Спосіб опріснювання води та водних розчинів з виробленням надлишкової енергії й установка для його здійснення

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб опріснення солоної води, який включає обробку солоної води з почерговою зміною процесів кавітаційного випаровування та конденсації пари каверн, який відрізняється тим, що в ньому виконують послідовно по ходу потоку такі операції: створюють гідравлічний напір солоної води, енергія для створення цього напору генерується насосом, який приводиться в рух ротаційним генератором обертового руху з реактивними соплами, здійснюють почергово операції кавітаційного випаровування і конденсації пари каверн, при цьому для кавітаційного випаровування здійснюють процес обтікання потоком кавітатора у вигляді конічного тіла, за яким утворюється суперкаверна, з якої утворена пара направляється в трубчатий конденсатор, де відбувається її конденсація в міжтрубному об'ємі, причому для охолодження трубок конденсаторів використовують потік солоної води, з якої перед конденсацією отримували пару каверни, при цьому перед входом в перший по ходу потоку кавітаційний випарювач здійснюють операцію нагріву солоної води в конвективних теплообмінниках, які обігріваються конденсатом пари каверн, що надходить з конденсаторів, а для підвищення ефективності конденсації пари каверн застосовують процес вакуумування конденсаторів пари, який здійснюють за допомогою ежектора, а для підвищення ефективності вироблення обертальної енергії здійснюють операцію вакуумування внутрішнього об'єму резервуара генератора обертової енергії.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для підвищення чистоти та якості дистиляту на паровідвідних шляхах відбираної з каверн пари здійснюють процес відцентрової сепарації виносу крапель солоної води з паровим потоком, при якому відцентровими силами відділяються краплі солоної води і відводяться, а очищена від них пара надходить на конденсацію.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що для підвищення інтенсивності пароутворення в кавернах і збільшення об'ємів отриманої пари й дистиляту здійснюють вакуумування паровідвідного тракту.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що для компенсування витрат тиску від гідравлічного опору в тракті солоної води здійснюють гідравлічні пульсації потоку та створення термоградієнтної течії потоку з генерацією додаткових інерційних напорів і напорів від розширення рідини шляхом чергування зон схлопування кавітаційних пухирців, які нагрівають рідину, з зонами випарювання, де потік охолоджується.

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що потік солоної води оброблюють електростатичним полем з напругою не менше 10 кВ, у якому оболонки кавітаційних пухирців заряджаються, і в зонах схлопування колапс кавітаційних пухирців супроводжується електричним пробоєм з генерацією ефекту електрогідроудару Юткіна, який викликає додатковий нагрів рідини.

6. Установка для опріснення води та водних розчинів, що містить послідовно розміщені горизонтальні камери кавітаційного випарювання, кількість яких становить менше 24, сполучені з ними за допомогою дифузорів конденсатори пари каверн, підключені за допомогою паровідвідних труб до камер випарювання, при цьому в камерах випарювання встановлено по осі кавітатори, до яких приєднано паровідвідні труби, сполучені з конденсаторами, яка відрізняється тим, що містить насос подачі солоної води, який сполучено з каскадом теплообмінників, міжтрубний об'єм яких з'єднано з конденсаторами пари каверн для подачі конденсату, каскад теплообмінників сполучено з входом опріснювача солоної води, який містить в собі камери випаровування, які чергуються з конденсаторами пари каверн, і перед конденсаторами пари каверн розміщено камери схлопування з кавітаторами-електродами, на вході до опріснювача встановлено кавітатор з центральною трубкою з розтрубом, спрямованим уздовж потоку солоної води, центральну трубку вказаного кавітатора заглушено у вершині конуса кавітатора, а на його бічну поверхню з центральної трубки виведено радіальні канали кавітатора, кожний кавітатор камери кавітаційного випарювання з'єднано паровідвідним трубопроводом з конденсатором через один ступінь, а кожний конденсатор з'єднано з відповідним теплообмінником, вихід опріснювача сполучено з теплообмінником-бойлером мережі опалення, а теплообмінник-бойлер з'єднано з ультразвуковим фільтром безперервної дії, який підключено на вхід генератора обертального руху, який з'єднано з насосом, а його вихід сполучено з барометричною трубою, зануреною в барометричний ящик з вільним зливом концентрованої солоної води, теплообмінники з'єднані зі збірником дистиляту, причому збірник дистиляту та внутрішні об'єми конденсаторів пари каверн сполучено з камерою змішування ежектора, з якою також сполучено внутрішній об'єм генератора обертального руху, сопло ежектора сполучено нагнітальним трубопроводом насоса солоної води, а вихід ежектора з'єднано з виходом солоної води з опріснювача.

7. Установка за п. 6, яка відрізняється тим, що до камер схлопування приєднано мультипульсатори, а камери схлопування з'єднано з одного боку із камерою випарювання, а з другого боку - з конденсатором пари каверн, всередині трубок конденсаторів встановлено кавітатори, сполучені з одного боку з внутрішнім об'ємом конденсатора, а з другого - з центральною паровідвідною трубкою кавітатора.

8. Установка за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, що вал ротора генератора обертального руху з'єднано муфтою з валом насоса солоної води, а вал насоса - з валом електромотора, в конічному роторі генератора обертального руху виконано гвинтові лопаті зі змінним кутом нахилу до горизонтальної площини, на периферії циліндричної камери генератора встановлено сопла, загнуті проти напряму обертання ротора і розміщені всередині зубчатого вінця статора з радіальним зазором понад 1 мм, зубці статора спрофільовано так, що спрямована назустріч кожному соплу ротора поверхня перпендикулярна до осьової лінії сопла, а протилежна поверхня зубців статора спрямована вздовж осьової лінії сопла.

9. Установка за будь-яким з пп. 6-8, яка відрізняється тим, що в камерах схлопування встановлено кавітатори-електроди з електрично ізольованою поверхнею, виконані з можливістю подачі потенціалу понад 10 кВ, а бічні стінки камер заземлено, кількість встановлених електродів-кавітаторів відповідає кількості камер схлопування.

