Механізм для з’єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів та пристрій для з’єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем

Номер патенту: 115229

Опубліковано: 10.10.2017

Автор: Макс Айхер

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм (1; 1a) для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів (2, 3), причому механізм (1; 1а) включає:

a) затискну муфту (8) з внутрішнім отвором (7) затискної муфти, який проходить уздовж подовжньої осі (17) затискної муфти, яка включає:

і) перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти для угвинчування першого стрижня (2) у затискну муфту (8), причому перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти має перший діаметр (di1) різі затискної муфти,

іі) другий відрізок (10) внутрішньої різі затискної муфти з другим діаметром (di2) різі затискної муфти,

b) затискну гайку (11), яка має внутрішній отвір (14), який простягається уздовж подовжньої осі (13) затискної гайки, яка включає:

і) відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування затискної гайки (11) у затискну муфту (8), причому відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки має діаметр зовнішньої різі затискної гайки,

іі) відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки для угвинчування другого стрижня (3) у затискну гайку (11), причому відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки має діаметр (di4) внутрішньої різі затискної гайки, і цей відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь (18) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані затискної гайки (11) розташована у затискній муфті (8) з відмінною від нуля ексцентричністю (e) відносно подовжньої осі (17) затискної муфти.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що має розташований уздовж подовжньої осі (17) затискної муфти між першим відрізком (6) внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком (10) внутрішньої різі затискної муфти відрізок (21) гільзи затискної муфти, який має діаметр (di3) гільзи затискної муфти.

3. Механізм за п. 2, який відрізняється тим, що діаметр (di3) гільзи затискної муфти є більшим за перший діаметр (di1) різі затискної муфти.

4. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти включає першу основну різь з першим кроком основної різі.

5. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що другий відрізок (10) внутрішньої різі затискної муфти включає звичайну різь, зокрема метричну звичайну різь, з кроком звичайної різі, який, зокрема є меншим за перший крок основної різі першої основної різі першого відрізка (6) внутрішньої різі затискної муфти.

6. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки включає другу основну різь з другим кроком основної різі, причому друга основна різь, зокрема є виконаною ідентично першій основній різі першого відрізка (6) внутрішньої різі затискної муфти.

7. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що затискна муфта (8) має відрізок затискної муфти для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі (17) затискної муфти ексцентричний контур, і/або затискна гайка (11) має відрізок (22) затискної гайки для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі (13) затискної гайки ексцентричний контур.

8. Пристрій (25; 25а) для з'єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем (2, 3), причому пристрій (25; 25а) включає:

a) першу затискну гайку (11), яка має перший внутрішній отвір (14) затискної гайки, який простягається уздовж першої подовжньої осі (13) затискної гайки, яка включає:

і) перший відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування першої затискної гайки (11) у відповідну першу затискну муфту (8), причому перший відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки має перший діаметр зовнішньої різі затискної гайки,

іі) перший відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки, який має перший діаметр внутрішньої різі затискної гайки та першу подовжню вісь (18) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані першої затискної гайки (11) у першій затискній муфті (8) розташована з відмінною від нуля першою ексцентричністю (e1) відносно першої подовжньої осі (17) затискної муфти,

b) другу затискну гайку (26), яка має другий внутрішній отвір затискної гайки, який простягається уздовж другої подовжньої осі (31) затискної гайки, яка включає:

і) другий відрізок зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування другої затискної гайки (26) у відповідну другу затискну муфту (33), причому другий відрізок зовнішньої різі затискної гайки має другий діаметр зовнішньої різі затискної гайки,

іі) другий відрізок (35) внутрішньої різі затискної гайки, який має другий діаметр внутрішньої різі затискної гайки та другу подовжню вісь (32) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані другої затискної гайки (26) у другій затискній муфті (33) розташована з відмінною від нуля другою ексцентричністю (е2) відносно другої подовжньої осі (34) затискної муфти,

с) зв'язуючий першу затискну гайку (11) та другу затискну гайку (26) з'єднувальний стрижень (27), який має подовжню вісь (28) з'єднувального стрижня, з зовнішньою різзю з'єднувального стрижня для угвинчування у перший відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки та у другий відрізок (35) внутрішньої різі затискної гайки.

9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що має першу затискну муфту (8), яка відповідає першій затискній гайці (11), та/або другу затискну муфту (33), яка відповідає другій затискній гайці (26).

10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що затискні муфти (8, 33) відповідно мають розташований уздовж подовжньої осі (17, 34) затискної муфти між першим відрізком (6) внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком (10) внутрішньої різі затискної муфти відрізок (21) гільзи затискної муфти, який має довжину (lSH) гільзи затискної муфти, що є принаймні удвічі більшою за крок різі зовнішньої основної різі угвинчуваного з'єднувального стрижня, зокрема принаймні утричі, у ще кращому варіанті - у чотири рази більшою.

11. Пристрій за будь-яким з пп. 8-10, який відрізняється тим, що зовнішня різь з'єднувального стрижня є основною різзю, яка, зокрема проходить уздовж подовжньої осі (28) з'єднувального стрижня.

12. Пристрій за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що перша затискна гайка (11) та друга затискна гайка (26) є виконаними ідентично.

13. Пристрій за будь-яким з пп. 8-12, який відрізняється тим, що перша затискна гайка (11) нагвинчена на з'єднувальний стрижень (27) на першому кінці, а друга затискна гайка (26) нагвинчена на з'єднувальний стрижень (27) на другому кінці, розташованому навпроти першого кінця.

14. Пристрій за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що подовжня вісь (28) з'єднувального стрижня розташована під кутом нахилу (w) відносно подовжньої осі (13) першої затискної гайки та/або відносно  подовжньої осі (31) другої затискної гайки, причому кут нахилу (w) становить щонайбільше 1,2°, зокрема щонайбільше 1,1°, у ще кращому варіанті - щонайбільше 1,0°.

