Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання ферментного препарату, що включає глибинне культивування дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які продукують фермент супероксидисмутазу, руйнування дріжджових клітин, відділення культурального середовища від залишків дріжджів та очищення ферменту, який відрізняється тим, що руйнування дріжджових клітин здійснюють шляхом ультразвукової дезінтеграції протягом 10 хвилин з робочою частотою 22 кГц, а очищення ферменту здійснюють шляхом обробки культурального середовища сульфатом амонію з концентрацією 75% при перемішуванні протягом 40-60 хвилин.

Текст

Спосіб отримання ферментного препарату, що включає глибинне культивування дріжджів Saccharomyces cerevisiae, які продукують фермент Корисна модель відноситься до мікробіологічної промисловості, а саме до способів одержання ферменту супероксидисмутази. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб отримання супероксидисмутази [Патент Росії №1800841. C12N9/02. Опубл. 10.04 96], за яким руйнування клітин продуцентів ферменту дріжджів Saccharomyces cerevisiae здійснюють шляхом заморожування-розморожування з наступною екстракцією ферменту калій фосфатним буферним розчином та його послідовним очищенням центрифугуванням, іонообмінною хроматографією, ультрафільтрацію та гель-фільтрацію на сефадексі Загальною ознакою цього способу та способу, що заявляється, є використання як продуцентів ферменту дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Однак, метод руйнування клітин дріжджів, що використовується за способом-прототипом приводить до більшої втрати активності ферменту, ніж це відбувається при руйнування клітин дріжджів за способом, що заявляється. Тому за способомпрототипом для отримання ферментного препарату з високою активністю необхідно використовувати багатостадійний процес очищення нативного ферменту, що ускладнює технологію В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача у способі одержання ферменту супероксидисмутази шляхом зміни способів руйнування клітин продуцента і очищення ферментного препарату спростити технологічний процес, супероксидисмутазу, руйнування дріжджових клітин, відділення культу рал ьного середовища від залишків дріжджів та очищення ферменту, який відрізняється тим, що руйнування дріжджових клітин здійснюють шляхом ультразвукової дезінтеграції протягом 10 хвилин з робочою частотою 22 кГц, а очищення ферменту здійснюють шляхом обробки культурального середовища сульфатом амонію з концентрацією 75% при перемішуванні протягом 40-60 хвилин. отримуючи при цьому ферментний препарат з високою питомою активністю. Поставлена задача вирішується у способі, який включає вирощування дріжджів Saccharomyces cerevisiae глибинним методом, руйнування дріжджових клітин шляхом ультразвукової дезінтеграції протягом 10 хвилин з робочою частотою 22кГц, відділення залишків дріжджових клітин від культурального середовища центрифугуванням і фільтрацією, очищення ферменту шляхом обробки культурального середовища сульфатом амонію з концентрацією 75% при перемішуванні протягом 40-60 хвилин з наступним осадженням протягом 1,5-2 годин і висушуванням ферментного препарату до вологості 6-8%. Суттєвими ознаками способу, що заявляється, є те що руйнування дріжджових клітин здійснюють шляхом ультразвукової дезінтеграції протягом 10 хвилин з робочою частотою 22кГц, а очищення ферменту здійснюють шляхом обробки культурального середовища сульфатом амонію з концентрацією 75% при перемішуванні протягом 40-60 хвилин. Використання для руйнування дріжджових клітин ультразвукової дезінтеграції дозволяє ефективно зруйнувати стінки клітин і при цьому практично не знизити активність ферменту. Застосування для очищення ферменту метода висалювання за допомогою сульфату амонію з концентрацією 75% підвищує питому активність нативного ферменту в 00 11048 7 разів, що в кінцевому результаті дозволяє отримати ферментний препарат з високою активністю. Як показали експериментальні дослідження активність отриманого ферментного препарату залежить від концентрації сульфату амонію, що використовується для очищення ферменту (Фіг.) та тривалості ультразвукової дезінтеграції дріжджових клітин - активність ферменту знижується якщо тривалість дезінтеграції менша за 10 хвилин, і не збільшується при проведенні дезінтеграції довше ніж 10 хвилин. Перелік фігур: Фігура "Залежність активності ферменту від концентрації сульфату амонію". Суттєвість вказаних ознак способу, що заявляється, підтверджується також наступними прикладами Приклад 1 Культуру дріжджів Saccharomyces cerevisiae штам 14к вирощують глибинним способом протягом 16 годин при температурі 26°С. Дріжджові клітини, що містяться у культуральному середовищі, піддають ультразвуковій дезінтеграції протягом 10 хвилин з робочою частотою 22кГц Залишки дріжджових клітин відокремлюють від культурального середовища, що містить неочищений фермент, центрифугуваням та фільтруванням Фермент, що міститься в культуральному середовищі, очищають шляхом висалювання сульфатом амонію для чого сульфат амонію подрібнюють і повільно додають невеликими порціями при постійному пере мішуванні до культурального середовища до досягнення його концентрації 75%. Після додавання всієї порції солі перемішування продовжують ще 40-60 хвилин. Після завершення висалювання проводять осадження ферменту протягом 1,5-2 годин та висушування ферментного препарату в сублімаційній сушарці. Залишкова вологість готового продукту складає 6-8%. Активність ферментного препарату дорівнює 2000±150Е/мг Приклад 2 Здійснюють аналогічно прикладу 1, при цьому використовують сульфат амонію, з концентрацією 60%. Активність ферментного препарату складає 150±150Е/мг. Приклад З Здійснюють аналогічно прикладу 1, при цьому використовують сульфат амонію, з концентрацією 90%. Активність ферментного препарату складає 700+150Е/МГ. Приклад 4 Здійснюють аналогічно прикладу 1, при цьому дезінтеграцію дріжджових клітин проводять протягом 5 хвилин Активність ферментного препарату складає 800±150 Е/мг. Приклад 5 Здійснюють аналогічно прикладу 1, при цьому дезінтеграцію дріжджових клітин проводять протягом 15 хвилин. Активність ферментного препарату складає 2000±150Е/мг. • • Фіг. 1 Комп'ютерна верстка Д. Шеверун Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуал ьноі власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for preparing enzymatic agent

Автори англійською

Kapreliants Leonid Viktorovych, Kaprel'iants Leonid Viktorovych

Назва патенту російською

Способ получения ферментного препарата

Автори російською

Капрельянц Леонид Викторович

МПК / Мітки

МПК: C12N 1/18, C12N 9/02, C12M 1/33, C12P 1/00, C12R 1/865

Мітки: спосіб, отримання, препарату, ферментного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11048-sposib-otrimannya-fermentnogo-preparatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання ферментного препарату</a>

Подібні патенти