоту напрямку і швидкості обертання вальців та кута нахилу осей обертання вальців, а дека установлена з можливістю зміни по амплітуді і швидкості зворотно-поступальних рухів, що співпадають з напрямком подачі обмолочуваної маси.

Текст

Молотильно-сепарувальний пристрій, що містить конічний барабан, встановлені по окружності вальці, подавальний та вороховідвідний шнеки з приводами обертання, ґратчасту деку, робоча поверхня якої відповідає конічній формі барабана і яка охоплює його по всій окружності і зв'язана з 3 18457 4 від недомолоту, а також зниження сепарувальної бить зворотно-поступальні рухи по напрямним 9 за здатності деки. рахунок привідного механізму 10. Закріплені діаЗадачею корисної моделі є створення молотиметрально - протилежно на вальцях бичі 11 мають льно-сепарувального пристрою, що забезпечує однобічну спрямованість рифлів. зниження подрібнення і травмування зерна, одерПри роботі молотильно-сепарувального прижання високої пропускної здатності пристрою за строю обмолочувана маса, подається шнекомрахунок хвилястого переміщення маси, що обможивильником 3 і розподіляється рівномірно по лочується і поліпшення сепарувальної здатності всьому куті охоплення малого перетину. Далі вона деки за рахунок її зворотно-поступального руху в надходить у зону обмолоту, захоплюється бичами напрямку подачі маси, що обмолочується. 11 і одержує напрямок руху по спіралі від малої Поставлена задача вирішується тим, що припідстави деки до великої. На вході, при мінімальній стрій містить молотильний барабан конічної форшвидкості обертання вальців 4, відбувається вими з основною віссю обертання, з циліндричними молот насінь зі слабкими зв'язками, а при переміпланетарними вальцями на які для забезпечення щенні далі до виходу барабана 1, де лінійна швидхвилястого переміщення маси, що обмолочується, кість обертання вальців 4 поступово збільшується, закріплені діаметрально-протилежно бичі, що мавідбувається вимолот насінь з більш міцними зв'яють однобічну спрямованість рифлів. Осі обертанзками. Величину переміщення обмолочуваної маня циліндричних планетарних вальців розташовані си змінюють величиною кута нахилу осей 5 щодо під кутом щодо осі обертання основного барабану, осі молотильного барабану 1. За рахунок однобічякий можна змінювати в залежності від режимів ної спрямованості рифлів бичів 11 обмолочувана обмолоту. Крім того, вальці за рахунок планетармаса здобуває хвилясте переміщення, що підвиного приводу можуть робити додатково обертальщує інтенсивність обмолоту. При обмолоті культуний рух навколо власної осі як у напрямку оберри з метою одержання товарного зерна, вальцям 4 тання основного барабана, так і в зворотному з надається додаткове обертання, співпадаюче з різною швидкістю, а охоплююча барабан дека для напрямком обертання основного барабана 1. У руйнування просторових ґрат, нашарування купи в цьому випадку має місце зростання сумарної молотильному зазорі робить зворотноокружної швидкості бичів, що збільшує продуктивпоступальний рух, співпадаючий з напрямком поність молотильно-сепарувального пристрою. Зводачі маси, що обмолочується, при чому швидкості ротно-поступальні рухи ґратчастої деки 6, що збіруху деки в прямому і зворотному напрямку відрізгаються з напрямком подачі обмолочуваної маси, няються одна від одної по величині. виключають можливість утворення просторового На Фіг.1 зображений загальний вид планетарштахету, що перешкоджає процесу сепарації. При ного молотильно-сепарувального пристрою, на цьому швидкість деки при русі її в напрямку подачі Фіг.2 - розріз А-А на Фіг.1. обмолочуваної маси, відрізняється від швидкості Молотильно-сепарувальний пристрій включає зворотного напрямку. При цьому відбувається пемолотильний барабан 1, що обертається навколо рерозподіл обмолочуваної маси, змінюються моосі 2, приймальну камеру зі шнеком-живильником лотильні зазори, що сприяє поліпшенню сепаруЗ, циліндричні планетарні вальці 4, установлені на вальної здатності пристрою. Для одержання привідних валах з осями обертання 5, решітчасту посівного насіння високої якості швидкість обердеку 6, вороховідвідний шнек 7, усередині якого тання вальців знижують або змінюють напрямок розташований планетарний редуктор для приводу їхнього обертання на протилежний. Механічний вальців 4. Осі обертання 5 розташовані під кутом вплив бичів 11 на обмолочувану масу у цьому вищодо осі обертання 2 молотильного барабана 1. падку зменшується, що приводить до зниження Дека 6 встановлена на рухливих роликах 8 і ротравмування насіння і підвищенню його якості. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Threshing and separating device

Автори англійською

Soboliev Serhii Mykhailovych

Назва патенту російською

Молотильно-сепарирующее устройство

Автори російською

Соболев Сергей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01F 12/18

Мітки: молотильно-сепарувальний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18457-molotilno-separuvalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Молотильно-сепарувальний пристрій</a>

Подібні патенти