Текст

Реферат: Механізм (1; 1a) для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів (2, 3) включає затискну муфту (8) з внутрішнім отвором (7) затискної муфти, який простягається уздовж подовжньої осі (17) затискної муфти, що включає перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти для угвинчування першого стрижня (2) у затискну муфту (8) та другий відрізок (10) внутрішньої різі затискної муфти, а також затискну гайку (11), яка має внутрішній отвір (14) затискної гайки, який простягається уздовж подовжньої осі (13) затискної гайки, яка включає відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування затискної гайки (11) у затискну муфту (8) та відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки для угвинчування другого стрижня (3) у затискну гайку (11), причому відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь (18) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані затискної гайки (11) у затискній муфті (8) розташована з відмінною від нуля ексцентричністю (є) відносно подовжньої осі (17) затискної муфти. UA 115229 C2 (12) UA 115229 C2 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід стосується механізму для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів, а також пристрою для з'єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем. Арматурні стрижні застосовують у будівництві, наприклад, для підвищення міцності бетонних конструкцій. Подібні арматурні стрижні мають зовнішнє оребрення, яке, зокрема, може бути виконане як зовнішня основна різь. Подібна зовнішня основна різь виконується як безперервна різь. Для з'єднання двох сусідніх стрижнів на їх відповідних кінцях застосовують різні системи муфт. Подібні системи муфт передбачають, що стрижні, які підлягають з'єднанню один з одним, розташовуються концентрично один з одним. Концентрично у цьому контексті означає, що допускаються відхилення концентричності. Подібні відхилення можуть врівноважуватися через взаємодію зовнішніх основної різі з'єднувальних стрижнів з відповідною внутрішньою різзю. Однак це веде до того, що принаймні один стрижень розташовується під нахилом відносно системи муфт. Цей нахил обмежується через виконання стрижнів та системи муфт. Відхилення у концентричності, які можуть бути врівноважені, є незначними. Задача даного винаходу полягає у забезпеченні механізму для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів, завдяки якому стає можливим з'єднання стрижнів у надійний і недорогий спосіб. Ця задача розв'язується завдяки механізмові з особливостями, вказаними у пункті 1 формули винаходу. Суть винаходу полягає в тому, що затискна гайка у затискній муфті з'єднується таким чином, що відрізок внутрішньої різі затискної гайки з подовжньою віссю внутрішньої різі затискної гайки розташовується з відмінною від нуля ексцентричністю на відстані від подовжньої осі затискної муфти. Зокрема, затискна гайка може бути угвинчена у затискну муфту. Відрізок внутрішньої різі затискної гайки служить для вгвинчування стрижня у затискну гайку. Затискна муфта має внутрішній отвір затискної муфти, який простягається уздовж подовжньої осі затискної муфти. Внутрішній отвір затискної муфти має перший відрізок внутрішньої різі затискної муфти, який служить для угвинчування іншого стрижня, який має зв'язуватися з угвинченим у затискну гайку стрижнем. Зокрема, перший відрізок внутрішньої різі затискної муфти є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю затискної муфти. Завдяки ексцентричності між подовжньою віссю затискної муфти та подовжньою віссю внутрішньої різі затискної гайки, забезпечується можливість з'єднання двох сусідніх стрижнів один з одним на відповідних кінцях, коли стрижні розташовуються ексцентрично відносно один одного, тобто, коли стрижні уздовж їх відповідних подовжніх осей розташовуються не на одній лінії. Механізм, згідно з винаходом, забезпечує можливість простого й дешевого врівноваження порівняно великого допуску та, відповідно, відхилень при розташуванні з'єднуваних стрижнів відносно один одного, як можна побачити з монтажу стрижнів відносно один одного. Таким чином, при розташуванні двох з'єднуваних один з одним стрижнів допускається можливість похибки розташування відповідних подовжніх осей стрижнів для їх подальшого вирівнювання через механізм згідно з винаходом. Завдяки цьому, з'єднання двох стрижнів стає простим і дешевим. Затискна муфта має другий відрізок внутрішньої різі затискної муфти з другим діаметром різі затискної муфти. Зокрема, другий відрізок внутрішньої різі затискної муфти є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю затискної муфти. Другий відрізок внутрішньої різі затискної муфти відповідає відрізкові зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування затискної гайки у затискну муфту. Відрізок зовнішньої різі затискної гайки має відповідний діаметр зовнішньої різі затискної гайки. Зокрема, відрізок внутрішньої різі затискної гайки простягається уздовж усієї довжини внутрішнього отвору затискної гайки. Це означає, що внутрішній отвір затискної гайки є отвором затискної гайки з внутрішньою різзю. Перший відрізок внутрішньої різі затискної муфти простягається від першого кінця муфти, тобто, від першої торцевої сторони затискної муфти, уздовж подовжньої осі затискної муфти. Відповідним чином, другий відрізок внутрішньої різі затискної муфти простягається від другої, розташованої навпроти першої торцевої сторони затискної муфти, торцевої сторони затискної муфти уздовж подовжньої осі затискної муфти. Таким чином, механізм згідно з винаходом забезпечує затискну гайку, яка підготовляє ексцентричність, таким чином, щоб угвинчуваний у затискну гайку стрижень міг ексцентрично розташовуватися відносно подовжньої осі затискної муфти. У механізмі, в якому затискна муфта уздовж подовжньої осі затискної муфти між першим відрізком внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком внутрішньої різі затискної муфти має відрізок гільзи затискної муфти, забезпечується можливість з'єднання двох призначених для з'єднання стрижнів у затискній муфті з більшою гнучкістю. Зокрема, знижується ризик зіткнення двох кінців стрижнів у зоні затискної муфти. Відрізок гільзи затискної муфти представляє відрізок допуску, в якому угвинчуваний через затискну гайку кінець з'єднувального стрижня може бути розташований у затискній муфті ексцентрично до подовжньої осі затискної 1 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 муфти. Зокрема, відрізок гільзи затискної муфти є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю і має діаметр гільзи затискної муфти. Особливо вигідним є варіант, у якому діаметр гільзи затискної муфти є більшим за перший діаметр різі затискної муфти. Механізм, в якому перший відрізок внутрішньої різі затискної муфти включає першу основну різь з першим кроком основної