Спосіб роботи вітроенергетичної системи та вітроенергетична система

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб роботи вітроенергетичної системи, який полягає в тому, що в башті формують в першому вертикальному каналі прямоточний висхідний вітровий потік (ПВВП), який обертає в цьому каналі щонайменше одне перше вітроколесо першого перетворювача енергії, а в другому вертикальному каналі прямоточний низхідний вітровий потік (ПНВП), який обертає в цьому каналі щонайменше одне друге вітроколесо, який відрізняється тим, що в першому вертикальному каналі ПВВП розпилюють гарячу воду, при цьому в другому вертикальному каналі ПНВП розпилюють холодну воду, за яку розпилюють вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розпилюють гарячу воду в першому вертикальному каналі ПВВП та вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП як холодну воду в другому вертикальному каналі ПНВП в відповідному напрямку рухання вітрового потоку в цих каналах.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в другому вертикальному каналі ПНВП прямоточний низхідний вітровий потік обертає щонайменше одне друге вітроколесо другого перетворювача енергії.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що додатково формують низхідний вітровий потік в щонайменше одному додатковому другому вертикальному каналі ПНВП, в кожному з яких розпилюють холодну воду, за яку розпилюють вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що формують прямоточний висхідний вітровий потік першого вертикального каналу ПВВП щонайменше одним ярусом перших конфузорних каналів, вітровий потік в яких спрямовують угору від їх перших вхідних отворів для захоплення зовнішнього вітрового потоку до їх перших вихідних отворів в вертикальний канал ПВВП, і формують прямоточний низхідний вітровий потік в кожному другому вертикальному каналі ПНВП щонайменше одним ярусом других конфузорних каналів, вітровий потік в яких спрямовують униз від їх других вхідних отворів для захоплення зовнішнього вітрового потоку до їх других вихідних отворів в вертикальний канал ПНВП, при цьому в першому вертикальному каналі ПВВП, у протилежному боці відносно напрямку зовнішнього вітрового потоку, перші вихідні отвори перших конфузорних каналів закривають.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що в кожному ярусі перших конфузорних каналів першого вертикального каналу ПВВП розпилюють гарячу воду в напрямку рухання вітрового потоку.

7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що гарячу воду, яку розпилюють в першому вертикальному каналі ПВВП та в кожному його ярусі перших конфузорних каналів, подають з першого резервуара гарячої води, в якому її нагрівають за допомогою теплового насоса.

8. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що в кожному ярусі других конфузорних каналів кожного другого вертикального каналу ПНВП розпилюють холодну воду в напрямку рухання вітрового потоку, за яку розпилюють вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП.

9. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП подають в вітрові потоки кожного другого вертикального каналу ПНВП та в кожний його ярус других конфузорних каналів самопливом.

10. Спосіб за п. 7, який відрізняється тим, що холодну воду, яку розпилюють в кожному другому вертикальному каналі ПНВП та в кожному ярусі других конфузорних каналів, додатково подають з другого резервуара холодної води, в якому її охолоджують за допомогою теплового насоса.

11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній вітровий потік понад відкритим угорі перерізом першого вертикального каналу ПВВП відхиляють угору.

12. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, що в вітровому потоці першого вертикального каналу ПВВП та в кожному його ярусі перших конфузорних каналів розпилюють гарячу воду при режимі роботи першого перетворювача енергії нижче його номінальної потужності.

13. Спосіб за п. 8 або 10, який відрізняється тим, що в вітровому потоці кожного другого вертикального каналу ПНВП та в кожному ярусі других конфузорних каналів розпилюють холодну воду при режимі роботи кожного другого перетворювача енергії нижче його номінальної потужності.

14. Вітроенергетична система, що містить башту з першим вертикальним каналом прямоточного висхідного вітрового потоку (ПВВП) і другим вертикальним каналом прямоточного низхідного вітрового потоку (ПНВП), причому в першому вертикальному каналі ПВВП розташовано щонайменше одне перше вітроколесо, що кінематично з'єднано з першим перетворювачем енергії, а в другому вертикальному каналі ПНВП розташовано щонайменше одне друге вітроколесо, яка відрізняється тим, що в першому вертикальному каналі ПВВП розташовані розпилювачі гарячої води, а в другому вертикальному каналі ПНВП розташовані розпилювачі холодної води, при цьому по висоті в першому вертикальному каналі ПВВП розташований щонайменше один збірник холодної води з вже охолодженого розпилу гарячої води (ХВВОРГВ) в першому вертикальному каналі ПВВП, а між кожним з цих збірників ХВВОРГВ та другим вертикальним каналом ПНВП розташований щонайменше один канал з перепадом по висоті вхідного та вихідного його отворів (ПВВВО) для подання холодної води з збірників ХВВОРГВ на розпилювачі в другому вертикальному каналі ПНВП.

15. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що містить щонайменше один додатковий другий вертикальний канал ПНВП.

16. Система за п. 15, яка відрізняється тим, що другі вертикальні канали ПНВП розташовані навколо першого вертикального каналу ПВВП, при цьому між кожним з збірників ХВВОРГВ в першому вертикальному каналі ПВВП та кожним другим вертикальним каналом ПНВП розташований щонайменше один канал ПВВВО для подання холодної води з збірників ХВВОРГВ на розпилювачі в кожному другому вертикальному каналі ПНВП.

17. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що з зовнішнього боку першого вертикального каналу ПВВП розташований щонайменше один ярус спрямованих угору перших конфузорних каналів з першими вхідними отворами для захоплювання зовнішнього вітрового потоку та першими вихідними отворами в вертикальний канал ПВВП, при цьому в кожному першому вихідному отворі кожного першого конфузорного каналу першого вертикального каналу ПВВП розташована регульована заслінка для забезпечення можливості його перекриття, а з зовнішнього боку кожного другого вертикального каналу ПНВП розташований щонайменше один ярус спрямованих униз других конфузорних каналів з другими вхідними отворами для захоплювання зовнішнього вітрового потоку та другими вихідними отворами в відповідний вертикальний канал ПНВП.

18. Система за п. 17, яка відрізняється тим, що в кожному ярусі перших конфузорних каналів розташовані розпилювачі гарячої води.

19. Система за п. 17, яка відрізняється тим, що в кожному ярусі других конфузорних каналів розташовані розпилювачі холодної води, які з'єднані відповідним каналом ПВВВО з відповідним збірником ХВВОРГВ .

20. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що з зовнішнього боку і угорі першого вертикального каналу ПВВП розташована ввігнута в бік осі першого вертикального каналу ПВВП щонайменше одна криволінійна поверхня для спрямовування зовнішнього вітрового потоку угору відносно відкритого угорі перерізу першого вертикального каналу ПВВП.

21. Система за п. 20, яка відрізняється тим, що кожна криволінійна поверхня в плані виконана у вигляді багатокутного кільця.

22. Система за п. 18 або 19, яка відрізняється тим, що додатково містить тепловий насос для нагріву води в першому резервуарі гарячої води і для охолоджування води в другому резервуарі холодної води, причому перший резервуар гарячої води через перший насос з'єднаний з розпилювачами гарячої води в вітрових потоках першого вертикального каналу ПВВП і щонайменше в одному ярусі перших конфузорних каналів, а другий резервуар холодної води через другий насос з'єднаний з розпилювачами холодної води в вітрових потоках других вертикальних каналів ПНВП і щонайменше в одному ярусі з кожних других конфузорних каналів.

23. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що перший перетворювач енергії розташований угорі першого вертикального каналу ПВВП, при цьому він кінематично з'єднаний з щонайменше одним першим вітроколесом цього каналу.

24. Система за п. 23, яка відрізняється тим, що нижче першого вітроколеса з першим перетворювачем енергії перший вертикальний канал ПВВП виконаний звуженим, а вище - розширеним.

25. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що містить другі перетворювачі енергії, кожен з яких розташований внизу кожного другого з вертикальних каналів ПНВП і відповідно кінематично з'єднаний з щонайменше одним другим вітроколесом, що розташовані в кожному другому вертикальному каналі ПНВП.

26. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що додатково містить треті вітроколеса з третіми перетворювачами енергії, кожні з яких розташовані в відповідному першому вихідному отворі перших конфузорних каналів в щонайменше одному їх ярусі першого вертикального каналу ПВВП.

27. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що додатково містить четверті вітроколеса з четвертими перетворювачами енергії, кожні з яких розташовані в відповідному другому вихідному отворі других конфузорних каналів, щонайменше в одному їх ярусі кожного другого вертикального каналу ПНВП.

28. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що площа кожного внутрішнього перерізу першого вертикального каналу ПВВП рівна або менше суми площ перших вихідних отворів перших конфузорних каналів, які розташовані нижче відносно цього внутрішнього перерізу.

29. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що площа кожного внутрішнього перерізу в кожному другому вертикального каналі ПНВП рівна або менше суми площ других вихідних отворів других конфузорних каналів, які розташовані вище відносно цього внутрішнього перерізу.

30. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що башта розташована на висоті від рівня поверхні землі або рівня поверхні моря.

31. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що башта розташована понад будівлею, при цьому нижній переріз першого вертикального каналу ПВВП з'єднаний з внутрішнім об'ємом будівлі.

