Машина для виробництва паперової трубки, спосіб виробництва паперової трубки і паперова трубка, виконана цим способом

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Машина для виробництва паперових трубок, яка містить:

шлях подачі для спрямування подачі паперового полотна, причому паперове полотно має множину канавок, які продовжуються вздовж напрямку подачі паперового полотна і підвищують гнучкість паперового полотна, і

пристрій для згинання полотна, розташований на вказаному шляху подачі для згинання паперового полотна,

причому пристрій для згинання полотна містить:

нескінченну гарнітурну стрічку для транспортування паперового полотна вздовж вказаного шляху подачі;

секцію формування трубки для безперервного перетворення паперового полотна в порожнисту циліндричну паперову трубку за допомогою гарнітурної стрічки, підтримуючи при цьому внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані під час подачі паперового полотна, причому паперова трубка має ділянку перекривання, в якій бічні краї паперового полотна перекриваються; і

аплікатор для нанесення клею на один з двох бічних країв паперового полотна до утворення ділянки перекривання, для з'єднання при цьому бічних країв один з одним на ділянці перекривання.

2. Машина за п. 1, в якій канавки є прорізаними канавками.

3. Машина за п. 1, яка додатково містить:

напрямну, розташовану перед шляхом подачі для спрямування полотна паперового матеріалу, що формується, на вказаний шлях подачі; і

пристрій для утворення канавок, розташований на напрямній для утворення канавок в щонайменше одній із зовнішньої поверхні і внутрішньої поверхні паперового матеріалу.

4. Машина за п. 3, в якій канавки є прорізаними канавками.

5. Машина за п. 4, в якій

пристрій для утворення канавок містить різальний ролик і приймальний ролик, які взаємодіють один з одним для стиснення між ними паперового матеріалу на вказаній напрямній, і

різальний ролик має множину круглих різальних лез, розташованих в його аксіальному напрямку і круглі різальні леза обертаються разом з різальним роликом для виконання прорізаних канавок в паперовому матеріалі.

6. Машина за п. 5, в якій кут різальної кромки круглого різального леза дорівнює 14-30°.

7. Машина за п. 5, в якій пристрій для утворення канавок додатково містить привід для обертання різального ролика так, щоб периферична швидкість круглого різального леза дорівнювала швидкості подачі паперового матеріалу.

8. Машина за п. 1 або 2, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить притискний ролик, розташований перед секцією формування трубки і призначений для притиснення паперового полотна до гарнітурної стрічки.

9. Машина за п. 8, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить привід для обертання притискного ролика так, щоб периферична швидкість притискного ролика дорівнювала швидкості подачі паперового полотна.

10. Машина за п. 8, в якій

пристрій для згинання полотна додатково містить:

формувальну основу, що проходить вздовж напрямку подачі паперового полотна, і

формувальну канавку, утворену в формувальній основі, для спрямування подачі паперового полотна і перетворення паперового полотна за допомогою гарнітурної стрічки в U-подібну форму до того, як паперове полотно і гарнітурна стрічка пройдуть через секцію формування трубки, і

притискний ролик, розташований в формувальній канавці, що притискує U-подібне паперове полотно за допомогою гарнітурної стрічки до дна формувальної канавки.

11. Машина за п. 1 або 2, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить напрямну попереднього формування, розташовану перед секцією формування трубки для попереднього формування обох бічних країв паперового полотна в дугоподібну форму.

12. Машина за п. 1 або 2, в якій

пристрій для згинання полотна додатково містить сушарку, розташовану після секції формування трубки, для сушіння ділянки перекривання паперової трубки, і

сушарка містить нагрівник; нагрівальне ребро, утворене інтегрально з нагрівником, для притиснення до ділянки перекривання паперової трубки, знаходячись в ковзному контакті з ділянкою перекривання; і пару регулюючих напрямних для притиснення до обох бічних поверхонь паперової трубки за допомогою гарнітурної стрічки, знаходячись в ковзному контакті з обома бічними поверхнями під час сушіння ділянки перекривання.

13. Машина за п. 1 або 2, в якій

паперове полотно має базову вагу 100-1300 г/м2, товщину 150-500 мкм і густину 0,5 г/см3 або більше, і паперова трубка має діаметр 5-8 мм.

14. Машина за п. 1 або 2, в якій

прорізана канавка має глибину 60-90 % від товщини паперового полотна, і інтервал між сусідніми канавками дорівнює 2 мм або менше.

15. Спосіб виробництва паперової трубки, який включає:

одержання полотна паперового матеріалу і паперового полотна, що має множину канавок, які утворені в паперовому матеріалі і проходять в подовжньому напрямку паперового матеріалу, при цьому канавки підвищують гнучкість паперового матеріалу;

в ході подачі паперового полотна по шляху подачі, за допомогою гарнітурної стрічки, безперервне перетворення паперового полотна в порожнисту циліндричну паперову трубку, що має ділянку перекривання, на якій один з країв паперового полотна находить на інший, в той же час підтримуючи внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані; і

нанесення клею на один з бічних країв до утворення ділянки перекривання для з'єднання бічних країв і утворення ділянки перекривання.

16. Спосіб за п. 15, в якому канавки є прорізаними канавками.

17. Спосіб за п. 16, в якому прорізані канавки формують в матеріалі паперу під час подачі паперового матеріалу по напрямній.

18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, в якому паперове полотно притискають до гарнітурної стрічки до послідовного згинання обох країв паперового полотна в дугоподібну форму.

19. Паперова трубка, виконана способом виробництва паперової трубки за п. 15.

