Вибілювальна система, покрита полімерним шаром, спосіб її одержання, застосування та композиція засобу для чищення

Номер патенту: 89457

Опубліковано: 25.01.2010

Автори: Ран Ральф-Томас, Діче Франк, Херінг Дітмар, Хеберлє Карл

Є ще 9 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вибілювальна система, що містить щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання, яка відрізняється тим, що вибілювальна система шароподібно покрита щонайменше одним полімером, а полімер містить уретанові та карбамідні групи.

2. Вибілювальна система за п. 1, яка відрізняється тим, що шароподібно покрита щонайменше одним полімером вибілювальна система є частинкоподібною.

3. Вибілювальна система за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що середній діаметр частинок становить від 0,01 до 5 мм.

4. Вибілювальна система за одним із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що товщина полімерного шару становить від 10 до 2000 мкм.

5. Вибілювальна система за одним із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що вона містить щонайменше один вибілювач та не містить активатор вибілювання і каталізатор вибілювання.

6. Вибілювальна система за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що вибілювач вибраний із групи, що включає пербензойну кислоту, пероксі-альфа-нафтойну кислоту, пероксилауринову, пероксистеаринову, фталімідопероксикапронову, 6-фталімідопероксигексанову, нонілімідопероксибурштинову, нонілімідопероксіадипінову кислоту, 1,12-дипероксидодеканову двоосновну кислоту, 1,9-дипероксіазелаїнову кислоту, дипероксоізофталеву кислоту та 2-децилдипероксибутан-1,4-двоосновну кислоту.

7. Вибілювальна система за одним із пп. 1-6, яка відрізняється тим, що полімер одержаний таким чином:

a) спочатку із макроолів, іонних або потенційно іонних поліолів та надлишкової кількості поліізоціанатів одержаний форполімер, що містить кінцеві NCO-групи,

b) цей форполімер підданий взаємодії зі сполуками, що містять щонайменше дві реакційноздатні по відношенню до ізоціанату аміногрупи, у співвідношенні NCO-групи / NH-групи < 1 : 1 та

c) нейтралізований.

8. Вибілювальна система за п. 7, яка відрізняється тим, що на стадії с) для здійснення нейтралізації використаний аміак.

9. Спосіб одержання вибілювальної системи за одним із пп. 1-8, який відрізняється тим, що дисперсію полімерів, що містять уретанові та карбамідні групи, наносять на вибілювальну систему.

10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що полімер одержують за п. 7.

11. Композиція засобів для чищення, що містить щонайменше одну вибілювальну систему за одним із пп. 1-8.

12. Композиція засобів для чищення за п. 11, що містить:

і) від 0,1 до 30 мас. % щонайменше однієї вибілювальної системи,

іі) від 0,1 до 99,9 мас. % щонайменше однієї поверхнево-активної речовини,

ііі) від 0 до 50 мас. % щонайменше одного розчинника,

iv) від 0 до 10 мас. % щонайменше одного ферменту та

v) від 0 до 90 мас. % щонайменше однієї іншої добавки,

причому співвідношення компонентів і) - v) вибрано таким чином, що їх сума дорівнює 100 мас. %.

13. Композиція засобів для чищення за п. 12, яка відрізняється тим, що фермент вибраний із групи гідролаз [EC 3.х.х.х], особливо естераз [EC 3.1.х.х] або пептидаз [EC 3.4.х.х], переважно ліпаз [EC 3.1.1.3] або субтилізину [EC 3.4.21.62].

14. Композиція засобів для чищення за одним із пп. 11-13, яка відрізняється тим, що композиція є рідкою, гелеподібною, порошковою, гранульованою або таблетованою та/або що вибілювальна система, в разі потреби, разом з іншими компонентами композиції введена у певні місця композиції засобів для чищення, причому у випадку таблетованих композицій засобів для чищення такими місцями є певні шари таблетки та/або введені у таблетку, приклеєні до таблетки або нанесені на таблетку формовані вироби.

15. Застосування вибілювальної системи за одним із пп. 1-8 або композиції засобів для чищення за одним із пп. 11-14 для чищення або миття текстильних виробів домашнього господарства або посуду у домашніх умовах або на виробництві як солі для виведення плям, як дезінфікувального засобу та при вибіленні целюлози, деревинної маси, бавовняного волокна та волосся.

