Архів за 1998 рік

Сторінка 81

Спосіб сушіння казеїну-сирцю та нвч піч для його реалізації

Завантаження...

Номер патенту: 22036

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Лузганова Світлана Василівна, Макаров Святослав Петрович, Дохов Олександр Іванович, Лук'яненко Микола Єфимович, Колпаков Микола Дмитрович, Басецький Володимир Леонідович

МПК: A23J 1/22, A23J 3/00

Мітки: піч, реалізації, спосіб, сушіння, казеїну-сирцю, нвч

Формула / Реферат:

1. Способ сушки казеина-сырца, заключаю­щийся в термической обработке его путем облуче­ния электромагнитным полем СВЧ диапазона близким к Нmo типом волны, отличающийся тем, что сушку казеина-сырца сопровождают обработ­кой горячим воздухом с температурой 90-100°С на протяжении всего времени обработки его электро­магнитным полем.2. СВЧ печь для сушки казеина-сырца, содержа­щая излучатель электромагнитных волн, преобра­зователь волн,...

Прилад для зчитування інформації з віддаленого джерела

Завантаження...

Номер патенту: 22035

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Шовкопляс Іван Петрович

МПК: H04J 3/00

Мітки: інформації, джерела, зчитування, віддаленого, прилад

Формула / Реферат:

Прилад для зчитування інформації з віддаленого джерела, який складається з генерато­ра тактових імпульсів, управляючого пристрою, один з виходів якого з'єднаний з лінією зв'язку, пристрою для створення синхрокілець. управляю-чих'імпульсів, входом з'єднаного з другим виходом управляючого пристрою, а виходом - з входом відтворювача паралельного кода інформації, дру­гий вхід якого підключений до виходу прийомника інформаційних імпульсів, вхід...

Пристрій для вимірювання витрати комбікорму в потоці

Завантаження...

Номер патенту: 22031

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Яковлев Валерій Федорович, Федюшко Юрій Михайлович

МПК: G01F 1/66, G01F 1/00

Мітки: вимірювання, потоці, витрати, комбікорму, пристрій

Формула / Реферат:

Устройство для измерения расхода комби­корма в потоке, содержащее последовательно сое­диненные генератор синусоидальных сигналов, излучатель, приемник, усилительное устройство, демодулятор, регистрирующий прибор, отличаю­щееся тем, что устройство дополнительно снабже­но аналого-цифровым преобразователем, блоком вычислений, временным блоком, задающим и сравнивающим устройствами, температурным блоком, блоком управления, причем выход...

Пристрій утилізації теплоти витяжного повітря

Завантаження...

Номер патенту: 22028

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Герасимчук Юрій Васильович, Голуб Геннадій Анатолійович, Наконечний Володимир Васильович

МПК: F24F 12/00

Мітки: витяжного, повітря, утилізації, теплоти, пристрій

Формула / Реферат:

Устройство утилизации теплоты вытяжного ' воздуха, содержащее рекуперативный теплооб­менник, состоящий из теплообменных пластин, образующих каналы приточного и вытяжного воз­духа, а также источник импульсного электриче­ского тока, отличающееся тем, что каждая тепло-обменная пластина электрически соединена с бли­жайшей не соседней последующей и ближайшей не соседней предыдущей, причем одни крайние сосед­ние теплообменные пластины электрически...

Спосіб виділення ферментного препарату з пектолітичною активністю з рослинної сировини

Завантаження...

Номер патенту: 22027

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Коваленко Олексій Володимирович, Безусов Анатолій Тимофійович

МПК: C12N 9/14

Мітки: ферментного, сировини, виділення, активністю, пектолітичною, препарату, рослинної, спосіб

Формула / Реферат:

Способ выделения ферментного препарата с пектолитической активностью из растительного сырья, включающий обработку полисахаридов в жидкой среде, отличающийся тем, что приготов­ление жидкой среды ведут путем разрыва клеточ­ной стенки растений, отделения твердого остатка с последующим концентрированном препарата из жидкой среды, причем концентрированно осуще­ствляют на основе аутокаталитического процесса разрушения полисахаридов при температуре...

