Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини, що включає парентеральне введення біологічного матеріалу, що містить терапевтично ефективну кількість стовбурових клітин, який відрізняється тим, що як біологічний матеріал застосовують кріоконсервовані препарати з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин у вигляді розмороженої суспензії стовбурових клітин, виділених з матеріалу фетуса людини 5-12 тижня гестації, причому основна суспензія містить стовбурові клітини з фетальної печінки, а щонайменше одна додаткова суспензія містить стовбурові клітини, вибрані з групи, яка включає стовбурові клітини гемопоезу селезінки, стовбурові нервові клітини мозку, стовбурові клітини з фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин, хоріону або комбінації клітин щонайменше двох зазначених видів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кожну додаткову суспензію вводять підшкірно.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при серцево-судинному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини фетального серця та хоріону.

4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при ендокринному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові нервові клітини мозку, екстракту м'яких тканин та хоріону.

5. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при нервово-психічному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові нервові клітини мозку та хоріону.

6. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при обмінному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини з екстракту м'яких тканин та хоріону.

7. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що при змішаному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини гемопоезу селезінки, нервової тканини, стовбурові клітини з фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин та хоріону.

8. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основну суспензію, яка містить стовбурові клітини з фетальної печінки, вводять внутрішньовенно крапельно в об'ємі не менше за 0,5 мл на курс лікування з кількістю ядровмісних клітин не менше за 1,0×106 в 1 мл та відсотком живих клітин не менше 30 % за одне введення.

9. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що основну суспензію вводять на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду зі швидкістю 20-40 крапель за хвилину.

10. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що перед внутрішньовенним введенням основної суспензії додатково проводять премедикацію шляхом внутрішньовенного струминного введення 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону.

11. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить повне загальноклінічне лабораторне обстеження.

12. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові лабораторні обстеження.

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що як додаткові лабораторні обстеження пацієнт проходить імунограму, визначення гормонального стану, вірусологічні дослідження, визначення онкомаркерів, визначення окислювальних стрес-маркерів.

14. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові лабораторні обстеження залежно від типу старіння, об'єм яких визначає лікуючий лікар індивідуально.

15. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять ехокардіографію.

16. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, органів малого таза та щитоподібної залози.

17. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять спірометрію.

18. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять аудіографію.

19. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять офтальмологічне обстеження.

20. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить огляд суміжних спеціалістів залежно від типу старіння, перелік яких встановлює лікуючий лікар індивідуально.

21. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові інструментальні дослідження залежно від типу старіння, перелік яких встановлює лікуючий лікар індивідуально.

22. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять визначення біологічного віку пацієнта.

23. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин визначають коефіцієнт швидкості старіння організму пацієнта.

24. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин здійснюють контроль стану здоров'я пацієнта за індивідуальним протоколом.

25. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин відслідковують динаміку швидкості старіння організму пацієнта за індивідуальним протоколом.

26. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин спостерігають за зміною біологічного віку пацієнта за індивідуальним протоколом.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини включає парентеральне введення біологічного матеріалу, що містить терапевтично ефективну кількість стовбурових клітин. Як біологічний матеріал застосовують кріоконсервовані препарати з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин у вигляді розмороженої суспензії стовбурових клітин, виділених з матеріалу фетуса людини 5-12 тижня гестації. Основна суспензія містить стовбурові клітини з фетальної печінки, а щонайменше одна додаткова суспензія містить стовбурові клітини, вибрані з групи, яка включає стовбурові клітини гемопоезу селезінки, стовбурові нервові клітини мозку, стовбурові клітини з фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин, хоріону або комбінації клітин щонайменше двох зазначених видів. UA 118398 U (12) UA 118398 U UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме превентивної медицини, геріатрії, клітинної терапії, та може бути використана для проведення терапії з метою омолодження, оздоровлення та попередження виникнення внутрішніх захворювань, пов'язаних із старінням організму людини. Старіння - закономірний, загальнобіологічний і неминучий процес, який проходить за індивідуальною генетичною програмою і стан здоров'я організму нерідко не відповідає віковій градації. Різні органи і системи старіють не в однаковому темпі і в різні часові періоди. Спосіб життя і зовнішні фактори (стреси, радіація, забруднення навколишнього середовища тощо) сповільнюють чи прискорюють старіння організму. Процес старіння можна представити як зміни, що характеризують рівень адаптації організму в різні вікові періоди. Вікові зміни серцево-судинної системи багато в чому обмежують адаптаційні можливості організму, що старіє. З віком зменшується вага серця, одного з двох життєво важливих органів, порушується структура кардіоміоцитів, потовщується внутрішня оболонка кровоносних судин, зменшується щільність капілярів, зростає загальний периферичний опір, порушується білково-ліпідний спектр крові і т.д. Перераховані фактори разом з провокуючими: фізичне навантаження, стресові, емоційні та психосоціальні ситуації сприяють виникненню захворювань, внаслідок невідповідності між потребою міокарду в кисні та його доставкою. Зростання захворюваності серцево-судинної патології немає меж і вона стала першочерговою проблемою у світі. У промислово розвинутих країнах в XX сторіччі демографічна ситуація характеризувалась постарінням населення, збільшенням абсолютного і відносного числа старих людей. Згідно з прогнозом демографів, у 2000 році на земній кулі проживало 590 млн. людей похилого віку. До 2025 р. демографи передбачають збільшення кількості осіб похилого віку на земній кулі до 1 млрд. 100 млн. В Україні кількість людей пенсійного віку більше 20 %. До 2/3 населення за 60 років складають жінки через високу смертність чоловіків у працездатному віці. У більшості країн світу найбільш висока смертність серед 75-79-річних осіб. Європейська програма здорового старіння передбачає в майбутньому збільшення середньої тривалості життя не менше 75 років з покращанням здоров'я у віці 75 років і старше без суттєвого зростання інвалідизації. Поступово буде збільшуватись кількість людей старше 80 років. Старіння, пов'язане з молекулярно-біологічними змінами, особливостями кодування генетичної інформації та її регуляції. Старіння організму починається з старіння і смерті окремих клітин. Клітини організму постійно діляться, народжуються нові, які поступово старіють. Процеси старіння прискорюються після 25-30 років, коли біологічний розвиток майже завершений. З віком відсоток старих клітин збільшується. Клітини гинуть, розпадаються, блокують капіляри, перешкоджають припливу поживних речовин та утруднюють видалення продуктів життєдіяльності клітин. Це, в свою чергу, зменшує пристосувальні та захисні сили організму, створює сприятливе підґрунтя для виникнення захворювань. Старіння супроводжується порушенням гомеостазу та зниженням регенеративної здатності всіх тканин і органів. З віком заживання ран відбувається повільніше, волосся починає сивіти та випадати, об'єм скелетних м'язів та сила знижуються, порушується співвідношення клітинних компонентів крові, знижується нейронґенез. За гомеостаз та відновлювальну активність цих тканин відповідають наявні стовбурові клітини, які під впливом вікових змін мікрооточення з віком знижують і свою функціональну здатність. Тому зростає інтерес до стовбурових клітин як до терапевтичного потенціалу для лікування асоційованих з віком захворювань та станів. Класичного підходу до антистаріння не існує. Зроблено багато спроб для розробки методів лікування та створення лікарських форм для покращення якості та продовження життя людини. Відома біологічно активна добавка рослинного походження, збагачена вітамінами, мікроелементами, протеїнами, яка спрямована на стимуляцію виробітку стовбурових клітин, на зменшення темпів скорочення та вкорочення теломер, що призведе до збільшення тривалості життя. (Anti-aging formulations, заявка на винахід US 13/357,280, дата подання 28.03.2011, номер публікації US8906361 В2). Винахідники вважають, що сповільнення старіння та збільшення тривалості життя можна досягнути за рахунок збільшення кількості нових циркулюючих дорослих стовбурових клітин, які відповідальні за природній процес відновлення. Вважають, що для досягнення результату необхідний щоденний прийом хоча б однієї капсули препарату. Біологічні процеси організму людини та багато факторів, які впливають на ці процеси взаємопов'язані між собою. На основі аналізу загальнобіологічного підходу до проблеми старіння організму одним із способів покращення якості та продовження життя людини є 1 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 клітинна терапія, яка поповнить організм новим будівельним матеріалом та позитивно впливатиме на мікрооточення власних стовбурових клітин пацієнта. Відомий спосіб оздоровлення і корекції біологічного віку людини, що включає внутрішньовенне введення раз на 3-6 місяців протягом півтора року аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин в початковій дозі 1 млн. клітин на 1 кг ваги пацієнта і при наступних введеннях в дозі 0,5 млн. клітин на 1 кг ваги на фоні приймання антиоксидантів, призначених через 3 доби після введення клітин впродовж 12 днів (заявка на винахід Російської Федерації № 2005122896, дата публікацій - 27.01.2007 