Вузол кріплення залізничної рейки з ущільнювальною пластиною

Номер патенту: 104573

Опубліковано: 25.02.2014

Автори: Кокс Стефен Джон, Гамільтон Роберт Джон

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вузол кріплення залізничної рейки, що містить затискач (3) для кріплення залізничної рейки, що має першу частину (34) для спирання на залізничну рейку (5) та опорну частину (32, 36), та закріплювальний пристрій (1) залізничної рейки для фіксації вказаного затискача (3) для кріплення залізничної рейки, причому закріплювальний пристрій (1) має верхню секцію (1А) з по суті вертикальною передньою поверхнею (12), виконаною для розміщення суміжно з підошвою залізничної рейки (5), коли пристрій перебуває в робочому положенні, та дві з'єднані між собою рознесені стінки (10), між якими тримається частина вказаного затискача (3), що підлягає фіксації, коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, та засіб (110) зчеплення із затискачем, що спирається на стінки (10), для зчеплення з частиною затискача (3) для кріплення залізничної рейки, що підлягає фіксації, причому пристрій (1) не містить будь-якої деталі або поверхні, які б зчіплювались з поверхнею тієї частини затискача, яка повернута донизу, коли вказаний затискач (3) перебуває у робочому положенні, ущільнювальну пластину (2) для ущільнення отвору у формі під час виготовлення шпали і запобігання потраплянню бетону у верхню секцію закріплювального пристрою (1), причому вказана пластина (2) містить встановлювальний засіб (27) для встановлювання пластини (2) на верхній секції (1А) вказаного закріплювального пристрою (1) рейкового затискача, за допомогою якого пластину (2) встановлюють таким чином, щоб вона виходила за межі оборотної частини верхньої секції (1А) закріплювального пристрою, що забезпечує запобігання потраплянню бетону у верхню секцію (1А) закріплювального пристрою (1) рейкового затискача, коли стрижень (1В) закріплювального пристрою (1) рейкового затискача встановлюють у форму бетонної шпали (6), де, під час формування шпали, вказані стрижні поступово заливають бетоном, коли основна верхня поверхня (20) пластини (2) знаходиться знизу, а основна нижня поверхня (21) - зверху, причому нижня поверхня пластини (2) має певну кількість канавок (29), що утворені перетинанням ребер жорсткості (28) і які заповнюють бетоном для фіксації шпали під час її формування, а вузол додатково містить елемент (7), що містить першу секцію (71), другу секцію (72) та з'єднувальну секцію (73), що з'єднує та розносить першу і другу секції (71; 72), причому перша секція (71) прилаштована для приймання бічного навантаження з боку залізничної рейки (5) при розміщенні між передньою поверхнею (12) закріплювального пристрою (1), що фіксує затискач, та стороною підошви залізничної рейки (5), коли вузол перебуває у робочому положенні, а друга секція (72) розміщена на протилежній стороні закріплювального пристрою (1) до своєї передньої поверхні (12), коли перша секція (71) розміщена між цією поверхнею (12) та рейкою (5), і яка слугує опорною посадковою частиною закріплювального пристрою (1), на яку спирається опорна частина (32, 36) затискача (3) для кріплення залізничної рейки, коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, який відрізняється тим, що засіб (110) зчеплення із затискачем обладнаний виступом, який спрямований донизу.

2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що стінки (10) закріплювального пристрою (1) зв'язані між собою з'єднувальною секцією (14) закріплювального пристрою, що має частину, яка проходить між згаданими стінками (10) від одного з його кінців, що є найближчим до залізничної рейки (5), коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, у напрямку до його іншого кінця, і має верхню поверхню, що проходить у нахиленому донизу напрямку для утворення похилої ділянки (140) для відхилення частини вказаного затискача (3) для кріплення залізничної рейки, що підлягає фіксації, коли він вставляється у закріплювальний пристрій (1), і вказана похила ділянка (140) закріплювального пристрою (1) виконана з можливістю входження у зчеплення з вушком встановлювального засобу (27), що виступає з основної поверхні (20) пластини (2) для зчеплення із закріплювальним пристроєм (1).

3. Вузол за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що згадана частина з'єднувальної секції (14) закріплювального пристрою, що утворює похилу ділянку (140), з'єднана зі згаданими стінками (10) вздовж бічних країв.

Ущільнювальна пластина за п. 1, яка відрізняється тим, що пластина (2) виконана з пластмасового матеріалу.

4. Вузол за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що з'єднувальна секція (73) елемента (7) містить принаймні один витягнутий елемент (73), що проходить між її першою і другою секціями (71, 72), причому витягнутий елемент (73) не прилаштований для приймання бічного навантаження від рейки (5).

5. Вузол за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що з'єднувальна секція (73) компонента (7) з'єднує першу і другу секції (71, 72) компонента (7) таким чином, що коли перша секція (71) розміщена між закріплювальним пристроєм (1) та підошвою рейки, з'єднувальна секція (73) виходить за межі периферії закріплювального пристрою (1).

6. Вузол за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що відповідні секції закріплювального пристрою (1), які проходять від оборотної сторони верхньої секції (1А), з’єднуються з наскрізними отворами (24) на основних поверхнях (20, 21) ущільнювальної пластини.

7. Вузол за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що основна поверхня (20) пластини (2), яка знаходиться найвище тоді, коли шпала (6) перебуває у робочому положенні, вирівняна з найвищою поверхнею бетонної шпали (6).