Спосіб одержання n,n -ді-2нафтилпарафенілендіаміну

Завантаження...

Номер патенту: 22026

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Войтюк Олександр Сергійович, Файбишева Лідія Олександрівна, Ревенко Людмила Григорівна, Пушкіна Людмила Леонідівна, Ревіна Ольга Володимирівна

МПК: C07C 211/51

Мітки: спосіб, ді-2нафтилпарафенілендіаміну, одержання

Формула / Реферат:

1. Способ получения N,N’-ди-2-нафтилпара-фенилендиамина конденсацией 2-нафтола с парафенилендиамином в присутствии ароматичес- кой сульфокислоты в качестве катализатора в среде дихлорпроизводных бензола при кипении с после­дующим выделением целевого продукта из дих­лорпроизводных бензола известным способом, отличающийся тем, что мольное соотношение дих­лорпроизводных бензола к загружаемым твердым компонентам составляет 0,17-0,33:1, а в...

Безконтактний вимірювач постійного струму в підземних трубопроводах

Завантаження...

Номер патенту: 22025

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Сенюк Олег Іванович, Джала Роман Михайлович

МПК: C23F 13/00, G01R 19/00

Мітки: вимірювач, трубопроводах, підземних, безконтактний, постійного, струму

Формула / Реферат:

Безконтактний вимірювач постійного струму в підземних трубопроводах, що включає в себе пер­ший і другий сприймачі (первинні перетворювачі) магнітного поля, штангу, блок збудження, перший. підсилювач, вихідний індикатор, індуктивну ко­тушку, індикатор нуля, кутомір, причому сприй­мачі магнітного поля, котушка і кутомір штивно закріплені на штанзі в площині перпендикулярній трубопроводу, вимірювальні осі першого і другого сприймачів магнітного...

Спосіб вимірювання вологості тонкоподрібнених залізорудних матеріалів

Завантаження...

Номер патенту: 22024

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Тітов Віталій Селенович, Гришін Микола Михайлович, Ісаєв Євген Олексійович, Чернецька Ірина Євгеньєвна, Пугач Микола Юхимович

МПК: G01N 27/02

Мітки: залізорудних, матеріалів, тонкоподрібнених, спосіб, вимірювання, вологості

Формула / Реферат:

1. Способ измерения влажности тонкоизмельченных железорудных материалов кондуктометрическим методом измерения электросопро­тивления участка материала, заключенного меж­ду измерительными электродами, путем подачи на них постоянного напряжения в течение всего пери­ода измерения и передачу результатов измерения на индикатор, отличающийся тем, что постоянное напряжение увеличивают до 50 В за время t от начала измерения, в то же время t на...

Головка буя

Завантаження...

Номер патенту: 22069

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Заперченко Леонід Павлович, Євдокимов Вадим Димитрович

МПК: B63B 22/00

Мітки: буя, головка

Формула / Реферат:

1. Головка буя, содержащая шарнирно укреп­ленное с корпусом буя основание, на котором смон­тированы силовое ограждение, источник светового излучения с механизмом смены ламп, оптическая линза и прозрачная зашита, предохраняющая от повреждения оптическую систему, отличающаяся тем, что силовое ограждение выполнено раскрыва­ющимся в виде отдельных жестких элементов, на­пример, изогнутых прутков, полос, количество которых, по крайней мере, не...

Спосіб лікування сальпінгоофориту

Завантаження...

Номер патенту: 22009

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Кулікович Юрій Миколайович, Землянова Олена Віталіївна

МПК: A61N 2/00, A61N 5/00

Мітки: сальпінгоофориту, лікування, спосіб

Формула / Реферат:

1. Способ лечения сальпингоофорита, вклю­чающий сеансы лазеротерапии, отличающийся тем, что в каждом сеансе проводят терапию бегу­щим магнитным полем корешков спинного мозга паравертебрально на уровне L5-S5, сканирование гелий-неоновым лазерным излучением области проекции придатков и матки, воздействие инфракрасным лазерным излучением на область проек­ции придатков матки, КВЧ-терапию биологически активных точек, специфичных для яичников и...