Текст

1. Спосіб роботи вітроенергетичної системи, який полягає в тому, що в башті формують в першому вертикальному каналі прямоточний висхідний вітровий потік (ПВВП), який обертає в цьому каналі щонайменше одне перше вітроколесо першого перетворювача енергії, а в другому вертикальному каналі прямоточний низхідний вітровий потік (ПНВП), який обертає в цьому каналі щонайменше одне друге вітроколесо, який відрізняється тим, що в першому вертикальному каналі ПВВП розпилюють гарячу воду, при цьому в другому вертикальному каналі ПНВП розпилюють холодну воду, за яку розпилюють вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розпилюють гарячу воду в першому вертикальному каналі ПВВП та вже охолоджений розпил гарячої води з першого вертикального каналу ПВВП як холодну воду в др угому вертикальному каналі ПНВП в відповідному напрямку рухання вітрового потоку в цих каналах. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в другому вертикальному каналі ПНВП прямоточний низхідний вітровий потік обертає щонайменше одне друге вітроколесо другого перетворювача енергії. 4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що додатково формують низхідний вітро 2 (19) 1 3 85286 4 вертикальному каналі ПНВП та в кожному ярусі кального каналу ПВВП розташована регульована други х конфузорних каналів, додатково подають з заслінка для забезпечення можливості його передругого резервуара холодної води, в якому її охокриття, а з зовнішнього боку кожного другого верлоджують за допомогою теплового насоса. тикального каналу ПНВП розташований щонайме11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що нше один ярус спрямованих униз других зовнішній вітровий потік понад відкритим угорі пеконфузорних каналів з другими вхідними отворами рерізом першого вертикального каналу ПВВП віддля захоплювання зовнішнього вітрового потоку та хиляють угору. другими вихідними отворами в відповідний верти12. Спосіб за п. 6 або 7, який відрізняється тим, кальний канал ПНВП. що в вітровому потоці першого вертикального ка18. Система за п. 17, яка відрізняється тим, що в налу ПВВП та в кожному його ярусі перших конфукожному ярусі перших конфузорних каналів роззорних каналів розпилюють гарячу воду при режиташовані розпилювачі гарячої води. мі роботи першого перетворювача енергії нижче 19. Система за п. 17, яка відрізняється тим, що в його номінальної потужності. кожному ярусі други х конфузорних каналів розта13. Спосіб за п. 8 або 10, який відрізняється тим, шовані розпилювачі холодної води, які з'єднані що в вітровому потоці кожного другого вертикальвідповідним каналом ПВВВО з відповідним збірниного каналу ПНВП та в кожному ярусі других конком ХВВОРГВ . фузорних каналів розпилюють холодну воду при 20. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що з режимі роботи кожного другого перетворювача зовнішнього боку і угорі першого вертикального енергії нижче його номінальної потужності. каналу ПВВП розташована ввігнута в бік осі пер14. Вітроенергетична система, що містить башту з шого вертикального каналу ПВВП щонайменше першим вертикальним каналом прямоточного виодна криволінійна поверхня для спрямовування східного вітрового потоку (ПВВП) і другим вертизовнішнього вітрового потоку угор у відносно відкальним каналом прямоточного низхідного вітрокритого угорі перерізу першого вертикального кавого потоку (ПНВП), причому в першому налу ПВВП. вертикальному каналі ПВВП розташовано щонай21. Система за п. 20, яка відрізняється тим, що менше одне перше вітроколесо, що кінематично кожна криволінійна поверхня в плані виконана у з'єднано з першим перетворювачем енергії, а в вигляді багатокутного кільця. другому вертикальному каналі ПНВП розташовано 22. Система за п. 18 або 19, яка відрізняється щонайменше одне друге вітроколесо, яка відрізтим, що додатково містить тепловий насос для няється тим, що в першому вертикальному каналі нагріву води в першому резервуарі гарячої води і ПВВП розташовані розпилювачі гарячої води, а в для охолоджування води в другому резервуарі другому вертикальному каналі ПНВП розташовані холодної води, причому перший резервуар гарячої розпилювачі холодної води, при цьому по висоті в води через перший насос з'єднаний з розпилювапершому вертикальному каналі ПВВП розташовачами гарячої води в вітрових потоках першого вений щонайменше один збірник холодної води з ртикального каналу ПВВП і щонайменше в одному вже охолодженого розпилу гарячої води ярусі перших конфузорних каналів, а другий резе(ХВВОРГВ) в першому вертикальному каналі рвуар холодної води через другий насос з'єднаний ПВВП, а між кожним з цих збірників ХВВОРГВ та з розпилювачами холодної води в вітрових потодругим вертикальним каналом ПНВП розташоваках други х вертикальних каналів ПНВП і щонаймений щонайменше один канал з перепадом по винше в одному ярусі з кожних други х конфузорних соті вхідного та вихідного його отворів (ПВВВО) каналів. для подання холодної води з збірників ХВВОРГВ 23. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що на розпилювачі в другому вертикальному каналі перший перетворювач енергії розташований угорі ПНВП. першого вертикального каналу ПВВП, при цьому 15. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що він кінематично з'єднаний з щонайменше одним містить щонайменше один додатковий другий верпершим вітроколесом цього каналу. тикальний канал ПНВП. 24. Система за п. 23, яка відрізняється тим, що 16. Система за п. 15, яка відрізняється тим, що нижче першого вітроколеса з першим перетворюдругі вертикальні канали ПНВП розташовані навачем енергії перший вертикальний канал ПВВП вколо першого вертикального каналу ПВВП, при виконаний звуженим, а вище - розширеним. цьому між кожним з збірників ХВВОРГВ в першому 25. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що вертикальному каналі ПВВП та кожним другим містить другі перетворювачі енергії, кожен з яких вертикальним каналом ПНВП розташований щорозташований внизу кожного другого з вертикальнайменше один канал ПВВВО для подання холодних каналів ПНВП і відповідно кінематично з'єднаної води з збірників ХВВОРГВ на розпилювачі в ний з щонайменше одним другим вітроколесом, кожному другому вертикальному каналі ПНВП. що розташовані в кожному другому вертикальному 17. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що з каналі ПНВП. зовнішнього боку першого вертикального каналу 26. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що ПВВП розташований щонайменше один ярус додатково містить треті вітроколеса з третіми песпрямованих угору перших конфузорних каналів з ретворювачами енергії, кожні з яких розташовані в першими вхідними отворами для захоплювання відповідному першому вихідному отворі перших зовнішнього вітрового потоку та першими вихідниконфузорних каналів в щонайменше одному їх ми отворами в вертикальний канал ПВВП, при ярусі першого вертикального каналу ПВВП. цьому в кожному першому вихідному отворі кожно27. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що го першого конфузорного каналу першого вертидодатково містить четверті вітроколеса з четвер 5 85286 6 тими перетворювачами енергії, кожні з яких роздругому вертикального каналі ПНВП рівна або ташовані в відповідному другому вихідному отворі менше суми площ други х ви хідних отворів других други х конфузорних каналів, щонайменше в одноконфузорних каналів, які розташовані вище відному їх ярусі кожного другого вертикального каналу сно цього внутрішнього перерізу. ПНВП. 30. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що 28. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що башта розташована на висоті від рівня поверхні площа кожного внутрішнього перерізу першого землі або рівня поверхні моря. вертикального каналу ПВВП рівна або менше суми 31. Система за п. 14, яка відрізняється тим, що площ перших ви хідних отворів перших конфузорбашта розташована понад будівлею, при цьому них каналів, які розташовані нижче відносно цього нижній переріз першого вертикального каналу внутрішнього перерізу. ПВВП з'єднаний з внутрішнім об'ємом будівлі. 