16. Застосування за п. 15 у формі гелеподібного або рідкого засобу для миття текстильних виробів або засобу для чищення.

Текст

1. Вибілювальна система, що містить щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання, яка відрізняється тим, що вибілювальна система шароподібно покрита щонайменше одним полімером, а полімер містить уретанові та карбамідні групи. 2. Вибілювальна система за п. 1, яка відрізняється тим, що шароподібно покрита щонайменше одним полімером вибілювальна система є частинкоподібною. 3. Вибілювальна система за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що середній діаметр частинок становить від 0,01 до 5 мм. 4. Вибілювальна система за одним із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що товщина полімерного шару становить від 10 до 2000 мкм. 5. Вибілювальна система за одним із пп. 1-4, яка відрізняється тим, що вона містить щонайменше один вибілювач та не містить активатор вибілювання і каталізатор вибілювання. 6. Вибілювальна система за одним із пп. 1-5, яка відрізняється тим, що вибілювач вибраний із групи, що включає пербензойну кислоту, пероксіальфа-нафтойну кислоту, пероксилауринову, пероксистеаринову, фталімідопероксикапронову, 6фталімідопероксигексанову, нонілімідопероксибурштинову, нонілімідопероксіадипінову кислоту, 1,12-дипероксидодеканову двоосновну кислоту, 1,9-дипероксіазелаїнову кислоту, дипероксоізофталеву кислоту та 2-децилдипероксибутан-1,4двоосновну кислоту. 2 (19) 1 3 89457 4 ною або таблетованою та/або що вибілювальна система, в разі потреби, разом з іншими компонентами композиції введена у певні місця композиції засобів для чищення, причому у випадку таблетованих композицій засобів для чищення такими місцями є певні шари таблетки та/або введені у таблетку, приклеєні до таблетки або нанесені на таблетку формовані вироби. 15. Застосування вибілювальної системи за одним із пп. 1-8 або композиції засобів для чищення за одним із пп. 11-14 для чищення або миття текстильних виробів домашнього господарства або посуду у домашніх умовах або на виробництві як солі для виведення плям, як дезінфікувального засобу та при вибіленні целюлози, деревинної маси, бавовняного волокна та волосся. 16. Застосування за п. 15 у формі гелеподібного або рідкого засобу для миття текстильних виробів або засобу для чищення. Даний винахід стосується вибілювальної системи, що містить щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання, причому вибілювальна система покрита щонайменше одним шаром полімеру. Крім того даний винахід стосується способу одержання цієї вибілювальної системи, композиції засобів для чищення, що містить цю вибілювальну систему, а також застосування цієї вибілювальної системи або відповідно композиції засобів для чищення, наприклад, для чищення або миття текстильних виробів для домашнього господарства або посуду. Композиції засобів для чищення (детергенти), які використовують для чищення або миття, наприклад, текстильних виробів або посуду, пропонуються в численних варіаціях щодо їх складу, причому кожен відповідний склад має особливий вплив на принцип дії відповідної спеціальної композиції засобів для чищення. Такі композиції засобів для чищення містять вибілювальну систему, які в свою чергу містить щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання та каталізатор вибілювання. Залежно від цілей застосування такі композиції засобів для чищення можуть одночасно містити також кілька зазначених вище компонентів, причому вони можуть впливати на принцип дії композиції. Оскільки окремі компоненти вибілювальної системи можуть частково дуже легко зношуватись, існує велика потреба у одержанні з одного боку якомога більш стабільних вибілювальних систем, тобто вибілювальні системи лише при самому застосуванні, наприклад, в ході миття у посудомийній машині, внаслідок хімічної реакції повинні проявляти бажаний очищувальну дію. Небажаним при цьому є той факт, що окремі компоненти відповідної вибілювальної системи, наприклад, через вологість повітря при зберіганні, заздалегідь частково вступають у хімічну реакцію. З іншого боку стабільні при зберіганні вибілювальні системи в ході бажаного застосування у певний момент часу повинні