Спосіб обробки поверхні для зупинення бруду, елемент поверхні для зупинення бруду та поверхня для зупинення бруду, змонтована з цих елементів

Номер патенту: 109296

Опубліковано: 10.08.2015

Автор: Магоні Ришард

Є ще 11 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб обробки поверхні для зупинення бруду (1), що включає етапи поділу поверхні для зупинення бруду (1) на поверхневі елементи (4), нанесення потоку плину на поверхню, що піддають очищенню, при цьому плин здатний знімати забруднення з поверхні, яка потребує очищення, та злиття відпрацьованого плину, який відрізняється тим, що кожен поверхневий елемент (4), який підлягає очищенню, окремо виявляє присутність поверхні, яка потребує очищення, і плин наносять з поверхневих елементів (4) на поверхню для зупинення бруду вибірковим способом, таким чином, що нанесення плину здійснюють лише на ті поверхневі елементи (4), поблизу яких виявлена присутність поверхні, що потребує очищення.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кожен поверхневий елемент (4) оснащено щонайменше трьома датчиками, на поверхневому елементі (4) в області, обмеженій прямими лініями, які сполучають сусідні датчики, що знаходяться найближче до краю поверхневого елемента (4), розташований один отвір (12) або декілька отворів, та плин спрямовується з випускного отвору (12) тоді, коли всі датчики даного поверхневого елемента (4) сигналізують про присутність поверхні, яка потребує очищення, поблизу цього елемента.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що датчики виконані у вигляді механічних сенсорів та потоком плину управляють клапани, з'єднані один з одним послідовно.

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що один і той же елемент виконує і функцію датчика, і функцію клапана для управління потоком плину, та вказаний датчик та клапанний елемент має вигляд циліндричного ніпеля (15), здатного зміщуватись у напрямку, перпендикулярному до поверхні елемента поверхні для зупинення бруду у випадку, коли на цей поверхневий елемент натискає поверхня, яка потребує очищення.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для утримання ніпелів (15) в нормальному положенні застосовують пружний компонент, причому в нормальному положенні ніпелі виступають з поверхні елемента поверхні для зупинення бруду, та пружний компонент повертає ніпелі із зумовленого натисканням зміщеного положення в нормальне положення.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як пружний компонент використовують стиснене повітря.

7. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-6, який відрізняється тим, що синхронно з нанесенням плину на поверхню, яка потребує очищення, спрямовують потік стисненого повітря, в результаті чого здійснюють очищення і висушування поверхні, яка потребує очищення, здійснюють очищення і висушування поверхні, яка потребує очищення.

8. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-7, який відрізняється тим, що як очищувальний плин для видалення забруднення з поверхні, яка потребує очищення, застосовують рідину, в оптимальному випадку - воду, очищення поверхні для зупинення бруду здійснюють за допомогою вбудованої системи, здатної працювати окремо, причому це очищення в оптимальному варіанті виконується шляхом полоскання водою, та для регулювання температури поверхні, яка зупиняє бруд, використовується підігрівальна рідина, в оптимальному випадку - вода, яка циркулює в елементах поверхні для зупинення бруду.

9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що злитий відпрацьований плин проходить обробку в замкненому колі.

10. Елемент поверхні для зупинення бруду, який містить лицьову сторону, що є контактною поверхнею (26), з сенсорними засобами, розташованими відповідно до вказаного елемента поверхні, який відрізняється тим, що елемент поверхні (4) має щонайменше один випускний отвір (25), призначений для спрямування потоку очищувального плину, з елементом поверхні (4) з'єднаний орган відключення, призначений для керування подачею плину, елемент поверхні (4) містить щонайменше три датчики та орган відключення, призначений для управління виділенням очищувального плину, оперативно зв'язаний з датчиком.

11. Поверхневий елемент за п. 10, який відрізняється тим, що отвір або отвори (25) розташовано в поверхневому елементі (4) в області, обмеженій прямими лініями, що з'єднують сусідні датчики, розташовані найближче до краю поверхневого елемента (4).

