Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання майонезу, який полягає у просіюванні рецептурних компонентів, приготуванні майонезної пасти (без цукру та солі), оброблянні в обертовому змінному електромагнітному полі в присутності феромагнітних частинок в робочій ємності апарата ВА-100, перемішуванні, додаванні олії, цукру та солі, який відрізняється тим, що швидкість вливання олії змінюють від 0,0012 л/с до 0,007 л/с. Спосіб за  п. 1, який відрізняється тим, що феромагнітні частинки використовують у широкому діапазоні співвідношення довжини до діаметра 1:6, 1:9, 1:10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що параметри електромагнітного поля становлять: напруженість поля - 15·104 А/м, частота – 50 Гц, індукція магнітного поля – 0,13 Тл.

Текст

1. Спосіб отримання майонезу, який полягає у просіюванні рецептурних компонентів, приготуванні майонезної пасти (без цукру та солі), оброблянні в обертовому змінному електромагнітному полі в присутності феромагнітних частинок в робо 3 18275 4 50гц, індукція магнітного поля становить 0,13Тл, величини гідродинамічної нестабільності у вихрошвидкість вливання олії змінюється від 0,0012л/с вому шарі, які призводять до подрібнення крапель до 0,007л/с. Феромагнітні частинки використову- диспергування в результаті турбулентного переються різних розмірів у широкому діапазоні співмішування, розплющування крапель поміж співвідношення довжина до діаметра 1:6, 1:9, 1:10. ударяючих частинок, диспергування в результаті Спосіб, що заявляється, реалізується наступакустичних коливань середовища. ним чином. Рецептурні компоненти просіюють (цуРецептура приготування високалорійного макор, сіль, яєчний та гірчичний порошки), направйонезу наведена у таблиці 1. ляють крізь дозатор у змішувач для приготування майонезної пасти (без цукру та солі). Далі підготоТаблиця 1 влену майонезну пасту подають в робочу ємність апарата ВА-100, куди з бункерів надходять просіяРецептурний склад висококалорійного майонезу ні цукор та сіль. Для перемішування компонентів проводять обробляння протягом 5с. Додають 1/2 Найменування сировини Вміст, г рецептурної кількості олії при швидкості вливання Яєчний порошок 5 0,0012м/с, а потім залишок олії при швидкості влиЦукор 1,5 вання 0,007м/с. Обробляння проводять до утвоСіль 1,3 рення майонезу, а за 5с до готовності вводять оцСухе молоко 1,6 товий розчин. Готовий майонез з робочої ємності Бікарбонат натрію 0,05 апарата насосом перекачується і направляється Олія соняшникова рафінована дезо65,4 на фасування. дорована В результаті обробляння рецептурних компоОцтова кислота (80%) 0,75 нентів у вихровому шарі феромагнітних часток на Гірчичний порошок 0,75 компоненти, що обробляються впливають декілька Вода 23,15 факторів - частота і сила співударяння частинок. Ці фактори є визначальними для створення різної Таблиця 2 Органолептичні та фізико-хімічні показники якості розробленого майонезу Найменування показників Зовнішній вигляд та консистенція Колір Запах Смак Стійкість емульсії (у %) Дисперсність (у %) рН Органолептичні показники Контроль Однорідна сметаноподібна консистенція з окремими пухирцями повітря Кремувато-білий, однорідний по всій масі Виражений, властивий компонентам, що входять до рецептури Приємний з кислинкою, злегка солонуватий Фізико-хімічні показники 100 98, діаметр жирових кульок (1-2мкм) 3,7 Джерела інформації: 1. Патент RU 2099974 МКИ A23L1/24. Способ получения майонеза / Бутина Е.А. №96107435/13; Заявл.04.16.1196; Опубл.27.12.1997.О.П. Комп’ютерна верстка В. Мацело 2. Шеляков, В.Н. Оберемок, В.А. Дорохин, А.В. Скрипник. Интенсификация процесса получения майонеза // Актуальные проблемы развития общественного питания потребительской кооперации. Сборник научных трудов. - М., 1989. - с.130132. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for mayonnaise preparation

Автори англійською

Kaplina Tetiana Viktorivna, Polozhyshnykova Liudmyla Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ получения майонеза

Автори російською

Каплина Татьяна Викторовна, Положишникова Людмила Александровна

МПК / Мітки

МПК: A23L 1/24

Мітки: спосіб, майонезу, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18275-sposib-otrimannya-majjonezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання майонезу</a>

Подібні патенти