Текст

Реферат: Машина для виробництва паперових трубок, яка містить напрямну для спрямування подачі паперового полотна, що має множину прорізаних канавок; і пристрій для згинання паперового полотна і перетворення паперового полотна в паперову трубку, при цьому пристрій для згинання паперового полотна містить гарнітурну стрічку, секцію формування трубки і аплікатор. Секція формування трубки під час подачі паперової стрічки з паперового полотна безперервно формує паперову трубку, використовуючи гарнітурну стрічку, в той же час утримуючи внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані, і паперова трубка має ділянку перекривання, в якій обидва бічні краї паперового полотна перекриваються. Тим часом аплікатор наносить клей на один край паперового полотна до утворення ділянки перекривання для з'єднання обох країв паперового полотна на ділянці перекривання. UA 110914 C2 (12) UA 110914 C2 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь винаходу Даний винахід стосується машини для виробництва паперової трубки, яка безперервно виробляє одношарові, перпендикулярно намотані паперові трубки з паперового полотна з товстого паперу, способу виробництва трубок і паперової трубки, зробленої цим способом. Рівень техніки Інгалятор аромату, описаний в патентному документі 1, наведеному нижче, наприклад, містить джерело теплоти, розташоване на його дистальному кінці, і аромат-генеруюче джерело, розташоване після джерела теплоти, при цьому джерело генерує ароматичні компоненти, використовуючи теплоту від джерела теплоти. Інгалятори аромату такого типу додатково містять паперовий елемент для підтримки або розміщення в ньому джерела теплоти, ароматгенеруючого джерела і т. д., і в патентному документі 1 як паперовий елемент використовується паперова трубка. Нижче наведені дві вимоги до такої паперової трубки, що використовується як паперовий елемент. По-перше, паперова трубка повинна бути досить жорсткою, щоб не м'ятися при утримуванні між пальцями користувача. По-друге, бажано, щоб паперова трубка містила якомога менше клею, оскільки клей, що застосовується у виробництві паперових трубок, має властивість поглинати ароматичні компоненти, що генеруються джерелом аромату. Паперові трубки грубо поділяються на спіральні і перпендикулярно намотані. Спіральну паперову трубку формують спірально обмотуючи тонке полотно паперу навколо зовнішньої периферії оправки до попередньо визначеної товщини. На відміну від цього, перпендикулярно намотані трубки формують, обмотуючи паперове полотно навколо зовнішньої периферії оправки в напрямку, перпендикулярному до осі оправки. Перпендикулярно намотані паперові трубки далі поділяються на багатошарові трубки з паперовим полотном, намотаним в декілька шарів до попередньо визначеної товщини, і одношарові трубки, в яких паперове полотно намотане в один шар. Одношарова перпендикулярно намотана трубка має ділянку перекривання, в якій краї паперового полотна перекривають один одного і склеєні один з одним. Публікації рівня техніки Патентна публікація Патентний документ 1: JP 2010-535530 А Суть винаходу Проблеми, які вирішуються винаходом Спіральна паперова трубка і багатошарова перпендикулярно намотана паперова трубка мають жорсткість, яка дозволяє використовувати їх як паперовий елемент в інгаляторі аромату. Однак, оскільки такі паперові трубки виробляють з нанесенням клею на всю поверхню паперового полотна, вони містять більшу кількість клею, який поглинає ароматичні компоненти і, отже, не підходять для використання як трубчастого елемента інгалятора аромату. З іншого боку, одношарові перпендикулярно намотані паперові трубки містять клей тільки на ділянці накладення і підходять для використання як трубчасті елементи інгалятора аромату за характеристиками сорбції ароматичних компонентів. Однак, одношарові перпендикулярно намотані трубки через свою низьку жорсткість порівняно зі спіральними паперовими трубками або багатошаровими перпендикулярно намотаними трубками не підходять для використання як трубчастого елемента в інгаляторах аромату. Але підвищити жорсткість такої трубки може застосування для виробництва одношарових перпендикулярно намотаних трубок товстого паперового полотна. Однак, низька гнучкість твердого паперу ускладнює виготовлення перпендикулярно намотаних паперових трубок малого діаметра, які могли б використовуватися як трубчастий елемент в інгаляторі аромату. Конкретніше, паперове полотно при намотуванні на оправку утворює зморшки і ділянка перекривання паперової трубки розкривається через розпрямляючу силу намотаного паперового полотна після завершення намотування, тому стабільність виробництва перпендикулярно намотаної паперової трубки не гарантована. Більше того: на відміну від спірально намотаної паперової трубки, перпендикулярно намотана паперова трубка знімається з оправки кожний раз після її виготовлення, і не може вироблятися на оправці безперервно. Задача даного винаходу полягає в створенні машини для виробництва паперової трубки, яка може безперервно виробляти тонку одношарову перпендикулярно намотану трубку, що має необхідну жорсткість, із зменшеною кількістю використовуваного клею, створення способу виготовлення паперової трубки і паперова трубка, виготовлена цим способом. Засоби вирішення проблеми 1 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Вказана задача вирішується за допомогою машини для виготовлення паперових трубок за винаходом. Ця машина для виготовлення паперових трубок забезпечена: напрямною для спрямування подачі паперового полотна, при цьому паперове полотно має множину канавок, які проходять вздовж напрямку подачі паперового полотна і підвищують гнучкість паперового полотна; і пристроєм для згинання паперового полотна, розташованим на шляху подачі паперового полотна, причому згинальний пристрій містить: нескінченну гарнітурну стрічку для транспортування паперового полотна вздовж шляху подачі; ділянку формування трубки для безперервного перетворення паперового полотна в порожнисту циліндричну паперову трубку за допомогою гарнітурної стрічки, в той же час підтримуючи внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані під час подачі паперового полотна, при цьому паперова трубка має ділянку перекривання, на якій один бічний край паперового полотна заходить на інший; і аплікатор для нанесення клею на один з двох бічних країв паперового полотна до утворення ділянки перекривання для з'єднання бічних країв один з одним на ділянці перекривання. У вищеописаній машині для виготовлення паперових трубок навіть коли паперовий матеріал, з якого утворене паперове полотно, є товстим і жорстким, множина канавок надає паперовому полотну необхідну м'якість. Тому, коли паперове полотно проходить через ділянку формування трубки, ця ділянка формування трубки може безперервно і стабільно перетворювати паперове полотно в паперову трубку. Оскільки така паперова трубка є одношаровою перпендикулярно намотаною паперовою трубкою, два краї паперового полотна, з яких формується трубка, з'єднані клеєм тільки на ділянці перекривання, і кількість клею, необхідна для формування трубки, невелика. Додатково, оскільки паперовий матеріал, з якого утворене паперове полотно, сам має високу жорсткість і, більше того — паперова трубка має замкнуту форму, — ця паперова трубка має високу жорсткість в обох напрямках — радіальному і аксіальному, незалежно від наявності або відсутності канавок. 