Роздавальний пристрій для видачі листових виробів, зокрема серветок

Номер патенту: 111649

Опубліковано: 25.05.2016

Автори: Рансхауг Хенрік, Яааккола Янне

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роздавальний пристрій (10) для видачі листових виробів, зокрема серветок, який обладнаний корпусом (20), що складається з задньої стінки (22), дна (30), першої та другої бічних стінок (24, 26) та кришки (28), який відрізняється тим, що кут α між задньою стінкою (22) та дном (30) знаходиться в діапазоні приблизно 50°-70°, що під час використання роздавального пристрою кут β між нормаллю (40) до установної/монтажної поверхні (42), на якій розташований роздавальний пристрій (10), а також задньою стінкою (22) знаходиться в діапазоні приблизно 20°-45°, причому корпус (20) складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72) разом з дном (30), донна секція (72) має внутрішню задню стінку (76), що, починаючи від дна (30) і рухаючись в напрямку верхнього перекриття (31) корпусу (20), має дугоподібний профіль, або ж при тому, що в корпусі (20) на задній стінці (22) та дні (30) розташовано щонайменше два реброподібні елементи, висота яких h в напрямку від задньої стінки (22) до дна (30) поступово збільшується.

2. Роздавальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що отвір (32), призначений для діставання листових виробів, принаймні частково, розташований в дні (30).

3. Роздавальний пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що отвір (32) складається щонайменше з першої та другої відкритих частин (34, 36), причому перша відкрита частина (34) має ширину W1, яка менша за ширину W2 другої відкритої частини (36).

4. Роздавальний пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що отвір (32), крім того, має в своєму складі й третю відкриту частину (38), причому друга відкрита частина (36) розташована між першою та третьою відкритими частинами (34, 38).

5. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, верхня кромка (52) кожного реброподібного елемента (50) має дугоподібну форму.

6. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, принаймні два реброподібні елемента (50) прилягають до отвору (32).

7. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, розташований навпроти дна (30) край (54) принаймні двох реброподібних елементів (50) практично без зміщень переходить у внутрішню поверхню (66) задньої стінки (22).

8. Роздавальний пристрій за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що, коли корпус складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72), внутрішня дугоподібної форми задня стінка (76) своєю зверненою до отвору (32) поверхнею (77) без жодних зміщень переходить в рівну внутрішню поверхню (66) задньої стінки (22) верхнього резервуара (70).

9. Роздавальний пристрій за одним з пп. 1-4, 8, який відрізняється тим, що, коли корпус складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72), в нижній частині (72) розташована внутрішня задня стінка (76) донної секції (72) з відступом (78) від нижнього краю (74) дна (30).

10. Роздавальний пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що нижній край (74) дна (30) донної частини (72) врівень змикається з задньою стінкою (22) верхнього резервуара (70).

11. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кришка (28) виконана з рухомим шарнірним кріпленням до центральної частини донної секції (62) корпусу (20).