Текст

1. Спосіб опріснення солоної води, який включає обробку солоної води з почерговою зміною процесів кавітаційного випаровування та конденсації пари каверн, який відрізняється тим, що в ньому виконують послідовно по ходу потоку такі операції: створюють гідравлічний напір солоної води, енергія для створення цього напору генерується насосом, який приводиться в рух ротаційним генератором обертового руху з реактивними соплами, здійснюють почергово операції кавітаційного випаровування і конденсації пари каверн, при цьому для кавітаційного випаровування здійснюють процес обтікання потоком кавітатора у вигляді конічного тіла, за яким утворюється суперкаверна, з якої утворена пара направляється в трубчатий конденсатор, де відбувається її конденсація в міжтрубному об'ємі, причому для охолодження трубок конденсаторів використовують потік солоної води, з якої перед конденсацією отримували пару каверни, при цьому перед входом в перший по ходу потоку кавітаційний випарювач здійснюють операцію нагріву солоної води в конвективних теплообмінниках, які обігріваються конденсатом пари каверн, що надходить з конденсаторів, а для підвищення ефективності конденсації пари каверн застосовують процес вакуумування конденсаторів пари, який здійснюють за допомогою ежектора, а для підвищення ефективності вироблення обертальної енергії здійснюють операцію вакуумування внутрішнього об'єму резервуара генератора обертової енергії. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для підвищення чистоти та якості дистиляту на паро 2 (19) 1 3 89413 4 каверн розміщено камери схлопування з кавітатоа камери схлопування з'єднано з одного боку із рами-електродами, на вході до опріснювача встакамерою випарювання, а з другого боку - з конденновлено кавітатор з центральною трубкою з розсатором пари каверн, всередині трубок конденсатрубом, спрямованим уздовж потоку солоної води, торів встановлено кавітатори, сполучені з одного центральну трубку вказаного кавітатора заглушено боку з внутрішнім об'ємом конденсатора, а з друу вершині конуса кавітатора, а на його бічну повегого - з центральною паровідвідною трубкою кавірхню з центральної трубки виведено радіальні татора. канали кавітатора, кожний кавітатор камери каві8. Установка за п. 6 або 7, яка відрізняється тим, таційного випарювання з'єднано паровідвідним що вал ротора генератора обертального руху трубопроводом з конденсатором через один стуз'єднано муфтою з валом насоса солоної води, а пінь, а кожний конденсатор з'єднано з відповідним вал насоса - з валом електромотора, в конічному теплообмінником, вихід опріснювача сполучено з роторі генератора обертального руху виконано теплообмінником-бойлером мережі опалення, а гвинтові лопаті зі змінним кутом нахилу до горизотеплообмінник-бойлер з'єднано з ультразвуковим нтальної площини, на периферії циліндричної кафільтром безперервної дії, який підключено на мери генератора встановлено сопла, загнуті проти вхід генератора обертального руху, який з'єднано напряму обертання ротора і розміщені всередині з насосом, а його вихід сполучено з барометричзубчатого вінця статора з радіальним зазором ною трубою, зануреною в барометричний ящик з понад 1 мм, зубці статора спрофільовано так, що вільним зливом концентрованої солоної води, тепспрямована назустріч кожному соплу ротора повелообмінники з'єднані зі збірником дистиляту, прирхня перпендикулярна до осьової лінії сопла, а чому збірник дистиляту та внутрішні об'єми конпротилежна поверхня зубців статора спрямована денсаторів пари каверн сполучено з камерою вздовж осьової лінії сопла. змішування ежектора, з якою також сполучено 9. Установка за будь-яким з пп. 6-8, яка відрізнявнутрішній об'єм генератора обертального руху, ється тим, що в камерах схлопування встановлесопло ежектора сполучено нагнітальним трубоно кавітатори-електроди з електрично ізольованою проводом насоса солоної води, а вихід ежектора поверхнею, виконані з можливістю подачі потенціз'єднано з виходом солоної води з опріснювача. алу понад 10 кВ, а бічні стінки камер заземлено, 7. Установка за п. 6, яка відрізняється тим, що до кількість встановлених електродів-кавітаторів відкамер схлопування приєднано мультипульсатори, повідає кількості камер схлопування. Винахід належить до термічних способів очистки, знезараження й опріснення води методом дистиляції з застосуванням багатоступеневого кавітаційного випарювання, яке чергується з конденсацією, та до установок, що його здійснюють, і може бути використаний для очистки промислових стічних вод із забрудненнями будь-якого складу та властивостей, для обеззараження, для опріснення солоних вод і морської води, що особливо важливо для всіх розвинених країн Заходу та Сходу, розміщених на узбережжях морів й океанів, у районах, які страждають через дефіцит прісної води для промисловості та недостачі питної води для людей. В заявляємий спосіб опріснення та в установку для його здійснення закладено новітню провідну ідею забезпечення зростання ефективності процесу за рахунок суттєвого зниження енерговитрат, доведення енерговитрат до їх повної компенсації та навіть до вироблення енергії понад затрачену при одночасному проведенні процесу опріснення. При цьому реалізацію цієї ідеї пропонується здійснити шляхом поєднання процесу вироблення надлишкової енергії при гідродинамічній кавітації з процесом кавітаційного опріснення. Таке поєднання цілком реальне й економічно вигідне, оскільки в основу обох процесів покладено гідродинамічну кавітацію, і цим створена можливість використання спільних для обох процесів опріснення та вироблення енергії - енергозатратних і енергогенеруючих агрегатів (насосів, кавітаторів, пароводяних і гідротурбін тощо). В сучасній літературі та в мережі Інтернет висвітлюється численна інформація про способи використання кавітації для одержання надлишкової енергії та про кавітаційні теплогенератори з надлишковим енергобалансом [35-60]. Фомінським Л.П. з Інтернету й інших джерел зібрано багато різноманітних конструкцій кавітаційних теплогенераторів, названих ним «сверхединичные» [46, 47]. Костигіним В.Α., Маслюком Є.В., Столяренком Г.С [53], Наміотом [54], Потаповим Ю.С, Фомінським Л.П. [46, 47, 48, 49, 50, 51], Дудишевим В.Д. [56, 58], Федоткіним І.М. [35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45] розроблено різні концепції механізмів утворення надлишкового енергобалансу. В роботі [53] вважають, що надлишкова енергія при кавітації створюється за рахунок електромагнітних полів Землі, сил Коріоліса, впливу притяжіння Місяця. В роботах [46, 47, 54, 56, 58] та інших вважають, що кавітацією породжується холодний ядерний синтез, проте ніяких розрахунків, які б обґрунтовували його виникнення, та долі його вкладу, та визначення кількості виробленої енергії не дається. Основою для гіпотези про холодний ядерний синтез були експериментально зафіксовані багатьма дослідниками b- і g-випромінювання, що виникають при кавітації [46, 47, 74, 75, 76]. Федоткіним І.М. розроблено теорію робочих процесів у кавітаційних теплогенераторах надлишкової енергії, яка дозволяє провадити інженерні розрахунки цих процесів, виявити конкретні джерела надлишкової енергії, як від дії кавітації, так і від накладених фізичних ефектів для її підсилен 5 89413 6 В патентах [7-33] пропонуються способи оброня, розкривати механізми їх дії та механізми утвобки, очистки, обеззаражування й опріснення рідирення енергії, розраховувати ефективні режими ни з застосуванням кавітації. Проте ультразвукова процесів та оцінювати кількість енергії, яка при та гідродинамічна кавітація в цих способах застоцьому утворюється [35-45]. совується на другорядних технологічних операціОсновним відкриттям І.М. Федоткіна, що поясях. нює й обґрунтовує виникнення надлишкової енерУ світовій практиці та патентах найбільш блигії при кавітації, є математично установлений зьким за принципом дії до заявляємого способу є факт, доведений машинним експериментом [42, багатоступеневе термічне випарювання в трубча44, 45]: на завершальній стадії схлопування (колатих випарювачах. Проте тут спільним є лише псу) кавітаційних пухирців радіальна швидкість принцип утилізації вторинних парів, а кавітація в змикання сферичної оболонки досягає швидкості цих способах не застосовується. світла, і вся приєднана маса рідини, втягнутої в Найбільш близьким по суті до заявляємого є радіальний рух оболонкою пухирця, перетворюспосіб, реалізований у заявлених кавітаційних ється в енергію за формулою А. Ейнштейна: опріснювачах по авторським свідоцтвам [4, 5, 34], що оформлені в 1982 та 1984р. за участю заявниЕ=mс2, ка даного способу, проте в самих свідоцтвах [4, 5, 34] заявлено лише апарати, а спосіб не заявля4 3 ry - приєднана маса рідини, а де m = pR ється. 3 8 З метою зниження енерговитрат на опріснення с=3·10 м/с - швидкість світла. води та зменшення собівартості опрісненої води спосіб опріснення води нами поєднано зі способаЦе доводиться виведеним І.М. Федоткіним і ми одержання надлишкової енергії, тим паче, що й підтвердженим машинними експериментами рівті, й інші способи найбільш ефективно ведуться з няннями, згідно з яким швидкість змикання оболозастосуванням і на основі кавітації. Зі способів нки кавітаційного пухирця обернено-пропорційна отримання енергії відомі [46, 47, 52, 60, 69-80]. поточному радіусу в третьому ступені. В конструкціях реакторів для обробки рідинних Завжди можна знайти настільки мале число, середовищ застосовуються способи інтенсифікації що, будучи підведеним до третього ступеню, дасть кавітаційних процесів і модифікації робочих оргаще меншу величину, після ділення на яку, одернів, які можуть підвищити ефективність як процесу жимо величину ncx=c=3·108м/c. опріснення, так і вироблення енергії. Вирішенням систем диференційних рівнянь і В реакторі [64] перед кавітатором, за яким вимашинним розрахунком [36] доведено, що при никає каверна, встановлено переривник потоку у схлопуванні кавітаційний пухирець пульсує. Коли вигляді заслінки з отворами, що обертається. Цей пульсації проходять в одному напрямку з радіальпереривник потоку створює пульсації потоку, що ним рухом схлопування, їх швидкості складаються, сприяють розпаду каверн на дрібні кавітаційні пуі швидкість світла досягається оболонкою пухирця хирці. Ця розробка використана в заявляємому при значно більших його розмірах, ніж при невраспособі й установці в теплогенераторних ступенях. ховуванні пульсацій. Гідравлічні пульсації, крім того, створюють Звідси стає зрозумілим вплив резонансних пульсаційний ефект, установлений І.