p.). Недоліком відомого способу є недостатня ефективність оздоровлення та попередження старіння організму, оскільки в процесі проведення лікування використовують аутологічні клітини людини, що лікується, в результаті чого отримують клітини з невисоким життєздатним та проліферативним потенціалом. Відомий спосіб корекції вікових змін шкіри обличчя (патент UA № 15395, дата публікації 15.06.2006) ґрунтується на тому, що в післяопераційному реабілітаційному періоді після омолоджуючих пластичних операцій у жінок клімактеричного віку додатково застосовували життєздатні кріоконсервовані препарати ембріональних тканин та клітин, зокрема гемопоетичні клітини печінки ембріона людини, кріоконсервовані ембріональні клітини нейрональної тканини людини, кріоконсервовані фрагменти тканини плаценти. Спосіб введення вказаних препаратів відрізняється від способу лікування, що нами заявляється тим, що кріоконсервовані гемопоетичні клітини печінки ембріона людини вводили на 20 мл фізіологічного розчину без застосування премедикації. Екстракт плаценти та суспензію нейрональних клітин перед введенням розводили лідокаїном, що є суттєвим недоліком, оскільки викликає додатково алергізацію організму пацієнта. Основне спрямування розробленого способу лікування покращити косметологічні результати після пластичної хірургії, що є недостатньо для омолодження організму в цілому. Відомий спосіб омолодження шкіри, в якому використовують кондиційне середовище, яке отримували шляхом культивування мезенхімальних стовбурових клітин (Use of stem cell conditioned medium to inhibit oxidation for anti-aging skin, заявка на винахід US 14/256,147, дата подання -18.04.2014, номер публікації US 20150299650 А1). Недоліком відомого способу є те, що застосування кондиційного середовища підвищує антиоксидатну здатність клітин шкіри, збільшує виживання клітин шкіри при окислювальному стресі, який завжди супроводжує старіння шкіри і цей спосіб спрямований на боротьбу зі старінням шкіри, має лише місцевий зовнішній позитивний ефект, жодним чином не впливає на стан внутрішніх органів та систем старіючого організму та застосовувати його доцільно лише в косметології. Відомий methods and compositions for regenerating and repairing damaged or aged tissue or organs using nonviable irradiated or lyophilized pluripotent stem cells (заявка на винахід US 14/280,278, дата подання 19.03.2012, номер публікації US 9381151 В2). В даному методі застосовують композицію нежиттєздатних летально опромінених чи ліофілізованих плюрипотентних стовбурових клітин (в даному описі термін "плюрипотентних" включає плюрипотентні стовбурові клітини з усіх джерел, включаючи ембріональні стовбурові клітини (ЕСК), модифіковані дорослі стовбурові або індуковані соматичні клітини (ІСС), тобто, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (IPSC)), яка забезпечує омолоджуючий ефект шкіри через підвищену гідратацію шкіри та зменшення пор, зменшення шорсткості шкіри та зморщок. В іншому аспекті вони можуть бути використані для прискореного загоєння ран, відновлення серцевого м'язу і т.п. Ліофілізований порошок плюрипотентних стовбурових клітин відновлюють в фізіологічному розчині та вводять в пошкоджені чи змінені віком зони або судини серця, або застосовують у вигляді порошку. Спосіб забезпечує омолоджуючий та оздоровчий ефект, включаючи введення косметичної композиції антистаріння. Ці клітини можуть знаходитись в організмі впродовж певного періоду часу, але вони не здатні до диференціювання та розмноження. Періодичне введення нейральних клітин разом з мезенхімальними стовбуровими клітинами, багатими нейротрофічними факторами може сприяти кращому збереженню клітин мозку в похилому віці і тим самим гальмувати процес старіння (Возможности нейротрансплантации для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни. Лосева Е.В., Москва, Россия, 2012, 36 с). Автор пропонує алогенну трансплантацію від здорових молодих донорів і тут основним недоліком слугує підбір донора та реципієнта на сумісність, а також підготовка реципієнта. Також пропонує культивування аутологічних клітин, забір, яких провели в молодості та зберігали у кріоконсервованому вигляді. І тут знову суттєвий недолік, оскільки цим способом можна скористатись лише в поодиноких випадках. 2 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Найбільш близьким до способу лікування, що заявляється, є спосіб попередження старіння шляхом застосування аутологічних клітин людини, що включає періодичний забір стовбурових клітин через певні проміжки часу, починаючи з юності, в певній дозі, які надійно дозують, зберігають і використовують в хронологічній послідовності забору в зрілому віці. І хоч донорреципієнт одна й та ж сама особа, їх біологічний вік різний (Autologous human dna grafting - anti& reverse aging process, method, заявка на винахід US № 60716207, дата подання - 12 вересня 2005 p., номер публікації US 20070166289 А1). Щоб ознаки старіння не були очевидними, пропонують зношені та пошкоджені клітини своєчасно замінити. Цей метод передбачає використання заздалегідь спланованих протоколів забору та введення стовбурових клітин, починаючи з самого народження і це є основним недоліком відомого способу. Процес лікування ускладнюється або взагалі унеможливлюється у випадку відсутності попередньо здійснених заборів аутологічних стовбурових клітин. Недоліком аутологічних стовбурових клітин периферичної крові та стовбурових клітин похідних з жирової тканини є те, що якість диференціювання при зростанні віку пацієнта поступається клітинам, отриманим від молодих пацієнтів. Спостереження за інфарктними хворими довело, що клітини отримані від донорів у віці не можуть так добре виконувати свою функцію, як клітини отримані від молодих. Схожа ситуація має місце, коли клітини отримані від осіб однієї вікової категорії, але одні хворіють, наприклад, на діабет, а інші ні. Тому цю проблему можна вирішити використовуючи препарати ембріофетального походження. Найбільш доцільно для антистаріння застосовувати препарати ембріофетального походження. Вони придатні для корекції фізіологічного стану людини в широкому спектрі можливих патологій та причин їх виникнення, мають мінімум протипоказань до застосування. Терапевтичні ефекти клітинної та тканинної терапії з використанням ембріофетального матеріалу забезпечуються тим, що ці клітини приносять специфічні ростові фактори, цитокіни, "цитомієліни", інтерлейкіни та інші сигнальні молекули, які активують спеціалізовані та прогеніторні клітини. Біологічно активні сполуки стимулюють