Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Змішувач холодної та гарячої води, який складений з дворукояткового крана, з'єднаного з гнучким металевим шлангом і зануреною у нього гумовою трубкою та щільно прикріпленого до душової сітки, який відрізняється тим, що гумова трубка із зусиллям занурена в гнучкий металевий шланг, а її діаметр та товщина визначені розрахунком.

Текст

Змішувач холодної та гарячої води, який складений з дворукояткового крана, з'єднаного з гнучким металевим шлангом і зануреною у нього гумовою трубкою та щільно прикріпленого до душової сітки, який відрізняється тим, що гумова трубка із зусиллям занурена в гнучкий металевий шланг, а її діаметр та товщина визначені розрахунком. Корисна модель відноситься до галузі побутового і промислового приладобудування і, зокрема, до побутових сантехнічних приладів, а саме до змішувачів холодної І гарячої води. Відомий змішувач [паспорт "змішувачі сертифіковані в системі сертифікації ДОСТ Р Держстандарту Росії, що відповідає вимогам ТУ У 3.0114310052-024-99"], який складений з дворукояткового крану, з'єднаного з гнучким металевим шлангом з вільно зануреною в нього гумовою трубкою та щільно прикріпленою до душової' сітки. Зовнішній діаметр гумової трубки на 10-12% менший внутрішнього діаметру гнучкого металевого шлангу, що забезпечує вільне просування гумової трубки крізь нього в процесі зборки В основу корисної моделі поставлена задача по створенню змішувача холодної та гарячої води, конструктивні особливості якого забезпечили б можливість підвищення його пропускної спроможності при зниженні витрат. Це досягається тим, що у змішувачі холодної та гарячої води, що складений з дворукояткового крану, з'єднаного з гнучким металевим шлангом і зануреною у нього гумовою трубкою, та щільно прикріпленого до душової сітки, гумова трубка із зусиллям занурена у гнучкий металевий шланг, а її діаметр і товщина визначені розрахунком Між суттєвими ознаками і задачею корисної' моделі існує наступний причинно-наслідковий зв'язок - На відміну від прототипу, у якому основною вимогою для здійснення зборки блоку у складі гнучкого металевого шлангу і гумової трубки є наявність зазору між ними, у замовленій корисній моделі передбачений натяг, що становить додаткові 10-12% від корисній моделі ця операція виконується шляхом прикладання зусилля на розтяг, від чого, як відомо, зовнішній діаметр гумової трубки зменшується і це сприяє виконанню цієї операції. - На відміну від прототипу, у якому проблем зі зборкою блоку у складі гумова трубка - гнучкий металевий шланг не існує для складових елементів малої довжини, у замовленій корисній моделі границя його довжини значно розширена. Таким чином, силове занурення в гнучкий металевий шланг гумової трубки, товщина якої перевищує внутрішній діаметр цього шлангу щонайменше на 10-12%, забезпечує підвищення пропускної' спроможності змішувача при підвищенні довговічності та економії матеріалу Суть корисної моделі Недоліками прототипу є низька пропускна спроможність гумової" трубки, робочий переріз отвору якої' зменшений з причини, як наявності зазору між гумовою трубкою і гнучким металевим шлангом, так і необхідністю збільшувати товщину його стінки для забезпечення несучої спроможності в умовах великого тиску води і особливо тоді, коли в мережі суттєво коливається її тиск, а на верхніх поверхах будинків це постійна ситуація. Наявність зазору між гумовою трубкою і гнучким металевим шлангом, від чого вона безпосередньо сприймає тиск від напору води, і тому цей фактор суттєво впливає на її довговічність. Якщо ж збільшувати товщину стінок гумової трубки, то знову ж таки це негативно вплине на її пропускну спроможність і водночас зростають витрати гуми, а збільшення діаметру гнучкого шлангу також пов'язане з перевитратою матеріалу, збільшенням ваги гнучкого металевого шлангу і додатковим навантаженням на користувача 00 CM 11028 пояснюється кресленнями, на яких зображені: тю витків, які також забезпечують міцність цього на ФІГ.1. Загальний вигляд змішувача холодної' вузла на зсув від прикладеного до дроту зусилля та гарячої води з показом вузла зборки. Р, визначеного експериментально. Місце зусилля, прикладеного на розтяг до гнучкого дроту 5 познанаФІг.2 Переріз по 1-1. чено Р, а місце прикладання утримуючого у початна Фіг.З Переріз по 2-2. ковому положенні зусилля, що прикладене до гнуна Фіг.4 Переріз по 3-3. чкого металевого шлангу 2 позначено N. Після на Фіг 5 Переріз по 4-4 того, як гумову трубку 4 наскрізь протягнуто у гнучЗмішувач складається з д во рукоятко вого кракий металевий шланг 2 і вона після скидання зуну 1, до якого прикріплений гнучкий металевий силля Р щільно притиснеться до нього, обидві зашланг 2, який щільно приєднаний до душової сітки в'язки разом з гнучким дротом 5 відокремлюються 3. В гнучкий металевий шланг Із зусиллям зануревід гумової трубки 4 і вона відомим способом прина гумова трубка 4. єднується до тримача душу з одного кінця, а з друДля зборки змішувача беруть гнучкий дріт 5, гого - до корпусу змішувача. довжина якого береться на 5-6% довше гнучкого металевого шлангу 2, в ньому утворюється петля Таким чином, сукупність суттєвих ознак, що 6 овальної форми і шириною, яка на 2 товщини характеризують суть корисної моделі забезпечустінки гумової трубки менша від внутрішнього діають отримання технічного результату, що полягає метру гнучкого металевого шлангу 2. Зав'язка 7 на в конструктивному удосконаленні змішувача, яке петлі 6 виконується за допомогою гнучкого міцного сприяє зниженню матеріалоємності на 15-18% та матеріалу, наприклад, тонкого мідного дроту з підвищенню довговічності силових елементів не кількістю 20-25 витків в залежності від потрібної менше ніж у 2 рази, а це обумовлює його широке міцності на зсув. Після цього на гнучкий дріт 5 промислове застосування в побуті, а також в будікрізь петлю 6 і зав'язку 7 насувають гумову трубку вництві та хімічній промисловості. 4, на яку накладають кільцеву зав'язку 8 з кількіс ПО 3 - 3 2-2 Фіг.З Фіг. 2 Комп'ютерна верстка ЛЛитвиненко Фіг.4 Підписне по А-А Фіг. 5 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mixer of cold and hot water

Автори англійською

Luniaka Klara Vasylivna, Kolenchuk Dmytro Mykolaiovych

Назва патенту російською

Смеситель холодной и горячей воды

Автори російською

Луняка Клара Васильевна, Коленчук Дмитрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B01F 5/12

Мітки: води, змішувач, гарячої, холодної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11028-zmishuvach-kholodno-ta-garyacho-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач холодної та гарячої води</a>

Подібні патенти