проявляти якомога більш повну та точну у часі дію. DE-A 103 61 100 стосується стабільних при зберіганні капсул на основі пероксикарбонових кислот, які, наприклад, можуть бути застосовані як складова засобів для миття та чищення. Описані там органічні моно- або дипероксикарбонові кислоти є відомими вибілювачами, які покриті неорга нічною сіллю та існують у формі капсул. Неорганічною сіллю є неосновна, переважно нейтральна або зокрема слабокисла сіль, наприклад, сульфатна, нітратна або фосфатна сіль. DE-A 103 61 170 описує іншу стабільну при зберіганню капсульовану систему на основі пероксикарбонових кислот, причому у цьому випадку оболонка капсули є багатошаровою та складається із щонайменше двох різних послідовно нанесених один на інший шарів на основі поліелектроліту та/або іонної поверхнево-активної речовини. Переважно перший шар оболонки, нанесений на ядра капсули (органічну пероксикарбонову кислоту), має позитивний нетто-заряд (катіонна поверхневоактивна речовина або катіонний поліелектроліт), а другий шар має негативний нетто-заряд (переважно аніонний поліелектроліт). Прикладами катіонних поверхнево-активних речовин є четвертинні амонієві солі, катіонним поліелектролітом може бути оксид аміну або піридин-М-оксид, а аніонним поліелектролітом може бути полімерна сульфонова кислота або полікарбонова кислота. US-B 6,380,146 стосується композиції вибілювальний засіб-детергент, яка містить поверхневоактивну речовину, фермент, що окислює фенол, а також іншу сполуку. Ця інша сполука діє як вибілювач, а також як засіб, який підсилює дію ферменту, що окислює фенол, який є основним компонентом вибілювальної системи цієї композиції. DE-A 196 45 024 стосується мікрокапсул, що містять допоміжні засоби для вибілювання та можуть містити також засоби для миття та чищення. Мікрокапсули одержують полімеризацією мономерної суміші, що містить щонайменше один етиленненасичений ангідрид карбонової кислоти (мономер а)), а також, в разі потреби, інші мономери, такі як (і) відмінні від мономерів а) моноетиленненасичені мономери, (іі) здатні до зшивання мономери, що мають щонайменше два моноетиленненасичені, нездатні до кон'югації подвійні зв'язки у молекулі, або (ііі) розчинні у воді моноетиленненасичені мономери. US-A 5,417,982 стосується композицій, що сприяють контрольованому вивільненню лікарських засобів або гормонів, причому відповідні лікарські засоби або гормони суспендовані у полімерній матриці. Полімерна матриця утворена щонайменше двома розчинними у воді здатними до біологічного розщеплення полімерами, такими як, наприклад, похідні целюлози або крохмаль. Полімерна 5 матриця покрита співполімером молочної та гліколевої кислоти, причому таке покриття робить полімерну матрицю більш стійкою до ферментативного розщеплення. DE-A 197 06 023 стосується повного розщеплення формованих виробів, виробів пласкої форми, покриттів, склейок або пін здатних до біологічного розщеплення полімерів за допомогою ферментів, зокрема тут описане ферментативне розщеплення поліестерамідів та поліестеруретанів, що містять карбамідні групи. Як ферменти придатними є ліпази, вибрані з групи ліпази із Candida antarctica компонентів В, ліпази Lipozyme 20.000 L та ліпази із Aspergilus niger або їх комбінацій з іншими ферментами. WO 97/43014 стосується іншого способу ферментативного розщеплення поліестерамідів, причому як ферменти використовують естерази, ліпази та протеази, такі як, наприклад, бактерії роду Bacillus. WO 02/095127 стосується застосування ліполітичних ферментів при одержанні паперу із утильного паперу. Під ліполітичними ферментами розуміють всі ферменти, що можуть гідролізувати полімер, який як мономерний компонент містить вінілацетат, зокрема такі, що відповідно до класифікації ферментів має код EC (enzyme commission number =код Комісії по ферментах) ЕС 3.1.1.