Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гнучка ламінатна плівка для створення покриття на субстраті, де дана плівка включає:

основний шар, який складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, а також захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату, який містить поглинаючу УФ-випромінювання речовину і ламінований із основним шаром.

2. Плівка за п. 1, в якій основний шар додатково містить додатковий PVC.

3. Плівка за п. 1 або п. 2, в якій основний шар додатково містить УФ-світлостабілізатор.

4. Плівка за п. 3, в якій основний шар додатково містить антиоксидант на основі фенолу.

5. Плівка за п. 4, в якій основний шар додатково містить сполуку, яка є акцептором амінів.

6. Плівка за п. 5, в якій основний шар вільний від мономерного і/або полімерного пластифікаторів.

7. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, де прищепний співполімер являє собою співполімер із співвідношенням поліакрилат:РVС, що становить 50:50.

8. Плівка за п. 5, в якій незабарвлений основний шар містить:

від 50 мас. % до 80 мас. % співполімеру,

від 0,5 мас. % до 2 мас. % УФ-світлостабілізатора,

від 0,2 мас. % до 0,6 мас. % антиоксиданту на основі фенолу,

від 0,3 мас. % до 1,0 мас. % сполуки, яка є акцептором амінів.

9. Плівка за п. 8, в якій основний шар додатково містить в доповнення до співполімеру від 20 мас. % до 30 мас. % PVC.

10. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить термостабілізатор.

11. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить акрилатну технологічну добавку.

12. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить епоксидний стабілізатор.

13. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить мастило на основі складного ефіру.

14. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить світлостабілізатор на основі складного ефіру.

15. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату додатково містить множину різних поглинаючих УФ-випромінювання сполук.

16. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату додатково містить щонайменше один тип світлостабілізатора, який являє собою стерично утруднений амін (HALS).

17. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить друкарський малюнок або візерунок, видимий через захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату.

18. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, яка містить основний шар відносно захисного шару на основі акрилату.

19. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, де товщина основного шару перевищує товщину захисного шару на основі акрилату.

20. Плівка за п. 19, в якій товщина основного шару в два рази перевершує товщину захисного шару на основі акрилату.

21. Вікно і/або рама, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20.

22. Двері і/або дверна рама, що містять(ить) плівку за будь-яким із пп. 1-20.

23. Структурний елемент теплиці, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20.

24. Структурний елемент будови, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20.

25. Архітектурний допоміжний елемент, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20.

26. Спосіб виготовлення гнучкої ламінатної плівки для створення покриття на субстраті, що включає:

отримання гнучкого основного шару, як переважного компонента, який складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, і ламінування такого основного шару із захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, який містить поглинаючу УФ-випромінювання речовину, із утворенням гнучкої ламінатної плівки.