12. Поверхневий елемент за п. 10 або 11, який відрізняється тим, що механічні сенсорні засоби розташовані в контактній поверхні (26) поверхневого елемента (4), причому в оптимальному варіанті ці сенсори мають вигляд циліндричних ніпелів (15), здатних зміщуватись у напрямку, практично перпендикулярному до контактної поверхні (26), а під циліндричними ніпелями (15) розташовується пружний компонент, в оптимальному варіанті - пневматична пружина (40) - з можливістю утримувати ніпелі в нормальному положенні, або повертати їх в нормальне положення.

13. Поверхневий елемент за п. 12, який відрізняється тим, що під контактною поверхнею (26) у площині, практично їй паралельній, міститься проточний канал (13), причому ніпелі (15) розташовані таким чином, щоб виступати в проточний канал (13), завдяки чому при нормальному положенні ніпеля (15) проточний канал (13) перекрито ніпелем (15), при притисканні якого до контактної поверхні (26) проточний канал відкривається, при цьому в нормальному положенні ніпель (15) виступає з контактної поверхні (26).

14. Поверхневий елемент за п. 13, який відрізняється тим, що ніпелі (15), які виступають в проточний канал (13), з'єднані послідовно.

15. Поверхневий елемент за будь-яким з пунктів 12-14, який відрізняється тим, що ніпелі (15) виконують одночасно функцію і датчика, і органа відключення.

16. Поверхневий елемент за будь-яким з пунктів 10-15, який відрізняється тим, що він також містить щонайменше один отвір (44), призначений для пропускання очищувального газу та/або плину для обдування, в оптимальному варіанті - стисненого повітря.

17. Поверхня для зупинення бруду, змонтована з поверхневих елементів, визначених будь-яким з пунктів 10-16, яка відрізняється тим, що вона містить базові блоки (32), призначені для того, щоб утримувати поверхневі елементи (4), подавати плин до поверхневих елементів (4) та збирати відпрацьований очищувальний плин, причому ці базові блоки (32) мають таку конфігурацію, яка дозволяє їм з'єднуватись один з одним вздовж контактних поверхонь, створюючи поверхню для зупинення бруду (1) з довільними розмірами.