М. Федоткірежимів коливань у рідині, що співпадають по часним експериментально і доведений теоретично тоті з пульсаціями оболонки кавітаційних пухирців. [81-84]. Ця концепція вироблення надлишкової енергії В реакторі [65] конічний кавітатор, що обтікапри кавітації за рахунок перетворення речовини ється потоком, має радіальні канали з центральробочого тіла в енергію пояснює і виникнення раним входом, спрямованим назустріч потоку, та діоактивних випромінювань та ядерних процесів, виходом у зазор між кавітатором і корпусом. Такий які виникають при зникненні ядер, протонів, нейтпристрій утворює вихорі за рахунок вдування рідиронів і електронів, натомість яких утворюється ни в зазор, зароджує дрібні пухирці, а гостра кроменергія та випромінювання. ка на краю кавітатора розпилює рідину на границі Факти одержання надлишкової енергії при какаверни. Вдув рідини в прикордонний шар на кавівітації загальновідомі та подані в наведених джетаторі пришвидшує потік у зазорі й інтенсифікує релах. кавітацію [35, 36]. Ця розробка використана в паДля вибору ефективних методів здійснення тенті в теплогенераторних ступенях. заявляємого способу, вибору конструкцій робочих В реакторі [66] конічний кавітатор із вершиною, органів, фізичних ефектів для підсилення дії кавіспрямованою назустріч потоку, розміщено всеретації наводимо відповідні патенти, літературні дані дині камери, стінки якої виконано у формі конічної та джерела інформації. поверхні. Кавітатор встановлено на штанзі з можКонструкції робочих органів кавітаційних реакливістю повздовжнього пересування, яким досягаторів і методи інтенсифікації кавітаційного процесу ється зміна ступеню загромадження потоку та ренаведено в патентах [6, 61-68] та в літературі [35гулювання довжини утвореної каверни. В роботі 41, 46, 47, 52, 59, 60]. [35] розроблено підпружинений кавітатор, який Виробництво надлишкової енергії за участі та сам регулює ступінь загромадження. Ця розробка на основі кавітації висвітлено в [35-39, 42-58]. використана в патенті. Методи очистки та опріснення солоної води з В реакторі [67] довжина каверни регулюється використанням кавітації опубліковано в [1-6, 7-35, зміною кута закрутки обтічних лопатей кавітатора. 38, 39]. 7 89413 8 В реакторі [68] (А.с. СРСР №1152636, створеВідомий апарат дистиляції морських і солоних ного за участі заявника) використано Сегнерове вод, що складається з послідовно розміщених стуколесо. Ця розробка використана в патенті для пенів випарювання, виконаних у вигляді вихрових генератора обертального руху. камер, кожна з яких оздоблена тангенціальними Генератор обертального руху в заявляємому патрубками для подачі і відводу рідини, що випапатенті, відповідно до вирішення поставленої зарюється [1]. дачі максимального зменшення енерговитрат, виВідомий також пристрій для дистиляції рідини користано для повернення обертальної енергії, у вигляді каскаду трубок Вентурі, розміщених у затраченої електромотором циркуляційного центгорловинах сопел [2]. рального насосу. Ці апарати [1, 2] спільних ознак із заявляємою Прототипом генератора обертального руху є установкою не мають. двигун Р. Клема, описаний у роботах [46, 47, 60], Недоліком таких апаратів являється відсутякий розвивав потужність 350к.с. і споживав лише ність регенерації теплової, механічної та електри30 літрів рослинної олії на 150.000 миль пробігу в чної енергії й обумовлені цим високі енергетичні перерахунку на автотранспорт. Цей винахід досі витрати та висока собівартість дистиляту. не був повторений із-за відсутності методів розраНайбільш близькими до заявляємої установки хунків і регламентів, розроблених І М. Федоткіним являються багатоступеневі дистиляційні, які викоу заявляємому патенті. ристовують гідродинамічну кавітацію [4, 5, 34]. Спільною ознакою даного патенту з двигуном Означені установки мають такі спільні з заявляєКлема Р. є форма ротора і наявність сопел Сегнемою установкою ознаки: вздовж тракту солоної рова колеса, як у [68]. води послідовно розміщені камери випарювання, Відмінними від двигуна Клема є такі ознаки: сполучені за допомогою конфузорів і дифузорів з - Наявність зубчатого вінця (статора), який конденсаторами пари каверн, розміщеними між оточує ротор генератора обертального руху на камерами випарювання та підключеними до камер рівні виходу струменів рідини з сегнерових сопел випарювання за допомогою паровідвідних труб, ротора. Зубці спрофільовано таким чином, щоб причому в камерах випарювання установлені по удар струменя, який виходить із сопла, завжди осі кавітатори, до яких приєднано паровідвідні зустрічався оберненою до струменя поверхнею труби [4]. зубця під прямим кутом, а другий бік зубця спряВ установці [5, 34] використано конструкцію [4], мовується в напрямку струменя. доповнену гідротурбіною з електричним генерато- Другою відмінною ознакою є те, що кути наром на одному валі для використання кінетичної хилу гвинтових лопатей всередині ротора змінюенергії потоку. ються: 40-45° до горизонтальної поверхні на вході Ці А.с. СРСР [4, 5, 34] розроблено за участі в ротор, а на виході становлять 10-12°. заявника патенту. - Третьою відмінною ознакою є побудова гвинНедоліком цих установок являються високі витових лопатей по запропонованих формулах і метрати енергії на пароутворення, зумовлені ствотодиках. ренням тиску в тракті самим насосом, який при - Четвертою відмінною ознакою є вакуумуванцьому навантажується цим тиском і потребує біня паро-газового простору генератора, куди витільше енергії, а також високі питомі енергетичні кають реактивні струмені. витрати, зумовлені відсутністю замкненого циклу - П'ятою відмінною ознакою є встановлення на безвідходного виробництва, ефективної інтенсифівсмоктуючій воронці, з'єднаній зі входом ротора, кації всіх процесів та невикористанням ряду ефектруби, за допомогою якої відбувається підсос патів, у тому числі кавітаційно-теплогенераторного рогазу в ротор генератора для інтенсифікації кавіефекту виробництва надлишкової теплової енергії тації всередині ротора. [42, 44, 45] та ефекту самопідтримки гвинтового В патентах [7-33] патентного пошуку по руху рідини в конічному роторі за допомогою каві«ФИПС» представлені способи обробки, опріснентації, пульсаційного ефекту [81-84] зменшення ня, обеззараження й очистки промислових вод з гідравлічного опору, встановлених заявником паучастю кавітації. тенту, ефектів гідроударів [35, 36, 37, 38], що таПроте кавітація в цих патентах відіграє другокож установлені заявником патенту пізніше, ніж рядну допоміжну роль, а в заявляємому способі ним було розроблено конструкції [4, 5, 34]. кавітація являється єдиним і основним процесом Основні задачі способу й установки, що його як в опрісненні, так і у виробленні надлишкової реалізує - максимально знизити енергозатрати на обертальної енергії. Основними ж процесами в виробництво знесоленої води та не тільки знизити патентах [7-33] задіяні такі: озонування, дія імпуїх, а одночасно з опрісненням виробляти надлишльсними електромагнітними полями, опромінюкову теплову енергію і надлишкову енергію обервання ультрафіолетом, осадження солей, електротання для їх реалізації на стороні, повністю окупагідравлічний удар, центрифугування, іонізація ючи витрати на опріснення, і збільшити прибутки імпульсно-частотними електромагнітними полями від реалізації опрісненої води, виробленої теплоз наносекундною тривалістю імпульсів. Кавітація вої енергії та виробленої енергії обертання, перевикористовується для розщеплення молекул і твореної на електричну. міжмолекулярних зв'язків на резонансній частоті Поставлена задача вирішується реалізацією та для видалення солей. Термічна дія кавітації і цілого ряду ефектів, встановлених заявником, і кавітаційне випарювання зовсім не використовурозробок, виконаних ним, а саме: ється. 9 89413 10 виникає, які фактори його збуджують, як розраху1) Кавітаційний теплогенераторний ефект вивати долю енергії, що при цьому утворюється, роблення надлишкової теплової енергії понад занічого не вказується. трачену. Відкриття І.М. Федоткіним режимів схлопуванВ основі теплогенераторного ефекту лежить ня кавітаційних пухирців з досягненням їх оболонвідкриття І.М. Федоткіним [42, 44, 45] джерела кою в кінці акту схлопування швидкості світла не надлишкової енергії, що утворюється при схлопутільки не вступає в протиріччя з припущеннями ванні (колапсі) кавітаційних пухирців і проявляєтьпро протікання ядерних процесів при кавітації, а, ся за наявності відповідних умов. Ці умови скланавпаки, дає ключ до пояснення, чому і як вони дають суть відкриття. При зародженні та виникають, і дозволяє створити точні методи розподальшому розширенні кавітаційного пухирця рахунку кількості енергії, яка при цьому виникає. витрачається певна енергія, яка повертається у Це виходить із того, що при досягненні швидкості зворотному процесі схлопування. світла відбувається еманація речовини, перехід її Звідки ж береться надлишкова енергія? в енергію, а зникнення речовини як такої обов'язЗа законом збереження енергії ніякої надлишково пов'язане з ядерними процесами розпаду кової енергії не виникає. Така ситуація і спостеріядерних елементів з ядерними перетвореннями та гається в більшості кавітаційних режимів на праквипромінюваннями. тиці при спробах створити кавітаційні 2) Поставлена задача вирішується створенням теплогенератори надлишкової енергії. Проте, як надлишкової енергії обертання і перетворенням її показали теоретичні й експериментальні, можна в електричну. Це стає можливим на основі відспеціальними методами гідродинамічнокриття заявником ефекту самопідтримки гвинтовоультразвукової кавітації створити режими з енерго обертального руху рідини в конічному роторі за гетичною асиметрією прямого та зворотного продопомогою кавітації, залучення реактивної енергії цесів розвитку й колапсу кавітаційних