Багатопроменевий скануючий нвч-радіометр для дистанційного зондування

Номер патенту: 56346

Опубліковано: 15.05.2003

Автори: Комяк Володимир Олександрович, Шило Сергій Анатолійович

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Багатопроменевий скануючий НВЧ-радіометр для дистанційного зондування, що містить послідовно з'єднані скануючу антену і фільтр, послідовно з’єднані перший змішувач і підсилювач проміжної частоти, перший гетеродин, вихід якого приєднаний до другого входу першого змішувача, а також М каналів обробки (М1), кожний з яких містить квадратичний детектор і фільтр низьких частот, який відрізняється тим, що в нього додатково введені підсилювач високої частоти, М-канальний подільник потужності, М-канальний аналого-цифровий перетворювач-накопичувач даних, перший еталон випромінювання, другий еталон випромінювання, блок керування антеною, блок других гетеродинів, блок керування каналами обробки і обчислювач, окрім цього в кожний з М каналів обробки додатково введені другий змішувач, смуговий підсилювач та керований підсилювач постійного струму, при цьому підсилювач високої частоти увімкнений між виходом фільтра і першим входом першого змішувача, в кожному з М каналів обробки другий змішувач, смуговий підсилювач, квадратичний детектор, фільтр низьких частот і керований підсилювач постійного струму з'єднані послідовно, при цьому вхід М-канального подільника потужності приєднаний до виходу підсилювача проміжної частоти, а М його виходів приєднані, відповідно, до М входів других змішувачів в М каналах обробки, М входів М-канального аналого-цифрового перетворювача-накопичувача даних приєднані, відповідно, до М виходів керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М перших виходів блока керування каналами обробки приєднані, відповідно, до М перших керуючих входів керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М других виходів блока керування каналами обробки приєднані, відповідно, до М других керуючих входів керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М виходів блока других гетеродинів приєднані, відповідно, до М других входів других змішувачів в М каналах обробки, перший і другий еталони випромінювання приєднані, відповідно, до першого і другого калібрувальних входів скануючої антени, керуючі вхід і вихід скануючої антени приєднані, відповідно, до виходу і входу блока керування антеною, перший і другий керуючі виходи якого приєднані до керуючих входів, відповідно, М-канального аналого-цифрового перетворювача-накопичувача даних і обчислювача, причому порти послідовного інтерфейсу обчислювача, блока керування антеною, інформаційні порти першого і другого еталонів випромінювання об’єднані між собою шиною послідовного інтерфейсу, а порти паралельного інтерфейсу обчислювача, М-канального аналого-цифрового перетворювача-накопичувача даних і блока керування каналами обробки об’єднані між собою шиною паралельного інтерфейсу.