в реципієнта регенерацію, відновлюють порушений клітинний та тканинний гомеостаз. Дуже важливим компонентом ефективності є заміщення в органах реципієнтів ушкоджених спеціалізованих клітин. Не менш важливим є імунологічний аспект - незрілість фетальної імунної системи в ранньому періоді. Трансплантати гемопоетичної тканини раннього фетального періоду не мають зрілих лімфоцитів і таким чином не впізнають і не атакують тканини "чужого" реципієнта, не виникає реакція трансплантат проти хазяїна (РТПХ). Клітини ембріофетального походження завдяки використанню гліколізу стійкі до гіпоксії, тому ішемічні ушкодження під час маніпуляцій in vitro не впливають на їх життєздатність. Проліферуючі або незрілі клітини плода здебільшого не мають довгих відростків або сильної міжклітинної адгезії, і, таким чином, менше зазнають травматизації під час приготування суспензії окремих клітин. Ці властивості дозволяють зберегти вищу життєздатність в порівнянні з дорослими після кріоконсервування та застосовувати препарати ембріофетального походження шляхом ін'єкції клітинної суспензії. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини, в якому шляхом застосування препаратів біологічного походження, а саме підбору препаратів ембріофетального походження з урахуванням проблем здоров'я конкретного пацієнта досягається підвищення адаптивних можливостей організму, відновлення імунітету, нормалізація гемопоезу, сповільнення розвитку нейродегенеративних процесів в організмі, регенерація м'язової тканини в т.ч. і кардіоміоцитів, відновлення органів опорно-рухового апарату, косметологічні ефекти. Технічний результат полягає в усуненні зовнішніх ознак старіння, корекції внутрішніх розладів організму, які характерні для закономірного природного старіння організму та розладів, які виникли під впливом несприятливих факторів екзогенних чинників, нормалізації гомеостазу, підвищенні регенеративної здатності всіх тканин і органів організму людини, сповільненні темпів старіння, що в свою чергу відстрочить появу захворювань, які виникають з віком та забезпечить підвищення якості життя пацієнта. Поставлена задача вирішується запропонованим способом комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини, що включає парентеральне введення біологічного матеріалу, що містить терапевтично ефективну кількість стовбурових клітин, згідно з корисною моделлю як біологічний матеріал застосовують кріоконсервовані препарати з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин у вигляді розмороженої суспензії стовбурових клітин, виділених з матеріалу фетуса людини 5-12 тижня гестації, при цьому основна суспензія містить стовбурові клітини з фетальної печінки, а щонайменше одна додаткова суспензія містить стовбурові клітини, вибрані з групи, яка включає стовбурові клітини гемопоезу селезінки, стовбурові нервові клітини мозку, стовбурові клітини з 3 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин, хоріону та суміші клітин щонайменше двох зазначених виді. Краще, коли кожну додаткову суспензію вводять підшкірно. Причому при серцево-судинному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини фетального серця та хоріону. При ендокринному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові нервові клітини мозку, екстракту м'яких тканин та хоріону. При нервово-психічному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові нервові клітини мозку та хоріону. При обмінному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини з екстракту м'яких тканин та хоріону. При змішаному типі старіння як додаткову суспензію підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини гемопоезу селезінки, нервової тканини, стовбурові клітини з фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин та хоріону. При цьому основну суспензію, яка містить стовбурові клітини з фетальної печінки, вводять внутрішньовенно крапельно в об'ємі не меншому за 0,5 мл на курс лікування з кількістю 6 ядровмісних клітин не менше за 1,0×10 в 1 мл та відсотком живих клітин не менше 30 % за одне введення на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду зі швидкістю 20-40 крапель за хвилину. Перед внутрішньовенним введенням основної суспензії додатково проводять премедикацію шляхом внутрішньовенного струминного введення 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить повне загальноклінічне лабораторне обстеження. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові лабораторні обстеження. Як додаткові лабораторні обстеження проходить імунограму, визначення гормонального стану, вірусологічні дослідження, визначення онкомаркерів, визначення окислювальних стрес маркерів. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові лабораторні обстеження залежно від типу старіння, об'єм яких визначає лікуючий лікар індивідуально. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять ехокардіографію. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, органів малого тазу та щитоподібної залози. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять спірометрію. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять аудіографію. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять офтальмологічне обстеження. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить огляд суміжних спеціалістів в залежності від типу старіння, перелік яких встановлює лікуючий лікар індивідуально. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин пацієнт додатково проходить додаткові інструментальні дослідження залежно від типу старіння, перелік яких встановлює лікуючий лікар індивідуально. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин проводять визначення біологічного віку пацієнта. До введення препаратів з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин визначають коефіцієнт швидкості старіння організму пацієнта. Після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин здійснюють контроль стану здоров'я пацієнта за індивідуальним протоколом. Після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин відслідковують динаміку швидкості старіння організму пацієнта за індивідуальним протоколом. 