Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Варіатор, що містить ведучий та ведений конічні барабани з робочими поверхнями, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, та проміжний елемент у вигляді стального кільця, що охоплює робочі поверхні конічних барабанів, який відрізняється тим, що робочі поверхні конічних барабанів виконані зубчастими, а проміжний елемент містить тонкі стальні пластини.

Текст

УКРАЇНА (19) UА ( іі,11223 (із, U (51,7 F16H15/12 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ видається під відповідальність власника патенту (54, ВАРІАТОР 1 (21,и200505615 (22,10.06.2005 (24,15 12.2005 (46,15.12.2005, Бюл №12, 2005р. (72, Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович (73, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (57, Варіатор, що містить ведучий та ведений конічні барабани з робочими поверхнями, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, та проміжний елемент у вигляді стального кільця, що охоплює робочі поверхні конічних барабанів, який відрізняється тим, що робочі поверхні конічних барабанів виконані зубчастими, а проміжний елемент містить тонкі стальні пластини. Корисна модель відноситься до загального машинобудування, а саме до варіатора. Відомий варіатор, що містить ведучий та ведений конічні барабани з робочими поверхнями, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, та проміжний елемент, що охоплює робочі поверхні конічних барабанів [Пронин Б.А., Ревком Г А. Бесступенчатые клиноременные и фрикционные передачи. М., Машиностроение, 1967, с.21, рис.3, а]. Наявність проміжного елемента, що охоплює обидва конічні барабани, виконаного у вигляді плоского паса, призводить до зниження надійності та довговічності роботи варіатора, оскільки матеріал паса, що працює на розтяг, має низьку механічну міцність. Відомий також варіатор, що містить ведучий та ведений конічні барабани з робочими поверхнями, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, та проміжний елемент у вигляді стального кільця, що охоплює робочі поверхні конічних барабанів [Есипенко Я.И. Механические вариаторы скорости. К., Гостехиздат, 1961, с.68, рис.41]. Виконання проміжного елемента у вигляді стального кільця збільшує його довговічність. Але ті обставини, що передача потужності від ведучого до веденого вала здійснюється завдяки фрикційній взаємодії робочих поверхонь конічних барабанів зі стальним кільцем призводять до необхідності створення значної сили їх притиску в зоні взаємодії, що знижує надійність та довговічність роботи варіатора та привода в цілому, в якому він використовується шляхом зміни форми і виконання елементів та форми виконання їх зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи варіатора. Поставлена задача вирішена тим, що у варіаторі, що містить ведучий та ведений конічні барабани з робочими поверхнями, встановлені ВІДПОВІДНО на ведучому та веденому валах, та проміжний елемент у вигляді стального кільця, що охоплює робочі поверхні конічних барабанів, згідно з корисною моделлю, робочі поверхні конічних барабанів виконані зубчастими, а проміжний елемент містить тонкі стальні пластини. Виконання робочих поверхонь конічних барабанів варіатора зубчастими, а стального кільця з тонкими пластинами забезпечує передачу потужності від ведучого до веденого вала шляхом зубчастого зачеплення, що підвищує надійність та довговічність роботи варіатора та привода в цілому, в якому він використовується. На кресленні представлена схема варіатора. Варіатор містить ведучий конічний барабан 1 з зубчастою робочою поверхнею 2, жорстко встановлений на ведучому валу 3, ведений конічний барабан 4 з зубчастою робочою поверхнею 5, встановлений на веденому валу 6 з можливістю осьового переміщення вздовж нього, та проміжний елемент 7 у вигляді стального кільця - обойми, що містить тонкі стальні пластини 8 з можливістю розташовуватись поміж зубів зубчастих робочих поверхонь 2, 5 конічних барабанів 1, 4. Варіатор працює таким чином При вмиканні привода, в складі якого використовується варіатор (на кресленні не показаний), ведучий вал 3 з встановленим на ньому ведучим конічним барабаном 1 Таким чином, в основу корисної моделі покладена задача створити такий варіатор, в якому СО CM CM 11223 починає обертатися. Зубчаста робоча поверхня 2 шляхом зубчастого зачеплення зі стальними пластинами 8 проміжного елементу 7 приводить в обертання ведений конічний барабан 4 та ведений вал 6, на якому він встановлений. Регулювання швидкості обертання веденого вала 6 досягається шляхом переміщення проміжного елемента 7 вздовж зубчастих робочих поверхонь 2, 5 конічних барабанів 1, 4 за допомогою спеціального механізму (на кресленні не показаний). При переміщенні проміжного елемента 7 вздовж зубчастих робочих поверхонь 2, 5 конічних барабанів 1, 4 для забезпечення кінематичного зв'язку стальних пластин 8 проміжного елемента 7 з зубамизубчастих робочих поверхонь конічних барабанів необхідно змінювати крок зубів, утворених стальними пластинами 7. Це здійснюється автоматично завдяки можливості вільного радіального переміщення стальних пластин в стальному кільці - обоймі проміжного елемента 7. Постійність кінематичного зв'язку проміжного елемента 7 з конічними барабанами 1, 4 забезпечується можливістю осьового переміщення веденого конічного барабана 4 вздовж осі веденого вала 6 Використання запропонованої конструкції варіатора в приводі машин дозволяє: - розширити асортимент варіаторів; - підвищити надійність та довговічність роботи варіатора шляхом зубчастого зачеплення проміжного елемента з конічними барабанами; - підвищити продуктивність машини за рахунок скорочення простоїв, зумовлених необхідністю ремонту або заміни робочих тіл варіатора. Фіг. Комп'ютерна верстка Д. Шеверун Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Variator

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych

Назва патенту російською

Вариатор

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович

МПК / Мітки

МПК: F16H 15/08

Мітки: варіатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11223-variator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Варіатор</a>

Подібні патенти