Текст

Багатопроменевий скануючий НВЧ-радюметр для дистанційного зондування, що містить послідовно з'єднані скануючу антену і фільтр, послідовно з'єднані перший змішувач і підсилювач проміжної частоти, перший гетеродин, вихід якого приєднаний до другого входу першого змішувача, а також М каналів обробки (М> 1), кожний з яких містить квадратичний детектор і фільтр низьких частот, який відрізняється тим, що в нього додатково введені підсилювач високої частоти, Мканальний подільник потужності, М-канальний аналого-цифровий перетворювач-накопичувач даних, перший еталон випромінювання, другий еталон випромінювання, блок керування антеною, блок других гетеродинів, блок керування каналами обробки і обчислювач, окрім цього в кожний з М каналів обробки додатково введені другий змішувач, смуговий підсилювач та керований підсилювач постійного струму, при цьому підсилювач високої частоти увімкнений між виходом фільтра і першим входом першого змішувача, в кожному з М каналів обробки другий змішувач, смуговий підсилювач, квадратичний детектор, фільтр низьких частот і керований підсилювач постійного струму з'єднані послідовно, при цьому вхід М-канального подільника потужності приєднаний до виходу підсилювача проміжної частоти, а М його виходів приєднані, ВІДПОВІДНО, до М входів других змішувачів в М каналах обробки, М входів М-канального аналого-цифрового перетворювача-накопичувача даних приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО М ВИХОДІВ керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М перших виходів блока керування каналами обробки приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО М перших керуючих входів керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М других виходів блока керування каналами обробки приєднані, ВІДПОВІДНО, до М других керуючих входів керованих підсилювачів постійного струму в М каналах обробки, М виходів блока других гетеродинів приєднані, ВІДПОВІДНО, до М других входів других змішувачів в М каналах обробки, перший і другий еталони випромінювання приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО першого і другого калібрувальних входів скануючої антени, керуючі вхід і вихід скануючої антени приєднані, ВІДПОВІДНО, до виходу і входу блока керування антеною, перший і другий керуючі виходи якого приєднані до керуючих входів, ВІДПОВІДНО, Мканального аналого-цифрового перетворювачанакопичувача даних і обчислювача, причому порти послідовного інтерфейсу обчислювача, блока керування антеною, інформаційні порти першого і другого еталонів випромінювання об'єднані між собою шиною послідовного інтерфейсу, а порти паралельного інтерфейсу обчислювача, Мканального аналого-цифрового перетворювачанакопичувача даних і блока керування каналами обробки об'єднані між собою шиною паралельного інтерфейсу Винахід відноситься до приладів дистанційного зондування, а саме до надвисокочастотних (НВЧ) радіометричних приладів дистанційного зондування, і може бути використаний для отримання інформації щодо параметрів поверхні й атмосфери Землі В НИНІШНІЙ час в дистанційних дослідженнях природного середовища великий розвиток отри мали надвисокочастотні радіометричні засоби, в основу яких покладена залежність між інтенсивністю власного радютеплового випромінювання природних об'єктів і їхніми фізико-хімічними параметрами При НВЧ-радюметричних спостереженнях природного середовища первинною задачею є точний вимір та реєстрація просторових розподілів інтенсивності радютеплового випромінювання, що О (О ^ со (О ю 56346 характеризується радюяскравою температурою еталонному джерелу випромінювання, зважаючи Тя Вимоги до абсолютної точності вимірів Тя дона неточне визначення ефективної температури статньо високі для ефективного використання останнього при великих розмірах апертури, що даних радіометричного зондування абсолютна випромінює Іншим недоліком цього спектрометра точність вимірів Тя повинна бути менш ніж один є неможливість використання калібрування по "хоградус [1] Для оглядових радіометричних систем лодному" випромінюванню космосу при проведенвстановлюваних на літальних апаратах цей показні вимірів з літального апарату в нижніх шарах ник в НИНІШНІЙ час знаходиться на рівні 2-5 градуатмосфери (наприклад, з літака), а також складсів, при цьому поряд з помилками пов'язаними з ність забезпечення прийнятної точності калібруабсолютною похибкою калібрувальних джерел вання по розподіленим еталонним джерелам в випромінювання, що використаються, значний умовах земної атмосфери, зважаючи на наявність вплив на кінцеву точність вимірів виявляє також і значних конвекційних потоків і зв'язану із ними флуктуаційна помилка, пов'язана з чутливістю ранестабільність температури поверхні, що випромідіометричної системи В зв'язку з цім задачі піднює, при ІСТОТНІЙ ВІДМІННОСТІ температур еталону і вищення абсолютної точності і чутливості НВЧнавколишнього простору Всі ці недоліки ускладрадюметричних