Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною

Номер патенту: 101172

Опубліковано: 25.08.2015

Автори: Хортієв Артем Олександрович, Говорун Віктор Іванович

Є ще 10 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, який містить кришку, яка містить внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить:

хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом.

2. Пристрій за п. 1, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом.

3. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пп. 1 або 2, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, який звернено в бік осьового тримача.

4. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока.

5. Пристрій за п. 4, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока.

6. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пунктів 1-5, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору.

7. Пристрій за будь-якого з вищевказаних пунктів 1-6, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі.

8. Пристрій за п. 7, в якому додатковий отвір виконано глухим.

9. Пристроїв за п. 8, в якому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача.

10. Пристрій за будь-якого з вищевказаних пп. 1-9, в якому у верхній частині індикаційного блоку розташовано щонайменше два обмежувачі для контакту зі стінками отвору пробки.

Текст

Дивитися

Реферат: Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною містить кришку, яка містить внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. В хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. UA 101172 U (12) UA 101172 U UA 101172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Відомі закупорювальні пристрої із засобом для індикації розкриття (№ PCT/GB2004/000189, UA88425). Ці закупорювальні пристрої встановлюються на горловину для пляшки з рідиною і утворюють вузол її закупорювання. В процесі першого відкриття кришки закупореної пляшки з рідиною відбувається одноразове випадання індикаційного блока засобу індикації з закупорювального пристрою, внаслідок чого індикаційний блок засобу індикації сигналізує про перше розкриття пляшки з рідиною. При подальшому закритті та відкритті кришки закупорювального пристрою індикаційний блок продовжує сигналізувати про розкриття пляшки з рідиною. Найближчим аналогом є закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною (Патенту № UA88425), містить: кришку, яка містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яке взаємодіє із згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка сполучена з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, що розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки, який містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. У відомому пристрої при посадці хвостовика засобу індикації на осьовий тримач засобу індикації в посадковому отворі хвостовика знаходиться повітря, яке перешкоджає складанню хвостовика з осьовим тримачем. Тому осьовий тримач у відомому пристрої виконано з хрестоподібним поперечним перерізом для відведення повітря, що призводить до ненадійного з'єднання закупорювального пристрою і засобу індикації. В результаті цього підвищується вірогідність порушення вказаного з'єднання і несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою в процесі транспортування закупорювального пристрою від місця його виготовлення до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину пляшки з рідиною. Також можливе несанкціоноване спрацьовування засобу індикації в процесі транспортування до споживача закупореної пляшки з рідиною. Усе це призводить до зниження споживчих якостей кінцевого продукту (тобто закупореної пляшки з рідиною) і зменшує надійність використання закупорювального пристрою, котрий містить засіб індикації розкриття пляшки з рідиною. В основу корисної моделі поставлена задача запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою і, в результаті, підвищення надійності закупорювального пристрою для пляшки з рідиною. Поставлена задача вирішується у відомому закупорювальному пристрої для пляшки з рідиною, який містить: кришку, яка містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, 1 UA 101172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, згідно з корисною моделлю, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. Виконання в хвостовику додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору, забезпечує безперешкодне складання осьового тримача з хвостовиком, оскільки при здійсненні вказаного складання повітря, що знаходиться в посадковому отворі, вільно відводиться з нього через додатковий отвір. В той же час забезпечується збільшення площі контакту осьового тримача з посадковим отвором, при цьому, завдяки наявності стопорної кромки, утвореної в місці перетину додаткового і посадкового отворів, і встановленню осьового тримача в посадковому отворі з натягом забезпечується підвищення надійності з'єднання осьового тримача і