Х. WO 01/14629 стосується способу ферментативної модифікації властивостей поліестерних волокон, причому поліестервмісні вироби обробляють поліестеразою, в результаті чого покращується здатність цих поліестерних виробів ковалентно або нековалентно утворювати сполуки на своїй поверхні. ЕР-А 1 264 812 стосується добрив, покритих щонайменше одним здатним до біологічного розщеплення полімерним шаром, причому полімерний шар одержують нанесенням дисперсій, що містять полімери, а також уретанові та карбамідні групи (тобто зокрема поліуретани), наносять на добрива. Такі покриті поліуретанами добрива поміщають у ґрунт, де живильний речовини через більш тривалий проміжок часу вивільнюються, при цьому полімерний шар повільно руйнується. Задача даного винаходу полягала у одержанні вибілювальної системи або композицій засобів для чищення, що містять таку вибілювальну систему, причому вибілювальна система повинна бути стабільною при зберіганні. Згідно з винаходом задача вирішується за допомогою вибілювальної системи, що містить щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання, причому вибілювальна система покрита щонайменше одним шаром полімеру, а полімер містить уретанові та карбамідні групи. Перевага вибілювальної системи згідно з винаходом полягає в тому, що вона завдяки нанесеному покриттю є особливо стабільною при зберіганні. Так, наприклад, через вологість повітря не спостерігається ніякого руйнування вибілювальної системи, оскільки полімери, які у вигляді покривного шару нанесені на вибілювальну систему, при 89457 6 сушці стають нерозчинними у воді. Така нерозчинність у воді може також бути досягнута переважно шляхом видалення летких основних амінокомпонентів, наприклад, аміаку, із полімерного покриття в процесі сушки. Здатність до руйнування полімерного шару можна встановлювати залежно від ступеню висушування таким чином, що вибілювальні системи згідно з винаходом можуть також бути використані у звичайних засобів для чищення, що містять воду. При підвищеній температурі та високому розрідженні водою полімерна оболонка вибілювальної системи згідно з винаходом може бути зруйнована, так що окремі компоненти покритої раніше вибілювальної системи можуть викликати бажаний ефект чищення або миття. Якщо вибілювальну систему згідно з винаходом використовують у складі композицій засобів для чищення, які додатково містять ферменти, то при цьому спостерігається більш швидке руйнування полімерної оболонки і таким чином більш швидке вивільнення окремих компонентів вибілювальної системи. Навіть при кімнатній або більш низькій температурі вибілювальні системи згідно з винаходом у складі композицій засобів для чищення, що містять ферменти та воду, переважно не більше 10мас.% води, також проявляють стабільність при зберіганні. Ще одна перевага вибілювальних систем згідно з винаходом полягає в тому, що у їх випадку достатньо, щоб окремі компоненти вибілювальної системи були покриті лише одним шаром полімеру. На відміну від цих систем у рівні техніки також описані вибілювальні системи, в яких окремі компоненти покриті щонайменше двома або більше різними полімерними шарами. В разі потреби, вибілювальні системи згідно з винаходом можуть також бути покриті двома або більше полімерними шарами. В разі потреби, покриття може складатися також із кількох шарів двох різних полімерів, причому окремі полімерні шари можуть бути нанесені поперемінно. Інша перевага вибілювальних систем згідно з винаходом полягає в тому, що у їх випадку можливо наносити шароподібне полімерне покриття на всі або лише окремі компоненти, вибрані з групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання. Залежно від того, що є бажаним: швидке вивільнення вибілювальної системи або уповільнена у часі та за температурою дія вибілювальної системи, окремі компоненти вибілювальної системи можуть також існувати у непокритій формі. Крім того можливим згідно з винаходом є також нанесення одного і того ж шароподібного полімерного покриття на частину однакових компонентів вибілювальної системи (наприклад, активатор вибілювання), в той час як іншу частину такої ж речовини використовувати у складі відповідної композиції засобів для чищення у непокритій формі. В рамках даного винаходу під поняттям "вибілювальна система" слід розуміти щонайменше один компонент, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання. Вибілювач, активатор вибілювання 7 та каталізатор вибілювання в рамках даного винаходу визначають, як вказано нижче: Вибілювач Як вибілювач придатними є: засоби для окислювального