систем є актуальними нюють реалізацію скануючих радіометричних систем цього типу, при необхідності одночасного заДля інтерпретації даних одержуваних з виходу доволення вимог високої просторової вирішальної радіометричної системи вона повинна бути проказдатності і низької абсолютної похибки вимірів Тя лібрована, тобто певним значенням інтенсивності сприйманого антенною радютеплового випроміЗ відомих скануючих радіометрів найбільш нювання повинні бути поставлені у ВІДПОВІДНІСТЬ близьким по технічній суті (прототипом) є скануюзначення вихідних параметрів системи В процесі чий радіометр [3], що містить послідовно з'єднані експлуатації калібрувальна залежність, що зв'язує скануючу антену і фільтр, послідовно з'єднані зміВХІДНІ і ВИХІДНІ параметри системи, під впливом шувач і підсилювач проміжної частоти, М каналів різноманітних чинників може змінюватися, в зв'язобробки (М>1), кожний з яких містить квадратичку з чим вимагається оперативне проведення цикний детектор і фільтр низької частоти, гетеродин, лів калібрування безпосередньо в процесі роботи вихід якого приєднаний до другого входу змішувача, а окрім цього містить циркулятор, джерело Є відомими ряд технічних рішень для скануюживлення, керований генератор шуму, регулюючих радіометричних систем з ЛІНІЙНИМ законом чий атенюатор, перемикач, погоджене навантасканування, наприклад скануючий спектрометр ження, керований фазоінвертор, генератор опорSCAMS ЩСЗ "Nimbus-б" (США) [2], який складаної напруги, блок управління, комутатор, а також ється з 5 частотних каналів-радюметрів, кожний з встановлені в кожному з М каналів обробки смугояких складається з послідовно з'єднаних антени і вий фільтр, регульований дільник напруги, синблоку перетворення сигналу, а також загальних хронний детектор, інтегратор, підсилювач постійдля них скануючого влаштування, еталонів, що ного струму, блок вибірки-зберігання, ключ, випромінюють, і блоку управління і обробки, перші інтегратор і пороговий блок п'ять входів якого з'єднані, ВІДПОВІДНО, З п'ятьма інформаційними виходами блоків перетворення Перевагами цього радіометра є можливість сигналу, а шостий вхід і перший керуючий вихід формування багатопроменевої діаграми спрямоякого з'єднані, ВІДПОВІДНО, З ВИХОДОМ І керуючим ванності з М променями (М>1), що в д/м раз підвходом скануючого влаштування вищує флуктуаційну чутливість і покращує викориПозитивним моментом для цього спектрометстання смуги частот вхідних НВЧ-елементів ра є наявність циклічного наскрізного калібрування приймача Наявність режиму незалежної стабіліпо еталонним випромінювачам, що охоплює увесь зації коефіцієнтів передачі каналів радіометра приймальний перетворювальний тракт, від антени забезпечує при проведенні радютеплової зйомки до виходу, що підвищує точність виміру радюяскдовгочасну стабільність параметрів приймальноравої температури випромінювання Тя При цьому підсилювального тракту, що підвищує якість радюв якості "холодного" еталону випромінювання витеплових зображень Синхронне формування в користовується випромінювання відкритого космополі цих зображень градаційної каліброваної шкасу, а в якості "гарячого" еталону - випромінювання ли полегшує наступну "прив'язку" даних до шкали розподіленого поглинаючого надвисокочастотного абсолютних температур (НВЧ) навантаження, що перекриває апертуру Однак відомий радіометр має і ряд недоліків антени Перший з них полягає в порівняно низькій абНедоліком цього спектрометра є механічний солютній точності вимірів інтенсивності радютеппринцип сканування при коловому обертанні дзерлового випромінювання, яке приймається, що зникала антени, що ускладнює реалізацію радіометжує можливості тематичної інтерпретації даних ричної системи при високому спрямуванні (проспри вирішенні задач дистанційного зондування Це торовій вирішальній здатності) антени для цього пов'язане з тим, що в якості одного з калібрувальвимагається досягнення високої частоти обертанних джерел використаний активний шумовий виня дзеркала, при його значних розмірах і масі, і промінювач, для якого похибки відтворення етазабезпечення високої флуктуаційної чутливості лонного рівня шумової температури, як радіометричної системи при відносно малій трикороткочасні, так і довгочасні, перевищують анавалості робочої частини циклу сканування (тобто логічні значення досяжні для пасивних шумових малій постійної часу накопичування сигналу) Збівипромінювачів Крім того, при вирішенні задач льшення розмірів антени також призводить до дистанційного зондування земних покривів шумододаткової похибки калібрування по "гарячому" 56346 ва температура активного шумового випромінюварозміщенні скануючого радіометра на космічному ча лежить поза динамічним діапазоном сигналів, носи при жорстких обмеженнях по енергоспожищо вимірюються Відсутність в радіометрі режиму ванню) Означені особливості обмежують зростаноперативного визначення значень сигналів, що ня частоти сканування