Номер патенту: 11051

Опубліковано: 15.12.2005

Автор: Смірнова Лариса Михайлівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб проведення анестезії, який включає введення оксибутирату натрію, кетаміну і фентанілу в анестезіологічних дозах, який відрізняється тим, що додатково паралельно крапельно вводять допамін або добутрекс в дозі 2,0-4,0 мг/кгхв.

Текст

Спосіб проведення анестезії, який включає введення оксибутирату натрію, кетаміну і фентанілу в анестезіологічних дозах, який відрізняється тим, що додатково паралельно крапельно вводять допамін або добутрекс в дозі 2,0-4,0 мг/кг хв. Корисна модель відноситься до медицини, а саме до анестезіології, і може бути використана під час анестезіологічного забезпечення у хворих при оперативних втручаннях з приводу абдомінального сепсису, Відомий спосіб проведення анестезіологічного забезпечення включає внутрішньовенне введення натрію оксибутирату в дозі 72±2.0мг/кг, кетаміну 2 8±0 1мг/кг, фентанілу-2.7±0.1мкг/кг. Релаксацію підтримують препаратами деполярізуючими та недеполярізуючої дм у загальновідомих дозах. При цьому натрію оксибутират вводять одноразово на спочатку анестезії [И.Е Голуб, Л.В.Сорокина, А В Ковыршин Мультимодальная антиноцицептивная защита у больных с острой кишечной непроходимостью .//Анестезиология и реаниматоллогия. -№4.-2004.-С.35-37.] Числові значення доз для препаратів які вводяться, виведені на тлі клінічних спостережень у 19 хворих з абдомінальним сепсисом При цьому відмічено, що порушення співвідношення доз препаратів, які вводяться, негативно впливає на гемодинамічні показники І веде до значних метаболічних порушень Доза допаміну чи добутрексу, яка складає менше ніж 2.0мкг/кгххв , є недостатньою для інотропної підтримки міокарду. В той час як доза, яка перевищує 4.Омкг/кг х хв веде до надлишкової стимуляції серцево-судинної системи. Гіпердинамічні зрушення, які спостерігаються при цьому, ведуть до значних порушень метаболічних процесів у тканинах Недоліком відомого способу є велика кількість ускладнень пов'язаних з порушеннями метаболічних процесів. Задачею корисної моделі э розробка такого способу проведення анестезії, який за рахунок підбору додаткових лікарських препаратів забезпечив би зниження кількості ускладнень Поставлена задача вирішується тим, що в способі ведення анестезії, який включає внутрішньовенне введення натрію оксибутирату, кетаміну та фентанілу в анестезіологічних дозах, згідно корисної моделі, додатково, паралельно, крапельне вводять допамін або добутрекс в дозі 2.04.Омкг/кг *хв. Додаткове, паралельне, крапельне введення допаміну або добутрексу забезпечує інтраопераційну інотропну підтримку скомпроментованного міокарду, що і дозволяє знизити кількість ускладнень. Спосіб здійснюють таким чином: Премедикацію проводять фармакологічними препаратами, сібазоном - 0.1-0.15мг/кг, димедролом - 0.1-0.3мг/кг, атропіном - 0.01-0.015мг/кг На індукцію вводять: натрію тіопентал - 4.0-6.0мг/кг, натрію оксибутірат - ЗО Омг/кг, кетамін - 0.50.7мг/кг, фентаніл - 3 Омкг/кг. Релаксацію проводять - ардуаном - 0.0бмг/кг - загальноприйнята доза. Інтубують трахею Штучну вентиляцію легенів проводять під контролем киснево-лужного стану у нормокарбонатемічному режимі з альвеолярною вентиляцією 4.8 - 5.2 л/мин і FiO2=0 З До початку операції дозу знеболюючого препарату фентанілу збільшують ще на 4.0 мкг/кг. Підтримують анестезію: фентанілом 3,Омкг/кг в час, натрію тюпенталом - 1 0-1.5мг/кг в час, натрію оксибутіратом - 20.0мг/кг в час починаючи з 18 хвилини після останнього введення препарату Додатково, для іннотропної пвдтримки міокарду вводять допамін чи добутрекс у дозі 2.04.Омкг/кг ххв. е> 11051 Приклад: Хворий Лавриненко Є.І., 1952 р народження історія хвороби № 1961, чоловік, зріст 183см., вага 75кг. Поступив 05.04.2005 року з діагнозом - Абсцесе черевної порожнини. Виконана санація черевної порожнини з послщуючим дренуванням Вихідний стан хворого тяжкий - задишка, шкіра бліда. Артеріальний тиск 95/60 мм рт. ст., частота серцевих скорочень >100 скорочень за хвилину. Премедикацю провели: сібазоном 0.5%-2.0, димедролом 1% -1.0, атропіном -0.1% - 0.7 Катетеризували центральну вену. Центральний венозний тиск дорівнює 0мм води Провели інфузійнотрансфузійну терапію, яка дозволила частково скорегувати вищевказані зрушення. Індукцію здійснювали: тіопенталом натрію 1% - 40.0, що складає 400,0мг, Натрію оксибутіратом 20 % -10 0, або 2000 Омг, КетамІном 5% -1.0, або 50 Омг, Фентанілом 0.005% - 4.0, або 0.2мг, Ардуаном - 2.0, або 4мг. Виконали інтубацію трахеї Штучну вентиляцію легенів, з альвеолярною вентиляцією 4.8-5.2 л/мин і FiC>2 - 0.3-0.35, провели під контролем киснево-лужного стану, Дозу знеболюючого препарату фентанілу - 0 005% збільшили на 6.0, або на О.Змг до початку операції (етап розрізу). Подтримували анестезію: тіоперталом натрію 1% - 1.2 мг/кг, що склало 70.0мг, Комп'ютерна верстка Г. Паяльніков Оксибутіратом натрію 20.0мг/кгчас - починаючи зі 8 хвилини, крапельним методом, що складає 1500мг, або 7 5мл. Фентанілом 0 005% - Змг/кгчас - починаючи з 15 хвилини крапельним методом. Ця доза дорівнює 225мкг, або 4.25мл. Допамін 4% вводили в дозі 2.5мкг/кгхв, крапельно протягом всієї операції, яка тривала Ї65 хв У загальній кількості було введено 31020мкг допаміну, що дорівнює 0.78мл 4% розчину, або 8-9 крапель за хвилину 0.05% розчину. Операція продовжувалася 2 часа 45 хвилин. Під час проведення анестезіологічного забезпечення ускладнень, у вигляді виражених метаболічних порушень не було. Запропонованим способом виконано 19 анестезій у хворих з абдомінальним сепсисом Ускладнень у вигляді значних додаткових метаболічних порушень не спостерігали. В той час коли виконання анестезіологічного забезпечення у 19 хворих, анестезія яким проводилася за способом аналогу, спостерігалися ускладнення у вигляді метаболічних порушень під час кожної анестезії. Зрушення, які виникали, ліквідували за допомогою методів інтенсивної терапм на протязі першої післяопераційної доби. Таким чином, порівняння з аналогом показує, що використання запропонованого способу дозволяє знизити кількість ускладнень у хворих з абдомінальним сепсисом Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for anesthesia

Назва патенту російською

Способ проведения анестезии

МПК / Мітки

МПК: A61M 19/00

Мітки: проведення, анестезії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11051-sposib-provedennya-anestezi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб проведення анестезії</a>

Подібні патенти