Текст

Реферат: Роздавальний пристрій (10) для видачі листових виробів, зокрема серветок, який обладнаний корпусом (20), що складається з задньої стінки (22), дна (30), першої та другої бічних стінок (24, 26) та кришки (28), причому кут α між задньою стінкою (22) та дном (30) знаходиться в діапазоні приблизно 50°-70°. За рахунок цього кута стає простіше діставати такі листові вироби поодинці. UA 111649 C2 (12) UA 111649 C2 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується пристрою для видачі листових виробів, зокрема, серветок, що обладнаний корпусом, який складається з задньої стінки, дна, першої та другої бічних стінок та кришки. Таким, чином цей винахід не має жодного безпосереднього стосунку до роздавального пристрою, що здійснює видачу рулонного паперу, причому рулонний папір таким пристроєм розділяється на окремі сегменти. Крім того, цей винахід не стосується таких роздавальних пристроїв, які здійснюють видачу продуктів у вигляді згорнутих в рулон сегментів, що розділені між собою, наприклад, шляхом перфорації. В рамках цього винаходу під листовими виробами розуміють, зокрема, серветки, хоча й можуть також розуміти, наприклад, паперові рушники, туалетний папір, кухонні рушники, вологі серветки тощо. В принципі вони можуть бути вироблені з тканини чи тканиноподібних матеріалів або ж навіть, наприклад, з так званої нетканої чи гібридної нетканої тканини або нетканих тканиноподібних матеріалів. В рамках цього винаходу під тканиною слід розуміти, зокрема, виріб, який відповідає вимогам норми DIN 6730. Відповідно, тканина представляє собою виріб, який цілком або переважно складається з целюлозних волокон з тонким та м'яким ступенем крепування, що є результатом крепування за технологією закритого формування в папероробній машині з вмістом абсолютно сухої речовини понад 90 %, виконаний з одного або декількох шарів, характеризується неабиякою здатністю вбирати вологу, а також має масу на одиницю площі індивідуального шару до крепування 5 %. В рамках цього винаходу під тканиноподібним матеріалом слід розуміти, зокрема, матеріал, який, на відміну від тканинного матеріалу, виробляється за рахунок змін в процесі сушіння. Згідно з нормою DIN 6730 тканиноподібний матеріал представляє собою виріб, що переважно складається з целюлозних волокон з крупним та широким крепуванням і виготовлений за технологією відкритого формування, який пройшов процес сухого крепування в папероробній машині, а також виконаний з одного або декількох шарів, причому маса на одиницю площі шару до крепування складає 24 %. Такий матеріал може також виготовлятися й з макулатури. Відокремлені один від одного, тобто роздільні листові вироби, в тому числі відділені один від одного лише шляхом перфорації, хоча й сполучені один з одним, вироби, що наведені вище у вигляді прикладу, можуть бути складені різними способами. Загальноприйнятими способами складання є W-подібне, Z-подібне та V-подібне складання. Винайдений роздавальний пристрій придатний для всіх вищеназваних способів складання. Переважно використовуються розділені вироби з Z-подібним та V-подібним способом складання. Роздавальні пристрої, призначені для відокремлених один від одного, роздільних листових виробів, функціонують за рахунок дії сили тяжіння стосу, утвореного з листових виробів, які розміщені в відповідному роздавальному пристрої. Також відомі роздавальні пристрої, які на стос листових виробів додатково спричиняють тиск за допомогою, наприклад, пружинного пристрою. Недоліком відомих роздавальних пристроїв головним чином є те, що нерідко користувач подібного роздавального пристрою не може дістати з нього бажані один чи два листових вироби, а одразу декілька таких виробів, або ж що вони навіть без стороннього втручання самовільно випадають з пристрою. В заявці US 6,892,898 В1 згадуються різні відомі пристрої, що призначені для вирішення вищезгаданої проблеми, а а сама проблема вирішується за допомогою роздавача серветок, обладнаного ножеподібним пристроєм, який, спрацьовуючи, забезпечує відокремлення заданої кількості серветок. В одному з варіантів виконання, обумовлених заявкою US 6,892,898 В1, при цьому оприлюднено ножеподібний пристрій, вертикальна обертова вісь якої розташована в дні корпусу роздавача, а на цій вісі розташовані два приблизно напівкруглі диски, котрі й забезпечують розділення серветок. Однак цей пристрій має дуже затратну й складну механічну побудову, а, отже, й потребує в виробництві великих витрат. Крім того, в заявці ЕР 1662957 В1 оприлюднено роздавач, що призначений для складених вологовбиральних листових виробів, який обладнаний корпусом та опорою, причому ця опора включає в себе основу для кріплення роздавача на горизонтальній поверхні, причому зазначений корпус складається з двох секцій А та В, причому перша секція А, що знаходиться вище точки видачі, є прямою і пролягає по більшій частині довжини корпусу, а друга секція В, що знаходиться нижче точки видачі, розташована по відношенню до першої секції А під кутом і сполучається з отвором роздавача, в зв'язку з чим при встановленні роздавача на горизонтальну поверхню опори перша та друга секції А та В утворюють, відповідно, по відношенню до такої горизонтальної поверхні непрямий кут, причому перша секція А утворює кут, який ближчий до вертикалі, а друга секція В утворює кут, який ближчий до горизонталі. В 1 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 зв'язку з специфічною побудовою отвору оприлюдненого там роздавача, аби дістати одну з розміщених в ньому серветок, користувач оприлюдненого там роздавального пристрою мусить при цьому змінювати своє положення. В заявці WO 00/08995 А1 оприлюднено перехідник для видачі великої кількості укладених у стос або складених виробів, причому такий перехідник виконаний таким чином, що його можна розташувати всередині типового дворулонного роздавача. Цей перехідник обладнаний корпусом, що складається з передньої стінки та розташованої на відстані від передньої стінки задньої стінки й двох рознесених між собою бічних стінок, а також отвору, крізь який здійснюється видача укладених у стос або складених листів. В заявці US 2003/0071050 ΑΙ оприлюднено роздавач для складених паперових виробів, що призначений для зберігання та видачі стосу складених паперових виробів, наприклад, рушників, причому цей роздавач має зовнішній корпус, котрий включає в себе бічні стінки, передню стінку й задню стінку та утворює внутрішній простір, що призначається для розміщення стосу складених паперових