різі, особливо вигідно може застосовуватися для з'єднання арматурних стрижнів. В оптимальній конструкції механізму другий відрізок внутрішньої різі затискної муфти є виконаним як звичайна різь, зокрема як метрична звичайна різь. Звичайна різь має крок звичайної різі. Затискна гайка відповідно має зовнішню звичайну різь. Звичайна різь може бути виготовлена в економічний спосіб. Монтаж затискної гайки у затискній муфті спрощується, зокрема стає дешевшим. Зокрема крок звичайної різі другого відрізка внутрішньої різі затискної муфти є меншим за перший крок основної різі першої основної різі першого відрізка внутрішньої різі затискної муфти. Згідно з іншою оптимальною конструкцією, відрізок внутрішньої різі затискної гайки має другу основну різь з другим кроком основної різі. Завдяки цьому, забезпечується можливість угвинчування арматурного стрижня у затискну гайку. Друга основна різь відрізка внутрішньої різі затискної гайки є виконаною ідентично першій основній різі першого відрізка внутрішньої різі затискної муфти. При подібному виконанні два ідентичні сусідні один з одним арматурні стрижні можуть бути з'єднані між собою. Згідно з іншою оптимальною конструкцією, затискна муфта має відрізок затискної муфти для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі затискної муфти ексцентричний контур. У додатковому або альтернативному варіанті затискна гайка має відрізок затискної гайки для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі затискної гайки ексцентричний контур. Завдяки цьому, забезпечується можливість регулювання затискної муфти та/або затискної гайки за допомогою одного інструмента, тобто, повертати навколо подовжньої осі затискної муфти або, відповідно, подовжньої осі затискної гайки. Ексцентричний контур може являти собою, наприклад, зовнішній шестигранний контур. Подібна конструкція є особливо придатною для регулювання затискної муфти та/або затискної гайки за допомогою традиційних інструментів. Зовнішні шестигранні контури затискної муфти та затискної гайки є виконаними ідентично, тому один інструмент є достатнім для регулювання механізму. Ще одна задача даного винаходу полягає у поліпшенні з'єднання двох сусідніх конструктивних елементів, таким чином, щоб забезпечувалася можливість з'єднання стрижнів конструктивних елементів, які, зокрема розташовуються ексцентрично відносно один одного. Ця задача розв'язується завдяки пристроєві для з'єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем з особливостями за пунктом 8 формули винаходу. Пристрій має першу затискну гайку та другу затискну гайку, які є нагвинченими на відповідні протилежно розташовані кінці з'єднувального стрижня. Для цього служить перший або другий відрізок внутрішньої різі затискної гайки, який, зокрема, відповідно простягається уздовж усього внутрішнього отвору затискної гайки. Відповідний відрізок внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь внутрішньої різі затискної гайки, яка відповідно розташовується з відмінною від нуля ексцентричністю на відстані від подовжньої осі затискної гайки. Затискні гайки мають відповідний відрізок зовнішньої різі затискної гайки, який служить для угвинчування відповідної затискної гайки у відповідну їй затискну муфту. Затискна муфта може бути складовою одного з конструктивних елементів, які мають з'єднуватись один з одним. Також можливим є варіант, у якому відповідна затискна муфта служить для з'єднання з конструктивним елементом, зокрема, зі стрижнем конструктивного елемента. Відрізок зовнішньої різі затискної гайки є відповідно орієнтованим концентрично з подовжньою віссю затискної гайки. Пристрій згідно з винаходом забезпечує можливість з'єднання двох сусідніх конструктивних елементів, які можуть мати розташовані ексцентрично відносно один одного стрижні. Однак пристрій згідно з винаходом також забезпечує можливість з'єднання конструктивних елементів з орієнтованими концентрично один з одним стрижнями. Подібні конструктивні елементи зокрема, можуть бути готовими деталями, які, наприклад можуть бути виготовлені на заводі за межами місця встановлення. Згідно з оптимальною конструкцією, пристрій включає першу затискну гайку, яка відповідає першій затискній муфті, та/або другу затискну гайку, яка відповідає другій затискній муфті. Таким чином, у цій конструкції пристрій включає два механізми згідно з винаходом, які з'єднуються один з одним за допомогою з'єднувальних стрижнів. 2 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Особливо вигідним є варіант, у якому принаймні одна з затискних муфт має розташований уздовж подовжньої осі затискної муфти між першим відрізком внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком внутрішньої різі затискної муфти відрізок гільзи затискної муфти, який має довжину гільзи затискної муфти, яка є принаймні удвічі більшою за крок різі зовнішньої основної різі угвинчуваного з'єднувального стрижня, зокрема принаймні утричі, у ще кращому варіанті - у чотири рази більшою. Зокрема відрізок гільзи затискної муфти може не мати різі. Відрізок гільзи затискної муфти, зокрема є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю затискної муфти. Згідно з іншою оптимальною конструкцією, зовнішня різь з'єднувального стрижня є основною різзю. Подібний з'єднувальний стрижень може забезпечуватись у дешевий і простий спосіб. З'єднувальний стрижень може бути, наприклад арматурним стрижнем. Основна різь уздовж подовжньої осі з'єднувального стрижня є наскрізною. Завдяки цьому забезпечується можливість монтажу з'єднувальних стрижнів із затискними гайками без ускладнень. Згідно з іншою оптимальною конструкцією, дві затискні гайки є виконаними ідентично одна одній. Також можливим є варіант, у якому затискні гайки відрізняються одна від одної. Зокрема перша ексцентричність першої затискної гайки може відрізнятися від другої ексцентричності другої затискної гайки. Згідно з іншою оптимальною конструкцією, перша затискна гайка на першому кінці нагвинчується на з'єднувальний стрижень, а друга затискна гайка на другому кінці, розташованому навпроти першого кінця, нагвинчується на з'єднувальний стрижень. Завдяки цьому, спрощується з'єднання двох кінців стрижнів двох сусідніх конструктивних елементів. В іншій оптимальній конструкції, в якій подовжня вісь з'єднувального стрижня розташовується, зокрема під відмінним від нуля кутом нахилу відносно першої подовжньої осі затискної гайки та/або відносно другої подовжньої осі затискної гайки, гнучкість пристрою додатково збільшується. Кут нахилу при цьому може становити щонайбільше 1,2°, зокрема щонайбільше 1,1° у ще кращому варіанті - щонайбільше 1,0°. Зокрема забезпечується можливість з'єднання один з одним двох сусідніх конструктивних елементів, розташування яких має ексцентричність, яка є більшою за суму окремих значень ексцентричності затискних гайок, таким чином, щоб