Спосіб витяжки рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку

Номер патенту: 11535

Опубліковано: 15.12.2005

Автор: Булдов Юрій Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб витяжки рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку, що містить пресування відпрацьованого фільтрувального порошку, який відрізняється тим, що перед пресуванням у відпрацьований фільтрувальний порошок додають відходи рослинного походження.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують соняшникову лузгу.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують відсів зернових культур.

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують відсів соняшника.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують тирсу.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відходи рослинного походження додають в кількості 20 - 80 мас. % відпрацьованого фільтрувального порошку.

Текст

1. Спосіб витяжки рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку, що містить пресування відпрацьованого фільтрувального порошку, який відрізняється тим, що перед пресуванням у відпрацьований фільтрувальний порошок додають відходи рослинного походження. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують соняшникову лузгу. 3. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують відсів зернових культур. 4. Спосіб за п.З, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують відсів соняшника. 5. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що як відходи рослинного походження використовують тирсу. 6. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що відходи рослинного походження додають в кількості 20-80мас.% відпрацьованого фільтрувального порошку. Корисна модель відноситься до технологій витягу жирів і олій з оліевмісних відходів діяльності підприємств оліежировоі галузі і може бути використаний при витягу рослинної олії з фільтрувальних порошків. Відомим є спосіб витягу рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку [патент України №8937, МКВ С11В13/04, пріоритет від 20.04.2005р.], в якому відпрацьований фільтрувальний порошок пакують у проникний для рослинної олії' матеріал, після чого упакований фільтрувальний порошок пресують з відводом рослинної олії. Загальними ознаками відомого способу і рішення, що заявляється, є пресування відпрацьованого фільтрувального порошку. Пакування відпрацьованого фільтрувального порошку у проникний для рослинної' олії матеріал за відомим способом дозволяє запобігти аморфності маси, що пресується, однак ускладнює технологію витягу рослинної олГГ. За прототип вибраний спосіб витягу рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку за [патентом України №72843, МКВ С11В13/04, пріоритет від 04.11.2004р.], в якому фільтрувальний порошок нагрівають, поміщають в тканинне упакування і пресують, потім у фільтрувальний порошок вводять оліемісткі відходи виробництва рослинної олії, отриману суміш знову нагрівають і пресують, при цьому відділення рослинного жиру від фільтрувального порошку виконують у процесі кожного пресування. Фільтрувальний порошок подають у жаровню і повільно нагрівають при постійному перемішуванні до 30-40°С. Нагрітий порошок засипають у мішки, які виконані з фільтрувальної тканини. Мішки З нагрітим фільтрувальним порошком завантажують у прес і подають тиск. Рослинний жир, витягнутий з фільтрувального порошку таким чином, відправляють на очищення шляхом виморожування чи фільтрації і використовують у харчовій промисловості. Після пресування віджатий порошок ще містить залишки рослинного жиру. Для їхнього витягу спресований фільтрувальний порошок дроблять, подають у жаровню, вводять ОЛІЄМІСТКІ відходи виробництва рослинної олії, в якості яких можуть бути соапсток або фуз. Отриману суміш підігрівають до 30-40°С при постійному перемішуванні в однорідну пастоподібну масу, після чого суміш завантажують у мішки, поміщають у прес і виконують зазначені вище операції. Отриманий рослинний жир має характеристики технічної олії, що фільтрують і використовують у лакофарбовій промисловості. Загальними ознаками способу за прототипом і рішення, що заявляється, є пресування відпрацьованого фільтрувального порошку. ю со ю 11535 ні, дозволяє знизити аморфність маси, що пресуСпосіб за прототипом дозволяє отримувати ється. Сукупність зазначених ознак забезпечує рослинний жир, який можна застосовувати у харспрощення технологічного процесу витягу рослинчовій промисловості, а також жир, що