Архів за 1997 рік

Сторінка 53

Спосіб лікування виразкової хвороби дванадцатипалої кишки

Завантаження...

Номер патенту: 21505

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Гончаренко Віктор Андрійович, Буглак Микола Полікарпович, Богданов Миколай Миколайович, Богданов Олександр Миколайович

МПК: A61N 1/20

Мітки: кишки, виразкової, хвороби, лікування, спосіб, дванадцатипалої

Формула / Реферат:

І. Способ лечения язвенной болезни двенад­цатиперстной кишки путем сочетанного примене­ния даларгина, вводимого внутримышечно, и постоянного тока на эпитастральную область, от­личающийся тем, что через 1-2 дня от начала ле­чения даларгином по стандартной методике, препарат вводят в дозе 0,5-1,5 мг и через 20-40 минут после утренней инъекции воздействуют по­стоянным током на гастродуоденальную зону.2. Способ лечения по п. 1,...

Сушарка

Завантаження...

Номер патенту: 21502

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Глоговський Валентин Володимирович, Калиновська Ольга Петрівна, Широкова Валерія Володимирівна, Керницький Іван Степанович, Карпа Богдан Володимирович, Пулькевич Інга Гаріївна

МПК: A23N 12/00

Мітки: сушарка

Формула / Реферат:

1. Сушарка, котра містить сушильну камеру з ступенево розташованими кільцевими порож­нинними коробами зі змінними кутами нахилу їх стінок, патрубки для підводу теплоносія, вузли за­вантаження та вивантаження продукту, відріз­няється тим, що сушильна камера складається з двох вертикально розташованих одна в одній ка­мер, розділених циліндричною сорочкою, на зовнішній поверхні якої і на внутрішній поверхні циліндричної зовнішньої камери...

Спосіб лікування рубцевих контрактур шиї

Завантаження...

Номер патенту: 21501

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Жернов Олександр Андрійович, Повстяний Микола Юхимович, Бур`янов Олександр Анатолійович

МПК: A61B 17/3209, A61B 17/322

Мітки: рубцевих, контрактур, лікування, спосіб, ши

Формула / Реферат:

Способ лечения Рубцовых контрактур шеи путем рассечения рубцов, мобилизации шеи и кожной пластики, отличающийся тем, что произ­водят постепенное выведение шеи в положение пе­реразгибания с помощью дистракционно-стабили-зирующей системы внешней фиксации за счет уве­личения расстояния между опорами таза и нижней челюсти.

Спосіб підготування поверхні заготовки до волочіння

Завантаження...

Номер патенту: 21500

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Хаустов Георгій Йосипович, Кіріченко Юрій Алімович, Брескіна Алла Іллівна, Бут Олександр Володимирович, Кац Михайло Ісаакович

МПК: B21C 9/00

Мітки: волочіння, спосіб, поверхні, заготовки, підготування

Формула / Реферат:

Способ подготовки поверхности заготовки к волочению, включающий термообработку заго­товки и последующее нанесение смазки из мыль­ного раствора, отличающийся тем, что после термообработки осуществляют травление заготов­ки, промывку ее в воде при температуре 80 -90°С с выдержкой в течение 15-25 минут, а смазку нано­сят при температуре заготовки 60 -80°С из раство­ра, нагретого до той же температуры и содер­жащего, мас.%:Натриевые...

Гумова суміш

Завантаження...

Номер патенту: 21498

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Бойко Валентина Володимирівна, Піднебесний Андрій Петрович, Кацюба Володимир Олександрович, Савельєва Ніна Василівна, Олійник Віталій Володимирович, Колесник Юрій Романович, Малая Наталія Дмитрівна

МПК: C08L 9/00, C08K 5/54

Мітки: гумова, суміш

Формула / Реферат:

1. Резиновая смесь на основе карбоцепного каучука, включающая вулканизующий агент, ускоритель вулканизации, наполнитель, мягчитель, активатор и стабилизатор, отличающаяся тем, что в качестве стабилизатора она содержит кремнийорганическую смолу Элсил "М", в коли­честве 0,3-2,0 мас.ч. на 100,0 мас.ч. каучука при следующем содержании компонентов, в мас.ч. Каучук карбоцепной                                   ...