стало неможливим врівноваження лише через суму окремих значень ексцентричності затискних гайок. Представлені у формулі винаходу особливості, а також представлені далі у прикладах виконання особливості є придатними для вдосконалення предмета винаходу, окремо або у комбінації одна з одною. Відповідні комбінації особливостей не є обмежувальними для вдосконалення предмета винаходу, а по суті представляють лише приклади. Інші особливості, переваги та деталі винаходу стануть зрозумілими з представленого нижче опису прикладів виконання за допомогою фігур. Серед них: фіг. 1 представляє механізм згідно з винаходом, який з'єднує між собою два розташовані ексцентрично відносно один одного стрижні, фіг. 2 представляє збільшене зображення у піврозрізі іншої форми виконання механізму згідно з винаходом, що відповідає фіг. 1, фіг. 3 є зображенням згідно з виглядом у напрямку стрілки III з фіг. 2, фіг. 4 є зображенням затискної гайки, що відповідає фіг. 2, фіг. 5 є виглядом у напрямку стрілки V з фіг. 4, фіг. 6 є зображенням затискної муфти, що відповідає фіг. 2, фіг. 7 є виглядом у напрямку стрілки VII з фіг. 6, фіг. 8 є зображенням іншої форми виконання механізму згідно з винаходом, що відповідає фіг. 2, фігури з 9 по 12 представляють послідовність стадій монтажу механізму згідно з винаходом для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів, фіг. 13 представляє пристрій для з'єднання двох сусідніх конструктивних елементів відповідним стрижнем у першому варіанті розташування, фіг. 14 представляє пристрій згідно з фіг. 13 в іншому варіанті розташування, фіг. 15 є зображенням пристрою згідно з іншою формою виконання, що відповідає фіг. 14, і фігури з 16 по 18 є схематичними зображеннями можливих варіантів розташування пристрою згідно з винаходом. Механізм, в цілому позначений номером 1 на фіг. 1, служить для з'єднання першого, показаного на фіг. 1 зліва стрижня 2 з показаним на фіг. 1 справа стрижнем 3. Стрижні 2, 3 є відповідно виконаними як арматурні стрижні. Стрижні 2, 3 відповідно мають зовнішню основну різь, яка є безкінечно нанесеною. Зокрема, зовнішню основну різь наносять з відповідних торцевих сторін стрижнів 2, 3, тобто, з двох сторін. Стрижні 2, 3 на зовнішньому діаметрі можуть мати принаймні одне сплощення та дві розташовані паралельно одна одній сплощені поверхні, 3 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 завдяки чому стрижні 2, 3 відповідно маніпулюються за допомогою одного інструмента, таким чином щоб забезпечувалася можливість повороту відповідної подовжньої осі 4, 5 стрижня. Стрижні 2, 3 розташовуються ексцентрично відносно один одного, тобто, перша подовжня вісь 4 стрижня та друга подовжня вісь 5 стрижня розташовуються на відстані одна від одної. Зокрема, обидві подовжні осі 4, 5 стрижнів розташовуються паралельно одна одній. Перший стрижень 2 є угвинченим у перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти внутрішнього отвору 7 затискної муфти 8. Перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти відповідає основній різі першого стрижня 2. На першому стрижні 2 на затискній муфті 8 передбачено першу контргайку 9. Зокрема перша контргайка 9 є затягнутою з визначеним початковим крутним моментом на затискній муфті 8. Початковий крутний момент може бути визначений з врахуванням критеріїв, пов'язаних з безпекою. Зокрема ці критерії служать для уникнення визначеного ступеня ковзання. На другому відрізку 10 внутрішньої різі затискної муфти затискна гайка 11 з відповідним відрізком 12 зовнішньої різі затискної гайки є угвинченою у затискну муфту 8. Затискна гайка 11 має орієнтований уздовж подовжньої осі 13 затискної гайки внутрішній отвір 14 затискної гайки, у якому передбачено відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки. У відрізку 15 внутрішньої різі затискної гайки 11 угвинчено другий стрижень 3. Другу контргайку 16 передбачено для другого стрижня 3 на механізмі 1, зокрема на затискній гайці 11, і вона є аналогічною першій контргайці 9. При показаному на фіг. 1 розташуванні, перша подовжня вісь 4 стрижня є орієнтованою концентрично подовжній осі затискної муфти 17. Друга подовжня вісь 5 стрижня є орієнтованою концентрично з подовжньою віссю 13 затискної гайки. Перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти та другий відрізок 10 внутрішньої різі затискної муфти відповідно є орієнтованими концентрично з подовжньою віссю 17 затискної муфти.Відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю 13 затискної гайки. Відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки, яка у представленому на фіг. 1 угвинченому стані затискної гайки 11 розташовується у затискній муфті 8 з відмінною від нуля ексцентричністю е на відстані від подовжньої осі 17 затискної муфти. Ексцентричність е відповідає відстані подовжньої осі 18 внутрішньої різі затискної гайки від подовжньої осі 13 затискної гайки. Подовжня вісь 13 затискної гайки та подовжня вісь 17 затискної муфти розташовуються концентрично одна з одною. Далі з посиланням на фігури з 2 по 7 механізм 1 пояснюється докладніше. Механізм 1 включає затискну муфту 8 та угвинчену в неї затискну гайку 11. Затискна муфта 8 уздовж подовжньої осі 17 затискної муфти має внутрішній отвір 7 затискної муфти. Від першої представленої зліва на фіг. 2 торцевої сторони 19 затискної муфти 8 простягається перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти, який служить для угвинчування першого стрижня 2 у затискній муфті 8. Перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти має перший діаметр di1 різі затискної муфти. Перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти є орієнтованим концентричним з подовжньою віссю 17 затискної муфти. Внутрішній отвір 7 затискної муфти також має другий відрізок 10 внутрішньої різі затискної муфти, який від другої торцевої сторони 20 затискної муфти 8 простягається уздовж подовжньої осі 17 затискної муфти і концентрично з нею. Другий відрізок 10 внутрішньої різі затискної муфти має другий діаметр di2 різі затискної муфти. Другий діаметр di2 різі затискної муфти є більшим за перший діаметр di1 різі затискної муфти. Вважається, що: di2>di1, зокрема, di2>1,5·di1. Згідно з показаним прикладом виконання, перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти є виконаним як перша основна різь. Перша основна різь має перший крок основної різі. Другий відрізок 10 внутрішньої різі затискної муфти згідно з показаним прикладом виконання є виконаним як метрична звичайна різь. Метрична звичайна різь має крок звичайної різі. Крок звичайної різі є меншим за перший крок основної різі першої основної різі першого відрізка 6 внутрішньої різі затискної муфти. Уздовж подовжньої осі 17 затискної муфти між першим відрізком 6 внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком 10 внутрішньої різі затискної муфти розташовується