Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб репозиції та фіксації переломів стегнової кістки, що включає черезкісткове проведення елементів зв'язку зовнішніх елементів апарата з кісткою, кріплення їх у зовнішніх опорах апарата, який відрізняється тим, що як елементи зв'язку апарата з кісткою використовують два стержні з високою різзю на головному кінці, який вводять у кістку, і метричною різзю на протилежному кінці, стержні вводять у фронтальній площині назустріч один одному до упору в протилежний кортикальний шар кістки таким чином, щоб вони не доторкались один до одного.

Текст

Спосіб репозиції та фіксації переломів стегнової кістки, що включає черезкісткове проведення 3 18272 4 стегнової кістки. остеосинтезу стегна по заявляємому способу. НаСпосіб здійснюється таким чином. ступило зростання перелому. Досягнуті рухи в коПісля обробки операційного поля антисептилінному суглобу у повному обсязі. Ускладнень не ками у проксимальний фрагмент стегнової кістки було. Працездатність відновлена. вводять необхідні елементи зв’язку апарата з кістПереваги запропонованого способа: кою (спиці, стержні) і фіксують їх у завчасно зібра- запобігання розповсюдження запального ною зовнішньою рамою апарата. Після цього в процесу в кістці при видаленні стержня в разі поядистальний фрагмент стегнової кістки 2 у нижній ви загоєння шкіри в місці введення стержня; третині у фронтальній площині поза основних - зниження кількості можливих запальних м’язових масивів вводять два стержні 3 з високою ускладнень в м’яких тканинах; різзю на головному кінці та метричною різзю на - підвищення стабільності зв’язку апарата з кіпротилежному один навпроти другого, які заглибсткою за рахунок введення в кістку двох стержнів; люють у стегнову кістку до протилежного кортика- розширення діапазону і можливість підвильного шару. Стержень за допомогою відомих щення точності репонуючих маніпуляцій; елементів закріплюють на дистальній кільцевій - виключення механічної фіксації капсульноопорі апарата 4. Дистальну кільцеву опору стержзв’язочного та рухового апарата колінного суглоба, нямиз різзю 5 з'єднують з іншими кільцевими опоза рахунок чого досягається підтримання високої рами. Основні репонуючі дії на дистальному фрафункції колінного суглоба у післяопераційному гменті стегнової кістки здійснюють шляхом звісних періоді; маніпуляцій апаратом. Після усунення зміщення - використання для введення стержня функціфрагментів кістки по кільцевій опорі крізь дистальонально вигідних місць; ним фрагмент поблизу від перелома вводять спи- усунення усіх видів зміщення безпосередньо цю с підпорною кулькою 1, за рахунок якої остатов апараті, що не вимагає спеціального операційночно фіксують фрагмент кістки і ліквідують його го столу та ортопедичних пристроїв до нього. остаточне зміщення. Джерела інформації: Приклад клінічної апробації пристрою. 1. Стецула В,И., Девятов A.A. Чрескостный Хворий Х., 32 років, історія хвороби №50116, остеосинтез в травматологии. –К.: Здоров’я, 1987. отримав травму у ШТП 23.08.2005р. Швидкою до-С.127-131. помогою доставлений до Донецької обласної тра2. Лобко О.Я, Черниш В.Ю., Антонов О.А, вматологічної лікарні. При госпіталізації скарги на Климовицький Ф В. Пастернак Д.В. Спосіб репозибіль у стегні, при огляді відмічений патологічний ції та фіксації дистального фрагмента стегнової рух в середині стегна. Після рентгенографії встакістки. Патент України А61В17/56 №37983А, новлено діагноз: закритий перелом середньої тре2001р. тини лівої стегнової кістки. Проведена операція Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for reposition and fixation of femoral fractures

Автори англійською

Pospelov Andrii Leonidovych

Назва патенту російською

Способ репозиции и фиксации переломов бедренной кости

Автори російською

Поспелов Андрей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58

Мітки: спосіб, стегнової, кістки, переломів, фіксації, репозиції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-18272-sposib-repozici-ta-fiksaci-perelomiv-stegnovo-kistki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб репозиції та фіксації переломів стегнової кістки</a>

Подібні патенти