вибілювання, такі як органічні перкислоти, наприклад, пербензойна кислота, пероксиальфа-нафтойна кислота, пероксилауринова, пероксистеаринова, фталімідопероксикапронова, 6фталімідо-пероксигексанова (РАР), нонілімідопероксибурштинова, нонілімідопероксиадипінова кислота, 1,12-дипероксидодеканова двоосновна кислота, 1,9-дипероксиазелаїнова, дипероксоізофталева кислота та 2-децилдипероксибутан-1,4двоосновна кислота. Крім того придатними є також катіонні пероксикислоти, такі як описані в US-A 5,422,028, US-A 5,294,362 та US-A 5,292,447, а також сульфоніл пероксикислоти, які описані, наприклад, в US-A 5,039,447. Доцільним може виявитися також додавання незначних кількостей стабілізаторів вибілювання, таких як, наприклад, фосфонати, борати, метаборати, метасилікати та солі магнію. Переважними вибілювачами є пербензойна кислота, перокси-альфа-нафтойна кислота, пероксилауринова, пероксистеаринова, фталімідопероксикапронова, 6-фталімідопероксигексанова (РАР), нонілімідопероксибурштинова, нонілімідопероксиадипінова кислота, 1,12дипероксидодеканова двоосновна кислота, 1,9дипероксиазелаїнова, дипероксоізофталева кислота та 2-децилдипероксибутан-1,4-двоосновна кислота. Особливу перевагу як вибілювачу надають 6фталімідопероксигексановій кислоті (РАР). Активатор вибілювання Активаторами вибілювання є, наприклад, сполуки, які в умовах пергідролізу утворюють аліфатичні пероксокарбонові кислоти, що містять переважно від 1 до 10 атомів вуглецю, зокрема від 2 до 4 атомів вуглецю, та/або, в разі потреби, заміщену пербензойну кислоту. При цьому часто йдеться про активатори вибілювання, що містять одну або кілька N- або відповідно О-ацильних груп та/або, в разі потреби, заміщені бензоїльні групи, такі як речовини з класу ангідридів, естерів, імідів та ацильованих імідазолів або оксимів. Прикладами є тетраацетилетилендіамін (TAED), тетраацетилметилендіамін (TAMD), тетраацетилгліколурил (TAGU), тетраацетилгексилендіамін (TAHD), Nациліміди, зокрема N-нонаноїлсукцинімід (NOSI), ацильовані фенолсульфонати, зокрема ннонаноїл-або ізононаноїлоксибензолсульфонати (н- або відповідно ізо-NOBS) та лауроїлоксибензолсульфонати (LOBS), пентаацетилглюкоза (PAG), 1,5-діацетил-2,2-діоксогексагідро-1,3,5-триазин (DADHT) та ангідрид ізатокислоти (ISA). Придатними є також активатори вибілювання з групи ангідридів карбонових кислот, зокрема ангідрид фталевої кислоти, ацильовані багатоатомні спирти, зокрема триацетин, етиленглікольдіацетат, 2,5-діацетокси-2,5-дигідрофуран та відомі з німецьких заявок на патент №DE-A 196 16 693 і DE-A 196 16 767 енолестери, а також ацетильований сорбіт та маніт або відповідно їх суміші (SORMAN), описані у європейській заявці на па 89457 8 тент №ЕР-А 0 525 239, ацильовані похідні цукру, зокрема пентаацетилглюкоза (PAG), пентаацетилфруктоза, тетраацетилксилоза та октаацетиллактоза, а також ацетильований, в разі потреби, Nалкільований глютамін та глюконолактон, та/або N-ацильовані лактами, наприклад, Nбензоїлкапролактам та карбонілбіскапролактам, відомі з WO 94/27970, WO 94/28102, WO 94/28103, WO 95/00626, WO 95/14759, WO 95/17498 та WO 96/36686, а також біс(2-пропіліміно)карбонат, див. DE-A 195 18 039, DE-A 195 41 012, DE-A 196 09 953 та DE-A 197 04 149. Придатними є також відомі з DE-A 196 16 769 гідрофільно заміщені ацилацеталі та описані в DE-A 196 16 770 і в WO 95/14075 ациллактами. Вибілювач згідно з винаходом може бути застосований також у комбінації із так званими засобами для підсилення вибілювальної дії. При цьому йдеться про речовини, які ще більше підвищують активність відомих вибілював. Як активатори вибілювання придатними є зокрема діаміни, описані в DE-A 196 11 992. При цьому йдеться про сполуки, які містять вторинні аміногрупи-NHR1 та є низькомолекулярними, олігомернбими або полімерними. Зокрема йдеться про вторинні аміни загальної формули (І) R1NH-[(CR3R4)m-NH]n-R2 (I) причому n означає ціле число від 0 до 20, a m означає ціле число від 2 до 4, залишки R3 та R4 незалежно один від одного означають С1-С30-, переважно С1-С15-алкільні залишки, а залишки R1 та R2 незалежно один від одного означають С1-С30-, переважно С1-С15-алкільні залишки або, в разі потреби, разом утворюють