пухирців [35, струменів, створення надзвукового потоку в виті36, 37, 38, 39, 42, 44, 45]. Ці режими можна значно каючих реактивних парорідинних потоках, викорипідсилити коливаннями в рідині, резонуючими з стання рушійної сили Коріоліса, властивої конічпульсаціями (осциляціями) оболонки кавітаційного ному вихровому потоку. пухирця, що роблять деякі винахідники, не знаючи 3) Для вирішення поставленої задачі до просуті процесу, збільшують вироблення теплової цесу опріснення залучаються ефекти, які дозвоенергії в 6-7 разів понад затрачену [46, 47, 74, 75, ляють значно знизити витрати енергії на опріснен77]. Енергетична асиметрія прямого та зворотного ня, це, крім вказаних вище: пульсаційний ефект процесів, як встановлено в роботах [42, 44, 45], зниження гідравлічних опорів, теоретично й експевиникає в результаті того, що на завершальній риментально доведений заявником у роботах [81, стадії схлопування кавітаційних пухирців розмірів, 82, 83, 84]; ефекти гідроударів, також розроблені які точно обчислюються, швидкість радіального заявником і опубліковані в роботах [35, 36, 37, 38, змикання оболонки пухирця досягає швидкості 42, 44, 45], ефект підтиснення тракту солоної води, світла, і вся приєднана маса води, втягненої обоякий збільшує тиск на вході та виході з насоса в лонкою пухирця в радіальний рух, перетворюється усьому тракті, забезпечуючи цим збільшення вив енергію, тобто відбувається процес еманації рероблення енергії від схлопування кавітаційних пучовини, її перетворення в енергію. Саме ця енерхирців і не підвищуючи витраченої енергії на насогія, утворена замість зниклої речовини, складає сі, оскільки ці витрати визначаються лише надлишкову енергію «поза» законом збереження гідравлічним опором елементів тракту - проте це енергії. Це один з найвищих ступенів енергоутвоможливо лише при періодичній роботі в замкненорюючих процесів, що значно перевищує за енерму циклі. гетичною потужністю процеси ядерного радіоакти4) Вирішення поставленої задачі забезпечувного розпаду, які застосовуються на атомних ється окремими розробками заявника: електростанціях (АЕС), вона поступається лише - збільшення пароутворення в кавернах шляпроцесу отримання енергії з фізичного вакууму, хом вакуумування всієї паро-конденсатної системи якщо це взагалі буде можливим. У разі еманації [35]; речовини за загальновідомою формулою А. Ейнш- піддувом рідини в приграничний шар на потейна з речовини масою m утворюється енергія: верхні кавітатора [35]; - пульсаціями потоку, що сприяють подрібненЕ=mс2, ню кавітаційних пухирців і зниженню втрат напору на подолання гідравлічного опору; 4 де в нашому випадку m = pR 3 ry - приєдна- розпилом рідини в приграншарі на каверні та 3 збільшенням цим поверхні пароутворення в кавена до колапсуючого пухирця маса води, y=1,5 рні; коефіцієнт приєднаної маси, с=3·108м/с - швид- пульсаціями реактивних струменів при ударі кість світла. по перепоні. В наш час більшість дослідників [46, 47, 74, 76] 5) Вирішення поставленої задачі досягається відмічають наявність радіоактивного b- і gвикористанням генератора обертального руху, випромінювання, що супроводжує кавітаційні проякий підключається на виході солоного потоку з цеси отримання надлишкової енергії. Цей факт кавітаційного опріснювача замість паро-рідинної намагаються пояснити виникненням у вихровому турбіни або гідротурбіни. В турбіні використовупотоці води явища холодного ядерного синтезу ється лише 60% кінетичної енергії, а в генераторі [46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55]. Проте, чому воно обертального руху вся кінетична енергія потоку 11 89413 12 солоної води використовується повністю, так як у затрачену енергію, їх залишок перетворюється в нього створюється вільний злив води при атмоселектричну енергію. Процес схлопування кавітаферному тиску. Крім того, в генераторі обертальційних пухирців, підсилений процесами збудження ного руху реалізується ефект самопідтримки гвинколивань у рідині та процесом створення електротового вихрового потоку кавітацією, реакції статичного поля, яке генерує електрогідроудари затоплених і вільних струменів, і виробляється Юткіна, - створює надлишкову теплову енергію, надлишкова енергія обертального руху. яка відбирається на потреби виробництва чи на Відомі способи опріснення води, які здійснюопалення в теплову мережу. ються методом зворотного осмосу, багатоступеНа Фіг.2 зображено повну схему установки, невого термічного випарювання та інші. Способів яка реалізує спосіб очистки, обеззараження й опріснення застосуванням виключно гідродинамічопріснення води та водних розчинів із виробленної кавітації ні в патентах, ні на практиці не відомо. ням надлишкової енергії. Її основні агрегати: цирРеалізований у патенті спосіб кавітаційного куляційний насос 1, з'єднаний валом з електромоопріснення базується на використанні послідовно тором-генератором 2 та генератором процесів кавітаційного випарювання і конденсації обертального руху 3, каскад конвективних теплопари, виділеної в кавернах. Ці процеси багатокраобмінників 7, опріснювач з камерами кавітаційного тно повторюються до тих пір, поки вихідна солона випарювання 21, камерами схлопування кавітаційвода не набуде концентрації ропи, тобто досить них пухирців 23, конденсаторами пари каверн 25, високої концентрації. збірник дистиляту 35, теплообмінник-бойлер 9 і Процес кавітаційного випарювання багаторапаро-рідинний ежектор 38. зово чергується також із процесом кавітаційного На Фіг.3 представлено графіки зміни параметнагрівання потоку очищаємої або солоної води в рів уздовж тракту солоної води в середині опрістракті, який здійснюється за рахунок схлопування нювача при проходженні послідовно кавітаторів кавітаційних пухирців у режимах, при яких виробкамер кавітаційного випарювання, камер схлопуляється надлишкова теплова енергія (далі детавання кавітаційних пухирців і конденсаторів пари льно описаних і розрахованих). каверн. Позначено: Одночасно застосовується вакуумування па1 - графік зміни швидкості однофазної рідини, ровідвідного тракту, що збільшує пароутворення в швидкість рідини збільшується при зменшенні кавернах. площі поперечного перерізу, лишається незмінною Вся кінетична енергія потоку солоної води попри незмінній площі та зменшується при збільвністю використовується в генераторі обертальношенні площі поперечного перерізу. го руху. Крім того, в генераторі обертального руху 2 - графік зміни температури рідини вздовж виробляється надлишкова енергія обертання за тракту опріснювача: температура незмінна при рахунок реактивних струменів і ефекту самопідтвідсутності фазових переходів, температура зниримки гвинтового вихрового руху рідини кавітаціжується при кавітаційному випарюванні та підвиєю, а також виробляється й надлишкова теплова щується при схлопуванні кавітаційних пухирців у енергія нагрівання. камерах схлопування і при конденсації пари в конНа Фіг.1 наведена структурна схема способу. денсаторах. Подвійними лініями позначено тракт солоної води. 3 - графік приросту об'єму двофазного (пароОдинарними лініями показано потоки пари, конp V T рідинного) потоку від температури: 0 0 = 0 ; денсату і дистиляту. На структурній схемі показаT pV ний взаємозвя'зок між усіма процесами. V=V0(1+bT). Енергія надходить лише на створення напору. 4 - графік зміни швидкості двофазного потоку Створений напір солоної води використовується DV2ф послідовно в процесі конвективного теплообміну від зміни температури: DW2ф = . солоної води з конденсатом пари каверн, який S утворюється в процесі конденсації пари, яка над5 - графік зміни статичного тиску ρ вздовж траходить від процесу кавітаційного випарювання. кту з врахуванням рівняння І. Бернуллі: Далі напір солоної води використовується в про2 W2 цесі кавітаційного випарювання та в процесах p1 W1 p + = 2 + 2 ; w1f1=w2f2. схлопування кавітаційних пухирців, конденсації g 2g g 2g пари каверн, відбору тепла й, нарешті, повністю і 6 - графік стоячої хвилі, утвореної змінами всіх без залишків витрачається на процес повернення параметрів уздовж тракту. обертального руху. 7, 8 - розклад стоячої хвилі дві біжучі хвилі: Процес вакуумування використовується для пряму та зворотну, утворення градієнтної течії підсилення процесів кавітаційного випарювання та рідини. реакцій вільних реактивних струменів у процесі На Фіг.4 приведено деталі ротора по А.с. повернення енергії обертального руху. СРСР №1152639 / Федоткін І.М., Григорьев В.А. Процес повернення енергії обертального руху Установка для опріснення води (Фіг.2) складастворюється процесами генерації гвинтового коніється з насоса 1, вал якого з одного боку з'єднано чного вихору, кавітацією в ньому, силою Коріоліса, муфтою з валом електромотора-генератора 2, а з яка проявляється тільки у вихорі конічної форми другого боку сполучено за допомогою муфти з та відсутня у вихорі циліндричної форми, завертагенератором обертального руху 3, нагнітальний ється процес повернення енергії обертального патрубок насоса 1 сполучено трубопроводом 4 з руху реакціями вільних і затоплених струменів. каскадом конвективних теплообмінників 5, які з'єдПовернена енергія обертального руху переважає 13 89413 14 нано трубопроводом 6 із кавітаційним опріснюваспіввісно верхню частину ротора 13 із соплами 14 чем 7, і далі - трубопроводом 8 із теплообмінниз зазор між зубцями та соплами d£1-2мм. ком-бойлером 9 системи опалення або відбору Зубці зубчатого вінця 48 профілюються таким тепла на виробництво, теплообмінник 9 з'єднано з чином, щоб поверхні зубців, на які падають реакультразвуковим фільтром безперервної дії 10, тивні струмені, що виходять із сопел 14, були перякий у свою чергу сполучено трубопроводом 11 зі пендикулярні до напрямку струменів при будьвсмоктуючим патрубком 12 ротора 13 генератора якому куті повороту ротора 13, а протилежні повеобертального руху 3, а через форсунки 14 - з ворхні зубців були спрямовані вздовж струменів. дяним простором 15 генератора 3, який з'єднано Сопла 14 розміщено по периферії циліндричтрубопроводом 16 з барометричною трубою 17, ної камери 50 у верхній частині ротора 13. зануреною в барометричний ящик 18, обладнаний Всередині ротора 13 розміщено гвинтові лопачерезним зливом концентрованої води 19. тки 49, установлені на вході ротора під кутом 40Тракт 1-19 - це тракт руху солоної води в уста45°, а на виході в циліндричну камеру 50, на якій новці опріснення. розміщено сопла 14, - під кутом 10-12°. В опріснювачі послідовно встановлено вхідний Необхідною умовою отримання надлишкової кавітатор 20 і розміщено ступені кавітаційного виенергії обертального руху є: парювання 21 з кавітаторами 22, з'єднані конфузом ступені (камери) схлопування кавітаційних (1) wcosb-u=DW³20м/c пухирців 23, зі встановленими по осі кавітаторамиелектродами 24, а за ними безпосередньо розміде w - швидкість витікання реактивних струмещено конденсатори пари каверн 25 із трубками 26, нів з сопел 14, u=pDn - окружна швидкість оберв яких установлено кавітатори 27 на порожнинних тання ротора 13, D - діаметр розміщення сопел 14, хрестовинах 28, з'єднаних з паровим простором n - число обертів насоса 1 за 1сек. конденсаторів 25. Камери схлопування 23 обладДля цього необхідний тиск, створений насосом нані зовнішніми плунжерними мультипульсатора1: ми 29. Вхідний кавітатор 20 має центральний канал із w2 розтрубом 30, заглушений у кінці, та виходить на (2) H= м вод.