Текст

Дивитися

Реферат: Ламінатна, здатна до каландрування плівка, яка виявляє поліпшену міцність при впливі погодних умов зовнішнього середовища. Дана плівка містить основний шар із прищепного співполімеру вінілхлориду на поліакрилаті, ламінований захисним шаром на основі акрилату. Важливо, що основний шар не містить або містить мінімальні кількості пластифікуючих компонентів для виключення або зменшення міграції поглинаючої УФ-випромінювання речовини із захисного шару на основі акрилату. UA 110819 C2 (12) UA 110819 C2 UA 110819 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід стосується гнучкої ламінатної плівки, придатної для створення покриття на субстраті, і способів виготовлення гнучкої ламінатної плівки, яка містить основний шар і шар, який захищає від УФ-випромінювання. Вікна, двері, теплиці і т. д. на основі uPVC стають більш дешевою і більш довговічною альтернативою виробам на основі дерева. Виготовлені із uPVC профілі, як правило, є білими, хоча для забезпечення варіацій кольору можна вводити барвники. Зовсім недавно як продукт другого покоління з'явилися PVC профілі із декоративним ефектом, створені у вигляді текстури деревини для імітації продуктів із натуральної деревини, які мають при цьому сприятливі фізичні і механічні характеристики PVC. У доповнення для розширення вибору покупця вводять додатково кольори основного набору, текстури і спеціальні ефекти. Ці "маючі ефект" uPVC профілі, як правило, отримують, ламінуючи на кінцевій стадії процесу виготовлення профілю до його використання для виробництва вікон, дверей і інших конструкційних елементів тонку, декоративну, гнучку плівку із uPVC, яка застосовується для поліпшення зовнішньої якості. Відповідно, подібна зовнішня, декоративна плівка безперервно піддається впливу навколишнього середовища і вимагає для протистояння погодним умовам і деградації протягом часу присутності особливих компонентів в рецептурі. Звичайні плівки містять гнучку, p-PVC основу із друкарським зображенням або без нього, на яку ламінована захисна акрилатна плівка. Основний шар із p-PVC містить добавки, такі як стабілізатори, технологічні добавки і пластифікатори, які сприяють процесу каландрування і запобігають термічній деградації в ході виробництва, і можуть включати добавки, які забезпечують додатковий захист в ході впливу реальних умов. Подібні добавки добре відомі кваліфікованим в даній галузі техніки фахівцям. Захисний акрилатний шар, комерційно доступний від ряду виробників, звичайно містить поглинаючу УФ-випромінювання речовину (s) і в деяких випадках інші добавки, які захищають основний p-PVC шар при використанні від УФ-складової сонячного випромінювання. Протягом часу життя такого виробу ці поглинаючі УФ-випромінювання речовини поступово витрачаються, що приводить до погіршення ступеня захисту, який надається основному шару. Як тільки він повністю зникає, основний шар із p-PVC зазнає впливу УФ-випромінювання в повній мірі і відносно швидко деградує. Відповідно, міцність декоративного ефекту і, отже, час життя ламінованого виробу визначається у більшій мірі тривалістю життя речовин і добавок поглинаючих УФ-випромінювання, які містяться у зовнішньому захисному шарі, в доповнення до міцності основної плівки без захисного покриття. Міграцію пластифікатора можна визначити як рух пластифікатора в матеріалі і із матеріалу, в субстрат або на субстраті, із яким він знаходиться в безпосередньому контакті. Швидкість і ступінь такої міграції крім типу застосовуваного пластифікатора залежать від умов навколишнього середовища. У випадку декоративних ламінатних плівок описаної структури пластифікатори можуть мігрувати із PVC шару в акрилатний через p-PVC/акрилатну міжфазну поверхню. Це приводить до зниження температури склування (Tg) акрилату і, таким чином, підвищує рухливість поглинаючої(их) УФ-випромінювання речовини (речовин). Вони мігрують в p-PVC до досягнення природної рівноваги, покидаючи міжфазну поверхню, і в гіршому випадку, акрилатна плівка стає позбавленою поглинаючої УФ-випромінювання речовиною, знижуючи, таким чином, міцність такої плівки. Цей ефект в обмеженій мірі зменшували, переходячи від мономерних пластифікаторів до полімерних пластифікаторів. Підвищена молекулярна маса і структура полімерних об'єктів знижує здатність пластифікатора до дифузії і, зрештою, міграцію поглинаючої(их) УФ-випромінювання речовини (речовин) із зовнішнього шару. Цей підхід використовували при створенні подальших поколінь декоративних плівок, які застосовуються для поліпшення зовнішніх властивостей. Однак те, що необхідно, являє собою плівку для поліпшення зовнішніх властивостей, яку можна із легкістю виготовити, яка має при цьому поліпшені характеристики відносно впливу погодних умов і, зокрема, підвищену стійкість до деградації внаслідок впливу УФвипромінювання. Відповідно, винахідники даного винаходу надають гнучку, здатну до каландрування плівку, яка виявляє підвищену міцність при впливі погодних умов зовнішнього середовища. Плівка за даним винаходом переважно містить основний шар із прищепного співполімеру вінілхлориду на поліакрилаті, ламінований захисним шаром на основі акрилату. Основний шар за даним винаходом не містить жодного пластифікатора або містить значно меншу кількість пластифікатора в порівнянні із традиційними плівками. Як виявлено, при застосуванні як основного компонента основного шару прищепного співполімеру поліакрилат/PVC він забезпечує типові для гнучкої плівки фізичні і механічні 1 UA 110819 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 характеристики, необхідні для надання основному шару здатності до каландрування при стандартних умовах, відомих кваліфікованим в даній галузі техніки фахівцям, без необхідності введення пластифікуючого компонента. Відповідно, така композитна