29. Система за п. 16, яка відрізняється тим, що площа кожного внутрішнього перерізу в кожному Винахід стосується галузі вітроенергетики, зокрема способу роботи вітроенергетичній системи та самих вітроенергетичних систем, які призначенні для перетворення механічної енергії вітру в електричну або теплову енергію з можливим накопиченням цієї енергії в часи зниження її використання. Відомий спосіб роботи вітроенергетичній системи по [патенту України №76279 С2, опубл.2006.07.17, МПК7 F03D9/00], який полягає в тому, що в башті системи формують конфузорними каналами в вертикальному каналі висхідний вихровий вітровий потік, який в подальшому обертає в цьому каналі щонайменше одне вітроколесо перетворювача енергії, при цьому в вітровому потоку вертикального каналу розпилюють гарячу воду. По цьому способу передачу теплової енергії вітровому потоку в вертикальному каналі та його конфузорних каналах здійснюють розпилюванням в них краплинок нагрітої в резервуарі води. Основним недоліком цього способу роботи вітроенергетичній системи є недостатня ефективність використання вітрового потоку, що обумовлено його низькою кінетичною енергією при формуванні вітрового потоку в вертикальному каналі вихровим, який потребує велику швидкість зовнішнього вітрового потоку. Другим недоліком є формування тільки одного висхідного вітрового потоку в відповідному вертикальному каналі. Найбільш близьким до рішення, що заявляється, по технічній суті та те хнічному результату, що досягається є: - Спосіб роботи вітроенергетичній системи, що розкритий в [патенті Великобританії №2062107, опубл. 1981.05.20, МПК5 F03G6/04], який полягає в тому, що в башті формують в першому вертикальному каналі прямоточний висхідний вітровий потік (ПВВП), який обертає в цьому каналі, щонайменше одне перше вітроколесо першого перетворювача енергії, а в другому вертикальному каналі прямоточний низхідний вітровий потік (ПНВП), який обертає в цьому каналі щонайменше одне друге вітроколесо. По цьому способу формують також в другому вертикальному каналі прямоточний низхідний вітровий потік (ПНВП) надходженням повітря в верхній відкритий переріз другого вертикального каналу ПНВП, з підсосом повітря внизу цього каналу витяжною вентиляцією будівлі, над якою розташована башта. Прямоточний висхідний вітровий потік формують теплим повітрям з будівлі в першому вертикальному каналі ПВВП, що розташований концентрично з другим вертикальним каналом ПНВП. - Вітроенергетична система по [патенту Великобританії №2062107, опубл. 1981.05.20, МПК5 F03G6/04], що містить башту з першим вертикальним каналом прямоточного висхідного вітрового потоку (ПВВП) і другим вертикальним каналом прямоточного низхідного вітрового потоку (ПНВП), причому в першому вертикальному каналі ПВВП розташовано щонайменше одне перше вітроколесо, що кінематично з'єднано з першим перетворювачем енергії, а в другому вертикальному каналі ПНВП розташовано щонайменше одне друге вітроколесо. В цій системі в середині башти розташований вертикальний легкий циліндр, що обертається і з'єднаний з розташованим в ньому головним привідним валом приводу перетворювача енергії, тобто перетворювач енергії кінематично з'єднаний з першим та другим вітроколесами. При цьому з зовнішнього боку вертикального легкого циліндру розташовані лопатки вітроколеса ПВВП, а на головному привідному валу розташовані лопатки вітроколеса ПНВП. Сама башта розташована над будівлею, тепле повітря з якого спрямоване знизу в вертикальний канал ПВВП, а холодне повітря угорі башти спрямоване в верхній отвір вертикального каналу ПНВП, з підсосом знизу повітря витяжною вентиляцією будівлі. Перевагою наведеного прототипу відносно аналога по способу роботи вітроенергетичній системи та самої вітроенергетичної системи є формування прямоточних як висхідного, так і низхідного вітрових потоків в вертикальних каналах башти, що підвищує кінетичну енергію кожного з цих потоків при однаковій швидкості зовнішнього вітрового потоку як для прототипу, так і для аналогу. Разом з тим основним недоліком даного способу роботи вітроенергетичній системи та самої вітроенергетичної системи є також недостатня ефективність використання вітрового потоку через його низьку кінетичну енергію, що обумовлено: - недостатньою температурою прямоточного висхідного вітрового потоку в першому вертикальному каналі ПВВП і недостатньо низкою темпера 7 85286 8 турою прямоточного низхідного вітрового потоку в ярусом перших конфузорних каналів, вітровий другому вертикальному каналі ПНВП; потік в яких спрямовують угору від їх перших вхід- недостатньо швидкістю вітрового потоку, при них отворів для захоплення зовнішнього вітрового заборі повітря тільки знизу, для формування випотоку до їх перших вихідних отворів в вертикальсхідного вітрового потоку в першому вертикальноний канал ПВВП і формують прямоточний низхідму каналі ПВВП та зверху для формування низхідний вітровий потік в кожному другому вертикального вітрового потоку в другому вертикальному ному каналі ПНВП, щонайменше одним ярусом каналі ПНВП. други х конфузорних каналів, вітровий потік в яких Другим недоліком даної вітроенергетичній сиспрямовують униз від їх других вхідних о творів для стеми є закріплення лопаток вітроколеса для визахоплення зовнішнього вітрового потоку до їх східного та для низхідного потоків на, з'єднаних други х ви хідних отворів в вертикальний канал між собою, вертикальному легкому циліндрі та ПНВП, при цьому в першому вертикальному канавертикальному валу приводу перетворення вітролі ПВВП, у протилежному боці відносно напрямку вої енергії, що значно знижує ефективність віддачі зовнішнього вітрового потоку, ви хідні отвори перенергії одним з цих потоків тому, що при недостатших конфузорних каналів закривають. В кожному ньої потужності одного з цих потоків другий є доярусі перших конфузорних каналів першого вертидатковим навантаженням для іншого. кального каналу ПВВП розпилюють гарячу воду в В основу винаходу покладене завдання ствонапрямку рухання вітрового потоку. В одному з рення ефективного способу роботи вітроенергетиваріантів гарячу воду, яку розпилюють в першому чній системи та вітроенергетичній системи, в якій вертикальному каналі ПВВП та в кожному його здійснено цей спосіб, шляхом підвищення темпеярусі перших конфузорних каналів, подають з ратури прямоточного висхідного вітрового потоку в першого резервуару гарячої води, в якому її нагріпершому вертикальному каналі ПВВП і зниження вають за допомогою теплового насосу. В кожному температури прямоточного низхідного вітрового ярусі других конфузорних каналів кожного другого потоку в другому вертикальному каналі ПНВП з вертикального каналу ПНВП розпилюють холодну забезпеченням економної витрати енергії для цьоводу в напрямку рухання вітрового потоку, в якості го. Крім того, забезпечити підвищення швидкості якої розпилюють вже охолоджений розпил гарячої вітрового потоку шляхом формування конфузорводи з першого вертикального каналу ПВВП. Таними каналами прямоточних висхідного та низхідкож вже охолоджений розпил гарячої води з перних вітрови х потоків, відповідно в вертикальних шого вертикального каналу ПВВП подають в вітканалах ПВВП та ПНВП. А це дозволить забезперові потоки кожного другого вертикального каналу чити підвищення енергії вітрового потоку в верхній ПНВП та в кожний його ярус други х конфузорних частині вертикального каналу ПВВП та в нижній каналів самопливом. В одному з варіантів холодну частині кожного з вертикальних каналів ПНВП. воду, яку розпилюють в кожному другому вертикаПоставлене завдання вирішується тим, що за льному каналі ПНВП та в кожному ярусі других способом роботи вітроенергетичній системи, який конфузорних каналів додатково подають з другого полягає в тому, що в башті формують в першому резервуару холодної води, в якому її охолоджують вертикальному каналі прямоточний висхідний вітза допомогою теплового насосу. Зовнішній вітроровий потік (ПВВП), який обертає в цьому каналі, вий потік, понад відкритим угорі перерізом першощонайменше одне перше вітроколесо першого го вертикального каналу ПВВП, відхиляють угору. перетворювача енергії, а в др угому вертикальному В вітровому потоці першого вертикального каналу каналі прямоточний низхідний вітровий потік ПВВП та в кожному його ярусі перших конфузор(ПНВП), який обертає в цьому каналі щонайменше них каналів розпилюють гарячу воду при режимі одне друге вітроколесо. При цьому в першому роботи першого перетворювача енергії нижче його вертикальному каналі ПВВП розпилюють гарячу номінальної потужності. В вітровому потоці кожноводу, а в другому вертикальному каналі ПНВП го другого вертикального каналу ПНВП та в кожрозпилюють холодну воду, в якості якої розпилюному ярусі других конфузорних каналів розпилюють вже охолоджений розпил гарячої води з перють холодну воду при режимі роботи кожного шого вертикального каналу ПВВП. А розпилюють другого перетворювача