2 Зокрема, переважно, паперове полотно має базову вагу 100-300 г/м , товщину 150-500 мкм і 3 густину 0,5 г/см або вище, а паперова трубка може мати діаметр, наприклад, 5-8 мм. Канавка може бути утворена різанням або втисненням і, зокрема, канавка, утворена різанням є переважною, щоб ефективно збільшити гнучкість паперового полотна. Конкретніше, у випадку прорізаних канавок, така канавка може мати глибину від 60 до 90 % від товщини паперового полотна, а інтервал між сусідніми канавками становить близько 2 мм або менше. Машина для виробництва паперових трубок додатково може бути забезпечена: напрямною, розташованою перед напрямною подачі для спрямування паперового матеріалу, який має форму полотна, на напрямну подачі; і пристроєм для утворення канавок, розташованим на напрямній для утворення множини канавок на внутрішній поверхні паперового матеріалу. У цьому випадку машина для формування паперових трубок використовує паперове полотно, що має множину канавок. Вищезазначений пристрій для утворення канавок містить: пару обробляючих канавки роликів, які взаємодіють один з одним, затискаючи паперовий матеріал в напрямній між ними, наприклад, різальний ролик і приймальний ролик, якщо треба утворити прорізані канавки. Такий різальний ролик може мати множину круглих різальних лез, розташованих в його аксіальному напрямку, і ці круглі різальні леза обертаються разом з різальним роликом для утворення канавок в матеріалі паперу. Переважно, кут різальної кромки таких круглих лез становить, наприклад, 14-30°. Пристрій для утворення канавок додатково може містити привід для обертання різального ролика так, щоб швидкість периферії круглого різального леза дорівнювала швидкості подачі паперового матеріалу. У цьому випадку, поки периферична швидкість круглого різального леза і швидкість подачі паперового матеріалу на різальний ролик однакові, кругле різальне лезо не чинить опору подачі паперового матеріалу. Тому круглі різальні леза можуть стабільно виконувати канавки в паперовому матеріалі. Пристрій для згинання полотна додатково може містити притискний ролик, розташований перед секцією формування трубки, і притискний ролик притискає паперове полотно до гарнітурної стрічки. Такий притискний ролик збільшує силу тертя між стрічкою і паперовим полотном і сприяє транспортуванню полотна стрічкою. У цьому випадку, пристрій для згинання полотна додатково може містити привідний засіб для обертання притискного ролика так, щоб зробити периферичну швидкість притискного ролика такою, що дорівнює швидкості подачі паперового полотна. Зокрема, пристрій для згинання полотна додатково містить: формувальну основу, що проходить вздовж напрямку подачі паперового полотна; і формувальну канавку, виконану в формувальній основі для спрямування подачі паперового полотна і стрічки і перетворення 2 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 паперового полотна через стрічку в U-подібну форму до того, як паперове полотно і стрічка пройдуть крізь секцію формування трубки. У цьому випадку вищеописаний притискний ролик розташований в формувальній канавці і притискає U-подібне паперове полотно через стрічку до дна формувальної канавки. Що стосується жорсткості паперового полотна вздовж напрямку подачі паперового полотна, то жорсткість полотна, якому надана U-подібна форма більша жорсткості плоского паперового полотна. Тому вищезгадане розташування притискного ролика, при якому притискний ролик допомагає переміщенню паперового полотна, жорсткість якого збільшилася, підходить для стабілізації подачі паперового полотна. Крім того, пристрій для згинання полотна додатково може містити напрямну попереднього формування, розташовану перед секцією формування трубки, для надання обом краям паперового полотна дугоподібної форми. Така напрямна попереднього формування рівномірно чинить опір переміщенню обом краям паперового полотна і в той же час попередньо згинає їх. Тому, обидва бічні краї паперового полотна можуть пройти через секцію формування трубки плавно і паперове полотно легко і стабільно формується в паперову трубку. З іншого боку, пристрій для згинання паперу додатково містить сушарку, розташовану після секції формування трубки і призначену для сушіння ділянки перекривання паперової трубки. Ця сушарка може містити нагрівник, нагріваюче ребро, утворене інтегрально з нагрівником для притиснення до ділянки перекривання, знаходячись з ним в ковзному контакті, і пару регулюючих напрямних для притиснення до обох сторін паперової трубки через стрічку, знаходячись в ковзному контакті з обома бічними поверхнями під час сушіння ділянки перекривання. Така пара регулюючих напрямних запобігає розширенню паперової трубки в напрямку ширини, навіть коли до ділянки перекривання притиснуте нагріваюче ребро під час сушіння цієї ділянки перекривання. Тому обидва бічні краї паперового полотна успішно з'єднуються один з одним за допомогою клею без розділення цих двох країв на ділянці перекривання. Згідно з даним винаходом також пропонується спосіб виробництва паперових трубок і паперова трубка, зроблена цим способом. Деталі машини для виробництва паперових трубок, способу виробництва і паперової трубки будуть наведені в нижченаведеному описі. Технічний результат винаходу Оскільки в машині для виробництва паперових трубок і в способі виробництва паперових трубок за винаходом використовується паперове полотно, в якому виконана множина канавок, з'являється можливість легко і безперервно перетворювати паперове полотно в паперову трубку, навіть коли паперовий матеріал для формування паперових трубок є товстим і має високу жорсткість. У цьому випадку, оскільки паперова трубка є одношаровою перпендикулярно намотаною паперовою трубкою, кількість використовуваного клею, необхідна для перетворення паперової трубки, невелика, і оскільки жорсткість самого паперового матеріалу висока, утворена паперова трубка може мати необхідну жорсткість як в радіальному, так і в аксіальному напрямку, незалежно від наявності або відсутності канавок. Короткий опис креслень Фіг. 1 - схема одного варіанта машини для виробництва паперових трубок. Фіг. 2 - вигляд в перспективі, що показує деталі пристрою для утворення канавок за Фіг. 1. Фіг. 3 - вигляд збоку різального ролика за Фіг. 2. Фіг. 4 - вигляд в збільшеному масштабі, що показує прорізані канавки в матеріалі паперу. Фіг. 5 - вигляд в перспективі, що показує деталі аплікатора за Фіг. 1. Фіг. 6 - вигляд зверху, що показує стартовий кінець формувальної основи. Фіг. 7 - вигляд збоку формувальної основи за Фіг. 6. Фіг. 8 - вигляд спереду стартового кінця формувальної основи. Фіг. 9 - вигляд зверху секції формування трубки. Фіг. 10 - вигляд збоку секції формування трубки від її стартового кінця. Фіг. 11 - вигляд, що показує процес згинання паперового полотна в секції формування трубки. Фіг. 12 - вигляд спереду сушарки. Фіг. 13 - графік, що показує відношення між глибиною прорізаної канавки і радіальною міцністю паперової трубки. Фіг. 14 - графік, що показує відношення між глибиною прорізаної канавки і аксіальною міцністю паперової трубки. Фіг. 15 - вигляд спереду приладу для визначення радіальної міцності за Фіг. 13. Фіг. 16 - вигляд збоку приладу за Фіг. 15. Фіг. 17 - вигляд спереду приладу для визначення аксіальної міцності за Фіг. 14. 