Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Клінічний метод вимірювання рН ротової рідини, що включає використання рН-метра "Piccolo plus", який передбачає занурення електрода в розчин, здійснення повільних рухів до встановлення стабільних показів на дисплеї автоматичної температурної компенсації, який відрізняється тим, що проводять занурення електрода рН-метра в ротову рідину, що накопичується в ділянці дна порожнини рота пацієнта протягом 1 хв. та подальшу реєстрацію протягом 2 хв. до стабільного встановлення індивідуальної температурної компенсованої величини рН ротової рідини.

Текст

Клінічний метод вимірювання рН ротової рідини, що включає використання рН-метра "Piccolo plus", який передбачає занурення електрода в розчин, здійснення повільних рухів до встановлення стабільних показів на дисплеї автоматичної температурної компенсації, який відрізняється тим, що проводять занурення електрода рН-метра в ротову рідину, що накопичується в ділянці дна порожнини рота пацієнта протягом 1хв. та подальшу реєстрацію протягом 2хв. до стабільного встановлення Індивідуальної температурно! компенсованої величини рН ротової рідини. Корисна модель відноситься до медичної техніки, зокрема, методів діагностики в клініці ортопедичної стоматології, що дозволить виявити різні патологічні процеси у осіб із знімними конструкціями зубних протезів. Відомий лабораторний метод вимірювання рН рідин біологічних середовищ потенціометричний за допомогою скляного електроду [В.А Попкова, А В. Бабкова. Практикум по общей химии Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учебн. пос. -Москва «Высшая школа», 2001 С.161-162]. Методика проведення вимірювання рН біологічних рідин наступна: включають юномір "ЭВ-74" в електромережу на 15-20хв. для прогріву. Проводять калібрування скляного електроду за розчином із відомим значенням рН. Після калібрування електроду переходять до вимірювання рН розчину, що досліджується. У стакан із розчином опускають скляний та хлорсрібний електроди, після чого вимірюють наближене значення рН. Для цього натискають клавіши "рХ" і "-1 -§-19" Наближене значення рН розчину, що досліджується, визначають за шкалою №4, результат вносять в таблицю Для точнішого визначення величини рН натискають клавішу того вузького діапазону вимірювань, у який входить приблизне значення рН, знімають показання за шкалою №2 чи №3. Записують у лабораторний журнал точне (до 2-х знаків після коми) значення рН розчину Після закінчення роботи іономір виключають, електроди занурюють у стакан із дистильованою водою. Наведений метод вимірювання є громіздкий, довготривалий, проведення його можливе лише в лабораторних умовах Ротову рідину необхідно збирати у посудину, доставляти у лабораторію, переливати в стакан для вимірювання, що може спотворити істинне значення рН Вимірювання проходить за штучно створеного температурного режиму, що також впливає на величину показника рН. Все це значно ускладнює діагностику низки патологій зі сторони тканин протезного ложа у осіб із знімними конструкціями зубних протезів за показниками рН ротової" рідини. Технічне завдання корисної моделі полягає у створенні методу вимірювання рН ротової рідини за допомогою рН-метра "Piccolo plus" безпосередньо в ротовій порожнині у осіб із знімними конструкціями зубних протезів Суть запропонованої корисної моделі заключається в наступному: Проводять підготовку рН-метра "Piccolo plus" до роботи, згідно інструкції' виробника по експлуатації. У разі необхідності калібрують буферними розчинами, що входять до комплекту. Перед початком вимірювання проводять занурення електроду на 5хв у розчин з дистильованою водою. Включають прилад, перевіряють вихідне значення та готовність рН-метра до роботи Пацієнта просять відкрити ротову порожнину і не закривати на протязі 1хв., доки в ділянці дна порожнини рота не назбирається необхідна для занурення електрода кількість ротової рідини. Електрод, під'єднаний до рН-метра "Piccolo plus" вводять у ротову порожнину, занурюють у ротову 11014 рідину, що назбиралася, прилад включають. Протягом наступних 2хв., дочекавшись стабільного значення рН на дисплеї, реєструють величину рН. Значення рН ротової рідини, виміряне таким чином, автоматично коректується залежно від температури ротової порожнини (перше положення переключателя рН-метра вказує на величину рН, а друге - температури, за якою проводять вимірювання). Записи реєструють. Після закінчення вимірювань, рН-метр виключають, виводять із ротової порожнини, електрод від'єднують від корпусу і проводять заходи його дезинфекції, очищення. Подальше технічне обслуговування, згідно інструкції виробника. Із отриманих показників визначають рН мінімальне, рН максимальне, рН середнє. Прилад реєструє точне значення величини рН - 2 знаки після коми. Відомі ознаки корисної моделі (умови та правила використання приладу рН-метра "Piccolo plus") сформульовані виробником, наступні: вимірювання рН розчину, шляхом занурення електроду в посудину з рідиною; здійснення повільних Комп'ютерна верстка Л.Литвиненко рухів в розчині, доки дисплей не покаже стабільного значення; автоматична температурна компенсація Нові ознаки корисної моделі: застосування рН-метра "Piccolo plus" в клініці ортопедичної стоматології з метою вимірювання величини рН ротової рідини у осіб із знімними конструкціями зубних протезів; вимога занурення електроду в розчин (ротова рідина), що збирається у пацієнта в ділянці дна порожнини рота, протягом 1хв. та послідуюча реєстрація результатів на протязі 2хв., дозволять максимально точно, індивідуально визначити величину рН ротової рідини безпосередньо у ротовій порожнині за автоматичної' корекції зміни температури Таким чином, метод, що пропонується, покращить якість діагностики зміни рН ротової рідини у осіб із знімними конструкціями зубних протезів, що дозволить проводити низку профілактичних заходів (покращення гігієни порожнини рота, попередження виникнення протезних стоматитів та ін ), а отже, підвищить ефективність використання пацієнтами знімних конструкцій зубних протезів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вуп. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Clinical technique for measuring ph of oral fluid

Автори англійською

Mykhailenko Tetiana Mykolaivna, Rozhko Mykola Mykhailovych

Назва патенту російською

Клинический метод измерения рн ротовой жидкости

Автори російською

Михайленко Татьяна Николаевна, Рожко Николай Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61C 19/04

Мітки: ротової, метод, клінічний, рідини, вимірювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11014-klinichnijj-metod-vimiryuvannya-rn-rotovo-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Клінічний метод вимірювання рн ротової рідини</a>

Подібні патенти