відрізок 21 гільзи затискної муфти. Відрізок 21 гільзи затискної муфти може не мати різі. Відрізок 21 гільзи затискної муфти розташовується концентрично з подовжньою віссю 17 затискної муфти. Відрізок 21 гільзи затискної муфти має діаметр di3 гільзи затискної муфти, який є більшим за перший діаметр di1 різі затискної муфти. Зокрема вважається: di3>di1, зокрема di3>1,5·di1. Діаметр di3 гільзи затискної муфти по суті відповідає другому діаметрові d i2 різі затискної муфти. Зокрема діаметр di3 гільзи затискної муфти є ідентичним внутрішньому діаметрові другого відрізка 10 внутрішньої різі затискної муфти. Внутрішній діаметр другого відрізка внутрішньої різі затискної муфти є дещо меншим за другий діаметр di2 різі затискної муфти. Уздовж подовжньої 4 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 осі 17 затискної муфти відрізок 21 гільзи затискної муфти має довжину l SH гільзи затискної муфти. Затискна гайка 11 є угвинченою у затискну муфту 8. Це означає, що затискна гайка 11 у знімному режимі з'єднується з затискною муфтою 8. Затискна гайка 11 може бути замінена навпроти затискної муфти 8. Затискна гайка 11 також позначається як замінна деталь. Зокрема, можливим є виготовлення для затискної муфти 8 кількох затискних гайок 11, причому затискні гайки 11 відповідно мають різні значення ексцентричності. Завдяки цьому, забезпечується можливість врівноваження за допомогою затискної муфти 8 різних великих, зокрема донині невідомих значень ексцентричності е, розташованих відносно один одного стрижнів. Затискна гайка 11 має подовжню вісь 13 затискної гайки, уздовж якої проходить внутрішній отвір 14 затискної гайки. Затискна гайка 11 має відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки. Відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки відповідає другому відрізкові 10 внутрішньої різі затискної муфти для угвинчування затискної гайки 11 у затискну муфту 8. Це означає, що, згідно з показаним прикладом виконання, відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки є виконаним як метрична звичайна різь. Відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки має діаметр зовнішньої різі затискної гайки, який відповідає другому діаметрові di2 різі затискної муфти. Відрізок 12 зовнішньої різі затискної гайки є орієнтованим концентрично з подовжньою віссю 13 затискної гайки. Затискна гайка 11 також має розташований у внутрішньому отворі 14 затискної гайки відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки. Відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки простягається уздовж усієї довжини внутрішнього отвору 14 затискної гайки. Відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки є виконаним як друга основна різь і служить для угвинчування другого стрижня 3 у механізм 1, зокрема, у затискну гайку 11. Друга основна різь включає другий крок основної різі. Згідно з показаним прикладом виконання, основні різі першого відрізка 6 внутрішньої різі затискної муфти та відрізка 15 внутрішньої різі затискної гайки є виконаними ідентично і мають ідентичні кроки основної різі та ідентичні діаметри d i1 різі. Основна різь може бути виконаною по-різному для з'єднання один з одним стрижнів 2, 3, які мають різний зовнішній діаметр та/або різний крок різі. Виконання основної різі першого відрізка 6 внутрішньої різі затискної муфти та відрізка 15 внутрішньої різі затискної гайки є незалежними одне від одного. Скоріше конструкція відповідної основної різі залежить від угвинчуваного стрижня 2, 3. Відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки має діаметр di4 внутрішньої різі затискної гайки, який, згідно з показаним прикладом виконання, є ідентичним першому діаметрові різі затискної муфти. Вважається: di1=di4. Відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки. У змонтованому стані механізму 1, тобто, в угвинченому стані затискної гайки 11 у затискній муфті 8, подовжня вісь 13 затискної гайки та подовжня вісь 17 затискної муфти розташовуються концентрично одна з одною. Подовжня вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки з відмінною від нуля ексцентричністю е розташовується на відстані від подовжньої осі 17 затискної муфти. Ексцентричність е становить, зокрема, принаймні 0,1·di1, у кращому варіанті - 0,2·di1, і у ще кращому варіанті - 0,25·di1. Затискна гайка має відрізок 22 затискної гайки для інструмента, який перпендикулярно подовжній осі 13 затискної гайки має ексцентричний контур у формі шестигранного профілю. Подібна зовнішня шестигранна форма є особливо придатною для регулювання за допомогою одного інструмента, зокрема вилчастого ключа. Завдяки цьому спрощується маніпулювання та/або регулювання затискної гайки 11 на затискній муфті 8. Також можливим є варіант, у якому затискна муфта 8 має відповідний, не представлений на фігурах 2, 3 відрізок затискної муфти для інструмента. Далі з посиланням на фіг. 8 описується другий приклад виконання винаходу. Ідентичні за конструкцією деталі мають такі самі умовні позначення, як у першому прикладі виконання, на опис якого робиться посилання. Різні за конструкцією, але однакові за функціями деталі мають такі самі умовні позначення з додаванням літери "а". Суттєва відмінність від першого прикладу виконання полягає в тому, що відрізок 21а гільзи затискної муфти уздовж подовжньої осі 17 затискної муфти має збільшену довжину lSH гільзи затискної муфти. Далі за допомогою фігур з 9 по 12 докладніше пояснюється монтаж механізму згідно з винаходом 1 для з'єднання першого стрижня 2 з другим стрижнем 3. У вихідній позиції згідно з фіг. 9 на перший стрижень 2 нагвинчується затискна муфта 8 механізму 1 на першому відрізку 6 внутрішньої різі затискної муфти. За допомогою першої контргайки 9 перший стрижень 2 тримається у затискній муфті 8. У затискній муфті 8 затискна гайка 11 є загвинченою на другому 5 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відрізку 10 внутрішньої різі затискної муфти. Другий стрижень 3 має бути з'єднаний з першим стрижнем 2 через механізм 1. На другому стрижні 2 вже є закріпленою друга контргайка 16 для тримання другого стрижня 3 у затискній гайці 11 механізму 1. У механізм 1 вводять другий стрижень 3. Введення вимагається через те, що компоненти, які мають з'єднуватися один з одним, зокрема стрижні 2, 3, перебувають у визначеному стані або у неповоротному стані. Визначений стан виявляється, наприклад через проміжок між двома готовими компонентами, які мають з'єднуватись один з одним. Неповоротний стан може виникати, наприклад, у разі, коли стрижні, які мають з'єднуватися один з одним ексцентрично відносно один одного, перебувають у незмінній позиції відносно один одного, наприклад через бетонування. Другий стрижень 3, згідно з розташуванням, показаним на фігурах з 9 по 12, розташовується без можливості переміщення уздовж другої подовжньої осі 5 