Засіб для лікування псоріазу, червоного плескатого лишаю та зовнішнього дифузного отиту

Завантаження...

Номер патенту: 21496

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Фіалков Юрій Аркадійович, Ягупольський Лев Мойсейович, Даниленко Володимир Семенович, Коляденко Володимир Григорович, Кремльов Михайло Михайлович, Чорноштан Костянтин Олександрович, Кузьменко Іван Йосипович

МПК: A61K 9/06

Мітки: зовнішнього, псоріазу, лишаю, червоного, дифузного, лікування, плескатого, отиту, засіб

Формула / Реферат:

Средство для лечения псориаза, красного плоского лишая и наружного диффузного отита, содержащее нестероидное противовоспалительное вещество и основу, отличающееся тем, что в каче­стве нестероидного противовоспалительного веще­ства применяют N–(4-дифторметилмеркапто-фенил) антраниловую кислоту, а в качестве осно­вы - ланолин и вазелин при следующем соотноше­нии компонентов, мас.ч.:N - (4-дифторметилмеркапто-фенил) Антраниловая...

Пристрій оперативного контролю вмісту корисного компонента в мінеральній сировині

Завантаження...

Номер патенту: 21525

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Азарян Альберт Арамоисович, Прохода Сергій Вікторович, Бизов Володимир Федорович, Лісовий Георгій Миколайович, Баталов Леонід Олександрович, Бородавкін Валентин Михайлович, Кузьменко Олександр Борисович, Глазунов Василь Володимирович, Ляшенко Олексій Іванович

МПК: G01V 5/00

Мітки: контролю, мінеральний, пристрій, сировини, компонента, корисного, вмісту, оперативного

Формула / Реферат:

Устройство оперативного контроля содержа­ния полезного компонента в минеральном сырье, содержащее источник, приемник гамма-излуче­ния и каротажный зонд. подсоединенные через усилитель-нормализатор к первому входу счетчи­ка импульсов, второй вход которого подсоединен к первому входу таймера, блок ввода, вывода инфор­мации, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство и централь­ный процессор, соединенный через шины...

Спосіб виробництва настоянки гіркої “одеська”

Завантаження...

Номер патенту: 21457

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Іващук Олександр Олександрович, Храпунова Жанна Василівна

МПК: C12G 3/06

Мітки: одеська, гіркої, настоянки, спосіб, виробництва

Формула / Реферат:

Способ производства настойки горькой, со­держащий подготовку воды и сырья, приготовле­ние водно-спиртовой жидкости, приготовление водно-спиртового настоя растительного сырья, а именно плодов грецкого ореха молочно-восковой спелости I слива, купажирование, доведение купа­жа до крепости, отличающийся тем, что в качестве растительного сырья дополнительно используют калгановый, имбирный корни и кориандровое се­мя, а массовое соотношение...

Спосіб диференційної діагностики нейроциркуляторної дістонії та гіпертонічної хвороби

Завантаження...

Номер патенту: 21456

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Лиховський Олег Ігорович, Скляр Сергій Іванович, Бойчак Михайло Петрович, Амосова Катерина Миколаївна, Вовкодав Миколай Миколайович

МПК: A61B 5/0402

Мітки: спосіб, гіпертонічної, хвороби, диференційної, діагностики, дистонії, нейроциркуляторної

Формула / Реферат:

Способ дифференциальной диагностики нейроциркуляторной дистонии и гипертонической бо­лезни, включающий регистрацию электрокардио­граммы, отличающийся тем, что проводят анализ величин 100 последовательных кардиоинтервалов на 5-ой минуте проведения ортостатической про­бы, определяют коэффициент вариации и при его значении 4,4 % и менее диагностируют гипертони­ческую болезнь, а при значении более 4,4 %-ней­роциркуляторную дистонию.