4 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму препаратами з матеріалу ембріофетального походження та виділених з нього клітин спостерігають за зміною біологічного віку пацієнта за індивідуальним протоколом. Спосіб комплексного оздоровлення та попередження старіння організму людини використовують наступним чином. Для цього застосовують препарати ембріофетального походження, виділені з трупа ембріона людини. Ембріони отримують після штучного переривання вагітності по соціальних показаннях у здорових жінок. В кріобанку підбирають суспензію стовбурових клітин з фетальної печінки з потрібними характеристиками, а саме: термін гестації 5-12 тижнів, кількість 6 ядровмісних клітин не менше 1,0×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 0,5 мл на курс лікування, враховувати стать не обов'язково. Клінічними спостереженнями доведено, що недоцільно застосовувати об'єми суспензій, що перевищують 8 мл на один курс лікування. Суспензію підбирають індивідуально для кожного пацієнта. Розморожування суспензії проводять за стандартним протоколом. Контейнери безпосередньо перед введенням виймають з рідкого азоту, занурюють у водяну баню при температурі +37 °C та витримують до появи рідкої фази. Подальші маніпуляції проводять при кімнатній температурі з суворим дотриманням правил асептики. Час перебування розморожених суспензій стовбурових клітин при кімнатній температурі не повинен перевищувати 2 години. При цьому перед введенням суспензій здійснюють додатковий контроль їх якості, зокрема, проводять мікроскопію та здійснюють підрахунок кількості життєздатних клітин за допомогою автоматичного клітинного аналізатора чи візуально під мікроскопом в лічильній камері. Основну суспензію, що містить стовбурові клітини з фетальної печінки, вводять внутрішньовенно крапельно через систему для переливання крові на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Швидкість введення клітин 20-40 крапель за хвилину. Всі суспензії, що знаходяться в кріобанку для клінічного застосування, пройшли бактеріологічний та вірусологічний контроль (HIV1, HIV2,HBV, HCV, HGV, CMV, EBV, HHV6, HSV 1,2, Rubella, Parvovirus B19, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma Parvum, Urealyticum), мають визначену кількість ядровмісних клітин та CD34+, кількість КУО, визначену життєздатність клітин до кріозаморожування. Основну суспензію з фетальної печінки з визначеними характеристиками взірця підбирають індивідуально в залежності від типу старіння - серцево-судинний, ендокринний, нервовопсихічний, обмінний та змішаний. Ефект можна підсилити додатковим введенням щонайменше однієї суспензії, що містить стовбурові клітини гемопоезу селезінки, стовбурові нервові клітини мозку, стовбурові клітини з фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин, хоріону. Кожну додаткову суспензію вводять послідовно впродовж декількох днів, або комбінують з основною та між собою. В конкретному випадку комбінація суспензій та їх послідовність введення може бути різною, що визначає індивідуальність пацієнта, тобто його існуючі проблеми зі здоров'ям. Як правило, всі додаткові суспензії вводять послідовно підшкірно, створюючи депо в підшкірножировій клітковині. Повторний курс клітинної терапії препаратами ембріофетального походження - можливий. Дозу препарату розподіляють однаково в залежності від запланованої тривалості лікування, але з метою отримання більш виражених ранніх післяінфузійних ефектів в перший день вводять 2/3 від запланованого об'єму. На один курс лікування, як правило, використовують суспензії виготовлені з трупу одного ембріона людини. В лікуванні серцево-судинного типу старіння застосовують основну суспензію стовбурових клітин з фетальної печінки, термін гестації 6-9 тижнів, кількість ядровмісних клітин від 8 до 6 30×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 3 мл на курс лікування, враховувати стать не обов'язково. Препарат вводять внутрішньовенно крапельно на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Додатково підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини фетального серця та хоріону в мінімальному об'ємі 0,5 мл. В лікуванні ендокринного типу старіння застосовують основну суспензію стовбурових клітин 6 з фетальної печінки, термін гестації 5-10 тижнів, кількість ядровмісних клітин від 1 до 30×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 2 мл на курс 5 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 лікування, враховувати стать не обов'язково. Препарат вводять внутрішньовенно крапельно на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Додатково підшкірно вводять суспензію, що містить нервові клітини мозку, екстракт м'яких тканин, хоріон в мінімальному об'ємі 0,5 мл. В лікуванні нервово-психічного типу старіння застосовують основну суспензію стовбурових клітин з фетальної печінки та додаткову суспензію стовбурових клітин нервової тканини та хоріону. Суспензію з фетальної печінки отримують з одного фетуса, термін гестації 5-11 тижнів, 6 кількість ядровмісних клітин від 1 до 50×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 1,0 мл на курс лікування, враховувати стать не обов'язково. Суспензію вводять внутрішньовенно крапельно на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Додатково підшкірно вводять суспензію стовбурових клітин нервової тканини та хоріону в мінімальному об'ємі 0,5 мл. В лікуванні обмінного типу старіння застосовують основну суспензію стовбурових клітин з фетальної печінки та додаткову суспензію стовбурових клітин з екстракту м'яких тканин та хоріону. Суспензію з фетальної печінки отримують з одного фетуса, термін гестації 7-9 тижнів, 6 кількість ядровмісних клітин від 1 до 30×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 1,0 мл на курс лікування, враховувати стать не обов'язково. Суспензію вводять внутрішньовенно крапельно на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Додатково підшкірно вводять додаткову суспензію, що містить стовбурові клітини з екстракту м'яких тканин та хоріону в мінімальному об'ємі 0,5 мл. В лікуванні змішаного типу старіння застосовують суспензію стовбурових клітин з фетальної печінки та додаткову суспензію, що містить стовбурові клітини гемопоезу селезінки, нервової тканини, стовбурові клітини фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин та хоріону. Суспензію фетальної печінки отримують з одного фетуса, термін гестації 5-12 тижнів, кількість 6 ядровмісних клітин від 1 до 50×10 /мл, відсоток живих клітин не менше 30 %, загальний об'єм суспензії не менше 2,0 мл на курс лікування, враховувати стать не обов'язково. Суспензію вводять внутрішньовенно крапельно на фоні 200 мл 0,9 % фізіологічного розчину натрію хлориду після попередньої премедикації внутрішньовенно струминно 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону. Додатково підшкірно вводять суспензію, що містить стовбурові клітини гемопоезу селезінки, стовбурові клітини нервової тканини, стовбурові клітини фетального серця, нирок, екстракту м'яких тканин та хоріону в мінімальному об'ємі 2,5 мл. Перед початком проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини шляхом застосування препаратів ембріофетального походження та виділених з нього клітин оцінюють стан здоров'я пацієнта. Для цього усі пацієнти проходять передінфузійне обстеження, до якого входять: 1. Загальноклінічні обстеження: - загальноклінічний огляд, який включає антропометричні дані (зріст, вага, окружність талії, окружність стегон, рівень артеріального тиску, пульс) низку симптомів, що дають важливу інформацію щодо типу, темпів та швидкості старіння: А. 1. Наявність сивини - санофактор загального старіння та артеріальної гіпертонії. 