Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, раму, на якій встановлені відтяжні валики, та привід відтяжних валиків, який відрізняється тим, що відтяжні валики виконано у вигляді циліндрів з зубчастою поверхнею, зуби яких знаходяться в зачепленні між собою.

2. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини за п. 1, який відрізняється тим, що висота зубів вибирається за умови:

h=(10...15),

де h - висота зуба,

 - товщина здвоєного полотна.

Текст

1. Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично з'єднані між собою відтяжні валики, осі яких розташовані паралельно в одній площині, раму, на якій встановлені 3 12813 4 фіцієнт зчеплення відтяжних валиків з полотном та повідності його швидкостей в'язання та відтяжки. більш рівномірно розподілити зусилля відтяжки Принцип роботи механізму відтяжки полотна полотна по його периметру, що призводить до такий. підвищення надійності роботи механізму відтяжки Одночасно з вмиканням круглов'язальної маполотна круглов'язальної машини. шини вмикається привід відтяжних валиків 4. КінеУмова вибору висоти зубів зубчастої поверхні матично з'єднаний з приводом відтяжний валик 1 починає обертатися. Разом з відтяжним валиком 1 відтяжних валиків із співвідношення: h=(10...15) за допомогою шестерень 5, 6 обертається відтяждозволяє досягти стабільності зусилля відтяжки ний валик 2. Зчеплення зубів зубчастих поверхонь полотна на протязі всього процесу роботи кругловідтяжних валиків 1, 2 з полотном 7, що заправлев'язальної машини, що також забезпечує підвино між ними, зумовлює силу відтяжки полотна. щення якості полотна та надійності роботи механіДля запобігання зриву полотна в разі невідпозму відтяжки полотна круглов'язальної машини. відності його швидкостей в'язання та відтяжки На Фіг.1 представлена кінематична схема мепривід 4 відтяжних валиків 1, 2 має запобіжну ханізму відтяжки полотна круглов'язальної мАфрикційну муфту 8. шини. Використання запропонованої конструкції меНа Фіг.2 представлено переріз А-А механізму ханізму відтяжки полотна круглов'язальної машини відтяжки полотна круглов'язальної машини. дозволяє: Механізм відтяжки полотна круглов'язальної - розширити асортимент механізмів відтяжки машини містить два відтяжні валики 1, 2, осі яких полотна круглов'язальних машин; розташовані паралельно в одній площині, раму 3, - підвищити ефективність роботи механізму на якій встановлені відтяжні валики 1, 2, та привід відтяжки полотна і круглов'язальної машини в ці4 відтяжних валиків. Відтяжні валики 1, 2 кінематилому за рахунок стабільності процесу відтяжки чно з'єднані між собою за допомогою шестерень 5, полотна; 6. Відтяжні валики виконано у вигляді циліндрів з - підвищити якість полотна за рахунок стабільзубчастою поверхнею, зубці яких знаходяться в ності процесу його відтяжки. зачепленні з полотном 7 та між собою. Привід 4 відтяжних валиків 1, 2 має запобіжну фрикційну муфту 8, що запобігає зриву полотна в разі невід Комп’ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown unit of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Khomiak Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Хомяк Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: відтяжки, механізм, машини, полотна, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-12813-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти