Вузол закупорювання пляшки з рідиною

Номер патенту: 101174

Опубліковано: 25.08.2015

Автори: Хортієв Артем Олександрович, Говорун Віктор Іванович

Є ще 9 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вузол закупорювання пляшки з рідиною, що характеризується наявністю горловини пляшки, на котру посаджено закупорювальний пристрій, який містить:

кришку, яка містить: внутрішнє різьблення, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє зі згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка сполучена з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока.

2. Вузол за п. 1, в якому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі.

3. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1 або 2, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока.

4. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом.

5. Вузол за п. 4, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом.

6. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-5, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, зверненим у бік осьового тримача.

7. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-6, в якому на хвостовику 12 виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору.

8. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 4-7, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, розташовано в додатковому отворі хвостовика.

9. Вузол за п. 8, в якому додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача.

Текст

Реферат: Вузол закупорювання пляшки з рідиною характеризується наявністю горловини пляшки, на котру посаджено закупорювальний пристрій, який містить кришку з внутрішнім осьовим тримачем, роздавальний пристрій з засобом його фіксації, пробку з наскрізним отвором, засіб індикації розкриття, який розташований всередині цього отвору та містить хвостовик, індикаційний блок розкриття. Засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. У хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. UA 101174 U (12) UA 101174 U UA 101174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вузла закупорювання пляшки з рідиною. Відомі закупорювальні пристрої із засобом для індикації розкриття, див. №№ PCT/GB2004/000189, UA88425. Ці закупорювальні пристрої встановлюються на горловину для пляшки з рідиною і утворюють вузол її закупорювання. В процесі першого відкриття кришки закупореної пляшки з рідиною відбувається одноразове випадання індикаційного блоку засобу індикації з закупорювального пристрою, внаслідок чого індикаційний блок засобу індикації сигналізує про перше розкриття пляшки з рідиною. При подальшому закритті та відкритті кришки закупорювального пристрою індикаційний блок продовжує сигналізувати про розкриття пляшки з рідиною. Технічне рішення по патенту № UA88425 вибране за найближчий аналог. У відомому технічному рішенні розкрито закупорювальний пристрій, котрий при встановленні на горловину для пляшки з рідиною утворює вузол закупорювання пляшки з рідиною. Відомий вузол закупорювання пляшки з рідиною, що характеризується наявністю горловини пляшки, на котру посаджено закупорювальний пристрій, який містить: кришку, яка містить: внутрішнє різьблення, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє із згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше, один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка зв'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику. У відомому технічному рішенні при посадці хвостовика засобу індикації на осьовий тримач засобу індикації в посадковому отворі хвостовика знаходиться повітря, яке перешкоджає складанню хвостовика з осьовим тримачем. Тому осьовий тримач у відомому пристрої виконано з хрестоподібним поперечним перетином для відводу повітря, що призводить до ненадійного з'єднання закупорювального пристрою та засобу індикації. В результаті цього підвищується ймовірність порушення зазначеного з'єднання і несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою в процесі транспортування закупорювального пристрою від місця його виготовлення до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину пляшки з рідиною. Також можливе несанкціоноване спрацьовування засобу індикації в процесі транспортування до споживача закупореної пляшки з рідиною. Все це призводить до зниження споживчих якостей кінцевого продукту (тобто закупореної пляшки з рідиною) і зменшує надійність використання вузла закупорювання пляшки з рідиною. Задачею запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації закупорювального пристрою вузла закупорювання пляшки з рідиною та, в результаті, підвищення надійності вузла закупорювання пляшки з рідиною. Інші задачі і переваги запропонованої корисної моделі будуть виявлені нижче у міру викладу дійсного опису та фігур. Для вирішення поставленої задачі у відомому вузлі закупорювання пляшки з рідиною, що характеризується наявністю горловини пляшки, на котру посаджено закупорювальний пристрій, який містить: кришку, яка містить: внутрішню різьбу, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішню різьбу, яка взаємодіє зі згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка сполучена з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, 1 UA 101174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, відповідно до запропонованої корисної моделі, засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. Згідно з запропонованою корисною моделлю засіб індикації містить кріпильний елемент, що робить розбірним засіб індикації і дозволяє збирати засіб індикації з заданим індикаційним блоком. В результаті чого в автоматизованій складальній лінії закупорювальних пристроїв додатково встановлюється автоматизована лінія по складанню засобів індикації, на якій відбувається складання засобів індикації з певним індикаційним блоком, які передаються на складальну лінію закупорювальних пристроїв, на якій засіб індикації встановлюється в закупорювальний пристрій. Це зменшує витрати по розробці і виготовленню додаткового набору форм для виробництва засобів індикації з певним індикаційним блоком і забезпечує більший рівень автоматизації лінії з складання закупорювальних пристроїв при оперативному підборі засобів індикації з заданим індикаційним блоком, що спрощує виготовлення закупорювального пристрою, вузла закупорювання і засобу індикації розкриття пляшки з рідиною, а також підвищує ефективність роботи складальної лінії закупорювальних пристроїв. Слід окремо зазначити, що, згідно запропонованої корисної моделі, можливо ручне складання засобів індикації на складальній лінії закупорювальних пристроїв, що робить запропоновану корисну модель легко впроваджуваною в технологічний цикл виготовлення закупорювальних пристроїв. Також, з запропонованою корисною моделлю, індикаційний блок вільно встановлено на згаданому кріпильному елементі. Вільне встановлення на кріпильному елементі індикаційного блоку зменшує його навантаження, що виникає в процесі транспортування закупорювального пристрою або вузла закупорювання, на з'єднання хвостовика засобу індикації з осьовим тримачем, що в результаті підвищує надійність з'єднання закупорювального пристрої і засобу індикації і тим самим запобігає несанкціонованому спрацьовуванню засобу індикації закупорювального пристрою в процесі транспортування закупорювального пристрою від місця його виготовлення до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину пляшки з рідиною, а також запобігає несанкціонованому спрацьовуванню засобу індикації в процесі транспортування до споживача закупореної пляшки з рідиною. Також, з запропонованою корисною моделлю, кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блоку. Це спрощує складання засобу індикації на складальній лінії і збільшує надійність експлуатації засобу індикації, а також забезпечує можливість вільного встановлення індикаційного блоку на пальці, в результаті чого індикаційний блок передає менше навантажень на з'єднання хвостовика з осьовим тримачем, що запобігає можливість несанкціонованого спрацювання вузла закупорювання пляшки з рідиною. Також, з запропонованою корисною моделлю, в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. Виконання в хвостовику додаткового отвору, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору, забезпечує безперешкодне складання осьового тримача з хвостовиком, оскільки при здійсненні зазначеного складання повітря, що знаходиться в посадковому отворі, вільно відводиться з нього через додатковий отвір. Разом з тим забезпечено збільшення площі контакту осьового тримача з посадковим отвором, при цьому завдяки наявності стопорної кромки, утвореної в місці перетину додаткового і посадкового отворів, і встановлення осьового тримача в посадковому отворі з натягом забезпечує підвищення надійності з'єднання осьового тримача і засобу індикації, що запобігає можливості несанкціонованого спрацьовування вузла закупорювання пляшки з рідиною. Також, з запропонованою корисною моделлю, осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. Наявність стопорного елемента збільшує надійність з'єднання осьового тримача зі стопорною кромкою посадкового отвору, що також призводить до збільшення надійності з'єднання засобу індикації з закупорювальним пристроєм та, і відповідно, запобігає можливості несанкціонованого спрацьовування вузла закупорювання пляшки з рідиною. Також, з запропонованою корисною моделлю, посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточування, зверненим в бік осьового тримача. Наявність конічного проточування 2 UA 101174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 полегшує процес встановлення на осьовому тримачі засобу індикації, що спрощує технологічний цикл виготовлення вузла закупорювання пляшки з рідиною, що також являється перевагою запропонованої корисної моделі. Також, з запропонованою корисною моделлю, на хвостовику виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Наявність радіально розташованого прорізу зменшує навантаження на хвостовик в процесі встановлення з натягом осьового тримача в посадковому отворі. Також, з запропонованою корисною моделлю, пристрій додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, який розташовано в додатковому отворі хвостовика. Наявність стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. Також, з запропонованою корисною моделлю, додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано, щонайменше, один стопор осьового тримача. Виконання додаткового отвору глухим і розташування на його торцевій поверхні стопора осьового тримача збільшує надійність з'єднання осьового тримача з посадковим отвором, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача із засобом індикації. При розгляді варіантів здійснення даної корисної моделі використовується вузька термінологія. Однак дана корисна модель не обмежується прийнятими термінами і слід мати на увазі, що кожен такий термін охоплює всі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином і використовуються для вирішення тих же завдань. Фіг. 1 - зображено вигляд спереду в перерізі зібраного закупорювального пристрою в зібраному стані. Фіг. 2 - зображено загальний вигляд закупорювального пристрою фіг. 1. Фіг. 3 - зображено в перерізі закупорювальний пристрій фіг. 2, який посаджено на горловину пляшки з відокремленою кришкою від роздавального пристрою. Фіг. 4 - зображено в перерізі закупорювальний пристрій фіг. 2, який посаджено на горловину пляшки з посадженою кришкою на роздавальний пристрій. Фіг. 5 - зображено загальний вигляд засобу індикації розкриття закупорювального пристрою. Фіг. 6 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації розкриття фіг. 5. Фіг. 7 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації розкриття фіг. 6. Фіг. 8 - зображено вигляд спереду засобу індикації розкриття, в якому на хвостовику виконано проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. Фіг. 9 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації розкриття фіг. 8. Фіг. 10 - зображено вигляд спереду засобу індикації розкриття, в хвостовику якого виконано глухий додатковий отвір. Фіг. 11 - зображено вигляд збоку засобу індикації розкриття фіг. 10 Фіг. 12 - зображено загальний вигляд засобу індикації розкриття в розібраному стані. Фіг. 13 - зображено засіб індикації фіг. 12 в зібраному стані. Фіг. 14 - зображено в перетині вигляд спереду засобу індикації фіг. 12 Фіг. 15 - зображено вигляд спереду закупорювального пристрою, в хвостовику засобу індикації якого виконано додатковий глухий отвір, на торцевій поверхні якого розташовано стопор, при цьому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі. Фіг. 16 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації, який зображено на фіг. 15. Фіг. 17 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 16. Фіг. 18 - зображено загальний вигляд засобу індикації у хвостовику якого виконано наскрізний додатковий отвір, в якому розташовано стопори під осьовий тримач. Фіг. 19 - зображено в перерізі вигляд спереду засобу індикації фіг. 18. Фіг. 20 - зображено в перерізі вигляд збоку засобу індикації фіг. 19. Фіг. 21 - зображено в перетині вигляд спереду засобу індикації в хвостовику якого виконано ненаскрізний додатковий боковий отвір, в якому з усіх його сторін розташовано стопори під осьовий тримач. Фіг. 22 - зображено в перетині вигляд збоку засобу індикації фіг. 21. Згідно запропонованої корисної моделі закупорювальний пристрій для пляшки з рідиною див. фіг. 1-2 містить кришку 1, яка містить: внутрішнє різьблення 2, внутрішній осьовий тримач 3, який виконано у вигляді пальця. Роздавальний пристрій 4, містить зовнішнє різьблення 5, яке взаємодіє з внутрішнім різьблення 2 кришки 1. Також роздавальний пристрій 4 містить: роздавальний отвір 6 для рідини; отвір 7 осьового тримача 3 і засіб фіксації 8 роздавального пристрою 4 на горловині 23 пляшки 24 див. фіг. 3-4. Пробку 9 з наскрізним отвором 10, яка пов'язана з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Засіб індикації 11, розташовано 3 UA 101174 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 всередині наскрізного отвору 10 пробки 9 та містить хвостовик 12 і індикаційний блок 14. У хвостовику 12 виконано посадковий отвір 13 для закріплення засобу індикації 11 на осьовому тримачі 3, а індикаційний блок 14 розташовано опозитно згаданому хвостовику 12. Засіб індикації 11 також містить кріпильний елемент 19 для кріплення індикаційного блоку 14. На фігурі 3 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 від'єднана від роздавального пристрою 4, в результаті чого індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття пляшки 24 з рідиною. На фігурі 4 зображено вузол закупорювання пляшки 24, в якому на горловину 23 пляшки 24 посаджено закупорювальний пристрій, в якому кришка 1 з'єднана з роздавальним пристроєм 4, при цьому індикаційний блок 14 сигналізує про розкриття пляшки 24 з рідиною. На фігурах 5-7 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16, завдяки якій осьовий тримач 3 встановлюється в посадковому отворі 13 з натягом. При цьому додаткове розташування на осьовому тримачі 3 стопорного елемента 17 (див. фіг. 14) призводить до того, що стопорний елемент 17 взаємодіє зі стопорною кромкою 16, в результаті чого збільшується надійність з'єднання хвостовика 12 з осьовим тримачем 3, що запобігає можливості несанкціонованого спрацювання засобу індикації 11. Також посадковий отвір 13 хвостовика 12 забезпечено конічним проточування 18, яке полегшує процес встановлення на осьовому тримачі 3 засобу індикації 11. На фігурах 8-9 зображено засіб індикації 11, на хвостовику 12 якого виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13. Наявність прорізу 22 зменшує навантаження на хвостовик 12 в процесі встановлення з натягом осьового тримача 3 в посадковому отворі 13 хвостовика 12. На фігурах 10-11 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору 13 і утворює стопорну кромку 16. На фігурах 12-14 зображено засіб індикації 11, в якому кріпильний елемент 19 виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор 20 для сполучення з кріпильним отвором 21 індикаційного блоку 14. На фіг. 15 зображено закупорювальний пристрій, в якому розташовано засіб індикації 11 (див. фіг. 16-17) в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, на торцевій поверхні 26 якого розташовано стопори 25 осьового тримача 3. Індикаційний блок 14 вільно встановлено на кріпильному елементі 19. На фігурах 18-20 зображено засіб індикації 11 в хвостовику 12 якого виконано наскрізний додатковий отвір 15, в якому розташовано стопори 25 осьового тримача 3, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача 3 із засобом індикації 11. На фігурах 21-22 зображено засіб індикації 11, в хвостовику 12 якого виконано глухий додатковий отвір 15, в якому з усіх його сторін розташовано стопори 25 осьового тримача 3, що тим самим підвищує надійність з'єднання осьового тримача 3 із засобом індикації 11. Для виготовлення закупорювального пристрою спочатку окремо виготовляють: кришку 1 з осьовим тримачем 3; роздавальний пристрій 4; пробку 9 з наскрізним отвором 10; хвостовик 12 засобу індикації 11; індикаційний блок 14 засобу індикації 11. Після цього на складальній лінії виготовляють закупорювальний пристрій. Спочатку здійснюють складання засобу індикації 11, згідно з яким до хвостовика 12 приєднують за допомогою кріпильного елемента 19 індикаційний блок 14 з необхідними параметрами і в результаті чого отримують засіб індикації 11 з хвостовиком 12 і індикаційним блоком 14, який розташовано опозитно хвостовику 12. Потім на складальній лінії здійснюють складання закупорювального пристрою. Для чого здійснюють посадку кришки 1 на зовнішнє різьблення 5 роздавального пристрою 4 і здійснюють сполучення пробки 9 з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою 4. Потім здійснюють встановлення засобу індикації 11 на осьовий тримач 3 кришки 1 і отримують зібраний закупорювальний пристрій. Слід окремо зазначити, що, можливі варіанти реалізації запропонованої корисної моделі, в залежності від існуючого технологічного обладнання і вимог до закупорювального пристрою з боку замовників, можливі наступні варіанти реалізації корисної моделі: у хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано наскрізний (фіг. 5-9) або глухий (фіг. 8, 9) додатковий отвір 15, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору 13 і 4 UA 101174 U 5 10 15 20 утворює стопорну