Спосіб і пристрій для з’єднання двох труб для транспортування текучої субстанції

Номер патенту: 111728

Опубліковано: 10.06.2016

Автори: Моде Мішель, Лєкуант Ніколя

Є ще 11 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої труби (1; 21) і другої труби (2; 22), яка має розтруб (3; 23), виконаний з можливістю приймання кінця першої труби, для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому пристрій містить дифузійну частину (7; 27) для дифузії введеної монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7; 27) пристосована до встановлення на периферії першої труби (1; 21) і на краю (5; 25) розтруба (3; 23), при цьому загадана дифузійна частина має принаймні один отвір (13; 213) для введення в неї монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7;27) у робочому положенні формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для подачі неї по периферії, який відрізняється тим, дифузійна частина формує кільцевий канал (14; 214), пристрій містить спрямовуючі засоби, які виконані з можливістю активного спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12), сформованого між розтрубом і зовнішньою поверхнею першої труби, спрямовуючі засоби містять принаймні один допоміжний дифузійний канал (11; 2110), який проходить принаймні частково в осьовому напрямі між згаданим кільцевим каналом (14; 214) і згаданим з'єднувальним простором (12; 212), при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал виконаний з можливістю подачі монтажної текучої субстанції в осьовому напрямі, кільцевий канал виконаний з можливістю подачі монтажної текучої субстанції у принаймні один допоміжний дифузійний канал.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що спрямовуючі засоби містять нахилену і/або криву дефлекторну поверхню, пристосовану до створення осьового вектора швидкості у протікаючій по периферії монтажній текучій субстанції.

3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що містить допоміжні дифузійні канали, які мають змінну форму і розподіл навколо дифузійної частини (7) для однорідного розподілу введеної текучої субстанції шляхом компенсації або збільшення втрат напору введеної текучої субстанції.

4. Пристрій за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що кільцевий канал (14; 214) ширший за принаймні один допоміжний дифузійний канал (11; 2110).

5. Пристрій за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) головним чином має U-подібну форму в осьовому перерізі з внутрішньою стінкою (8; 28), радіальним тілом (9; 29) і зовнішню стінкою (10; 210), при цьому дифузійна частина (7; 27) пристосована до встановлення на трубі своєю внутрішньою стінкою (8; 28), яка налягає на першу трубу (1; 21), і при цьому кільцевий канал (14; 214) сформований між внутрішньою стінкою, радіальним тілом і зовнішньою стінкою.

6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що внутрішня стінка (8; 28) має внутрішню поверхню, пристосовану для приймання розтруба (3; 23), і/або торцеву поверхню, пристосовану до упирання в розтруб (3; 23).

7. Пристрій за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що довжина принаймні одного допоміжного дифузійного каналу головним чином відповідає довжині внутрішньої стінки.

8. Пристрій за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що довжина принаймні одного осьового каналу менша за довжину внутрішньої стінки.

9. Пристрій за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється тим, що принаймні один допоміжний дифузійний канал виконаний з можливістю радіальної подачі монтажної текучої субстанції.

10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що згаданий принаймні один допоміжний дифузійний канал принаймні частково орієнтований в радіальному напрямі.

11. Пристрій за будь-яким із пп. 5-10, який відрізняється тим, що принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці (8; 28) дифузійної частини (7; 27).

12. Пристрій за будь-яким із пп. 5-11, який відрізняється тим, що містить згаданий розтруб (3; 23) і при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці (8; 28) дифузійної частини (7).

13. Пристрій за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що внутрішня стінка (8; 28) коротша за зовнішню стінку (10; 210) і при цьому розтруб пристосований до упирання в торцеву поверхню внутрішньої стінки, яка повернута до розтруба.

14. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) містить розімкнуте кільце.

15. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що розтруб (3; 23), який виконаний з можливістю приймання кінця першої труби, має конічну форму.

16. Пристрій за будь-яким із пп. 1-14, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) для дифузії монтажної текучої субстанції містить два елементи (7, 7').

17. Пристрій за будь-яким із пп. 1-16, який відрізняється тим, що містить контейнер (16) з монтажною текучою субстанцією для введення останньої в простір (12) між кінцем першої труби (1) і розтрубом (3) другої труби (2).

18. Спосіб з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої і другої труб для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому друга труба (2; 22) містить розтруб (3; 23), який відрізняється тим, що у ньому:

а) з'єднують дифузійну частину (7; 27) для дифузії монтажної текучої субстанції, першу трубу і другу трубу так, що, у з'єднаному стані, дифузійна частина (7; 27) лежить з охопленням першої труби (1; 21) і краю (5; 25) розтруба (3; 23) другої труби, при цьому першу трубу вставляють в розтруб (3; 23); дифузійну частину розташовують на периферії першої труби (1; 21) і на краю (5; 25) розтруба (3; 23), при цьому згадана дифузійна частина має принаймні один отвір (13; 213) для введення в неї монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7; 27) формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для подачі неї по периферії,

b) вводять монтажну текучу субстанцію в дифузійну частину (7) для забезпечення подачі монтажної текучої субстанції навколо першої труби (1),

с) стискають введену монтажну текучу субстанцію,

d) здійснюють тверднення монтажної текучої субстанції,

при цьому принаймні один з етапів с і d включає активне спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12) між розтрубом і зовнішньою поверхнею першої труби, при цьому етапи активного спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12) між розтрубом і першою трубою включає етап заповнення кільцевого каналу, сформованого в дифузійній частині, монтажною текучою субстанцією і подачі монтажної текучої субстанції з кільцевого каналу у принаймні один допоміжний дифузійний канал, який проходить принаймні частково між згаданим кільцевим каналом (14; 214) і згаданим з'єднувальним простором (12; 212), при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал подає монтажну текучу субстанцію в осьовому напрямі.

19. Спосіб з'єднання за п. 18, який відрізняється тим, що, після виконання з'єднання, дифузійну частину видаляють.

20. Спосіб з'єднання за п. 18 або 19, який відрізняється тим, що в ньому використовують пристрій за будь-яким із пп. 1-17.

21. Застосування пристрою за будь-яким із пп. 1-17 для з'єднування першої труби і другої труби.

22. З'єднання, одержане способом за будь-яким із пп. 18-21 і/або застосуванням пристрою за будь-яким із пп. 1-17.