ст. 2gj радіальні канавки 31, спрямовані в зазор між бічною циліндричною поверхнею кавітатора 20 під нахилом по ходу потоку води. Кавітатор 20 перед де j=0,88 - коефіцієнт витікання реактивних собою має перфоровану отворами центральну струменів. трубку 32 відбору пари з каверни. А витратна продуктивність насоса 1 повинна Кавітатор першої ступені кавітаційного випазадовольняти умові: рювання 22 також, як і всі послідуючі, має центральну паровідвідну трубку 32 з отвором, який споQ=Scon·W (3) лучає її з порожниною парової каверни, утвореною за цим кавітатором. де Scon - сумарна площа поперечного перерізу Кожен кавітатор 22 ступені кавітаційного випавсіх сопел. рювання з'єднується паровідвідною трубкою 33 з Додатковими умовами створення надлишкової конденсатором пари 25 через одну ступінь випаенергії є такі: рювання. Кавітаційна міцність рідини на розрив при роКожен конденсатор пари каверн 25 сполучено бочій температурі sкав та радіус ротора на рівні трубопроводом 34 з конвективним теплообміннивиходу затоплених струменів з гвинтових лопаток ком 7, а міжтрубний простір кожного конвективного 49 R повинні задовольняти рівнянню: теплообмінника 7 з'єднано зі збірником дистиляту 35. g 2 3 g 2 3 w R к + spR к w R =0 Парові простори всіх конденсаторів пари ка(4) 3g 3g верн 25 сполучено паропроводами 36 з камерою змішування 37 пароводяного ежектора 38. До цієї де g - питома вага робочої рідини, w=2pn - кукамери змішування підведено також паропровід 39 від парового простору генератора обертальної това швидкість обертання ротора, sр=sкав - розриенергії 3 і паропровід 40 від збірнику дистиляту 35. вне напруження, яке дорівнює кавітаційній міцності Сопло 41 ежектора 38 з'єднано трубопроворідини на розрив. дом 42 з нагнітальним патрубком насоса 1, а вихіПри цьому повинна виконуватись умова: дну камеру 43 ежектора 38 з'єднано трубопроводом 44 з трубопроводом 6, який сполучає (5) R-Rк=d£10¸20мм кавітаційний опріснювач 7 з каскадом теплообмінників 5. де Rк - радіус кавітаційної порожнини, який таСолона вода на опріснення подається трубокож визначається наведеним кубічним рівнянням. проводом 45 до всмоктуючого патрубка насоса 1. В розрахунках величина R приймається, Резервуар 46 генератора обертального руху 3 sρ=sкав визначається, Rк береться по R і d. обладнано показником рівня рідини в ньому 47. Всередині резервуара 46 на рівні розміщення сопел 14 закріплено зубчатий вінець 48, який оточує 15 89413 16 грів солоної води супроводжується локальним R Конусність барабана ротора = tg a повинна збільшенням об'єму від температурного розшиH рення (V=V0(1+at)), а це викликає прискорення задовольняти величині осьової складової швидкоVö æ сті рідини в роторі: потоку ç w = ÷ за рахунок тепла та відповідний Sø è Q додатковий локальний напір. Охолодження потоку Voc = (6) 2 призводить до зменшення його локальної швидкоpRк сті й тягне за собою зменшення гідравлічного опоæ достатньої для забезпечення необхідної руæ L ö rw 2 ö ÷ ру ç Dp = ç l + å x ÷ ç q ÷ 2g ÷. . шійної сили Коріоліса: ç è ø è ø Таким чином, місцеві теплові нагріви й охоло(7) Pк=m·2Voc·w дження підтримують рух рідини, створюється ефект перистальтики в кишках, який використовуù g éæ R + R к ö 2 ють для створення руху рідини насосом, який діє ÷ - R вх ú H - маса рідини в де m = pêç 3g êç 2 ÷ ú ø від зміни пережиму гнучкого трубопроводу. Ця ëè û трактовка градієнтного руху рідини вперше привороторі. диться нами тут і ніде в літературі не зустрічалась. При цьому потужність обертання, що виробляДруга трактовка створеного камерами схлопується, буде: вання градієнтного руху полягає в утворенні стоячої хвилі періодичними нагрівом і охолодженням R ×u КВт N= к (8) потоку рідини. Стояча хвиля розпадається на дві 102 біжучі хвилі: пряму та зворотну. Пряма хвиля підтримує рух рідини в тракті. Це виглядає так: де u=pDn. Використання всіх наведених умов ілюструwsin(wt-bz)+wsin((wt+bz)=(2wcosbz)·sinwt, ється прикладом розрахунку з визначенням величини виробленої надлишкової обертальної енергії. 2p 2p Установка для опріснення солоної води (Фіг.2) де w = - кругова частота, а b = - хвиT l працює наступним чином: льове число. Перед пуском усю систему 1-19 заповнюють Таким чином, введення камер схлопування водою до рівня в показнику рівня 47 резервуара 46 створює додатковий напір у тракті. генератора 3, необхідного для заповнення нижньої Стояча хвиля (2wcosbz)·sinwt, крім періодичночастини ротора 13. Після пуску насоса 1 і впрого нагріву й охолодження, породжується гідравлічдовж усієї послідуючої роботи в резервуарі 3 підними пульсаціями, які створюються мультипульсатримується постійний рівень солоної води. торами вздовж тракту з відповідним зсувом фаз Солона вода по трубопроводу 45 поступає в коливань. А біжуча хвиля прямого напрямку насос 1 і подається насосом по трубопроводу в wsin(wt-bz) підтримує рух рідини в тракті. каскад теплообмінників, насос 1 повинен розвиваПульсаційний ефект компенсації гідравлічних ти напір, достатній для подолання опору всіх стуопорів породжується фазовим ефектом, як це допенів кавітаційного випарювання 21, камер схловедено теоретично та підтверджено · експерименпування 23, конденсаторів пари каверн 25, тально в роботах [37, 38, 82, 83, 84]. конвективных теплообмінників 5, теплообмінникаДодатковий пульсаційний напір створюється бойлера 9, фільтра 10. Вода після фільтра 10 поза рахунок затухання пульсацій уздовж потоку, у винна поступати до всмоктуючого патрубку 12 розв'язку з чим виникає інерційний пульсаційний натора 13 генератора обертальної енергії 3 під тиспір, тиск у попередньому перерізі стає більшим, ком, достатнім для забезпечення умов (1)-(3) ніж у наступному. Цей напір визначається за форгенерації надлишкової енергії обертального руху. мулою І.М. Федоткіна: При русі солоної води по тракту 1-4-5-21-2325-9-10 реалізується так звана (за формулюван2 ням В. Штаубергера [46, 47]) «градієнтна» течія rw рідини, при якій тепловий градієнт сприяє подоDpпульс = y(1 + Sh) hi2 - hi2 1 , + 2g ланню гідравлічних опорів поряд із пульсаційним ефектом [37, 38, 44, 81, 82, 83, 84], який генерується мультипульсаторами 29 і зменшує перепади wП де y=0,95 - коефіцієнт, Sh = - число тиску від опору за рахунок генерації інерційного w пульсаційного напору. ( Тут вперше розкривається поняття В. Штаубергера про градієнтний і протиградієнтний рух рідини. В тракті опріснювача 7 і каскаду теплообмінників 5 уздовж тракту періодично відбувається то нагрів рідини від схлопування кавітаційних пухирців у камерах схлопування та конденсаторах пари, то охолодження солоної води в камерах кавітаційного випарювання, які чергуються між собою. На ) Струхаля, w П = w sin wt - пульсаційна складова швидкості, hi+1, hi - коефіцієнти затухання пульсацій у попередньому та наступному перерізі, w середня швидкість потоку. Таким чином, градієнтна течія, яка створюється введенням камер схлопування, підтримується пульсаційним ефектом, який генерується мульти 17 89413 18 пульсаторами вздовж потоку, і все це призводить подібної будови з кавітатором 20, створюється до виникнення місцевих напорів і часткової компевакуум шляхом відтяжки пари з конденсаторів 25 нсації гідравлічних опорів тракту. до камери змішування 37 пароводяного ежектора Потік солоної води послідовно проходить кас38. кад конвективних теплообмінників 5, а в тракті Далі потік солоної води проходить кавітатор опріснювача - вхідний кавітатор 20, кавітатори 22, 22, встановлений у першій камері кавітаційного камери кавітаційного випарювання 21, камери випарювання 23. Кавітатор 22 має центральну схлопування кавітаційних пухирців 23 з центральпаровідвідну трубку 32, а в основі має також зуним кавітатором-електродом 24, конденсатори бчатий вінець для розпилу рідини та збільшення пари каверн 25 з кавітаторами 27, встановленими поверхні пароутворення на каверні. Паропроводом на порожнинній хрестовині 28 у трубках 26 кон33 порожнина каверни, що утворюється за кавітаденсаторів і з'єднаних хрестовиною 28 безпосеретором 22, через мультицикли сполучається з кондньо з паровим простором конденсаторів 25. денсатором 25 через одну ступінь. До першого При проходженні солоною водою каскаду конконденсатора 25 підключено вхідний кавітатор 20. вективних теплообмінників 5, вона поступово наМіж камерою кавітаційного випарювання 7 і грівається теплом конденсатів пари каверн, які конденсатором 25 потік солоної води проходить стікають з конденсаторів 25 по трубопроводах 34 в ступінь схлопування кавітаційних пухирців 23. На міжтрубний простір теплообмінників 5, по трубках вході в цю ступінь кавітаційні пухирці заряджаютьяких іде потік солоної води. Нагрів потоку солоної ся електростатичним полем з напругою понад води теплом конденсатів відбувається ступенево. 