виробів; вивідну поверхню, котра виконана практично впритул до дна внутрішнього простору корпусу, причому зазначена вивідна поверхня, принаймні частково, проходить крізь нижню стінку корпусу та, щонайменше частково, через розташовану під кутом нижню стінку корпусу, а така розташована під кутом стінка має ухил вгору в напрямку передньої стінки; вивідний отвір, що виконаний у вивідній поверхні, причому зазначений вивідний отвір пролягає в поздовжньому напрямку вздовж вивідної поверхні і розташований в передньому положенні, на практично увігнутій кромці, який утворюється в розташованій під кутом стінці, а також на рівні свого найбільшого діаметру має ділянку захвату пальцями, що виконана в нижній стінці; причому тут знаходиться велика кількість зубців, які розташовані всередині на зазначеній похилій стінці, які тягнуться від передньої стінки до увігнутої кромки. В заявці US 2001/02220624 ΑΙ оприлюднено роздавальний пристрій для видачі паперових рушників, що обладнаний корпусом, через нижню частину якого можна поодинці діставати паперові рушники. В цій нижній частині міститься подовжений отвір, крізь який може виступати складка найнижче розташованого паперового рушника, так що користувач може його вхопити й дістати зі стосу паперових рушників. Процес діставання вдосконалений шляхом застосування рознесених одна від одної в просторі й спрямованих за своєю конструкцією вгору похилих платформ, які передбачені поблизу переднього боку отвору. Отже завдання цього винаходу полягає в тому, щоб забезпечити роздавальний пристрій для видачі листових виробів, зокрема, серветок, який би мав просту конструкцію і полегшив процес діставання з пристрою таких листових виробів. Завдання це досягається за допомогою роздавального пристрою для видачі листових виробів, зокрема, серветок, який обладнаний корпусом, що складається з задньої стінки, дна, першої та другої бічних стінок та кришки, причому кут α між задньою стінкою та дном знаходиться в діапазоні від приблизно 50° до приблизно 70°, або, в чому перевага, в діапазоні від приблизно 52° до приблизно 66°, або, в чому більша перевага, в діапазоні від приблизно 55° до приблизно 65°, або, в чому ще більша перевага, в діапазоні від приблизно 56° до приблизно 62°. На диво виявилось, що вже за рахунок одного лише специфічного утворення кута α користувачеві винайденого роздавального пристрою стає простіше дістати один з розміщених в ньому листових виробів, зокрема, серветок. Це стало можливим, з одного боку, завдяки покращеній видимості отвору для користувача, розташованого в дні корпусу винайденого роздавального пристрою, а з іншого боку, завдяки тому, що в результаті спричиненого специфічним кутом α розташування дня сила, що діє на стос розташованих всередині корпусу листових виробів в області дна корпусу змінилась настільки, що на листові вироби, які знаходяться біля дна, діють слабші сили, й тим саме стає простіше діставати такі листові вироби. В особливо вигідному варіанті виконання цього винаходу винайдений роздавальний пристрій, на додаток до специфічно утвореного кута а, між нормаллю щодо установної або монтажної поверхні, на якій може бути розташований роздавальний пристрій, та задньою стінкою має кут β в діапазоні від приблизно 20° до приблизно 45°, або, в чому перевага, в діапазоні від приблизно 25° до приблизно 40°, або, в чому більша перевага, в діапазоні від близько 27° до близько 35°. Нормаль перпендикулярна до установної або монтажної поверхні винайденого пристрою. Його можна розмістити, наприклад, на стійці підприємства громадського харчування або прикріпити його до неї таким чином, щоб надалі поверхнею цієї стійки утворювалась установна або монтажна поверхня, а, відповідно, й нормаль. За рахунок поєднання специфічних кутових діапазонів кутів α та β забезпечується розташування розміщених в корпусі винайденого роздавального пристрою листових виробів, яке настільки 2 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 оптимальне для його користувача, що з корпусу, в чому саме перевага, стає простіше дістати один листовий виріб. Важливо те, що в кращому варіанті виконання винайденого роздавального пристрою отвір для діставання листових виробів, принаймні частково, розташований в дні корпусу винайденого роздавального пристрою. Особливою перевагою є те, що цей отвір виконано винятково в дні корпусу. Тим не менш, може також бути передбачено, що отвір лише частково виконаний в дні, а в решті частково виконаний в нижній частині кришки корпусу. Крім того, винайдений роздавальний пристрій, як описано вище, передбачає ще й альтернативний роздавальний пристрій без визначених вище характеристик, таку конструкцію отвору, що останній складається, щонайменше, з першої та другої відкритих частин, причому перша відкрита частина має ширину W1, що менша, ніж ширина W2 другої відкритої частини. Ще однією перевагою є те, що цей отвір додатково включає в себе й третю відкриту частину, причому відкрита частина розташована між першою та третьою відкритими частинами. Важливо те, що третя відкрита частина має ширину W3, яка відповідає приблизно ширині W1 першої відкритої частини. Важливо те, що ширина W3 третьої відкритої частини поступається ширині W1 першої відкритої частини лише максимум на 15 %. Також важливо те, що ширина W2 перевищує ширину W1 та/або W3 першої та третьої відкритої частини, відповідно, приблизно в 1,4-3 рази або, в чому більша перевага, приблизно в 1,5-2,2 рази. Зовнішній контур першої та третьої відкритих частин при цьому може відображатися, як і в реальності, у вигляді круга, а зовнішній контур другої відкритої частини - як і в реальності, у вигляді еліпса. Перша та друга відкрита частини переважно сполучаються одна з одною суцільним з'єднанням, причому в області такого сполучення утворюються заокруглення. Те ж саме стосується й взаємного розташування другої відкритої частини та третьої відкритої частини. Ширина W1 та W3 першого та/або третьої відкритої частини сформовані таким чином, що вони є меншими, ніж ширина розміщених в корпусі листових виробів, причому ширина W1 або, відповідно, W3 складає не більше, ніж приблизно 60 % від ширини листових виробів, а також, в чому перевага, від приблизно 35 % до приблизно 55 % від ширини листових виробів. Ширина W2 другої відкритої частини, навпаки, складає, щонайменше, 70 % від ширини видаваних листових виробів, або, в чому перевага, щонайменше, 80 %, або, в чому більша перевага, щонайменше, 85 % від неї. Друга та третя відкриті частини мають, що