цикл. Каталізатор вибілювання Додатково до описаних вище звичайних активаторів вибілювання або замість них композиції засобів для чищення як так звані каталізатори вибілювання можуть містити також відомі з ЕР-А 0 446 982 та ЕР-А 0 453 003 сульфоніміни та/або солі або відповідно комплекси перехідних металів, які підсилюють вибілювальну дію. До таких сполук перехідних металів належать зокрема відомі з DEA 195 29 905 комплекси солей марганцю, заліза, кобальту, рутенію або молібдену та їх відомі з DEA 196 20 267 N-подібні сполуки, відомі з DE-A 195 36 082 карбонільні комплекси марганцю, заліза, кобальту, рутенію або молібдену, описані в DE-A 196 05 688 комплекси марганцю, заліза, кобальту, рутенію, молібдену, титану, ванадію та міді з азотовмісними трип одними лігандами, відомі з DE-A 196 20 411 амінні комплекси кобальту, заліза, міді та рутенію, описані в DE-A 44 16 438 комплекси марганцю, міді та кобальту, описані в ЕР-А 0 272 030 комплекси кобальту, відомі з ЕР-А 0 693 550 комплекси марганцю, відомі з ЕР-А 0 392 592 комплекси марганцю, заліза, кобальту та міді та/або описані в європейських заявках на патент №ЕР-В 0 443 651, ЕР-А 0458 397, ЕР-А 0458 398, ЕР-А 0549 271, ЕР-А 0 549 272, ЕР-А 0 544 490 або ЕРА 0 544 519 комплекси марганцю. В рамках даного винаходу комплекси перехідних металів, які підсилюють вибілювальну дію, зокрема з центральними атомами Mn, Fe, Co, Cu, Mo, V, Ті та/або Ru, можуть бути вибрані переваж 9 но з групи солей та комплексів марганцю і кобальту, особливо переважно з групи комплексів (амін) кобальту, (ацетат) кобальту, (карбоніл) кобальту, із хлоридів кобальту і марганцю та з групи сульфату марганцю. Вибілювальна система згідно з винаходом або її окремі згадані вище компоненти є переважно твердими та частинкоподібними. Згідно з винаходом щонайменше один компонент вибілювальної системи згідно з винаходом, вибраний із групи, що включає вибілювач, активатор вибілювання або каталізатор вибілювання, шароподібно покритий щонайменше одним полімером, причому полімер містить уретанові та карбамідні групи. В разі потреби, шароподібне покриття щонайменше одним полімером можна наносити також на всі компоненти вибілювальної системи. У переважній формі виконання лише один вибілювач покритий шароподібно щонайменше одним полімером. В разі потреби, окремі компоненти вибілювальної системи можуть бути окремо один від одного або повністю чи частково як суміш шароподібно покриті щонайменше одним полімером. Полімер Як полімери, які містять уретанові та карбамідні групи, згідно з винаходом використовують переважно такі, що описані в ЕР-А 1 264 812, Перевагу при цьому надають полімерам на основі поліестерполіолів та ізоціанатів. Більшу перевагу надають полімерам на основі аліфатичних ізоціанатів. Особливу перевагу надають полімерам, які одержують таким чином: a) спочатку із макроолів, іонних або потенційно іонних поліолів та надлишкової кількості поліізоціанатів одержують форполімер, що містить кінцеві NCO-групи, b) цей форполімер піддають взаємодії зі сполуками, що містять щонайменше дві реакційноздатні по відношенню до ізоціанату аміногрупи, у співвідношенні NCO-групи (форполімер)/NН-групи (реакційноздатні аміногрупи)

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bleach system, enveloped by polymeric layer, process for its preparation, application, and formulation of detergent

Автори англійською

DIETSCHE FRANK, HAEBERLE KARL, RAHN RALF-THOMAS, HAERING DIETMAR

Назва патенту російською

Отбеливающая система, покрытая полимерным слоем, способ ее получения, применения и композиция средства для чистки

Автори російською

Диче Франк, Хеберле Карл, Ран Ральф-Томас, Херинг Дитмар

МПК / Мітки

МПК: C11D 17/00, C11D 3/39

Мітки: засобу, одержання, покрита, шаром, полімерним, застосування, спосіб, вибілювальна, композиція, чищення, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/17-89457-vibilyuvalna-sistema-pokrita-polimernim-sharom-sposib-oderzhannya-zastosuvannya-ta-kompoziciya-zasobu-dlya-chishhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вибілювальна система, покрита полімерним шаром, спосіб її одержання, застосування та композиція засобу для чищення</a>

Подібні патенти