Текст

Реферат: Винахід належить до кріплення залізничних рейок до шпал. Ущільнювальна пластина (2) слугує для встановлення рейкового кріплення. Під час виготовлення шпали (6) в перевернутому стані у формі для заливки бетоном вона ущільнює отвір у формі і фіксує засобом (27) закріплювальний пристрій (1) з ущільненням монтажних отворів. При цьому пластина (2) має на нижній поверхні канавки (29), які заповнюються бетоном і надійно фіксують її. Вузли прикріплення залізничної рейки до шпали мають згадану пластину, яка може бути врівень з поверхнею шпали. До складу вузлів також входять проміжний елемент (7) між пластиною (2) і затискачем (3) для кріплення залізничної рейки між закріплювальним пристроєм (1) і елементом (7). Пристрій (1) має верхню секцію (1А) з вертикальною передньою поверхнею (12) і двома з’єднаними між собою і рознесеними стінками (10), між якими утримується затискач (3). Елемент (7) має першу частину для обпирання на залізничну рейку і закріплювальний пристрій для фіксації затискача рейкового скріплення. Перша секція (71) сприймає бічне навантаження з боку рейки. Друга секція (72) виконана з можливістю розміщення в ній другої опорної частини рейкового затискача (3). Перша секція (71) і друга секція (72) з'єднані між собою з'єднувальною секцією (73). Винахід сприяє більш надійному кріпленню рейок до шпал і спрощенню виготовлення шпал. UA 104573 C2 (12) UA 104573 C2 UA 104573 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується елементів вузла рейкового кріплення. Система кріплення залізничної рейки, в якій затискач рейкового кріплення установлюється збоку на рейку і утримується у закріплювальному пристрої (плечі) у "передскладальному" положенні або "вихідному" положенні, який відрізняється тим, що п'яткова частина затискача не опирається на рейку, розкрита заявниками в документах WO93/12294, WO93/12295 та WO93/12296. Це забезпечує можливість попереднього складання на заводі залізничної шпали з затискачами, зафіксованими у передскладальному положенні, так що після того як шпали доставляються на місце робіт, і рейка установлюється у належне місце, затискач потрібно просто забити. Крім того, в подальшому, при необхідності проведення робіт по технічному обслуговуванню, затискач можна знову установити у передскладальне положення. Такі затискачі іноді називають "перемикальними" затискачами. Така система кріплення дуже добре зарекомендувала себе, однак заявник прагне внести удосконалення в деякі аспекти процесу її виготовлення та використання. У попередній заявці, яка не була ще опублікована на дату подачі цієї заявки, заявниками був розкритий закріплювальний пристрій (плече), який відрізняється тим, що на нижній частині стінок плеча відсутні засоби зчеплення з затискачем. У зв'язку з цим постало завдання створити альтернативну опорну деталь для п'яткових частин затискача… Згідно з першим аспектом цього винаходу елемент, призначений для використання у вузлі рейкового кріплення, який містить затискач для кріплення залізничної рейки, що включає першу частину для обпирання на залізничну рейку і закріплювальний пристрій для фіксації затискача рейкового кріплення, включає першу секцію, призначену для сприймання бічного навантаження від рейки, розташовану між по суті вертикальною поверхнею закріплювального пристрою і стороною підошви розташованої поруч залізничної рейки, коли вузол знаходиться в робочому положенні; елемент містить, крім того, другу секцію з можливістю розміщення в ній другої опорної частини затискача рейкового кріплення; і перша секція, і друга секція елемента розташовані на певній відстані одна від другої і з'єднані між собою з'єднувальною секцією. Таким чином, елемент виконує роль відсутніх п'яткових опорних частин закріплювального пристрою. Крім того, забезпечується можливість дуже швидкої і простої заміни п'яткових опорних деталей елемента у випадку їх зносу або пошкодження. При необхідності регулювання характеристик вузла можна також легко замінити цей елемент на елемент з більшою або меншою товщиною першої секції і/або з більшою або меншою висотою другої секції. Більше того, завдяки з'єднанню між собою першої і другої секцій число знімних деталей, які повинні бути виготовлені і складені на заводі і які необхідні при проведенні ремонтних робіт в умовах експлуатації, може бути зведене до мінімуму. Перша секція переважно