важливо, висоту, яка більше, ніж висота другої відкритої частини, причому вона, в чому перевага, приблизно на 1,22,8 рази або, в чому більша перевага, приблизно на 1,4-2,5 рази більша. Ширина Wl, W2 та/або W3 визначається протилежними внутрішніми краями першої, другої та третьої відкритих частин, причому максимальну відстань один від одного мають протилежні внутрішні краї відповідних відкритих частин. При цьому внутрішні краї трьох відкритих частин розташовані напроти один одного в площині, яка утворюється дном корпусу. Зокрема, за рахунок поєднання специфічного кута α з визначеним вище отвором, а також, в чому більша перевага, з урахуванням специфічного кута β користувачеві стає ще простіше діставати листові вироби з винайденого роздавального пристрою в роздільному вигляді. Роздавальний пристрій, який не має специфічних кутів α та β, а лише визначений вище специфічний отвір, дозволяє, щонайменше, покращити умови, за яких користувач такого роздавального пристрою діставатиме їх. В іншому, ще вигіднішому, варіанті виконання винайдений роздавальний пристрій, зокрема в поєднанні з кутом а, а також, в чому більша перевага, в поєднанні з кутом β чи в поєднанні обох кутів або, в чому ще більша перевага, в поєднанні з визначеним вище конкретним отвором, хоча й без урахування зазначених вище характеристик в альтернативному варіанті виконання, обладнаний розташованими в корпусі на задній стінці та на дні, щонайменше, двома, або, що краще, щонайменше, трьома, або, що ще краще, щонайменше чотирма, або, що навіть ще краще, щонайменше, п'ятьма, або, що навіть ще краще, щонайменше, шістьма реброподібними елементами, висота h яких, в чому перевага, починаючи з одним від задньої стінки й в напрямку до дна, зокрема поступово, зростає, якщо дивитися на дно з боку верхнього перекриття корпусу. Перевагу має те, щоб по зверненому до верхнього перекриття корпусу краю, щонайменше, одного або, що краще, всіх реброподібних елементів висота h менша, ніж висота h по зверненому до дна корпусу краю такого чи, відповідно, таких елементів, причому, що важливо, від зверненого до верхнього перекриття краю одного з таких чи всіх таких реброподібних елементів до зверненого до дна краю одного з таких чи всіх таких елементів висота h поступово збільшується. Ще однією перевагою є те, що до краю, зверненого до дна, нахил по відношенню до верхньої кромки реброподібних елементів збільшується. Перевагою є те, що поздовжня сторона одного з таких чи всіх таких реброподібних елементів, що розташована навпроти верхньої кромки, жорстко з'єднана з задньою стінкою корпусу по всій її довжині. 3 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В особливо вигідному варіанті виконання верхня кромка реброподібного елемента має дугоподібну форму. В рамках цього винаходу верхня кромка, зокрема, сформована навпроти задньої стінки, з якою з'єднаний реброподібний елемент. В особливо вигідному варіанті виконання, принаймні один реброподібний елемент прилягає до отвору, який, принаймні, частково або, що бажано, повністю розташований в дні корпусу роздавального пристрою. При цьому "прилягання" в контексті цього винаходу означає, що з отвором, зокрема, з третьою відкритою ділянкою отвору, як визначено вище, сполучається, щонайменше, один реброподібний елемент або, що бажано, щонайменше, два реброподібні елементи. Це не означає, що реброподібні елементи, які розташовані, зокрема, в області третьої відкритої частини отвору в корпусі, своєю верхньою кромкою безпосередньо змикаються з краєм отвору, зокрема, з зазначеною третьою відкритою частиною цього отвору. Натомість, реберні елементи, примикають до цього отвору своєю їх верхньою кромкою, також можуть бути й трохи рознесені з ним в просторі за рахунок формування відступу від краю отвору. У ще вигіднішому варіанті або, відповідно, в альтернативному варіанті виконання, який має визначені вище характеристики в частині специфічної форми кутів α й β та/або отвору, протилежний дну край, щонайменше, одного з реброподібних елементів або, що бажано, всіх без винятку реброподібних елементів по суті, що бажано, переходить у внутрішню поверхню задньої стінки абсолютно без жодних зміщень. Важливо те, що верхня кромка, щонайменше, одного з таких або, що бажано, всіх таких реброподібних елементів переходить у внутрішню поверхню задньої стінки без жодних зміщень, причому при подвійній конструкції задньої стінки, що складається з внутрішньої задньої стінки та зовнішньої задньої стінки, перехід без жодних зміщень, що бажано, пролягає до внутрішньої поверхні внутрішньої задньої стінки, що звернута до середини корпусу. Особливою перевагою є те, що задня стінка корпусу винайденого роздавального пристрою, принаймні в певній частині, часткової області, виконана подвійною, наприклад, таким чином, що зовнішня стінка, що утворює власне задню стінку, і внутрішня стінка, що слугує внутрішньою поверхнею, відокремлені одна від одної порожниною. За рахунок збільшеної за такої конструкції міцності вказаної секції задньої стінки й уможливлюється, що важливо, описане вище виконання без жодних зміщень. Крім того, за рахунок цього також створюється й майже невидима зона кріплення монтажної частини винайденого роздавального пристрою. За рахунок описаної вище специфічної конструкції реброподібних елементів та їх розташування в корпусі винайденого роздавального пристрою або, відповідно, альтернативного щодо нього роздавального пристрою, з одного боку, розміщені в корпусі листові вироби спрямовуються в бік отвору корпусу, а з іншого боку, згаданими елементами зменшується тертя між поверхнею листових виробів, тобто найнижчим з укладених в стос листових виробів, що звернена до задньої стінки, та, відповідно, верхньою кромкою таких реброподібних елементів. За рахунок стає простішим діставати листові вироби з роздавального пристрою. В ще одному альтернативному варіанті виконання корпус винайденого роздавального пристрою в зазначених вище варіантах виконання складається з верхнього резервуару та донної секції з дном. Верхній резервуар слугує для розміщення листових виробів, зокрема, серветок, а донна секція - для видачі останніх з роздавального пристрою. Особливою перевагою є те, що корпус сформований з верхнього резервуару та донної секції. Двосекційний варіант конструкції корпусу спрощує та, відповідно, здешевлює процес виробництва винайденого роздавального пристрою. З'єднання верхнього резервуару та донної секції, а також самого корпусу здійснюється, в чому перевага, за допомогою розташованих на