Пристрій для розігріву насипних вантажів, що змерзлися, в залізничних вагонах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для розігріву насипних вантажів, що змерзлися, в залізничних вагонах, що містить верхню підігрівальну панель, виконану у вигляді траверси, з розташованими на ній газовими пальниками інфрачервоного випромінювання, пальники газові інфрачервоного випромінювання бокового розігріву, закріплені уздовж поздовжньої осі залізничної колії, інфрачервоні газові трубчасті обігрівники нижнього розігріву, який відрізняється тим, що уздовж верхньої підігрівальної панелі встановлені водяні розпилювачі.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пальники газові інфрачервоного випромінювання бокового розігріву встановлені уздовж боковин вагона у декілька рядів.

Текст

1. Пристрій для розігріву насипних вантажів, що змерзлися, в залізничних вагонах, що містить верхню підігрівальну панель, виконану у вигляді 3 16239 4 колії, згідно з корисною моделлю передбачені наПісля встановлення вагона 9 в тепляку 1, розступні відміни: галуженим трубопроводом 14 подають газ до кожуздовж верхньої підігрівальної панелі додатконого з пальників 5, 8 та обігрівників 10, вмикають во встановлені водяні розпилювачі. їх. Для підвищення інтенсивності горіння, до пальКрім того, пальники газові інфрачервоного виників 5 подається повітря від вентилятора 7, а до промінювання бокового розігріву встановлені узпальників 8 та обігрівників 11 - від вентилятора 12. довж боковин вагона у декілька рядів. Пальники 8, які встановлені уздовж боковин 9 ваСуть корисної моделі пояснюється кресленгона 10, рівномірно прогрівають вагон 10 з обох ням, де: боків, обігрівники 11 - прогрівають його знизу. на Фіг.1 зображений вигляд пристрою спереду; Найбільш інтенсивний розігрів вантажу йде зверху на Фіг.2 - схема розташування пальників нижвагона 10, від пальників 5. Після прогріву верхньонього та бокового розігрівів. го шару насипного вантажу вмикають водяні розПристрій для розігріву вантажів, що змерзлипилювачі 6, які рівномірно зволожують розігрітий ся, в залізничних вагонах складається з тепляка 1, вантаж, переважно пісок, при цьому йде більш опорної рами 2, на якій, через механізм підйому 3, інтенсивне, в порівнянні з незволоженим вантавстановлена траверса 4, з обох боків якої розтажем, рівномірне розморожування. Температура шовані газові пальники 5 інфрачервоного випромірозігріву вантажу зверху може перевищувати бінювання верхнього розігріву вантажів та встановльше ніж 100°С в порівнянні з боковим та нижнім лені водяні розпилювачі 6 з трубопроводом подачі розігрівами, при яких стінки вагона 10 прогріваводи (не показаний), вентилятора 7 подачі повітря ються до температури, що не перевищує 50°С (з до пальників 5, газових пальників 8 інфрачервонометою зберігання стінок). Вагон готовий до виванго випромінювання бокового розігріву, які встановтаження. Після чого відключають подання газу до лені уздовж боковин 9 залізничного вагона 10 у пристрою, тепла від теплогенератора 11, повітря декілька рядів, трубчастих газових обігрівників 11 від вентиляторів 6 га 13, подачу води від розпилюнижнього розігріву, що прикріплені до шпал, узвачів 6 і вагон вивантажують. довж поздовжньої осі залізничної колії, вентилятоВикористання запропонованого пристрою для ра 12 подання повітря трубопроводом 13 до пальрозігріву вантажів, що змерзлися, дозволить присників 8 та обігрівників 11, розгалуженого корити процес розморожування та вивантаження трубопроводу 14 подання газу до пальників 5, 8 та насипних вантажів, що змерзлися, переважно пісобігрівників 11. ку, з вагонів, зменшити експлуатаційні витрати. Пристрій працює наступним чином. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for warming-up of frozen bulk cargos in the railroad cars

Назва патенту російською

Устройство для разогрева смерзшихся насыпных грузов в железнодорожных вагонах

МПК / Мітки

МПК: B65G 69/20, B65G 67/24

Мітки: розігріву, залізничних, змерзлися, вантажів, насипних, вагонах, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-16239-pristrijj-dlya-rozigrivu-nasipnikh-vantazhiv-shho-zmerzlisya-v-zaliznichnikh-vagonakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розігріву насипних вантажів, що змерзлися, в залізничних вагонах</a>

Подібні патенти