має харакних жирів із відпрацьованих фільтрувальних потеристики технічної олії, однак технологія, що перошків. редбачає поміщення відпрацьованого фільтрувального порошку в тканинне упакування з Таким чином суттєві ознаки знаходяться у попереднім нагріванням є ускладненою, що підпричинно-наслідковому зв'язку з технічним резульвищує собівартість продукту. татом, що досягається. Нижче наводиться опис способу, що заявляВ основу корисної моделі поставлена задача ється. Спосіб витягу рослинних жирів Із відпрацьоудосконалення способу витягу рослинних жирів із ваного фільтрувального порошку включає пресувідпрацьованого фільтрувального порошку шлявання відпрацьованого фільтрувального порошку, хом послідовного проведення технологічних опев який перед пресуванням вводять наповнювач, рацій з тим, щоб забезпечити спрощення технолощо містить клітковину. гічного процесу, що дозволяє знизити собівартість продукту. Спосіб здійснюють таким чином. У відпрацьований фільтрувальний порошок, в Поставлена задача вирішується тим, що в порах якого містяться залишки продукту, що фільспособі витягу рослинних жирів із відпрацьованого трується, у вигляді жирів, які складаються з росфільтрувального порошку, що включає пресування линної олії і восків, додають відходи рослинного відпрацьованого фільтрувального порошку, відпопоходження, в якості яких доцільно використовувідно до корисної моделі, перед пресуванням у вати соняшникову лузгу, відсів соняшника зерновідпрацьований фільтрувальний порошок додають вих культур, тирсу або будь-які варіанти сумішів відходи рослинного походження перерахованих відходів. КІЛЬКІСТЬ ВІДХОДІВ рослинПерераховані ознаки є суттєвими ознаками ного походження, що додають у відпрацьований корисної моделі і забезпечують досягнення технічфільтрувальний порошок залежить від вмісту росного результату - спрощення технологічного пролинного жиру в порошку і складає 20-80мас.% відцесу. працьованого фільтрувального порошку. ОтримаДоцільно в якості відходів рослинного похону суміш ретельно перемішують і подають під дження використовувати соняшникову лузгу, відсів прес. Пресування виконують з поступовим нароссоняшника або зернових культур, тирсу тощо. танням до 280-ЗООатм. Зазначені відходи рослинДоцільно ВІДХОДИ рослинного походження доного походження містять високий процент кліткодавати в кількості 20-80мас.% відпрацьованого вини і відіграють роль фільтру при пресуванні, що фільтрувального порошку. дозволяє знизити аморфність відпрацьованого Причинно-наслідковий зв'язок суттєвих ознак і фільтрувального порошку при пресуванні. У протехнічного результату, що досягається, виявляцесі пресування з пор фільтрувального порошку ється у наступному. вичавлюються залишки рослинного жиру, який Фільтрувальний порошок, в якості якого застопіддають очищенню шляхом фільтрації і викориссовують перліти і кізельгури, є пористим. Під час товують при виробництві технічних мастил, мила фільтрування олії в порах фільтрувального поротощо. шку накопичуються залишки продукту, що фільтрується, у вигляді рослинних жирів, які містять Спосіб, що заявляється, є простим за викоолію і воски. Пресування відпрацьованого фільтнанням і може бути здійснений фахівцями олієжирувального порошку дозволяє за допомогою тиску рової галузі, а введення у відпрацьований фільтвичавлювати рослинні жири з пір відпрацьованого рувальний порошок відходів рослинного фільтрувального порошку. Додавання перед препоходження, без використання додаткових засобів суванням у відпрацьований фільтрувальний поі операцій, спрощує технологію витягу рослинної рошок відходів рослинного походження, які містять олії, що дає рішенню, що заявляється, перевагу клітковину і відіграють роль фільтру при пресуванперед прототипом. Комп'ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for extracting vegetable fats from the used filtering powder

Автори англійською

Buldov Yurii Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ вытяжки растительных жиров из отработанного фильтровального порошка

Автори російською

Булдов Юрий Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: C11B 13/00

Мітки: порошку, витяжки, фільтрувального, відпрацьованого, спосіб, жирів, рослинних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11535-sposib-vityazhki-roslinnikh-zhiriv-iz-vidpracovanogo-filtruvalnogo-poroshku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб витяжки рослинних жирів із відпрацьованого фільтрувального порошку</a>

Подібні патенти