кромку 16, завдяки якій осьової тримач 3 встановлюється в посадковому отворі 13 з натягом; розташування у додатковому отворі 15 стопорів 25 осьового тримача 3 кришки 1 (фіг. 15-22); вільне встановлення індикаційного блока 14 на кріпильному елементі 19 (фіг. 15-17); на хвостовику 12 засобу індикації 11 виконано проріз 22, який розташовано радіально посадковому отвору 13 (фіг. 8, 9). Виготовлений закупорювальний пристрій транспортується від лінії складання до розливної лінії, на якій відбувається посадка закупорювального пристрою на горловину 23 пляшки 24 з рідиною, і в результаті чого утворюється вузол закупорювання 24 пляшки з рідиною. Після першого відкриття кришки 1, відбувається розгерметизація закупорювального вузла пляшки 24 і осьовий тримач 3 виходить з посадкового отвору 13 хвостовика 12, що призводить до спрацьовування засобу індикації 11, в результаті чого індикаційний блок 14 випадає з закупорювального пристрою (див. фіг. 3) і сигналізує про перше розкриття 24 пляшки з рідиною. При подальшому закритті і відкритті кришки 1 індикаційний блок 14 продовжує сигналізувати про розкриття 24 пляшки з рідиною (див. фіг. 4). Зрозуміло, що запропонована корисна модель не обмежується прикладами, які представлені вище. Технічним результатом запропонованої корисної моделі є спрощення виготовлення вузла закупорювання пляшки з рідиною. Також технічним результатом запропонованої корисної моделі є запобігання можливості несанкціонованого спрацьовування засобу індикації вузла закупорювання пляшки з рідиною, та в результаті підвищення його надійності. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 50 55 1. Вузол закупорювання пляшки з рідиною, що характеризується наявністю горловини пляшки, на котру посаджено закупорювальний пристрій, який містить: кришку, яка містить: внутрішнє різьблення, внутрішній осьовий тримач, який виконано у вигляді пальця, роздавальний пристрій, який містить: зовнішнє різьблення, яке взаємодіє зі згаданим внутрішнім різьбленням згаданої кришки, роздавальний отвір для згаданої рідини, отвір для згаданого осьового тримача, щонайменше один засіб фіксації згаданого роздавального пристрою на горловині згаданої пляшки, пробку з наскрізним отвором, яка сполучена з внутрішньою поверхнею роздавального пристрою, засіб індикації розкриття, який розташовано всередині згаданого наскрізного отвору пробки та містить: хвостовик, який розташовано з одного боку згаданого засобу індикації, в якому виконано посадковий отвір для закріплення засобу індикації на осьовому тримачі, індикаційний блок розкриття, який розташовано опозитно згаданому хвостовику, який відрізняється тим, що засіб індикації містить кріпильний елемент для кріплення індикаційного блока. 2. Вузол за п. 1, в якому індикаційний блок вільно встановлено на кріпильному елементі. 3. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1 або 2, в якому кріпильний елемент виконано у вигляді пальця, на кінці якого розташовано фіксатор для сполучення з кріпильним отвором індикаційного блока. 4. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-3, в якому в хвостовику виконано додатковий отвір, який сполучається з нижньою частиною згаданого посадкового отвору і утворює стопорну кромку, при цьому осьовий тримач встановлено в посадковому отворі з натягом. 5. Вузол за п. 4, в якому осьовий тримач забезпечено щонайменше одним стопорним елементом. 6. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-5, в якому посадковий отвір хвостовика забезпечено конічним проточуванням, зверненим у бік осьового тримача. 7. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 1-6, в якому на хвостовику 12 виконано щонайменше один проріз, який розташовано радіально посадковому отвору. 8. Вузол за будь-яким з вищевказаних пп. 4-7, який додатково містить щонайменше один стопор осьового тримача, розташовано в додатковому отворі хвостовика. 9. Вузол за п. 8, в якому додатковий отвір виконано глухим, при цьому на торцевій поверхні глухого додаткового отвору розташовано щонайменше один стопор осьового тримача. 5 UA 101174 U 6 UA 101174 U 7 UA 101174 U 8 UA 101174 U 9 UA 101174 U 10 UA 101174 U 11 UA 101174 U 12 UA 101174 U 13 UA 101174 U 14 UA 101174 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 15

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 51/20, B65D 50/00, B65D 43/00

Мітки: рідиною, закупорювання, пляшки, вузол

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/17-101174-vuzol-zakuporyuvannya-plyashki-z-ridinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол закупорювання пляшки з рідиною</a>

Подібні патенти