Текст

Реферат: Даний винахід стосується способу прибирання площ всередині та зовні приміщень шляхом обробки поверхні для зупинення бруду, причому етапи цієї обробки складаються з поділу поверхні для зупинення бруду (1) на поверхневі елементи (4), подачі потоку плину на поверхню, яка потребує очищення, причому кожен окремий поверхневий елемент (4) відчуває присутність поблизу нього поверхні, яка потребує очищення, а потік плину направляється з поверхневих елементів (4) поверхні для зупинення бруду вибірковим способом, завдяки чому потік плину спрямовують лише ті поверхневі елементи (4), поблизу яких виявлено присутність поверхні, яка потребує очищення. Крім того, даний винахід стосується елемента поверхні для зупинення бруду, а також поверхні для зупинення бруду, змонтованої з таких елементів і здатної виконувати функції за вказаним способом. UA 109296 C2 (12) UA 109296 C2 UA 109296 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід стосується способу прибирання площ всередині та зовні приміщень шляхом обробки поверхні для зупинення бруду, а також елемента поверхні для зупинення бруду та змонтованої з цих елементів поверхні для зупинення бруду, здатної втілити цей спосіб. Утримання площ в чистоті зазвичай досягають шляхом прибирання, яке полягає в безперервному або періодичному видаленні забруднюючих речовин та бруду. Проте за відсутності забруднень прибирання є неекономічним, а економічне прибирання може призвести до неприйнятних рівнів забруднення, тому необхідно знаходити компроміс між частотою прибирання та рівнем забруднення, який може варіюватись в часі та просторі, але не може бути зниженим до нуля. В порівнянні з прибиранням площі дешевшим та легшим шляхом є зупинення бруду до його потрапляння на площу, яку належить тримати чистою, яке зазвичай здійснюється на входах, через які проходять люди та вантажі. 70-80 відсотків забруднень в будівлі заносять на своєму взутті люди, які туди заходять. Бруд спочатку накопичується на підлозі, але врешті-решт пил та інші види бруду можуть накопичуватись скрізь, роблячи прибирання складною і недешевою процедурою (див. "Tiszta Tér Technológia" Epülettisztítási Szakmagazin, http://tisztaterteehnologia/hu). Тому особливо на входах у будівлі з пожвавленим рухом розмішують системи килимків для зупинення бруду, таких, наприклад, як вироби з сімейства продуктів торгової марки nomad™, які виготовляє компанія ЗМ. Відомі також рішення для запобігання забруднень площ з рухом транспорту, в яких застосовуються щіткові пристрої. Одне з таких рішень розкрите, наприклад, в документі ЕР 2240066 (А2). Проте самі ці механічні пристрої потребують періодичного чищення, оскільки, в залежності від інтенсивності руху транспорту, вони раніше чи пізніше забиваються брудом, що погіршує ефективність чищення у разі, коли цей бруд чи пил не видаляти. Відомі рішення для чищення коліс чи шин транспортних засобів включають, наприклад, описаний в документі US 6561201 пристрій, що містить видовжений резервуар та розпилювачі, які спрямовують воду на колеса (подібні до пристроїв для миття автомобілів). Можливість застосування таких рішень може бути обмеженою внаслідок того, що вони потребують великої площі, а також відносно великої кількості води, яка залишається на транспортному засобі, що виходить з такого пристрою. Іншим відомим засобом для запобігання проникненню бруду до площ, які належить тримати чистими, є одноразовий липкий килимок, який розташовують, серед іншого, біля дверей чистих кімнат (див. напр., www.stickystep.com). Для забезпечення постійної очисної здатності верхній лист цього багатошарового килимка слід знімати після його насичення брудом. Задача даного винаходу полягає в тому, щоб надати спосіб та пристрої для запобігання проникненню бруду в місце, яке належить тримати чистим, які здатні швидко та ефективно очищувати забруднені поверхні (колеса, підошви взуття) людей та транспортних засобів, які проходять через лінію розділу між чистим та забрудненим місцями, не перешкоджаючи при цьому руху таких пішоходів чи транспорту. Ще одна задача даного винаходу полягає в тому, щоб надати високоефективний спосіб та пристрій для чищення на основі принципу превентивної дії, який можна застосовувати в багатьох різноманітних сферах таким чином, щоб запобігати забрудненню та зменшувати потребу в подальшому прибиранні, та які б могли працювати постійно і економічно без втручання людей у випадку значної або змінної інтенсивності руху. Пристрої за даним винаходом повинні бути невибагливими в обслуговуванні, мати здатність до самоочищення, естетичний зовнішній вигляд та тривалий термін служби. Вони повинні бути здатними працювати як всередині приміщень, так і зовні, за змінних умов погоди та довкілля (в суху, вологу, морозну погоду, під дощем чи снігом, а також в умовах значної кількості пилу, бруду, наявності жирних, липких речовин та хімікатів). Спосіб та пристрій за даним винаходом мають бути здатними працювати в широкому температурному діапазоні, а також допускати застосування хімічних речовин, детергентів, дезінфікуючих засобів та ароматизаторів. Даний винахід базується на розумінні того, що розробка поверхні, яка активно зупиняє бруд, зокрема, спрямовуючи очищувальний плин лише там і тоді, коли вона контактує з поверхнею, яку слід очистити, дає можливість створити систему прибирання, яка здійснює очищення превентивним способом, перш ніж забруднення трапиться. Об'єм даного винаходу визначено незалежними пунктами формули винаходу, а оптимальні варіанти втілення винаходу описано в залежних пунктах формули винаходу. Далі даний винахід буде розкрито з посиланнями на креслення, що містяться в додатку, де На Фіг. 1 показані типи контактних поверхонь, які зустрічаються найчастіше, зокрема, поверхні автомобільних коліс та підошви взуття, які контактують з землею чи підлогою. 1 UA 109296 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На Фіг. 2 схематично зображено поверхні, які слід очистити, та їх розташування по відношенню до поверхні для зупинення бруду, поділеної на поверхневі елементи. На Фіг. 3 показано тривимірний вигляд зверху нижнього блоку елемента поверхні для зупинення бруду. На Фіг. 4 показано тривимірний вигляд знизу нижнього блоку за Фіг. 3. На Фіг. 5 представлено детальний вигляд нижнього блоку за Фіг. 3, на якому показані клапани. На Фіг. 6 представлено частковий вигляд збоку нижнього блоку, показаного на Фіг. 5. На Фіг. 7 показано тривимірний вигляд зверху клапанного елемента в зібраному вигляді з частковим розрізом. На Фіг. 8 показано тривимірний вигляд зверху проміжного блоку поверхневого елемента. На Фіг. 9 показано тривимірний вигляд знизу проміжного блоку поверхневого елемента. На Фіг. 10 показано тривимірний вигляд знизу верхнього блоку поверхневого елемента. На Фіг. 11 показано тривимірний вигляд зверху верхнього блоку поверхневого елемента, показаного на Фіг. 8. На Фіг. 12 показано детальний тривимірний вигляд зверху поверхні для зупинення бруду в зібраному стані, і На Фіг. 13 показано складальне креслення альтернативного варіанта поверхневого елемента. Згідно з даним винаходом поверхню для зупинення бруду 1 розділено на поверхневі елементи 4, здатні відчувати близькість поверхні, яка потребує очищення, наприклад, поверхні кочення автомобільного колеса 2 або підошви взуття 3, при цьому поверхня для зупинення бруду 1 здійснює функцію очищення шляхом спрямування потоку очищувального плину на поверхню, яка потребує очищення, з поверхневих елементів, практично повністю накритих поверхнею, яка потребує очищення. Що меншим буде розмір окремих поверхневих елементів, то точніше можна відстежити обриси поверхні, яка потребує очищення, а отже, тим кращими будуть "роздільна здатність" або "чіткість зображення". Для ясності зображення на Фіг. 2 "активовані" поверхневі елементи 4 (позначені крапками), які виконують функцію очистки поверхонь коліс та підошов взуття, показано в збільшеному розмірі. Оскільки поверхні для зупинення бруду 1 за даним винаходом надана однорідна очисна здатність по всій її площі, то шлях проходження коліс 6 чи пішоходів може пролягати в будь-якому напрямі. В принципі, для отримання здатності відчувати присутність поверхні, що потребує очищення, можна застосувати будь-яке відоме рішення, також багато різних рішень можна застосувати для вибіркового спрямування потоку очищувального плину. Для демонстрації конкретних переваг даного винаходу його деталі тут розкриваються на прикладі оптимальних варіантів його втілення, в яких для розпізнавання наближення застосовуються механічні