плівка не здатна до пластифікації і виникаючої внаслідок цього міграції поглинаючої УФ-випромінювання речовини і, як виявлено, виявляє поліпшену міцність при прискореному штучним чином старінні під впливом погодних умов. Крім того, співполімерний компонент основного шару при наданні можливості повного виключення (включення в дуже низьких концентраціях) пластифікатора підвищує T g основного шару приблизно від 50 °C, характерних для традиційно пластифікованої плівки, до 72 °C. Типові для реальних умов профільні температури ламінованого вікна або дверей знаходяться в діапазоні від 50 °C до 70 °C і, відповідно, основна плівка за даним винаходом буде залишатися нижче своєї Tg протягом терміну експлуатації, також перешкоджаючи потенційній міграції якої-небудь поглинаючої УФ-випромінювання речовини. Традиційні пластифіковані основні плівки із Tg, що становить приблизно 50 °C, залишаються в набагато більшій мірі схильними до міграції між шарами. Згідно із першим аспектом даного винаходу він надає гнучку ламінатну плівку для створення покриття на субстраті, причому дана плівка містить основний шар, який складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, і захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату, який включає поглинаючу УФ-випромінювання речовину, яка ламінована із основним шаром. Переважно, коли дана плівка містить, головним чином, основний шар відносно захисного шару на основі акрилату. Термін "головним чином", який використовується в даному патентному описі, стосується об'єму і, зокрема, товщини основного шару відносно захищаючого від УФвипромінювання акрилатного шару. Переважно, коли основний шар має товщину, яка перевищує товщину захисного акрилатного шару. Бажано, щоб товщина основного шару субстрату дорівнювала, можливо, приблизно подвійній товщині акрилатного захисного шару. Переважно, щоб основний шар додатково містив додатковий PVC для модифікації і оптимізації фізичних властивостей кінцевої плівки для кінцевого застосування. Для досягнення цієї мети можна використовувати PVC із однією молекулярною масою або комбінації PVC із різними молекулярними масами в різноманітних варіаціях. Переважно, коли основний шар додатково містить сполуку, яка є світлостабілізатором. Бажано, щоб основний шар містив щонайменше один вид світлостабілізатора, який являє собою стерично утруднений амін (HALS). Переважно, коли сполука, яка є стабілізатором, є сполукою типу NOR HALS. Бажано, щоб основний шар додатково містив сполуку на основі фенолу, яка є антиоксидантом. Переважно, коли основний шар додатково містить сполуку, яка є акцептором амінів. Бажано, щоб основний шар не містив мономерних і/або полімерних пластифікаторів. Переважно, коли співвідношення поліакрилат:PVC у співполімері становить 50:50. Бажано, щоб основний шар, який не містить барвника, включав в себе від 20 мас. % до 100 мас. %, від 40 мас. % до 90 мас. % або переважніше від 50 мас. % до 80 мас. % співполімеру, від 0,1 мас. % до 4 мас. %, від 0,3 мас. % до 3 мас. % або бажаніше від 0,5 мас. % до 2 мас. % сполуки, яка є світлостабілізатором NOR HALS, від 0 мас. % до 2 мас. %, від 0,1 мас. % до 1,0 мас. % або переважніше від 0,2 мас. % до 0,6 мас. % сполуки на основі фенолу, яка є антиоксидантом, від 0 мас. % до 2 мас. %, від 0,2 мас. % до 1,5 мас. % або бажаніше від 0,3 мас. % до 1,0 мас. % сполуки, яка є акцептором амінів, де яка-небудь масова частка, яка залишається, складена іншими речовинами, ідентифікованими в даному документі, включаючи, конкретно, співполімер і PVC. Бажано, щоб основний шар, який не містить барвника, міг додатково містити від 0 мас. % до 70 мас. %, від 10 мас. % до 50 мас. % або переважніше від 20 мас. % до 30 мас. % PVC в доповнення до співполімеру. Переважно, коли замість додаткового PVC, включеного в основний шар, для додаткового поліпшення стійкості плівки до впливу погодних умов можна вводити здатні до змішування компоненти на основі акрилату. Бажано, щоб основний шар додатково містив сполуку, яка є термостабілізатором. Переважно, коли основний шар додатково містить акрилатну сполуку, яка являє собою технологічну добавку. Бажано, щоб основний шар додатково містив епоксидну сполуку, яка є стабілізатором. Переважно, коли основний шар додатково містить мастильну сполуку на основі складного ефіру. Бажано, щоб основний шар додатково містив сполуку на основі складного ефіру, яка є світлостабілізатором. Термостабілізатор можна вводити в основний шар, який не містить барвника, в кількості від 2 мас. % до 10 мас. %, від 3 мас. % до 8 мас. % або переважніше від 4 мас. % до 7 мас. %. 2 UA 110819 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Акрилатну технологічну добавку можна вводити в основний шар, який не містить барвника, в кількості від 1 мас. % до 10 мас. %, від 2 мас. % до 7 мас. % або переважніше від 2 мас. % до 5 мас. %. Бажано, щоб епоксидну сполуку, яка є стабілізатором, вводили в основний шар, який не містить барвника, в кількості від 1 мас. % до 8 мас. %, від 1 мас. % до 5 мас. % або переважніше від 2 мас. % до 4 мас. %. Мастило на основі складного ефіру можна вводити в основний шар, який не містить барвника, в кількості від 0 мас. % до 1 мас. %, від 0 мас. % до 0,5 мас. % або переважніше від 0 мас. % до 0,2 мас. %. Бажано, щоб сполука на основі складного ефіру, яка є світлостабілізатором, в основному шарі, який не містить барвника, вводили в кількості від 0 мас. % до 10 мас. %, від 0 мас. % до 5 мас. % або переважніше від 0 мас. % до 1 мас. %. У тому випадку, коли основний шар містить термічний співстабілізатор на основі епоксиду, даний стабілізатор містить епоксидизований октилстеарат. Винахідники даного винаходу спостерігали, що введення термічного стабілізатора в подібній низькій концентрації не підвищує в істотній мірі міграцію