енергії нижче його номінагарячу воду в першому вертикальному каналі льної потужності. ПВВП та, вже охолоджений розпил гарячої води з Поставлене завдання також вирішується тим, першого вертикального каналу ПВВП, в якості хощо в вітроенергетичній системі, що містить башту лодної води в др угому вертикальному каналі з першим вертикальним каналом прямоточного ПНВП, в відповідному напрямку рухання вітрового висхідного вітрового потоку (ПВВП) і др угим верпотоку в цих каналах. Також в другому вертикальтикальним каналом прямоточного низхідного вітному каналі ПНВП прямоточний низхідний вітрорового потоку (ПНВП), причому в першому вертивий потік обертає щонайменше одне друге вітрокальному каналі ПВВП розташовано щонайменше колесо другого перетворювача енергії. Крім того, одне перше вітроколесо, що кінематично з'єднано додатково формують низхідний вітровий потік в з першим перетворювачем енергії, а в другому щонайменше в одному додатковому другому вервертикальному каналі ПНВП розташовано щонайтикальному каналі ПНВП, в кожному з яких розпименше одне друге вітроколесо. При цьому в перлюють холодну воду, в якості якої розпилюють вже шому вертикальному каналі ПВВП розташовані охолоджений розпил гарячої води з першого веррозпилювачі гарячої води, а в другому вертикальтикального каналу ПВВП. При цьому формують ному каналі ПНВП розташовані розпилювачі холопрямоточний висхідний вітровий потік першого дної води, при цьому по висоті в першому вертивертикального каналу ПВВП щонайменше одним кальному каналі ПВВП розташований 9 85286 10 щонайменше один збірник холодної води з вже енергії перший вертикальний канал ПВВП виконаохолодженого розпилу гарячої води (ХВВОРГВ) в ний звуженим, а вище - розширеним. Також сиспершому вертикальному каналі ПВВП, а між кожтема містить другі перетворювачі енергії, кожен з ним з цих збірників ХВВОРГВ та др угим вертикаяких розташований внизу кожного другого з вертильним каналом ПНВП розташований щонайменше кальних каналів ПНВП і відповідно кінематично один канал з перепадом по висоті вхідного та виз'єднаний з щонайменше одним другим вітроколехідного його отворів (ПВВВО) для подання холодсом, що розташовані в кожному другому вертиканої води з збірників ХВВОРГВ на розпилювачі в льному каналі ПНВП. Додатково містить треті вітдругому вертикальному каналі ПНВП. Крім того, роколеса з третіми перетворювачами енергії, кожні містить щонайменше один додатковий другий верз яких розташовані в відповідному першому ви хідтикальний канал ПНВП. При цьому другі вертиканому отворі перших конфузорних каналів в щольні канали ПНВП розташовані навколо першого найменше в одному їх ярусі першого вертикальновертикального каналу ПВВП, а між кожним з збірго каналу ПВВП. Додатково система також містить ників ХВВОРГВ в першому вертикальному каналі четверті вітроколеса з четвертими перетворюваПВВП та кожним другим вертикальним каналом чами енергії, кожні з яких розташовані в відповідПНВП розташований щонайменше один канал ному другому ви хідному отворі других конфузорПВВВО для подання холодної води з збірників них каналів, щонайменше в одному їх ярусі ХВВОРГВ на розпилювачі в кожному другому веркожного другого вертикального каналу ПНВП. При тикальному каналі ПНВП. Також з зовнішнього цьому площа кожного внутрішнього перерізу пербоку першого вертикального каналу ПВВП розташого вертикального каналу ПВВП рівна або меншований щонайменше один ярус спрямованих ше суми площ перших ви хідних отворів перших угор у перших конфузорних каналів з першими вхіконфузорних каналів, які розташовані нижче віддними отворами для захоплювання зовнішнього носно цього внутрішнього перерізу. А площа кожвітрового потоку та першими вихідними отворами ного внутрішнього перерізу в кожному другому в вертикальний канал ПВВП, при цьому в кожному вертикального каналу ПНВП рівна або менше супершому вихідному отвору кожного першого конми площ других вихідних отворів други х конфузофузорного каналу першого вертикального каналу рних каналів, які розташовані вище відносно цього ПВВП розташована регульована заслінка для завнутрішнього перерізу. Башта розташована на безпечення можливості його перекриття, а з зоввисоті від рівня поверхні землі або рівня поверхні нішнього боку кожного другого вертикального каморя. Башта може бути розташована понад будівналу ПНВП розташований щонайменше один ярус лею, при цьому нижній переріз першого вертикаспрямованих униз других конфузорних каналів з льного каналу ПВВП з'єднаний з внутрішнім об'другими вхідними отворами для захоплювання ємом будівлі. зовнішнього вітрового потоку та др угими вихідниРозпилювання в першому вертикальному ками отворами в відповідний вертикальний канал налі ПВВП гарячої води дозволяє значно підвищиПНВП. В кожному ярусі перших конфузорних кати в ньому температуру повітря і тим самим знизиналів розташовані розпилювачі гарячої води. В ти його щільність при відповідному підвищені кожному ярусі други х конфузорних каналів розтакінетичної енергії. Менш щільне нагріте повітря шовані розпилювачі холодної води, які з'єднані виштовхується угор у більш щільним та холодним відповідним каналом ПВВВО з відповідним збірнизовнішнім повітрям, тобто використовується енерком ХВВОРГВ. З зовнішнього боку і угорі першого гія атмосфери. А це забезпечує підвищення швидвертикального каналу ПВВП розташована, ввігнукості вітрового потоку в першому вертикальному та в бік осі першого вертикального каналу ПВВП, каналі ПВВП. Розпилювання холодної води в друщонайменше одна криволінійна поверхня для гому вертикальному каналі ПНВП дозволяє значно спрямовування зовнішнього вітрового потоку угору знизити температуру, підвищити щільність повітря відносно відкритого угорі перерізу першого вертиі відповідно підвищити кінетичну енергію вітрового кального каналу ПВВП. Кожна криволінійна поверпотоку в другому вертикальному каналі ПНВП за хня в плані виконана у вигляді многокутного кільрахунок підвищення поверхні теплопередачі від ця. Крім того, вітроенергетична система може краплинок холодної води до вітрового потоку. А це додатково містити тепловий насос для нагріву вотакож забезпечує підвищення швидкості та щільди в першому резервуарі гарячої води і для охоності вітрового потоку в другому вертикальному лоджування води в другому резервуарі холодної каналі ПНВП. При цьому до загальної енергії низводи, причому перший резервуар гарячої води хідного вітрового потоку додається і енергія крапчерез перший насос з'єднаний з розпилювачами линок холодної води, що падають униз. Розпилюгарячої води в вітрових потоках першого вертикавання в якості холодної води в другому льного каналу ПВВП і щонайменше в одному ярусі вертикальному каналі ПНВП вже охолодженого перших конфузорних каналів, а другий резервуар розпилу гарячої води з першого вертикального холодної води через другий насос з'єднаний з розканалу ПВВП, яка збирається в щонайменше одпилювачами холодної води в вітрових потоках ному збірнику ХВВОРГВ і подається по щонаймедруги х вертикальних каналів ПНВП і щонайменше нше одному каналу ПВВВО в другий вертикальний в одному ярусі з кожних других конфузорних канаканал ПНВП, дозволяє забезпечити економічну лів. Перший перетворювач енергії розташований витрату енергії, яка йде тільки на розпилювання угорі першого вертикального каналу ПВВП, при гарячої води в першому вертикальному каналі цьому він кінематично з'єднаний з щонайменше ПВВП. одним першим вітроколесом цього каналу. Нижче Розпилювання гарячої воду в першому вертипершого вітроколеса з першим перетворювачем кальному каналі ПВВП та холодної води в другому 11 85286 12 вертикальному каналі ПНВП в відповідному напідвищенням швидкості вітрового потоку на других прямку рухання вітрового потоку в цих каналах вихідних о творах др уги х конфузорних каналів і дозволяє забезпечити оптимальні умови підхопспрямовування його прямоточно в кожному друголювання краплинок води вітровим потоком, без му вертикальному каналі ПНВП. зменшення його швидкості в цих каналах. Розпилювання гарячої води в напрямку руханРозташування внизу в кожному другому верня вітрового потоку в кожному ярусі перших контикальному каналі ПНВП щонайменше одного друфузорних каналів першого вертикального каналу гого вітроколесо другого перетворювача енергії ПВВП дозволяє також значно підвищити в першодозволяє забезпечити незалежну роботу другого му вертикальному каналі температуру повітря і перетворювача енергії від першого, а також забезтим самим знизити його щільність при