3 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Фіг. 18 - вигляд збоку приладу за Фіг. 17. Фіг. 19 - схематичний вигляд машини для виробництва полотна для перетворення паперового полотна. Докладний опис винаходу На Фіг. 1 показаний варіант виконання машини для виробництва паперових трубок. При описі машини для виробництва паперових трубок нижче також буде описаний спосіб виробництва паперових трубок. Машина для виробництва паперових трубок містить основну раму 10, і рулон WR полотна намотаний з можливістю обертання на бобіну 12 в нижній частині рами 10. На Фіг. 1 тримача 12 бобіни представлений лише порожнистим валом в його центрі. Рулон WR може подавати полотно паперового матеріалу Р по шляху 14 і в цьому варіанті паперовий матеріал Р має збільшену товщину і збільшену жорсткість порівняно з сигаретним папером, що використовується у виробництві сигарет. Зокрема, паперовий матеріал Р має 2 3 ширину близько 16,7-28,1 мм, масу 100-300 г/м , товщину 150-500 мкм і густину 0,5 г/см або вище. Шлях 14 подачі утворений множиною напрямних роликів 16 і з'єднує рулон WR полотна з пристроєм 18 для згинання полотна. Пристрій 18 для згинання полотна розташований над рулоном WR і підтримується головною рамою 10. Тому, як показано на Фіг. 1, шлях 14 подачі проходить горизонтально від рулону WR полотна праворуч, потім проходить вгору до опорної висоти пристрою 18 для згинання полотна, а потім проходить горизонтально наліво для пристрою 18 для згинання полотна. Пристрій 18 для згинання полотна містить формувальну основу 20, яка проходить горизонтально на опорній висоті. Частина нескінченної гарнітурної стрічки 22 проходить над формувальною основою 20. Конкретніше, гарнітурний ремінь 22 має подавальну частину, яка проходить горизонтально на формувальній основі 20, і поворотну частину, розташовану за межами формувальної основи 20. Поворотна частина гарнітурної стрічки 22 спрямовується множиною напрямних роликів 24 і намотується на привідний барабан 26 під попередньо визначеним кутом намотування. Привідний барабан 26 з'єднаний з вихідним валом електродвигуна (не показаний) і обертається з постійною периферичною швидкістю під дією привідної сили електродвигуна. Обертання такого привідного барабана 26 примушує подавальну частину стрічки 22 рухатися з постійною швидкістю справа наліво, якщо дивитися на Фіг. 1. Тим часом паперовий матеріал Р подається з вищеописаного шляху 14 подачі на подавальну частину стрічки 22 і лягає на стрічку 22. Отже, паперовий матеріал Р рухається разом з подавальною частиною стрічки 22 завдяки силі тертя між стрічкою 22 і паперовим матеріалом Р і це переміщення приводить до подачі паперового матеріалу з рулону WR з постійною швидкістю. Вищезазначений тримач 12 бобіни має вбудоване гальмо (не показане), яке створює натягнення паперового матеріалу Р попередньо визначеної величини. Пристрій 28 для утворення канавок розташований на шляху 14 подачі. Деталі пристрою 28 для утворення канавок показані на Фіг. 2 і 3. Пристрій 28 для утворення канавок містить різальний ролик 30 і приймальний ролик 32. Різальний ролик 30 і приймальний ролик 32 розташовані так, щоб затискати між собою паперовий матеріал Р на шляху 14 подачі і встановлені з можливістю обертання на рамі 10. Різальний ролик 30 має множину круглих різальних лез 34, які виступають з його зовнішньої периферійної поверхні, і ці круглі різальні леза розташовані із попередньо визначеними інтервалами в аксіальному напрямку різального ролика 30. Круглі різальні леза 34 мають гостру різальну кромку і кут цієї різальної кромки, а саме, кут α дорівнює, наприклад, 14-30°. Приймальний ролик, навпаки, має гладку зовнішню периферійну поверхню. Коли паперовий матеріал Р проходить між різальним роликом 30 і приймальним роликом 32, ці ролики 30 і 32 обертаються в протилежних напрямках і, як показано на Фіг. 4, кожне з круглих різальних лез 34 формує V-подібну прорізану канавку G на одній поверхні паперового матеріалу Р, і ці прорізані канавки G мають кут β розкриття, відповідний куту α різальної кромки. Тому паперовий матеріал Р після проходження через пристрій 28 для утворення канавок, стає паперовим полотном PW з множиною прорізаних канавок G. Така множина прорізаних канавок G безперервно проходить в напрямку подачі паперового матеріалу Р, а саме: в подовжньому напрямку паперового матеріалу Р, і підвищує гнучкість паперового полотна PW. У цьому варіанті прорізані канавки G утворені на внутрішній поверхні паперового матеріалу Р, яка повернута вгору, коли паперове полотно PW лягає на гарнітурну стрічку 22, хоча ці канавки можуть бути виконані і на зовнішній поверхні паперового матеріалу Р, повернутій до гарнітурної стрічки 22. Однак, коли прорізані канавки G утворені на внутрішній поверхні паперового матеріалу Р, як буде показано нижче, ці прорізані канавки G 4 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 деформуються так, щоб дві протилежні внутрішні поверхні прорізаної канавки G сходилися або входили в контакт одна з одною, коли з паперового полотна PW формують паперову трубку. Тому така паперова трубка може мати вищу жорсткість порівняно з паперовою трубкою, виготовленою з паперового полотна, в якому канавки G прорізані на зовнішній поверхні паперового матеріалу Р. Зокрема, кожна прорізана канавка G має глибину DG, яка дорівнює від 60 % до 90 % від товщини Т паперового матеріалу Р, й інтервал S між сусідніми прорізаними канавками дорівнює 2 мм або менше. Інтервал S визначається по інтервалу між сусідніми круглими різальними лезами 34, а глибина DG визначається зазором між різальною кромкою круглого різального леза 34 і зовнішньою периферійною поверхнею приймального ролика 32. У цьому варіанті цей зазор є регульованим. Як описано вище, різальний ролик 30 і приймальний ролик 32 також можуть утворити множину прорізаних канавок G в паперовому матеріалі Р просто за рахунок встановлення з можливістю обертання на основній рамі 10. Однак з точки зору зняття навантаження з паперового полотна PW і гарантування стабільного виконання прорізаних канавок G, переважно, щоб різальний ролик 30 примусово обертався в напрямку подачі паперового полотна PW, і щоб периферична швидкість різальної кромки круглого різального леза 34 дорівнювала швидкості подачі паперового матеріалу Р. Додатково, просто для полегшення виконання прорізаних канавок G можна задати різницю між периферичною швидкість різального ролика 30 і швидкістю подачі паперового полотна PW, або напрямок обертання різального ролика 30 можна задати протилежним напрямку подачі паперового полотна PW. Для цієї мети, як