і діаметру барабана, що, в вимірюються, в одиницях шкали абсолютних темцілому, стримує збільшення розмірів антени з меператур збільшує похибку відтворення із-за додаттою підвищення просторової розподільчої здатнокових похибок, що вносяться приладами реєстрасті і, як слідство цього, зумовлює похибки вимірів ції даних і/або інформаційною радіолінією за для радютеплових полів, що вивчаються, за рахурахунок можливих завад, шумів і т п Всі означені нок менш детального відтворення їхніх просторочинники збільшують загальну похибку і обмежують вих особливостей (ефект антенного згладжуванабсолютну точність вимірів при відтворенні знаня) чень радюяскравої температури випромінювання, Четвертим недоліком прототипу є присутність що приймається в його вихідному сигналі перехідних процесів ВІДПОВІДНИХ відгукам радіометричного приймача на Другим недоліком прототипу є його побудова послідовну заміну дифракційних решіток в зоні на основі модуляційної схеми, що не дозволяє взаємодії з діелектричним хвилеводом випромінюдосягнути більш високих показників по флуктуавача антени (при обертанні барабана випромінюційній чутливості, які можуть бути реалізовані для вача в процесі сканування) Оскільки дифракційні інших схем радіометрів, наприклад, схеми «повної решітки мають кінцеву ширину і щільно розміщені потужності» з періодичним калібруванням [4] Для на барабані (одна решітка примикає до іншої), при прототипу необхідність застосування модуляційнообертанні барабана послідовно виникають моменго принципу обробки сигналів зумовлена, серед ти, коли в зоні взаємодії з діелектричним хвилевоінших причин, і засобом калібрування по сигналу дом випромінювача знаходяться грані двох сусідвисокотемпературного шумового джерела, що ніх решіток з параметрами, що відрізняються, ці використовується, при якому за рахунок зміни фамоменти відповідають не плавному переміщенню зи генератора опорної напруги відгук радіометра променю антени від одного просторового елеменна калібрувальний сигнал має протилежну полярту до іншого, а динамічним умовам існування відність, у порівнянні з відгуком на прийняте зовнішнє разу двох сусідніх променів з фіксованою простовипромінювання Означений засіб калібрування ровою орієнтацією і коефіцієнтами передачі, що дозволяє зменшити динамічний діапазон низькозмінюються (від максимального значення до нуля частотного тракту приймача при використанні видля променю ВІДПОВІДНОГО дифракційній решітці сокотемпературного еталону, а також забезпечити яка "виходить" з зони взаємодії з діелектричним створення градаційної яскравої калібрувальної хвилеводом, і від нуля до максимального значення шкали в радютеплових зображеннях, що форму- для дифракційної решітки яка "входить" в цю зоються, однак це не реалізуємо в радіометричних ну) Слідством ЦЬОГО ефекту є короткочасне зменсистемах, що використовують немодуляційні шення загального коефіцієнта передачі антени в принципи обробки сигналів В зв'язку з цим, для означені моменти часу для означених сусідніх прототипу перехід до схем з потенційно більш випроменів, що призводить до ВІДМІНИ перехідних сокою чутливістю пов'язаний зі зміною і засобу процесів в радіометричній системі від класичних калібрування Ці особливості стримують підвипроцесів "антенного згладжування" і появі в вихідщення чутливості радіометричної системи ному сигналі елементів з невірогідними значенняТретім недоліком прототипу є переривчастий ми, іншими словами, збільшується абсолютна порежим роботи привода антени Необхідність зупимилка вимірів При значних варіаціях нки привода пов'язана з потребою в більш точному радювипромінювальних характеристик ділянки вимірі абсолютних значень калібрувальних рівнів, земного покриву, що спостерігається, означений що при фіксованій ПОСТІЙНІЙ часу інтегрування х ефект може виявлятися в появі в зображенні попов'язано з таким часовим інтервалом виміру цих вздовжніх смуг з декілька відрізною яскравістю, рівнів, що перевищує Зх Як відомо, при такому при цьому число таких смуг відповідає КІЛЬКОСТІ інтервалі спостереження значення на виході часоСТИКІВ між дифракційними решітками розміщеними вого інтегратора досягає 97% від величини перена барабані випромінювача антени Означений паду сигналу на вході (99% при 5х) При безупиннедолік може бути усунений при отриманні даних з ному обертанні барабана антени такий режим виходу системи синхронно з оптимальними половимірів зажадав би виділення на барабані проміжженнями дифракційних решіток, за винятком переку вільного від дифракційних решіток, ВІДПОВІДНОхідних моментів, однак в прототипі така можлиГО, як мінімум, ширині трьох дифракційних решіток вість не передбачена, що призводить до (Зх), що при фіксованому діаметрі барабана навезростання абсолютної похибки вимірів ло б до звуження сектора сканування 3 іншого боку, режим обертання з періодичною зупинкою П'ятим недоліком прототипу є наявність похибарабана знижує допустиму максимальну частоту