Склад для розчинення жовчних каменів

Завантаження...

Номер патенту: 21454

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Хмельницький Станіслав Йосипович, Артеменко Павло Михайлович, Земсков Володимир Сергійович, Тарапон Олег Юревич, Скиба Володимир Вікторович, Туров Володимир Всеволодович

МПК: A61K 31/075, A61K 31/765, A61K 31/045 ...

Мітки: жовчних, каменів, склад, розчинення

Формула / Реферат:

Состав для растворения желчных камней, со­держащий третичный метилбутиловый эфир, от­личающийся тем, что он дополнительно содержит диэтиловый эфир, спирт, глицерин, водуиполиок-сиэтилен с молекулярной массой 200000 при следу­ющем количественном соотношении компо­нентов, мас.ч.: диэтиловыйэфир-240, спирт-160, глицерин - 30, вода - 30, полиоксиэтилен с моле­кулярной массой 200000 – 1.

Спосіб виробництва варених ковбасних виробів

Завантаження...

Номер патенту: 21477

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Бурак Валентина Генадіївна, Землякова Валентина Григорівна, Рудик Людмила Михайлівна, Єресько Георгій Олексійович, Старчевой Олександр Миколайович

МПК: A22C 11/00

Мітки: варених, виробництва, виробів, ковбасних, спосіб

Формула / Реферат:

Способ производства вареных колбасных из­делий, предусматривающий подготовку мясного сырья” измельчение, посол, приготовление фарша с введением соевой белковой добавки, формование и термическую обработку, отличающийся тем, что в качестве мясного сырья используют говядину, а в качестве соевой белковой добавки используют сое­вый белково-жировой обогатитель, полученный путем гидротермической обработки сои, в количе­стве 3,0-10,0% к массе...

Спосіб розробки нафтових та газових покладів

Завантаження...

Номер патенту: 21476

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Трачевський Володимир Васильович, Третинник Вікентій Юрійович, Бугай Юрій Миколайович, Балакіров Юрій Айропетович

МПК: E21B 43/24, E21B 43/00

Мітки: газових, спосіб, покладів, нафтових, розробки

Формула / Реферат:

Способ разработки нефтяных и газовых зале­жей в серосодержащих породах, включающий бу­рение скважины, погружение в нее насосно-ком­прессорного трубного комплекса и высвобожде­ние углеводородного сырья, отличающийся тем, что во время бурения при достижении буром уча­стков породы, содержащих 20-25% серы и до окончания серосодежащих зон, в скважину вво­дят острый пар.

Спосіб безперервної прокатки штаб

Завантаження...

Номер патенту: 21489

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Ніколаєв Віктор Олександрович, Васильєв Олександр Геннадійович, Тилик Василь Трохимович, Штехно Олег Миколайович, Кудрин Володимир Іванович, Телюк Віктор Григорович, Мовшович Вілорд Соломонович

МПК: B21B 1/22

Мітки: спосіб, штаб, безперервної, прокатки

Формула / Реферат:

Способ непрерывной прокатки полос, вклю­чающий прокатку полосы с различной толщиной ее по длине, дополнительное обжатие утолщенных участков полосы при уменьшении скорости про­катки путем перемещения нажимных винтов по заданной программе одновременно во всех клетях стана, отличающийся тем, что перемещение на­жимных винтов по продуктиметрам в каждой кле­ти для дополнительного обжатия утолщенных участков устанавливают в соответствии с...

Спосіб отримання білого органічного наповнювача

Завантаження...

Номер патенту: 21534

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Маслош Володимир Зіновійович, Маслош Ольга Володимирівна, Максименко Людмила Василівна, Котова Вікторія Вікторівна

МПК: C08G 12/00, C07C 45/45, B29C 35/04 ...