поглинаючої УФ-випромінювання речовини із зовнішнього акрилатного шару. Іншими словами, епоксидний стабілізатор вводять в основний шар, який не містить барвника, в кількості, яка становить приблизно 3 мас. %. Згідно із конкретною реалізацією, основний шар, який не містить барвника, складається із вищезазначених компонентів або, по суті, складається із подібних компонентів, де сума вмісту даних компонентів становить 100 %. Переважно, коли прищепний співполімер основного шару являє собою продукт Vinnolit® марки K707E, доступний від фірми "Vinnolit GmbH and Co KG" (Німеччина). Крім цього, така плівка містить барвники, які додаються до заздалегідь приготованої рецептури для досягнення бажаного фарбування і надання додаткових характеристик опірності впливу погодних умов, які добре відомі кваліфікованим в даній галузі техніки фахівцям. Подібні барвники можна вводити як неочищені пігменти, пігментний концентрат, порошкові дисперсії і т. д. Кількості, що додають, і дія на вміст в сумарній рецептурі будуть визначатися способом додавання, колориметричними вимогами і вимогами до прозорості. Бажано, щоб на основний шар наносили друком декоративне(ий) оформлення/малюнок перед здійсненням ламінування захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, де декоративне(ий) оформлення/малюнок є видимим крізь захищаючий від УФвипромінювання шар на основі акрилату. Переважно, щоб захищаючий від УФ-випромінювання шар містив щонайменше один вид поглинаючої УФ-випромінювання сполуки, а, бажано, множину різних типів такої сполуки, причому кожна сполука здатна поглинати сонячне випромінювання різних довжин хвиль, яке падає на захисний шар. Переважно, коли захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату містить сполуку, яка є світлостабілізатором. Бажано, щоб захищаючий від УФвипромінювання шар включав в себе щонайменше один вид HALS. Згідно із другим аспектом даного винаходу він надає вікно і/або раму, яка містить плівку, що описана в даному документі. Згідно із третім аспектом даного винаходу він надає двері і/або дверну раму, що містять плівку, яка описана в даному документі. Згідно із четвертим аспектом даного винаходу він надає структурний елемент теплиці, який містить плівку, що описана в даному документі. Згідно із п'ятим аспектом даного винаходу він надає конструктивний, структурний елемент, який містить плівку, що описана в даному документі. Згідно із шостим аспектом даного винаходу він надає допоміжний архітектурний елемент, який містить плівку, що описана в даному документі. Згідно із сьомим аспектом даного винаходу він надає спосіб виготовлення гнучкої ламінатної плівки для створення покриття на субстраті, який включає в себе формування основного шару, що складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, і ламінування даного основного шару захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, що включає в свій склад поглинаючу УФ-випромінювання речовину, для отримання гнучкої ламінатної плівки. Переважно, коли основний шар є переважаючим компонентом плівки відносно захисного шару на основі акрилату. Посилання в даному патентному описі на "структурний елемент" охоплює PVC профілі, які використовуються при спорудженні будівлі або теплиці і ним подібних, і не обмежене елементом, який забезпечує структурний ефект за допомогою здійснення зміцнення або підтримки для інших компонентів будівлі або архітектурної структури, наприклад, продуктів контурів зведення, облицювання, фасції і ним подібних. Конкретна реалізація даного винаходу тепер буде описана виключно за допомогою прикладів і із посиланням на супутні малюнки, на яких: 3 UA 110819 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 на Фіг. 1A показані стадії старіння під впливом погодних умов uPVC субстрату, покритого для поліпшення зовнішньої якості ламінатною плівкою за попереднім рівнем техніки, який має стандартну пластифіковану рецептуру, яка піддана випробуванню на штучне старіння під впливом погодних умов відповідно до стандарту ISO 4892-2; на Фіг. 1В показані стадії старіння під впливом погодних умов uPVC субстрату, покритого ламінатною плівкою за заявленим винаходу і, який підданий такому ж випробуванню на штучне прискорене старіння під впливом погодних умов, як і на Фіг. 1A, відповідно до стандарту ISO 4892-2; на Фіг. 2 показані придатні зразки uPVC субстрату через 6000 годин випробування на штучне прискорене старіння під впливом погодних умов відповідно до стандарту ISO 4892-2, покритого (i) пластифікованою основною плівкою без захищаючого від УФ-випромінювання шару на основі акрилату за попереднім рівнем техніки і (ii) основною плівкою, яка не містить пластифікатора, без подальшого захищаючого від УФ-випромінювання шару; на Фіг. 3A показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи uPVC субстрату, покритого основним шаром за попереднім рівнем техніки, який пластифікований діізодецилфталатом (DIDP) і ламінований захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, до проведення випробування на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %ній відносній вологості; на Фіг. 3B показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 3A, який підданий тритижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 3С показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 3A, який підданий шеститижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 4A показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи uPVC субстрату, покритого основним шаром за попереднім рівнем техніки, який пластифікований полімерним пластифікатором і ламінований захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, до проведення випробування на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 4B показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 4A, який