Спосіб лікування спазму акомодації

Завантаження...

Номер патенту: 22008

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Бородіна Ольга Валентинівна, Кулікович Юрій Миколайович, Дроздов Олександр Георгійович

МПК: A61F 9/00

Мітки: спосіб, лікування, спазму, акомодації

Формула / Реферат:

Способ лечения спазма аккомодации, вклю­чающий воздействие на аккомодационно-конвергентно-зрачковую систему глаза путем вызывания упорядоченных зрачковых осцилляций, отличаю­щийся тем, что для устранения атипичной зрачко­вой реакции на свет перед воздействием проводят тренировку для мышц глаза в индивидуально по­добранном режиме.

Спосіб монтажу конструкцій покриття та пристрій для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 22091

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Козловський Леонід Костянтинович, Гринюк Ольга Львівна, Козловський Вячеслав Леонідович

МПК: B64C 27/00, B60P 3/00, B64D 9/00 ...

Мітки: спосіб, монтажу, пристрій, здійснення, покриття, конструкцій

Формула / Реферат:

1. Способ монтажа конструкций покрытия, включающий выполнение на конструкциях оття­жек, строповку, транспортирование, подъем и ук­ладку конструкций в проектное положение, отличающийся тем, что оттяжки выполнены с пригрузами, транспортирование, подъем и укладку кон­струкции осуществляют с помощью вертолета, при укладке используют ловители, которые устанавли­вают на несущих пролетных элементах здания. 2. Устройство для монтажа...

Спосіб виконання захисту від винесення пилу та пристрій для виконання способа

Завантаження...

Номер патенту: 22089

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Козловський Леонід Костянтинович

МПК: B01D 53/02, G21F 9/00

Мітки: винесення, пристрій, виконання, способа, спосіб, пилу, захисту

Формула / Реферат:

1. Способ выполнения защиты от уноса пыли, включающий установку на выходное отверстие с помощью вертолета пылеуловителя, контроль сте­пени загрязнения, демонтаж и замену пылеулови­теля по результатам контроля, отличающийся тем, что применяют пылеуловитель, осуществля­ющий адсорбцию пыли, который устанавливают большим основанием наружу, контроль степени загрязнения выполняют дозиметром, а демонтиро­ванный пылеуловитель подвергают захоронению....

Спосіб накладання дуоденостоми

Завантаження...

Номер патенту: 22088

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Петерчук Олег Федорович, Власов Василь Володимирович, Ахтемійчук Юрій Танасійович, Мартинюк Вадим Григорович

МПК: A61B 17/322, A61M 27/00

Мітки: накладання, дуоденостоми, спосіб

Формула / Реферат:

Способ наложения дуоденостомы, включаю­щий проведение трубки в двенадцатиперстную кишку, наложение швов между париетальной брюшиной и двенадцатиперстной кишкой, отлича­ющийся тем, что между париетальной брюшиной стенки живота и просветом культи двенадцатипер­стной кишки изоперистальтически вшивают ки­шечный трансплантант на сосудистой ножке.

Агрегат проточного типу для рафінування сталі

Завантаження...

Номер патенту: 22087

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Ефімов Віктор Олексійович, Діюк Евген Пилипович, Буга Ілля Дмитрович, Ефімов Гаррі Вікторович, Носоченко Олег Васильович, Курдюков Анатолій Андрійович, Крутіков Василь Петрович, Лепіхов Леонід Сергійович

МПК: C22B 21/00, C22B 9/02

Мітки: рафінування, сталі, агрегат, типу, проточного

Формула / Реферат:

Агрегат проточного типа для рафинирования стали, содержащий перегородку, по меньшей мере с двумя рядами сквозных персточных каналов на­клонного и горизонтального типа, отличающийся тем, что перегородка выполнена из двухсекционных блоков, причем нижний ряд их образует щелевидные каналы, суммарная площадь сечения которых составляет 55-70% общей площади перетока.