Мітки: отримання, органічного, спосіб, наповнювача, білого

Формула / Реферат:

Способ получения белого органического на­полнителя путем конденсации карбамида и фор­мальдегида до образования карбамидоформальдегидного олигомера с оследующим отверждением в кислой среде и выделением целевого продукта, отличающийся тем, что отверждению подвергают олигомер с разветвленной структурой при темпе­ратуре 0-100°С.

Постійно шинуючий протез

Завантаження...

Номер патенту: 21526

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Павленко Олексій Васильович, Ожоган Зеновій Романович

МПК: A61C 13/00

Мітки: протез, постійної, шинуючий

Формула / Реферат:

Постійно шинуючий протез, який виконаний в виді незнімної шини із набору коронок, який від­різняється тим, що коронки з'єднані між собою з'єднанням "гребінь-паз", при цьому, по центру бокової вісі–дуги з одного боку коронок виконані гребні, а на протилежному–пази.

Спосіб одержання сечовино-формальдегідної смоли

Завантаження...

Номер патенту: 21503

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Маслош Володимир Зіновійович, Кудюков Юрій Петрович, Замащиков Володимир Васильович, Котова Вікторія Вікторівна, Маслош Ольга Володимирівна

МПК: C08G 12/00, C07C 45/45, C07C 47/02 ...

Мітки: сечовино-формальдегідної, спосіб, смолі, одержання

Формула / Реферат:

Способ получения мочевиноформальдегидной смолы конденсацией мочевины и формальде­гида в переменной среде при нагревании, отличаю­щийся тем, что мочевину и 37-50 %-ый формаль­дегид конденсируют в мольном соотношении 1: (3-6) в щелочной среде при рН 9,0-9,5 до содержания свободного формальдегида не более 10%, затем ведут последовательную конденсацию в кислой среде при рН 4,0-4,5 и, с дополнительным коли­чеством мочевины, в щелочной среде при рН...

Спосіб диференційної діагностики стенокардії

Завантаження...

Номер патенту: 21463

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Целуйко Віра Йосипівна, Кіношенко Констянтин Юліанович, Кіношенко Євгенія Ігорівна, Яіцький Андрій Миколаєвич

МПК: G01N 33/483, G01N 27/02, A61B 10/00 ...

Мітки: стенокардії, спосіб, діагностики, диференційної

Формула / Реферат:

Способ дифференциальной диагностики сте­нокардии, включающий исследование агрегации тромбоцитов в плазме, богатой тромбоцитами (ПБТ), отличающийся тем, что исследование тромбоцитов осуществляют импедансным методом непосредственно после взятия пробы крови, допол­нительно определяют степень агрегации тромбо­цитов в цельной крови, рассчитывают индекс агрегации (А), представляющий собой отношение степени агрегации тромбоцитов в цельной крови к...

Теплоізоляційна суміш для рідкого чавуну

Завантаження...

Номер патенту: 21461

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Назюта Людмила Юріївна, Малімон Олександр Опанасович, Царицин Євген Олександрович, Гізатулін Геннадій Зінатовіч, Папуна Олександр Федоровіч, Альошина Ірина Михайлівна, Ботман Сергій Васильович, Харахулах Васілій Сергіовіч, Овсяніков Олександр Матвіовіч

МПК: B22D 27/04

Мітки: теплоізоляційна, суміш, рідкого, чавуну

Формула / Реферат:

1. Теплоизолирующая смесь для жидкого чу­гуна, содержащая возвратную шихту печей графитации- ВШПГ, отличающаяся тем, что она дополни­тельно содержит окисленную (термически расши­ряющуюся) возвратную шихту печей графитации и неорганический наполнитель при следующем со­отношении ингредиентов, мас.%:ВШПГ                                                           60-75Окисленная (термическирасширяющаяся)...

Фіксуючий елемент протеза кровоносної судини

Завантаження...