стрижня. Однак другий стрижень 3 обертається навколо другої подовжньої осі 5 стрижня. Завдяки цьому забезпечується можливість його вигвинчування вліво з детально не показаної різі представленого на фіг. 10 справа готового компонента. Зокрема, для цього муфту закріплюють у готовому компоненті, наприклад, шляхом бетонування. Другий стрижень 3 з його другою подовжньою віссю 5 стрижня розташовується ексцентрично до першої подовжньої осі 4 першого стрижня 2. Зокрема, друга подовжня вісь 5 другого стрижня 3 розташовується ексцентрично подовжній осі 18 внутрішньої різі затискної гайки 11. Через угвинчування або вигвинчування затискної гайки 11 відносно затискної муфти 8 подовжня вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки переміщується по круговій траєкторії з радіусом відповідно до ексцентричності є навколо подовжньої осі 17 затискної муфти. Оскільки перший відрізок 6 внутрішньої різі затискної муфти та другий відрізок 10 внутрішньої різі затискної муфти відповідно розташовуються концентрично з подовжньою віссю 17 затискної муфти, перший стрижень 2 з першою подовжньою віссю 4 стрижня також розташовується концентрично з подовжньою віссю 17 затискної муфти. Це означає, що угвинчування або вигвинчування затискної гайки 11 відносно затискної муфти 8 веде до відносного зміщення подовжньої осі 18 внутрішньої різі затискної гайки відносно першої подовжньої осі 4 стрижня. Угвинчувальний або вигвинчувальний рух затискної гайки 11 на фіг. 11 представлено подвійною стрілкою 23. Угвинчування/вигвинчування у напрямку стрілки 23 служить для приведення механізму 1, який являє собою ексцентричний натяжний замок, у потрібний ексцентричний стан. При відрегульованому розташуванні, при якому подовжня вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки розташовується концентрично з другою подовжньою віссю 5 другого стрижня 3, угвинчування другого стрижня 3 у затискну гайку 11 може бути неможливим, оскільки місце зачеплення основної різі другого стрижня 3 не відповідає розташуванню відрізка 15 внутрішньої різі затискної гайки. З відрегульованої позиції, в якій подовжні осі 5, 18 є співвісними, затискну гайку 11 відповідно загвинчують на 360° навколо подовжньої осі 13 затискної гайки у затискну муфту 8 або вигвинчують із затискної муфти 8. Це осьове регулювання відбувається доти, доки осьова позиція основної різі другого стрижня 3 не починає збігатися з осьовою позицією відрізка 15 внутрішньої різі затискної гайки. Це осьове регулювання дозволяє врівноважувати різні кроки різі метричної звичайної різі відрізка зовнішньої різі затискної гайки з одного боку та основної різі відрізка 15 внутрішньої різі затискної гайки з іншого боку. Відразу після регулювання затискної гайки 11 у напрямку обертання навколо подовжньої осі 13 затискної гайки та в осьовому напрямку відносно другого стрижня 3 другий стрижень 3 через обертальний рух у напрямку стрілки 24 на фіг. 12 угвинчується у відрізок 15 внутрішньої різі затискної гайки 11. За допомогою контргайки 16 другий стрижень 3 тримається на затискній гайці 11. Далі з посиланням на фіг. 13 та 14 описується пристрій згідно з винаходом. Ідентичні за конструкцією деталі мають такі самі умовні позначення, як у двох перших прикладах виконання, на опис яких робиться посилання. Суттєва різниця полягає в тому, що пристрій 25 має першу затискну гайку 11 та другу затискну гайку 26, які з'єднуються одна з одною за допомогою з'єднувального стрижня 27. З'єднувальний стрижень 27 має подовжню вісь 28 з'єднувального стрижня, а також зовнішню різь 29 з'єднувального стрижня. Зовнішня різь 29 з'єднувального стрижня служить для угвинчування у перший відрізок 15 внутрішньої різі першої затискної гайки 11 та у другий відрізок 35 внутрішньої різі другої затискної гайки 26. Затискні гайки 11, 26, зокрема є виконаними ідентично і розташовуються вісесиметрично одна одній на з'єднувальному стрижні 27. Це означає, що затискні гайки 11, 26 відповідними відрізками 22, 30 для інструмента є орієнтованими одна до одної. Обидві затискні гайки 11, 26 відповідно тримаються за допомогою другої контргайки 16. 6 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Згідно з показаним на фіг. 13 розташуванням, перша затискна гайка 11 з першою подовжньою віссю 18 внутрішньої різі затискної гайки, з'єднувальний стрижень 27 з подовжньою віссю 28 з'єднувального стрижня та друга затискна гайка 26 з другою подовжньою віссю 32 внутрішньої різі затискної гайки розташовуються концентрично одне з одним. Зазначені подовжні осі 18, 28, 32 відносно першої подовжньої осі 4 показаного зліва на фіг. 13 першого стрижня 2 з одного боку і відносно другої подовжньої осі 5 стрижня другого стрижня 3, який показано на фіг. 13 справа, розташовуються зі зміщенням угору. Зокрема дві подовжні осі стрижнів 4, 5 розташовуються концентрично одна з одною. Завдяки тому, що затискна гайка 11 має першу ексцентричність e1, а друга затискна гайка 26 має другу ексцентричність е2, які є ідентичними, показники ексцентричності e1, e2 при протилежному розташуванні компенсуються, таким чином, що пристрій 25, згідно з винаходом, забезпечує можливість з'єднання стрижнів 2, 3, які також можуть бути розташовані концентрично один з одним. Друга затискна гайка 26 охоплює орієнтований уздовж другої подовжньої осі 31 затискної гайки другий внутрішній отвір затискної гайки. Уздовж другого внутрішнього отвору затискної гайки простягається другий відрізок 35 внутрішньої різі затискної гайки, який є виконаним як метрична звичайна різь і має другий діаметр внутрішньої різі затискної гайки. Метрична звичайна різь також має другу подовжню вісь 32 внутрішньої різі затискної гайки. Друга подовжня вісь 32 внутрішньої різі затискної гайки розташовується з відмінною від нуля другою ексцентричністю е2 на відстані від другої подовжньої осі 31 затискної гайки. Друга затискна гайка 26 також охоплює другий відрізок зовнішньої різі затискної гайки, таким чином, щоб друга затискна гайка 26 могла угвинчуватись у відповідну другу затискну муфту 33. Відповідно, перша затискна гайка 11 угвинчується у першу затискну муфту 8. Затискні муфти 8, 33 відповідно закріплюються на відверненому від затискних гайок 11, 26 кінці першою контргайкою 9. Згідно з зображенням на фіг. 13, пристрій 25 також включає обидві затискні муфти 8, 33. Також можливим є варіант, у якому пристрій 25 охоплює лише одну з двох затискних муфт 8, 33 або не охоплює жодну з затискних муфт 8, 33. Перша подовжня вісь 4 стрижня є орієнтованою концентрично з першою подовжньою віссю 17 затискної муфти. Друга подовжня вісь 5 стрижня є орієнтованою концентрично з другою подовжньою віссю 34 затискної муфти. Завдяки тому, що дві подовжні осі 4, 5 стрижнів є орієнтованими концентрично одна з одною, дві подовжні осі 17, 34 затискної муфти також є орієнтованими концентрично одна з одною. Далі з