Спосіб обробки рідини та пристрій для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 22033

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Кухарська Ольга Борисівна, Костов Олександр Михайлович, Мякша Олександр Олексійович, Федоров Микола Сергійович

МПК: B01J 20/00, C02F 1/36, C02F 1/28 ...

Мітки: рідини, спосіб, обробки, пристрій, здійснення

Формула / Реферат:

1. Спосіб обробки рідини, що передбачає її очистку з використанням сорбції та електрофізич­ного впливу в умовах попереднього перемішуван­ня, який відрізняється тим, що в рідину, яка оброб­ляється, додають отриманий ультразвуковим дис­пергуванням сорбент з активними електричними центрами сорбції дипольного характеру у кількості 2-3% мас., після перемішування сорбенту з ріди­ною, що обробляється, на отриману суміш дозова­но впливають...

Спосіб виготовлення литих короткозамкнутих обмоток роторів електродвигунів

Завантаження...

Номер патенту: 21968

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Чувашев Виктор Анатольович, Діренко Віталій Григорович, Костріця Вячеслав Григорович, Гіндес Леонид Петрович, Фіщенко Сергій Павлович, Шірнін Іван Григорович

МПК: B22D 19/00

Мітки: литих, роторів, короткозамкнутих, електродвигунів, обмоток, спосіб, виготовлення

Формула / Реферат:

1. Способ изготовления литых короткозамкнутых обмоток роторов электродвигателей, вклю­чающий сборку литейной формы с сердечником, их подогрев и заливку расплава меди, отличающийся тем, что, с целью повышения качества и надежно­сти электродвигателей, на наружную поверхность сердечника наносят слой из теплоизоляционного материала, нагрев сердечника ведут до 910 -960°С, а расплав меди заливают при 1240-1300°С. 2. Способ по п. 1,...

Підбирач стрічки льоносоломи і трести

Завантаження...

Номер патенту: 22051

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Пахолюк Андрій Пантелійович, Божидарник Віктор Володимирович, Пахолюк Орест Андрійович, Хайліс Гедаль Абрамович

МПК: A01D 45/06

Мітки: підбирач, льоносоломи, трести, стрічки

Формула / Реферат:

Підбирач стрічки льоносоломи і трести, що містить розташовану над днищем раму з підбиральним механізмом на ній та привод, який відрізняється тим, що підбирач обладнаний вста­новленими один за одним над нижнім краєм днища живильними барабанами, гофрувальним ме­ханізмом, розташованим за живильними бараба нами, виконаним у вигляді закріплених один над одним по різні боки днища трилопатевих вальців, та розташованим у верхній частині днища...

Спосіб діагностики рецидивів гонореї

Завантаження...

Номер патенту: 21990

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Горисюк Анатолій Пилипович, Мавров Іван Іванович

МПК: A61B 10/00

Мітки: гонореї, рецидивів, діагностики, спосіб

Формула / Реферат:

Способ диагностики рецидивов гонореи пу­тем бактериоскопического исследования, отлича­ющийся тем, что исследуют отделяемое уретры, устанавливают причину рецидива путем выявле­ния гонококков, поглощенных кишечной амебой, дополнительно назначают этиотропное лечение.

Вібраційна машина

Завантаження...

Номер патенту: 21806

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Шенбор Владислав Станіславович, Гнатів Йосип Максимович, Боровець Володимир Михайлович, Беспалов Анатолій Леонідович, Стрельбіцький Святослав Прокопович

МПК: B28B 11/00, B24B 31/06, B24B 31/037 ...