сенсорні засоби. На Фіг. 6 показано в зборі клапанний блок, верхню поверхню якого утворює поверхневий елемент 4. Клапанний блок пристосований для спрямування потоку очищувального плину, яким за сутністю винаходу має бути рідина, а в оптимальному варіанті - вода, на поверхню, яка потребує очищення, тоді, коли буде виявлена наявність цієї поверхні над цим блоком. Присутність поверхні, яка потребує очищення, виявляють сенсорні елементи - ніпелі 15 - які виступають з поверхневого елемента 4 і здатні притискатись під дією сили. Коли всі ніпелі - в даному випадку всічотири ніпелі - будуть затиснуті, то з частини поверхні, з'єднаної ніпелями з поверхнею, яка потребує очищення і знаходиться прямо над даним поверхневим елементом, буде спрямовано очищувальний плин, наприклад, воду. Клапанний блок складається з нижнього блоку 10, проміжного блоку 21 та верхнього блоку 22, розташованих один над одним. Вода надходить в нижній блок 10, показаний зверху на Фіг. 3, через впускний отвір 11 і може проходити аж до середини нижнього блоку 10 в проточний канал 13 по проходу 28, показаному на кресленні пунктирною лінією, а виходити з нижнього блоку може вгору. В проточному каналі 13 розташовані клапанні канали 14, в яких знаходяться циліндричні ніпелі 15. Працюючи як клапани, ці ніпелі 15 можуть закривати або відкривати проточний канал 13. На Фіг. 5 лівий ніпель 15 показано в закритому положенні, а правий ніпель 15-у відкритому положенні, оскільки, якщо паз 17 ніпеля 15 розташовано в проточному каналі 13 (який в іншому випадку заблоковано проміжним блоком 21), то він відкриває шлях для проходження потоку. На Фіг. 6 показано це розташування в розрізі, причому тут також показані стопорні поверхні 19, призначені обмежувати зміщення ніпелів 15. Ніпелі 15 умисно утримуються підтиснутими в своє крайнє верхнє положення пружним компонентом, який в варіанті втілення винаходу, зображеному на кресленнях, має вигляд пневматичної пружини 40. Під дією сили тиску на зовнішній край 18 ніпеля з боку підошви взуття чи колеса, які потребують очищення, ніпель може опускатись аж до контактної поверхні 7. Клапани з конфігурацією згідно з Фіг. 5-6, в яких застосовуються ніпелі 2 UA 109296 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 15, послідовно з'єднані один з одним, а це означає, що сформований цими клапанами клапанний блок може бути відкритим лише тоді, коли всі клапани знаходяться у відкритому положенні. Нижня сторона проміжного блоку 21 герметично притиснута до нижнього блоку 10. Шлях потоку 28, показаний на Фіг. 9 пунктирними лініями, проходить по нижній стороні проміжного блоку 21. Потік піднімається до нижньої сторони верхнього блоку 22, герметично притиснутої до верхньої сторони проміжного блоку (Рис. 9) по каналу 24, що піднімається вгору. На Фіг. 10 показана нижня сторона верхнього блоку 22, в якій видно отвори 25, призначені для спрямування очищувального плину. Отвори 25 відкриваються на рифлену контактну поверхню 7, яка утворює верхню сторону верхнього блоку 22. Описані вище компоненти клапанного блоку скріплені один з одним за допомогою гвинтів 23, що проходять через отвори 27, причому гвинт, вставлений в отвір всередині нижнього блоку 10, виконує лише функцію утримування нижнього блоку, а тому залишається на своєму місці при розбиранні клапанного блоку. Базові блоки 32 забезпечують наявність впускних отворів для плину та механічну опору, необхідні для роботи клапанного блоку. Відпрацьований очищувальний плин, що стікає між поверхневими елементами 4 (тобто, між клапанними блоками), можна зливати також за допомогою базових блоків 32, розташовуючи їх з проміжками один до одного (Фіг. 12). Необхідну жорсткість змонтованій поверхні для зупинення бруду 1 надають плита основи 31 та опорна пластина 33, між якими у вигляді сандвіча розташовані базові блоки 32. Клапанні блоки, з яких складаються поверхневі елементи 4, змонтовані на опорній пластині 33 таким чином, що вздовж сторін поверхні для зупинення бруду 1 їх з'єднують верхні сполучні деталі 35. Аналогічним чином базові блоки 32, з'єднані по боках нижніми сполучними деталями 34, також забезпечують впуск та випуск плину і накриті пластинам покриття 36. На додаток до описаних вище елементів, необхідних для виконання основної функції