Текст

Реферат: Заявлений винахід описує пристрій для з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої і другої труби для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому друга труба має розтруб, який приймає кінець першої труби, яка містить дифузійну частину для дифузії введеної монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина пристосована до встановлення на периферії першої труби і на краю розтруба, при цьому згадана дифузійна частина має принаймні один отвір для введення монтажної текучої субстанції у згадану дифузійну частину. Дифузійна частина формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для подачі її по периферії. Пристрій містить спрямовуючі засоби, які надають можливість активно спрямовувати монтажну текучу субстанцію до з'єднувального простору між розтрубом і першою трубою. UA 111728 C2 (12) UA 111728 C2 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Представлений винахід належить до способу і пристрою для з'єднання двох труб для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, одна з яких має на одному кінці розтруб з внутрішнім діаметром, більшим за зовнішній діаметр згаданої труби, у який вставляється кінець іншої труби. Документ WO 2005-043 021 описує конструкцію для з'єднання двох труб, одна з яких має торцевий розтруб з внутрішнім діаметром, більшим за зовнішній діаметр труб. У торцевий розтруб однієї з труб вставляється кінець іншої труби. Між розтрубом та іншою трубою встановлюється прокладка. У кільцевий обмежений прокладкою простір між розтрубом та іншою трубою вводиться адгезив. Ця структура рідко є задовільною, оскільки, головним чином, адгезив не розподіляється рівномірно в кільцевому просторі. Якщо тиск введення підвищується при спробі заповнити кільцевий простір, то існує великий ризик видавлювання прокладки або протікання надлишкового адгезиву в трубу на її кінці. Однією задачею винаходу є надання пристрою для з'єднання двох труб, одна з яких має розтруб для вміщення кінця іншої труби, і який не має вищезгаданих недоліків. Іншою задачею винаходу є надання способу з'єднання двох труб за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, гарантуючи її гарний розподіл. Представлений опис розкриває пристрій для з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої і другої труби для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому друга труба має розтруб, який приймає кінець першої труби, який містить дифузійну частину для дифузії введеної монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина пристосована до встановлення на периферії першої труби і на краю розтруба, при цьому згадана дифузійна частина має принаймні один отвір для введення в неї монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для розподілу її по периферії. Пристрій містить спрямовуючі засоби, які дозволяють активно спрямовувати монтажну текучу субстанцію до з'єднувального простору між розтрубом і першою трубою. В одному аспекті винаходу, спрямовуючі засоби містять нахилену і/або криву дефлекторну поверхню, пристосовану до створення осьового вектора швидкості у протікаючій по периферії монтажній текучій субстанції. В одному аспекті винаходу, дифузійна частина формує кільцевий канал, а спрямовуючі засоби містять принаймні один допоміжний дифузійний канал, при цьому кільцевий канал подає текучу субстанцію у принаймні один допоміжний дифузійний канал. Переважно кільцевий канал ширший за принаймні один допоміжний дифузійний канал. Така конфігурація дозволяє кільцевому каналу першому заповнюватися монтажною текучою субстанцією, а потім дозволяє дифузію монтажної текучої субстанції у принаймні один допоміжний дифузійний канал і у з'єднувальний простір. В ще іншому аспекті винаходу дифузійна частина головним чином має в осьовому перерізі U-подібну форму з внутрішньою стінкою, радіальним тілом і зовнішньою стінкою, при цьому дифузійна частина пристосована до встановлення на трубі, внутрішня стінка, якої лягає на першу трубу, і при цьому кільцевий канал сформований між внутрішньою стінкою, радіальним тілом і зовнішньою стінкою. Внутрішня стінка може мати одну внутрішню поверхню, пристосовану до приймання розтруба, і торцеву поверхню, пристосовану до упирання в розтруб. В одному аспекті винаходу принаймні один допоміжний канал забезпечує осьове переміщення монтажної текучої субстанції. Принаймні один допоміжнийканал може проходити в осьовому напрямі між згаданим кільцевим каналом і згаданим з'єднувальним простором або формувати секцію, яка проходить принаймні частково в осьовому напрямі і по периферії або похило відносно осьового напряму, подібно, наприклад, до кільцевої різі. Довжина принаймні одного допоміжного каналу може головним чином відповідати довжині внутрішньої стінки. Альтернативно, довжина принаймні одного осьового каналу може бути меншою за довжину внутрішньої стінки. В одному аспекті винаходу, принаймні один допоміжний дифузійний канал принаймні частково орієнтований в радіальному напрямі. В одному варіанті виконання, принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці дифузійної частини. В іншому варіанті виконання пристрій містить розтруб, а принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці дифузійної частини. Згідно з одним аспектом винаходу внутрішня стінка коротша за зовнішню стінку, а розтруб пристосований до упирання у торцеву поверхню внутрішньої стінки дифузійної частини. 1 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В ще іншому аспекті винаходу пристрій містить контейнер з монтажною текучою субстанцією, яка вводиться у з'єднувальний простір між кінцем першої труби і розтрубом другої труби. Згідно з одним варіантом виконання дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції має один головний циркуляційний канал для монтажної текучої субстанції. Між каналом і простором між першою трубою і розтрубом другої труби дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції має принаймні один осьовий канал для дифузії монтажної текучої субстанції. Переважно, дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції сформована розімкнутим кільцем. Переважно, дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції містить осьові канали змінної геометричної форми і розподіл монтажної текучої субстанції навколо дифузійної частини залежить від положення згаданих каналів відносно отвору. Переважно, розтруб, який приймає кінець першої труби, має конічну форму. Згідно з одним особливим варіантом виконання дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції складається з двох елементів. Дифузійна частина може формуватися як одне ціле з розтрубом другої труби. Винахід відноситься також до способу з'єднання першої і другої труби за допомогою введеної монтажної текучої субстанції