Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику та спосіб його одержання

Є ще 9 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, який відрізняється тим, що містить наночастки золота, отримані відновленням солі золота за допомогою біосумісного відновлювача, який потребує лужного середовища для відновлення іонів золота до наночасток золота [Аu0], причому лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіламонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпечує отримання наночасток з середнім розміром 5-20 нм, при цьому отриманий колоїдний розчин доведений до нейтрального значення рН.

2. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є аскорбінова кислота.

3. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є гліцерин.

4. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є пероксид водню.

5. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є етиловий спирт.

6. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є глюкоза.

7. Колоїдний розчин за будь яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що гідроксидом тетраалкіламонію є гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид тетрапентиламонію.

8. Колоїдний розчин за будь яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що сіллю золота є тетрахлороаурат (III) натрію.

9. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що середній розмір наночасток золота [Аu0] складає у межах 5-6 нм.

10. Спосіб одержання колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють відновлення солі золота біосумісним відновлюючим агентом у лужному середовищі шляхом взаємодії розчину солі золота та диметилсульфоксиду з розчином біосумісного відновлювача, який потребує лужного середовища для відновлення іонів золота до наночасток золота [Аu0], диметилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, з наступним досягненням нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що здійснюють досягнення нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину шляхом додавання органічної кислоти до отриманого колоїдного розчину.

12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують аскорбінову кислоту.

13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують гліцерин.

14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують пероксид водню.

15. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують етиловий спирт.

16. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують глюкозу.

17. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як гідроксид тетраалкіламонію використовують гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид тетрапентиламонію.

18. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як сіль золота використовують тетрахлороаурат (III) натрію.