пристрою для зупинення бруду, тобто, виявлення присутності поверхні, яка потребує очищення, та спрямування потоку очищувального плину на неї, даний винахід дає можливість виконувати інші додаткові функції: - Очищення та/або висушування поверхонь, які потребують очищення, може виконуватись шляхом обдування стисненим повітрям. Для здійснення цієї функції стиснене повітря, підведене під ніпель 15, яке спочатку грає роль пневматичної пружини 40, пропускається по каналах 41,42 в буферний простір 43 між нижнім блоком 10 та блоком 21, звідки воно виходить на поверхню через отвори 44. Тривалість обдування стисненим повітрям можна встановлювати, регулюючи положення каналу 42 по відношенню до буферного простору 43. - Самоочищення може здійснюватись шляхом пропускання очищувальної рідини через один чи кілька впускних отворів 45 в нижній блок 10. Очищувальна рідина протікає через розподільчі канали 46, розташовані між нижнім блоком 10 та проміжним блоком 21, і пропускається через випускні канали 47 в зливний канал, розташований між клапанними блоками, які утворюють поверхневі елементи 4, звідки вона може вимивати забруднення. В системі, яка містить пневматичні пружини, контактну поверхню 26 можна очищувати при зниженому тиску плину шляхом зменшення тиску повітря на пневматичних пружинах. - В умовах, коли існує небезпека обмерзання, пристрій можна захищати, наприклад, шляхом пропускання захисної рідини вздовж одного з кутових гвинтів 23. Проходячи по шляху 50, показаному на Фіг. 4 пунктирною лінією, захисна рідина протікає через проточний простір 48, вздовж гвинтів 23, крізь отвори 27 і в проточний простір 49, показаний на Фіг. 8, а потім проходить через інший бік проточного простору 49 вниз до нижнього блоку 10, звідки вона може зливатись. На Фіг. 13 показано інший можливий варіант виконання клапанних блоків, з яких складаються поверхневі елементи 4, причому отвори 25 можуть покривати більшу площу поверхні, оскільки ніпелі 15 розташовані в кутах поверхневого елемента 4. В усьому іншому розташування подібне до описаного вище першого варіанту втілення винаходу. На цьому кресленні також чітко показаний фіксуючий гвинт, розташований посередині нижнього блоку 10. Ідеї даного винаходу, оптимальні варіанти втілення якого визначені в формулі винаходу, яка міститься в додатку, дають можливість досягти мети даного винаходу. Додаючи базові конструкційні блоки (групи клапанів, клапанні блоки, перехідні елементи та ін.), систему очищення можна розширювати, отримуючи автоматизовану поверхню для зупинення бруду будь-якого розміру та форми. Надійність роботи пристрою та виконання всього процесу очищення координованим та ефективним способом забезпечують система інженерного забезпечення (подача плину для очищення та полоскання, подача стисненого повітря, подача рідини проти обмерзання, засоби дренажу відпрацьованого плину) та система автоматичного контролю для керування нею (керовані клапани, активні та пасивні елементи керування потоком, датчики тиску та потоку, 3 UA 109296 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нагрівальні елементи, змішувачі плину, помпи та ін.), а також програмований центральний блок (мікроконтролер, ПЛК), які спільно здійснюють нагляд за системою. Високоточна система виявлення очищувальної поверхні пристрою функціонально виконує "зондування" форми поверхні, яка проходить над нею і потребує очищення. Виявляючи форму і положення підошов взуття та шин, ця система здатна контролювати весь процес очищення, який починається відразу ж після виявлення присутності поверхні, яка потребує очищення, і триває декілька секунд у вигляді нанесення очищувальної речовини глибокого проникнення на водній основі. Вся поверхня автоматизованого пристрою для зупинення бруду завжди знаходиться в стані очікування, в готовності до виконання очищувальної функції. Очищення може здійснюватись в будь-якій точці поверхні пристрою з однаковою ефективністю та швидкістю, але ініціюється лише в тих поверхневих елементах, які наразі накрито поверхнями, що потребують очищення, і ці поверхневі елементи залишаються в активному стані лише доти, поки поверхні, що потребують очищення, знаходяться в безпосередній близькості. Протягом процесу очищення зволожуються лише контактні поверхні. Схема автоматизації