Номер патенту: 21459

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Володось Сергій Миколайович, Шеханін Василь Єгорович, Володось Микола Леонтіїйович

МПК: A61F 2/06

Мітки: фіксуючий, протеза, кровоносної, елемент, судині

Формула / Реферат:

Фиксирующий элемент протеза кровеносно­го сосуда, выполненный трубчатым из плоской зиг­загообразной пружины, отличающийся тем, что он снабжен, по крайней мере, одной дополнитель­ной пружиной, идентичной основной, причем пру­жины расположены по оси одна за другой со смещением по дуге окружности на половину шага изгиба и соединены вершинами.

Спосіб оцінки ризику розвитку інфаркта міокарда

Завантаження...

Номер патенту: 21471

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Лазарева Світлана Олексіївна, Ніколенко Євген Якович, Самохіна Любов Михайлівна

МПК: G01N 33/48, G01N 1/02, A61B 5/00 ...

Мітки: міокарда, розвитку, інфаркта, ризику, оцінки, спосіб

Формула / Реферат:

Способ оценки риска развития инфаркта ми­окарда, включающий использование в качестве контрольного показателя вещества белковой при­роды, тличающися тем, что за контрольный показатель принимают активность протеиназ, при этом в сыворотке крови определяют уровень протеи­наз и альфа-1 – ингибитора протеиназ до и после проведения психоэмоционального тестирования, при условии активации протеолиза после тестирова­ния за счет повышения уровня...

Пристрій для вимірювання швидкості звуку

Завантаження...

Номер патенту: 21462

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Новгородцев Анатолій Іванович, Володченко Григорій Семенович, Полонський Олександр Дмитрович

МПК: G01F 1/66, G01H 5/00, G01N 29/00 ...

Мітки: вимірювання, пристрій, швидкості, звуку

Формула / Реферат:

Устройство для измерения скорости звука, содержащее последовательно соединенные муль­тивибратор, пьезоэлектрический преобразователь и находящийся на фиксированном расстоянии от него отражатель, отличающееся тем, что оно снаб­жено процессором параметрической идентифика­ции, входами подключенного, соответственно, ко второму выходу мультивибратора и к его входу, при этом процессор параметрической идентифика­ции выполнен из последовательно...

Спосіб сушіння валяного взуття

Завантаження...

Номер патенту: 21482

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Балабан Степан Миколайович, Ханик Ярослав Миколайович

МПК: F26B 3/02

Мітки: взуття, сушіння, валяного, спосіб

Формула / Реферат:

Спосіб сушіння валяного взуття, що скла­дається з розміщення валяного взуття на перфоро­ваній колодці під путом 10-36° до горизонтальної площини і продування через його стінки тепло­носія під тиском, який відрізняється тим, що валя­не взуття піддають сушінню в першій зоні з подачею теплоносія до внутрішньої поверхні і ви­дуванням його з валяного взуття при температурі 130-135°С і перепаді тиску між внутрішньою і зовнішньою поверхнями валяного...

Гідробіологічний спосіб боротьби із забрудненням морських акваторій

Завантаження...

Номер патенту: 21460

Опубліковано: 16.12.1997

Автор: Миронов Олег Глебович

Мітки: боротьби, морських, гідробіологічний, акваторій, забрудненням, спосіб

Формула / Реферат:

Гидробиологический способ борьбы з загряз­нением морских акваторий, заключающийся в формировании на носителях сообществ морских организмов, отличающийся тем, что в качестве первого звена очистки используются моллюски-фильтраторы, а носители размещают в акваториях с уровнем загрязнения по нефтепродуктам 1-100 ПДК (0,05-5,0 мг/л).

Спосіб визначення температури замерзання охолоджуючих композицій для двс

Завантаження...