Текст

Реферат: Винахід належить до колоїдної хімії, а саме до методів синтезу колоїдних препаратів наночасток (НЧ) золота у неводному розчиннику, та може бути використаний, зокрема, у фармацевтичній або косметологічній галузі, наприклад, для отримання колоїдних препаратів наночастинок золота у вигляді, придатному для введення наночастинок золота у м'які лікарські форми і косметичні вироби - мазі, креми тощо. Заявлено біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, містить наночастки золота, отримані відновленням солі золота за допомогою біосумісного відновлювача, який потребує лужного середовища для відновлення іонів золота до наночасток 0 золота [Аu ], причому лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіламонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпечує отримання наночасток з середнім розміром 5-20 нм, при цьому отриманий колоїдний розчин доведений до нейтрального значення рН. Також заявлено спосіб одержання колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, відповідно до винаходу, здійснюють відновлення солі золота біосумісним відновлюючим агентом у лужному середовищі шляхом взаємодії розчину солі золота та диметилсульфоксиду з розчином біосумісного відновлювача, який потребує лужного 0 середовища для відновлення іонів золота до наночасток золота [Аu ], диметилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, з наступним досягненням нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину. UA 111104 C2 (12) UA 111104 C2 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до колоїдної хімії, а саме до методів синтезу колоїдних препаратів наночасток (НЧ) золота у неводному розчиннику та може бути використаний, зокрема, у фармацевтичній або косметологічній галузі, наприклад, для отримання колоїдних препаратів наночасток золота у вигляді, придатному для введення наночасток золота і срібла у м'які лікарські форми і косметичні вироби - мазі, креми тощо. Заявнику відомі наступні колоїдні розчини наночасток золота, які містять металеве золото у нанодисперсному стані, стабілізоване нетоксичними продуктами. Зокрема, відомий колоїдний розчин наночасток золота та спосіб його отримання згідно з патентом України № 87744, опублікованим 10.08.2009 р. у бюл. № 15, 2009 р., що містить наночастки золота у водному або водно-спиртовому розчині, який включає один із вуглеводів як стабілізатор, наночастки золота та воду або водно-спиртовий розчин у наступному співвідношенні компонентів, у мас. %: наночастки золота 0,000001-10, вуглевод 1-90 вода або водно-спиртовий розчин решта. Також відомий колоїдний розчин наночасток металу, зокрема золота або срібла, та спосіб його отримання шляхом відновленням солі металу у присутності хелатоутворюючого агента та каталізатора (міжнародна публікація заявки WO 2010/100107 від 10.09.2010). Відновлювач був вибраний з глюкози, галактози, мальтози, лактози або сахарози. Хелатоутворюючий агент був вибраний з полівінілового спирту, полівінілпіролідону, лаурилсульфату натрію, додецилбензолсульфонату натрію, броміду цетилтриметиламонію, броміду тетраоктиламонію, Triton X-100, поліетиленгліколю, етилендіамінтетраоцтової кислоти, крохмалю, циклодекстрину -CD. Каталізатор був вибраний з гідроксидів і карбонатів лужних металів, аміаку або сечовини. Отриманий розчин мав середній розмір частинок золота в діапазоні від 20 до 30 нм для монодисперсного розподілу та від 5 до 10 нм для бімодального розподілу. Також відомо спосіб отримання водної суспензії колоїду благородного металу, зокрема золота, який включає відновлення солі благородного металу у водному розчині за допомогою функціоналізованої водорозчинної солі четвертинного амонію при відсутності органічних розчинників з утворенням елементарних наночастинок (міжнародна публікація заявки WO/2009/096783 від 06.08.2009). Функціоналізація водорозчинної солі четвертинного амонію включає наявність щонайменше однієї відновної групи, такої як - СН2ОН або циклогексенілу, переважно, у поєднанні щонайменше з однією об'ємною групою, вибраною з С6+ алкілу, циклоалкілу, арилалкілу, алкіларилу або арилу. Також відомо спосіб отримання колоїдного розчину наночастинок благородного металу, який включає розчинення йодиду золота або йодиду срібла у воді або неводному розчиннику, продування через розчин газоподібного оксиду вуглецю (II), наступне нагрівання розчину до температури не більш ніж 50 °C, або додавання органічної рідини, що не змішується з водою або неводним розчинником. Як органічна рідина може бути використаний чотирихлористий вуглець у кількості не більше ніж 0,1 об'єму отриманого розчину (патент RU 2357797 С2, опублікований 10.06.2009). Також відомо спосіб отримання колоїдного розчину, що містить надзвичайно малі за розміром частинки благородних металів (заявка JPS59145037, опублікована 20.08.1984). Відповідно до способу, здійснюють відновлення благородного металу за допомогою відновлюючого агента у водному розчині з попередньо розчиненим циклодекстрином шляхом розчинення циклодекстрину (наприклад, бета-циклодекстрину) у водному розчині солі благородного металу, наприклад родію (III) хлориду, а потім отриманий розчин обробляють відновлюючим агентом, зокрема, таким як етанол, до відновлення благородного металу. При цьому молярне співвідношення циклодекстрину та солі металу у цьому способі складає у межах 100-0,1. Крім того, при додаванні етанолу як відновлюючого агента до водного розчину солі металу спирт отриманий розчин нагрівають при Т=40-90 °C протягом часу від 3 хвилин до кількох годин для отримання колоїдного розчину наночасток благородного металу. Отриманий таким чином колоїдний розчин містить