з'єднувальних поверхнях замикальних елементів. В другому варіанті виконання винайденого роздавального пристрою, альтернативному до варіанту його виконання з, принаймні, двома реброподібними елементами, які, зокрема, можуть бути сформовані також і при поєднанні з кутом α чи, в чому більша перевага, також і при поєднанні з кутом β, або також при поєднанні обох кутів, а також, в чому ще більша перевага, при поєднанні з вище визначеним специфічним отвором з різними відкритими частинами, донна секція обладнана внутрішньою задньою стінкою, що у вигляді дугоподібного прольоту пролягає від дна до верхнього перекриття корпусу, яке утворене верхнім резервуаром. Вигода полягає в тому, що внутрішня дугоподібної форми задня стінка, разом з поверхнею, що звернена до отвору або, відповідно, до внутрішньої частини корпусу, без жодних зміщень переходить в плоску внутрішню поверхню задньої стінки верхнього резервуара. Ще однією перевагою є те, що внутрішня задня стінка донної секції, разом з відступом від нижнього краю дна, розташована в нижній частині. Ще однією перевагою є те, що нижній край нижньої частини донної секції змикається з задньою стінкою верхнього резервуара врівень. 4 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При цьому дугоподібний профіль внутрішньої задньої стінки донної секції від зверненого до дна краю внутрішньої задньої стінки має більший нахил, а в напрямку до зверненого до верхнього перекриття корпусу краю цей нахил зменшується. Отже, дугоподібний профіль внутрішньої задньої стінки може також бути таким чином описаний у відношенні до описаного вище альтернативного варіанту виконання, обладнаного, щонайменше, двома реброподібними елементами, що при з'єднанні верхніх кромок реброподібних елементів за рахунок спільної поверхні внутрішня задня стінка, як описано вище, має плоску форму. За рахунок конструкції внутрішньої задньої стінки з відступом з боку нижнього краю донної секції звернена до отвору або, відповідно, до внутрішньої частини корпусу поверхня внутрішньої задньої стінки, що важливо, без зміщень переходить в плоску внутрішню поверхню внутрішньої задньої стінки верхнього резервуару, причому задня стінка останнього має подвійну конфігурацію. В зв'язку з цим подальші посилання на варіанти виконання стосуватимуться наведеного вище альтернативного варіанту виконання, обладнаного, щонайменше, двома реброподібними елементами. За рахунок специфічної конфігурації внутрішньої задньої стінки процес видачі листових виробів з винайденого альтернативного роздавального пристрою полегшується, оскільки листові вироби спрямовуються в напрямку до отвору корпусу. При цьому за рахунок змикання врівень нижнього краю дна донної секції з задньою стінкою верхньої основи утворюється також корпус, що закритий з усіх боків, за винятком випускного отвору. У ще вигіднішому варіанті виконання роздавального пристрою кришка в центральній нижній області корпусу має рухому конструкцію, зокрема, рухоме шарнірне з'єднання. Особливою перевагою є те, що кришка ця включає в себе не тільки передню стінку корпусу, але й верхню стінку корпусу, утворюючи, таким чином, в поперечному перерізі, по суті, Г-подібну форму. Таке шарнірне з'єднання може бути виконане за рахунок розширень по типу стикових накладок, які розташовані на кінці довгого плеча, що бажано, Г-подібної кришки, і може бути обладнане опорними засобами, які розміщені в відповідної форми кріпленнях на внутрішньому боці першої та другої бічних стінок. Між розширеннями по типу стикових накладок пролягає частина дна, що дозволяє, в свою чергу, говорити про наявність в нижній області кришки кріплення для частини дна корпусу роздавального пристрою. Подібна конфігурація має, зокрема, перевагу в тих випадках, коли отвір повністю розташований в дні корпусу роздавального пристрою. Важливо те, що зрештою кришка сформована врівень з бічними стінками корпусу таким чином, що на товщину кришки у відповідному відступі на краю першої та другої бічних стінок утворюється опорна поверхня. Зрештою кришка може бути, що важливо, обладнана в області передньої стінки віконцем, в якому в друкованій формі або ж і у вигляді голограми чи рухомого зображення, а також у формі дисплею розміщуватиметься реклама. Так само відповідні засоби, що підтримують функцію реклами, можуть бути передбачені й на верхньому перекритті корпусу. Звичайно ж, що також можна передбачити, наприклад, що на передній панелі або на верхньому перекритті кришки будуть створені лише клейкі поверхні під відповідні друковані рекламні засоби. В іншому вигідному варіанті виконання роздавальний пристрій обладнаний монтажною частиною, яка з'єднується з корпусом, причому, в чому перевага, з'єднується вона рознімним способом. При цьому, що важливо, ця монтажна частина може бути виконана у вигляді, схожому на опорний башмак, а, отже, винайдений роздавальний пристрій можна буде розмістити, наприклад, на столі чи на стійці. В порядку альтернативи монтажна частина, наприклад, може також бути виконана у вигляді настінного кронштейна, а, отже, винайдений роздавальний пристрій можна буде прикріпити до стіни. При цьому монтажна частина обладнана, що важливо, монтажною панеллю, на якій передбачені замикальні елементи, і яка може бути з'єднана з задньою стінкою корпусу. Монтажна панель монтажної частини, яка, в чому й перевага, виконана у вигляді, схожому на опорний башмак, при цьому також може бути виконана таким чином, що в її складі буде пружний елемент, який входитиме в зачеплення з виїмкою в задній стінці корпусу. Тоді при натисненні користувачем на пружний елемент за відхиленої кришки корпусу останній можна бути легко від'єднати від монтажної частини. Монтажна частина слугує установною або, відповідно, монтажною поверхнею для роздавального пристрою. Якщо виходити з цього, то, як згадувалося вище, в одному з варіантів виконання цього винаходу можна розрахувати нормаль для визначення кута β. При цьому монтажна частина обладнана з'єднувальним елементом, який знаходиться по відношенню до установно-монтажної поверхні перпендикулярно, і яким також можна скористатись як орієнтиром для утворення нормалей. Ці та інші переваги описаного в цьому документі винаходу будуть далі роз'яснені докладніше з посиланням на перелічені нижче рисунки. На них, відповідно, показано: 5 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 1: вигляд спереду першого варіанту виконання винайденого роздавального пристрою; Фіг. 2: вигляд зверху на роздавальний пристрій, зображений на Фіг. 1; Фіг. 