відповіднопечити більшу віддачу другим перетворювачем му підвищені кінетичної енергії. А це забезпечує енергії перетвореної ним вітрової енергії через підвищення швидкості вітрового потоку в першому більшу швидкість і потужність вітрового потоку вертикальному каналі ПВВП. унизу кожного з вертикальних каналів ПНВП. Нагрівання за допомогою теплового насосу в Формування щонайменше одного додаткового першому резервуарі гарячої води і подавання її низхідного вітрового потоку в щонайменше одному першим насосом на розпилювачі в першому вердодатковому другому вертикальному каналі ПНВП, тикальному каналі ПВВП та в кожному його ярусі в кожному з яких розпилюють холодну воду, в якоперших конфузорних каналів дозволяє також знисті якої розпилюють вже охолоджений розпил газити витрати енергії на нагрів води через викорисрячої води зі збірників ХВВОРГВ першого вертитання для цього низькотемпературного тепла накального каналу ПВВП, яку подають до кожного вколишнього середовища. другого вертикального каналу ПНВП щонайменше Розпилювання в кожному ярусі други х конфуодним каналом ПВВВО, дозволяє забезпечити зорних каналів кожного другого вертикального пакетне розташування други х вертикальних канаканалу ПНВП, розпилювачі в яких з'єднані відповілів ПНВП навколо першого вертикального каналу дним каналом ПВВВО з відповідним збірником ПВВП для підвищення використання кінетичної ХВВОРГВ, холодної води в напрямку рухання вітенергії зовнішнього вітрового потоку при різних рового потоку, в якості якої розпилюють вже охойого температурних та щільністних характеристилоджений розпил гарячої води з першого вертикаках і тим самим підвищити потужність вітроенергельного каналу ПВВП, дозволяє також значно тичній системи по заявляємому способу її роботи. знизити температуру, підвищити щільність повітря Додаткове формування в башті вітроенергетиі відповідно підвищити кінетичну енергію вітрового чній системи, в якій здійснений заявлений спосіб її потоку в кожному др угому вертикальному каналі роботи, прямоточного висхідного вітрового потоку ПНВП. А це також забезпечує підвищення швидкопершого вертикального каналу ПВВП щонайменсті та щільності вітрового потоку в кожному другоше одним ярусом перших конфузорних каналів, му вертикальному каналі ПНВП. вітровий потік в яких спрямовують угору від їх пеПодавання самопливом вже охолодженого рших вхідних отворів для захоплення зовнішнього розпилу гарячої води з першого вертикального вітрового потоку до їх перши х ви хідних отворів в каналу ПВВП в вітрові потоки кожного другого вервертикальний канал ПВВП, з закриттям регульотикального каналу ПНВП та в кожний його ярус ваними заслінками вихідних отворів перших кондруги х конфузорних каналів дозволяє значно знифузорних каналів, у протилежному боці відносно зити як витрачання енергії на подачу холодної напрямку зовнішнього вітрового потоку, дозволяє води до відповідних розпилювачей в цих каналах, підвищити швидкість вітрового потоку в верхній так і на саме розпилювання, яке виконується за частині першого вертикального каналу ПВВП, тобрахунок різного тиску води між розташованими на то підвищити кінетичну енергію вітрового потоку в різній висоті вихідними та вхідними отворами кацієї частині, для більш ефективної її використання налів ПВВВО. першим перетворювачем енергії. Це забезпечуОхолоджування за допомогою теплового нається підвищенням швидкості вітрового потоку на сосу, в одному з варіантів, холодної води, яку друперших ви хідних отворах перших конфузорних гим насосом подають з другого резервуару холодканалів і спрямовування його прямоточно в перної води, дозволяє забезпечити, в разі шому вертикальному каналі ПВВП. А додаткове необхідності, додаткове розпилювання її в кожноформування в башті вітроенергетичній системи, в му другому вертикальному каналі ГШВП та в кожякій здійснений заявлений спосіб її роботи, форному ярусі других конфузорних каналів. І здійснюмування прямоточного низхідного вітрового потоку ється це при низьких витрата х енергії на це в кожному другому вертикальному каналі ПНВП, додаткове охолодження води. щонайменше одним ярусом других конфузорних Відхилення угору зовнішнього вітрового потоканалів, вітровий потік в яких спрямовують униз ку, понад відкритим угорі перерізом першого вервід їх др уги х вхідних отворів для захоплення зовтикального каналу ПВВП, дозволяє зменшити тиск нішнього вітрового потоку до їх других вихідних зовнішнього вітрового потоку понад цим перерізом отворів в вертикальний канал ПНВП, дозволяє і тим самим забезпечити повільний вихід вітрового також підвищити швидкість вітрового потоку в нипотоку з першого вертикального каналу ПВВП. жній частині кожного другого вертикального каналу При цьому використання для цього щонайменше ПНВП, тобто підвищити кінетичну енергію вітровооднієї криволінійної поверхні, яка в плані виконана го потоку в цієї частині, для більш ефективної її у вигляді многокутного кільця, дозволяє забезпевикористання кожним другим перетворювачем чити більше захоплення зовнішнього вітрового енергії. Це також забезпечується ущільненням і потоку для такого відхилення. 13 85286 14 Розпилювання в вітровому потоці вертикальпараболи, що забезпечує оптимальне формування ного каналу ПВВП та в кожному його ярусі перших висхідного вітрового потоку в вертикальному каконфузорних каналів гарячої води тільки при реналі ПВВП, без його зривів. жимі роботи першого перетворювача енергії нижче Виконання співвідношення площ кожного пейого номінальної потужності дозволяє виключити рерізу в кожному другому вертикального каналу витрати енергії на нагрів та подачу гарячої води на ПНВП рівною або менше суми площ други х ви хідвідповідні розпилювачі при номінальному режимі них отворів його други х конфузорних каналів, які першого перетворювача енергії. А також забезпевище розташовані відносно цього внутрішнього чити оптимальний режим виробляння і споживанперерізу, дозволяє виконати вертикальний переріз ня енергії вітроенергетичною системою шляхом кожного другого вертикального каналу ПНВП напостійного підтримування номінального режиму, а ближеним до перевернутої параболи, що забезпетакож з прискоренням виходу на цей режим перчує також оптимальне формування низхідного вітшого перетворювача енергії. рового потоку в вертикальному каналі ПНВП, без Розпилювання в вітровому потоці кожного друйого зривів. гого вертикального каналу ПНВП та в кожному Розташування башти на висоті від рівня повеярусі други х конфузорних каналів холодної води рхні землі або рівня поверхні моря дозволяє затільки при режимі роботи других перетворювачів безпечити розташування її в зоні постійної та неенергії нижче їх номінальної потужності дозволяє обхідної швидкості зовнішнього вітрового потоку, також виключити витрати енергії на охолодження яка для різної місцевості буде різна. та подачу холодної води на відповідні розпилювачі А розташування башти понад будівлею, з випри номінальному режимі других перетворювачів конанням нижнього перерізу першого вертикальенергії. А також забезпечити оптимальний режим ного каналу ПВВП з'єднаним з внутрішнім об'ємом виробляння і споживання енергії вітроенергетичбудівлі, дозволяє використовувати додаткову тягу ною системою шляхом постійного підтримування з нагрітого об'єму повітря цієї будівлі, що також номінального режиму, а також з прискоренням знижує витрати енергії, яка виробляється цією виходу на цей режим других перетворювачів енервітроенергетичною системою. гії. Викладене вище підтверджує наявність приРозташування першого перетворювача вітрочинно-наслідкових зв'язків між сукупністю суттєвих вої енергії угорі першого вертикального каналу ознак винаходу, що заявляється, та технічним реПВВП з кінематичним з'єднанням його з щонаймезультатом, що досягається. нше одним вітроколесом цього каналу дозволяє Дана сукупність суттєвих ознак в порівнянні з забезпечити більшу віддачу перетвореної ним прототипом по способу роботи вітроенергетичній вітрової енергії через більшу швидкість і потужсистеми та вітроенергетичній системи, в якій здійність вітрового потоку угорі вертикального каналу снено цей спосіб, дозволяє забезпечити підвиПВВП. щення температури прямоточного висхідного вітВиконання внутрішнього перерізу першого верового потоку в першому вертикальному каналі ртикального каналу ПВВП, нижче першого вітроПВВП і зниження температури прямоточного низколеса з першим перетворювачем енергії, звужехідного вітрового потоку в кожному другому вертиним, а вище - розширеним, дозволяє, за