наночастки благородних металів із середнім розміром близько 10-30 Å та, отже, надзвичайно великою в площі поверхнею на одиницю металевої маси, а також високою каталітичною активністю. Також відомо колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику, зокрема, у диметилсульфоксиді, та спосіб його отримання (заявка JP2006205302, опублікована 10.08.2006), який є найближчим серед аналогів. Розчин неводного полярного розчинника та водний лужний розчин, що містить полісахариди, зокрема одноланцюговий комплекс з -1,3-Вглюканом (наприклад, шизофілан), змішують з розчином металевих наночастинок. При цьому 1 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 забезпечують умови для введення металевих наночасток золота у гідрофобний внутрішній простір одноланцюгового комплексу. Недоліком найближчого способу, як і аналогічних, є отримання водних колоїдних розчинів благородних металів у вигляді, який не придатний для введення у м'які лікарські форми або у косметичні вироби - мазей та кремів через те, що не поєднується з гідрофобними органічними компонентами таких форм. При цьому більшість з відомих з рівня техніки колоїдних розчинів благородних металів не дозволяють досягти необхідного рівня біосумісності, що обмежує їх використання у фармацевтичній та косметичній галузі. В основу винаходу поставлено задачу створення біосумісного колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику у стані, придатному для введення наночасток золота в м'які лікарські форми та косметичні вироби - мазі та креми та сполучення наночасток золота з гідрофобними органічними компонентами мазей і кремів шляхом отримання наночасток золота у зазначених середовищах мазей та кремів. Додатковою задачею для винаходу було створення біосумісного колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, в якому були відсутні оксалат-аніони, які є продуктами реакції перетворення аскорбінової кислоти після її взаємодії з сіллю золота та які можуть призвести до больових відчуттів при застосуванні мазей та кремів, в яких використано заявлений біосумісний колоїдний розчин наночасток золота шляхом застосування альтернативних по відношенню до аскорбінової кислоти біосумісних відновлюючих агентів. Поставлена задача вирішується таким чином, що біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, відповідно до винаходу, містить наночастки золота, отримані відновленням солі золота за допомогою біосумісного відновлювача, який потребує лужного середовища для відновлення іонів золота до 0 наночасток золота [Аu ], причому лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіламонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпечує отримання наночасток з середнім розміром 5-20 нм, при цьому отриманий колоїдний розчин доведений до нейтрального значення рН. При цьому біосумісним відновлюючим агентом може бути аскорбінова кислота або гліцерин або пероксид водню або етиловий спирт або глюкоза. При цьому гідроксидом тетраалкіламонію може бути гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію або гідроксид тетрабутиламонію або гідроксид тетрапентиламонію. При цьому сіллю золота може бути тетрахлороаурат (III) натрію. 0 При цьому середній розмір наночасток золота [Аu ] може становити у межах 5…6 нм. Також в основу винаходу поставлено задачу створення способу одержання колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, придатному для введення у м'які лікарські форми і косметичні вироби та для сполучення з гідрофобними органічними компонентами мазей та кремів. Поставлена задача вирішується таким чином, що у способі одержання колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, відповідно до винаходу, здійснюють відновлення солі золота біосумісним відновлюючим агентом у лужному середовищі шляхом взаємодії розчину солі золота та диметилсульфоксиду з розчином біосумісного відновлювача, який потребує лужного середовища для відновлення іонів 0 золота до наночасток золота [Аu ], диметилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, з наступним досягненням нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину. При цьому можуть здійснювати досягнення нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину шляхом додавання органічної кислоти до отриманого колоїдного розчину. При цьому як біосумісний відновлюючий агент можуть використовувати аскорбінову кислоту або гліцерин або пероксид водню або етиловий спирт або глюкозу. При цьому як гідроксид тетраалкіламонію можуть використовувати гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію або гідроксид тетрабутиламонію або гідроксид тетрапентиламонію. При цьому як сіль золота можуть використовувати тетрахлороаурат (III) натрію. При цьому дослідним шляхом було встановлено оптимальні параметри молярного відношення складових в отриманому заявленим способом біосумісному колоїдному розчині наночасток золота в неводному полярному розчиннику, а саме: - молярне відношення кількості золота у вигляді наночасток до кількості аскорбінової кислоти та гідроксиду тетраалкіламонію може становити у межах 1:1:10, - молярне відношення кількості золота у вигляді наночасток до кількості гліцерину та гідроксиду тетраалкіламонію може становити 1:1:10, 2 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - молярне відношення кількості золота у вигляді наночасток до кількості пероксиду водню та гідроксиду тетраалкіламонію може становити у межах 1:15…100:10, - молярне відношення кількості золота у вигляді наночасток до кількості етилового спирту та гідроксиду тетраалкіламонію може становити у межах 1:5…8:10, - молярне відношення кількості золота у вигляді наночасток до кількості глюкози та гідроксиду тетраалкіламонію може становити у межах 1:100…300:10. Між сукупністю суттєвих ознак винаходу та технічним результатом, який досягається при використанні винаходу, є наступний причинно-наслідковий результат. Як відомо з рівня техніки, найбільш поширеним методом отримання високостабільних колоїдів (золів) золота є метод Туркевича (J. Kimling, М. Маіеr, В. Okenve, V. Kotaidis, H. Ballot, and A. Plech, Turkevich Method for Gold Nanoparticle Synthesis Revisited, Fachbereich Physik der Universität Konstanz, Universitätsstr. 