Спосіб лікування ран м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки, що полягає у проведенні антисептичної обробки, зупинці кровотечі, ревізії рани, зіставленні країв рани, який відрізняється тим, що додатково виконують вакуумне дренування рани і зводять її краї стерильними смужками, покритими гіпоалергенною клейкою речовиною.

Текст

Спосіб лікування ран м'яких тканин щелепнолицевої' ділянки, що полягає у проведенні антисептичної обробки, зупинці кровотечі, ревізії рани, зіставленні країв рани, який відрізняється тим, що додатково виконують вакуумне дренування рани і зводять її краї стерильними смужками, покритими гіпоалергенною клейкою речовиною. Корисна модель відноситься до області медицини, а саме, до щелеп но-лицевої хірургії і може бути використана для підвищення ефективності лікування хворих з ранами м'яких тканин щелепнолицевої ділянки. В якості прототипу обрано спосіб лікування ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки [Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. - М.: Медицина, 1990], який заключається в антисептичній обробці, зупинці кровотечі, ревізії рани з наступним ушиванням рани шарами. Ознаками, які співпадають з істотними ознаками запропонованого зонда, є: проведення антисептичної обробки, зупинка кровотечі, ревізія рани, зіставлення країв рани. Причинами, які перешкоджають досягненню очікуваного технічного результату (підвищення ефективності лікування хворих з ранами щелепно - лицевої ділянки), є: при уявній надійності накладання швів шарами між ними завжди утворюються залишкові порожнини, де накопичується рановий ексудат і згустки крові, які є хорошим середовищем для розвитку інфекції, при застосуванні дренажів, можна розраховувати тільки на пасивний відтік відокремленого, що можливо лише при розташуванні дренажу в самій низькій ділянці рани або в положенні хворого лежачи. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу лікування ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки шляхом використання активного дренування рани з безшовним зведенням ЇЇ країв. Поставлена задача вирішується тим, що в способі лікування ран м'яких тканин щелепно лицевої ділянки, який заключається в проведенні антисептичної обробки, зупинці кровотечі, ревізії рани, зіставленні країв рани, згідно корисної моделі, додатково виконують вакуумне дренування рани і зводять її краї стерильними смужками, покритими гіпоалергеною клейкою речовиною. Між сукупністю істотних ознак запропонованого способу та очікуваним технічним результатом, що може бути досягнутий, виявляється наступний причинно-наслідковий зв'язок: вакуумування рани дозволяє ефективно механічно видаляти ексудат, покращити регіональне живлення тканин кров'ю, а також зменшувати бактеріальний фактор, дозволяє досягти болезаспокійливої дії, зв'язаної" із серозним просочуванням тканин, що знижують чутливість нервових закінчень, що позитивно впливає на рановий процес, вакуумне дренування створює умови для більш тісного стику зшитих тканин: спостерігаються зближення країв рани і змикання стінок ранової порожнини - ефект «вакуум-шва»; зведення країв рани стерильними смужками, покритими гіпоалергенною клейкою речовиною, дозволяє уникнути виникнення місцевих алергічних реакцій, які на ранніх стадіях після операції викликають гнійно-запальні зміни в зшитих тканинах, формування лігатурних нориць, розвитку грубого рубця, зумовлює повне загоювання дефекту первинним натягом, за рахунок чого покращуються як функціональні, так і косметичні результати операції, які в цій області хірургії часто мають первочергове значення. При вакуум-терапн', яка проводиться при певних режимах, збільшується приток крові в ранову зону, що підсилює змішану гіперемію і розширює її CM (0 О О) 'ЯІІ " 11062 межі, що пояснюється затруднениям, що виникає додатково на початку відтоку крові під впливом негативного тиску, швидко змінюється нормалізацією кровообігу, відбувається включення в систему життєзабезпечення тканин рани додаткової капілярної мережі, і, таким чином, в даній області виникає своєрідне оновлення периферичного кровообігу за рахунок «розкриття» резерву капілярів, а покращене кровопостачання паравульнарної зони активізує окислювально-відновні процеси в тканинах, переключаючи анаеробне енергозабезпечення клітини на аеробне, внаслідок цього в рані створюється нейтральне або слабко лужне середовище, знижується проникність судинної" стінки, що клінічне проявляється зменшенням набряку тканин і зниженням кількості ранового відокремлене. Спосіб заключається у застосуванні вакуумного дренування при безшовному зведенні країв рани з використанням липких смужок Steri Strip у хворих з ранами