посиланням на фіг. 14 описується другий приклад виконання пристрою згідно з винаходом. Ідентичні за конструкцією деталі мають такі самі умовні позначення, як у першому прикладі виконання, на опис якого робиться посилання. Суттєвою й єдиною відмінністю є розташування пристрою 25 між двома стрижнями 2, 3. Розташування пристрою 25 видно з монтажної позиції двох стрижнів 2, 3. На відміну від показаного на фіг. 13 розташування, при якому стрижні 2, 3 є вирівняними концентрично один з одним, стрижні 2, 3 при розташуванні згідно з фіг. 14 мають ексцентричність відносно один одного, оскільки показаний справа стрижень 3 є зміщеним угору відносно показаного зліва стрижня 2. Це зміщення вгору компенсується першою ексцентричністю е1 та другою ексцентричністю е2. При цьому затискні гайки 11, 26 на відповідних їм затискних муфтах 8, 33 регулюються таким чином, щоб сума значень ексцентричності e1, е2 була максимальною. Це означає, що перша затискна гайка 11 на першій затискній муфті 8 аналогічно монтажній позиції згідно з фіг. 13 є зміщеною вгору. Це означає, що перша подовжня вісь 18 внутрішньої різі затискної гайки відносно першої подовжньої осі 17 затискної муфти є зміщеною вгору згідно з ексцентричністю е1. Друга затискна гайка 26 є відрегульованою у другій затискній муфті 33 таким чином, що друга подовжня вісь 32 внутрішньої різі затискної гайки є зміщеною донизу відносно другої подовжньої осі 34 затискної муфти згідно з ексцентричністю e2. Представлене через пристрій 25 на фіг. 14 розташування має загальну ексцентричність eges, яка відповідає сумі значень першої ексцентричності е1 та другої ексцентричності е2. При розташуванні згідно з фіг. 14 діє формула: eges=е1+e2. Далі з посиланням на фіг. 14 описується третій приклад виконання пристрою згідно з винаходом. Ідентичні за конструкцією деталі мають такі самі умовні позначення, як у двох перших прикладах виконання, на опис яких робиться посилання. Суттєва відмінність від двох перших прикладів виконання полягає в тому, що у пристрої 25 стрижні 2, 3 є відповідно угвинченими у затискну муфту 8, 33. Показана на фіг. 15 зліва перша затискна муфта 8 по суті відповідає представленій на фіг. 2 затискній муфті 8 і має порівняно зменшену довжину lSH гільзи затискної муфти. Показана на фіг. 15 справа друга затискна муфта 33 по суті відповідає представленій на фіг. 8 затискній муфті 8а з порівнянною довжиною lSH гільзи затискної муфти. Розташований між затискними муфтами 8, 33 з'єднувальний стрижень 7 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 27 розташовується уздовж подовжньої осі 28 з'єднувального стрижня без можливості подовжнього переміщення. З'єднувальний стрижень 27 розташовується з можливістю обертання навколо подовжньої осі 28 з'єднувального стрижня і може бути переміщений по відрізку 15, 29 внутрішньої різі уздовж подовжньої осі 28 з'єднувального стрижня. Затискні гайки 11, 26 є угвинченими у відповідні затискні муфти 8 або 33. Таким чином, затискні муфти 8, 33 є складовими готових конструктивних елементів 36 або 37. Монтажні позиції пристрою 25 згідно з фігурами 13 та 14 схематично представлено на фігурах 16 або 17. Звідси випливає, що у монтажній позиції згідно з фігурами 13, 16 перша ексцентричність e1 та друга ексцентричність е2, які є ідентичними, компенсуються. Дві подовжні осі 17, 34 затискної муфти є орієнтованими концентрично одна з одною. Загальна ексцентричність eges, яка вважається врівноваженою, є нульовою. У монтажній позиції згідно з фігурами 14, 17 дві подовжні осі 17, 34 затискної муфти розташовуються відносно одна одної з загальною ексцентричністю e ges, яка відповідає сумі значень ексцентричності є1 та е2. В обох випадках установки з'єднувальний стрижень 27 з подовжньою віссю 28 з'єднувального стрижня є відповідно орієнтованим паралельно подовжнім осям 17, 34 затискної муфти. Завдяки тому, що з'єднувальний стрижень 27 є виконаним з основною різзю, з'єднувальний стрижень з подовжньою віссю 28 з'єднувального стрижня може бути розташований під кутом нахилу w відносно першої подовжньої осі 13 затискної гайки або відносно першої подовжньої осі 17 затискної муфти та/або відносно другої подовжньої осі 31 затискної гайки або другої подовжньої осі 34 затискної муфти. Подібну монтажну позицію з розташуванням з'єднувальних стрижнів 27 під кутом нахилу w показано на фіг. 18. Для кращого пояснення монтажну позицію згідно з фіг. 18 представлено у збільшеному вигляді. Максимально допустимий кут нахилу w залежить від дозволених допусків при виготовленні з'єднувальних стрижнів 27 з основною різзю та від довжини D з'єднуваних стрижнів уздовж їх подовжніх осей. У конкретному прикладі виконання монтажної позиції згідно з фіг. 18 довжина D складає 0,3 м. З'єднувальний стрижень має зовнішній діаметр 40 мм. Подібний з'єднувальний стрижень 27 забезпечує можливість нахилу n перпендикулярно подовжнім осям 17, 34 уздовж довжини D 6 мм. У подібному прикладі виконання можливим є встановлення затискних гайок 11, 26, які мають відповідну ексцентричність e1=е2=5 мм. У цьому прикладі виконання згідно з показаною на фіг. 18 монтажною позицією загальна ексцентричність eges 16 мм може бути врівноважена. Загальна ексцентричність eges утворюється з суми двох окремих значень ексцентричності е1, e2 та нахилу n. Таким чином, пристрій згідно з винаходом, забезпечує, виходячи з нейтрального з'єднання без зміщення по висоті згідно з монтажною позицією з фіг. 16, можливість врівноваження ексцентрично розташованих компонентів, зокрема стрижнів, до максимальної загальної ексцентричності згідно з фіг. 18. Зрозуміло, що монтажна позиція згідно з фіг. 18 вісесиметрично одній з подовжніх осей 17 або 34 може бути орієнтована вгору або донизу. Пристрій, згідно з винаходом, забезпечує велику свободу дій у врівноваженні розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів або компонентів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 60 1. Механізм (1; 1a) для з'єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів (2, 3), причому механізм (1; 1а) включає: a) затискну муфту (8) з внутрішнім отвором (7) затискної муфти, який проходить уздовж подовжньої осі (17) затискної муфти, яка включає: і) перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти для угвинчування першого стрижня (2) у затискну муфту (8), причому перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти має перший діаметр (di1) різі затискної муфти, іі) другий відрізок (10) внутрішньої різі затискної муфти з другим діаметром (di2) різі затискної муфти, b) затискну гайку (11), яка має внутрішній отвір (14), який простягається уздовж подовжньої осі (13) затискної гайки, яка включає: і) відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування затискної гайки (11) у затискну муфту (8), причому відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки має діаметр зовнішньої різі затискної гайки, іі) відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки для угвинчування другого стрижня (3) у затискну гайку (11), причому відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки має діаметр (di4) внутрішньої різі затискної гайки, і цей відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки має подовжню вісь (18) 8 UA 115229 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані затискної гайки (11) розташована у затискній муфті (8) з відмінною від нуля ексцентричністю (e) відносно подовжньої осі (17) затискної муфти. 