10, D-78457 Konstanz, Germany, J. Phys. Chem. B, 2006, 110 (32), pp 15700-15707, DOI: 10.1021/jp061667w, Publication Date: July 21, 2006). У цьому методі наночастки золота отримують шляхом хімічного відновлення солі золота (NaAuCl4) лимонною або аскорбіновою кислотою (АК), які одночасно виконують роль стабілізатора наночасток проти агрегації і укрупнення. Взаємодія солей золота з аскорбіновою кислотою ефективно проходить тільки у лужних середовищах. При цьому традиційно застосовані неорганічні луги (NaOH, КОН) є нерозчинними у більшості наведених дисперсійних середовищ. Для вирішення цього питання винахідниками було запропоновано при відновновленні солі золота як луг використовувати органічну основу - гідроксид тетраалкіламонію, який є добре розчинним у наведених полярних розчинниках, зокрема диметилсульфоксиді (ДМСО), що є нетоксичним та часто вживаним компонентом різних зігріваючих болезаспокійливих мазей і кремів. При цьому винахідниками було здійснено отримання біосумісного колоїдного розчину наночасток золота з використанням гідроксиду тетраетиламонію або гідроксиду тетраізопропіламонію або гідроксиду тетрабутиламонію або гідроксиду тетрапентиламонію як гідроксиду тетраалкіламонію та підтверджено досягнення властивостей заявленого розчину. Проте винахідники припускають, що отримання заявленого біосумісного колоїдного розчину наночасток золота можливе і з використанням інших відомих алкілних груп у гідроксиді тетраалкіламонію, які є добре розчинними у неводних полярних розчинниках. Відміна запропонованого способу отримання біосумісного колоїдного розчину наночасток золота від методу Туркевича полягає у створенні більш сильного лужного середовища шляхом отримання суміші двох компонентів: першого - лугу на основі гідроксиду натрію або гідроксиду тетраетиламонію тощо та другого - аскорбату натрію або аскорбату тетраетиламонію (аскорбат натрію - як суміш аскорбінової кислоти та лугу). Як наслідок, забезпечуються умови для отримання більш концентрованих розчинів наночасток золота. Так, за методом Туркевича, 0 описаним у наведеному вище джерелі, концентрація наночасток золота [Аu ] складає 0,0005 0 моль/л, а запропонований метод дозволяє отримати концентрацію наночасток золота [Аu ] до 0,002 моль/л і більш вузький розподіл за розміром, зокрема, середній розмір наночасток золота 0 [Аu ] у межах 5…6 нм. Потім відповідно до запропонованого способу після здійснення синтезу розчин нейтралізують додаванням оцтової або лимонної кислоти, що не призводить до зміни характеристик системи (крім значення її рН). Також винахідниками при отриманні заявленого біосумісного колоїдного розчину наночасток золота було використано як аскорбінову кислоту, так і альтернативні по відношенню до аскорбінової кислоти біосумісні відновлюючі агенти, зокрема гліцерин, пероксид водню, етиловий спирт та глюкозу. Варто відзначити, що перелік зазначених біосумісних відновлюючих агентів не є вичерпним і можуть бути відомі інші відновлюючі агенти, які повинні відповідати одній вимозі для досягнення зазначеного технічного результату - в лужному середовищі вони здатні відновлювати іони золота до металу. Наприклад, є цілий ряд подібних відновлюючих агентів, зокрема гідразин, гідрохінон, формальдегід, боргідрид натрію тощо, але подібні відновлюючі агенти не відповідають вимозі біосумісності і не можуть бути використані для отримання розчинів НЧ золота для використання у фармацевтичній або косметологічній галузі. Заявлений винахід пояснюється наступними прикладами отримання біосумісного колоїдного розчину наночасток золота з використанням аскорбінової кислоти (АК) як відновлювача або альтернативних відновлювачів - гліцерину, пероксиду водню, етилового спирту та глюкози та наступними зображувальними матеріалами, а саме: - фіг. 1 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) колоїдних наночастинок (НЧ) золота, синтезованих із застосуванням гідроксиду тетраетиламонію (Et 4NOH, криві 1), гідроксиду тетрапропіламонію (Pr 4NOH, криві 2), гідроксиду тетрабутиламонію 0 -3 (Bu4NOH, криві 3) і гідроксиду тетрапентиламонію (Pt4NOH, криві 4). [Аu ] = 110 моль/л, [АК] = -3 -2 110 моль/л, [ОН ] = 110 моль/л. Кювета - 1,0 мм (для цього та наступних розподілів); 3 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - фіг. 2 - електронні мікрофотографії колоїдних НЧ золота, синтезованих в прикладі № 1; - фіг. 3 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) колоїдних НЧ -3 -2 золота, синтезованих із застосуванням різної кількості Et4NOH: 510 моль/л (криві 1), 110 -2 0 -3 -3 -2 моль/л (криві 2), 210 моль/л (криві 3). [Аu ] - 1×10 моль/л, [АК] = 110 моль/л, [OH ] = 1×10 моль/л; - фіг. 4 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) колоїдних НЧ -2 -4 золота, синтезованих із застосуванням 110 моль/л Et4NOH і різної кількості АК: 510 моль/л -3 -3 0 -3 (криві 1), 110 моль/л (криві 2), 210 моль/л (криві 3). [Аu ] = 110 моль/л; - фіг. 5 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих у воді (криві 1 і 2) і ДМСО (криві 3 і 4) при 25 °C (криві 1 і 3) і 50 °C (криві 2 і 4). 