Номер патенту: 21451

Опубліковано: 16.12.1997

Автор: Бреславець Анатолій Васильович

МПК: G01N 33/22, G01K 11/00

Мітки: композицій, температури, охолоджуючих, двс, замерзання, спосіб, визначення

Формула / Реферат:

Способ определения температуры замерза­ния охлаждающих композиций для ДВС, включа­ющий определение концентрации композиции с помощью ареометра и определение по ней темпе­ратуры замерзания, отличающийся тем, что кон­центрация и температура замерзания определя­ются одновременно при помощи ареометра, шкала которого графически отображает зависимость тем­пературы от концентрации.

Спосіб вирощування субтропічних культур (рослин) і теплиця для здійснення способу

Завантаження...

Номер патенту: 21492

Опубліковано: 16.12.1997

Автор: Сизоненко Володимир Онисимович

МПК: A01G 9/14, A01G 9/00

Мітки: субтропічних, способу, спосіб, рослин, здійснення, культур, вирощування, теплиця

Формула / Реферат:

1. Способ выращивания субтропических культур, (растений), включающий высадку расте­ний в почвенный слой, поддерживание в нем, рас­тениях и в окружающей их воздушной среде усло­вий роста и плодоношения в весенне-летний пери­од, теплоизоляцию и обогрев их в осенне-зимний период, отличающийся тем, что растение и окру­жающие его почвенный слой и воздушную среду обогревают внутренним теплом Земли и светоизолируют, поддерживая их температуру в...

Гумова суміш

Завантаження...

Номер патенту: 21490

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Бойко Валентина Володимирівна, Колесник Юрій Романович, Піднебесний Андрій Петрович, Медведєва Валентина Іванівна

МПК: C08L 97/00, C08K 3/04, C08L 13/00 ...

Мітки: суміш, гумова

Формула / Реферат:

1. Резиновая смесь на основе карбоцепного каучука, содержащая вулканизующий агент, ус­коритель вулканизации, мягчитель, активатор и стабилизатор, отличающаяся тем, что в качестве стабилизатора она содержит продукт смешивания кремнийорганической смолы с лигнином в количе­стве 0,3 - 1,0 мас.ч. при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:Каучук карбоцепной                        100,0 Вулканизующий агент                    ...

Спосіб одержання 0,0-діетил-s-beta бензоїлоксиетилтіофосфатів

Завантаження...

Номер патенту: 21485

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Мельник Галина Федорівна, Мельник Ярослав Гнатович

МПК: A01P 13/00, A01N 57/10, C07F 9/165 ...

Мітки: спосіб, бензоїлоксиетилтіофосфатів, 0,0-діетил-s-beta, одержання

Формула / Реферат:

1. Спосіб одержання О,О-диалкіл-S-β-бензоїлоксиетилтіофосфатів загальної іормулиR-алкіл,який відрізняється тим, що О,О-диалкіл- β-оксиетилтіофосфати формулидеР - алкіл,уводять у взаємодію з хлористим бензоїтом у при­сутності органічної основи в середовищі органіч­ного розчинника з подальшим виділенням цільо­вого продукту відомими методами. 2. Спосіб по п. 1,...

Спосіб одержання 0,0-діалкіл-s-[2-хлор-3(0′,0′-діалкілфосфориламідо)пропіл]тіофосфатів

Завантаження...

Номер патенту: 21484

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Мельник Ярослав Гнатович, Мельник Галина Федорівна

МПК: C07F 9/165, A01P 13/00, A01N 57/10 ...

Мітки: 0,0-діалкіл-s-[2-хлор-3(0',0'-діалкілфосфориламідо)пропіл]тіофосфатів, спосіб, одержання

Формула / Реферат:

Спосіб одержання O,O-диалкіл-S-[2-хлор-3(O,O-диалкілфосфориламідо)пропіл]-тіофосфатів загальної формулиде R і R' - алкілякий відрізняється тим, що O,O-диалкілаліламідофосфати формулиде R - алкіл,вводять у взаємодію з O,O-диалкілфосфорилсульфенілхлоридами формулиде R' - алкілв середовищі органічного розчинника при температурі 18 - 20°C з подальшим виділенням цільового продукту...

