Номер патенту: 12858

Опубліковано: 15.03.2006

Автор: Саргсян Арам Роленович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Клієнтський столик замовлення, який складається з стільниці і принаймні однієї опори, який відрізняється тим, що в стільницю вмонтовано міні-комп'ютер чи кишеньковий персональний комп'ютер (КПК), з'єднаний з апаратно-програмними комплексом закладу, з можливістю формування замовлення безпосередньо клієнтом-замовником, передання замовлення до виконуючої частини закладу, обробку та здійснення замовлення.

2. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що апаратна частина апаратно-програмного комплексу складається з масштабованої комп'ютерної мережі, що не має обмежень на кількість підключених стаціонарних або кишенькових комп'ютерів.

3. Клієнтський столик за п. 2, який відрізняється тим, що комплекс може використовувати будь-які стаціонарні або кишенькові персональні комп'ютери, що працюють під управлінням операційних систем Windows, Linux, Pocket PC, Windows СЕ, Palm OS тощо.

4. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що встановлюється в місцях громадського харчування.

5. Клієнтський столик за п. 4, який відрізняється тим, що забезпечує самостійне замовлення страв і напоїв в місцях громадського харчування.

6. Клієнтський столик за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що забезпечує безпосередній зв'язок клієнт - виконуюча частина закладу.

7. Клієнтський столик за п. 6, який відрізняється тим, що виконуючою частиною закладу є офіціант та/або кухня, та/або бармен, та/або букмекер, та/або круп'є.

8. Клієнтський столик за будь-яким з пп. 4-6, який відрізняється тим, що програмна частина КПК споряджена апаратно-програмним комплексом “МАРМ-офіціант”.

9. Клієнтський столик за будь-яким з пп. 4-8, який відрізняється тим, що формування замовлення здійснюється клієнтом на кишеньковий комп'ютер і автоматично по бездротовій мережі передається на кухню і робоче місце адміністратора.

10. Клієнтський столик за будь-яким з пп. 4-8, який відрізняється тим, що формування замовлення здійснюється клієнтом на кишеньковий комп'ютер і автоматично по дротовій мережі передається на кухню і робоче місце адміністратора.

11. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що встановлюється в ігрових закладах.

12. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що встановлюється на іподромах.