Мітки: машина, вібраційна

Формула / Реферат:

Вибрационная машина, содержащая упругоподвешенный и получающий колебания от вибратора контейнера, имеющий позицию загрузки и позицию выгрузки деталей в виде вибрирующего совместно с контейнером наклонного лотка-сепа­ратора, размещенного над рабочим пространством контейнера с возможностью перегрузки на него ра­бочей среды, отличающаяся тем, что она дополни­тельно содержит выводной за периферию контей­нера лоток, жестко прикрепленный на одном...

Спосіб формування трахео-гортанного анастомозу після широкої резекції гортані

Завантаження...

Номер патенту: 21805

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Багіров Мамед Мансурович, Росновський Олександр Вітольдович

МПК: A61B 17/11

Мітки: широкої, резекції, спосіб, гортані, трахео-гортанного, анастомозу, формування

Формула / Реферат:

Способ формирования трахео-гортанного анастомоза после обширной резекции гортани, включающий замещение образовавшегося дефек­та, отличающийся тем, что замещение образовав­шегося дефекта передней и боковых стенок гортани осуществляют посредством формирования лоскута из каркасной структуры трахеи.

Газопарова турбоустановка

Завантаження...

Номер патенту: 21804

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Зубанюк Юрій Романович

МПК: F02C 7/00

Мітки: газопарова, турбоустановка

Формула / Реферат:

Газопаровая турбоустановка, содержащая турбину, связанные с ней камеру сгорания газооб­разного топлива, размещенную на входе турбины, и коллектор отработавших газов, размещенный на ее выходе, парогенератор, связанный с устройст­вом подачи воды и с системой подвода тепла из коллектора отработавших газов, а также устройст­во перемешивания среды, выходящей из парогене­ратора, с газообразным топливом перед сжигани­ем, отличающаяся тем, что на...

Спосіб лікування ранової хвороби

Завантаження...

Номер патенту: 22090

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Філь Юрій Ярославович, Дєєв Валерій Аркадійович, Романишин Ярослав Миколайович, Заремба Віталій Степанович

МПК: A61K 31/70, A61K 38/28, A61P 17/02 ...

Мітки: хвороби, ранової, лікування, спосіб

Формула / Реферат:

Спосіб лікування ранової хвороби, що вклю­чає стимуляцію імунологічної реактивності ор­ганізму медичним препаратом, який відрізняється тим, вводять внутрішньовенне екзогенний інсулін в дозі 0,1 од. на 1 кг маси тіла і потім 20 мл 40% розчину глюкози щоденно, при цьому курс лікування становить 10 днів.

Спосіб препарування твердих тканин зубів із живою пульпою під опорні елементи суцільнолитих незнімних конструкцій протезів

Завантаження...

Номер патенту: 22023

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Ніконов Андрій Юрійович, Гришанін Геннадій Григорович

МПК: A61C 13/00

Мітки: протезів, тканин, спосіб, препарування, суцільнолитих, конструкцій, живою, незнімних, пульпою, елементи, опорні, твердих, зубів

Формула / Реферат:

Спосіб препарування твердих тканин зубів з живою пульпою під опорні елементи суцільноли-тих незнімних конструкцій протезів, що включає виготовлення дозувальних поглиблень - бороздок, з використанням набору фасонних алмазних голо­вок, який відрізняється тим, що препарування здій­снюють в два етапи, з перервою між ними 30 діб, причому на другому етапі роблять уступ на вести­булярній поверхні зуба у краю ясна посередині його фасетки глибиною 1...

Спосіб визначення вуглецю в летючій золі пиловугільних котлів теплових електростанцій

Завантаження...

Номер патенту: 21997

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Ребенко Іван Максимович, Сушко Анатолій Федорович, Кочмола Микола Максимович

МПК: G01N 27/22

Мітки: летючий, визначення, електростанцій, спосіб, котлів, теплових, пиловугільних, вуглецю, золи

Формула / Реферат:

Способ определения углерода в летучей золе пылеугольных котлов тепловых электростанций, включающий уплотнение золы в датчике, измере­ние емкости датчика с пробой после снятия давле­ния на золу, отличающийся тем, что дополни­тельно измеряют емкость датчика, заполненного воздухом и в качестве аналитического параметра, по которому определяют содержание углерода в золе, берут величину отношения емкости датчика с пробой золы к емкости датчика с...