призначена для передачі бічного навантаження з боку рейки до закріплювального пристрою. Таким чином, перша секція працює як стояк бічної стінки. Бажано, щоб з'єднувальна секція містила принаймні одну деталь подовженої форми, яка проходить між першою і другою секціями. Оскільки деталь подовженої форми не повинна сприймати бічне навантаження з боку рейки, то можуть бути використані відносно невеликі і тонкі деталі, що дозволяє зменшити затрати на матеріали. З'єднувальна секція переважно з'єднує першу і другу секції елемента таким чином, що коли перша секція розташована між закріплювальним пристроєм і підошвою рейки, з'єднувальна секція проходить за межами периметра закріплювального пристрою. У переважному варіанті здійснення винаходу з'єднувальна секція містить дві деталі подовженої форми, причому одна деталь подовженої форми проходить між відповідними першими точками на першій і другій секціях, а друга деталь подовженої форми проходить між відповідними другими точками на першій і другій секціях. Якщо область, обмежена з'єднаними між собою деталями подовженої форми, першою секцією і другою секцією, виконана з можливістю розміщення в ній закріплювального пристрою, елемент може бути встановлений у вузлі рейкового кріплення просто шляхом насадження елемента на верхню частину закріплювального пристрою. Бажано, щоб елемент тісно прилягав до нижньої частини закріплювального пристрою. Найкращі результати досягаються тоді, коли елемент виконаний як одне ціле, переважно зі зносостійкого матеріалу, який задовольняє вимогам, що пред'являються як до першої, так і до другої секцій. Як варіант, при необхідності одна секція може бути виконана литтям під тиском, і можуть бути використані два різних матеріали. Якщо перша секція елемента має утворювати ізолятор, то принаймні перша секція виконується з електроізолювального матеріалу. У всіх випадках елемент виготовляється переважно з пластмаси, наприклад нейлону. Друга секція переважно містить принаймні один конструктивний елемент, який спрямований вгору, коли елемент знаходиться в робочому положенні, і визначає поверхню приймання 1 UA 104573 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 затискача. Бажано, щоб друга секція містила дві посадочні поверхні для затискача, які знаходяться на певній відстані одна від другої, причому кожна має поверхню для приймання затискача. Посадочні поверхні для затискача можуть бути утворені відповідними з'єднаними конструктивними елементами. Якщо елемент має приблизно форму прямокутника, посадочні поверхні для затискача можуть бути розташовані відповідно в сусідніх кутах елемента. Бажано, щоб кожна посадочна поверхня для затискача мала в поперечному перерізі L-подібну форму, якщо дивитись під прямим кутом на поверхні для приймання затискача. Перша секція може мати принаймні одну частину, яка розміщується над частиною закріплювального пристрою. У цьому випадку частина може бути такою, що над нею розміщений затискач рейкового кріплення, коли затискач фіксується закріплювальним пристроєм. Коли елемент за цим винаходом сполучений із закріплювальним пристроєм, перша секція елемента розміщується поряд з по суті вертикальною стороною закріплювального пристрою, повернутого лицьовою стороною до підошви залізничної рейки, коли пристрій знаходиться в робочому положенні, а друга секція розташована на протилежній стороні закріплювального пристрою відносно згаданої по суті вертикальної сторони. Друга частина служить як п'яткова посадочна частина закріплювального пристрою, на яку опирається п'яткова частина затискача залізничної рейки, коли пристрій знаходиться в робочому положенні. Згідно з другим об'єктом цього винаходу, передбачена ущільнювальна пластина, призначена для використання з закріплювальним пристроєм, який має верхню секцію і стрижень, що проходить від верхньої секції всередину бетонної шпали, коли закріплювальний пристрій знаходиться в робочому положенні, причому пластина виконана так, що проходить над нижньою стороною верхньої секції, коли стрижень пристрою установлюється в бетонну шпалу, перешкоджаючи тим самим потраплянню бетону в верхню секцію пристрою, і після цього фіксується на поверхні шпали. Бажано, щоб елемент був виготовлений, наприклад, з пластмаси, наприклад з поліпропілену. Ущільнювальна пластина може використовуватися для ущільнення отвору у формі під час