Пристрій для захисту електроприймачів від пошкоджень при коливаннях напруги в електромережі

Завантаження...

Номер патенту: 21464

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Коваль Володимир Іванович, Кулик Михайло Олександрович

МПК: H02H 3/20

Мітки: напруги, електроприймачів, пристрій, пошкоджень, захисту, електромережі, коливаннях

Формула / Реферат:

Устройство для защиты электроприемников от повреждений при колебаниях напряжения в электросети, содержащее полупроводниковый ключ в виде симистора, который включен последо­вательно с нагрузкой и имеет вывод для подключе­ния к одной шине питания, отличающееся тем, что параллельно источнику напряжения сети подклю­чен источник постоянного тока, который одним своим выходом соединен с индикатором "сеть", по­роговым устройством верхнего...

Пристрій порівняння

Завантаження...

Номер патенту: 21499

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Шевченко Станіслав Антонович, Панченко Сергій Володимирович

Мітки: пристрій, порівняння

Формула / Реферат:

Устройство сравнения, содержащее трехвход­ную схему совпадения, исполнительное реле с па­раллельно подключенным к нему конденсатором и выпрямительный элемент, отличающееся тем, что в него введен параметрический трансформатор, к обмоткам возбуждения которого подключены вы­ходы указанной схемы совпадения, а исполнитель­ное реле через выпрямительный элемент в виде диодного моста подключен к контурной обмотке параметрического трансформатора,...

Жолоб для розлива чавуну

Завантаження...

Номер патенту: 21495

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Данилов Сергій Сергійович, Малік Сергій Миколаєвич, Посохін Олександр Андрійович, Тормишев Михайло Володимирович, Лях Дмитро Олегович

МПК: C21B 7/12

Мітки: розлива, чавуну, жолоб

Формула / Реферат:

Желоб для разливки чугуна, состоящий из футерованного металлического кожуха в виде тру­бы на двух роликовых опорах, сливных патрубков в боковых стенках с перевалами и приводом по­ворота, отличающийся тем, что центральный угол между продольными осями сливных патрубков на­ходится в пределах 66° ≤ β ≤ 86°.

Статор двухфазного асинхронного електродвигуна

Завантаження...

Номер патенту: 21452

Опубліковано: 16.12.1997

Автор: Шкілько Григорій Яковлевич

МПК: H02K 3/28

Мітки: статор, двухфазного, асинхронного, електродвигуна

Формула / Реферат:

Статор двухфазного асинхронного электро­двигателя, содержащий сердечник с одинаковыми пазами, в которых размещены равносекционные катушечные группы симметричной двухслойной обмотки, уложенные равномерно вразвалку при четном числе пазов на полюс и фазу (q), реализуя дробное (q) как среднее по фазе, отличающийся тем, что содержит одно-двухслояные концентри­ческие катушечные группы с расширенной полюс-но-фазной зоной, на стыках смежных фаз...

Спосіб одержання біогумусу

Завантаження...

Номер патенту: 21302

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Дудикін Андрій Анатолійович, Козак Валерій Васильович, Хоменко Анатолій Павлович, Дринь Олег Володимирович, Абрамов Олександр Олександрович

МПК: C05F 17/00

Мітки: біогумусу, спосіб, одержання

Формула / Реферат:

Способ получения биогумуса, включающий укладку базового субстрата с дополнением органоминеральных добавок, заселение в них колонии червей, систему ухода за размножающимися чер­вями и отбор биогумуса, отличающийся тем, что укладку базового субстрата производят на ленту транспортера и производят на нее заселение коло­нии червей, в дальнейшем систему ухода за червя­ми осуществляют на транспортере, a для отбора биогумуса устанавливают к...

Пристрій для очищення біологічних рідин

Завантаження...