Дистальний оптичний інструмент

Завантаження...

Номер патенту: 21778

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Денисов Микола Олександрович

МПК: A61B 6/08, A61B 17/00

Мітки: інструмент, дистальній, оптичний

Формула / Реферат:

Дистальний оптический инструмент, содер­жащий жестко закрепленные в держателе световод и соосный ему наконечник в форме усеченного ко­нуса, отличающийся тем, что поверхность нако­нечника, обращенная к световоду, выполнена сферической, в передней фокальной плоскости кото­рой расположен выходной торец световода, задняя фокальная плоскость совпадает с плоским выходным торцом наконечника, а угол наклона образующей конического наконечника и...

Спосіб контролю якості різального інструменту

Завантаження...

Номер патенту: 21776

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Остаф'єв Сергій Володимирович, Остаф'єв Дмитро Володимирович

МПК: B23Q 15/00

Мітки: якості, інструменту, різального, контролю, спосіб

Формула / Реферат:

Способ контроля качества режущего инстру­мента, заключающийся тем, что измеряют макси­мальную величину электродвижущей силы резания при переходном процессе, отличающийся тем, что дополнительно измеряют минимальную величину сигналов электродвижущей силы и аку­стической эмиссии переходного процесса реза­ния, а также максимальную величину сигнала последней в процессе обработки заготовки, на которой предварительно снимают фаску, соот­ветствующую...

Пристрій для термічної обробки корпусних конструкцій

Завантаження...

Номер патенту: 21758

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Копчинський Георгій Олексійович, Сєднєв Володимир Анатольйович, Драгунов Юрій Грігорьєвич, Анцев Борис Васильович, Плохій Тарас Григорович, Гігіняк Фелікс Федорович, Рогов Міхаіл Фалєєвіч, Бронніков Володимир Костянтинович, Штейнберг Микола Олександрович, Покровський Володимир Вікторович

МПК: C21D 9/08

Мітки: пристрій, корпусних, термічної, конструкцій, обробки

Формула / Реферат:

Устройство для термической обработки кор­пусных конструкций, содержащее основание, на котором закреплены нагревательные элементы, подключенные к источнику тока, средства для кон­троля и измерения текущих параметров нагрева, деформаций и перемещений обрабатываемой кон­струкции, отличающееся тем, что основание изго­товлено в виде жесткого стержня, на котором с возможностью регулирования по высоте установ­лены перпендикулярно оси жесткого...

Спосіб зниження затрат на електроенергію

Завантаження...

Номер патенту: 22096

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Удовенко Валерій Олександрович, Назаренко Володимир Михайлович

МПК: H02J 3/24

Мітки: спосіб, затрат, електроенергію, зниження

Формула / Реферат:

Способ снижения затрат на электроэнергию, включающий изменение уровня питающего на­пряжения, отличающийся тем, что в часы макси­мального потребления электроэнергии осуществ­ляют снижение частоты питающей сети и умень­шение уровня питающего напряжения и последо­вательное отключение потребителей, при этом определяют ущерб как от отключений потребите­лей, так и от отклонений напряжения и частоты от номинальных значений и потери активной...

Електромагнітний магніторідинний компресор

Завантаження...

Номер патенту: 22083

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Радіонов Олександр Володимирович, Виноградов Олександр Миколаєвич, Євсеєнко Валерій Григорович

МПК: F04C 18/30

Мітки: компресор, магніторідинний, електромагнітний

Формула / Реферат:

Электромагнитный магнитожидкостный компрессор, содержащий корпус, торцевые крыш­ки, всасывающие и нагнетательные каналы, внут­ренний статор, выполненный из магнитомягкого материала, разделительную пластину и магнит­ную жидкость, отличающийся тем, что внутрен­ний статор концентричне установлен в корпус с образованием кольцевого зазора между ним и кор­пусом и без зазоров по торцам, при этом кольцевой зазор заполнен магнитной жидкостью,...