для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому друга труба має розтруб, у якому: a. з'єднують дифузійну частину для дифузії монтажної текучої субстанції, першу трубу і другу трубу так, що, у з'єднаному стані, дифузійна частина охоплює першу трубу і лежить на краю розтруба другої труби, при цьому першу трубу вставляють в розтруб; b. вводять монтажну текучу субстанцію в дифузійну частину для забезпечення її розподілу в дифузійній частині навколо першої труби, c. стискають введену монтажну текучу субстанцію, d. здійснюють тверднення монтажної текучої субстанції, при цьому принаймні один з етапів c і d включає активне спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору між розтрубом і першою трубою. В одному аспекті винаходу етап активного спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору між розтрубом і першою трубою включає етап заповнення кільцевого каналу, сформованого в дифузійній частині, монтажною текучою субстанцією і подачу неї з кільцевого каналу у принаймні один допоміжний дифузійний канал. Переважно, після з'єднання, дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції видаляється. Винахід описується далі з посиланням на додані креслення, на яких: Фіг. 1 зображає осьовий переріз одного ілюстративного варіанта виконання елементів з'єднання труб згідно з винаходом у розібраному стані; Фіг. 2 зображає вид осьового перерізу елементів з Фіг. 1 після з'єднання; Фіг. 3 зображає збільшений вид осьового перерізу справа від дифузійної частини для дифузії монтажної текучої субстанції з деталі з Фіг. 2; Фіг. 4 зображає вид в радіальній площині другого варіанта виконання дифузійної частини для дифузії монтажної текучої субстанції; Фіг. 5 зображає вид в радіальній площині третього варіанта виконання дифузійної частини для дифузії монтажної текучої субстанції; Фіг. 6 зображає вид ілюстративного варіанта виконання контейнера для текучої субстанції; Фіг. 7 зображає вид в перспективі іншого ілюстративного варіанта виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з винаходом; Фіг. 8 зображає вид часткового осьового перерізу ілюстративного варіанта виконання з Фіг. 7; Фіг. 9 зображає вид часткового осьового перерізу ілюстративного варіанта виконання з Фіг. 8 після складання; Фіг. 10 зображає вид в перспективі іншого ілюстративного варіанта виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з винаходом, застосованого до водостічного жолоба; Фіг. 11 зображає вид в перспективі ілюстративного варіанта виконання з Фіг. 10 після складання; Фіг. 12 зображає інший варіант виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з одним аспектом представленого винаходу; Фіг. 13 зображає збільшений вид поперечного перерізу справа від дифузійної частини з Фіг. 12 для дифузії монтажної текучої субстанції після з'єднання; 2 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 14 зображає варіант виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з іншим аспектом представленого винаходу; Фіг. 15 зображає ще інший варіант виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з іншим аспектом представленого винаходу; Фіг. 16 зображає ще інший варіант виконання елементів з'єднання труб у розібраному стані згідно з іншим аспектом представленого винаходу; Фіг. 17 зображає ще інший вид варіанта виконання елементів з'єднання труб згідно з іншим аспектом представленого винаходу; Фіг. 18 зображає спосіб з'єднання труб згідно з одним аспектом представленого винаходу. На фігурах 1-9 перша труба 1 має циліндричний кінець. Друга труба 2 є циліндричною, але має на своєму кінці розтруб 3, переважно у формі зрізаного конусу, з яким вона з'єднана устям 4. Розтруб має вільний край 5, на якому можна виконати радіальні стопори, такі як стопори 6 на Фіг. 3. Дифузійна частина 7 для дифузії монтажної текучої субстанції головним чином має кільцеву форму. В осьовому перерізі труби (Фіг. 3), вона переважно має форму перевернутої літери U з внутрішньою стінкою 8, радіальним тілом 9 і зовнішньою стінкою 10. Внутрішня стінка 8 передбачена для налягання на першу трубу 1. Її верхня поверхня має один або більшу кількість осьових каналів 11, відкритих, з одного боку, у внутрішню частину U-подібної ділянки по всій своїй довжині, і, з іншого боку, на одному своєму кінці - у простір 12 між першою трубою 1 і розтрубом 3. Зовнішня стінка 10 має один або більшу кількість отворів 13, передбачених для введення монтажної текучої субстанції. Коли дифузійну частину 7 встановлюють на місце на край 5 розтруба 3, то край 5 вставляють між внутрішньою 8 і зовнішньою 10 стінками. Стопори 6, якщо вони є, прилягають до краю зовнішньої стінки 10. У цій конструкції між краєм 5 розтруба 3, тілом 9 і внутрішньою 8 та зовнішньою 10 стінками розташований кільцевий канал 14 для основної циркуляції монтажної текучої субстанції. Цей кільцевий канал 14 сполучається з осьовими каналами 11 внутрішньої стінки 8. Осьові допоміжні канали 11 формують спрямовуючі засоби, пристосовані до спрямування монтажної текучої субстанції, яка подається з кільцевого каналу до з'єднувального простору 12 між розтрубом 3 і кінцем першої труби. Допоміжні канали 11 з фігур 1-9 головним чином є осьовими. Альтернативно, допоміжні канали можуть також бути радіальними, як буде описано далі з посиланням на фігуру 14. В описаному варіанті виконання труби 1 і 2 та дифузійна частина 7 для дифузії монтажної текучої субстанції, виготовлена з синтетичного або іншого матеріалу, переважно мають форму циліндра обертання, але вони можуть бути циліндричними з поперечним перерізом у формі багатокутника або, наприклад, еліптичним поперечним перерізом. Згідно з першим варіантом виконання, дифузійна частина 7 є тілом обертання, як зображено на фігурах 1-3. Для надання певної свободи пристосування до краю 5 розтруба 3, згідно з другим варіантом виконання вона може бути розімкнутим кільцем, як зображено на Фіг. 4, і містити кріпильний засіб 15 для двох кінців розімкнутого кільця. Для надання великої свободи пристосування до краю 5 розтруба 3, згідно з третім варіантом виконання вона може складатися з двох елементів, як зображено на Фіг. 5. У цьому випадку, кожен з двох елементів 7, 7" може мати свій власний отвір для введення монтажної текучої субстанції 13, 13" (не зображений) і один кріпильний засіб 15, 15". На Фіг. 6 контейнер 16 з текучою субстанцією має форму балона, жерстяної банки, мішечка, здатного до повторного заповнення або ні, або, наприклад, герметичного дозатора. Він може мати гнучку з'єднувальну трубку 17, оснащену подавальним соплом 18, здатним об'єднуватися з отвором 13 дифузійної частини 7 для забезпечення подачі монтажної текучої субстанції у кільцевий канал 14. Як варіант, отвір 13 дифузійної частини 7 може прилаштовуватися для безпосереднього об'єднання з гнучкою трубкою 17. На Фіг. 7 дифузійна частина 7 передбачена для часткового вставляння в край 5 розтруба 3 шляхом підгонки форм. Для цього, край 5 розтруба 3 має кільцеве горло 19, осьовий переріз якого головним чином має форму чверті кола. Дифузійна частина 7 для дифузії монтажної текучої субстанції має, з одного боку, радіальний торець 20, передбачений для прилягання своїм внутрішнім краєм до труби 1, і, з іншого боку, кільцеве плече 21, чий осьовий переріз головним чином має форму чверті кола. Це плече 21 передбачене для встановлення в горло 19 краю 5 розтруба 3 (Фіг. 9). Внутрішня поверхня плеча 21 має осьові канали 22, які дозволяють протікання монтажної текучої субстанції між кільцевим каналом 23, розміщеним в дифузійній частині 7, і простором між першою трубою 1 і розтрубом 3 другої труби 2. На Фіг. 10 і 11 труба є водостічним жолобом, а не трубою. Елементи з Фіг. 1-3 і, відповідно, 7-9 використовуються у напівциліндричній формі. 