Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для гомогенізації молока, що містить корпус, всередині якого співвісно встановлені форсунки, який відрізняється тим, що у форсунках виконане кільцеве звуження живого перерізу, а у місці найбільшого звуження виконані канали для ежектування вершків.

Текст

Пристрій для гомогенізації молока, що містить корпус, всередині якого співвісно встановлені форсунки, який відрізняється тим, що у форсунках виконане кільцеве звуження живого перерізу, а у місці найбільшого звуження виконані канали для ежектування вершків. Корисна модель належить до конструкції пристроїв, які використовуються лри гомогенізації' молока і може бути застосована для гомогенізації молока з одночасною нормалізацією його до певної жирності, виготовленні замінників молока а також у ХІМІЧНІЙ, фармацевтичній та інших галузях агропромислового комплексу, де використовується гомогенізація. Відомий протитечійний струминний млин, що містить циліндричну помольну камеру зі співвісно розташованими розгінними трубками [А. С. 1090439 СРСР, МКИ 5 В02С19/16. Противоточная струйная мельница / А.И.Новиков, Б.Н.Муравкин, М.Я.Процайло, М.С.Пронин, Ю.Л.Артемьев, Н.И.Серебров и В.М.Петров (СРСР), №3507771/29-33; Заявлено 03.11.82; Опубл, 07.05.84; Бюл. №17]. У відомому пристрої подрібнення часток відбувається за рахунок зіткнення струменів та стирання їх о стінки помольної камери. Але для емульсій стирання часток у такому пристрої практично відбуватися не буде, тому енергія, яку має потік суміші після зіткнення не використовується, що зменшує коефіцієнт корисної дії пристрою. Обраний як прототип є пристрій для здійснення гомогенізації при зіткненні двох зустрічних струменів молока [Луканіна К. Протитечійноструменева гомогенізація молока// Харчова і переробна промисловість. -1998. - №8, - С.34.], який містить корпус, всередині якого співвісно встановлені форсунки. Гомогенізоване на відомому пристрої молоко містить значний відсоток жирових кульок, розмір яких істотно перевищує середній розмір жирових кульок після гомогенізації, за рахунок не рівномірного за величиною складу дисперсійної фази незбираного молока, внаслідок того, що великі жирові кульки незбираного молока подрібнюються на відносно великі частки. Наявність таких жирових кульок зменшує якість обробки у відомому пристрої. В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення пристрою для гомогенізації молока шляхом зміни конструкції форсунок, то дозволить здійснювати в них попереднє подрібнення найбільш великих жирових КУЛЬОК молока та здійснювати введення вершків у потік знежиреного молока шляхом ежектування вершків що дозволить зменшити енерговитрати процесу гомогенізації за рахунок зниження швидкості зіткнення струменів і ежектування вершків без використання додаткових нагнітаючих пристроїв а також звузити розмірний спектр жирових кульок після гомогенізації, і тим самим підвищити якість гомогенізації. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для гомогенізації, який містить корпус, всередині якого співвісно встановлені форсунки, згідно корисної моделі у форсунках виконане кільцеве звуження живого перерізу, а у місці найбільшого звуження виконані канали для ежектування вершків. Виконання звуження живого перерізу та розміщення каналів у місці найбільшого звуження у форсунках дозволяє збільшити швидкість потоку знежиреного молока до утворення в ньому розрідження, достатнього для всмоктування вершків та градієнту тиску, достатнього для руйнування жирових кульок, що дозволяє зменшити тиск подавання знежиреного молока до форсунок, і 00 ю о 11058 вищити швидкість потоку знежиреного молока до здійснювати введення вершків у потік знежиреного досягнення необхідного для руйнування жирових молока шляхом ежектування вершків тим самим кульок градієнту швидкості. зменшуючи енерговитрати процесу гомогенізації, а Пристрій працює таким чином. • . також підвищити якість гомогенізації. Варіюванням діаметрів та кількістю каналів для ежектування Потік знежиреного молока під тиском подбавершків змінюється кількість вершків, що подаєтють у форсунки 2, де проходячи крізь кільцеве ься у пристрій, чим досягається необхідний вміст звуження 3 кінетична енергія потоку знежиреного жиру вихідного продукту тобто здійснюється нормолока підвищується, а потенційна знижується до малізація молока. створення розрідження; що досягає максимального значення у місці найбільшого звуження 3 потоСутність корисної моделі пояснюється креску, де крізь виконані канали 4 для ежектування ленням, де зображено заявлений пристрій для вершків у потік знежиреного молока ежектуються гомогенізації молока. вершки у необхідному об'ємі, тобто відбувається Як показано на фіг. 1, пристрій містить корпус нормалізація молока за жирністю. За рахунок ви1 та співвісно встановлені форсунки 2, всередині сокого градієнту швидкості, що утворюється у місці яких виконано кільцеве звуження 3, де у місці найнайбільшого кільцевого звуження 3 відбувається більшого звуження потоку перпендикулярно ВІСІ подрібнення жирових кульок молока. При зіткненні форсунок 2 виконані канали 4 дня ежектування струменів молока відбувається остаточне подвершків, куди вершки .потрапляють крізь отвори 5 рібнення жирових кульок та їх рівномірний розТака конструкція форсунок 2 дозволяє отримати поділ по об'єму продукту, тобто гомогенізація морозрідження у потоці знежиреного молока для молока. жливості ежектування у ідей потік вершків, і під Комп'ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освгти і науки України Державний департамент Інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП 'Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device to homogenize milk

Автори англійською

Samoichuk Kyrylo Olehovych, Hvozdiev Oleksandr Viktorovych, Yalpachyk Fedir Yukhymovych

Назва патенту російською

Устройство для гомогенизации молока

Автори російською

Самойчук Кирилл Олегович, Гвоздев Александр Викторович, Ялпачик Федор Ефимович

МПК / Мітки

МПК: A01J 11/00

Мітки: молока, пристрій, гомогенізації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11058-pristrijj-dlya-gomogenizaci-moloka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для гомогенізації молока</a>

Подібні патенти