Номер патенту: 21372

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Ткачук Зоя Олексіївна, Георгіянц Мерине Акопівна, Стрєлко Володимир Васильович, Швець Дмитро Іванович, Межирова Інна Матвіївна, Марданенко Валерій Віталійович

МПК: A61M 1/00

Мітки: очищення, пристрій, біологічних, рідин

Формула / Реферат:

1. Устройство для очистки биологических жидкостей, содержащее экстракорпоральный-кон­тур кровообращения цилиндрической формы, включающий масообменный элемент для очистки, привод для перекачивания очищаемой жидкости, емкость для сбора жидкости, находящуюся между массообменным элементом и приводом и располо­женный на торце экстракорпорального контура на­конечник, отличающееся тем, что массообменный элемент и емкость для сбора жидкости с...

Спосіб безперервного виробництва казеїну та обладнання для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 21369

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Яременко Володимир Іванович, Герасимчук Віктор Олексійович, Яблонська Марія Василівна

МПК: A23J 1/20

Мітки: безперервного, спосіб, казеїну, виробництва, здійснення, обладнання

Формула / Реферат:

1. Способ непрерывного производства казен­на, включающий: смешивание обезжиренного мо­лока с коагулянтом, мгновенное нагревание смеси перегретым паром до температуры коагуляции, коагуляцию казеина, постановку и обработку ка­зеинового зерна, отделение сыворотки от зерна, орошение зерна, а затем и промывку его водой, отделение воды, прессование, дробление и сушку казеина, отличающийся тем, что процес постанов­ки и обработки казеинового зерна...

Спосіб визначення стійкості організму до акустичного середовища

Завантаження...

Номер патенту: 21364

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Максимович Володимир Олександрович, Мухін Володимир Вячеславович

МПК: A61B 5/12

Мітки: організму, стійкості, середовища, визначення, акустичного, спосіб

Формула / Реферат:

Способ определения устойчивости организма к акустической среде, включающий исследования уровня его метаболизма, отличающийся тем, что метаболическую активность организма определя­ют по времени появления экстремальных значе­ний концентраций эрготропных и трофотропных биологически активных веществ, например, адре­налина и гистамина в жидких средах организма, например, в моче, для этого у человека в состоянии покоя определяют их концентрацию в...

Спосіб лікування увеїту

Завантаження...

Номер патенту: 21360

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Логай Іван Михайлович, Петруня Андрій Михайлович, Степаненко Генадій Вітальович, Пантелеєв Григорій Володимирович

МПК: A61F 9/00

Мітки: спосіб, увеїту, лікування

Формула / Реферат:

1. Способ лечения увеита путем воздействия на воспаленный глаз противовоспалительными и антибактериальными средствами, отличающийся тем, что лекарственные вещества воздействуют на воспаленный глаз путем лазерофореза с помощью инфракрасного лазерного облучения. 2. Способ лечения увеита по п. 1, отличающийся тем, что лазерофорез лекарственных препаратов производят инфракрасным лазером с экспозицией 200-300 сек с непрерывной генерацией...

Спосіб обмеження водопритоків в нафтових і газових свердловинах

Завантаження...

Номер патенту: 21332

Опубліковано: 02.12.1997

Автори: Лилак Микола Миколаєвич, Новомлинський Іван Олексійович, Тітарева Ганна Петрівна, Заяць Володимир Петрович

МПК: E21B 33/138, E21B 33/00, E21B 33/13 ...

Мітки: газових, свердловинах, обмеження, спосіб, водопритоків, нафтових

Формула / Реферат:

Способ ограничения водопритоков в нефтя­ных и газовых скважинах с помощью лепсогидролизующихся тампонажных реагентов, отличаю­щийся тем, что в процессе закачки химреагента в обводненный пласт производят последовательное нагнетание углеводородных растворов кремнийорганических реагентов-силанов с возрастающей концентрацией в пределах от 10 до 90% (по объе­му) и закрепление их в пласте водосодержащей продавочной жидкостью.