Спосіб провітрювання тупикової виробки

Завантаження...

Номер патенту: 22082

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Колесник Євген Олександрович, Мулявко Валерій Іванович, Кириченко Анатолій Михайлович, Чепак Володимир Григорович, Гурін Аркадій Олександрович, Ошмянський Ігор Броніславович, Бережний Віталій Іванович, Панова Світлана Миколаївна, Чернявський Юрій Яковлевич

МПК: E21F 1/00

Мітки: провітрювання, тупикової, спосіб, виробки

Формула / Реферат:

Способ проветривания тупиковой выработ­ки, включающий нагнетание в ее основную часть основного потока свежего воздуха с использовани­ем вентиляционных каналов, сообщающих друг с другом тупиковую н параллельную выработки и расположенных с шагом вдоль последних, и нагне­тание дополнительного потока свежего воздуха в призабойное пространство тупиковой выработки с использованием проходческого вентилятора и воздуховода, отличающийся тем, что...

Спосіб профілактики ендометриту після кесарева розтину

Завантаження...

Номер патенту: 22057

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Фольчик Валентина Степанівна, Ковальчук Сергій Федорович, Франчук Анатолій Юхимович, Бойчук Алла Володимирівна, Дяков Валерій Михайлович

МПК: A61K 31/235

Мітки: профілактики, кесарева, спосіб, розтину, ендометриту

Формула / Реферат:

Спосіб профілактики ендометриту після ке­сарева розтину шляхом введення лікарських про­тизапальних препаратів, який відрізняється тим, що вагітним перед плановим оперативним родо-розрішенням додатково вводять перорально імуномодулятор трекрезан в дозі 30 мг/кг в водно­му розчині щоденно протягом 7-10 днів.

Теплообмінна поверхня

Завантаження...

Номер патенту: 22056

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Трепутнєв Владислав Васильович, Горобець Валерій Григорович

МПК: F28F 3/04

Мітки: теплообмінна, поверхня

Формула / Реферат:

Теплообменная поверхность, содержащая систему рядов дискетных ребер, отличающаяся тем, что система рядов дискретных ребер выполне­на в виде ячеек, сформированных двумя верти­кальными непрерывными ребрами и расположен­ными между ними дискретными ребрами, установленными под углом с образованием канала подвода теплоносителя между внутренней поверхностью одного из вертикальных непрерывных ребер и нижними торцами дискретных ребер и канала от­вода...

Сошник для розкидного посіву

Завантаження...

Номер патенту: 22055

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Новаков Сергій Олександрович

МПК: A01B 35/02, A01C 7/20

Мітки: посіву, розкидного, сошник

Формула / Реферат:

Сошник для разбросного лосева, содержащий экстерпаторную лапу, семяпроводную стойку и крепление с рамой сеялки, отличающийся тем, что семяпроводная стойка соединена со стойкой со­шника параллелограммной подвеской, нагружен­ной пружиной.

Пристрій для контролю рівня рідини у резервуарі

Завантаження...

Номер патенту: 22054

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Федорченко Михайло Сергійович, Байтальський Марк Львович, Шифрін Яків Володимирович

МПК: G01F 23/24

Мітки: рідини, контролю, резервуарі, пристрій, рівня

Формула / Реферат:

Устройство для контроля уровня жидкости в резервуаре, содержащее установленные на резер­вуаре базовый и измерительный электроды, элек­тронный ключ, к общей шине которого подключен базовый электрод, выходное реле, подключенное через усилитель к выходу электронного ключа, и демпфирующий конденсатор, включенный между выходом усилителя и общей шиной, отличающее­ся тем, что в него введены дополнительный элект­ронный ключ и мультивибратор для...

Спосіб виготовлення алюмомідного обмоточного проводу для обмоток електричних машин

Завантаження...