10КB за допомогою кавітатора-електрода 24, поНа першій ступені нагрів здійснюється конденсакритого електроізоляцією, на який подається вітом конденсатора останньої ступені з найнижчим д'ємний потенціал електростатичного поля. Корпус потенціалом пари, а на останній ступені - конденвхідної ділянки, де встановлено електрод, заземсатом конденсатора першої ступені по ходу потоку люється. солоної води. Процес зарядки поверхні кавітаційних пухирців У вхідному кавітаторі 20 генеруються дрібні відбувається наступним чином. На початковій стакавітаційні пухирці, схлопування яких забезпечує дії розвитку на поверхні пухирців наводиться елекподальший нагрів потоку солоної води використричний заряд електростатичним полем із напрутанням теплогенераторного ефекту. Для генерації гою понад -60КВ. Далі заряджені пухирці зносяться кавітаційних пухирців із розмірами, які б забезпепотоком у камеру схлопування (Фіг.2), яка має діачували їх стійкість і радіальне схлопування без метр у 1,5¸2,5 рази більший за діаметр тракту совивертання оболонки пухирця в тор, застосовано лоної води. Збільшення діаметру забезпечує за наступні методи. По центральній трубці 30 з розтеоремою Бернуллі зменшення швидкості потоку і трубом, спрямованим назустріч потоку солоної збільшення тиску оточуючої рідини, що збільшує води, кінетичним напором потоку нагнітається сошвидкість схлопування оболонки та скорочує час лона вода через радіальні канали 31 кавітатора 20 досягнення нею швидкості світла. у приграншар на бічній поверхні кавітатора в зазор При схлопуванні заряджених пухирців у камері між циліндричною боковою поверхнею кавітатора схлопування, вони витягаються вздовж потоку, і їх та корпусом. Радіальні канали 31 мають нахили в товщина зменшується до розмірів, коли наступає бік руху потоку, тому в них виникає ефект пульвеелектричний пробій між протилежними зарядами, ризаційного підсосу рідини, який підсилює дію назгрупованими з одного та другого боку оболонки. пору центральної трубки 30 з розтрубом. Це явище спостерігається як люмінесценція. Вдув рідини в приграншар на кавітаторі, згідно Навіть без наведення зарядів на оболонку пуз результатами експериментів, наведеними в рохирця зовнішнім електростатичним полем, заряди боті [35], збільшуючи швидкість рідини в зазорі, на оболонці пухирця виникають від розриву водзменшує опір кавітатора, створює кавітацію в заневих зв'язків у молекулах води при кавітації. Зазорі з утворенням дрібних кавітаційних пухирців. ряди групуються: додатні збираються на одній В основі корпуса кавітатора 20 розміщено зустороні оболонки, від'ємні - на другій. Чому це відбчатий вінець, не показаний на Фіг.1, який розпибувається - в літературі не висвітлено. Наша думлює потік рідини на поверхні каверни та збільшує ка: це відбувається під дією електричного поля поверхню пароутворення і кількість дрібних сфеЗемлі. ричних пухирців. Утворений за кавітатором 20 пар На початковій стадії розвитку кавітаційного пуз каверни надходить через отвори в бічній поверххирця він набуває плоскої «чечевицеподібної» ні паровідвідної трубки 33 біля основи конуса кавіформи, яка все більше витягається в потоці води татора по трубці 33 через мультициклон, не покапід дією гідродинамічних сил, з часом у період заний на Фіг.1, у паровий міжтрубний простір схлопування протилежні сторони плоскої порожконденсатора пари 25. нини все більше зближуються. На межі порожнини В мультициклоні під дією відцентрової сили переважають іони одного знаку, на другій - протидрібні краплі солоної води сепаруються й унос лежного. При такому розподілі зарядів порожнина солоної води повертається в основний потік ствоявляє собою плоскопаралельний конденсатор з ренням підсосу, загнутого вздовж потоку сопла, з різнойменно зарядженими пластинами. Напруженасадком. ність електричного поля згідно теорії Я.И. Френеля Для збільшення перепаду тиску та температу[85, 86 і 36] у цьому випадку буде: рного перепаду на каверні, інтенсифікації пароутворення в конденсаторах пари каверн 25, а че4e E= Nd , рез них і в самих кавернах за кавітаторами 22, r 19 89413 20 між водою і паром в суперкавернах. І третім реде г - радіус кавітаційної порожнини, d - відзультатом є парозйом з 1м2 в годину, якого не достань між розірваними шарами рідини, e - заряд. сягає не один випарний апарат. Він становить до Якщо прийняти N=1018, d=5·10-8см, r=10-4см, то 2000кг пари з 1м2 в годину, замість 25-35кг/м2год в термічних випарних установках. E=600В/см=60КВ/м. Цієї напруженості електричноКаскад конвективних теплообмінників, який го поля цілком достатньо, щоб викликати розряд встановлюється перед кавітаційним опріснювачем, всередині порожнини, її електричний пробій, винискладається з ряду (до 24-х) теплообмінників, викає ефект Юткіна надзвичайної сили [36]. конуючих роль підігрівачів потоку солоної води. Індукція зовнішнього електростатичного поля Кожен з теплообмінників з'єднано паровим проснаводить значно більш потужні заряди на поверхні тором з конденсаторами пари каверн. Ці теплообкавітаційних пухирців, ніж слабке поле Землі, сила мінники використовують тепло конденсатів для розряду (пробою) значно підсилюється, і вся енернагріву потоку солоної води, що поступає в кавітагія, яка при цьому виділяється, переходить у тепційний опріснювач, тим самим сприяючи подальло. шій утилізації тепла. Таким чином, у теплогенераторних ступенях Ежекторна установка (ежектор) створює вакувиробляється надлишкова енергія за рахунок емаум в паровідвідній системі, в конденсаторах пари, нації речовини робочого тіла, перетворення її в всередині парових порожнин каверн, в резервуарі енергію, ядерних процесів, викликаних зникненням енергогенератора, створений вакуум який збільматерії та появою випромінювань, і за рахунок шує інтенсивність випаровування в кавернах, збіелектричного пробою й ефекту Юткіна. льшує кількість тепла, що повертається в конденСуть способу складають процеси, які протікасаторах потоку солоної води за рахунок ють в установці. А це не тільки основні процеси збільшення при вакуумі величини теплоти конденчергування кавітаційного випарювання та конденсації порівняно з величиною теплоти випарювансації пари з каверн, а й процеси, що їх супровоня, що витрачається під тиском напору потоку. джують і впроваджуються для підвищення ефекІ таким чином ежектор сприяє досягненню тивності способу, зменшення енерговитрат і економічності опріснення і технічного результату збільшення економічності, та процеси, які підвивинаходу. щують інтенсивність основних процесів і покращуБарометрична труба і барометричний ящик ють якість виробленої продукції. Саме ці процеси і виконують роль гідрозатвору між паровим простоскладають відмінні ознаки даного способу. ром резервуару енергогенератора, який вакуумуСпосіб - це сукупність технологічних операцій ється, і навколишньою атмосферою. або процесів, взаємозв'язок і послідовність яких Ультразвуковий фільтр необхідний для видавизначає його суть і структуру. лення солей які можуть випадати з розчину перед Структура способу показана на Фіг.1, де виенергогенератором. значено всі складові процеси, їх взаємозв'язок і В каналах енергогенератора солі не відкладапослідовність. ються, поскільки швидкість руху рідини в них значВсі елементи і вузли багатоступеневої опрісно перевищує 3м/с і доходить до 50-80м/с. Особнювальної кавітаційної установки тісно пов'язані ливу увагу слід звернути на те, що крім утилізації між собою і кожен з них виконує своє функціонавсієї затраченої теплової енергії, повністю поверльне призначення. тається витрата кінетичної енергії через ротор Так установка містить кавітаційний опріснюенергогенератора, де вона повністю реалізується вач, який складається з камер кавітаційного випареактивними струменями. ровування з кавітаторами і паровідвідними трубТаким чином, по економічності заявляєма кавіками, камер схлопування з кавітаторами таційна опріснювальна установка не має конкуреелектродами, конденсаторів пари каверн, які рознтів. міщено послідовно вздовж потоку які періодично Промислова придатність багатоступеневої каповторюються, утворюючи ступені випарювання і вітаційної опріснювальної установки і заявленого конденсації. Таких ступенів може бути до 24-х. способу підтверджується впровадженнями, які Ступені кавітаційного випаровування і конденбуло здійснено за радянських часів і опубліковано сації пари каверн виконують основне призначення: в монографіях заявника [35-39, 41-42, 44-45], в випарювання з солоної води чистого прісного конпрацях інших дослідників [46-60], в патентах та денсату, отримання дистиляту, конденсації пари і авторських свідоцтвах заявника [2, 4-6, 34, 61, 68, одержання прісної води. 70, 73], в патентах інших дослідників [1, 3, 31, 69, Основний технічний результат отримується 71, 72, 74-80], і підтверджується теоретичними тут за рахунок багатоступеневості і послідовного розрахунками заявника [35-39, 41-42, 44-45]. здійснення циклів випарювання і конденсації. При Впровадження в промисловості кавітаційних цьому теплота, яка витрачається при випарюванні нагрівачів, контактних кавітаційних теплообмінниповертається при конденсації, відбувається майже ків, випаровувачів кавітаційного типу, дегазаторів, повна утилізація тепла. Це основний технічний деамонизаторів, опріснювачів наведено в монорезультат. Другим результатом є відсутність накиграфії [35, стр. 691-709]. поутворення та відкладання солей на поверхні Наводимо порівняльні данні кавітаційних опрінагріву, від чого страждають всі термічні випарні снювачів з випаровувачами термальних установок установки. Відсутність солевідкладання на поверз винесеною зоною кипіння [35]. хні нагріву обумовлюється відсутністю самої поверхні нагріву, роль якої виконує поверхня розділу 21 89413 22 Основні показники роботи багатоступеневих випаровувачів з винесеною зоною кипіння і кавітаційних опріснювачів Показники Продуктивність, м3/год Температура вхідного розчину, °С Питома витрата тепла, кДж/м3 Питома витрата електроенергії, кВтгод/м3 Питомий парозйом кг/год/м3 Концентрація вихідного розчину г/л Солевміст дистиляту мг/кг Кратність концентрації робочого розчину Температура розчину перед 1-им ступенем, °С Температура розчину перед останнім ступенем, °С Впровадження кавітаційних опріснювачів проведено на Яготинському експериментальному цукровому заводі. Там же впроваджено кавітаційні деамонізатори конденсату і соку 1-ої сатурації [35]. Дегазатори