виготовлення шпали і для запобігання потраплянню бетону в верхню секцію закріплювального пристрою. У робочому положенні ущільнювальна пластина фактично приклеюється до верхньої частини бетонної шпали, так що її верхня поверхня знаходиться врівень з бетонною верхньою поверхнею на верхній частині шпали. Згідно з третім об'єктом цього винаходу, створено вузол рейкового кріплення, що містить ущільнювальну пластину згідно з другим аспектом винаходу, пристрій для кріплення затискача і елемент згідно з першим аспектом цього винаходу. Ущільнювальна пластина зчіплюється з плечем, утворюючи плоску опорну поверхню для п'яткового посадочного/бічного елемента. Нижче наводиться опис прикладу виконання, даний з посиланнями на супровідні креслення, в яких: на фігурі 1 показана пластина елемента згідно з першим аспектом цього винаходу, причому на фігурі 1А показане перспективне зображення, вигляд зверху, на фігурі 1В показане перспективне зображення, вигляд знизу, на фігурі 1С показана горизонтальна проекція, вигляд зверху, на фігурі 1D показаний вигляд з частковим вирізом по лінії V-V на фігурі 1С, на фігурі 1E показано поперечний переріз по лінії Y-Y, зазначеній на фігурі 1D, на фігурі 1F показаний вигляд з частковим вирізом по лінії W-W на фігурі 1E, на фігурі 1G показано вигляд спереду елемента, на фігурі 1Н показано поперечний переріз по лінії Z-Z на фігурі 1G, на фігурі 1J показана горизонтальна проекція, вигляд знизу, на фігурі 1K показано поперечний переріз по лінії Х-Х на фігурі 1С, на фігурі 1L показано деталь С, зображену на фігурі 1J, на фігурі 1М показано вигляд показано деталь А, зображену на фігурі 1E і на фігурі 1L показано деталь В, зображену на фігурі 1Н; на фігурі 2 показано ущільнювальну пластину згідно з другим аспектом цього винаходу, на фігурі 2А показано перспективне зображення, вигляд зверху, на фігурі 2В показане перспективне зображення, вигляд знизу, на фігурі 2С показана горизонтальна проекція верхньої поверхні ущільнювальної пластини, на фігурах 2D і 2Е показано відповідні бічні проекції, на фігурі 2F показано показана горизонтальна проекція нижньої сторони ущільнювальної пластини, на фігурі 2G показано поперечний переріз по лінії Т-Т на фігурі 2С, на фігурі 2Н показано поперечний переріз по лінії W-W, зазначеній на фігурі 2F, на фігурі 2J показано поперечний переріз по лінії Z-Z, зазначеній на фігурі 2С, на фігурі 2К показано деталь С на фігурі 2J, на фігурі 2L показано деталь D, зображена на фігурі 2G, на фігурі 2М показано деталь В на фігурі 2G, на фігурі 2N показано поперечний переріз по лінії U-U на фігурі 2F і на фігурі 2Р показано деталь А з фігури 2Н; 2 UA 104573 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 на фігурі 3 показано закріплювальний пристрій, який може бути використаний з елементом згідно з першим аспектом цього винаходу, і ущільнювальну пластину згідно з другим аспектом цього винаходу, на фігурі 3А показане перспективне зображення, вигляд зверху, і на фігурі 3В показана бічна проекція; і на фігурі 4 показано вузол кріплення залізничної рейки, який відрізняється тим, що використовується елемент згідно з першим аспектом цього винаходу і ущільнювальна пластина згідно з другим аспектом цього винаходу, де на фігурі 4А показана бічна проекція вузла, на якій затискач рейкового кріплення опирається на рейку, на фігурі 4В показано перспективне зображення вузла, і на фігурі 4С показана горизонтальна проекція, вигляд зверху. Як показано на фігурах 1A-1N, елемент 7 згідно з першим аспектом цього винаходу містить першу секцію 71 і другу секцію 72. Відповідні кінці першої і другої секцій з'єднані між собою з допомогою двох деталей подовженої форми 73. Перша секція 71 виконана так, що працює як бічний ізолятор, має по суті вертикальну опорну поверхню 78, що сприймає бічні навантаження з боку рейки і передає їх на розташований поряд закріплювальний пристрій 1 (див. фігуру 3) і полицю 77, яка розміщується над частиною закріплювального пристрою 1. Друга секція 72 містить дві посадочні поверхні 75 для затискача, з'єднані деталлю подовженої форми 74. Посадочні поверхні 75 затискача мають відповідні L-подібні поверхні 75а для приймання затискача. Задній край кожної поверхні 75 обладнаний вирізом 75в, який має форму, що забезпечує просту установку затискача. Деталі подовженої форми 73, 74 і посадочні поверхні 75 затискача являють