Номер патенту: 22053

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Тетянич Іван Костянтинович, Михайловська Тетяна Іванівна

МПК: H01B 13/00

Мітки: обмоточного, проводу, машин, виготовлення, алюмомідного, спосіб, електричних, обмоток

Формула / Реферат:

1. Спосіб виготовлення алюмомідного обмо­точного проводу для обмоток електричних машин, який включає скалькування поверхні алюміні­євого прутка, очищення мідної стрічки, огинання нею алюмінієвого прутка і формування в калібруючій волоці циліндра, послідуючого зва­рювання і пластичну деформацію волочінням, який відрізняється тим, що алюмомідний провід волочать до діаметрів 0,3-10 мм, і одержання тов­щини мідної оболонки 2-15% від об'єму всієї...

Спосіб хірургічного лікування раку гортанної частини глотки з розповсюдженням на гортань

Завантаження...

Номер патенту: 21802

Опубліковано: 30.04.1998

Автор: Троян Василь Іванович

МПК: A61B 17/00

Мітки: гортань, гортанної, глотки, спосіб, лікування, розповсюдженням, хірургічного, раку, частини

Формула / Реферат:

Способ хирургического лечения рака гортан­ной части глотки с распространением на гортань, включающий П-образный разрез кожи и подкож-вожировой клетчатки шеи на стороне поражения, выделение и перевязку верхней гортанной артерии и вены, щитоперстневидной артерии с последую­щим смещением книзу соответствующей доли щи­товидной железы, тиреотомию, электрорезекцию пораженной половины гортани и гортанной части глотки, пластику дефекта гортанной...

Хлорсрібний електрод і спосіб його виготовлення

Завантаження...

Номер патенту: 21801

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Ковальчук Євген Прокопійович, Волженська Віра Дмитрівна, Залізко Віра Омелянівна, Волженський Дмитро Серафимович

МПК: A61B 5/0408, A61B 5/04

Мітки: хлорсрібний, електрод, виготовлення, спосіб

Формула / Реферат:

1. Хлорсрібний електрод, який відрізняється тим, що електрод конструктивно складається тільки з одного елемента, який виготовлено з елек­тропровідного термопластичного матеріалу, при­чому контактна поверхня електроду представляє собою матрицю, в яку введений електроактивний компонент Ag/AgCl.2. Хлорсрібний електрод по п. 1, який відрізняється тим, що структура матеріалу електрода змінюється від щільної в об'ємі електрода до більш...

Консольний обхідний зубний протез

Завантаження...

Номер патенту: 21800

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Левкович Анатолій Миколаєвич, Коваленко Олександр Евгенович

МПК: A61C 13/00

Мітки: обхідний, протез, зубний, консольний

Формула / Реферат:

1. Консольный обводной зубной протез, включающий искусственные коронку и зуб, отли­чающийся тем, что он дополнительно имеет обвод­ную дугу, жестко связанную с искусственным зубом и искусственной коронкой. 2. Консольный обводной зубной протез по п. 1, отличающийся тем, что кривизна дуги соответст­вует кривизне альвеолярного отростка, с оральной стороны ротовой полости.

Пристрій для введення лікарських препаратів

Завантаження...

Номер патенту: 21799

Опубліковано: 30.04.1998

Автори: Бородаєв Владіслав Олександрович, Сандуляк Тодор Васильович, Єрмак Анатолій Миколайович

МПК: A61M 5/20

Мітки: пристрій, введення, лікарських, препаратів

Формула / Реферат:

Устройство для введения лекарственных препаратов, содержащее шприц, закрепленный в фиксаторах, ходовой винт, на одном конце которого размещен толкатель штока шприца, редуктор с механизмом переключения режимов, электродвигатель, элементы остановки электродвигателя, расположенные в конце рабочего хода толкателя, задающий генератор импульсов, формирователь длительности импульсов, устройство управления, соединенное с шиной общего питания,...