показано на Фіг. 2, вал різального ролика 30 з'єднаний з приводом, а саме, електродвигуном 30М. З іншого боку, цей електродвигун 30М електрично з'єднаний з круговим датчиком 38 положення вала, а цей круговий датчик 38 положення вала встановлений на валу привідного барабана 26, описаного вище. Круговий датчик 38 положення вала посилає сигнал обертання, який вказує на периферичну швидкість привідного барабана 26, на електродвигун 30М, і на основі цього сигналу електродвигун 30М обертає різальний ролик 30 так, щоб периферична швидкість різальної кромки круглого різального леза 34 дорівнювала периферичній швидкості привідного барабана 26, тобто, швидкості подачі паперового матеріалу Р. Як випливає з вищенаведеного опису, паперовий матеріал Р після проходження через пристрій 28 для утворення канавок, стає паперовим полотном PW з множиною прорізаних канавок G. Тобто, в цьому варіанті, вищеописаний шлях 14 подачі ділиться пристроєм 28 для утворення канавок на передню ділянку і задню ділянку, при цьому передня ділянка утворює напрямний шлях 14U для спрямування паперового матеріалу Р, а задня ділянка утворює шлях 14D подачі для подачі паперового полотна PW до пристрою 18 для згинання полотна. Крім того, як показано на Фіг. 1, безпосередньо перед і після пристрою 28 для утворення канавок встановлені напрямні 40. Ці напрямні 40 направляють переміщення паперового матеріалу Р і паперового полотна PW і підвищують стабільність виконання вищеописаних прорізаних канавок G. Пристрій 18 для згинання полотна додатково містить аплікатор 42 клею, розташований на шляху 14D подачі; деталі цього аплікатора показані на Фіг. 5. Аплікатор 42 містить форсунку 44, розташовану безпосередньо над паперовим полотном PW на шляху 14D подачі і повернуту вниз. Зокрема, в цьому варіанті форсунка 44 розташована безпосередньо над одним з двох країв Е1 і Е2 паперового полотна PW, тобто над краєм Е1, розташованим на ближній стороні, якщо дивитися на Фіг. 5. Форсунка 44 з'єднана з електричним насосом 46 а електричний насос 46 з'єднаний з баком 48 для клею. Електричний насос 46 засмоктує клей з бака 48 і подає його на форсунку 44, а форсунка 44 виводить клей на паперове полотно PW і безперервно наносить клей на бічну кромку Е1 паперового полотна PW. Отже, паперове полотно PW, що пройшло форсунку 44, має шар А клею, що проходить вздовж бічного краю Е1. Ширина шару А клею становить, наприклад, 1-3 мм. Переважно, такий шар А клею формується постійною кількістю клею на одиницю довжини. Для цієї мети електричний насос 46 електрично з'єднаний з контролером 50, який керує кількістю клею, що виходить з форсунки 44. Цей контролер 50 приймає сигнал обертання від вищезазначеного кругового датчика 38 положення вала і видає сигнал кількості клею, що наноситься, який пропорційний до швидкості подачі паперового полотна PW, на електричний насос 46. Електричний насос приводиться в дію відповідно до сигналу кількості клею, що наноситься, і форсунка 44 видає клей в кількості відповідній швидкості подачі паперового полотна PW. 5 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Крім того, аплікатор 42 додатково містить опору 52, розташовану безпосередньо під шляхом 14D подачі. Ця опора 52 спрямовує переміщення паперового полотна PW і підтримує постійну аеродинамічну силу між бічним краєм Е паперового полотна PW і форсункою 44. У цьому варіанті як клей застосовується клей, придатний для застосування в харчовій промисловості. Наприклад, клей вибирають з групи, що містить КМЦ-Na, вінілацетат, етиленвінілацетат, пулалан і пектин. На Фіг. 6 представлений вигляд зверху, що показує стартовий кінець вищезгаданої формувальної основи 20. Біля верхньої поверхні формувальної основи 20 виконана формувальна канавка 54, яка проходить вздовж всієї довжини формувальної основи 20 і відкривається в формі віяла на стартовому кінці формувальної основи 20. Конкретніше, формувальна канавка 54 поступово зменшується по ширині від стартового кінця до заднього кінця формувальної основи 20 і на своїй довжині, крім стартового кінця формувальної основи, має постійну ширину. Вищеописана формувальна канавка 54 спрямовує переміщення гарнітурної стрічки 22 і паперового полотна PW. Тому, коли ця гарнітурна стрічка 22 і паперове полотно PW входять всередину формувальної канавки 54, як показано на Фіг. 7, ця гарнітурна стрічка і паперове полотно PW прямують формувальною канавкою 45 і приймають U-подібну форму в поперечному перерізі. Пристрій 18 для згинання полотна додатково містить притискний ролик 56. Цей притискний ролик 56 встановлений з можливістю обертання на стартовому кінці формувальної основи 20. Нижня частина притискного ролика 26 разом з гарнітурною стрічкою 22 притискують паперове полотно PW, яке знаходиться в процесі перетворення в U-подібну форму, до гарнітурної стрічки 22, а саме — до дна формувальної канавки 54. Такий притискний ролик 56 служить для збільшення сили тертя між паперовим полотном PW і гарнітурною стрічкою і дозволяє паперовому полотну PW рухатися разом з цією гарнітурною стрічкою 22. Тому для додаткового збільшення сили тертя зовнішня периферійна поверхня притискного ролика 56 переважно покрита фрикційним шаром 58, як показано на Фіг. 8, і фрикційний шар 57 може бути утворений, наприклад, з пружного матеріалу, такого, як каучук. Коли паперове полотно PW і гарнітурна стрічка проходять через притискний ролик 56, притискний ролик 56 обертається під дією подачі паперового полотна PW. Однак, для забезпечення стабільної подачі паперового полотна PW переважно притискний ролик примусово приводиться в обертання з периферичною швидкістю, яка дорівнює швидкості подачі паперового полотна PW. Для цього вісь притискного ролика з'єднана з приводом, а саме, з електродвигуном 56М, і цей електродвигун 56М обертає притискний ролик на основі вищезазначеного сигналу обертання. Вищеописаний притискний ролик 56 також може бути розташований так, щоб взаємодіяти з напрямним роликом 24 і затискати між ними паперове полотно PW і гарнітурну стрічку поруч зі стартовим кінцем формувальної основи 20. Однак, коли основним параметром, який враховується, є жорсткість паперового полотна PW в напрямку її подачі, ця жорсткість паперового полотна PW вища, коли їй надана U-подібна форма, ніж коли вона залишається плоскою. Тому притискний ролик 56, розташований в формувальній канавці 54, може передавати на паперове полотно PW вищу подавальну силу, не викликаючи небажаних деформацій цього паперового полотна PW. Вищеописаний пристрій 18 для згинання полотна додатково містить ділянку 60 формування трубки, яка розташована після притискного ролика 56 безпосередньо над формувальною основою 20. На фіг 9 наведений вигляд зверху ділянки 60 формування трубки. Як показано на Фіг. 9, ділянка 60 формування трубки містить першу формувальну напрямну 62 і другу формувальну напрямну 64, і ці перша і друга формувальні напрямні 62 і 64 проходять вздовж напрямку подачі паперового полотна PW. Конкретніше, перша формувальна напрямна 62 розташована на далекій стороні формувальної основи 20, а саме — на стороні бічного краю Е2 паперового полотна PW, а друга формувальна напрямна 64 розташована безпосередньо після першої формувальної напрямної 62 в напрямку подачі паперового полотна PW на стороні бічного краю Е1 паперового полотна PW. Як показано на Фіг. 10, перша і друга формувальні напрямні 62, 64 мають сталеві поверхні 62с, 64с, відповідно, повернуті до формувальної канавки 54, і ці сталеві поверхні 62с і 64с мають форму дуги довжиною близько чверті окружності. Ці сталеві поверхні 62с і 64с розкриті ширше на стартовому кінці, що відповідає формувальній напрямній, і поступово звужуються в форму дуги від стартового кінця до вихідного кінця формувальної напрямної. 