3 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб з'єднання двох труб за допомогою введеної монтажної текучої субстанції для транспортування текучої субстанції виконується наступним чином у випадку з фігур 1-3 і він може переноситися на випадок з фігур 7-11. Перш за все, дифузійну частину 7 встановлюють на місце на край 5 розтруба 3, на якому розташовані стопори 6, якщо необхідно. Далі, блок з розтруба 3 і дифузійної частини 7 вставляють на кінець першої труби 1 або замість цього кінець першої труби 1 вставляють в блок, сформований розтрубом 3 і дифузійною частиною 7, доки кінець першої труби 1 не увійде в контакт з устям 4. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією потім з'єднують його соплом 18 з отвором 13 дифузійної частини 7 для дифузії монтажної текучої субстанції. Текучу субстанцію потім вводять в дифузійну частину 7 і її подають спершу в канал 14 навколо труби. Після заповнення каналу 14, монтажна текуча субстанція протікає в осьові канали 11 і досягає простору 12 між першою трубою 1 і розтрубом 3. Як варіант, коли дифузійна частина 7 складається з двох комплементарних і від'єднуваних елементів, трубу 1 вставляють в розтруб 3, доки кінець першої труби 1 не увійде в контакт з устям 4. Дифузійну частину 7 встановлюють на місце на трубу 1 шляхом з'єднання її 2 від'єднуваних елементів. Дифузійну частину 7 потім переміщають ковзанням вздовж труби 1 в напрямі розтруба 3, доки зовнішня стінка 10 не увійде в контакт з стопорами 6, якщо необхідно. Оскільки допоміжний(і) канал(и) 11 головним чином вужчі за кільцевий канал 14, вони подають монтажну текучу субстанцію тільки, коли кільцевий канал 14 заповнений, і введення монтажної текучої субстанції у простір 12 відбувається в осьовому напрямі, що гарантує рівномірне введення і гарну якість введення. Як варіант, допоміжні канали 11 можуть мати змінну форму і розташовуватися навколо дифузійної частини 7 для однорідної подачі введеної текучої субстанції шляхом створення або збільшення втрат напору введеної текучої субстанції. Кількість введеної монтажної текучої субстанції може регулюватися волюметричним дозуванням, наприклад, за допомогою контейнера 16. Введена монтажна текуча субстанції є монтажним і/або герметизуючим продуктом, який зберігається у рідкій формі в контейнері 16, і вона може змінювати свій стан на пастоподібний або твердий під дією повітря або реагента. Розтруб 3 у формі зрізаного конуса дозволяє здатний до адаптації люфт між ним і трубою 1 для надання можливості введення монтажної текучої субстанції з поступовим збільшенням тиску введення і однорідним розподілом монтажної текучої субстанції шляхом динамічного врівноважування осьового рухомого фронту монтажної текучої субстанції. У випадку, коли дифузійна частина для дифузії монтажної текучої субстанції складається з двох елементів, вона може видалятися після з'єднання для можливого повторного використання. Фігури 12 і 13 зображають інше з'єднання труб згідно з ще іншим варіантом виконання представленого винаходу. З'єднання труб містить першу трубу 21, пристосовану до вставляння у другу трубу 22. Перша труба 21 має перший з'єднувальний кінець 211. Друга труба 22 має другий з'єднувальний кінець 221, який має форму, подібну до форми першого з'єднувального кінця 211. Переважно, перший і другий з'єднувальний кінець 211, 221 є циліндричними. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми, такі як кругла, багатокутна. Другий з'єднувальний кінець 221 має розтруб 23, з'єднаний з другою трубою устям 24. Друга труба 22 і другий з'єднувальний кінець 221 можуть формуватися як одне ціле з дифузійною частиною. Альтернативно, друга труба 22 і другий з'єднувальний кінець 221 можуть бути двома різними елементами, з'єднаними між собою, наприклад склеюванням, зварюванням, затисканням або будь-якими іншими з'єднувальними засобами. Розтруб 23 має вільний край 25. Довжина розтруба 23 головним чином відповідає довжині вставляння першої труби 21 у другу трубу 22. Довжина вставляння першої труби 21 у другу трубу 22 може визначатися довжиною розтруба 23. Завдяки зрізаній формі розтруба 23, простір 212, названий з'єднувальним простором, сформований між розтрубом 23 і зовнішньою поверхнею першої труби 21, вставленої в другу трубу. Простір 212 пристосований до приймання монтажної текучої субстанції для міцного з'єднання двох труб 21, 22. Передбачається дифузійна частина 27 для дифузії монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина 27 головним чином має кільцеву форму, яка відповідає зовнішній циліндричній формі першого і другого з'єднувального кінця 211, 221. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми для узгодження з першим і другим з'єднувальним кінцем 211, 221. Дифузійна частина 27 переважно має в осьовому перерізі форму перевернутої літери U і пристосована до встановлення на трубі з U-подібним осьовим перерізом. Дифузійна частина 27 4 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 містить внутрішню стінку 28, радіальне тіло 29 і зовнішню стінку 210. Як зображено на фігурі 12, довжина внутрішньої і зовнішньої стінки головним чином ідентичні. Альтернативно, внутрішня стінка і зовнішня стінка можуть мати змінні довжини. Внутрішня стінка 28 пристосована до налягання на першу трубу 21, вставлену в другу трубу 22. Точніше, внутрішня стінка 28 має зовнішню поверхню 281, яка контактує з першою трубою 21, і внутрішню поверхню 282 для приймання вільного краю 25 розтруба 23. Внутрішня поверхня 282 містить певну кількість допоміжних каналів 2110, які служать для осьового відхилення монтажної текучої субстанції. Як зображено на фігурі 12, допоміжні канали 2110 є осьовими і проходять між першим кінцем 2111 на стороні радіального тіла і другим кінцем 2112 на стороні розтруба. Внутрішня поверхня 282 може бути повністю або частково нахиленою