засобу індикації, що запобігає можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації. Також, згідно з корисною моделлю, осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. Наявність стопорного елементу збільшує надійність з'єднання осьового тримача із стопорною кромкою посадкового отвору, що також призводить до збільшення надійності з'єднання засобу індикації з закупорювальним пристроєм. Також, згідно з корисною моделлю, посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, що звернено вбік осьового тримача. Наявність конічного проточування полегшує процес встановлення на осьовому тримачі засобу індикації, що спрощує і збільшує надійність технологічного циклу складання закупорювального пристрою, що також є перевагою запропонованої корисної моделі. Також, згідно з корисною моделлю, засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. Наявність кріпильного елементу робить засіб індикації розбірним, що забезпечує в процесі складання закупорювального пристрою встановлювати засіб індикації з необхідним індикаційним блоком. Це зменшує витрати по розробці, виготовленню додаткового набору форм для виробництва засобів індикації. Забезпечує великий рівень автоматизації лінії по складанню закупорювальних пристроїв. Також, згідно з корисною моделлю, кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. Це спрощує складання засобу індикації на складальній лінії та збільшує надійність експлуатації засобу індикації. Також, згідно з корисною моделлю, на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Наявність радіально розташованого прорізу зменшує навантаження на хвостовик в процесі встановлення з натягом осьового тримача в посадковому отворі на складальній лінії закупорювального пристрою. Це збільшує ефективність роботи складальної лінії. Також, згідно з корисною моделлю, пристрій додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі. Наявність стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. Також, згідно з корисною моделлю, додатковий отвір виконано глухим. Виконання в хвостовику засобу індикації глухого додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, дозволяє збільшити жорсткість хвостовика і збільшити ефективність складання закупорювального пристрою, на складальній лінії. Також, згідно з корисною моделлю, на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. Виконання додаткового отвору глухим і розташування на його торцевій поверхні стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. Також, згідно з корисною моделлю, у верхній частині індикаційного блока розташовано щонайменше два обмежувачі для контакту зі стінками отвору пробки. Використання обмежувачів, які контактують зі стінками отвору пробки, зменшує амплітуду коливань засобу індикації, які виникають в процесі транспортування зібраного закупорювального пристрою або засобу індикації. Зменшення коливань засобу індикації підвищує надійність з'єднання засобу індикації і закупорювального пристрою, що знижує можливість несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою, що також є перевагою запропонованої корисної моделі. 2 UA 101172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 При розгляді варіантів здійснення даної корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак дана корисна модель не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же завдань. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 - зображено в перерізі вигляд спереду закупорювального пристрою. Фіг. 2 - зображено загальний вигляд закупорювального пристрою фіг. 1. Фіг. 3 - зображено в перерізі загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною, в якому кришка закупорювального пристрою відокремлена від роздавального пристрою. Фіг. 4 - зображено в перерізі загальний вигляд вузла закупорювання пляшки з рідиною, в якому кришка закупорювального пристрою посаджена на роздавальний пристрій. Фіг. 5 - зображено загальний вигляд засобу індикації розкриття закупорювального пристрою. Фіг. 6 - зображено в перетині вигляд спереду засобу індикації фіг. 5. Фіг. 7 - зображено в перетині вигляд збоку засобу індикації фіг. 6. Фіг. 8 - зображено вигляд спереду засобу індикації розкриття закупорювального пристрою, в якому на хвостовику виконано проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Фіг. 9 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 8. Фіг. 10 - зображено вигляд зверху засобу індикації фіг. 8. Фіг. 11 - зображено вигляд спереду засобу індикації, в хвостовику якого виконано глухий додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору. Фіг. 12 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 11. Фіг. 13 - зображено вигляд зверху засобу індикації фіг. 12. Фіг. 14 - зображено в перерізі вигляд спереду закупорювального пристрою із засобом індикації в хвостовику якого виконано глухий додатковий отвір на торцевій поверхні якого розташовано стопор осьового тримача. Фіг. 15 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 14. Фіг. 16 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 15. Фіг. 17 - зображено в розібраному стані засіб індикації, який містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. Фіг. 18 - зображено в зібраному стані засіб індикації фіг. 17. Фіг. 19 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 18. Фіг. 20 - зображено загальний вигляд засобу індикації в додатковому отворі якого розташовано стопор осьового тримача. Фіг. 21 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 20. Фіг. 22 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 22. Фіг. 23 - зображено в перерізі загальний вигляд закупорювального пристрою із засобом індикації, в якому у верхній частині індикаційного блока розташовано два обмежувачі контакту зі стінками отвору пробки. Фіг. 24 - зображено загальний вигляд засобу індикації фіг. 23, який містить два обмежувачі контакту зі стінками отвору пробки. Фіг. 25 - зображено в перетині вигляд спереду засобу індикації фіг. 24. Фіг. 26 - зображено в перетині вигляд збоку засобу індикації фіг. 25. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, містить кришку 1 див. фіг. 1, 2, яка містить: внутрішню різьбу 2, внутрішній осьовий тримач 3, виконано у вигляді пальця. Роздавальний пристрій 4, який містить: зовнішню різьбу 5, яка взаємодіє з внутрішньою різьбою 2 кришки 1, роздавальний отвір 6 для рідини і отвір 7 для осьового тримача 3. Засіб фіксації 8 роздавального пристрою 4 на горловині 23 пляшки 24 див. фіг. 3, 4. Пробку 9 з наскрізним отвором 10, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Засіб індикації 11 розкриття, який розташовано всередині наскрізного отвору 10 пробки 9 і містить хвостовик 12, який розташовано з одного боку засобу індикації 11, в якому виконано посадковий отвір 13 для закріплення засобу індикації 11 на осьовому тримачі 3. Також засіб індикації 11 містить індикаційний блок 14, який розташовано опозитно згаданому хвостовику 12. Також в хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16. При цьому осьовий тримач 3 встановлено в посадковому отворі 13 з натягом і забезпечено стопорним елементом 17. Посадковий отвір 13 хвостовика 12 забезпечено конічним проточуванням 18, яке звернено убік осьового тримача 3. На фігурі 3 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 відокремлена від роздавального пристрою 4, в результаті чого індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття пляшки 24 з рідиною. 3 UA 101172 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На фігурі 4 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, а кришка 1 з'єднана з роздавальним пристроєм 4, при цьому індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття пляшки 24 з рідиною. На фіг. 5-7 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 для встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13. На фіг. 8-10 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким, на хвостовику 12 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13. На фігурах 11-13 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 глухим. На фіг. 14-16 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким в хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано глухий додатковий отвір 15. При цьому на торцевій поверхні 26 глухого додаткового отвору 15 розташовано стопор 25 осьового тримача 3. На фіг. 17-19 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким засіб індикації 11 містить кріпильний елемент 19 для кріплення індикаційного блока 14. При цьому кріпильний елемент 19 виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор 20 для сполучення з кріпильним отвором 21 індикаційного блока 14. На фіг. 20-22 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким в хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано наскрізний додатковий отвір 15. При цьому в наскрізному додатковому отворі 15 розташовано стопори 25 осьового тримача 3. На фіг. 23 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким закупорювальний пристрій містить засіб індикації 11, у якого у верхній частині індикаційного блока 14 розташовано два обмежувачі 27 контакту зі стінками отвору 10 пробки 9 закупорювального пристрою. На фіг. 24-26 зображено варіант реалізації корисної моделі, згідно з яким засіб індикації 11 містить два обмежувачі 27 контакту зі стінками отвору 10 пробки 9 закупорювального пристрою. При цьому згадані обмежувачі 27 розташовано у верхній частині індикаційного блока 14. Для виготовлення закупорювального пристрою, згідно з корисною моделлю, спочатку окремо виготовляють: кришку 1, яка містить: внутрішню різьбу 2 і внутрішній осьовий тримач 3, який виконано у вигляді пальця; роздавальний пристрій 4, який містить: зовнішню різьбу 5, роздавальний отвір 6, отвір 7 і засіб фіксації 8 на горловині 23 пляшки 24; пробку 9 з наскрізним отвором 10; засіб індикації 11, який містить: хвостовик 12 з посадковим 13 