3: вигляд збоку роздавального пристрою, зображеного на Фіг. 1; Фіг. 4: вигляд роздавального пристрою, зображеного на Фіг. 1, в перспективі; Фіг. 5: вигляд роздавального пристрою, зображеного на Фіг. 1, в перспективі й з відкритою кришкою; Фіг. 6: вигляд збоку поперечного перерізу лише через корпус роздавального пристрою, зображеного на Фіг. 1, причому переріз проходить по центральній площині між першою та другою бічними стінками корпусу; Фіг. 7: вигляд в перспективі поперечного перерізу лише корпусу, зображеного на Фіг. 6; Фіг. 8: альтернативний варіант виконання винайденого роздавального пристрою, що має наскрізну дугоподібної форми внутрішню задню стінку, в поперечному перерізі; Фіг. 9: вигляд в перспективі донної секції згідно з альтернативним варіантом виконання, зображеним на Фіг. 8; а також Фіг. 10: вигляд в перспективі крізь альтернативний варіант виконання, зображений на Фіг. 8. По-перше, слід виходити з того, що сукупністю показаних на рисунках ознак цей винахід не обмежується. Навпаки, розкриті відповідно в описі, в тому числі в описі рисунків, ознаки можуть поєднуватися з ознаками, що зазначені на самих рисунках. Зокрема, конфігурація показаного на Фіг. 1-7 варіанту виконання винайденого роздавального пристрою з віконцем в передній панелі кришки представляє собою лише одне з можливих конструкційних рішень. Те ж саме стосується, зокрема, й конфігурації шарнірного з'єднання рухомого захисного елемента та його замикання з задньою стінкою або, відповідно, з краями бічних стінок корпусу. Також і зазначена конфігурація реброподібних елементів представляє собою лише одну з можливих конструкцій, як з точки зору їх кількості, так і з точки зору їх дугоподібної конфігурації, як проілюстровано на альтернативному варіанті виконання, зображеному на Фіг. 8-10, який, замість реброподібних елементів, обладнаний наскрізною внутрішньою задньою стінкою 76. Можливі також і інші дугоподібні конфігурації, що, наприклад, мають менші радіуси або ж один однаковий радіус, що простягається по всій довжині верхньої кромки реброподібних елементів. Зрештою, варто також відзначити, що наведені в контексті формули винаходу посилальні позиції жодним чином не обмежують обсягу охорони цього винаходу, а лише відсилають до конкретних прикладів виконання, що показані на рисунках. Так На Фіг. 1 показано винайдений роздавальний пристрій, що відмічений, зокрема, посилальної позицією 10, в комплекті з монтажною частиною 12, яка має форму, схожу на опорний башмак, і складається з опорної панелі 14 та з'єднувального елемента 16, а також з корпусом 20. Корпус 20 включає в себе одну першу бічну стінку 24 та одну другу бічну стінку 26, а також дно 30 з отвором 32 та кришку 28 з віконцем 29. Віконце 29 слугує або для здійснення контролю за наявною кількістю поміщених в корпус 20 листових виробів, зокрема, серветок, або для розміщення рекламних матеріалів будь-якого виду. Крім того, на Фіг. 1 видно специфічну конструкцію отвору 32, що має першу відкриту частину 34, другу відкриту частину 36 та третю відкриту частину 38. При цьому перша відкрита частина 34 має ширину W1, друга відкрита частина 36 має ширину W2, а третя відкрита частина 38 має ширину W3. Ширина W1 першої відкритої частини 34 приблизно дорівнює ширині W3 третьої відкритої частини 38 При цьому перша відкрита частина 34 та третя відкрита частина 38 мають аналогічну форму, при цьому звернена до користувача пристрою 10 перша відкрита частина 34 має трохи більшу висоту, тобто подовжену протяжність в напрямку до користувача. Ширина W1 та W3 першої та третьої відкритих частин 34, 38 складають приблизно 40 % від ширини розміщених в корпусі 20 листових виробів (не показано). В свою чергу, ширина W2 другої відкритої частини 36 складає приблизно 75 % від ширини розміщених в корпусі 20 листових виробів. В решті друга відкрита частина 36 має схожу на поздовжній паз подовжену форму, а також може зображатись в еліпсоподібній формі. Ці три відкриті частини 34, 36 та 38 переходять одна в одну, причому в перехідних ділянках утворюються заокруглення. Зрештою на Фіг. 1 на задній стінці 22 корпусу 20 в області отвору 32 можна також побачити конструкцію з декількох реброподібних елементів 50. В рамках цього винаходу важливо те, що на задній стінці в області отвору 32, який, в чому перевага, повністю розташований в дні 30 корпусу 20, утворений, щонайменше, один реброподібний елемент 50. Так на Фіг. 2 показано роздавальний пристрій 10, зображений на Фіг. 1, у вигляді зверху, де видно отвір 32 корпусу 20. Крім того, тут видно задню стінку 22 корпусу 20, яка, в чому перевага, на своєму зверненому назовні боці по всій своїй площі або, принаймні в частині прилягання кришки 28, має виїмку 25, в якій також передбачені замикальні елементи (див. також Фіг. 5), що призначені для замикання кришки 28 з корпусом 20. 6 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Так на Фіг. 3 показано роздавальний пристрій 10, зображений на Фіг. 1, у вигляді збоку, де чітко видно, зокрема, утворення кутів α та β. Кут α розміщений між задньою стінкою 22 та дном 30 і становить тут близько 60°. Кут β утворюється нормаллю 40, яка має форму перпендикуляра до монтажної поверхні 42 роздавального пристрою 10, та задньою стінкою 22 і становить близько 30°. Слід також зазначити, що на своєму нижньому боці опорна панель 14 має підсилювальні розпірки, а також ніжки, причому ніжки ці захищені, зокрема, силіконовими підкладками або аналогічними нековзними матеріалами, завдяки чому роздавальний пристрій 10 має надійну фіксацію. На Фіг. 4 показано вигляд в перспективі розподільного пристрою 10, зображеного на Фіг. 1, де, зокрема, видно, що в центральній нижній частині 62 присутнє шарнірне з'єднання кришки 28, в той час як передня частина донної секції 64 розташована в виїмці кришки 28, що утворена за рахунок розширень по типу стикових накладок 58.1 та 58.2. До того ж передня частина донної секції 64 має злегка заокруглену форму. На Фіг. 5 роздавальний пристрій 10, що зображений на Фіг. 1, показано з відкритою кришкою 28. З внутрішнього боку на кожній поздовжній стороні кришка 28 обладнана установними засобами 48.1, 48.2 та 48.3, які при цьому примикають до бічних стінок 24 та 26, і які при закриванні кришки 28 вирівнюють її положення задля утворення прямого й щільного замаскованого стику між кришкою 28 та краями бічних стінок 24 та 26, а також забезпечують фіксацію кришки 28 на краях бічних стінок 24 та 26 корпусу 20. На Фіг. 5 можна побачити шарнірне з'єднання кришки 