0 -3 -3 -2 Синтез у воді: [Аu ] = 110 моль/л, [АК] = 1×10 моль/л, [NaOH] = 1×10 моль/л. Синтез в 0 -3 -3 -2 ДМСО: [Аu ] = 110 моль/л, [АК] = 110 моль/л, [Et4NOH] = 110 моль/л; - фіг. 6 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих у воді при 25 °C при відсутності постсинтезних добавок (криві 1) і при -3 -3 постсинтезному додаванні 8×10 моль/л оцтової кислоти (криві 2) або 2,710 М лимонної 0 -3 -3 -2 кислоти (криві 3). [Аu ] = 110 моль/л, [АК] = 110 моль/л, [NaOH] = 110 моль/л; - фіг. 7 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих в ДМСО при 25 °C при відсутності постсинтезних добавок (криві 1) і при пост-3 -3 синтезному додаванні 810 моль/л оцтової кислоти (криві 2) або 2,710 М лимонної кислоти 0 -3 -3 -2 (криві 3). [Аu ] = 1×10 моль/л, [АК] = 110 моль/л, [Et4NOH] = 110 моль/л; - фіг. 8 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих в ДМСО при 25 °C при застосуванні різної кількості гліцерину: 0,1 % (криві 1), 0 -3 0,15 % (криві 2), 0,25 % (криві 3), 0,35 % (криві 4) і 0,50 % (криві 5). [Аu ] = 110 моль/л, -2 [Et4NOH] = 110 моль/л; - фіг. 9 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих в ДМСО при 25 °C при застосуванні різної кількості глюкози: 0,1 % (криві 1), 0,2 % 0 -3 -2 (криві 2), 0,3 % (криві 3), 0,4 % (криві 4) і 0,50 % (криві 5). [Аu ] = 110 моль/л, [Et4NOH] = 110 моль/л; - фіг. 10 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих в ДМСО при 25 °C при застосуванні різної кількості етилового спирту: 0,5 % (криві 0 -3 1), 0,75 % (криві 2), 1,0 % (криві 3), 1,5 % (криві 4) і 2,0 % (криві 5). [Аu ] = 110 моль/л, [Et4NOH] -2 = 110 моль/л; - фіг. 11 - розподіл за сольводинамічним розміром (а) і спектри поглинання (б) НЧ золота, синтезованих в ДМСО при 25 °C із застосуванням різної кількості пероксиду водню (Н 2О2): 0 -3 0,01 % (криві 1), 0,02 % (криві 2), 0,03 % (криві 3), 0,04 % (криві 4) і 0,05 % (криві 5). [Аu ] = 110 -2 моль/л, [Et4NOH] = 110 моль/л. Зображувальні матеріали, що ілюструють заявлений винахід, а також наведений приклад отриманого біосумісного колоїдного розчину наночасток золота та способу його отримання ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладений у формулі, а тільки пояснюють суть винаходу. Відповідно до першої групи прикладів, отримували біосумісний колоїдний розчин наночасток (НЧ) золота з використанням аскорбінової кислоти (АК) як відновлювача та гідроксидів тетраалкіламонію з різними алкільними групами для утворення лужного середовища. Приклад № 1. Отримання біосумісного колоїдного розчину НЧ золота з використанням гідроксиду тетраетиламонію. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Перемішування. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду тетраетиламонію (Et4NOH) і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні. При цьому 0 -3 отримували розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за сольводинамічним розміром (СДР) і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 1а і фіг. 1б відповідно. Для цієї групи прикладів, як і для наступних, здійснювали перемішування на стандартній магнітній мішалці зі швидкістю 300 обертів/хв. Синтез НЧ забезпечували при кімнатній температурі на повітрі. Приклад № 2. Отримання біосумісного колоїдного розчину НЧ золота з використанням гідроксиду тетраізопропіламонію. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л 4 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 водного розчину гідроксиду тетраізопропіламонію (Pr 4NOH) і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні. При цьому отримували 0 -3 розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 1а і фіг. 1б відповідно. Приклад № 3. Отримання біосумісного колоїдного розчину НЧ золота з використанням гідроксиду тетрабутиламонію. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду тетрабутиламонію (Bt4NOH) і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні. При цьому отримували розчин НЧ 0 -3 золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 1а і фіг. 1б відповідно. Приклад № 4. Отримання біосумісного колоїдного розчину НЧ золота з використанням гідроксиду тетрапентиламонію. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду тетрапентиламонію (Pt4NOH) і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні. При цьому отримували 0 -3 розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 1а і фіг. 1б відповідно. Як видно з фіг. 1, розподіл НЧ золота, отриманих із застосуванням різних гідроксидів тетраалкіламонію, а також їх спектри поглинання в цілому однакові. У зв'язку з цим, наступні синтези здійснювали із застосуванням найбільш дешевого гідроксиду тетраетиламонію. На фіг. 2 представлене зображення НЧ золота, отриманих цим методом. Відповідно до представлених даних, середній розмір НЧ становить 5-6 нм, що узгоджується з даними спектроскопії динамічного розсіювання світла. Відповідно до другої групи прикладів, визначали оптимальну концентрацію гідроксиду тетраетиламонію для отримання НЧ золота з максимальною стабільністю і мінімальним СДР. Приклад № 5. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,75 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,05 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому отримували розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 3а та фіг. 3б відповідно. Приклад № 6. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїда представлені кривими 2 на фіг. 3а та фіг. 3б відповідно. Приклад № 7. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,6 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,2 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому отримували розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 3а та фіг. 3б, відповідно. Висновок: відповідно до наведених прикладів та розподілу СДР (а) і спектрів поглинання (б) колоїдних НЧ золота на фіг. 3, стійкі колоїдні розчини НЧ золота з найменшим СДР можуть -2 утворені при застосуванні 1×10 моль/л гідроксиду тетраетиламонію. Відповідно до третьої групи прикладів, підбирали оптимальну концентрацію відновлювача аскорбінової кислоти для отримання НЧ золота з максимальною стабільністю і мінімальним СДР. Приклад № 8. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,75 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,05 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 110 5 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 4а та фіг. 4б, відповідно. Приклад № 9. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 4а та фіг. 4б, відповідно. Приклад № 10. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,6 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,2 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 4а та фіг. 4б, відповідно. Висновок: відповідно до наведених прикладів та розподілу СДР (а) і спектрів поглинання (б) колоїдних НЧ золота стійкі колоїдні розчини НЧ золота з найменшим СДР можуть бути утворені -3 при застосуванні 1×10 моль/л аскорбінової кислоти. Відповідно до четвертої групи прикладів з'ясовували можливість отримання запропонованим методом водних колоїдів НЧ золота, а також вплив природи розчинника і температури, при якій здійснюють синтез, на СДР і спектральні характеристики НЧ золота. Приклад № 11. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл води при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл води, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду натрію і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні і температурі 25 °C. При цьому утворюється розчин НЧ золота з 0 -3 вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 5а і фіг. 5б, відповідно. Приклад № 12. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували при 50 °C додаванням до 4,7 мл води при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували також при 50 °C, змішуючи 5 мл води, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду натрію і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні і 50 C. При цьому утворюється розчин НЧ 0 -3 золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 5а і фіг. 5б, відповідно. Приклад № 13. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 інтенсивному перемішуванні і 25 °C. При цьому утворюється розчин НЧ золота з вмістом [Аu ] = -3 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 5а і фіг. 5б, відповідно. Приклад № 14. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували при 50 °C додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували також при 50 °C, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при інтенсивному перемішуванні та Т=50 °C. При цьому утворюється розчин НЧ 0 -3 золота з вмістом [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 5а і фіг. 5б, відповідно. Висновок: відповідно до наведених прикладів та розподілу СДР (а) і спектрів поглинання (б) колоїдів золота, НЧ золота, отримані в ДМСО і воді, у присутності вище описаних органічних гідроксидів мають практично однакові характеристики. Крім того, температура синтезу і постсинтезної обробки в інтервалі 25-50 °C практично не впливає на агрегаційну стійкість і середній сольводинамічний розмір часток. Для подальшого застосування у фармакології отримані колоїди повинні мати нейтральний рН. У п'ятій серії прикладів отримані дані про вплив нейтралізації лимонною або оцтовою кислотою залишкового лугу в колоїді на його СДР і спектральні характеристики. Вихідні колоїди золота відповідають прикладам № 11 (вода) і 13 (ДМСО). Розподіл вихідних НЧ золота за СДР і 6 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 спектри поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 6а і 6б (для води) та фіг. 7а і 7б (для ДМСО). Приклад № 15. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл води при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл води, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду натрію і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. Концентрація золота в колоїді становить [Аu ] = 1×10 моль/л. До отриманого колоїду додавали 0,8 мл 0,1 моль/л водного розчину оцтової кислоти. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 6а і фіг. 6б, відповідно. Приклад № 16. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл води при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл води, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину гідроксиду натрію і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. Концентрація золота в колоїді становить [Аu ] = 1×10 моль/л. До отриманого колоїду додавали 0,27 мл 0,1 моль/л водного розчину лимонної кислоти. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 5а і фіг. 5б, відповідно. Приклад № 17. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 інтенсивному перемішуванні. Концентрація золота в колоїді становить [Аu ] = 110-3 моль/л. До отриманого колоїду додавали 0,8 мл 0,1 моль/л водного розчину оцтової кислоти. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 7а і фіг. 7б, відповідно. Приклад № 18. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину АК. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. Концентрація золота в колоїді становить [Аu ] = 1×10 моль/л. До отриманого колоїду додавали 0,27 мл 0,1 моль/л водного розчину лимонної кислоти. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 7а і фіг. 7б, відповідно. Висновок: нейтралізація надлишкового лугу у колоїдах золота у воді і ДМСО шляхом постсинтезного додавання лимонної або оцтової кислоти практично не впливає на характеристики і стійкість НЧ золота. Наступною серією дослідів було встановлено можливості отримання НЧ золота в ДМСО при використанні інших біосумісних відновлюючих агентів, альтернативних аскорбіновій кислоті, зокрема таких як гліцерин, глюкоза, перекис водню і етанол. Альтернативні біосумісні відновлюючі агенти можуть бути використані для зменшення короткочасного больового синдрому, який виникає через присутність оксалат-аніону, як продукту окислення аскорбінової кислоти, при введенні такого препарату внутрішньомязовим або внутрішньовенним чином. Наступною серією дослідів підтверджено можливість застосування гліцерину як відновлюючого агента у запропонованому способі для отримання біосумісного колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику. Приклад № 19. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 10 % водного розчину гліцерину. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 8а і фіг. 8б, відповідно. Приклад № 20. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,65 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,15 мл 10 % водного розчину гліцерину. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 8а і фіг. 8б, відповідно. 7 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приклад № 21. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,55 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,25 мл 10 % водного розчину гліцерину. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 8а і фіг. 8б, відповідно. Приклад № 22. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,45 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,35 мл 10 % водного розчину гліцерину. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 8а і фіг. 8б, відповідно. Приклад № 23. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,3 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,5 мл 10 % водного розчину гліцерину. Потім обидва розчину змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 5 на фіг. 8а і фіг. 8б, відповідно. Наступною серією дослідів підтверджено можливість застосування глюкози як відновлюючого агента у запропонованому способі. Приклад № 24. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 10 % водного розчину глюкози. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 9а і фіг. 9б, відповідно. Приклад № 25. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,6 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,2 мл 10 % водного розчину глюкози. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 9а і фіг. 9б, відповідно. Приклад № 26. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,5 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,3 мл 10 % водного розчину глюкози. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 9а і фіг. 9б, відповідно. Приклад № 27. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,4 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,4 мл 10 % водного розчину глюкози. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 9а і фіг. 9б, відповідно. Приклад № 28. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,3 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,5 мл 10 % водного розчину глюкози. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 5 на фіг. 9а і фіг. 9б, відповідно. Наступною серією дослідів підтверджено можливість застосування етилового спирту як відновлюючого агента у запропонованому способі. 8 UA 111104 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приклад № 29. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,75 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,05 мл 10 % водного розчину етилового спирту. Потім обидва розчину змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 10а і фіг. 10б, відповідно. Приклад № 30. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,725 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,075 мл 10 % водного розчину етилового спирту. Потім обидва розчини змішували 0 -3 при інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 10а і фіг. 10б, відповідно. Приклад № 31. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 10 % водного розчину етилового спирту. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 10а і фіг. 10б, відповідно. Приклад № 32. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,65 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,15 мл 10 % водного розчину етилового спирту. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 10а і фіг. 10б, відповідно. Приклад № 33. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,6 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,2 мл 10 % водного розчину етилового спирту. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Au ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 5 на фіг. 10а і фіг. 10б, відповідно. Наступною серією дослідів підтверджено можливість застосування пероксиду водню як відновлюючого агента у запропонованому способі. Приклад № 34. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,7 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,1 мл 1 % водного розчину перекису водню. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 1 на фіг. 11а і фіг. 11б, відповідно. Приклад № 35. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,6 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,2 мл 1 % водного розчину перекису водню. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 2 на фіг. 11а і фіг. 11б, відповідно. Приклад № 36. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,5 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,3 мл 1 % водного розчину перекису водню. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 1×10 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 3 на фіг. 11а і фіг. 11б, відповідно. Приклад № 35. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,4 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину 9 UA 111104 C2 5 10 15 NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,4 мл 1 % водного розчину перекису водню. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 4 на фіг. 11а і фіг. 11б, відповідно. Приклад № 36. Спочатку здійснювали підготовку двох окремих розчинів. Перший розчин готували додаванням до 4,3 мл ДМСО при перемішуванні 0,1 мл 0,1 моль/л водного розчину NaAuCl4. Другий розчин готували, змішуючи 5 мл ДМСО, 0,1 мл 1 моль/л водного розчину Et4NOH і 0,5 мл 1 % водного розчину перекису водню. Потім обидва розчини змішували при 0 -3 інтенсивному перемішуванні. При цьому утворюється розчин НЧ золота з [Аu ] = 110 моль/л. Розподіл НЧ золота за СДР і спектр поглинання колоїду представлені кривими 5 на фіг. 11а і фіг. 11б, відповідно. Таким чином, запропонований винахід дозволяє отримати біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику у стані, придатному для введення наночасток золота в м'які лікарські форми та косметичні вироби - мазі та креми, а також створення біосумісного колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, застосування якого дозволяє уникнути болісних відчуттів при його введенні. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, який відрізняється тим, що містить наночастки золота, отримані відновленням солі золота за допомогою біосумісного відновлювача, який потребує 0 лужного середовища для відновлення іонів золота до наночасток золота [Аu ], причому лужне середовище утворене гідроксидом тетраалкіламонію, а інгредієнти взяті у кількості, яка забезпечує отримання наночасток з середнім розміром 5-20 нм, при цьому отриманий колоїдний розчин доведений до нейтрального значення рН. 2. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є аскорбінова кислота. 3. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є гліцерин. 4. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є пероксид водню. 5. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є етиловий спирт. 6. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що біосумісним відновлюючим агентом є глюкоза. 7. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що гідроксидом тетраалкіламонію є гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид тетрапентиламонію. 8. Колоїдний розчин за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що сіллю золота є тетрахлороаурат (III) натрію. 9. Колоїдний розчин за п. 1, який відрізняється тим, що середній розмір наночасток золота 0 [Аu ] складає у межах 5-6 нм. 10. Спосіб одержання колоїдного розчину наночасток золота в неводному полярному розчиннику, переважно у диметилсульфоксиді, за п. 1, який відрізняється тим, що здійснюють відновлення солі золота біосумісним відновлюючим агентом у лужному середовищі шляхом взаємодії розчину солі золота та диметилсульфоксиду з розчином біосумісного відновлювача, 0 який потребує лужного середовища для відновлення іонів золота до наночасток золота [Аu ], диметилсульфоксиду та гідроксиду тетраалкіламонію, з наступним досягненням нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину. 11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що здійснюють досягнення нейтрального значення рН отриманого колоїдного розчину шляхом додавання органічної кислоти до отриманого колоїдного розчину. 12. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують аскорбінову кислоту. 13. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують гліцерин. 14. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують пероксид водню. 10 UA 111104 C2 5 15. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують етиловий спирт. 16. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як біосумісний відновлюючий агент використовують глюкозу. 17. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як гідроксид тетраалкіламонію використовують гідроксид тетраетиламонію або гідроксид тетраізопропіламонію, або гідроксид тетрабутиламонію, або гідроксид тетрапентиламонію. 18. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що як сіль золота використовують тетрахлороаурат (III) натрію. 11 UA 111104 C2 12 UA 111104 C2 13 UA 111104 C2 14 UA 111104 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 15

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Biocompatible colloidal solution of gold nanoparticles in non-aqueous polar solvent and method for its preparation

Автори англійською

Raievskaia Oleksandra Yevhenivna, Stroiuk Oleksandr Leonidovych

Назва патенту російською

Биосовместимый коллоидный раствор наночастиц золота в неводном полярном растворителе и способ его получения

Автори російською

Раевская Александра Евгеньевна, Строюк Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: C01G 7/00, B01J 37/16, B82B 1/00, B82B 3/00, B01J 13/00, A61K 31/79, A61K 33/00

Мітки: розчин, біосумісний, одержання, розчиннику, спосіб, колоїдний, наночасток, золота, полярному, неводному

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/17-111104-biosumisnijj-kolodnijj-rozchin-nanochastok-zolota-v-nevodnomu-polyarnomu-rozchinniku-ta-sposib-jjogo-oderzhannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Біосумісний колоїдний розчин наночасток золота в неводному полярному розчиннику та спосіб його одержання</a>

Подібні патенти