6 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Коли паперове полотно PW, вже зігнуте в U-подібну форму, проходить через ділянку 60 формування трубки, бічна поверхня S2 паперового полотна PW на краю Е2 входить в першу формувальну напрямну 62 разом з гарнітурною стрічкою 22, і ця бічна поверхня S2 за допомогою гарнітурної стрічки 22 спрямовується сталевою поверхнею 62с і згинається в дугоподібну форму. Потім, бічна поверхня S1 краю Е1 входить у другу формувальну напрямну 64 разом з гарнітурною стрічкою 22, і ця бічна поверхня S1 спрямовується за допомогою гарнітурної стрічки 22 сталевою поверхнею 64с і згинається в дугоподібну форму. Процес згинання бічних поверхонь S2 і S1, описаний вище, виконується послідовно в міру подачі U-подібного паперового полотна PW. На Фіг. 11 показано, як бічна поверхня S1 згинається після бічної поверхні S2. Коли процес згинання бічної поверхні S1 завершений, бічний край Е1 бічної поверхні S1 накладається на бічний край Е2 бічної поверхні S2, яка зігнута в дугоподібну форму і ці бічні краї Е1 і Е2 утворюють ділянку перекривання L. Як описано вище, оскільки на бічному краю Е 1 вже був утворений шар А клею (див. Фіг. 5) краї Е1 і Е2, які утворюють ділянку перекривання L, з'єднуються один з одним шаром А клею. У цей час паперове полотно PW формується в порожнисту трубку НТ діаметром 5-8 мм, і ця порожниста трубка НТ безперервно виводиться з секції 60 формування трубки. Як показано у вищенаведеному описі, секція 60 формування трубки в основному аналогічна по структурі секції формування стрижня в машині для виробництва сигаретних або фільтрових стрижнів. З іншого боку, як показано на Фіг. 9, безпосередньо перед секцією 66 формування трубки розташована напрямна 66 попереднього формування, яка має форму, наприклад, розрізаної вздовж трубки, що звужується і має напівкруглу сталеву поверхню 66с, повернуту до формувальної канавки 54. Сталева поверхня 66с розкрита ширше на стартовому кінці напрямної 66 попереднього формування і звужується до напівкруглої форми в напрямку вихідного кінця напрямної 66 попереднього формування. Коли паперове полотно PW, зігнуте в U-подібну форму, транспортується гарнітурною стрічкою 22 і проходить через напрямну 66 попереднього формування, і бічна поверхня S 1, і бічна поверхня S2 паперового полотна PW входять в напрямну 66 попереднього формування і одночасно згинаються в дугу сталевою поверхнею 66с напрямної 66 попереднього формування. Таким чином напрямна 66 попереднього формування згинає бічні поверхні S 1 і S2 паперової стрічки PW перед секцією 60 формування трубки, і чинить опір переміщенню через гарнітурну стрічку 22 кожної з бічних поверхонь S1 і S2. Отже, навіть коли після напрямної 66 попереднього формування бічна поверхня S2 паперового полотна PW входить в першу формувальну напрямну 62 секції 60 формування трубки, і опір переміщенню створюється для однієї сторони паперового полотна PW через цю бічну поверхню S2, переміщення паперового полотна PW продовжує залишатися стабільним. Далі, оскільки напрямна 66 попереднього формування попередньо згинає бічні поверхні S 1 і S2 паперового полотна PW, ці бічні поверхні S1 і S2 входять в секцію 60 формування трубки більш плавно. З іншого боку, коли вищеописаний притискний ролик 56 приводиться у обертання електродвигуном 56М, цей притискний ролик 56 примусово подає паперове полотно PW до секції 60 формування трубки. У результаті притискний ролик 56 і напрямна 66 попереднього формування працюють спільно або індивідуально, щоб бічна поверхня S 2 паперового полотна PW плавно входила в першу формувальну напрямну 62 і напрямна 66 попереднього формування служить для стабілізації формування вищеописаної порожнистої трубки НТ. Як показано на Фіг. 12, відразу після вищеописаної секції 60 формування трубки знаходиться сушарка 68. Сушарка 68 містить електричний нагрівник 70, що має форму блока. Нагрівник 70 розташований безпосередньо над формувальною канавкою 54 і проходить вздовж напрямку подачі паперового полотна PW. Нагрівальне ребро 72 інтегрально виступає від нижньої поверхні нагрівника 70, і це нагрівальне ребро 72 також проходить в напрямку подачі паперового полотна PW. Ділянка перекривання L порожнистої трубки НТ, що виходить з секції 60 формування трубки, пресується нагрівальним ребром 72 і, одночасно, знаходиться в ковзному контакті з нагрівальним ребром 72. Тому ділянка перекривання L нагрівається нагрівальним ребром 72 і висихає і, отже, краї Е1 і Е2, які утворюють ділянку перекривання, міцно з'єднуються один з одним. Крім того, по обидві сторони від нагрівника 70 знаходяться регулюючі напрямні 74, що проходять в напрямку подачі паперового полотна PW. Порожниста трубка НТ, яка виходить з секції 60 формування трубки, затискається з обох сторін між регулюючими напрямними 74 і знаходиться в ковзному контакті з ними. 7 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 Коли нагрівальне ребро 72 притискається до ділянки перекривання L, регулюючі напрямні 74 запобігають розходженню трубки в напрямку ширини. Тому під час сушіння ділянки перекривання L, краї Е1 і Е2, які перекриваються, які утворюють ділянку перекривання, не відділяються один від одного і ці краї Е1 і Е2 надійно з'єднуються один з одним. Зокрема, коли базова вага, товщина і швидкість подачі паперового полотна PW, і кількість 2 клею, що наноситься в шарі А відповідно становлять 200 г/м , 250 мкм, 2 м/хв (33,3 мм/с) і 5-10 мг/м, температура нагрівання нагрівника 70 для сушіння ділянки перекривання L становила близько 170 °C, хоча ця температура залежить від типу клею. Етап сушіння клею в ділянці перекривання L визначається температурою нагрівання і часом нагрівання клею. Так, температура НТ (°С) нагрівання визначається за наступною формулою, де С - константа, визначена експериментально, V - швидкість подачі паперового полотна PW (мм/с), а LH - довжина нагрівника 70 (мм): НТ=(С×V)/LH У цьому варіанті довжина нагрівника дорівнює 70 мм. Для стабільного сушіння ділянки перекривання L з урахуванням різниці в типі паперового полотна PW, а саме в матеріалі Р паперу, і клеї, бажано задавати температуру нагрівника 70 вищою, ніж температура, одержана за вищенаведеною формулою. Як показано на Фіг. 1, після пристрою 18 для згинання полотна встановлений відрізний пристрій 76. Порожниста трубка НТ, яка пройшла через пристрій 18 для згинання полотна, проходить через відрізний пристрій, в якому вона розрізається на відрізки попередньо