рахунок кальному каналі ПНВП з забезпеченням економної цього звуження, підвищити швидкість вітрового витрати енергії для цього, при роботі перетворюпотоку в цьому каналі. вачів вітрової енергії в режимі нижче їх номінальВикористання в вітроенергетичній системі доної потужності. А також забезпечити підвищення даткових третіх вітроколіс з третіми перетворювашвидкості вітрового потоку шляхом формування чами енергії, кожні з яких розташовані в відповідконфузорними каналами прямоточних висхідного ному першому вихідному отворі перших та низхідних вітрових потоків, відповідно в вертиконфузорних каналів в щонайменше в одному їх кальних каналах ПВВП та ПНВП. А це дозволяє ярусі першого вертикального каналу ПВВП, дозабезпечити підвищення енергії вітрового потоку в зволяє підвищити використання вітрового потоку верхній частині вертикального каналу ПВВП та в для підвищення виробляння корисної енергії вітнижній частині кожного з вертикальних каналів роенергетичною системою. ПНВП. Використання в вітроенергетичній системі доНа думку авторів, те хнічне рішення, що заявдаткових четвертих вітроколіс з четвертими переляється, відповідає критеріям винаходу «новизна» творювачами енергії, кожні з яких розташовані в і «винахідницький рівень» тому, що сукупність сутвідповідному другому ви хідному отворі других тєви х ознак, які характеризують спосіб роботи вітконфузорних каналів в щонайменше в одному їх роенергетичній системи та самої вітроенергетичярусі кожного другого вертикального каналу ної системи, в якій здійснено цей спосіб, є новою і ПНВП, дозволяє також підвищити використання не випливає явно з відомого рівня техніки. вітрового потоку для підвищення виробляння коЗаявлений винахід пояснюється кресленням, рисної енергії вітроенергетичною системою. на якому однакові елементи мають однакові цифВиконання співвідношення площ кожного перові позначення і де на: Фіг.1 - зображена вітрорерізу першого вертикального каналу ПВВП рівенергетична система з позначеним напрямком ною або менше суми площ перших ви хідних отвовітрового потоку в першому вертикальному каналі рів його перших конфузорних каналів, які нижче ПВВП, в якій здійснений спосіб роботи вітроенеррозташовані відносно цього внутрішнього перерігетичній системи, загальний вид, вертикальний зу, дозволяє виконати вертикальний переріз перрозріз по B-B на Фіг.3; Фіг.2 - зображена вітроенершого вертикального каналу ПВВП наближеним до гетична система з позначеним напрямком вітрово 15 85286 16 го потоку в одному з других вертикальних каналів кожним збірником ХВВОРГВ 20.1-20.R холодної ПНВП, в якій здійснений спосіб роботи вітроенерводи та кожним другим вертикальним каналом 5.1гетичній системи, загальний вид, вертикальний 5.4 ПНВП розташований щонайменше один канал розріз по B-B на Фіг.3; Фіг.3 - вид зверху, розріз по 21.1-21.T з перепадом по висоті вхідного та ви хідA-A на Фіг.1; Фіг.4 - зображені канали ПВВВО, з ного його отворів (ПВВВО) для розпилу цієї холоперепадом по висоті вхідного та вихідного їх отводної води в кожному другому вертикальному канарів, між збірниками ХВВОРГВ холодної води в лі 5.1-5.4 ПНВП та щонайменше в одному ярусі першому вертикальному каналі ПВВП та кожним 12.1-12.М других конфузорних каналах 13.1-13.4. З другим вертикальним каналом ПНВП, частина везовнішнього боку і угорі першого вертикального ртикального розрізу; Фіг.5 - діаграма роботи вітроканалу 2 ПВВП розташовані, ввігнуті в бік осі перенергетичної системи; Фіг.6 - зображено розташушого вертикального каналу 2 ПВВП, дві криволівання третіх перетворювачів енергії; Фіг.7 нійні поверхні 22,23 для спрямовування зовнішзображено розташування четвертих перетворюванього вітрового потоку угору відносно відкритого чів енергії; Фіг.8 - зображені закриті жалюзі перших перерізу першого вертикального каналу 2 ПВВП. вихідних отворів першого вертикального каналу Причому криволінійні поверхні в плані виконані у ПВВП; Фіг.9 - зображені відкриті жалюзі перших вигляді многокутного кільця (Фіг.10). Перші вихідні вихідних отворів першого вертикального каналу отвори 11.1-11.8 перших конфузорних каналів 9.1ПВВП; Фіг.10 - вид зверху на Фіг.1, 2; Фіг.11 - зо9.8 в вертикальний канал 2 ПВВП виконані з регубражений вид башти на висоті від рівня поверхні льованими заслінками 24.1-24.S для забезпечення землі або рівня поверхні моря; Фіг.12 - зображений можливості їх перекриття. Нижче першого вітроковид башти, яка розташована понад будівлею. леса 3 з першим перетворювачем 4 енергії перКращий варіант вітроенергетичної системи, в ший вертикальний канал 2 ПВВП виконаний звуякій здійснений заявлений спосіб роботи вітроенеженим, а вище - розширеним. Крім того, площа ргетичної системи, відповідно з Фіг.1 - 2 містить кожного внутрішнього перерізу першого вертикабашту 1, в центрі якої, вздовж її вертикальної осі, льного каналу 2 ПВВП прийнята рівною або менше розташований перший вертикальний канал 2 прясуми площ перших ви хідних отворів 11.1-11.8 пемоточного висхідного вітрового потоку (ПВВП), рших конфузорних каналів 9.1-9.8, які розташовані який в верхній частині першого вертикального канижче відносно цього внутрішнього перерізу. А налу 2 обертає щонайменше одне перше вітрокоплоща кожного внутрішнього перерізу в кожному лесо 3 першого перетворювача 4 енергії. У відподругому вертикального каналу 5.1-5.4 ПНВП рівна відності з Фіг.3, навколо першого вертикального або менше суми площ други х ви хідних отворів каналу 2 ПВВП розташовані чотири другi верти15.1-15.4 других конфузорних каналів, які розтакальнi канали 5.1-5.4 з прямоточними низхідними шовані вище відносно цього внутрішнього перерівітровими потоками (ПНВП), які в нижній частині зу. кожного другого вертикального каналу 5.1-5.4 Вертикальний канал 2 ПВВП в кращому варіаПНВП обертають щонайменше одне друге вітронті виконаний з закритим нижній перерізом, а в колесо 6.1-6.4 други х перетворювачів 7.1-7.4 енерінших варіантах може бути як відкритим нижній гії. З зовнішнього боку першого вертикального каперерізом, так і закритим. налу 2 ПВВП по висоті розташований Кожен збірник ХВВОРГВ 20.1-20.R холодної щонайменше один ярус 8.1-8.N спрямованих угору води з вже охолодженого розпилу гарячої води в перших конфузорних каналів 9.1-9.8 з першими першому вертикальному каналі 2 ПВВП у кращому вхідними отворами 10.1-10.8 для захоплювання варіанті виконаний втопленим в внутрішню поверзовнішнього вітрового потоку та першими вихіднихню першого вертикального каналу 2 ПВВП, при ми отворами 11.1-11.8 в вертикальний канал 2 цьому вода по цій внутрішній похилій поверхні ПВВП, а з зовнішніх боків щонайменше одного стікає в отвори збірників ХВВОРГВ 20.1-20.R. другого вертикального каналу 5.1-5.4 ПНВП розКожний канал ПВВВО 21.1-21.T з перепадом ташований щонайменше один ярус 12.1-12.M по висоті вхідного та вихідного його отворів для спрямованих униз других конфузорних каналів розпилу цієї холодної води в щонайменше в одно13.1-13.4 з другими вхідними отворами 14.1-14.4 му ярусі 12.1-12.M в др уги х конфузорних каналах для захоплювання зовнішнього вітрового потоку та 13.1-13.4 розташовані в внутрішні х вертикальних другими вихідними отворами 15.1-15.4 в відповідстінках цих др уги х конфузорних каналів 13.1-13.4. ний вертикальний канал 5.1-5.4 ПНВП. В першому Кожна регульована заслінка 24.1-24.S в кравертикальному каналі 2 ПВВП, по його висоті, розщому варіанті, Фіг.8-9, виконана у вигляді горизонташовані розпилювачі 16.1-16.K гарячої води, а в тальних жалюзів 30, закриття та відкриття яких кожному ярусі 8.1-8.N в перших конфузорних карегулюються вузлом (не показано) керування. При налах 9.1-9.8 розташовані розпилювачі 17.1-17.L цьому з боку зовнішнього вітрового потоку горизогарячої води. В кожному другому вертикальному нтальні жалюзі 30 можуть бути встановлені під каналі 5.1-5.4 ПНВП, по їх висоті, розташовані гострим кутом угору для додаткового спрямування розпилювачі 18.1-18Р холодної води, а в кожному вітрового потоку в першому вертикальному каналі ярусі 12.1-12.M в други х конфузорних каналах ПВВП угору. А в інших варіантах жалюзі можуть 13.1-13.4 розташовані розпилювачі 19.1-19.Q хобути виконані вертикальними або розташовані під лодної води. По висоті першого вертикального кутом. каналу 2 ПВВП, Фіг.4, розташовано також щонайВ якості відповідних вітроколіс можуть бути менше один збірник (ХВВОРГВ) 20.1-20.R холодзастосовані декілька турбін, які розташовані на ної води з вже охолодженого розпилу гарячої води одній осі, а в кращому