2. Наявність облисіння, рідке волосся санофактор загального старіння та артеріальної гіпертонії вказівка на можливий гіпотиреоз. 3. Рудий колір волосся - санофактор ішемічної хвороби серця. 4. Симптом діагональної складки вуха - відображення ступеня зморщок на обличчі до їх вираженого прояву. 5. Ксантоматоз повік та тіла - вказівка на патологію ліпідного обміну. 6. Симптом кролячого ока (ін'єкція склер) - вказівка на порушення мікроциркуляції. 7. Пігментні плями та поява вікових старечих невусів - непряма вказівка на активування та на недостатність антиоксидантних механізмів захисту та гіпотиреоз. 8. Рідкі брови або вії, особливо зовнішня частина - свідчить про гіпофункцію щитовидної та статевих залоз. 9. Відбитки зубів на язиці: вказівка на приховані набряки, гіпотиреоз, аутоімунний тиреоїдит. 10. Наліт на язиці, "географічний язик" вказують на недостатність вітаміну В 12 та загальний гіповітаміноз, хронічні гепатити. 11. Тріщини на губах - вказують на гіповітаміноз, особливо В2. 12. Часто виникаючий (2-3 рази на рік) герпес на губах: вказує на імунодефіцит. 6 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 13. Симптом "черв'ячка" - пульсуюча ущільнена скронева або ліктьова артерія - симптом атеросклерозу. 14. Симптом "червоних крапель" - гемангіоми на тілі, телеангіоектазії, судинні зірочки дизестрогенемія внаслідок патології печінки. 15. Симптом лейколохії (білі плями на нігтях) - ознака гіпоцинкемії, гострого стресу. 16. Амімічність обличчя - гіпотиреоз. 17. Сухість шкіри, набряклість та блідість шкіри вказують на порушення функції нирок та вегетативної нервової системи. 18. Симптом "темних" долонь та колін, що лущаться - порушення обміну вітамінів (РР) та ін. 19. Гіперпігментація шкіри орбіт, складок долонь. 20. Скандованість мови. 21. Гіперемія долонь, підошов. В. Анкета "суб'єктивна оцінка здоров'я" (СОЗ), яка складається з 29 запитань і оцінюється в балах. С. 1. Функціональні проби: (проба Штанге (затримка дихання після глибокого вдиху в сек.), проба Генчі (затримка дихання після глибокого видиху в сек.), дослідження статичного балансування (СБ в сек.) 2. Загальноклінічні лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (печінкові, ниркові проби, білок та його фракції), коагулограма, глюкоза крові, ліпідограма. 3. Серологічні дослідження: вірус гепатиту В, гепатиту С, віруси герпесу. 4. Визначення рівня гормонів: дегідроепіандростерону (DHEA) та кортизолу; гормонів щитовидної залози (тиреотропний (TSH), тироксин вільний (Free Т4), Трийодтиронін (Free T3), визначення рівня мелатоніну, тест з соматомедином-С. 5. Імунограма. 6. Визначення онкомаркерів: AFP (АФП- альфафетопротеїн), СЕА (раковоембріональний антиген), СА 27-29 (пухлина молочних залоз), SCC (антиген плоскоклітинної карциноми (рак шийки матки та ін.), СА125 (пухлина яєчника), СА19-9 (пухлини шлунка та підшлункової залози), PSA (простат специфічний антиген у чоловіків). 7. Визначення окислювальних стрес-маркерів: MDA (окислювально модифіковані ліпопротеїди низької щільності), ізопростан, SOD (супероксиддисмутаза), 8-ОН-дезоксигуанозин (8-OHdG) - модифікований нуклеозид (канцерогенез). 8. Електрокардіографія. Ехокардіографія. 9. Спірометрія. 10. Аудіометрія. 11. Динамометрія. 12. Огляд офтальмолога. 13. УЗД органів черевної порожнини, органів малого таза та щитоподібної залози. 14. Рентгенографія ОГП. 15. Огляд суміжних спеціалістів (за показами). 16. Додаткові інструментальні методи дослідження (за показами). Біологічний вік людини визначають за методом Войтенко В.П. Для розрахунку біологічного віку застосовували формули: Жінки: ФБВж (Фактичний біологічний вік) = -1,463 + 0,415 × АТП (Артеріальний пульсовий тиск) + 0,248 × МТ (Маса тіла) + 0,694 × СОЗ (Суб'єктивна оцінка здоров'я) - 0.14 × СБ (статичне балансування). Чоловіки: ФБВч (Фактичний біологічний вік) = 26,985 + 0,215 × АТС (Артеріальний тиск систолічний) - 0,149 × ЗДВ (Затримка дихання на вдиху) + 0,723 × СОЗ (Суб'єктивна оцінка здоров'я) - 0,151 × СБ (статичне балансування). Належний біологічний вік (НБВ) розраховували за формулами: Жінки: НБВж = 0,581 × KB (календарний вік у роках) + 17,24 Чоловіки: НБВч = 0,629 × KB (календарний вік у роках) + 18,56 Ступінь старіння = ФБВ - НБВ. Якщо ФБВ - НБВ = 0 - це відповідає статистичним нормам. Якщо ФБВ - НБВ >0, то ступінь старіння підвищена, якщо ФБВ - НБВ 0,95 прискорений темп старіння. Враховуючи КШС: Біологічний вік чоловіків (БВч) = КШСч × (КВ-21) + 21, Біологічний вік жінок (БВж) = КШСж × (КВ-18) + 18. Причому після проведення комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини шляхом застосування препаратів ембріофетального походження та виділених з нього клітин оцінюють стан здоров'я пацієнта через 6 і 12 місяців, а потім щорічно здійснюють контроль стану здоров'я пацієнта за індивідуально розробленим протоколом. При цьому точки спостереження вибирають на основі клінічного досвіду, згідно протоколу введення препаратів ембріофетального походження та виділених з нього клітин. До основного переліку обстежень входить: 1. Загальноклінічне обстеження. 2. Загальноклінічні лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічне дослідження крові (печінкові, ниркові проби, білок та його фракції), коагулограма, глюкоза крові, ліпідограма - двічі на рік. 3. Серологічні дослідження: вірус гепатиту В, гепатиту С, віруси герпесу - раз на рік. 4. Визначення рівня гормонів: дегідроепіандростерону (DHEA) та кортизолу; гормонів щитовидної залози (тиреотропний (TSH), тироксин вільний (Free Т4), трийодтиронін (Free Т3), визначення рівня мелатоніну, тест з соматомедином-С - двічі на рік. 5. Імунограма - двічі на рік. 6. Визначення онкомаркерів: AFP (АФП - альфафетопротеїн), СЕА (раковоембріональний антиген), СА 27-29 (пухлина молочних залоз), SCC (антиген плоскоклітинної карциноми (рак шийки матки та ін.), СА125 (пухлина яєчника), СА19-9 (пухлини шлунка та підшлункової залози), PSA (простатспецифічний антиген у чоловіків). 