підданий тритижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 4С показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 4A, який підданий шеститижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 5A показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи uPVC субстрату, покритого ламінованими один із одним основним шаром, який не містить пластифікатор, і захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату за заявленим винаходом, до проведення випробування на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; на Фіг. 5B показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 5A, який підданий тритижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості; і на Фіг. 5С показані виготовлені за допомогою мікротома поперечні зрізи субстрату, який має покриття uPVC, наведеного на Фіг. 5A, який підданий шеститижневому випробуванню на прискорену міграцію при температурі 70 °C, 100 %-ній відносній вологості. Для демонстрації придатності і переваг плівок за даним винаходом, їх фізичні і механічні властивості випробовували і порівнювали із такими для традиційних пластифікованих плівок за попереднім рівнем техніки. Основний шар товщиною 120 мікронів для плівки із поліпшеною зовнішньою якістю отримували із використанням наведеної нижче рецептури. 4 UA 110819 C2 Таблиця 1 Рецептура основного шару за даним винаходом Вихідний матеріал Vinnolit K707E Поліакрилат/PVC прищепний співполімер Tinuvin XT 833 NOR HALS світлостабілізатор ASM104 Theic - сполука, яка є акцептором амінів Solvin 250SB PVC полімер К50 Reagens RA1774 Кальцій/цинк стабілізатор Arenox A10 Стерично утруднений фенольний антиоксидант Solvin 257RF PVC полімер К57 Paraloid K125 Акрилатна технологічна добавка Lankroflex ED6 Епоксидний стабілізатор 2078 Lubricant Комплексний складний ефір Mark LE98 Фосфітоорганічний складний ефір 5 10 Постачальник Процентний ваговий вміст Vinnolit 61,05 Ciba/BASF 0,87 Baerlocher 0,44 Solvay 24,42 Reagens 4,8 Reagens 0,26 Solvay 1,74 Rohm and Haas 3,31 Lankro 2,62 Е Chem 0,052 Lankro 0,44 Плівка додатково містила барвники, які додаються в формі концентрату, щоб надати зовнішній вигляд легкого дуба. На плівку наносили друкарське зображення із малюнком легкого дуба і ламінували із комерційно доступним, акрилатним шаром товщиною 53 мікрони, який захищає від УФ-випромінювання, наприклад, шаром SD001, доступним від фірми "Kaneka Corporation" (Японія). Типові фізичні властивості подібної плівки, як детально розкрито в таблиці 2, є такими, що таку композитну плівку можна переробляти на традиційних лініях ламінування при покупці без жодної необхідності проводити зміни в схемі процесу. Таблиця 2 Фізичні властивості ламінатних плівок за попереднім рівнем техніки і ламінатних плівок за даним винаходом Плівка попереднього Фізична властивість Плівка за даним винаходом рівня техніки Напруження при відносному 17,1 (+/- 0,3) 17,2 (+/- 0,5) 2 подовженні 50 % (Н/мм ) 2 Межа міцності на розрив (Н/мм ) 19,9 (+/- 0,7) 19,1 (+/- 0,3) Відносне подовження при розриві (%) 192 (+/- 20) 208 (+/- 14) 15 20 Приклад 1 Що стосується Фіг. 1A і 1В, отримували два uPVC профілі, що мають покриття. Спочатку на забарвлену основну плівку за даним винаходом згідно із таблицею 1 (Фіг. 1B) і таким же чином забарвлену, пластифіковану основну плівку за попереднім рівнем техніки (Фіг. 1A) наносили друкарське зображення із малюнком легкого дуба. Відповідні основні шари потім ламінували із комерційно доступним акрилатним шаром, який захищає від УФ-випромінювання, і покривали ними uPVC профілі. Потім проводили випробування на прискорене старіння під впливом погодних умов відповідно до стандарту ISO 4892-2 за допомогою приладу для випробування матеріалів до впливу погодних умов "Atlas Ci5000 Weather-Ometer". Оскільки поглинаюча УФ-випромінювання речовина у зовнішньому захисному шарі витрачається через УФ-випромінювання, PVC основа, що знаходиться під ним, буде, зрештою, зазнавати впливу випромінювання і буде коробитися, що виявляється як "випалені місця". 5 UA 110819 C2 5 10 15 20 Першу появу випалених місць реєстрували, і вона було індикацією руйнування цілісності захисного зовнішнього шару на ранній стадії. На Фіг. 1A показані результати 100 прискореного старіння під впливом погодних умов для плівки за попереднім рівнем техніки через проміжки часу 102 (1032 години), 103 (5196 годин), 104 (8563 години), 105 (12686 годин) і 106 (14317 годин). Що стосується профілю 106, який використовується як зразок, випалені місця 112 чітко видні в різних місцях на поверхні. На Фіг. 1B проілюстровані результати 101 впливу погодних умов для такого ж uPVC субстрату, покритого ламінатною плівкою за даним винаходом через проміжки часу 107 (1038 годин), 108 (5254 години), 109 (8645 годин), 110 (12035 годин) і 111 (17064 години). Як показано, профіль 111 цілком, мабуть, не містить випалених місць або видимих відміток, які свідчать про деградацію. Експлуатаційні якості кожної плівки визначали на кількісному і якісному рівні. Візуальну оцінку здійснювали на основі шкали відтінків сірого кольору відповідно до стандартів ISO 105A02 і ISO 105-A03 методиками, які знайомі кваліфікованим в даній галузі техніки фахівцям. 