бки вимірів яскравої температури зовнішнього вийого обертання із-за обмежень, що накладаються промінювання пов'язаної з неврахованим мінликомпромісним вибором між необхідною точністю вим вкладом в вихідний відгук системи власного позіціування барабана в старт-стопному режимі радютеплового випромінювання погодженого напри діючому моменті інерції (який для барабана вантаження і пасивних вхідних НВЧ елементів, в пов'язаний з його масою, діаметром і швидкістю тому числі і антени, в зв'язку з відсутністю термообертання), а також необхідністю в зниженні потустабілізацм теплового режиму цих елементів у жності (енергоспоживання) його механічного причасі Для роботи апаратури в такому режимі вимавода (чинником, який часом є вирішальним при гаються додаткові витрати енергії, що не завжди 8 56346 приєднаний до другого входу першого змішувача, можливо, наприклад, при розміщенні на космічноа також М каналів обробки (М>1), кожний з яких му носи містить квадратичний детектор і фільтр низьких Шостим недоліком прототипу є застосована в частот, додатково введеш підсилювач високої часпрототипі схема частотного ділення робочої смуги тоти, М-канальний дільник потужності, Мчастот на окремі канали, що не дозволяє формуканальний аналого-цифровий перетворювачвати канали з частотними смугами, які частково накопичувач даних (АЦП-НД), перший еталон виперекриваються (що відповідає променям антени, промінювання, другий еталон випромінювання, які частково перекриваються в просторі) із-за неблок управління антенною, блок других гетеродиможливості в цьому випадку забезпечити високонів, блок управління каналами обробки і обчислючастотне погодження тракту проміжної частоти вач, окрім цього в кожний з М каналів обробки доводночас для всіх каналів, що при запропоновадатково введені другий змішувач, смуговий ному засобі сканування з дискретними положенпідсилювач та керований підсилювач постійного нями променів не дозволяє реалізувати потенційні струму (КППС), при цьому підсилювач високої часпросторові властивості антени, пов'язані, як відототи включений між виходом фільтру і першим мо, не тільки з шириною кожного з променів, але і входом першого змішувача, в кожному з М каналів з необхідним належним ступенем їхнього розміобробки другий змішувач, смуговий підсилювач, щення в секторі сканування Крім того, при значквадратичний детектор, фільтр низьких частот і ному числі М смугових фільтрів налаштованих на КППС з'єднані послідовно, при цьому вхід Мрізноманітні частотні поддіапазони, їхня реалізаканального дільника потужності приєднаний до ція, при високих вимогах, що пред'являються до виходу підсилювача проміжної частоти, а М його параметрів фільтрів (прямокутний вигляд амплітувиходів приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО М ВХОДІВ других дно-частотних характеристик (АЧХ), нерівномірзмішувачів в М каналах обробки, М входів Мність АЧХ в смузі пропускання, погодження тракканального АЦП-НД приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО М ту), постає досить складною технічною задачею ВИХОДІВ КППС в М каналах обробки, М перших Означені чинники не дозволяють реалізувати теовиходів блоку управління каналами обробки приретично зумовлені властивості антени як фільтру єднані, ВІДПОВІДНО, до М перших керуючих входів просторових частот, стримують збільшення розміКППС в М каналах обробки, М других виходів блорів антени з метою підвищення просторової розку управління каналами обробки приєднані, ВІДПОподільчої здатності радіометричної системи і, як ВІДНО, до М других керуючих входів КППС в М каслідство цього, зумовлюють абсолютні помилки налах обробки, М виходів блоку других вимірів для радютеплових полів, що вивчаються, гетеродинів приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО М других за рахунок менш детального відтворення їхніх входів других змішувачів в М каналах обробки, просторових особливостей перший і другій еталони випромінювання приєднаВсі ЦІ ЧИННИКИ ускладнюють реалізацію багані, ВІДПОВІДНО, до першого і другого калібрувальних топроменевого скануючого радіометра при одновходів скануючої антени, керуючі вхід і вихід скачасному забезпеченні підвищених вимог до флукнуючої антени приєднані, ВІДПОВІДНО, ДО виходу і туаційної чутливості і абсолютної точності, що входу блоку управління антенною, перший і другій подаються при вимірі просторових характеристик керуючі виходи якого приєднані до керуючих вхорадютеплових полів в процесі дистанційного зондів, ВІДПОВІДНО, АЦП-НД і обчислювача, причому дування порти послідовного інтерфейсу обчислювача, блоВ основу винаходу покладена задача підвику управління антенною, інформаційні порти перщення флуктуаційної чутливості (радіометричної шого і другого еталонів випромінювання поєднані вирішальної здатності) і абсолютної точності багаміж собою шиною послідовного інтерфейсу, а потопроменевого скануючого радіометра шляхом рти паралельного інтерфейсу