пристрою надає можливість його застосування в широкому діапазоні. Перевагами пристрою за даним винаходом є можливість програмованого нанесення розчинників, засобів для дезінфекції та ароматизаторів, здатність виконувати очищення холодною, теплою та гарячою водою, повністю автоматизований процес, активований подією, ефективне багатоступінчате самоочищення (програмовані цикли) та ефективне використання води. Додатковими перевагами є дотримання природоохоронного законодавства завдяки застосуванню за вибором очищення води та системи рециркуляції, а також енергозбереження та безпечна робота, приємний зовнішній вигляд, простота роботи та винятково довгий термін експлуатації. Пристрій має високу здатність пристосовуватись до широкого діапазону вимог замовника за умови, що його стійкість до механічних зусиль та хімічних речовин задовольняє цим вимогам. Йому можна легко надавати потрібної форми, він здатен висушувати очищені поверхні. Йому можна надавати переносної чи стаціонарної форми, затрати на його обслуговування незначні, а усунути будь-які порушення в його роботі можна просто і швидко. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Спосіб обробки поверхні для зупинення бруду (1), що включає етапи поділу поверхні для зупинення бруду (1) на поверхневі елементи (4), нанесення потоку плину на поверхню, що піддають очищенню, при цьому плин здатний знімати забруднення з поверхні, яка потребує очищення, та злиття відпрацьованого плину, який відрізняється тим, що кожен поверхневий елемент (4), який підлягає очищенню, окремо виявляє присутність поверхні, яка потребує очищення, і плин наносять з поверхневих елементів (4) на поверхню для зупинення бруду вибірковим способом, таким чином, що нанесення плину здійснюють лише на ті поверхневі елементи (4), поблизу яких виявлена присутність поверхні, що потребує очищення. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кожен поверхневий елемент (4) оснащено щонайменше трьома датчиками, на поверхневому елементі (4) в області, обмеженій прямими лініями, які сполучають сусідні датчики, що знаходяться найближче до краю поверхневого елемента (4), розташований один отвір (12) або декілька отворів, та плин спрямовується з випускного отвору (12) тоді, коли всі датчики даного поверхневого елемента (4) сигналізують про присутність поверхні, яка потребує очищення, поблизу цього елемента. 3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що датчики виконані у вигляді механічних сенсорів та потоком плину управляють клапани, з'єднані один з одним послідовно. 4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що один і той же елемент виконує і функцію датчика, і функцію клапана для управління потоком плину, та вказаний датчик та клапанний елемент має вигляд циліндричного ніпеля (15), здатного зміщуватись у напрямку, перпендикулярному до поверхні елемента поверхні для зупинення бруду у випадку, коли на цей поверхневий елемент натискає поверхня, яка потребує очищення. 5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що для утримання ніпелів (15) в нормальному положенні застосовують пружний компонент, причому в нормальному положенні ніпелі виступають з поверхні елемента поверхні для зупинення бруду, та пружний компонент повертає ніпелі із зумовленого натисканням зміщеного положення в нормальне положення. 6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що як пружний компонент використовують стиснене повітря. 7. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-6, який відрізняється тим, що синхронно з нанесенням плину на поверхню, яка потребує очищення, спрямовують потік стисненого повітря, в результаті чого 4 UA 109296 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 здійснюють очищення і висушування поверхні, яка потребує очищення, здійснюють очищення і висушування поверхні, яка потребує очищення. 8. Спосіб за будь-яким з пунктів 1-7, який відрізняється тим, що як очищувальний плин для видалення забруднення з поверхні, яка потребує очищення, застосовують рідину, в оптимальному випадку - воду, очищення поверхні для зупинення бруду здійснюють за допомогою вбудованої системи, здатної працювати окремо, причому це очищення в оптимальному варіанті виконується шляхом полоскання водою, та для регулювання температури поверхні, яка зупиняє бруд, використовується підігрівальна рідина, в оптимальному випадку - вода, яка циркулює в елементах поверхні для зупинення бруду. 