м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Спосіб здійснюють наступним чином. Після завершення операції на дно рани по всій її довжині укладають дренажну перфоровану трубку, наприклад, катетер шлунковий дитячий № 6-10, через отвори якої на всьому протягу ранового каналу здійснюють рівномірний вплив на тканини негативним тиском. Через ці ж отвори виводять ексудат із рани. Для зведення країв рани використовують стерильні смужки, покриті гіпоалергенною клейкою речовиною. Гіпоалергенний липкий шар забезпечує щільне прилягання матеріалу до шкіри. Наприклад, можна застосовувати смужки Steri Strip Elastik (фірми «ЗМ Company, США), які легко розтягуються, що дозволяє фіксувати їх на рельєфних і рухомих ділянках. Ця властивість особливо важлива при використанні смужок в щелепно лицевій хірургії. Видалення смужок здіснюють без шкоди для загоючої тканини і без болю для пацієнта. Далі до дренажу приєднують джерело вакуума, наприклад, у вигляді гумової' груші з діаметром сфери 10-15см. Пружність її завжди дозволяє створити стандартизоване розрідження до 0,18атм. Одночасно цей балон служить резервуаром для збирання ранового ексудату. Запропонований спосіб підтверджується наступними прикладами його виконання Приклад 1. Хворий P., 40 років звернувся до щелепнолицевого хірурга зі скаргами на наявність припухлості в підщелепній ділянці зліва, яка з'являлась після перенесеного ГРЗ біля трьох місяців тому. Утворення округлої форми, розміром 2,0x2,5см, рухливе, не спаяне з підлеглими тканинами й шкірою, безболісне, щільно-еластичної консистенції. Комп'ютерна верстка Д. Дорошенко Поставлено діагноз: хронічний підщелепний лімфаденіт зліва. Хворому було проведено лікування по запропонованому способу. Виконано видалення новоутворення, в рану введено перфорований дренажкатетер шлунковий дитячий №8, краю рани зведені смужками Steri Strip, до дренажу приєднано джерело вакуума у вигляді гумової груші з діаметром сфери 10см, після чого прозора частина дренажу стала заповнюватися геморагічним ексудатом. Через добу після операції при випорожненні гумової груші отримано біля 1,0мл сукровичного відокремлене. Післяопераційний набряк незначний, рана суха, чиста. На другу добу після операції отримано незначну кількість серозного відокремлене. Набряку практично немає, рана суха, чиста. Третя доба - відокремлене із рани немає, по дренажу мізерне серозне відокремлене. Виконано видалення дренажа. На сьому добу зняті Steri Strip, рана загоїлася первинним натягом, повністю епітелізована. Через 2 місяця - контрольний огляд: рубець світлий, тонкий, не спаяний з підлеглими тканинами, шириною 1,5мм. Приклад 2 Хворий С, 28 років звернувся до щелепнолицевого хірурга зі скаргами на наявність припухлості на боковііі поверхні шиї справа, що з'явилась біля двох років тому, повільно збільшується. Утворення округлої форми, розміром 1,5x2,5см, рухливе, не спаяне з підлеглими тканинами і шкірою, безболісне, м'яко-еластичної консистенції. Поставлено діагноз: дермоїдна кіста бокової поверхні шиї справа. Хворому було проведено лікування по .запропонованому способу. Виконано видалення новоутворення, в рану введено дренаж №7, краї рани зведені Steri Strip, до дренажу приєднана гумова груша, після чого дренаж став заповнюватись геморагічним відокремленим. Через добу отримано 1,2мл сукровичного відокремлене. Набряк незначний, рана суха, чиста. Друга доба незначна кількість прозорого серозного відокремлене, рана чиста. Третя доба - мізерне серозне відокремлене. Дренаж із рани видалений. Сьома доба - видалені Steri Strip, рана загоїлась первинним натягом, повністю епітелізована. Через 1,5 місяці - рубець тонкий, світлий, не спаяний з підлеглими тканинами, шириною 1,3 мм. Заявляємий спосіб лікування ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки дозволяє прискорити загоювання рани, зменшити кількість післяопераційних ускладнень, підвищити косметичність рубця. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42,01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating wounds of soft tissues of maxillofacial area

Автори англійською

Bezrukov Serhii Hryhorovych, Kolbasin Pavlo Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ лечения ран мягких тканей челюстно-лицевой области

Автори російською

Безруков Сергей Григорьевич, Колбасин Павел Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61F 13/02, A61M 27/00

Мітки: спосіб, ран, м'яких, тканин, лікування, щелепно-лицевої, ділянки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11062-sposib-likuvannya-ran-myakikh-tkanin-shhelepno-licevo-dilyanki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування ран м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки</a>

Подібні патенти