2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що має розташований уздовж подовжньої осі (17) затискної муфти між першим відрізком (6) внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком (10) внутрішньої різі затискної муфти відрізок (21) гільзи затискної муфти, який має діаметр (di3) гільзи затискної муфти. 3. Механізм за п. 2, який відрізняється тим, що діаметр (di3) гільзи затискної муфти є більшим за перший діаметр (di1) різі затискної муфти. 4. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що перший відрізок (6) внутрішньої різі затискної муфти включає першу основну різь з першим кроком основної різі. 5. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що другий відрізок (10) внутрішньої різі затискної муфти включає звичайну різь, зокрема метричну звичайну різь, з кроком звичайної різі, який, зокрема, є меншим за перший крок основної різі першої основної різі першого відрізка (6) внутрішньої різі затискної муфти. 6. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки включає другу основну різь з другим кроком основної різі, причому друга основна різь, зокрема, є виконаною ідентично першій основній різі першого відрізка (6) внутрішньої різі затискної муфти. 7. Механізм за будь-яким з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що затискна муфта (8) має відрізок затискної муфти для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі (17) затискної муфти ексцентричний контур, і/або затискна гайка (11) має відрізок (22) затискної гайки для інструмента, який має орієнтований перпендикулярно подовжній осі (13) затискної гайки ексцентричний контур. 8. Пристрій (25; 25а) для з'єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем (2, 3), причому пристрій (25; 25а) включає: a) першу затискну гайку (11), яка має перший внутрішній отвір (14) затискної гайки, який простягається уздовж першої подовжньої осі (13) затискної гайки, яка включає: і) перший відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування першої затискної гайки (11) у відповідну першу затискну муфту (8), причому перший відрізок (12) зовнішньої різі затискної гайки має перший діаметр зовнішньої різі затискної гайки, іі) перший відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки, який має перший діаметр внутрішньої різі затискної гайки та першу подовжню вісь (18) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані першої затискної гайки (11) у першій затискній муфті (8) розташована з відмінною від нуля першою ексцентричністю (e1) відносно першої подовжньої осі (17) затискної муфти, b) другу затискну гайку (26), яка має другий внутрішній отвір затискної гайки, який простягається уздовж другої подовжньої осі (31) затискної гайки, яка включає: і) другий відрізок зовнішньої різі затискної гайки для угвинчування другої затискної гайки (26) у відповідну другу затискну муфту (33), причому другий відрізок зовнішньої різі затискної гайки має другий діаметр зовнішньої різі затискної гайки, іі) другий відрізок (35) внутрішньої різі затискної гайки, який має другий діаметр внутрішньої різі затискної гайки та другу подовжню вісь (32) внутрішньої різі затискної гайки, яка в угвинченому стані другої затискної гайки (26) у другій затискній муфті (33) розташована з відмінною від нуля другою ексцентричністю (е2) відносно другої подовжньої осі (34) затискної муфти, с) зв'язуючий першу затискну гайку (11) та другу затискну гайку (26) з'єднувальний стрижень (27), який має подовжню вісь (28) з'єднувального стрижня, з зовнішньою різзю з'єднувального стрижня для угвинчування у перший відрізок (15) внутрішньої різі затискної гайки та у другий відрізок (35) внутрішньої різі затискної гайки. 9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що має першу затискну муфту (8), яка відповідає першій затискній гайці (11), та/або другу затискну муфту (33), яка відповідає другій затискній гайці (26). 10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що затискні муфти (8, 33) відповідно мають розташований уздовж подовжньої осі (17, 34) затискної муфти між першим відрізком (6) внутрішньої різі затискної муфти та другим відрізком (10) внутрішньої різі затискної муфти відрізок (21) гільзи затискної муфти, який має довжину (lSH) гільзи затискної муфти, що є принаймні удвічі більшою за крок різі зовнішньої основної різі угвинчуваного з'єднувального стрижня, зокрема принаймні утричі, у ще кращому варіанті - у чотири рази більшою. 9 UA 115229 C2 5 10 11. Пристрій за будь-яким з пп. 8-10, який відрізняється тим, що зовнішня різь з'єднувального стрижня є основною різзю, яка, зокрема, проходить уздовж подовжньої осі (28) з'єднувального стрижня. 12. Пристрій за будь-яким з пп. 8-11, який відрізняється тим, що перша затискна гайка (11) та друга затискна гайка (26) є виконаними ідентично. 13. Пристрій за будь-яким з пп. 8-12, який відрізняється тим, що перша затискна гайка (11) нагвинчена на з'єднувальний стрижень (27) на першому кінці, а друга затискна гайка (26) нагвинчена на з'єднувальний стрижень (27) на другому кінці, розташованому навпроти першого кінця. 14. Пристрій за будь-яким з пп. 8-13, який відрізняється тим, що подовжня вісь (28) з'єднувального стрижня розташована під кутом нахилу (w) відносно подовжньої осі (13) першої затискної гайки та/або відносно подовжньої осі (31) другої затискної гайки, причому кут нахилу (w) становить щонайбільше 1,2°, зокрема щонайбільше 1,1°, у ще кращому варіанті щонайбільше 1,0°. 10 UA 115229 C2 11 UA 115229 C2 12 UA 115229 C2 13 UA 115229 C2 14 UA 115229 C2 15 UA 115229 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Max Aicher

МПК / Мітки

МПК: F16B 7/18, E04C 5/16

Мітки: стрижнів, механізм, розташованих, відносної, одного, з'єднання, відповідним, елементів, пристрій, ексцентрично, двох, стрижнем, конструктивних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-115229-mekhanizm-dlya-zehdnannya-dvokh-roztashovanikh-ekscentrichno-vidnosno-odin-odnogo-strizhniv-ta-pristrijj-dlya-zehdnannya-dvokh-konstruktivnikh-elementiv-vidpovidnim-strizhnem.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм для з’єднання двох розташованих ексцентрично відносно один одного стрижнів та пристрій для з’єднання двох конструктивних елементів відповідним стрижнем</a>

Подібні патенти