собою по суті порожнисті конструкції, які при необхідності обладнуються ребрами жорсткості. Нижче описується пластмасова ущільнювальна пластина 2 згідно з другим аспектом цього винаходу з посиланням на фігури 2А-2Р. Ущільнювальна пластина 2 має першу основну поверхню 20, яка знаходиться зверху тоді, коли пластина 2 знаходиться в робочому положенні на верхній частині шпали, і другу основну поверхню 21 напроти першої. Ущільнювальна пластина 2 має по суті прямокутну форму, і має вирізану ділянку вздовж однієї сторони 22, формуючи вушка 23, які забезпечують ущільнення у кутах закріплювального пристрою (плеча) 1, розміщеного над пластиною 2 у вирізі 22. Вирізана ділянка 22 має скошену кромку 22а, яка спрягається з відповідною скошеною кромкою на задній поверхні 15 плеча 1. Вирізана ділянка 22 також має виїмки 24 для приймання пари стрижнів плеча 1 (див. фігуру 3). Нижче описується приклад виконання закріплювального пристрою (плеча), який може бути використаний з елементом згідно з першим аспектом цього винаходу, і ущільнювальної пластини згідно з другим аспектом цього винаходу з посиланням на фігури 3A і 3B. Закріплювальний пристрій 1, показаний на фігурі 3, містить верхню секцію 1А, з нижнього боку якої виступають спрямована вниз пара стрижнів 1В для розміщення в бетонній шпалі під час її виготовлення. Як варіант, може бути використаний Y-подібний стрижень. Верхня секція 1А закріплювального пристрою 1 містить дві стінки 10, розташовані на певній відстані одна від одної, з'єднані між собою на одному кінці верхньої секції 1А, в нижній частині стінок 10 з'єднувальною секцією 14. Верхня поверхня з'єднувальної секції 14 нахилена вниз і утворює похилу площину 140, тоді як передня поверхня з'єднувальної секції 14 утворює передню сторону 12 плеча 1. Кінці стінок 10 на передньому кінці верхньої секції 1А з'єднані з передньою стороною 12 плеча вигнутими ділянками 13. Стінки 10 своїми кінцями спрямовані назовні з метою утворення відповідних поверхонь зчеплення 11 з затискачем, обладнаних виступом для зчеплення 110, спрямованим вниз. Поверхні зчеплення 11 нахилені вниз від задньої сторони плеча 1 до передньої сторони плеча 1 для відхилення секції затискача рейкового кріплення. Передня сторона 12 плеча 1 обладнана виступами 120 для зчеплення з формою для виготовлення шпали, щоб установити плече у формі на потрібній висоті до того, як бетон буде залитий у форму. Як варіант, замість двох виступів 120 може бути передбачена одна полиця. Плече 1 має задню сторону 15 напроти передньої сторони 12. Звернемось ще раз до фігур 1A-1N. Основну поверхню 20 пластини 2 формують вертикальні виступи 27, які взаємодіють з відповідними деталями 127 на нижній стороні плеча 1 і утримують пластину 2 на плечі 1 (і навпаки) до того, як пластина 2 і плече 1 будуть установлені у бетоні шпали. На основній поверхні пластини 2 виконані також отвори 26, які дозволяють формувати нижню сторону виступів 27 під час виготовлення ущільнювальної пластини 2. Плече 1 утримують на місці і розмішують у формі з допомогою механізму, який тягне верхню секцію 1А, що виступає крізь дно форми. Виступи 120 на плечі 1 служать для зменшення тягового зусилля, що прикладається до ущільнювальної пластини, запобігаючи її можливому деформуванню. 3 UA 104573 C2 5 10 15 20 25 30 35 Перша основна поверхня 20 пластини 2 формується також ребром подовженої форми 25, розташованим вздовж частини заднього краю пластини 2, яке сприяє утриманню елемента 7, причому коли елемент знаходиться в робочому положенні, деталь подовженої форми 74 елемента 7 розташовується між ребром 25 і виступами 27. Друга основна поверхня 21 пластини 2, яка формує нижню сторону пластини, утворюється певною кількістю ребер 28, що пересікаються і утворюють певну кількість канавок 29. Після того, як пластину вставили у верхню поверхню бетонної шпали, ці канавки 29 заповнюються бетоном, що забезпечує додаткову міцність пластини 2 і дозволяє зменшити кількість матеріалу, а отже, й затрати на виготовлення пластини 2. Нижче описується вузол рельсового кріплення, який відрізняється тим, що використовуються елементи, описані вище, з посиланням на фігури 4А-4С. Вузол рельсового кріплення, зображений на фігурах 4А-4С, який застосовується для кріплення залізничної рейки 5, містить плече 1, зображене на фігурі 3, затискач рейкового кріплення 3, елемент 7 згідно з