лаверної води кавітаційним способом було здійснено на Макіївському цукровому заводі [35], конструкція їх подібна до кавітаційних опріснювачів. Кавітаційний активатор вапняного молока випробувано на всіх цукрових заводах України та Росії. А струмене-кавітаційні сульфітатори соку випускаються серійно Смілянським заводом і отримали розповсюдження по всіх країнах Варшавського договору. Принципи роботи цих апаратів заснована на тих же засадах, що кавітаційні опріснювачі. Кавітаційні крекінгові і змішуючі апарати впроваджено на Лісічанскому, Херсонському, Бердянському нафтопереробних заводах. Вони засновані на гідродинамічній кавітації. Кавітаційними апаратами оснащено ТЄЦ спиртових заводів для виробництва дистиляту і змішування мазуту з водою [35]. Основні переваги цих апаратів в відсутності відкладання накипу, і солей на поверхні нагріву, в зв'язку з відсутністю самої металевої поверхні, роль якої виконує поверхня розділу води і пари в каверні, а також екологічна ефективність від утилізації тепла і вироблення додаткової енергії. Порівняно з прототипами в багатоступеневій кавітаційній опріснювальній установці передбачено додаткове виробництво енергії, що дає впевненість в отриманні кращих технічних результатів. Гідравлічні пульсації та гідроудари суттєво (в 2,68 рази) збільшують виробництво додаткової енергії від дисипації кінетичної енергії гідравлічного потоку, що підтверджено експериментально [35, 38, 42, 52, 54, 56, 61, 74-77]. Пульсації і гідроудари створюють додаткову нестаціонарну гідродинамічну силу в реактивних струменях витікаючих із сопел генератора енергії і створюються в зовнішньому контурі теплогенератора, на кресленнях не показано. Вскіпання перегрітої рідини в соплах генератора енергії в багато разів збільшує (від 15 до 150 раз) швидкість витікання паро - рідинної суміші і реактивну силу витікаючих із сопел струменів, що дозволяє розрахо Тип випаровування З винесеною зоною кипіння Ківатаційний опріснювач 40 6 27 27 0,78·106 0,45·106 3,0 4,0 180 240 1,4 1,4 15 22 2,8 4,0 90 110 34 37 вувати на одержання додаткової обертальної енергії в енергогенераторі установки. В кавітаційній опріснювальній установці передбачено отримання додаткової енергії від використання індукції зовнішнього електростатичного поля, напругою 60-120кВ, індукціючого електричні заряди на оболонках кавітаційних пухирців, що викликає електричний пробій при схлопуванні пухирців, підтверджений спостереженням люмінесцентне свічення, і виділенням додаткової енергії від зовнішнього електростатичного поля, на яке затрачуються лише десятки ват енергії. Використовується також тепловий гістерезис за рахунок різниці в величинах теплоти випарювання при високому тиску і теплоти конденсації при більш низькому тиску. Наприклад, кавітаційне випаровування відбувається при тиску 5атм, теплота випаровування 430ккал/кг, а конденсації при вакуумуванні або й без нього при тиску 1атм, теплота конденсації 540ккал/кг, різниця становить r(r1)-r(r2)=540-430=110ккал/кг Випаровується і отримується 24м3 опрісненої води (дистиляту-конденсату). Загальна кількість виділеної енергії буде 24000кг / год × 110ккал / кг = 3150кВт / год. 860ккал / кВт Якщо ж буде перепад тиску на ступені лише 1атм, в 5 разів менше то і енергії приблизно буде в п'ять разів менше 630кВт/год. Це велика компенсація енерговитрат. Здійснено підтиснення гідравлічного кавітаційного тракту так, як на вході в кавітаційний опріснювач тиск до 24атм, його можна ще збільшити в періодичному режимі роботи ківітаційно-опріснюючої установки при роботі по замкненому контуру. В цьому випадку підтиснення може здійснюватися гравітаційним пресом за рахунок сил гравітації без витрат енергії. Кількість додаткової надлишкової теплової енергії яка виникає від кавітаційного нагрівання прямо пропорційна тиску оточуючого кавітаційні пухирці середовища в 1-й степені і зі збільшенням тиску від підтиснення збільшується і кількість виробляємого при кавітації тепла. Підтиснення насо 23 89413 24 су відбувається в рівній степені на вході і виході і рційна його поточному радіусу в третій степені. І не відбивається на величині перепаду тиску на тому на завершальній стадії процесу схлопування, насосі, який залежить лише від величини гідравліколи критичний радіус пухирця Rkr досягає кількох чного опору тракту установки. Тому додаткових міліметрів радіальна швидкість схлопування досявитрат енергії на насосі не буде в режимі роботи гає швидкості світла і вся приєднана маса рідини, установки по замкненому контуру з періодичним залучена оболонкою пухирця в радіальний рух, випусканням ропи і наповненням солоною водою. перетворюється в радіоактивне випромінювання, Кавітація здатна нагріти рідину зверх дисипаяке зафіксовано при кавітації багатьма досліднитивного нагріву рухомої рідини від гідравлічного ками [46-55, 74, 76]. Ця гіпотеза дає можливість тертя, як це слідує з нагріву нерухомої рідини ульрозрахувати обсяги виробляємої надлишкової тразвуковою кавітацією. енергії, визначати оптимальні режими роботи, розДля аналізу процесів в природі техніці і медикривати механізми дії інтенсифікуючих кавітацію і цині слід використовувати найбільш загальний вилучаючих додаткову енергію фізичних ефектів і трикомпонентний закон збереження енергії, матефакторів. рії і інформації, виведений та обґрунтований І.М. Доведено, що утворюються дві складові енерФедоткіним [36 та ін.]. В процесах, що відбуваютьгії схлопування: перша - від схлопування пухирців ся в установці враховуються можливості переходу від початкового радіусу Ro до критичного радіусу будь якої з цих компонент - матерії і інформації, в Rkr, при якому Vcx=с=3·108м/с - оболонка пухирця енергію, чому і з'являється надлишкова теплова досягає швидкості світла, і друга складова енергії енергія, зверх закону збереження енергії, за рахусхлопування в інтервалі від R=Rkr до R=0. нок перетворення матерії і інформації в енергію. Перша складова енергії схлопування виділяПід інформацією розуміється структура робочого ється в повній відповідності до закону збереження тіла (рідини) і її зміна. Існує багато досліджень, які енергії, ( а друга утворюється за рахунок перетвоустановлюють різні фізичні явища і ефекти при рення матерії в енергію і виходить за межі закону кавітації, які обумовлюють кавітаційний нагрів різбереження енергії. дини від схлопування кавітаційних пухирців, і ряд Друга складова енергії схлопування має потегіпотез пояснюючих ці явища. нціальну і кінетичну частини, які від підтиснення Серед фізичних явищ: досягнення критичних кавітаційного тракту значно збільшуються, чим і температур і тисків на завершуючий стадії схлопуобумовлюється зростання коефіцієнту перетвовання кавітаційних пухирців, дисоціація молекул рення маси в енергію (КПЕ>100%). води (структура - інформація) розщеплення молеВ цитованій літературі доведено, що можна кул з виділенням гідрокислої групи, водню і кисню, також вилучати додаткову надлишкову дисипативвиникнення електричних зарядів на оболонках ну теплову і обертальну енергію із різноманітної пухирців з наступним розрядом в порожнині кавнутрішньої енергії рідкого робочого середовища верн, розклад води на водень та кисень з наступза рахунок залучення сил пружності за допомогою ним запаленням суміші від електричного розряду гідроударів, за рахунок залучення сил інерції за (люмінесценція) і ін. допомогою пульсацій, за .рахунок залучення сил Гіпотез звідки береться надлишкова енергія тиску, за допомогою підтиснення кавітаційного при кавітації висунуто декілька: тракту, за рахунок сил Коріоліса за допомогою - Енергія гальмування, яка виникає за рахунок залучення сил інерції переносного руху, за рахуефектів Коріоліса [53]. нок резонансних явищ при збудженні автоколи- Енергія взаємодії електричного поля Землі, вань рідини і мультипульсаціях (малої амплітуди) з яке обертається разом з рідиною [53, 55]. частотою кратною до частоти осциляції об'ємів - Енергія яка виникає за рахунок деструкції та кавітаційних пухирців. синтезу гідратних кластерів (структура - інформаУ всіх цих випадках необхідною умовою є ввеція) [52, 53]. дення нестаціонарностей і резонансних режимів - Енергія холодного ядерного синтезу [46, 47, [35, 36, 38, 41, 42, 44, 81-84]. 49, 50, 51, 54]. Отже, виконані впровадження, наведені роз- Енергія поля нульової точки (ZPF) [60] - тобто рахунки, результати експериментів докази і міркуфізичного вакууму [42]. вання дають наочне уявлення про переваги заявІснує і обґрунтовується гіпотеза заявника - пеляємого способу і установки перед існуючими ретворення матерії в енергію радіоактивного випрототипами і обґрунтовують промислову їх припромінювання, яке спостерігається багатьма додатність. слідниками [46, 47, 48, 49, 50, 74, 76]. Джерела інформації Основні положення Теорії виникнення надли1. Патент США №1607663, кл. 202-173, 1971г. шкової енергії, розробленої в працях [35, 36, 37, 2. Авторское свидетельство СССР №645662, кл. В 38, 39, 41, 42, 44, 45, 81, 82, 83, 84] і частково під01, D1/26, 1977г. твердженої експериментами [35, 81-84], полягають 3. Патент США №3595759 кл. 202-185, 1971г. в наступному. 4. Авторское свидетельство СССР №946573 / ДеВисунута і теоретично обґрунтована частково нисенко Г.И., Федоткин И.М. и др. // М.: кл. Bo1, підтверджена експериментально гіпотеза механізD1/26, Co2 F1/02, 1982г. ма виникнення при кавітації додаткової надлишко5. Авторское свидетельство СССР №1111778 / вої теплової і обертової енергії, яка має таку осноФедоткин И.М. и др. // кл. Во1 D1/26, Во1 D3/06, ву. 1984г. Швидкість радіального руху оболонки кавіта6. Патент України №UA35514A, Кл. В01F3/08, 7/04, ційного пухирця при схлопуванні обернено пропо9/00, 14/00, Бюл. №2, 2001р. (Поиск по ФИПС). 25 89413 26 7. Патент США №2004136101, 2006.05.20 / Способ промышленности. Часть I - Киев: «Полиграфкниочистки воды. га», 1997г. - 840с. 8. Патент РФ №2272 791, 2006.03.27 / Способ об36. Федоткин И.М, Гулый И.С. Кавитация, кавитаработки воды. ционная техника и технология, их использование в 9. Патент США №2004126634, 2006.02.27 / Способ промышленности, Часть ІІ., Киев: АО «ОКО», обработки воды. 2000г. - 898с. 10. Патент США №2004106751, 2005.08.27 / Спо37. Ткаченко А.