і додатковим отвором 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16, та індикаційний блок 14. Після цього на складальній лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють посадку кришки 1 на зовнішню різьбу 5 роздавального пристрою 4 і здійснюють сполучення пробки 9 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Потім здійснюють встановлення засобу індикації 11 на осьовий тримач 3 кришки 1. Для чого через наскрізний отвір 10 пробки 9 хвостовик 13 встановлюють на осьовий тримач 3 кришки 1 і осьовий тримач З встановлюється з натягом в посадковому отворі 13 зі стопорною кромкою 16. Слід окремо зазначити, що, згідно з можливими варіантами реалізації, згідно з запропонованою корисною моделлю, залежно від існуючого технологічного обладнання та вимог до закупорювального пристрою з боку замовників, можливі, наприклад, такі варіанти реалізації, згідно з запропонованою корисною моделлю: осьовий тримач 3 забезпечено стопорним елементом 17 фіг. 1-4; на хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13 фіг. 8-10; додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 глухим, при цьому глухий додатковий отвір 15 сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16 фіг. 1113; розташування на торцевій поверхні 26 глухого додаткового отвору 15 стопорів 25 осьового тримача 3 кришки 1 фіг. 14-16; засіб індикації 11 містить кріпильний елемент 19 для кріплення індикаційного блока 14. При цьому кріпильний елемент 19 виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор 20 для сполучення з кріпильним отвором 21 індикаційного блока фіг. 17-19; додатковий отвір 15 виконано в хвостовику 12 наскрізним, при цьому в додатковому отворі 15 розташовано стопор 25 осьового тримача 3 кришки 1 фіг. 20-22; 4 UA 101172 U 5 10 15 20 засіб індикації 11 містить два обмежувачі 27, розташовані у верхній частині індикаційного блока 14, при цьому обмежувачі 27 забезпечують контакт засобу індикації 11 зі стінками отвору 10 пробки 9 закупорювального пристрою фіг. 23-26. Після виготовлення закупорювального пристрою на складальній лінії його транспортують до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину 23 пляшки 24 з рідиною. В результаті чого утворюється вузол закупорювання пляшки 23 з рідиною. Потім закупорена пляшка з рідиною транспортується споживачеві. Після першого відкриття кришки 1 відбувається розгерметизація закупорювального вузла і осьового тримача 3 кришки 1 виходить з посадкового отвору 13, що призводить до спрацьовування засобу індикації 11 і в результаті чого відбувається випадання індикаційного блока 14 з закупорювального пристрою фіг. 3. Випадання індикаційного блока 14 з закупорювального пристрою сигналізує про перше розкриття пляшки 24 з рідиною. При подальшому закритті і відкритті кришки 1 індикаційний блок 14 продовжує сигналізувати про розкриття пляшки 24 з рідиною фіг. 4. Зрозуміло, що запропонована корисна модель не обмежується прикладами, які представлені вище. Технічним результатом згідно з запропонованою корисною моделлю є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою і, в результаті, підвищення надійності закупорювального пристрою та вузла закупорювання пляшки з рідиною. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 50 1. Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною, який містить кришку, яка містить внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданою внутрішньою різьбою згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. 2. Пристрій за п. 1, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. 3. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пп. 1 або 2, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, який звернено в бік осьового тримача. 4. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. 5. Пристрій за п. 4, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. 6. Пристрій за будь-яким з вищевказаних пунктів 1-5, в якому на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. 7. Пристрій за будь-якого з вищевказаних пунктів 1-6, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі. 8. Пристрій за п. 7, в якому додатковий отвір виконано глухим. 9. Пристроїв за п. 8, в якому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. 10. Пристрій за будь-якого з вищевказаних пп. 1-9, в якому у верхній частині індикаційного блоку розташовано щонайменше два обмежувачі для контакту зі стінками отвору пробки. 5 UA 101172 U 6 UA 101172 U 7 UA 101172 U 8 UA 101172 U 9 UA 101172 U 10 UA 101172 U 11 UA 101172 U 12 UA 101172 U 13 UA 101172 U 14 UA 101172 U 15 UA 101172 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 16

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 39/08, B65D 39/00, B67B 1/06

Мітки: закупорювальний, рідиною, пляшки, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/18-101172-zakuporyuvalnijj-pristrijj-dlya-plyashki-z-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною</a>

Подібні патенти