або викривленою в напрямі до з'єднувального простору і пристосованою до надання осьової компоненти швидкості монтажній текучій субстанції і спрямування неї до згаданого з'єднувального простору. Довжина допоміжних каналів може відповідати довжині внутрішньої поверхні 282 внутрішньої стінки або може мати довжину, меншу за довжину внутрішньої стінки 28. Допоміжні канали 2110 націлені на відхилення монтажної текучої субстанції в осьовому напрямі для надання можливості подачі монтажної текучої субстанції у з'єднувальний пристрій 12 між розтрубом і першою трубою. Як буде пояснюватися далі, допоміжні канали 2110 необхідні для однорідної дифузії монтажної текучої субстанції під час введення. Вільний край 25 другої труби 22 пристосований до вставляння в дифузійну частину 27 між внутрішньою поверхнею 282 внутрішньої стінки 28 і зовнішньою стінкою 210, коли дифузійна частина 27 для дифузії монтажної текучої субстанції перебуває на місці. Дифузійна частина 27 містить один або більшу кількість отворів 213 для введення монтажної текучої субстанції. Як видно на фігурі 10, один або більша кількість отворів 213 можуть розташовуватися на зовнішній стінці 210. Зазвичай, один або більша кількість отворів 213 можуть розташовуватися будь-де на дифузійній частині 27, наприклад також можливе введення крізь радіальне тіло 29. Між вільним краєм 25 розтруба 23, радіальним тілом 29, внутрішньою стінкою 28 і зовнішньою стінкою 10 сформований кільцевий канал 214. Кільцевий канал 214 формує простір, який може заповнюватися монтажною текучою субстанцією, введеною у згадану дифузійну частину 27. Цей кільцевий канал 24 сполучається з одним або більшою кількістю допоміжних каналів 2110, сформованих у внутрішній поверхні 282 внутрішньої стінки 28. Кільцевий канал 214 пристосований до функціонування як колектор текучої субстанції або проміжна камера для дифузії монтажної текучої субстанції в різні осьові канали 2110. Переважно, кільцевий канал 214 ширший за допоміжні канали 2110, які дозволяють кільцевому каналу 214 першим заповнюватися монтажною текучою субстанцією, а потім дифузію монтажної текучої субстанції в осьові канали 2110 і подачу у з'єднувальний простір 212. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 має гнучку з'єднувальну трубку 17, оснащену подавальним соплом 18, здатним об'єднуватися з отвором 213 дифузійної частини 27 для забезпечення подачі монтажної текучої субстанції до кільцевого каналу 214. Як варіант, отвір 13 дифузійної частини 27 може виконуватися для прямого об'єднання з гнучкою з'єднувальною трубкою 17. Фахівцю у цій галузі буде легко зрозумілим, що осьові канали 11, 2110 переважно рівномірно розташовані по периферії внутрішньої поверхні внутрішньої стінки 8, 28 для надання можливості однорідного перерозподілу (подачі) введеної текучої субстанції. Фігури 1 і 12 зображають різні проміжки між допоміжними дифузійними каналами 11, 2110. Фахівцю у цій галузі буде також зрозумілим, що навіть, якщо дифузійні канали 11, 2110, зображені на фігурах, є по суті прямими, то для них може розглядатися будь-яка форма або геометрія. Окрім того, допоміжні дифузійні канали 11, 2110 є осьовими дифузійними каналами. В іншому варіанті виконання представленого винаходу, як зображено на фігурі 14, допоміжні дифузійні канали є радіальними каналами. Допоміжний канал може також бути нахиленим відносно осьового напряму і/або радіального напряму або подібно до часткової кільцевої різі, як зображено на фігурі 16. Фігура 14 зображає елементи з'єднання труб згідно з представленим винаходом. З'єднання труб містить першу трубу 31, пристосовану до вставляння в другу трубу 32. Перша труба 31 має 5 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 перший з'єднувальний кінець 311. Друга труба 32 має другий з'єднувальний кінець 321. Переважно, перший і другий з'єднувальний кінець 311, 321 є циліндричними. Зазвичай, це не є обмеженням і розглядаються інші форми, такі як кругла, багатокутна. Другий з'єднувальний кінець 321 має розтруб 33. Друга труба 32 і другий з'єднувальний кінець 321 можуть формуватися як одна цільна дифузійна частина. Альтернативно, друга труба 32 і другий з'єднувальний кінець 321 можуть бути двома окремими з'єднаними між собою елементами, наприклад, склеюванням, зварюванням, затисканням або будь-якими іншими з'єднувальними засобами. Передбачається дифузійна частина 37 для дифузії монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина 27 головним чином має кільцеву форму, яка відповідає зовнішній циліндричній формі першого і другого з'єднувального кінця 211, 221. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми для узгодження з першим і другим з'єднувальними кінцями 211, 221. Дифузійна частина 37 має переважно в осьовому перерізі форму перевернутої літери U і пристосована до встановлення на трубі з U-подібною формою в осьовому перерізі. Дифузійна частина 37 містить внутрішню стінку 38, радіальне тіло 39 і зовнішню стінку 310. Як зображено на фігурі 14, внутрішня стінка 38 коротша за зовнішню стінку 310. Внутрішня стінка 38 пристосована до налягання на першу трубу 31, вставлену у другу трубу 32. Точніше, у цьому варіанті виконання, внутрішня стінка 38 має внутрішню поверхню 381, яка контактує з першою трубою 31, внутрішню поверхню 382 та торцеву поверхню 383, пристосовану до упирання у вільний край 35 розтруба 33. Кільцевий канал 314 може формуватися в дифузійній частині 37, коли вона перебуває на місці, при цьому кільцевий канал 314 розташований між вільним краєм 35 розтруба 33, радіальним тілом 39, внутрішньою стінкою 38 і зовнішньою стінкою 310. Торцева поверхня 383 містить певну кількість допоміжних каналів 3110, які служать для відхилення монтажної текучої субстанції. Як зображено на фігурі 14, допоміжні канали 3110 є радіальними і проходять між першим кінцем 3111 на стороні зовнішньої поверхні і другим кінцем 3112 на стороні внутрішньої поверхні внутрішньої стінки 38. Довжина допоміжних каналів 3110 відповідає ширині внутрішньої стінки 38. Допоміжні канали 3110 націлені на відхилення монтажної текучої субстанції з кільцевого каналу 314 для надання можливості подачі монтажної текучої субстанції у з'єднувальний простір 12 між розтрубом і першою трубою. Кільцевий канал 314 формує простір, який може заповнюватися монтажною текучою субстанцією, введеною у згадану дифузійну частину 37. Цей кільцевий канал 314 сполучається з одним або більшою кількістю допоміжних каналів 311, сформованих у внутрішній стінці 38. Кільцевий канал 314 пристосований до функціонування як колектор текучої субстанції або проміжна камера для дифузії монтажної текучої субстанції у різні канали 3110. Переважно, кільцевий канал 314 ширший за допоміжні канали 3110, які дозволяють спершу кільцевому каналу 314 заповнюватися монтажною текучою субстанцією, а потім дифузію монтажної текучої субстанції в допоміжні канали 3110 і, врешті решт, у з'єднувальний простір між розтрубом і першою трубою. Дифузійна частина 37 має один або більшу кількість отворів 313 для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. Фігура 15 зображає ще інше з'єднання труб згідно з ще іншим варіантом виконання представленого винаходу. З'єднання труб з фігури 15 головним чином відрізняється від з'єднання труб з фігури 14 тим, що допоміжні дифузійні канали розташовані на розтрубі замість дифузійної частини. З'єднання труб з фігури 15 містить першу трубу 41, пристосовану до вставляння у другу трубу 42. Перша труба 41 має перший з'єднувальний кінець 411. Друга труба 42 має другий з'єднувальний кінець 421. Переважно, перший і другий з'єднувальний кінець 411, 421 є циліндричними. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми, такі як кругла, багатокутна. Другий з'єднувальний кінець 421 має розтруб 43, який може формуватися як одне ціле з дифузійною частиною. Альтернативно, друга труба 42 і другий з'єднувальний кінець 421 можуть бути двома різними з'єднаними між собою елементами, наприклад склеюванням, зварюванням, затисканням або будь-яким іншим з'єднувальним засобом. Передбачається дифузійна частина 47 для дифузії монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина 47 головним чином має кільцеву форму, яка відповідає циліндричній зовнішній формі першого і другого з'єднувального кінця 411, 421. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми для узгодження з першим і другим з'єднувальними кінцями 411, 421. 6 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Дифузійна частина 47 переважно має в осьовому перерізі форму перевернутої літери U і пристосована до встановлення на трубі з U-подібним осьовим перерізом. Дифузійна частина 47 містить внутрішню стінку 48, радіальне тіло 49 і зовнішню стінку 410. Внутрішня стінка 48 пристосована до налягання на першу трубу 41, вставлену в другу трубу 42. Точніше, у цьому варіанті виконання внутрішня стінка 48 має внутрішню поверхню 481, яка контактує з першою трубою 41, зовнішню поверхню 482 і торцеву поверхню 483, пристосовану до упирання у вільний край 45 розтруба 43, коли дифузійна частина і розтруб з'єднані між собою. Кільцевий канал 414 може формуватися в дифузійній частині 47, при цьому кільцевий канал 414 розташований між радіальним тілом 49, внутрішньою стінкою 48 і зовнішньою стінкою 410 та торцевою поверхнею 46 розтруба 43, коли дифузійна частина 47 розташована на місці. Розтруб 43 містить певну кількість допоміжних каналів 4110, які служать для відхилення монтажної текучої субстанції. Як зображено на фігурі 15, допоміжні канали 4110 проходять радіально в торцевій поверхні 46 розтруба 43 і в осьовому напрямі на внутрішній поверхні 431, повернутої до першої труби, коли вона вставлена в розтруб. Хоча допоміжні дифузійні канали 4110 проходять як в радіальному так і в осьовому напрямі на фігурі 15, вони можуть проходити тільки в радіальному напрямі або тільки в осьовому напрямі. Кільцевий канал 414 формує простір, який може заповнюватися монтажною текучою субстанцією, введеною у згадану дифузійну частину 47. Цей кільцевий канал 414 сполучається з допоміжними каналами 4110, сформованими у розтрубі. Кільцевий канал 414 пристосований до функціонування як колектор текучої субстанції або проміжна камера для дифузії монтажної текучої субстанції в різні канали 4110. Переважно, кільцевий канал 414 ширший за допоміжні канали 4110, які дозволяють заповнювати спершу кільцевий канал 314 монтажною текучою субстанцією, а потім дифузію монтажної текучої субстанції в допоміжні канали 311 і, врешті решт, у з'єднувальний простір між розтрубом і першою трубою. Дифузійна частина 47 містить один або більшу кількість отворів 413 для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. З вищенаведеного опису повинно бути зрозумілим, що допоміжні дифузійні канали можуть бути радіальними і/або осьовими за умови, що вони дозволяють спрямування монтажної текучої субстанції з кільцевого каналу до з'єднувального простору між розтрубом і першою трубою. Фігура 16 зображає елементи з'єднання труб згідно з представленим винаходом. З'єднання труб з фігури 16 головним чином відрізняється від з'єднання труб, як зображено на фігурах 1 і 12, орієнтацією допоміжних каналів. З'єднання труб з фігури 16 містить першу трубу 51, пристосовану до вставляння в другу трубу 52. Перша труба 51 має перший з'єднувальний кінець 511. Друга труба 52 має другий з'єднувальний кінець 521. Другий з'єднувальний кінець 521 має розтруб 53. Друга труба 52 і другий з'єднувальний кінець з розтрубом 53 може формуватися як одне ціле з дифузійною частиною. Альтернативно, друга труба 52 з розтрубом 53 може бути двома різними з'єднаними між собою елементами, наприклад склеюванням, зварюванням, затиcканням або будь-яким іншим з'єднувальним засобом. Передбачається дифузійна частина 57 для дифузії монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина 57 головним чином має кільцеву форму, яка відповідає циліндричній зовнішній формі першого і другого з'єднувального кінців 511, 521. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми для узгодження з першим і другим з'єднувальним кінцем. Дифузійна частина 57 переважно має в осьовому перерізі форму перевернутої літери U і пристосована до встановлення на трубі з U-подібним осьовим перерізом. Дифузійна частина 57 містить внутрішню стінку 58, радіальне тіло 59 і зовнішню стінку 510. Як зображено на фігурі 16, довжина внутрішньої стінки 58 головним чином така ж як і довжина зовнішньої стінки 510. Це не є обмеженням і внутрішня та зовнішня стінка можуть мати змінні довжини. Внутрішня стінка 58 пристосована до налягання на першу трубу 51, вставлену в другу трубу 52. Точніше, внутрішня стінка 58 має внутрішню поверхню 581, пристосовану до контактування з першою трубою 51, внутрішню поверхню 582 для приймання розтруба 53. Кільцевий канал 514 може формуватися в дифузійній частині 57, коли вона розташована на місці, при цьому кільцевий канал 514 розташований між вільним краєм 55 розтруба 53, радіальним тілом 59, внутрішньою стінкою 58 та зовнішньою стінкою 510. Внутрішня поверхня 581 містить певну кількість допоміжних каналів 5110, які служать для відхилення монтажної текучої субстанції. Як зображено на фігурі 16, допоміжні канали 5110 мають осьовий компонент і частково проходять по колу, подібно до різі. Допоміжні канали 5110 націлені на відхилення монтажної текучої субстанції з кільцевого каналу 514 для надання 7 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 можливості подачі монтажної текучої субстанції у з'єднувальний простір між розтрубом і першою трубою. Кільцевий канал 514 формує простір, який