варіанті всередині ротора в першому вертикальному каналі 2 ПВВП, а між 17 85286 18 перетворювача енергії закріплені лопатки вітроководу, охолоджений розпил якої розпилюють через леса або лопатки турбіни. збірники 20.1-20.R ХВВОРГВ і канали 21.1-2LT В якості перетворювачів енергії, в найкращому ПВВВО в кожному другому вертикальному каналі варіанті, застосовані потужні електрогенератори з ПНВП. маховиком. А в іншому варіанті можуть бути заТакож в вітроенергетичній системі використостосовані перетворювачі механічної енергії обервуються відомі засоби для попередження заморотання вітроколіс в теплову енергію та інше. жування води, що в ній розпилюється. В одному з варіантів виконання вітроенергетиСпосіб роботи вітроенергетичній системи здійчна система додатково містить тепловий насос (не снюється таким чином. показано) для нагріву води в першому резервуарі Відповідно з Фіг.5 в первісному режимі, в зоні (не показано) гарячої води і для охолоджування FGH на Фіг.5, коли перший перетворювач 4 та друводи в др угому резервуарі (не показано) холодної гі перетворювачі 7.1-7.4 енергії ще не вийшли на води, причому перший резервуар гарячої води режим їх номінальної потужності або при знижені через перший насос (не показано) з'єднаний з розїх номінальної потужності, через недостатню швипилювачами 16.1-16.K гарячої води в вітрових подкість вітрового потоку в першому та другому вертоках першого вертикального каналу 2 ПВВП і в тикальних каналах 2 ПВВП та 5.1-5.4 ПНВП, на перших конфузорних каналах 9.1-9.8 щонайменше розпилювачі 16.1-16.K першого вертикального в одному з ярусів 9.1-9.8, а другий резервуар хоканалу 2 ПВВП, а також на розпилювачі 17.1-17.L лодної води через другий насос (не показано) в перших конфузорних каналах 9.1-9.8 подають з'єднаний з розпилювачами 18.1-18.Р холодної гарячу воду з першого резервуара (не показано). води в вітрових потоках других вертикальних каПри цьому вже охолоджений розпил гарячої води налів 5.1-5.4 ПНВП і в кожних други х конфузорних в першому вертикальному каналі 2 ПВВП відкидаканалах 13.1-13.4 щонайменше в одному з ярусів ється лопатками вітроколеса 3 або притискується 12.1-12.М. Також може бути використано декілька вітровим потоком до внутрішній поверхні першого перших та других резервуарів для гарячої та ховертикального каналу 2 ПВВП з наступним подалодної води для почергового їх використання для ванням його до збірників ХВВОРГВ 20.1-20.R хорозпилювання води. лодної води, яка по каналам ПВВВО 21.1-21.T Також в одному з варіантів виконання вітронадходить самопливом до розпилювачів в кожноенергетична система, Фіг.6, може додатково містиму другому вертикальному каналі 5.1-5.4 ПНВП та ти третi ві троколеса 25.1-25.U з третіми перетвов других конфузорних каналах 13.1-13.4 щонаймерювачами 26.1-26.Y енергії, кожні з яких нше одного з ярусів 12.1-12.M, в яких розпил здійрозташовані в відповідному першому вихідному снюється за рахунок різниці по висоті між вхідним отворі 11.1-11.8 перших конфузорних каналів 9.1та ви хідним отворами кожного каналу ПВВВО 9.8, щонайменше в одному з ярусів 9.1-9.8 в пер21.1-21.T. В первісному режимі вітроенергетична шому вертикальному каналі 2 ПВВП. система працює як за рахунок захоплення першиТакож в одному з варіантів виконання вітроми вхідними отворами 10.1-10.8 перших конфузоенергетична система, Фіг.7, може додатково містирних каналів 9.1-9.8 та другими вхідними отворами ти четверті вітроколеса 27.1-27.V з четвертими 14.1-14.4 других конфузорних каналів 13.1-13.4 перетворювачами 28.1-28.W енергії, кожні з яких зовнішнього вітрового потоку, так і за рахунок вирозташовані в відповідному другому ви хідному сокої теплоємкості води, від якої акумульована в отворі 15.1-15.4 других конфузорних каналів 13.1неї енергія передається вітровому потоку шляхом 13.4, щонайменше в одному з ярусів 12.1-12.M в його швидкого нагріву в випадку гарячої води і други х вертикальних каналах 5.1-5.4 ПНВП. швидкого охолодження в випадку холодної води, В одному із варіантів, Фіг.11, башта 1 може бущо відповідно сприяє підвищенню швидкості вітти розташована на висоті від рівня поверхні землі рових потоків в першому вертикальному каналі 2 або рівня поверхні моря, тобто на відстані приблиПВВП та в кожному з други х вертикальних каналів зно в п'ятдесят метрів, де частіше усього має міс5.1-5.4 ПНВП. При виході першого перетворювача це необхідна постійна швидкість зовнішнього віт4 та других перетворювачів 7.1-7.4 енергії на порового потоку. Також башта 1 може бути тужність рівною або вище їх номінальної потужнорозташована, Фіг.12, понад будівлею 29, при цьості, початок зони GH на Фіг.5, подача гарячої та му нижній переріз першого вертикального каналу 2 холодної води на відповідні розпилювачі припиняПВВП з'єднаний з внутрішнім об'ємом будівлі 29. ється і вітроенергетична система переходить в Також в одному з варіантів виконання вітрономінальний режим роботи. В номінальному реенергетична система, в якій здійснений спосіб її жимі вітроенергетична система працює за рахунок роботи, може бути виконана у вигляді башти 1, в використання тільки зовнішнього вітрового потоку якій розташований один перший вертикальний (на Фіг.1-2 помічено стрілками), який захоплюється канал 2 ПВВП з щонайменше одним першим вітпершими вхідними отворами 10.1-10.8 перших роколесом 3 з першим перетворювачем 4 енергії конфузорних каналів 9.1-9.8 в кожному ярусі 8.1угорі цього каналу, а також щонайменше один дру8.N та другими вхідними отворами 14.1-14.4 другий вертикальний канал 5.1-5.4 ПНВП, в кожному з гих конфузорних каналів 13.1-13.4 в кожному ярусі яких внизу розташовано щонайменше одне друге 12.1-12.М. При цьому вітровий потік в перших вітроколесо 6.1-6.4 други х перетворювачів 7.1-7.4 конфузорних каналах 9.1-9.8 спрямований угору енергії. При цьому вгорі та внизу перший вертикадля формування в вертикальному каналі 2 ПВВП льний канал 2 ПВВП та кожен другий перший верпрямоточного висхідного вітрового потоку, який в тикальний канал ПВВП відкриті, а в першому верверхній частині, де потужність вітрового потоку тикальному каналі 2 ПВВП розпилюють гарячу найбільша, обертає вітроколесо 3 першого пере 19 85286 20 творювача 4 енергії. Зовнішній вітровий потік понаходу, фа хівцям в даній галузі техніки буде зронад відкритим верхнім перерізом вертикального зуміло, що можна здійснювати різноманітні зміни і каналу 2 ПВВП відхиляється угору двома криволімодифікації, і елементи можна заміняти на еквіванійними поверхнями 22,23 для забезпечення знилентні, не виходячи при цьому за межі обсягу доження тиску вітрового потоку над цим перерізом і магань теперішнього винаходу. Зокрема такі терзабезпечення вільного виходу вітрового потоку з міни, як "перший", "другий", "третій", "четвертий" вертикального каналу 2 ПВВП. Вітровий потік в наведені в теперішній заявці з міркувань зручності други х конфузорних каналах 13.1-13.4 спрямоваі не є термінами, що обмежують об'єм прав по заний униз для формування в кожному другому верявці. тикальному каналі 5.1-5.4 ПНВП прямоточного Відповідність технічного рішення, що заявлянизхідного вітрового потоку, який в нижній частині, ється, критерію винаходу «промислова придатде потужність вітрового потоку найбільша, обертає ність» підтверджується зазначеними прикладами відповідне вітроколесо 6.1-6.4 других перетворювиконання способу роботи вітроенергетичної сисвачів 7.1-7.4 енергії. теми та самої вітроенергетичної системи. Хоча тут показані і описані варіанти, що визнанні кращими для здійснення теперішнього ви 21 85286 22 23 85286 24 25 85286 26 27 85286 28 29 85286 30 31 Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко 85286 Підписне 32 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of operation of wind-power system and wind-power system

Автори англійською

Husak Stanislav Ivanovych, Hanzelynskyi Serhii Mykolaiovych, Dementienko Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Способ работы ветроэнергетической системы и ветроэнергетическая система

Автори російською

Гусак Станислав Иванович, Ганзелинский Сергей Николаевич, Дементиенко Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: F03D 9/00

Мітки: системі, вітроенергетична, спосіб, роботи, система, вітроенергетичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-85286-sposib-roboti-vitroenergetichno-sistemi-ta-vitroenergetichna-sistema.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб роботи вітроенергетичної системи та вітроенергетична система</a>

Подібні патенти