7. Визначення окислювальних стрес маркерів: MDA (окислювально модифіковані ліпопротеїди низької щільності), ізопростан, SOD (супероксиддисмутаза), 8-ОН-дезоксигуанозин (8-OHdG) - модифікований нуклеозид (канцерогенез). 8. Електрокардіографія. Ехокардіографія - раз на рік. 9. Спірометрія - раз на рік. 10. Аудіометрія - раз на рік. 11. Динамометрія - раз на рік. 12. Огляд офтальмолога - раз на рік. 13. УЗД органів черевної порожнини, органів малого тазу та щитовидної залози - раз на рік. 14. Рентгенографія ОГП - раз на рік. 15. Огляд суміжних спеціалістів (за показами). 16. Додаткові інструментальні методи дослідження (за показами). Шляхом довготривалого спостереження за пацієнтами, організм яких має прогресуючі ознаки старіння, ми встановили, що за рахунок введення суспензій емпірично підібраного складу, що містять кріоконсервовані стовбурові клітини ембріофетального походження, а саме внутрішньовенного крапельного введення основної суспензії кріоконсервованих стовбурових клітин з фетальної печінки людини 5-12 тижня гестації в об'ємі не меншому за 0,5 мл на курс 6 лікування з кількістю ядровмісних клітин не менше за 1,0×10 в 1 мл за одне введення та введення щонайменше однієї додаткової суспензії, що містить стовбурові клітини вибрані з групи, яка включає стовбурові клітини гемопоезу селезінки, нервові клітини мозку, клітини фетального серця, нирок, екстракт м'яких тканин, хоріон, забезпечується цілеспрямований вплив на органи, що потребують відновлення клітинного мікрооточення та заміщення пошкоджених і виснажених спеціалізованих клітин відповідного органу новими життєздатними стовбуровими клітинами, за рахунок чого відбувається підвищення регенеративної здатності органів та систем, що дозволяє попередити старіння та оздоровити організм в цілому. Основні лікувальні ефекти, що досягаються при проведенні способу комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння полягають в наступному: 8 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 40 - відновлення імунітету, яке оцінюють за загальною кількістю лімфоцитів, включаючи Влімфоцити, Т-лімфоцити, Т-хелпери, Т-супресори, NK-натуральні кілери та нормалізацію їх співвідношення; - нормалізація функції органів та систем організму; - відновлення втрачених функцій органів та систем; - відновлення трофіки тканин, що страждають від гіпоксії; - відновлення еластичності та гладкості стінок судин; - покращення трофіки головного та спинного мозку; - зменшення проявів дегенеративно-дистрофічних змін опорно-рухового апарату; - позитивні зміни в психофункціональній та емоційній сферах; - усунення гормонального дисбалансу; - стабілізація метаболічних процесів; - покращення стану шкіри: зменшення сухості та шорсткості шкіри, зростання пружності та еластичності, зменшення зморщок, здоровий колір шкіри; - зменшення ламкості та випадіння волосся; - відновлення блиску очей; - підвищення якості життя. Аналізуючи клінічні випадки проведення комплексного оздоровлення та попередження старіння, за останні 10 років проведено клітинну терапію 255 пацієнтам, середній вік яких становить (68,3±9,4) роки. Основна мета лікування пацієнтів І групи (120 осіб) - підвищити якість життя. 78 пацієнтів II групи мали споріднені з віком захворювання такі, як есенціальна артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, метаболічний синдром, остеоартроз великих та дрібних суглобів, функціональні розлади шлунково-кишкового тракту. 57 пацієнтів III групи мали серйозні проблеми здоров'я такі, як онкологічні проблеми, автоімунні захворювання, дегенеративні захворювання нервової системи. У всіх пацієнтів спостерігався синдром раннього постінфузійного покращання у вигляді збільшення фізичної та розумової активності, покращання настрою, сну та апетиту. В жодному з випадків не спостерігали побічних явищ, алергічних проявів чи ускладнень на введення препаратів ембріофетального походження. У пацієнтів І групи впродовж року спостерігали зростання працездатності, нормалізацію артеріального тиску, на 20-70 % збільшився рівень тестостерону, альдостерону, стабілізувалась функція щитоподібної залози, покращились показники ліпідного обміну, зросли показники імунітету. Пацієнти II групи впродовж 6-9 місяців відмічали зменшення проявів основного захворювання, зниження артеріального тиску та рівня цукру в крові, зменшення проявів гіпо- та гіперглікемії, зменшення активності запального процесу в суглобах, покращення роботи шлунково-кишкового тракту, підвищення якості життя. У пацієнтів III групи відмітили відновлення параметрів крові, а саме зменшення проявів анемії, зменшення недостатності кровообігу та дихальної недостатності, покращення якості життя та збільшення його тривалості. Таблиця 1 Зміни імунологічних параметрів периферичної крові чоловіків (68,3±9,4) річного віку після застосування препаратів ембріофетального походження Параметри/Термін спостереження n - кількість пацієнтів 9 В- лімфоцити -CD19+, ×10 /І 9 Т- лімфоцити - CD3+, ×10 /І 9 Т-хелпери -CD4+, ×10 /І 9 Т- супресори - CD8+, ×10 /І NK-натуральні кілери CD16+, 9 ×10 /І До лікування 21 0,21±0,08 0,12±0,04 1,34±0,02 0,37±0,12 0,86±0,01 0,32±0,09 0,52±0,01 0,18±0,06 норма 1 місяць 9 0,25±0,08 0,95+0,14 0,43±0,15 0,38±0,12 Після лікування 3 місяці 6 місяців 15 8 0,18±0,06 0,22±0,05 0,88±0,05 1,08±0,11 0,59±0,10 0,81±0,04 0,63±0,07 0,48±0,06 12 місяців 17 0,19±0,05 1,14±0,08 0,72±0,11 0,46±0,08 0,39±0,01 0,12±0,03 0,24±0,04 0,31±0,02 0,28±0,03 0,35±0,06 9 UA 118398 U Продовження таблиці 1 Зміни імунологічних параметрів периферичної крові чоловіків (68,3±9,4) річного віку після застосування препаратів ембріофетального походження Параметри/Термін спостереження Хелперно-супресорне співвідношення CD4+/CD8+ 9 Лейкоцити, ×10 /І Лімфоцити, % 9 Абсолютні лімфоцити, ×10 /І 5 10 15 20 25 30 35 40 45 норма До лікування 1 місяць Після лікування 3 місяці 6 місяців 12 місяців 1,63±0,04 1,68±0,20 1,13±0,22 0,94±0,15 1,69±0,14 1,56±0,18 4,0-8,8 19-37 1,2-3,0 5,4±1,2 19,0±2,6 1,0±0,4 6,6±0,7 24,0±2,8 1,6±0,6 5,2±1,4 32,0±4,5 1,7±0,4 6,2±0,8 27,0±3,3 1,7±0,3 5,8±0,7 28,0±2,9 1,6±0,7 Запропонована корисна модель пояснюється конкретними прикладами здійснення. Приклад 1 Пацієнтка К. 53 років, діагноз - Нейроциркуляторна дистонія зі змішаними синдромами, І ст. функціональних розладів. Звернулась зі скаргами на періодичне підвищення артеріального тиску до 150/90 мм рт. ст., інколи головний біль, відчуття перебоїв в