Н., Федоткин И.М, Тарасов В.А. соб обеззараживания воды. Кавитационная техника и технология. - К.: «Техні11. Патент РФ №2259953, 2005.09.10 / Способ ка», 2001г. - 462с. очистки сточных вод. 38. Ткаченко А.Н., Федоткин И.М., Тарасов В.А. 12. Патент США №2003127491, 2005.06.27 / СпоПроизводство избыточной энергии. - К.: «Техніка», соб очистки сточных вод. 2002г. - 332с. 13. Патент США №2004111006, 2005.05.10 / Спо39. Федоткин И.М., Гулый С.И. Кавитационные соб и устройство для обработки сточной воды, энергетические установки, Киев: «Арктур-А», осадка и органических субстратов. 1998г. - 134с. 14. Патент США №2003116385, 2004.12.20 / Кави40. Федоткин И.М., Гулый И.С, Боровский В.В. Интационный активатор проточных сред. тенсификация процессов смешения и диспергиро15. Патент РФ №2240984, 2004.11.27 / Способ вания гидродинамической кавитацией. Киев: «Аркобработки воды и водных растворов. тур-А», 1998г. - 128с. 16. Патент США №2002119764, 2004.01.27 / Спо41. Федоткин И.М., Шаповалюк Н.И. Процессы и соб для безреагентной очистки стоков. аппараты спиртовой промышленности. - Киев: 17. Патент РФ №2214972, 2003.10.27 / Способ «Химджест», 1999. - 488с. очистки воды. 42. Федоткин И.М., Боровский В.В. Избыточная 18. Патент РФ №2214969, 2003.10.27 / Способ энергия и физический вакуум. Винница, 2004г. очистки воды и устройство для его осуществле352с. ния. 43. Fedotkin Igor, Yachno Oleg / Some Problems of 19. Патент РФ №2209772, 2003.08.10 / Способ Development of Cavitations Technologies for Industry обеззараживания воды синергетическим воздейсApplication /, The International Summer Scientific твием. School "High Speed Hidrodinamix", June 2002: 20. Патент США №2001112045, 2003.06.20 / СпоCheboksary, Russia. соб обеззараживания воды синергетическим воз44. Федоткин И.М. и др. Математическое моделидействием. рование технологических процессов. Гидродина21. Патент США №2001117271, 2003.05.27 / Ультмические процессы. - Киев: «Техніка», 2004г. развуковой диспергатор проточного типа. 312с. 22. Патент США №2001113573, 2003.05.20 / Спо45. Федоткин И.М. и др. На пути к познанию несоб ускорения биодеградации нефтесодержащей проявленного мира. - Киев: «Техніка», 2005г. воды и устройство для его осуществления. 350с. 23. Патент США №97118861, 1999.01.27 / Способ 46. Фоминский Л.П. Роторные генераторы даровоочистки стоков. го тепла. Черкассы. - «ОКО-Плюс», 2003г. - 344с. 24. Патент РФ №2116264, 1998.07.27 / Способ 47. Фоминский Л.П. Сверхединичные теплогенераочистки стоков. торы против Римского клуба. Черкассы. «ОКО25. Патент РФ №2104964, 1998.02.20 / Способ Плюс», 2003г. - 420с. обработки воды. 48. Фоминский Л.П. Как работает вихревой гене26. Патент РФ №2086509, 1997.08.10 / Способ ратор Потапова Ю.С. Черкассы: «ОКО-Плюс», очистки воды от металлов. 2001г. - 104с. 27. Патент РФ №2080300, 1997.05.27 / Способ 49. Потапов Ю.С, Фоминский Л.П. Вихревая энеробеззараживания воды. гетика и холодный ядерный синтез с позиций тео28. Патент США №95110250, 1997.06.20 / Способ рии движения. Кишинев - Черкассы: «ОКО-Плюс», обработки воды. 2000г. -387с. 29. Патент РФ №2047566, 1995.11.10 / Способ 50. Фоминский Л.П. Синтез дейтерия и гелия-3 в снижения концентрации эмульсированных в воде вихревой потоке воды // Труды Конгресса - 2000 нефтепродуктов. «Фундаментальные проблемы естествознания и 30. Патент США №94037636, 1996.08.20 / Способ техники» С. Пб. 2001 - с. 411-413. очистки воды от металлов. 51. Потапов Ю.С, Фоминский Л.П., Потапов С.Ю. 31. Патент США №94037577, 1996.07.27 / ГенераУспехи вихревой теплоэнергетики // Труды Контор кавитации - 4. гресса - 2002 «Фундаментальные проблемы есте32. Патент США №94036227, 1996.07.27 / Устройствознания и техники». Часть I - С. Пб., 2002, с. ство для очистки промышленных сточных вод. 348-358. 33. Патент США №94025801, 1996.06.27 / Способ 52. Головачёв П.Г. Кавітаційний теплогенератор обеззараживания воды. на основі використання енергії ядерного синтезу. 34. А.с. СССР №952745, Устройство для опреснеПрезентації, 60, НВП «Техприлад», «Ринок інвесния воды / Федоткин И.М., Немчин А.Ф., Мачинстицій», квітень 2002р., м. Львів. кий А.С. // Опубл. в БИ №31, 1982. 53. Костыгин В.Α., Маслюк Ε.В., Столяренко Г.С. К 35. Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, кавитамеханизму процесса тепловыделения при кавитационная техника и технология, их использование в ционных явлениях, протекающих в термодинами 27 89413 28 ческих условиях. Черкасский государственный 69. Патент РФ RU 2054604 C16FJ24; 3/00, Ст 21, Технологический университет. Вып. 1., 2001г. В1/00. Способ получения энергии / Опубл. 54. Намиот В.А. Кавитация и термоядерный син20.02.96г. - Бюлл. №5. тез: оценка параметров и предложения по возмо70. Патент України UA 35514 А кл. 7В0, F3/8, 7/04, жному способу получения положительного энер9/00, 14/00. Спосіб виробництва надлишкової енеговыхода. Доклады Академии наук. Физика, 2003г., ргії та кавітаційний генератор для його здійснення. том 388 №3, с. 323-328. / Ткаченко О.М., Федоткін І.М., Тарасов В.О. / Бюл. 55. Потапов Ю.С, Поплавский В.Г., Калачев И.Г., №2, 2001р. Эрнесто-Евгений Санчес. Вихревые теплогенера71. Патент України UA 66334 А кл. 7 F24J3/00, торы. «Новая энергетика», ООО «Лаборатория F24D3/00. Спосіб одержання тепла для опалення новых технологий «Фарадей», 1 (20), 2005г. - с. 2будинків і споруд та кавітаційний генератор безпе3. рервної дії / Корнієнко А.В. // Бюл. №4, 56. Дудышев Валерий. Методы преобразования 15.04.2004р. энергии электрогидравлического удара и кавита72. Международная заявка РСТ / SV 87 / (WO 88 / ции жидкости в тепло и иные виды энергии. «Но05497) кл. FV2M33/00, В0 І F5/00, 5/08, дата міжвая энергетика», 1(20), 2005г. - с. 4-18. народної публікації 28.07.88р. 57. Дудышев В.Д. Новые методы извлечения и 73. Патент України UA 40803 кл. F03 В І 7/06. Енеполезного использования внутренней энергии вергогенератор / Федоткін І.М, Бортик С.О. // опубл. щества. «Новая энергетика», 1(20), 2005г. - с. 21Бюл. №7, 15.08.2001р. 26. 74. Кладов А.Ф. Способ получения энергии / Па58. Дудышев В.Д. Революционные открытия, изотент РФ №2054604, МПК F24J3/00 от 02.07.93г. бретения и технологии для решения глобальной 75. Патент РФ №2116583 МПК F24J3/00 / Порсев энергетической проблемы. Самарский технологиЕ.Г. // Приоритет от 29.05.96. ческий университет, «Новая энергетика», 1(20), 76. Патент РФ №2085273, МПК В01Р7/00 / Кладов 2005г., - с. 28-32. А.Ф. // Бюлл. 21, 1997г. 59. Продукция компании «Акойл» (Ижевск). Вихре77. Патент РФ №2142604 МПК F24J3/00. Способ вые теплогенераторы. Вихревые парогенераторы. получения энергии и резонансный насос«Новая энергетика», 1(20), 2005г. - с. 50-53. теплогенератор. / Петраков А.Д. // Бюлл. №24, 60. Роберт Кунц. Мотор Ричарда Клема и коничес1998. кий насос. «Новая энергетика», №2, 2003г., - с. 6178. Патент України №58139А МПК F24J3/00 / По64. тапов Ю.С, Фомінський Л.П., Хрушковас К., Пота61. Патент РФ №2037682. Генератор гидроударов пов С.Ю. Спосіб нагрівання рідини // Бюл. №7 від / Федоткин И.М., Гулый И.С. // Опубл. 19.06.95г. 15.07.2003р. Бюлл. №17. 79. Патент України №47535, МПК F24J3/00 / Спо62. Патент РФ №2029611. Кавитационный реаксіб одержання тепла / Потапов Ю.С, Фомінський тор. / Федоткин И.М., Приступова Л.Б. // Опубл. Л.П. // Бюл. №7,2002р., пріоритет від 18.05.2000. 28.02.95г. 80. Патент РФ №2165054, МПК F24J3/00. Способ 63. А.с. СССР №1088782 А. Кавитационный реакполучения тепла. / Потапов Ю.С, Фоминский Л.П., тор / Федоткин И.М., Козюк О.В. // Опубл. Толмачев Г.Ф. // Бюлл. №10, 2001г. 30.04.84г. - Бюлл. №16. 81. Федоткін І.М. Физико-математические основы 64. А.с. СССР №1099999 А. Кавитационный реакинтенсификации процессов и аппаратов пищевой тор (с прерывателем потока) / Федоткин И.М., Кои химической технологии. - Кишинев: «Штиинца», зюк О.В. // Опубл. 30.06.84г. - Бюлл. №16. 1987г. - 264с. 65. А.с. СССР №1125041 А. Гидродинамический 82. Федоткин И.М., Гулый И.С. Математическое кавитационный реактор (с распылителем и вдувом моделирование, теория технологических процесжидкости в пограничный слой на кавитаторе) / сов и их интенсификация. - Киев: «Арктур-А», Федоткин И.М., Мачинский А.С. // Опубл. 23.11.84г. 1999г. - 41 с. - Бюлл. №43. 83. Федоткин И.М., Фирисюк В.Р. Интенсификация 66. А.с. СССР №781240. Устройство для гидродитеплообмена в аппаратах химических произнамической распушки асбеста (кавитатор внутри водств. Киев: «Техніка», 1971 - 214с. конического корпуса с подвижным штоком) / Лю84. Федоткин И.М., Липсман В.С. Интенсификация барский Ю.Н., Федоткин И.М., Немчин А.Ф. // теплообмена в аппаратах пищевых производств. Опубл. 23.11.80г. - Бюлл. №43. Москва: «Пищевая промышленность», 1972г. 67. А.с. СССР №1269820 А. Кавитационный сме240с. ситель (с регулируемой закруткой лопастей) / Ко85. Френкель Я.И. - ЖФХ, 1940, 14, 2, 305. зюк О.В., Федоткин И.М., Балалаев О.А. // Опубл. 86. Френкель Я.И. - Astaphis - Chem. USSR, 1940, 15.11.86г. - Бюлл. №42. 12, 17. 68. А.с. СССР №1152636. Смеситель (Сегнерово колесо) / Федоткин И.М., Григорьев В.Α., Бадия А.В. // Опубл. 30.04.85г. - Бюлл. №16. 29 89413 30 31 89413 32 33 89413 34 35 Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 89413 Підписне 36 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method and device of desalination of water and aqueous solutions with generation of excess energy

Автори англійською

Fedotkin Ihor Mykhailovych, Fedotkina-Hinsheimer Nila Heorhiivna

Назва патенту російською

Способ опреснения воды и водных растворов с производством избыточной энергии и установка для его осуществления

Автори російською

Федоткин Игорь Михайлович, Федоткина-Гинсгеймер Нила Георгиевна

МПК / Мітки

МПК: B01D 1/26, C02F 1/02, F24J 3/00

Мітки: виробленням, розчинів, води, надлишкової, установка, опріснювання, здійснення, водних, енергії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-89413-sposib-oprisnyuvannya-vodi-ta-vodnikh-rozchiniv-z-viroblennyam-nadlishkovo-energi-jj-ustanovka-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб опріснювання води та водних розчинів з виробленням надлишкової енергії й установка для його здійснення</a>

Подібні патенти