Спосіб алогерніопластики пахово-стегнової ділянки при защемленій грижі, ускладненій гострою кишковою непрохідністю

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб алогерніопластики пахово-стегнової ділянки при защемленій грижі, ускладненій  гострою тонкокишковою непрохідністю, що включає видалення петлі некротично зміненої защемленої кишки та відновлення безперервності шлунково-кишкового тракту, який відрізняється тим, що оперативне втручання розпочинають з ділянки защемленої грижі, залишки парієтальної очеревини в ділянці шийки килового мішка не ушивають, а під час лапаротомії відсепаровують незашиту частину парієтальної очеревини з подальшим розміщенням передочеревинно в її вікні сітчастого трансплантата, яким охоплюють усю пахово-стегнову ділянку і ушивають парієтальну очеревину з попереднім підведенням мікроіригатора.

Текст

Спосіб алогерніопластики пахово-стегнової' ділянки при защемленій грижі, ускладненій гост рою тонкокишковою непрохідністю, що включає видалення петлі некротично зміненої защемленої кишки та відновлення безперервності шлунковокишкового тракту, який відрізняється тим, що оперативне втручання розпочинають з ділянки защемленої' грижі, залишки парієтальної очеревини в ділянці шийки килового мішка не ушивають, а під час лапаротомії відсепаровують незашиту частину парієтальної очеревини з подальшим розміщенням передочеревинно в її вікні сітчастого трансплантата, яким охоплюють усю паховостегнову ділянку і ушивають парієтальну очеревину з попереднім підведенням мікроіригатора. Корисна модель відноситься до медицини, а саме до невідкладної' герніохірургії і може використовуватися при пластиці пахово-стегнової ділянки у пацієнтів із защемленою грижею, котра ускладнилась гострою кишковою непрохідністю. Відомий спосіб оперативного втручання з приводу защемлених гриж черевної стінки [1] виконується наступним чином: операція розпочинається з серединної лапаротомії виділяють защемлену кишку з боку черевної порожнини, мобілізують проксимальне на 30-40см та дистальне на 1015см., кінці защемленої частини кишки прошивають апаратом УКЛ з наступним відновленням безперервності кишкового тракту шляхом накладання кишкового з'єднання, потім після зашивання черевної' порожнини переходять до оперативного втручання безпосередньо в ділянці защемленої грижі розсікаючи тканини до килового випячування розкривають киловий мішок, розсікають защемлене кільце килових воріт та видаляють защемлений орган включаючи сліпі кінці кишки, котрі попередньо залишились в черевній порожнині. Киловий мішок прошивають кисетним швом, з наступним проведенням ушивання килових воріт та черевної стінки. Недоліками вищенаведеного способу є: - травматичне пошкодження защемленого органу з інфікуванням черевної порожнини; - збільшення тривалості терміну та ступеня забруднення навколокилових тканин; - відсутність передумов для проведення герніопластики; - рецидив післяопераційної грижі, - необхідність повторних оперативних втручань; - подовження соціальної реабілітації хворого; - значна матеріальна витратність лікувального процесу Задачею корисної моделі є розробка способу алогерніопластики пахово-стегнової ділянки при защемленій грижі, що ускладнилась гострою кишковою непрохідністю Вирішення поставленої' задачі досягається тим, що, у запропонованому способі оперативне втручання полягає у видаленні петлі некротично зміненої' защемленої кишки та у відновлені безперервності шлунково-кишкового тракту, але згідно з корисно, моделлю, оперативне втручання розпочинається з ділянки защемленої грижі, залишки парієтальної очеревини в ділянці шийки килового мішка не ушиваються, а під час лапаротомії' відсепаровують незашиту частину парієтальної' очеревини з подальшим розміщенням передочеревино в її вікні сітчатого трансплантата котрим охоплюють усю пахово-стегнову ділянку і ушивають парієтальну очеревину з попереднім підведенням мікроіригатора (О J 10694 прошивається, а залишають для проведення черезочеревинної алогерніопластики, після ушивання ділянки килових воріт та тканин розсічених при проведенні герніотомії. Алогерніопластику виконують через лапаротомний розріз, після відновлення прохідності кишкового тракту шляхом анастомозу "кінець в кінець", наступним чином: відсепаровують незашиту частину парієтальної очеревини з подальшим розміщенням передочеревино в її вікні сітчатого трансплантата, котрий фіксується охоплюючи усю пахово-стегнову ділянку та ушивається парієтальна