першим аспектом цього винаходу, зображений на фігурі 1, ущільнювальну пластину 2 згідно з другим аспектом цього винаходу, зображену на фігурі 2, і підрейкову прокладку 4. Слід розуміти, хоча на фігурах 4А-4С це не показано, що під час роботи стрижні 1В плеча 1 замонолічені в бетонну шпалу 6. Ущільнювальна пластина 2 також утоплена в бетонну шпалу 6 так, що верхня сторона ущільнювальної пластини 2 знаходиться врівень з верхньою поверхнею шпали 6. Затискач 3 установлюється в плече 1 шляхом введення скошених вільних кінців секцій затискача 31, 37 у зазори між верхніми поверхнями 75а посадочних поверхонь 75 затискача на елементі 7 і поверхнями зчеплення 11 на зовнішній поверхні стінок 10 плеча 1, і вставлення п'яткової частини затискача 3, яка несе п'ятковий ізолятор 34а, у простір між внутрішніми поверхнями стінок 10 плеча 1, так що п'ята затискача 3 через п'ятковий ізолятор 34а опирається на похилу площину 140 плеча 1. Таке положення називають "передскладальним" або "вихідним", який відрізняється тим, що затискач не опирається на рейку 5, а розміщується над полицею 77 елемента 7. Блокувальні засоби на п'ятковому ізоляторі 34а і похила площина 140 запобігають випадковому видаленню затискача 3 з плеча 1. Спрямовані вниз частини секцій 31, 37 опираються на верхні поверхні 75а посадочних поверхонь 75 затискача. Затискач 3 може бути виведений з передскладального положення (першого робочого положення) і установлений в друге робоче положення, який відрізняється тим, що п'яткова ділянка затискача 3 опирається на підошву рейки 5, виступи 110 на стінках 10 входять у зчеплення з упорами в секціях 31, 37 затискача 3, а друга і шоста секції 32, 36 (п'яткові секції) затискача 3 опираються на верхні поверхні 75а посадочних поверхонь 75 затискача. Затискач 3 розміщується над полицею 77 частини бічного ізолятора елемента 7. При необхідності затискач може бути виведений з цього положення і знову установлений у передскладальне положення, щоб видалити рейку або проводити роботи на рейці. Коли затискач 3 установлений, п'ята затискача 3 піднімається вгору з допомогою похилої площини 140 в центрі плеча 1 і секції 31, 37 опускаються вниз, розправляючи тим самим затискач. Це дозволяє зробити вузол трохи нижчим, що важко було б зробити іншими засобами. 40 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 45 50 55 60 1. Вузол кріплення залізничної рейки, що містить затискач (3) для кріплення залізничної рейки, що має першу частину (34) для спирання на залізничну рейку (5) та опорну частину (32, 36), та закріплювальний пристрій (1) залізничної рейки для фіксації вказаного затискача (3) для кріплення залізничної рейки, причому закріплювальний пристрій (1) має верхню секцію (1А) з по суті вертикальною передньою поверхнею (12), виконаною для розміщення суміжно з підошвою залізничної рейки (5), коли пристрій перебуває в робочому положенні, та дві з'єднані між собою рознесені стінки (10), між якими тримається частина вказаного затискача (3), що підлягає фіксації, коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, та засіб (110) зчеплення із затискачем, що спирається на стінки (10), для зчеплення з частиною затискача (3) для кріплення залізничної рейки, що підлягає фіксації, причому пристрій (1) не містить будь-якої деталі або поверхні, які б зчіплювались з поверхнею тієї частини затискача, яка повернута донизу, коли вказаний затискач (3) перебуває у робочому положенні, ущільнювальну пластину (2) для ущільнення отвору у формі під час виготовлення шпали і запобігання потраплянню бетону у верхню секцію закріплювального пристрою (1), причому вказана пластина (2) містить встановлювальний засіб (27) для встановлювання пластини (2) на верхній секції (1А) вказаного закріплювального пристрою (1) рейкового затискача, за допомогою якого пластину (2) встановлюють таким чином, щоб вона виходила за межі оборотної частини верхньої секції (1А) закріплювального пристрою, що забезпечує запобігання потраплянню бетону у верхню секцію 4 UA 104573 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (1А) закріплювального пристрою (1) рейкового затискача, коли стрижень (1В) закріплювального пристрою (1) рейкового затискача встановлюють у форму бетонної шпали (6), де, під час формування шпали, вказані стрижні поступово заливають бетоном, коли основна верхня поверхня (20) пластини (2) знаходиться