може заповнюватися монтажною текучою субстанцією, введеною у згадану дифузійну частину 57. Цей кільцевий канал 514 сполучається з одним або більшою кількістю допоміжних каналів 5110, сформованих у внутрішній стінці 58. Кільцевий канал 514 пристосований до функціонування як колектор текучої субстанції або проміжна камера для дифузії монтажної текучої субстанції в різні канали 5110. Переважно, кільцевий канал 514 ширший за допоміжні канали 5110. Дифузійна частина 57 містить один або більшу кількість отворів 513 для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. Фігура 17 зображає ще інші елементи з'єднання труб у з'єднаному стані згідно з ще іншим варіантом виконання представленого винаходу. З'єднання труб з фігури 17 головним чином відрізняється від з'єднання труб з фігур 1-15 тим, що розтруб і дифузійна частина сформовані як одне ціле. З'єднання труб з фігури 17 містить першу трубу 61, вставлену в другу трубу 62. Перша труба 61 має перший з'єднувальний кінець 611. Друга труба 62 має другий з'єднувальний кінець 621. Переважно, перший і другий з'єднувальний кінець 611, 621 є циліндричними. Зазвичай, це не є обмеженням і можливі інші форми, такі як кругла, багатокутна. Другий з'єднувальний кінець 621 має розтруб 63, розташований на вільному кінці з дифузійною частиною 67 для дифузії монтажної текучої субстанції. Дифузійна частина 67 формує кільцевий канал 614, розташований між радіальним тілом 69, внутрішньою стінкою 68 і зовнішньою стінкою 610, і торцевою поверхнею розтруба 43. У варіанті виконання з фігури 16, внутрішня стінка 68 коротша за зовнішню стінку 610, але це не є обмеженням. Окрім того, внутрішня стінка 68 також має ущільнювальну губу 680, яка запобігає витіканню монтажної текучої субстанції із з'єднання під час її введення. Розтруб 63 містить певну кількість допоміжних каналів 6110, які служать для відхилення монтажної текучої субстанції. Як зображено на фігурі 16, допоміжні канали 6110 проходять в радіальному і осьовому напрямі на внутрішній поверхні 631, яка повернута до першої труби, вставленої в розтруб. Кільцевий канал 614 формує простір, який може заповнюватися монтажною текучою субстанцією, введеною у згадану дифузійну частину 67. Цей кільцевий канал 614 сполучається з допоміжними каналами 6110, сформованими в розтрубі. Кільцевий канал 614 ширший за допоміжні канали 6110 і пристосований до функціонування як колектор текучої субстанції або проміжна камера для дифузії монтажної текучої субстанції в різні канали 6110, а потім у з'єднувальний простір 612 між розтрубом і першою трубою. Дифузійна частина 67 містить один або більшу кількість отворів 613 для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. Фігура 18 зображає спосіб з'єднання двох труб згідно з одним аспектом представленого винаходу, який може використовуватися для з'єднання двох труб для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції. Спосіб з'єднання буде описуватися по відношенню до труб з фігур 12-13. На першому етапі S1 дифузійну частину встановлюють на край 25 розтруба 23 другої труби 22. Гарне розташування дифузійної частини може забезпечуватися радіальними стопорами на периферії розтруба 23. Дифузійна частина може кріпитися на розтрубі, де на розтрубі і/або на дифузійній частині можуть передбачатися кріпильні засоби. На другому етапі S2 кінець першої труби 21 вставляють в блок, сформований згаданим розтрубом 23 і дифузійною частиною 27. Довжина шляху вставляння першої труби 21 в другу трубу 22 може визначатися довжиною розтруба 23, а перша труба вставляється до упирання в устя 24. Простір 212, названий з'єднувальним простором, формується між розтрубом 23 і зовнішньою поверхнею першої труби 21, вставленої в другу трубу. Простір 212 пристосований до приймання монтажної текучої субстанції для міцного з'єднання двох труб 21, 22. Альтернативно, перша труба 21 спершу може вставлятися в дифузійну частину 27. Кінець першої труби після цього вставляється в розтруб 23 і дифузійну частину 27. Довжина шляху вставляння першої труби 21 в другу трубу 22 може визначатися довжиною розтруба 23. Дифузійна частина 27 може потім з'єднуватися з краєм розтруба другої труби шляхом переміщення згаданої дифузійної частини ковзанням по першій трубі до тих пір, доки в неї не увійде край 25 розтруба 23. 8 UA 111728 C2 5 10 15 На третьому етапі S3 після встановлення труб 21, 22 і дифузійної частини 27 на місце, монтажну текучу субстанцію вводять у дифузійну частину 27 крізь інжекційний отвір 213. Контейнер 16 з монтажною текучою субстанцією, як зображено на фігурі 6, може використовуватися для введення монтажної текучої субстанції. Контейнер 16 має гнучку з'єднувальну трубку 17, оснащену подавальним соплом 18, придатним до об'єднання з отвором 213 дифузійної частини 27 для забезпечення подачі монтажної текучої субстанції до кільцевого каналу 214. Як варіант, отвір 23 дифузійної частини 27 може безпосередньо об'єднуватися з гнучкою трубкою 17. Під час введення, монтажну текучу субстанцію спершу збирають і подають в кільцевий канал 214 навколо першої труби 21. Коли кільцевий канал 214 заповнений, то монтажна текуча субстанція дифундує в осьові канали 211, які ведуть до простору між згаданою першою трубою 21 і розтрубом 23. Осьові канали 2110 забезпечують однорідну осьову дифузію монтажної текучої субстанції в осьовому напрямі і у згаданий з'єднувальний простір 212. Переважно, після завершення з'єднання, дифузійну частину для дифузії монтажної текучої субстанції видаляють. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Пристрій для з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої труби (1; 21) і другої труби (2; 22), яка має розтруб (3; 23), виконаний з можливістю приймання кінця першої труби, для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому пристрій містить дифузійну частину (7; 27) для дифузії введеної монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7; 27) пристосована до встановлення на периферії першої труби (1; 21) і на краю (5; 25) розтруба (3; 23), при цьому загадана дифузійна частина має принаймні один отвір (13; 213) для введення в неї монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7; 27) у робочому положенні формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для подачі неї по периферії, який відрізняється тим, що дифузійна частина формує кільцевий канал (14; 214), пристрій містить спрямовуючі засоби, які виконані з можливістю активного спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12), сформованого між розтрубом і зовнішньою поверхнею першої труби, спрямовуючі засоби містять принаймні один допоміжний дифузійний канал (11; 2110), який проходить принаймні частково в осьовому напрямі між згаданим кільцевим каналом (14; 214) і згаданим з'єднувальним простором (12; 212), при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал виконаний з можливістю подачі монтажної текучої субстанції в осьовому напрямі, кільцевий канал виконаний з можливістю подачі монтажної текучої субстанції у принаймні один допоміжний дифузійний канал. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що спрямовуючі засоби містять нахилену і/або криву дефлекторну поверхню, пристосовану до створення осьового вектора швидкості у протікаючій по периферії монтажній текучій субстанції. 3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що містить допоміжні дифузійні канали, які мають змінну форму і розподіл навколо дифузійної частини (7) для однорідного розподілу введеної текучої субстанції шляхом компенсації або збільшення втрат напору введеної текучої субстанції. 4. Пристрій за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що кільцевий канал (14; 214) ширший за принаймні один допоміжний дифузійний канал (11; 2110). 5. Пристрій за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) головним чином має U-подібну форму в осьовому перерізі з внутрішньою стінкою (8; 28), радіальним тілом (9; 29) і зовнішню стінкою (10; 210), при цьому дифузійна частина (7; 27) пристосована до встановлення на трубі своєю внутрішньою стінкою (8; 28), яка налягає на першу трубу (1; 21), і при цьому кільцевий канал (14; 214) сформований між внутрішньою стінкою, радіальним тілом і зовнішньою стінкою. 6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що внутрішня стінка (8; 28) має внутрішню поверхню, пристосовану для приймання розтруба (3; 23), і/або торцеву поверхню, пристосовану до упирання в розтруб (3; 23). 7. Пристрій за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що довжина принаймні одного допоміжного дифузійного каналу головним чином відповідає довжині внутрішньої стінки. 8. Пристрій за п. 5 або п. 6, який відрізняється тим, що довжина принаймні одного осьового каналу менша за довжину внутрішньої стінки. 9. Пристрій за будь-яким із пп. 1-8, який відрізняється тим, що принаймні один допоміжний дифузійний канал виконаний з можливістю радіальної подачі монтажної текучої субстанції. 9 UA 111728 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що згаданий принаймні один допоміжний дифузійний канал принаймні частково орієнтований в радіальному напрямі. 11. Пристрій за будь-яким із пп. 5-10, який відрізняється тим, що принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці (8; 28) дифузійної частини (7; 27). 12. Пристрій за будь-яким із пп. 5-11, який відрізняється тим, що містить згаданий розтруб (3; 23) і при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал розташований на внутрішній стінці (8; 28) дифузійної частини (7). 13. Пристрій за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що внутрішня стінка (8; 28) коротша за зовнішню стінку (10; 210) і при цьому розтруб пристосований до упирання в торцеву поверхню внутрішньої стінки, яка повернута до розтруба. 14. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) містить розімкнуте кільце. 15. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що розтруб (3; 23), який виконаний з можливістю приймання кінця першої труби, має конічну форму. 16. Пристрій за будь-яким із пп. 1-14, який відрізняється тим, що дифузійна частина (7) для дифузії монтажної текучої субстанції містить два елементи (7, 7'). 17. Пристрій за будь-яким із пп. 1-16, який відрізняється тим, що містить контейнер (16) з монтажною текучою субстанцією для введення останньої в простір (12) між кінцем першої труби (1) і розтрубом (3) другої труби (2). 18. Спосіб з'єднання, за допомогою введеної монтажної текучої субстанції, першої і другої труб для транспортування рідини або газоподібної текучої субстанції, при цьому друга труба (2; 22) містить розтруб (3; 23), який відрізняється тим, що у ньому: а) з'єднують дифузійну частину (7; 27) для дифузії монтажної текучої субстанції, першу трубу і другу трубу так, що, у з'єднаному стані, дифузійна частина (7; 27) лежить з охопленням першої труби (1; 21) і краю (5; 25) розтруба (3; 23) другої труби, при цьому першу трубу вставляють в розтруб (3; 23); дифузійну частину розташовують на периферії першої труби (1; 21) і на краю (5; 25) розтруба (3; 23), при цьому згадана дифузійна частина має принаймні один отвір (13; 213) для введення в неї монтажної текучої субстанції, при цьому дифузійна частина (7; 27) формує камеру для збирання згаданої монтажної текучої субстанції і для подачі неї по периферії, b) вводять монтажну текучу субстанцію в дифузійну частину (7) для забезпечення подачі монтажної текучої субстанції навколо першої труби (1), с) стискають введену монтажну текучу субстанцію, d) здійснюють тверднення монтажної текучої субстанції, при цьому принаймні один з етапів с і d включає активне спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12) між розтрубом і зовнішньою поверхнею першої труби, при цьому етапи активного спрямування монтажної текучої субстанції до з'єднувального простору (12) між розтрубом і першою трубою включає етап заповнення кільцевого каналу, сформованого в дифузійній частині, монтажною текучою субстанцією і подачі монтажної текучої субстанції з кільцевого каналу у принаймні один допоміжний дифузійний канал, який проходить принаймні частково між згаданим кільцевим каналом (14; 214) і згаданим з'єднувальним простором (12; 212), при цьому принаймні один допоміжний дифузійний канал подає монтажну текучу субстанцію в осьовому напрямі. 19. Спосіб з'єднання за п. 18, який відрізняється тим, що, після виконання з'єднання, дифузійну частину видаляють. 20. Спосіб з'єднання за п. 18 або 19, який відрізняється тим, що в ньому використовують пристрій за будь-яким із пп. 1-17. 21. Застосування пристрою за будь-яким із пп. 1-17 для з'єднування першої труби і другої труби. 22. З'єднання, одержане способом за будь-яким із пп. 18-21 і/або застосуванням пристрою за будь-яким із пп. 1-17. 10 UA 111728 C2 11 UA 111728 C2 12 UA 111728 C2 13 UA 111728 C2 14 UA 111728 C2 15 UA 111728 C2 16 UA 111728 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 17

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mtthod and device for connection of two pipe elements for fluid transport

Автори англійською

Lecointe, Nicolas, Maudet, Michel

Автори російською

Лекуант Николя, Моде Мишель

МПК / Мітки

МПК: B29C 65/54, F16L 13/11

Мітки: спосіб, пристрій, транспортування, двох, труб, з'єднання, субстанції, текучої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/19-111728-sposib-i-pristrijj-dlya-zehdnannya-dvokh-trub-dlya-transportuvannya-tekucho-substanci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб і пристрій для з’єднання двох труб для транспортування текучої субстанції</a>

Подібні патенти