2 Промислові стандарти, наприклад, RAL-GZ 716/7, запевнюють, що після впливу 12 ГДж/м (еквівалентного впливу протягом 6000 годин) зміна кольору плівки після впливу не повинна перевищувати відмітку 3 шкали сірого кольору відповідно до стандарту ISO 105-A02. Хоча як плівки за попереднім рівнем техніки, так і плівки за даним винаходом явно задовольняють цьому мінімальному критерію, важливим є те, що зміна кольору більш довговічної плівки не перевищує цю відмітку протягом її гарантованого терміну експлуатації, яка зберігає при цьому також свою фізичну цілісність. Додаткові візуальні спостереження наведені в таблиці 4 у вигляді зауважень для кожного інтервалу часу для обох плівок, які описують зміни кольору і загальної фізичної цілісності. Таблиця 4 Плівка за попереднім рівнем техніки при випробуванні відповідно до стандарту ISO 4892-2 Тривалість (години) А02 А03 Примітки 1032 4/5 4/5+ 1732 4 4+ 2720 4 4+ 3580 4 4+ 4280 4 4+ 5196 4 4+ 6058 4 4+ Незначна втрата тонкого колірного тону і брудножовтого відтінку, зразок світліше, дещо блискучий із оранжевим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М. У нормі за даними мікроскопії. Незначна втрата друкарського зображення і колірного тону, а також втрата брудного відтінку, зразок вицвілий, чистий і оранжевого кольору. Акрилат в нормі за даними Е/М, в нормі за даними мікроскопії. Незначна втрата друкарського зображення і втрата колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, і оранжевого кольору. Акрилат в нормі за даними Е/М, легке вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок дуже блискучий, вицвілий, який чисто виглядає, і оранжевого кольору. Акрилат в нормі за даними Е/М, дуже легке вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дуже блискучий і оранжевого кольору. Акрилат в нормі за даними Е/М, легке вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок дуже блискучий (подібний склу), вицвілий, який чисто виглядає, і оранжевого кольору. Акрилат має дуже легким мутнуватий виглядом за даними Е/М, вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, 6 UA 110819 C2 6934 4 4+ 7777 4 4+ 8563 4 4+ 9389 4 4+ 10253 4 4+ 1090 4 4+ 11834 4 4+ 12686 4 4+ 13506 4 4+ дуже блискучий, який чисто виглядає, і оранжевого кольору. Акрилат дещо мутнуватий із легким ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М, вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, густини кольору, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дуже сильно блискучий і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із легким ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, густини кольору, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, дуже сильно блискучий, який чисто виглядає і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із легким ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дуже блискучий (подібний склу) і оранжевого кольору. Акрилат має дещо каламутний вигляд і має легкий ефект апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, густини кольору, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, дуже блискучий (подібний склу), вицвілий і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із легким ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, густини кольору, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дуже блискучий (подібний склу) і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння і дуже слабий слід обгоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, густини кольору, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, вицвілий, дуже блискучий (подібний склу) і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із ефектом апельсинової шкірки за даними Е/М. Вигоряння і світлі пухирці за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дуже блискучий і оранжевого кольору. Акрилат каламутний із ефектом апельсинової шкірки. Світлі сліди обгоряння за даними Е/М. Вигоряння, пухирці і сліди обгоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок, який дуже чисто виглядає, дуже блискучий, вицвілий і оранжевого кольору. Акрилат каламутний, має ефект апельсинової шкірки. Випалені місця за даними Е/М. Вигоряння, пухирці і сліди обгоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок, який дуже чисто виглядає, вицвілий, блискучий і оранжевого кольору. Акрилат має каламутний вигляд, ефект апельсинової шкірки. Випалені місця за даними Е/М. Вигоряння, пухирці і сліди обгоряння за даними 7 UA 110819 C2 14317 4 4+ мікроскопії. ВТРАТА ЦІЛІСНОСТІ, ЧИСЛЕННІ СЛІДИ ОБГОРЯННЯ Таблиця 5 Плівка за даним винаходом при випробуванні відповідно до стандарту ISО 4892-2 Тривалість (години) А02 А03 Примітки 1038 4/5 4/5 1851 4+ 4/5 2702 4+ 4/5 3549 4+ 4/5 4354 4+ 4/5 5254 4+ 4/5 6145 4+ 4/5 6950 4+ 4/5 7728 4+ 4/5 8625 4+ 4/5 9518 4 4+ 10385 4 4+ 11216 4 4+ Втрата брудного відтінку і втрата колірного тону, зразок трохи світліше, більш чистий із оранжевим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М, в нормі за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку, зразок світліше, більш чистий із жовтим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М, дуже слабе вигоряння за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку, зразок більш чистий, світліше із жовтим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М. Слабке вигоряння за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку із незначною втратою друкарського зображення, зразок світліше, який чисто виглядає, із жовтим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М. Легке вигоряння за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку із незначною втратою друкарського зображення, зразок, який чисто виглядає, світліше із жовтим відтінком. Акрилат має дуже незначний каламутний вигляд за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку із незначною втратою друкарського зображення, зразок світліше, який чисто виглядає, із жовтим відтінком. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата колірного тону і брудного відтінку із незначною втратою друкарського зображення, зразок світліше, трохи блискучіший, який чисто виглядає і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, світліше, трохи блискучіший і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, світліше, дещо блискучіший і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок світліше, який чисто виглядає, і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, вицвілий і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і 8 UA 110819 C2 12035 4+ 12873 4 4+ 13723 4 4+ 14528 4 4+ 15363 4 4+ 16095 3/4+ 4+ 17064 5 4 3/4 4+ брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, вицвілий і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, вицвілий і жовтий. Акрилат в нормі за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає і жовтий. Акрилат дещо каламутний за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок, який чисто виглядає, вицвілий, дещо матовий і жовтий. Акрилат має трохи каламутний вигляд за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, який чисто виглядає, дещо матовий і жовтий. Акрилат трохи каламутний за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку, зразок вицвілий, який дуже чисто виглядає, матовий і жовтий. Акрилат каламутний за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Втрата друкарського зображення, колірного тону, густини кольору і брудного відтінку. Зразок вицвілий, який дуже чисто виглядає, матовий і жовтий. Акрилат каламутний за даними Е/М. Вигоряння за даними мікроскопії. Як випливає із таблиць 4 і 5, перша появи випаленого місця для плівки за попереднім рівнем техніки спостерігали через 11834 години. Повне руйнування внаслідок численних слідів обгоряння 112 спостерігали через 14317 годин. Із таблиці 5 і Фіг. 1B можна бачити, що на плівці за заявленим винаходом через 17084 годин відсутні які-небудь випалені місця або які-небудь істотні вказівки на деградацію. У таблиці 6 узагальнені проміжки часу, через які спостерігали появу перших випалених місць і повного руйнування відповідних плівок. Таблиця 6 Узагальнення результатів випробувань відповідно до стандарту ISO 4892-2 Рецептура Стандарт Винахід 10 15 Перше випалене місце (години) 11834 У нормі через 17064 Втрата цілісності внаслідок руйнування акрилату (години) 14317 У нормі через 17034 Взаємозв'язок між симуляцією відповідно до стандарту ISO 4892-2 і, що протікає під впливом характерних для Північної Європи погодних умов старінням в режимі реального часу є таким, що 8000 годин випробування приблизно еквівалентні 10 рокам впливу умов навколишнього середовища. Використовуючи відповідно отримувані в результаті спостереження проміжки часу до початкового руйнування зовнішнього захищаючого від УФвипромінювання шару на основі акрилату можна запевнити, що плівка за даним винаходом забезпечує приблизно 45 %-е поліпшення міцності в порівнянні із пластифікованими плівками за попереднім рівнем техніки. Згідно із результатами випробування відповідно до стандарту ISO 9 UA 110819 C2 5 10 15 4892-2, цілісність плівки за даним винаходом зберігається щонайменше протягом додаткових 6,5 років в порівнянні із такою за попереднім рівнем техніки згідно із випробуванням у придатності із стандартом ISO 4892-2. Приклад 2 Для оцінки міцності забарвленої основної плівки, яка не містить друкарського зображення за даним винаходом, без захищаючого від УФ-випромінювання шару проводили випробування на прискорене старіння під впливом погодних умов відповідно до стандарту ISO 4892-2 і результати порівнювали із традиційною, пластифікованою, забарвленою аналогічним чином основною плівкою за попереднім рівнем техніки. Результати наведені на Фіг. 2, а загальний вигляд двох основних шарів описаний в таблиці 3. Оцінку плівок, які являють собою основний шар, здійснювали через регулярні проміжки часу, спостерігаючи виключно за моментом, в який починається видима деградація. Як показано в таблиці 3, для основного шару за попереднім рівнем техніки приблизно через 4450 годин спостерігали випалені місця із виникаючою потім подальшою деградацією. Навпаки, основна плівка за даним винаходом із таблиці 1 не виявляла видимих ознак деградації аж до тривалості впливу, що становить 6000 годин. Таблиця 3 Загальний зовнішній вигляд плівок, які піддавалися випробуванню Тривалість випробування (години) 1018 1904 2824 3622 4450 5268 5934 20 25 30 35 40 45 Пластифікована рецептура за попереднім рівнем техніки в нормі в нормі в нормі в нормі випалені місця, які видно неозброєним оком Численні сліди обгоряння Численні сліди обгоряння (порушена цілісність) Плівка, яка не містить пластифікатор, за даним винаходом в нормі в нормі в нормі в нормі в нормі в нормі в нормі Що стосується Фіг. 2, те основна плівка 202 за даним винаходом не виявляє ознак деградації поверхні в протилежність плівці 201 за попереднім рівнем техніки. Приклад 3 Дослідження міграції пластифікатора/поглинаючої УФ-випромінювання речовини проводили на зразку ламінатної плівки за заявленим винаходом і двома зразками ламінатних плівок за попереднім рівнем техніки, що містять різні пластифікатори. Всі три плівки були піддані впливу температури 70 °C, 100 %-ній вологості протягом 3 і 6 тижнів. На основний шар із таблиці 1, забарвлений для придання світло-коричневого зовнішнього вигляду, наносили друкарське зображення із малюнком легкого дуба і ламінували із комерційно доступним акрилатом, як в прикладі 1. Потім композитну плівку наносили у вигляді покриття на uPVC профіль. Традиційні плівки за попереднім рівнем техніки, забарвлені подібним чином, із аналогічним друкарським зображенням малюнка легкого дуба, і ламіновані із таким же комерційно доступним акрилатом, однак пластифіковані DIDP і полімерним пластифікатором також наносили у вигляді покриття на відповідні uPVC профілі. Результати дослідження міграції для плівки за заявленим винаходом показані на Фіг. 5A-5C. Результати для пластифікованої DIDP плівки наведені на Фіг. 3A-3C, а результати для пластифікованої полімерним пластифікатором плівки показані на Фіг. 4A-4C. Отримані за допомогою мікротома поперечні перерізи кожного зразка вивчали методом УФмікроскопії для встановлення відносної міри міграції