Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Повітряний тепловий насос, що включає компресор, детандер і два теплообмінних апарати, який відрізняється тим, що компресор і детандер виконані у вигляді осьових багатоступеневих машин з замкненим внутрішнім робочим об'ємом та чергуванням лопатей ротора і напрямних апаратів з встановленням лопатей ротора на загальному валу та розділенням внутрішніх об'ємів компресора і детандера перегородкою і встановленням привідного двигуна співвісно з валом компресора і детандера у вхідній частині спільного корпуса.

Текст

Повітряний тепловий насос, що включає компресор, детандер і два теплообмінних апарати, який відрізняється тим, що компресор і детандер виконані у вигляді осьових багатоступеневих машин з замкненим внутрішнім робочим об'ємом та чергуванням лопатей ротора і напрямних апаратів з встановленням лопатей ротора на загальному валу та розділенням внутрішніх об'ємів компресора і детандера перегородкою і встановленням привідного двигуна співвісно з валом компресора і детандера у вхідній частині спільного корпуса. (19) (21) u200603027 (22) 21.03.2006 (24) 15.09.2006 (46) 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. (72) Соколенко Анатолій Іванович, Шевченко Олександр Юхимович, Васильківський Костянтин Вікторович, Піддубний Володимир Антонович, Шевченко Людмила Юхимівна, Максименко Ірина Фаддеївна (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3 17167 ряного потоку з лопатями ротора 2 та напрямними апаратами 3 відбувається його стискання з підвищенням температури. Стиснуте повітря з високою температурою надходить в зону розділення внутрішнього об'єму повітряного теплового насосу перегородкою 4 і потрапляє в теплообмінний апарат 6, через який подається потік зовнішнього повітря, який сприймає теплову енергію охолоджуючи стиснуте повітря в компресорі 1. Охолоджене стиснуте повітря подається до детандера 5, в якому розширюючись до заданої кінцевої величини тиску віддає свою енергію. В цьому процесі розширення Комп’ютерна верстка А. Рябко 4 температура його різко знижується до температури значно нижчої за температуру навколишнього середовища. За рахунок цього при контактуванні у теплообмінному апараті 7 з потоком зовнішнього повітря відбувається теплопередавання від останнього до повітря, що циркулює в замкненому контурі. Надалі цикл повторюється, а охолоджене зовнішнє повітря направляється на подальші технологічні потреби. Технічний результат полягає в можливості отримання високопотенціального та низькопотенціального потоків повітря. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Air heat pump

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Vasylkivskyi Kostiantyn Viktorovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Shevchenko Liudmyla Yukhymivna, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Воздушный тепловой насос

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Шевченко Александр Ефимович, Васильковский Константин Викторович, Поддубный Владимир Антонович, Шевченко Людмила Ефимовна, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: F25B 1/00

Мітки: тепловий, повітряній, насос

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-17167-povitryanijj-teplovijj-nasos.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Повітряний тепловий насос</a>

Подібні патенти