очеревина з попереднім підведенням мікроіригатора. Рана пошарово ушивається. Післяопераційний період протікав без ускладнень. Таким чином, застосування запропонованого способу алогерніопластики пахово-стегнової ділянки при защемленій грижі, котра ускладнилась гострою тонкокишковою непрохідністю забезпечує те, що початок проведення оперативного втручання з ділянки герніотомії зменшує термін та ступінь мікробного забруднення тканин зони защемленої Прикладом застосування способу, що заявлягрижі; попереджається поглиблення забруднення ється, є історія хвороби №10045, хворий П., 64 органів черевної' порожнини; створюються умови років, що поступив у хірургічне відділення Київсьдля проведення черезабдомінальної алогерніопкої міської клінічної' лікарні швидкої медичної допастики Цей спосіб використано у 4 хворих, що помоги 12.02.2004 р. з клінічною картиною защемдозвопило без погіршення перебігу раннього післеної правобічної пахової грижі ляопераційного періоду досягти підвищення міцОб'єктивно, стан хворого важкий, астенічного ності ділянки пахово-стегнової ділянки, та сприяло типу, килоносій протягом 8 років, від попередньо профілактиці виникнення гриж, більш швидкій і запропонованого оперативного втручання категооптимальній реабілітації пацієнтів. рично відмовився, хворіє протягом трьох діб Впровадження даного способу дозволяє поНа основі клінічних, лабораторних та інструкращити хірургічне лікування защемлених гриж ментальних даних встановлено діагноз: защемлепахово-стегнової ділянки шляхом застосування на правобічна пахова грижа, що ускладнилась алопластичних матеріалів для оптимізації перебігу гострою тонкокишковою непрохідністю. 12.02 2004 репаративного процесу в ділянці герніопластики. р. операція' розсікаються тканини в ділянці защемленої грижі до защемленої кишки з наступною її Література. фіксацією, розсікають защемлююче кільце килових 1 Руководство по неотложной хирургии оргаворіт. Петля клубової кишки не життєздатна тому її нов брюшной полости // Хирургическая тактика видаляють після прошивання проксимального та при ущемленной грыже. "Под ред. Проф. B.C. Садистального кінців, крім того, видаляється і патовельева. - Москва. - "Медицина" - 1986. - С. 194логічно змінений киловий мішок, основа котрого не 199 Спосіб, що заявляється, виконується наступним чином: розсікаються тканини в ділянці защемленої грижі до защемленої кишки з наступною її фіксацією, розсікають защемлююче кільце килових воріт і видаляють защемлену кишку після прошивання проксимального та дистального ії кінців, крім того, видаляється і патологічно змінений киловий мішок, основа котрого не прошивається, а залишається для проведення черезочеревинної алогерніопластики. Проводять ушивання ділянки килових воріт та тканин розсічених при проведенні герніотомії. Ало ге рніо пластику виконують через лапаротомний розріз, після відновлення прохідності кишкового тракту виконанням кишкового з'єднання наступним чином: відсепаровують незашиту частину парієтальної очеревини з подальшим розміщенням передочеревино в її вікні сітчатого трансплантата, котрий фіксується охоплюючи усю пахово-стегнову ділянку з наступним ушиванням парієтальної очеревина, з попереднім підведенням мікроіригатора, і лапаротомної' рани. Комп'ютерна верстка А Крижанівський Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна . ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for allogenic hernioplasty of inguinal-femoral area in strangulated hernia complicated with acute ileus

Автори англійською

Slonetskyi Borys Ivanovych, Havrylenko Natalia Viktorivna, Slonetskyi Ihor Ivanovych, Maksymenko Mykhailo Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ аллогерниопластики пахово-бедренного участка при ущемленной грыже, осложненной острой тонкокишечной непроходимостью

Автори російською

Слонецкий Борис Иванович, Гавриленко Наталья Викторовна, Слонецкий Игорь Иванович, Максименко Михаил Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: защемленій, ділянки, непрохідністю, кишковою, грижі, пахово-стегнової, спосіб, гострою, алогерніопластики, ускладнений

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-10694-sposib-alogernioplastiki-pakhovo-stegnovo-dilyanki-pri-zashhemlenijj-grizhi-uskladnenijj-gostroyu-kishkovoyu-neprokhidnistyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб алогерніопластики пахово-стегнової ділянки при защемленій грижі, ускладненій гострою кишковою непрохідністю</a>

Подібні патенти