28 на бічних стінках 24 та 26 корпусу 20, причому тут чітко видно розширень по типу стикових накладок 58.1 та 58.2, які на боці, оберненому до внутрішнього боку бічних стінок 24 та 26 корпусу 20, мають по виступу (тут не показано), що входить в зачеплення з відповідної форми виїмкою (тут не показано), розташованою на внутрішньому боці бічних стінок 24 та 26 корпусу 20, і утворюють тим самим засоби шарнірного з'єднання 60.1 та 60.2. Кришка 28 виконана єдиним цілим з верхнім перекриттям 31 корпусу 20. На верхньому перекритті 31 кришки 28 та в області задньої стінки 22, що звернена до верхнього перекриття 31, розташовані замикальні елементи 21 та, відповідно, 27, за допомогою яких здійснюється замикання рухомої кришки 28 на корпусі 20. Крім того, на Фіг. 5, зокрема, можна побачити конфігурацію реброподібних елементів 50. На задній стінці 22 корпусу 20 в області отвору 32, що в дні 30 корпусу 20, загалом розташовано шість таких елементів, і кожен з них окремо кріпиться до задньої стінки 22 та дна 30 зверненою до них відповідно кромкою. За рахунок цього утворюються відкриті верхні кромки 52, які слугують опорною поверхнею для листових виробів, що виймаються. Своїм краєм 54 реброподібні елементи 50 без жодних зміщень переходять у внутрішню поверхню 66 задньої стінки 22. З цього привод слід звернутись до роз'яснень до Фіг. 6. Реброподібні елементи 50 мають вільну верхню кромку 52 з дугоподібним контуром, за рахунок чого листові вироби подаються в напрямку отвору 32. Крім того, на Фіг. 5 видно, що до отвору 32 в дні 30 примикає, тобто прилягає, близько трьох реброподібних елементів 50, утворюючи при цьому вузький відступ. В решті на Фіг. 5 також видно ребро міцності 44, що розташоване на внутрішньому боці бічної стінки 24 (і, відповідно, розташоване на внутрішньому боці бічної стінки 26), товщина якого, починаючи з зовнішнього краю бічних стінок 24 та 26, поступово збільшується, допоки воно не досягає платформи 46, яка прилягає до задньої стінки 22. Завдяки цьому ребру міцності 44, при вкладанні листоподібних виробів в корпус 20 останнім додається певного натяжіння, а в решті забезпечується те, що вони відносно один одного не рухаються тощо, внаслідок чого діставати ці листові вироби через отвір 32 стає складніше. Крім того, завдяки цьому ребру міцності 44, в області зовнішніх країв бічних стінок 24 та 26 утворюється відступ 45, внаслідок чого за рахунок захоплення країв кришки 28 при закритті кришки 28 уможливлюється щільне замикання з корпусом 20 з одночасним утворенням прихованого стику. І, нарешті, на Фіг. 5 також можна побачити механізм замикання 19 детально не показаної тут монтажної панелі (див. також Фіг. 6-7) монтажної частини 12. Так на Фіг. 6 зображений розріз вздовж уявної середньої площини, що проходить між бічними стінками 24 та 26, а саме вигляд його збоку. Тут також можна чітко побачити конфігурацію ребра жорсткості 44 на внутрішній поверхні бічної стінки 24. Аналогічним чином на Фіг. 6 видно монтажну панель 18 монтажної частини 12, яка розташована на з'єднувальному елементі 16 і забезпечує рознімне з'єднання з корпусом 20 роздавального пристрою 10. Таке рознімна конфігурація стає можливою за допомогою замикальних засобів 19, які можна побачити на Фіг. 5-7. 7 UA 111649 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Крім того, на Фіг. 6 можна побачити двостінну конструкцію задньої стінки 22 з внутрішньою задньою стінкою 68, завдяки чому в кінцевому підсумку край 54 реброподібних елементів 50, як частина задньої стінки 22, без жодних зміщень переходить у внутрішню поверхню 66 внутрішньої задньої стінки 68. На Фіг. 6 можна побачити, що приблизно в області краю 54 реброподібний елемент 50 має висоту h1, яка є значно меншою, ніж висота h2 того ж реброподібного елемента 50 поблизу дна 30. За рахунок поступового збільшення висоти з h1 до висоти h2 утворюється дугоподібний зовнішній контур верхньої кромки 52 реброподібного елемента 50, що має нахил по відношенню доверхньої кромки 52 реброподібного елемента 50, який зростає в напрямку зверненого до дна 30 краю 56. За рахунок реброподібних елементи 50 досягається зменшення тертя, яке відбувається при діставанні листових виробів з корпусу 20 роздавального пристрою 10. До того ж через за допомогою дугоподібного зовнішньому контуру реброподібних елементів 50 листовий виріб подається до отвору 32 в дні 30, в результаті чого користувачеві стає простіше діставати листові вироби, в тому числі поодинці. Безпосередньо на дні 30 реброподібного елемента 50 на краю 56 висота h2 приблизно на 50 %-120 % більша, ніж висота hi на краю 54 реброподібного елемента 50. На Фіг. 6 також можна побачити механізм замикання кришки 28, верхнє перекриття 31 якої знаходиться на задній стінці 22 в області виїмки 25, причому приблизно Г-подібної форми замикальний елемент 27 кришки 28, що розташований на внутрішній стінці верхнього перекриття 31 у виїмці, що служить замикальним засобом 21 на задній стінці 22, входить в зачеплення з виїмкою 25. На Фіг. 7, що відповідає Фіг. 6, представлений вигляд в перспективі роздавального пристрої 10, зображеного на Фіг. 6, на якому проілюстровано, зокрема, конструкцію монтажної панелі 18 монтажної частини 12 з замикальними засобами 19, а також з'єднання кришки 28, що має верхнє перекриття 31, з задньою стінкою 22 корпусу 20 за допомогою замикальних засобів 21 та, відповідно, 27. Також, зокрема, чітко видно конфігурацію реброподібних елементів 50, в тому числі їх прилягання до отвору 32 в дні 30 корпусу 20. На Фіг. 8 показано альтернативний варіант виконання винайденого роздавального пристрою 10, що має корпус 20, який складається з двох частин, а саме верхнього резервуару 70 та донної секції 72, причому ця донна секція включає в себе дугоподібну внутрішню задню стінку 76, що розташована виїмкою 78 в напрямку нижньої кромки 74 дна 30, до складу якого входить донна секція 72. Внутрішня задня стінка 76 обладнана отвором 32 і, відповідно, зверненою до внутрішньої частини корпусу 20 поверхню 77, яка без жодних зміщень переходить у внутрішню поверхню 66 внутрішньої задньої стінки 68, яку утворює собою резервуар 70 корпусу 20. Дугоподібна задня стінка 76 має нахил, що збільшується в напрямку отвору 32, і в цій частині за своєю формою аналогічна реброподібним елементам 50, що показані на Фіг. 6. В цій мірі посилання робиться на нього. Надійне кріплення донної секції 72 разом з верхнім резервуаром 70 до корпусу 20 забезпечується за допомогою замикальних елементів, які розташовані