пластифікатора/поглинаючої УФвипромінювання речовини. На Фіг. 3A, 4A і 5A показані три плівки до проведення випробування по впливу температури і вологості, на Фіг. 3B, 4B і 5B показані плівки через три тижні випробування впливом температури і вологості, а на Фіг. 3C, 4C і 5C показані плівки через шість тижнів випробування. На Фіг. 3A-3C показаний uPVC профіль (субстрат) 300 із покриттям 301 за попереднім рівнем техніки із основної pPVC плівки, пластифікованої DIDP, і акрилатної плівки 302, яка містить поглинаючу УФ-випромінювання речовину. На Фіг. 4A-4C показана плівка 400 за попереднім рівнем техніки, яка містить полімерний пластифікатор, а на Фіг. 5A-5C показаний 10 UA 110819 C2 5 10 основний шар 500, який не містить пластифікатора, за даним винаходом. Там, де відбувалася міграція, ділянки акрилатного шару 302 виявлялися б світліше, вказуючи на вичерпання поглинаючої УФ-випромінювання речовини при опроміненні джерелом УФ-випромінювання. Як видно із Фіг. 3B, 3C, 4B і 4C, пластифіковані DIDP і полімерним пластифікатором зразки за попереднім рівнем техніки характеризуються більш світлими акрилатними шарами 302, зокрема на міжфазній межі PVC/акрилат, після три- і шеститижневого випробування впливом температури і вологості. Це підтверджує міграцію пластифікатора із основної плівки 301, 400 в акрилатний шар 302, яка, в свою чергу, підвищує рухливість поглинаючих УФ-випромінювання речовин в акрилатному шарі 302. Як показано на Фіг. 5A-5C, не існує втрати колірного тону акрилового шару 302 або вона незначна, підтверджуючи відсутність або дуже незначну рухливість і міграцію через міжфазну межу PVC/акрилат поглинаючої УФ-випромінювання речовини. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Гнучка ламінатна плівка для створення покриття на субстраті, де дана плівка включає: основний шар, який складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, а також захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату, який містить поглинаючу УФвипромінювання речовину і ламінований із основним шаром. 2. Плівка за п. 1, в якій основний шар додатково містить додатковий PVC. 3. Плівка за п. 1 або п. 2, в якій основний шар додатково містить УФ-світлостабілізатор. 4. Плівка за п. 3, в якій основний шар додатково містить антиоксидант на основі фенолу. 5. Плівка за п. 4, в якій основний шар додатково містить сполуку, яка є акцептором амінів. 6. Плівка за п. 5, в якій основний шар вільний від мономерного і/або полімерного пластифікаторів. 7. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, де прищепний співполімер являє собою співполімер із співвідношенням поліакрилат:РVС, що становить 50:50. 8. Плівка за п. 5, в якій незабарвлений основний шар містить: від 50 мас. % до 80 мас. % співполімеру, від 0,5 мас. % до 2 мас. % УФ-світлостабілізатора, від 0,2 мас. % до 0,6 мас. % антиоксиданту на основі фенолу, від 0,3 мас. % до 1,0 мас. % сполуки, яка є акцептором амінів. 9. Плівка за п. 8, в якій основний шар додатково містить в доповнення до співполімеру від 20 мас. % до 30 мас. % PVC. 10. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить термостабілізатор. 11. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить акрилатну технологічну добавку. 12. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить епоксидний стабілізатор. 13. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить мастило на основі складного ефіру. 14. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить світлостабілізатор на основі складного ефіру. 15. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату додатково містить множину різних поглинаючих УФ-випромінювання сполук. 16. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату додатково містить щонайменше один тип світлостабілізатора, який являє собою стерично утруднений амін (HALS). 17. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, в якій основний шар додатково містить друкарський малюнок або візерунок, видимий через захищаючий від УФ-випромінювання шар на основі акрилату. 18. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, яка містить основний шар відносно захисного шару на основі акрилату. 19. Плівка за будь-яким із попередніх пунктів, де товщина основного шару перевищує товщину захисного шару на основі акрилату. 20. Плівка за п. 19, в якій товщина основного шару в два рази перевершує товщину захисного шару на основі акрилату. 21. Вікно і/або рама, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20. 22. Двері і/або дверна рама, що містять(ить) плівку за будь-яким із пп. 1-20. 11 UA 110819 C2 5 23. Структурний елемент теплиці, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20. 24. Структурний елемент будови, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20. 25. Архітектурний допоміжний елемент, що містить плівку за будь-яким із пп. 1-20. 26. Спосіб виготовлення гнучкої ламінатної плівки для створення покриття на субстраті, що включає: отримання гнучкого основного шару, як переважного компонента, який складається із прищепного співполімеру поліакрилату і PVC, і ламінування такого основного шару із захищаючим від УФ-випромінювання шаром на основі акрилату, який містить поглинаючу УФвипромінювання речовину, із утворенням гнучкої ламінатної плівки. 10 12 UA 110819 C2 13 UA 110819 C2 14 UA 110819 C2 15 UA 110819 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Flexible laminate film

Автори англійською

Rummens, Franqois, Lott, Martyn, Hagley, Lydia, Murray, Ian

Автори російською

Рамменз Франсуа, Лотт Мартин, Хегли Лидия, Мюррей Ян

МПК / Мітки

МПК: E06B 1/34, B29C 63/00, B32B 27/30, B29D 7/01

Мітки: ламінантна, плівка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-110819-laminantna-plivka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ламінантна плівка</a>

Подібні патенти