Текст

1. Клієнтський столик замовлення, який складається з стільниці і принаймні однієї опори, який відрізняється тим, що в стільницю вмонтовано міні-комп'ютер чи кишеньковий персональний комп'ютер (КПК), з'єднаний з апаратно-програмними комплексом закладу, з можливістю формування замовлення безпосередньо клієнтом-замовником, передання замовлення до виконуючої частини закладу, обробку та здійснення замовлення. 2. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що апаратна частина апаратно-програмного комплексу складається з масштабованої комп'ютерної мережі, що не має обмежень на кількість підключених стаціонарних або кишенькових комп'ютерів. 3. Клієнтський столик за п. 2, який відрізняється тим, що комплекс може використовувати будь-які стаціонарні або кишенькові персональні комп'ютери, що працюють під управлінням операційних систем Windows, Linux, Pocket PC, Windows СЕ, Palm OS тощо. 4. Клієнтський столик за п. 1, який відрізняється тим, що встановлюється в місцях громадського харчування. U 2 12858 1 3 12858 4 чає незручності, пов'язані з розміщенням комп'юкомп'ютер чи КПК, який вмонтовано в клієнтський тера на столі шляхом проектування таких настільстолик, безпосередньо, у будь якій комбінації зв'яних комп'ютерів як інтегральної частини столу, заний шляхом дротового або бездротового зв'язку виключаючи таким чином необхідність підгонки з: обладнання до розмірів столу. Розмір комп'ютер- робочим місцем адміністратора та/чи самим ного модуля є адаптований до відповідних габариадміністратором; тів середнього офісного стола, що дозволяє гнучко - робочим місцем кухаря та/чи самим кухарем; користуватись інтерфейсними елементами, таки- робочим місцем офіціанта та та/чи самим ми, як дискові накопичувачі та CD-ROM. Що встаофіціантом; новлюються з передньої сторони стола. З задньої - робочим місцем круп'є та/чи ігровим столом сторони стола під'єднується силовий шнур, телеігрового закладу або з місцем здійснення ставок фонна лінія та віддалені периферійні пристрої, ігрового закладу; такі, як принтери. Така зручна конфігурація дозво- робочим місцем особи, яка виконує замовляє використовувати модель і як офісний стіл, і як лення чи розносить вже зроблені замовлення комп'ютер. та/чи самою такою особою; Авторам запропонованої корисної моделі не- місцем здійснення ставок або у будь якому відомі засоби, що реалізують описаний прогресивзручному місці на іподромі; - тощо. ний метод у системі автоматизації замовлень у В переважному втіленні корисної моделі до закладах громадського харчування, ігрових та бувиконуючої частини закладу може відноситися кмекерських закладах, на іподромах і т.п. Задачею офіціант, кухня, бармен, адміністратор, букмекер, корисної моделі є забезпечення засобу швидкого круп'є та інші суб'єкти, що виконують та оброблюзв'язку клієнт (замовник) - закладу - виконавча ють замовлення та ставки. служба закладу (тобто: кухня, бармен, офіціант, В іншому переважному втіленні корисної мокруп'є, тощо). Наприклад, клієнт (замовник) закладелі, комплекс може використовувати будь-які ду громадського харчування, відвідавши заклад, стаціонарні або кишенькові персональні комп'ютесамостійно за допомогою міні-комп'ютеру чи КГЖ ри, що працюють під керівництвом операційних (кишенькового персонального комп'ютера) вибисистем (програм) Windows, Linux, Pocket PC, рає у перелік страв і напоїв які б він хотів скуштуWindows СЕ, Palm Os, тощо. вати і через міні-комп'ютеру чи КПК передає замоЗручне програмне забезпечення, яким спорявлення на ці страви безпосередньо на комп'ютер джений КПК клієнтського столику дозволяє прийкухні, бармена та офіціанта. Надалі після його підмати замовлення від клієнта не вимагаючи від готовки замовлення подається клієнту офіціантом. нього особливих знань комп'ютера, а керуючись Поставлена задача вирішується за допомогою тільки підказками які випливають при роботі з КПК. клієнтського столика замовлення, який складаєтьПеревагою запропонованого засобу зв'язку є ся з стільниці і, принаймні, однієї опори з вмонтооперативний зв'язок клієнт - виконуюча частина ваним в стільницю міні-комп'ютером чи кишенькозакладу: кухар, офіціант, бармен, касир, круп'є, вим персональним комп'ютером (КПК), поєднаним тощо, що дозволяє скоротити час від формування з апаратно-програмними комплексом закладу, з замовлення до його виконання. можливістю формування замовлення безпосередКлієнтський столик може бути виконаний з ньо клієнтом-замовником, передання замовлення будь-якого придатного матеріалу і мати будь-яку до виконуючої частину закладу, обробку та здійсформу. Наприклад, столик може бути виконаний з нення замовлення. деревини, пластика, металу, скла, ДСП або будьПід апаратно-програмним комплексом закладу якого іншого матеріалу придатного і прийнятного в розуміється набір обладнання закладу, який вклюзалежності від стилістичного і дизайнерського чає наявні у закладі звичайні комп'ютери, мініоформлення місця де він встановлений. Столик комп'ютери чи кишенькові персональні комп'ютери може складатись зі стільниці і, принаймні, однієї (КПК), засоби чи опори, яка(і) можуть мати будь-яку форму. Форма обладнання зв'язку між ними, включаючи інстільниці і опори не є критичними. стальоване на них відповідне програмне забезпеТакож в клієнтський столик замовлення вбудочення. вується горизонтально, вертикально або під будьВ переважному втіленні апаратна частина яким кутом міні-комп'ютер або кишеньковий перапаратно-програмного комплексу закладу складасональний комп'ютер (КПК), що виробляється під ється з масштабуємої комп'ютерної мережі, що не будь-якою торговою маркою і який забезпечує має обмежень на кількість підключених стаціонарвстановлення на нього необхідного програмного них або кишенькових комп'ютерів. Тобто мінізабезпечення. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Client ordering table

Назва патенту російською

Клиентский столик заказа

МПК / Мітки

МПК: A47F 10/00

Мітки: клієнтський, столик, замовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-12858-kliehntskijj-stolik-zamovlennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Клієнтський столик замовлення</a>

Подібні патенти