на звернених один до одного бічних областей обох частин. Верхній резервуар 70, в свою чергу, кріпиться до монтажної частини 12, що має форму, схожу на опорний башмак, причому така монтажна частина 12 передбачає наявність монтажної панелі 18, що обладнана пружним елементом 17, функція якого докладніше відображена на Фіг. 10. На Фіг. 9 в перспективі показано донну секцію 72, передбачену у варіанті виконання, обумовленому Фіг. 8, причому на нім проілюстровано, зокрема, засоби шарнірного з'єднання 60.1 та 60.2, на яких рухомо розташовується кришка 28 (див. Фіг. 8). Крім того, на Фіг. 9 можна побачити, що отвір 32 утворений таким чином, як визначено в першому варіанті виконання, зображеному на Фіг. 1. Нарешті, на Фіг. 9, зокрема, можна чітко побачити відступ 78 та конструкцію дугоподібної задньої стінки 76, що має внутрішню поверхню 77. На Фіг. 10, в свою чергу, в перспективі поперечного перерізу показано варіант виконання, зображений на Фіг. 8, а також проілюстровано механізм замикання донної секції 72 з корпусом 20 разом з верхнім резервуаром 70. Зокрема, на Фіг. 10 видно конструкцію верхнього резервуару 70, а разом з тим і корпусу 20 на монтажній панелі 18 монтажної частини 12. Користувач може притиснути пружний елемент 17 в бік отвору кришки 28 в напрямку, вказаному стрілкою 84, причому шляхом одночасного переміщення корпусу 20 відносно монтажної частини 12, що має форму, схожу на опорний башмак, за рахунок розташованої в задній стінці 22 виїмки 86, з якою зазначений пружний елемент 17 входить в зачеплення, користувач може весь корпус 20 цілком відділити від монтажної частини 12. При цьому виїмка 86 розташовується в межах схожої за своєю формою на стінку монтажної області 82, яка знаходиться на задній стінці 22 верхнього резервуара 70. Перегородка схожої на стінку монтажної частини 82 розташована по 8 UA 111649 C2 5 колу навколо виїмки 86, а також монтажної панелі 18, і лише в області пружного елемента 17, як в напрямку донної секції 72 так і в напрямку верхнього перекриття 31 верхнього резервуара 70 (див. Фіг. 8), який на Фіг. 10 не показаний, вона переривається, аби забезпечити можливість маневрування при від'єднанні корпусу 20 від монтажної частини 12. Результатом цього винаходу є роздавальний пристрій, який, з одного боку, не потребує істотних затрат на своє виробництво, а з іншого боку, значно підвищує зручність його використання. В тому числі й стає простіше діставати листові вироби поодинці. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Роздавальний пристрій (10) для видачі листових виробів, зокрема серветок, який обладнаний корпусом (20), що складається з задньої стінки (22), дна (30), першої та другої бічних стінок (24, 26) та кришки (28), який відрізняється тим, що кут α між задньою стінкою (22) та дном (30) знаходиться в діапазоні приблизно 50°-70°, що під час використання роздавального пристрою кут β між нормаллю (40) до установної/монтажної поверхні (42), на якій розташований роздавальний пристрій (10), а також задньою стінкою (22) знаходиться в діапазоні приблизно 20°-45°, причому корпус (20) складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72) разом з дном (30), донна секція (72) має внутрішню задню стінку (76), що, починаючи від дна (30) і рухаючись в напрямку верхнього перекриття (31) корпусу (20), має дугоподібний профіль, або ж при тому, що в корпусі (20) на задній стінці (22) та дні (30) розташовано щонайменше два реброподібні елементи, висота яких h в напрямку від задньої стінки (22) до дна (30) поступово збільшується. 2. Роздавальний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що отвір (32), призначений для діставання листових виробів, принаймні частково, розташований в дні (30). 3. Роздавальний пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що отвір (32) складається щонайменше з першої та другої відкритих частин (34, 36), причому перша відкрита частина (34) має ширину W1, яка менша за ширину W2 другої відкритої частини (36). 4. Роздавальний пристрій за п. 3, який відрізняється тим, що отвір (32), крім того, має в своєму складі й третю відкриту частину (38), причому друга відкрита частина (36) розташована між першою та третьою відкритими частинами (34, 38). 5. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, верхня кромка (52) кожного реброподібного елемента (50) має дугоподібну форму. 6. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, принаймні два реброподібні елемента (50) прилягають до отвору (32). 7. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що, коли пристрій містить щонайменше два реброподібні елементи, розташований навпроти дна (30) край (54) принаймні двох реброподібних елементів (50) практично без зміщень переходить у внутрішню поверхню (66) задньої стінки (22). 8. Роздавальний пристрій за одним з пп. 1-4, який відрізняється тим, що, коли корпус складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72), внутрішня дугоподібної форми задня стінка (76) своєю зверненою до отвору (32) поверхнею (77) без жодних зміщень переходить в рівну внутрішню поверхню (66) задньої стінки (22) верхнього резервуара (70). 9. Роздавальний пристрій за одним з пп. 1-4, 8, який відрізняється тим, що, коли корпус складається з верхнього резервуара (70) та донної секції (72), в нижній частині (72) розташована внутрішня задня стінка (76) донної секції (72) з відступом (78) від нижнього краю (74) дна (30). 10. Роздавальний пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що нижній край (74) дна (30) донної частини (72) врівень змикається з задньою стінкою (22) верхнього резервуара (70). 11. Роздавальний пристрій за одним з попередніх пунктів, який відрізняється тим, що кришка (28) виконана з рухомим шарнірним кріпленням до центральної частини донної секції (62) корпусу (20). 9 UA 111649 C2 10 UA 111649 C2 11 UA 111649 C2 12 UA 111649 C2 13 UA 111649 C2 14 UA 111649 C2 15 UA 111649 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dispensing device for flat products, in particular napkins

Автори англійською

Runshaug, Henrik, Jaakkola, Janne

Автори російською

Рансхауг Хэнрик, Яааккола Яннэ

МПК / Мітки

МПК: A47K 10/00, A47K 10/42

Мітки: видачі, виробів, серветок, пристрій, зокрема, листових, роздавальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-111649-rozdavalnijj-pristrijj-dlya-vidachi-listovikh-virobiv-zokrema-servetok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роздавальний пристрій для видачі листових виробів, зокрема серветок</a>

Подібні патенти