Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням еліптичних кодів, який полягає в тому, що інформаційні дані перетворюються у кодове слово, яке маскується під випадкову послідовність (криптограму) за допомогою пристроїв кодування замаскованого лінійного блокового (n, k, d) еліптичного коду над GF(q), який відрізняється тим, що при перетворенні інформаційних даних як закритий ключ використовують багаточлен, що задає вигляд еліптичної кривої.

Текст

Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням еліптичних кодів, який полягає в тому, що інформаційні дані перетворюються у кодове слово, яке маскується під випадкову послідовність (криптограму) за допомогою пристроїв кодування замаскованого лінійного блокового (n, k, d) еліптичного коду над GF(q), який відрізняється тим, що при перетворенні інформаційних даних як закритий ключ використовують багаточлен, що задає вигляд еліптичної кривої. (19) (21) u200508660 (22) 12.09.2005 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Кузнецов Олександр Олександрович, Євсеєв Сергій Петрович, Грабчак Володимир Іванович, Буханцов Андрій Дмитрович, Сєвєрінов Олександр Васильович, Федорченко Володимир Миколайович (73) ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 3 13058 4 породжувальної матриці G еліптичного коду. Для випадкового вектору е={е1, е2, ..., en} з елементами зберігання параметрів багаточлену кривої потрібіз GF(q). Багаточлен еліптичної кривої має п'ять но зберігати п'ять символів аi із GF(q), що значно коефіцієнтів аi GF(q), i 1,5 , які використовуються менше ніж для зберігання секретних параметрів у якості секретного ключа. При належній потужноматриці X. сті GF(q) використання коефіцієнтів аi у якості секТехнічний результат, який може бути отримаретного ключа дозволяє надійно замаскувати код ний при здійснені корисної моделі полягає в надійа для їх зберігання потрібно значно менше ніж у ному маскуванні коду та значному скорочені об'єспособі-прототипі. мів ключових даних, що потребує процес Джерела інформації: криптографічного перетворення. 1. R.J. McEliece. A Public-Key Criptosystem Сутність запропонованого способу криптограBased on Algebraic Theory. // DGN Progres Report фічного перетворення інформації з використанням 42-44, Jet Propulsi on Lab. Pasadena, CA. January еліптичних кодів полягає в тому, що лінійний блоFebruary, 1978. - P.114-116. ковий (n, k, d) еліптичний код над GF(q) задається 2. T.R.N. Rao and K.H. Nam, "Private-key виглядом багаточлену еліптичної кривої а інфорalgebraic-coded cryptosystem, in Advances in маційні данні перетворюються у криптограму (коCryptology-CRYPTO 86. New York, NY: Springer, дове слово що замасковане під випадкову послі1986. - P.35-48. довність) за допомогою пристроїв кодування замаскованого еліптичного коду із додаванням Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cryptographically converting information by using elliptic code

Автори англійською

Kuznetsov Oleksandr Oleksandrovych, Yevseiev Serhii Petrovych, Hrabchak Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ криптографического преобразования информации с помощью эллиптического кода

Автори російською

Кузнецов Александр Александрович, Евсеев Сергей Петрович, Грабчак Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: G09C 1/00

Мітки: перетворення, криптографічного, інформації, кодів, використанням, еліптичних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-13058-sposib-kriptografichnogo-peretvorennya-informaci-z-vikoristannyam-eliptichnikh-kodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб криптографічного перетворення інформації з використанням еліптичних кодів</a>

Подібні патенти