9. Спосіб за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що злитий відпрацьований плин проходить обробку в замкненому колі. 10. Елемент поверхні для зупинення бруду, який містить лицьову сторону, що є контактною поверхнею (26), з сенсорними засобами, розташованими відповідно до вказаного елемента поверхні, який відрізняється тим, що елемент поверхні (4) має щонайменше один випускний отвір (25), призначений для спрямування потоку очищувального плину, з елементом поверхні (4) з'єднаний орган відключення, призначений для керування подачею плину, елемент поверхні (4) містить щонайменше три датчики та орган відключення, призначений для управління виділенням очищувального плину, оперативно зв'язаний з датчиком. 11. Поверхневий елемент за п. 10, який відрізняється тим, що отвір або отвори (25) розташовано в поверхневому елементі (4) в області, обмеженій прямими лініями, що з'єднують сусідні датчики, розташовані найближче до краю поверхневого елемента (4). 12. Поверхневий елемент за п. 10 або 11, який відрізняється тим, що механічні сенсорні засоби розташовані в контактній поверхні (26) поверхневого елемента (4), причому в оптимальному варіанті ці сенсори мають вигляд циліндричних ніпелів (15), здатних зміщуватись у напрямку, практично перпендикулярному до контактної поверхні (26), а під циліндричними ніпелями (15) розташовується пружний компонент, в оптимальному варіанті - пневматична пружина (40) - з можливістю утримувати ніпелі в нормальному положенні, або повертати їх в нормальне положення. 13. Поверхневий елемент за п. 12, який відрізняється тим, що під контактною поверхнею (26) у площині, практично їй паралельній, міститься проточний канал (13), причому ніпелі (15) розташовані таким чином, щоб виступати в проточний канал (13), завдяки чому при нормальному положенні ніпеля (15) проточний канал (13) перекрито ніпелем (15), при притисканні якого до контактної поверхні (26) проточний канал відкривається, при цьому в нормальному положенні ніпель (15) виступає з контактної поверхні (26). 14. Поверхневий елемент за п. 13, який відрізняється тим, що ніпелі (15), які виступають в проточний канал (13), з'єднані послідовно. 15. Поверхневий елемент за будь-яким з пунктів 12-14, який відрізняється тим, що ніпелі (15) виконують одночасно функцію і датчика, і органа відключення. 16. Поверхневий елемент за будь-яким з пунктів 10-15, який відрізняється тим, що він також містить щонайменше один отвір (44), призначений для пропускання очищувального газу та/або плину для обдування, в оптимальному варіанті - стисненого повітря. 17. Поверхня для зупинення бруду, змонтована з поверхневих елементів, визначених будь-яким з пунктів 10-16, яка відрізняється тим, що вона містить базові блоки (32), призначені для того, щоб утримувати поверхневі елементи (4), подавати плин до поверхневих елементів (4) та збирати відпрацьований очищувальний плин, причому ці базові блоки (32) мають таку конфігурацію, яка дозволяє їм з'єднуватись один з одним вздовж контактних поверхонь, створюючи поверхню для зупинення бруду (1) з довільними розмірами. 5 UA 109296 C2 6 UA 109296 C2 7 UA 109296 C2 8 UA 109296 C2 9 UA 109296 C2 10 UA 109296 C2 11 UA 109296 C2 12 UA 109296 C2 13 UA 109296 C2 14 UA 109296 C2 15 UA 109296 C2 16 UA 109296 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 17

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for operating a dirt stop surface, dirt stop surface unit and dirt stop surface assembled therefrom

Автори англійською

Magony, Richard

Автори російською

Магони Ришард

МПК / Мітки

МПК: B08B 3/02, B60S 3/04, A47L 23/22

Мітки: зупинення, цих, бруду, поверхня, поверхні, змонтована, елемент, спосіб, елементів, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/19-109296-sposib-obrobki-poverkhni-dlya-zupinennya-brudu-element-poverkhni-dlya-zupinennya-brudu-ta-poverkhnya-dlya-zupinennya-brudu-zmontovana-z-cikh-elementiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки поверхні для зупинення бруду, елемент поверхні для зупинення бруду та поверхня для зупинення бруду, змонтована з цих елементів</a>

Подібні патенти