обчислювача, АЦПспільного використання нових технічних рішень, НД і блоку управління каналами обробки поєднані що забезпечують зниження флуктуаційної і системіж собою шиною паралельного інтерфейсу матичної складових похибки НВЧ-радюметричних вимірів при формуванні радютеплових зображень Таке технічне рішення багатопроменевого в процесі дистанційного зондування скануючого радіометра для дистанційного зондування дозволяє підвищити чутливість і абсолютну При вирішенні поставленої задачі позитивний точність радіометричних вимірів за рахунок реаліефект досягається за рахунок спільного і одночасзації наступних складових ного виконання вимог зниження ефективної шумової температури системи, підвищення абсолютної 1 Реалізується схема багатоканальної радіоточності калібрувальних еталонів випромінювання, метричної системи "повної потужності" з незалежщо використаються, підвищення граничної частоти ним калібруванням кожного з каналів на інтервалі сканування, усунення з вихідного сигналу неінфоциклу сканування, в результаті чого в 2 рази, у рмативних перехідних процесів, врахування теппорівнянні з модуляційною схемою вимірів, збільлових режимів елементів приймального тракту і шується час спостереження (накопичування сигреалізації оптимізованої схеми частотного ділення налу) для кожного з елементів зображення При робочої смуги частот на окремі канали достатньо високій частоті калібрування (більш ніж 1 Гц) досяжне усунення найбільш інтенсивних ниПоставлена технічна задача реалізується за зькочастотних складових в спектрі шумів системи, рахунок того, що в багатопроменевий скануючий в зв'язку з чим реалізуєма потенційна чутливість радіометр для дистанційного зондування, що місдля радіометричного приймача "повної потужностить послідовно з'єднані скануючу антену і фільтр, ті" і чутливість системи додатково збільшується послідовно з'єднані перший змішувач і підсилювач проміжної частоти, перший гетеродин, вихід якого 56346 10 варіанті виконання приблизно V2 разів (в V2 разів зменшується На фіг 6 зображена структурна електрична флуїсгуаційна помилка вимірів) схема другого еталону випромінювання 2 В якості джерел радютеплового випромінюНа фіг 7 зображена структурна електрична вання використовуються пасивні НВЧсхема блоку управління каналами обробки випромінювачі з високою довгочасною стабільнісНа фіг 8 зображена схема частотних перетвотю параметрів, на базі яких формуються джерела рень при роботі багатопроменевого скануючого калібрувальних сигналів з розрахунковими знарадіометра ченнями ефективної температури випромінювання На фіг 9 зображена схема бокового огляду і можливістю мінімізації абсолютної похибки випростору багатопроменевим скануючим радіометзначення останньої в процесі роботи радіометра ром Значення ефективних температур випромінювання На фіг 10 представлений алгоритм роботи Мкалібрувальних джерел лежать в динамічному канального аналого-цифрового перетворювачадіапазоні радюяскравих температур, що вимірюнакопичувача даних ються при дистанційному зондуванні земних поНа фіг 11 представлений алгоритм роботи кривів В результаті знижуються абсолютні похибблоку управління антенною ки вимірів інтенсивності прийнятих радютеплових На фіг 12 представлений алгоритм роботи басигналів гатоканального цифрового вимірника температу3 Формування радютеплових зображень прори водиться при безперервному обертанні барабана На фіг 13 представлений алгоритм роботи обантени, що дозволяє підвищити частоту скануванчислювача ня, і, як слідство, зняти обмеження на збільшення Багатопроменевий скануючий радіометр місрозмірів антени і просторової розподільчої здатнотить (див фіг 1) послідовно з'єднані скануючу сті радіометра При цьому, за рахунок проведення антену 1, фільтр 2, підсилювач високої частоти З, процедури накопичування сигналів з двох етапів, перший змішувач 4 та підсилювач проміжної часаналогового і цифрового, вдається погодити вимототи 5, перший гетеродин 6, вихід якого приєднаги, що подаються до тривалості інтервалів калібний до другого входу першого змішувача 4, Мрування при високій швидкості сканування За раканальний (М>1) дільник потужності 7, М каналів хунок синхронізації при скануванні моментів обробки 8-т (1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Multi-beam scanning microwave radiometer for distant sounding

Автори англійською

Shylo Serhii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Многолучевой сканирующий сверхвысокочастотный радиометр для дистанционного зондирования

Автори російською

Шило Сергей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 13/95

Мітки: нвч-радіометр, скануючий, зондування, багатопроменевий, дистанційного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-56346-bagatopromenevijj-skanuyuchijj-nvch-radiometr-dlya-distancijjnogo-zonduvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Багатопроменевий скануючий нвч-радіометр для дистанційного зондування</a>

Подібні патенти