Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фрикційний варіатор, що містить циліндричний коток, встановлений на ведучому валу з можливістю переміщення вздовж його осі, та конічний барабан, встановлений на веденому валу з можливістю притискання до циліндричного котка, який відрізняється тим, що обладнаний додатковим циліндричним котком з проміжним валом, кінематично з'єднаним з ведучим валом, причому обидва циліндричні котки встановлені по різні боки від конічного барабана, який встановлений з можливістю притискання до додаткового циліндричного котка, а осі ведучого, веденого та проміжного валів розташовані в одній площині.

Текст

Фрикційний варіатор, що містить циліндричний коток, встановлений на ведучому валу з можливістю переміщення вздовж його осі, та конічний 3 14098 4 вал, другий потік: ведучий вал - зубчаста передача тертя між ними, що також забезпечує передачу - проміжний вал - додатковий циліндричний коток обертального руху від додаткового циліндричного конічний барабан - ведений вал), що забезпечує котка 5 конічному барабану 3 та веденому валу 4, підвищення надійності та довговічність роботи на якому він встановлений. Таким чином передача фрикційного варіатора. потужності від ведучого вала 2 до веденого 4 здійНа кресленні представлена схема фрикційного снюється двома потоками (перший потік: ведучий варіатора. вал - циліндричний коток - конічний барабан - веФрикційний варіатор містить циліндричний кодений вал; другий потік: ведучий вал - зубчаста ток 1, встановлений на ведучому валу 2 з можлипередача - проміжний вал - додатковий циліндривістю переміщення вздовж його осі, конічний бачний коток - конічний барабан - ведений вал). рабан 3, встановлений на веденому валу 4 з Регулювання швидкості обертання веденого можливістю притискання до циліндричного котка 1, вала 4 досягається шляхом синхронного перемідодатковий циліндричний коток 5, встановлений щення циліндричного котка 1 та додаткового циліна проміжному валу 6, та конічну зубчасту передандричного котка 5 вздовж відповідно ведучого 2 та чу, що містить шестерні 7, 8, 9, які кінематично проміжного 6 валів за допомогою спеціального з'єднують ведучий вал 2 з проміжним валом 6, механізма (на кресленні не показаний). причому обидва циліндричні котки встановлені по Передача потужності від ведучого вала 2 до різні боки від конічного барабана 3, який встановведеного вала 4 двома потоками та притиск обох лений з можливістю притискання до додаткового циліндричних котків до конічного барабана 3, що циліндричного котка 5, а осі ведучого 2, веденого 4 забезпечує взаємну компенсацію радіальних ната проміжного 6 валів розташовані в одній площивантажень, які діють на ведений вал 4, на якому ні. встановлений конічний барабан 3, та на його опоФрикційний варіатор працює таким чином. При ри, призводить до підвищення надійності та довговмиканні привода, в складі якого використовується вічність роботи фрикційного варіатора та привода фрикційний варіатор (на кресленні не показаний), в цілому, в якому він використовується. ведучий вал 2 з встановленим на ньому циліндриВикористання запропонованої конструкції чним котком 1 починає обертатися. Під дією зуфрикційного варіатора в приводі машин дозволяє: силля циліндричної пружини (на кресленні не по- розширити асортимент фрикційних варіатоказана) конічний барабан 3, переміщуючись рів; вздовж веденого вала 4 вправо (згідно з креслен- підвищити надійність та довговічність роботи ням), притискується до циліндричного котка 1. Сифрикційного варіатора шляхом передачі потужнола притиску конічного барабана 3 до циліндричності від ведучого вала до веденого двома потоками го котка 1 створює необхідну силу тертя між ними, та шляхом компенсації навантажень на ведений що забезпечує передачу обертального руху від вал та його опори; циліндричного котка 1 конічному барабану 3 та - знизити металоємкість фрикційного варіатоведеному валу 4, на якому він встановлений. Одра шляхом передачі потужності від ведучого вала ночасно з цим обертальний рух ведучого вала 2 за до веденого двома потоками; допомогою конічної зубчастої передачі 7-9 пере- підвищити продуктивність машини за рахунок дається проміжному валу 6 з встановленим на скорочення простоїв, зумовлених необхідністю ньому додатковим циліндричним котком 5. Сила ремонту або заміни робочих тіл фрикційного варіпритиску конічного барабана 3 до додаткового атора. циліндричного котка 5 створює необхідну силу Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Friction variator

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Khomiak Oleh Mykolaiovych, Loveikina Svitlana Oleksiivna

Назва патенту російською

Фрикционный вариатор

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Хомяк Олег Николаевич, Ловейкина Светлана Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: F16H 15/08

Мітки: варіатор, фрикційний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-14098-frikcijjnijj-variator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фрикційний варіатор</a>

Подібні патенти