знизу, а основна нижня поверхня (21) - зверху, причому нижня поверхня пластини (2) має певну кількість канавок (29), що утворені перетинанням ребер жорсткості (28) і які заповнюють бетоном для фіксації шпали під час її формування, а вузол додатково містить елемент (7), що містить першу секцію (71), другу секцію (72) та з'єднувальну секцію (73), що з'єднує та розносить першу і другу секції (71; 72), причому перша секція (71) прилаштована для приймання бічного навантаження з боку залізничної рейки (5) при розміщенні між передньою поверхнею (12) закріплювального пристрою (1), що фіксує затискач, та стороною підошви залізничної рейки (5), коли вузол перебуває у робочому положенні, а друга секція (72) розміщена на протилежній стороні закріплювального пристрою (1) до своєї передньої поверхні (12), коли перша секція (71) розміщена між цією поверхнею (12) та рейкою (5), і яка слугує опорною посадковою частиною закріплювального пристрою (1), на яку спирається опорна частина (32, 36) затискача (3) для кріплення залізничної рейки, коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, який відрізняється тим, що засіб (110) зчеплення із затискачем обладнаний виступом, який спрямований донизу. 2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що стінки (10) закріплювального пристрою (1) зв'язані між собою з'єднувальною секцією (14) закріплювального пристрою, що має частину, яка проходить між згаданими стінками (10) від одного з його кінців, що є найближчим до залізничної рейки (5), коли закріплювальний пристрій (1) перебуває у робочому положенні, у напрямку до його іншого кінця, і має верхню поверхню, що проходить у нахиленому донизу напрямку для утворення похилої ділянки (140) для відхилення частини вказаного затискача (3) для кріплення залізничної рейки, що підлягає фіксації, коли він вставляється у закріплювальний пристрій (1), і вказана похила ділянка (140) закріплювального пристрою (1) виконана з можливістю входження у зчеплення з вушком встановлювального засобу (27), що виступає з основної поверхні (20) пластини (2) для зчеплення із закріплювальним пристроєм (1). 3. Вузол за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що згадана частина з'єднувальної секції (14) закріплювального пристрою, що утворює похилу ділянку (140), з'єднана зі згаданими стінками (10) вздовж бічних країв. Ущільнювальна пластина за п. 1, яка відрізняється тим, що пластина (2) виконана з пластмасового матеріалу. 4. Вузол за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що з'єднувальна секція (73) елемента (7) містить принаймні один витягнутий елемент (73), що проходить між її першою і другою секціями (71, 72), причому витягнутий елемент (73) не прилаштований для приймання бічного навантаження від рейки (5). 5. Вузол за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що з'єднувальна секція (73) компонента (7) з'єднує першу і другу секції (71, 72) компонента (7) таким чином, що коли перша секція (71) розміщена між закріплювальним пристроєм (1) та підошвою рейки, з'єднувальна секція (73) виходить за межі периферії закріплювального пристрою (1). 6. Вузол за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що відповідні секції закріплювального пристрою (1), які проходять від оборотної сторони верхньої секції (1А), з’єднуються з наскрізними отворами (24) на основних поверхнях (20, 21) ущільнювальної пластини. 7. Вузол за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що основна поверхня (20) пластини (2), яка знаходиться найвище тоді, коли шпала (6) перебуває у робочому положенні, вирівняна з найвищою поверхнею бетонної шпали (6). 5 UA 104573 C2 6 UA 104573 C2 7 UA 104573 C2 8 UA 104573 C2 9 UA 104573 C2 10 UA 104573 C2 11 UA 104573 C2 12 UA 104573 C2 13 UA 104573 C2 14 UA 104573 C2 15 UA 104573 C2 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Components for rail fastening assembl

Автори англійською

Kox Stephan John, Hamilton, Robert, John

Автори російською

Кокс Стефен Джон

МПК / Мітки

МПК: E01B 9/54, E01B 9/38, E01B 9/30

Мітки: кріплення, вузол, ущільнювальною, залізничної, рейки, пластиною

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-104573-vuzol-kriplennya-zaliznichno-rejjki-z-ushhilnyuvalnoyu-plastinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол кріплення залізничної рейки з ущільнювальною пластиною</a>

Подібні патенти