визначеної довжини, і в цей час формуються індивідуальні паперові трубки РТ. У Таблиці 1 наведеної нижче, показані відношення між глибиною прорізаних канавок G в паперовому полотні PW і зморшками на зовнішній периферійній поверхні утворених паперових 2 трубок РЕ. Тут паперове полотно PW паперової трубки РТ має базову вагу 200 г/м , товщину 3 250 мкм, густину 0,82 г/м , а діаметр паперової трубки дорівнює 7,2 мм. Таблиця 1 Глибина DG канавки Зморшки 30 35 40 45 50 0% Є зморшки 60 % Немає зморшок 70 % Немає зморшок 80 % Немає зморшок 90 % Немає зморшок Як випливає з Таблиці 1, коли на паперовому полотні PW утворені прорізані канавки G глибиною від 60 % до 90 % її товщини на зовнішній периферійній поверхні паперової трубки РТ зморшки не утворюються і паперова трубка РТ має гладку зовнішню периферійну поверхню. Глибина DG, що дорівнює 0 %, означає відсутність прорізаних канавок G в паперовому полотні PW. Зморшки на паперовій трубці РТ можуть утворюватися в процесі формування, особливо в процесі проходження U-подібного паперового полотна PW через секцію 60 формування трубки. Тобто, коли гнучкість бічних поверхонь S1 і S2 в паперовому полотні PW невелика, ці бічні поверхні S1 і S2 не можуть плавно увійти в першу і другу формувальні напрямні 62 і 64 і жолобляться на вході в ці формувальні напрямні 62 і 64. На Фіг. 13 показані відношення між глибиною прорізаних канавок G і радіальною міцністю паперової трубки РТ, а на Фіг. 14 показані відношення між глибиною прорізаних канавок G і аксіальною міцністю паперової трубки РТ. На Фіг. 13 і 14 також показані міцність сигарети і сигаретного фільтра. Результати на Фіг. 13 були одержані на першому тестовому пристрої 78, показаному на Фіг. 15 і 16. Цей перший тестовий пристрій містить опору 80, біля верхньої поверхні якої виконана Vподібна канавка 82. Випробовувана паперова трубка утримувалася в горизонтальній орієнтації в V-подібній канавці 82. Перший тестовий пристрій 78 додатково містить штовхач 84, що знаходиться над опорою 80, і здатний переміщуватися вгору і вниз. Штовхач 84 опускається до паперової трубки РТ, яка лежить на опорі 80, і штовхає зовнішню периферійну поверхню паперової трубки РТ на попередньо визначену відстань в радіальному напрямку паперової трубки РТ. У цей час перший тестовий пристрій 78 вимірює реактивну силу, яка діє на штовхач 84 і утворюється паперовою трубкою РТ, і ця величина приймається за радіальну міцність паперової трубки РТ. Радіальна міцність сигарети і фільтра також вимірювалися таким же способом, що і для паперової трубки РТ. Результати на Фіг. 14 були одержані аксіальним тестовим пристроєм 86, який показаний на Фіг. 17 і 18. Тестовий пристрій 86 містить плоску основу 88, і паперова трубка РТ, що 8 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 випробовується, встановлюється на плоску основу 88 у вертикальній орієнтації. Тестовий пристрій 86 також має штовхач 90, здатний переміщуватися вгору і вниз. Штовхач 90 зверху опускають до верхнього кінця паперової трубки РТ і штовхають верхній кінець паперової трубки РТ на попередньо визначену відстань в аксіальному напрямку паперової трубки РТ. У цей час тестовий пристрій 86 вимірює реактивну силу, що створюється паперовою трубкою РТ і діє на штовхач 90. Аксіальна міцність сигарети і фільтра вимірювалися тим же способом, що і для паперової трубки РТ. Як випливає з Фіг. 13, що показує радіальну міцність паперової трубки РТ, радіальна міцність паперової трубки РТ, що має прорізані канавки G, нижче, ніж радіальна міцність паперової трубки РТ без таких канавок. Однак різниця в міцності невелика. Додатково, міцність паперової трубки РТ з прорізаними канавками G істотно вища міцності сигарети або фільтра. Це означає, що паперова трубка РТ має достатню жорсткість, щоб не м'ятися, коли вона легко затиснута між пальцями користувача. З іншого боку, як випливає з Фіг. 14, відносно аксіальної міцності паперової трубки, різниця між аксіальною міцністю паперової трубки РТ з канавками G і без канавок майже відсутня. Крім того, аксіальна міцність паперової трубки РТ істотно вища міцності сигарети або фільтра. Ці результати доводять, що паперова трубка РТ з прорізаними канавками G має достатню жорсткість і в радіальному, і в аксіальному напрямках і, в той же час, як описано вище, можуть безперервно вироблятися вищеописаною машиною для виробництва паперових трубок без утворення зморшок на їх зовнішній периферійній поверхні. Таким чином, паперова трубка РТ за цим варіантом підходить для використання як трубчастий елемент вищеописаного інгалятора аромату. Даний винахід не обмежується машиною для виробництва паперових трубок за вищеописаним варіантом або вищеописаним способом, який застосовується в цій машині. Наприклад, хоча вищеописана машина для виробництва паперових трубок формує паперове полотно PW на шляху 14 подачі, це паперове полотно PW може бути утворене окремо від машини для виробництва паперових трубок. На Фіг. 19 показаний один приклад машини для виробництва полотна. Для опису машини для виробництва полотна компоненти, що виконують ті ж функції, що і в машині для виробництва паперових трубок, будуть позначені тими ж позиціями і їх опис опускається. Як показано на Фіг. 19, машина для виробництва полотна містить рулон WR 1 полотна паперового матеріалу Р, і рулон WR1 з'єднаний з тримачем 12 бобіни через шлях 92 подачі. Шлях 92 подачі утворений множиною напрямних роликів 94. Тримач 12 бобіни з'єднаний з електродвигуном 96 і електродвигун 96 обертається так, щоб переміщення паперового матеріалу Р (паперового полотна WR) було постійним. Коли цей тримач 12 бобіни обертається, паперовий матеріал Р подається з рулону WR 1. Поданий паперовий матеріал Р рухається по шляху 92 і намотується на тримач бобіни 12. Пристрій 28 утворення канавок, описаний вище, розташований на шляху 92 подачі. Коли паперовий матеріал Р проходить через пристрій 28 утворення канавок, цей пристрій 28, як описано вище, формує множину прорізаних канавок G в паперовому матеріалі Р і формує з нього паперове полотно PW. Паперове полотно PW намотується на тримач 12 бобіни і, таким чином, формується рулон WR2 паперового полотна PW. Такий рулон WR2 встановлюють в машину для виробництва паперових трубок за Фіг. 1 і використовують для виробництва паперових трубок РТ. У цьому випадку немає необхідності згадувати, що з машини для виробництва паперових трубок пристрій 28 для утворення канавок видалений. На закінчення потрібно зазначити, що числові значення, що характеризують вищеописаний паперовий матеріал Р і паперове полотно PW, є тільки зразковими, і ці величини можуть вибиратися відповідно до діаметра формованих паперових трубок. Позиції на кресленнях 14 - шлях подачі 14U - напрямні шляхи 14D - шлях подачі 18 - пристрій для згинання полотна 20 - формувальна основа 22 - гарнітурна стрічка 28 - пристрій для утворення канавок 30 - різальний ролик 30М - електродвигун (привід) 32 - приймальний ролик 9 UA 110914 C2 5 10 15 34 - кругле різальне лезо 42 - аплікатор 54 - формувальна канавка 56 - притискний ролик 56М - електродвигун (привід) 60 - секція формування трубки 66 - напрямна попереднього формування 68 - сушарка 70 - нагрівник 72 - нагрівальне ребро 74 – обмежувальна напрямна α - кут різальної кромки G - прорізана канавка L - ділянка перекривання Р - паперовий матеріал РТ - паперова трубка PW - паперове полотно ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Машина для виробництва паперових трубок, яка містить: шлях подачі для спрямування подачі паперового полотна, причому паперове полотно має множину канавок, які продовжуються вздовж напрямку подачі паперового полотна і підвищують гнучкість паперового полотна, і пристрій для згинання полотна, розташований на вказаному шляху подачі для згинання паперового полотна, причому пристрій для згинання полотна містить: нескінченну гарнітурну стрічку для транспортування паперового полотна вздовж вказаного шляху подачі; секцію формування трубки для безперервного перетворення паперового полотна в порожнисту циліндричну паперову трубку за допомогою гарнітурної стрічки, підтримуючи при цьому внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані під час подачі паперового полотна, причому паперова трубка має ділянку перекривання, в якій бічні краї паперового полотна перекриваються; і аплікатор для нанесення клею на один з двох бічних країв паперового полотна до утворення ділянки перекривання, для з'єднання при цьому бічних країв один з одним на ділянці перекривання. 2. Машина за п. 1, в якій канавки є прорізаними канавками. 3. Машина за п. 1, яка додатково містить: напрямну, розташовану перед шляхом подачі для спрямування полотна паперового матеріалу, що формується, на вказаний шлях подачі; і пристрій для утворення канавок, розташований на напрямній для утворення канавок в щонайменше одній із зовнішньої поверхні і внутрішньої поверхні паперового матеріалу. 4. Машина за п. 3, в якій канавки є прорізаними канавками. 5. Машина за п. 4, в якій пристрій для утворення канавок містить різальний ролик і приймальний ролик, які взаємодіють один з одним для стиснення між ними паперового матеріалу на вказаній напрямній, і різальний ролик має множину круглих різальних лез, розташованих в його аксіальному напрямку і круглі різальні леза обертаються разом з різальним роликом для виконання прорізаних канавок в паперовому матеріалі. 6. Машина за п. 5, в якій кут різальної кромки круглого різального леза дорівнює 14-30°. 7. Машина за п. 5, в якій пристрій для утворення канавок додатково містить привід для обертання різального ролика так, щоб периферична швидкість круглого різального леза дорівнювала швидкості подачі паперового матеріалу. 8. Машина за п. 1 або 2, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить притискний ролик, розташований перед секцією формування трубки і призначений для притиснення паперового полотна до гарнітурної стрічки. 9. Машина за п. 8, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить привід для обертання притискного ролика так, щоб периферична швидкість притискного ролика дорівнювала швидкості подачі паперового полотна. 10 UA 110914 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 10. Машина за п. 8, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить: формувальну основу, що проходить вздовж напрямку подачі паперового полотна, і формувальну канавку, утворену в формувальній основі, для спрямування подачі паперового полотна і перетворення паперового полотна за допомогою гарнітурної стрічки в U-подібну форму до того, як паперове полотно і гарнітурна стрічка пройдуть через секцію формування трубки, і притискний ролик, розташований в формувальній канавці, що притискує U-подібне паперове полотно за допомогою гарнітурної стрічки до дна формувальної канавки. 11. Машина за п. 1 або 2, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить напрямну попереднього формування, розташовану перед секцією формування трубки для попереднього формування обох бічних країв паперового полотна в дугоподібну форму. 12. Машина за п. 1 або 2, в якій пристрій для згинання полотна додатково містить сушарку, розташовану після секції формування трубки, для сушіння ділянки перекривання паперової трубки, і сушарка містить нагрівник; нагрівальне ребро, утворене інтегрально з нагрівником, для притиснення до ділянки перекривання паперової трубки, знаходячись в ковзному контакті з ділянкою перекривання; і пару регулюючих напрямних для притиснення до обох бічних поверхонь паперової трубки за допомогою гарнітурної стрічки, знаходячись в ковзному контакті з обома бічними поверхнями під час сушіння ділянки перекривання. 13. Машина за п. 1 або 2, в якій 2 3 паперове полотно має базову вагу 100-1300 г/м , товщину 150-500 мкм і густину 0,5 г/см або більше, і паперова трубка має діаметр 5-8 мм. 14. Машина за п. 1 або 2, в якій прорізана канавка має глибину 60-90 % від товщини паперового полотна, і інтервал між сусідніми канавками дорівнює 2 мм або менше. 15. Спосіб виробництва паперової трубки, який включає: одержання полотна паперового матеріалу і паперового полотна, що має множину канавок, які утворені в паперовому матеріалі і проходять в подовжньому напрямку паперового матеріалу, при цьому канавки підвищують гнучкість паперового матеріалу; в ході подачі паперового полотна по шляху подачі, за допомогою гарнітурної стрічки, безперервне перетворення паперового полотна в порожнисту циліндричну паперову трубку, що має ділянку перекривання, на якій один з країв паперового полотна находить на інший, в той же час підтримуючи внутрішню поверхню паперового полотна у вільному стані; і нанесення клею на один з бічних країв до утворення ділянки перекривання для з'єднання бічних країв і утворення ділянки перекривання. 16. Спосіб за п. 15, в якому канавки є прорізаними канавками. 17. Спосіб за п. 16, в якому прорізані канавки формують в матеріалі паперу під час подачі паперового матеріалу по напрямній. 18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, в якому паперове полотно притискають до гарнітурної стрічки до послідовного згинання обох країв паперового полотна в дугоподібну форму. 19. Паперова трубка, виконана способом виробництва паперової трубки за п. 15. 11 UA 110914 C2 12 UA 110914 C2 13 UA 110914 C2 14 UA 110914 C2 15 UA 110914 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Paper tube manufacturing machine, manufacturing method for same, and paper tube manufactured by said manufacturing method

Автори англійською

Matsumura, Takeshi, Watanabe, Tomoichi, Sasaki, Hiroshi, Kobayashi, Masaaki, Watanabe, Masaki

Автори російською

Мацумура Такэси, Ватанабэ Томоити, Сасаки Хироси, Кобаяси Масааки, Ватанабэ Масаки

МПК / Мітки

МПК: A24C 5/14, A24F 47/00, B31F 1/08

Мітки: виробництва, цим, трубки, способом, машина, виконана, трубка, паперова, спосіб, паперової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-110914-mashina-dlya-virobnictva-paperovo-trubki-sposib-virobnictva-paperovo-trubki-i-paperova-trubka-vikonana-cim-sposobom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Машина для виробництва паперової трубки, спосіб виробництва паперової трубки і паперова трубка, виконана цим способом</a>

Подібні патенти