роботі серця та прискорене серцебиття. Останнім часом безпричинно виникає відчуття жару, місячні короткі та мізерні. При огляді звертала на себе увагу стурбованість пацієнтки, підвищена сухість шкіри, ламкість нігтів. Зріст -164 см, вага - 72 кг, ІМТ - 26,77 кг, AT -150/100 мм рт. ст., СОЗ -19 балів, СБ - 10 сек. З боку внутрішніх органів, опорно-рухового апарату без особливостей. При електрокардіографії, ультразвуковому дослідженні щитовидної залози та органів черевної порожнини, лабораторному дослідженні крові та сечі відхилень від норми не виявлено. При обчисленні біологічного віку пацієнтки виявлено: ФБВ = 48,92, НБВ = 48,033 і різниця між ними складає 0,887, тобто внутрішній біологічний вік пацієнтки майже співпадає з належним біологічним віком. Хворій впродовж 2-х днів проведено курс клітинної терапії препаратами ембріофетального походження: після внутрішньовенної премедикації - 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону струминно провели внутрішньовенне крапельне введення кріоконсервованих стовбурових клітин ембріональної печінки людини, зразок 3038Т295107: вік ембріона 7 тижнів гестації, об'єм 6 введеної суспензії 3,3 мл, кількість клітин, що містять ядра - 19×10 /мл, кількість CD34 6 2,6×10 /мл, життєздатність - 85,3 %. Супутня імплантація в підшкірно-жирову клітковину передньої черевної стінки екстракту м'яких тканин та хоріону (зразок 3038Т295307, 3038Т295707) в загальному об'ємі 3,5 мл. Введення хвора перенесла задовільно. В першу добу спостерігався синдром раннього постінфузійного покращання у вигляді бадьорості, жвавості, появи оптимістичних планів на майбутнє. Повторна зустріч з пацієнткою відбулась через три роки, коли вона супроводжувала на лікування свою подружку зі схожими проблемами здоров'я. На момент огляду скарг не було. Зовнішній вигляд - підтягнута, свіжа, повна сил та енергії. При загальноклінічному огляді, лабораторному обстеженні відхилень від норми не виявлено. Зріст - 164 см, вага - 62 кг, ІМТ 23,1 кг, AT - 130/80 мм рт. ст., СОЗ - 12 балів, СБ - 10 сек. Від повного об'єму обстежень пацієнтка відмовилась, не вбачаючи в цьому потреби. Ми підрахували біологічний вік пацієнтки за тими самими формулами, які використовували 3 роки тому і в результаті отримали: ФБВ = 41,59, НБВ = 49,776. Різниця між ФБВ-НБВ складає 8,186. Таким чином можна відмітити сповільнене старіння, біологічний вік пацієнтки відстає від календарного на 8 років. Приклад 2 Пацієнт О. 54,1 років. Впродовж останніх декількох місяців турбує зниження працездатності, підвищена втомлюваність, коливання артеріального тиску з підвищенням до 140/100 мм рт. ст., болі в колінних суглобах та в поперековому відділі хребта, особливо при фізичному навантаженні, збільшення ваги тіла. Приймає Lipitor в зв'язку з гіперхолестеринемією. Діагноз: Метаболічний синдром: ожиріння I-II ст., дисліпідемія, гіперурикемія, артеріальна гіпертензія. Остеоартроз, поліостеоартроз із залученням до процесу колінних суглобів, поперекового відділу хребта, ФНС 0-1. При огляді звертає на себе увагу надмірний розвиток підшкірно-жирової клітковини, рихлість та в'ялість шкіри. З боку внутрішніх органів патологічних відхилень від норми не виявлено. 10 UA 118398 U 5 10 15 20 25 30 35 Периферичних набряків не має. Об'єм рухів в суглобах збережений. М'язова сила достатня. Патологічних рефлексів не виявлено. AT -150/100 мм рт. ст. на обох руках, пульс - 76 на 1 хв., ритмічний. Зріст - 181 см, Вага - 113 кг, ІМТ - 34,5, ОТ - 105 см, ОC - 113 cм, t тіла - 36,5 °С. Пацієнту впродовж 3-х днів проведено курс клітинної терапії препаратами ембріофетального походження: після внутрішньовенної премедикації - 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону струминно провели внутрішньовенне крапельне введення кріоконсервованих стовбурових клітин ембріональної печінки людини, зразок 303807: вік ембріона 8 тижнів гестації, 6 об'єм введеної суспензії 3,5 мл, кількість клітин, що містять ядра - 17×10 /мл, кількість CD34 6 1,6×10 /мл, життєздатність - 83,9 %. Супутня імплантація в підшкірно-жирову клітковину передньої черевної стінки препарату нервової тканини, екстракту м'яких тканин та хоріону (зразок 3038ОМ7, 3038ОМ7Е, 3038О7Е) в загальному об'ємі 7,5 мл. Введення пацієнт переніс задовільно. Алергічних проявів та побічних реакцій не спостерігали. Протягом перших двох діб спостерігався короткотривалий сон, приплив енергії, відчуття жару в стопах. Через 1,5 року пацієнту О. 55,7 років, проведено повторний курс клітинної терапії впродовж 2-х днів. За період, що пройшов з моменту першого курсу клітинної терапії пацієнт відмічає значне покращення самопочуття: не турбують болі в суглобах та в попереку, зросла працездатність, не спостерігає втоми після тривалого навантаження, стабілізувався артеріальний тиск, дещо знизилась вага тіла. Пацієнт підтягнутий, впевнений, бадьорий, має чіткі плани щодо подальшого покращення стану здоров'я та розвитку свого бізнесу. При загальноклінічному огляді, за результатами електрокардіограми та ультразвукового обстеження суттєвих відхилень не виявлено. AT - 130/80 мм рт. ст. на обох руках, пульс - 72 на 1 хв., ритмічний. Зріст - 181 см, Вага - 102 кг, ІМТ - 31,13, ОТ - 101 см, ОC - 105 см, t тіла - 36,3 °С. Повторний курс клітинної терапії включав внутрішньовенне крапельне введення кріоконсервованих стовбурових клітин ембріональної печінки людини після попередньої внутрішньовенної премедикації - 10 мг димедролу та 30 мг преднізолону струминно зразок 3038П824: вік ембріона 7 тижнів гестації, об'єм введеної суспензії 3,2 мл, кількість клітин, що 6 6 містять ядра - 28×10 /мл, кількість CD34 - 2,7×10 /мл, життєздатність - 87,2 %. Супутня імплантація в підшкірно-жирову клітковину передньої черевної стінки препарату екстракту м'яких тканин та хоріону (зразок 3038ПЕ824, 3038ПЕ8247) в загальному об'ємі 7,8 мл. Введення пацієнт переніс задовільно. Алергічних проявів та побічних реакцій не спостерігали. Нічого особливого в ранньому постінфузійному періоді пацієнт не відмічав. Зміни основних параметрів периферичної крові пацієнта О., що закономірні для старіння та характеристика темпів старіння пацієнта О. наведені у таблиці 2 та 3. Таблиця 2 Зміни параметрів периферичної крові пацієнта О. після застосування препаратів ембріофетального походження Показники Холестерин, ммоль/л Тригліцериди, ммоль/л Холестерин ЛПВЩ, ммоль/л Холестерин ЛПНЩ, ммоль/л Коефіцієнт атерогенності Сечова кислота, мкмоль/л Креатинкіназа, ОД/л Глюкоза крові, ммоль/л НbА1с, % С-пептид, нг/мл 6,16 4,24 Через 18 місяців II курс 5,91 3,21 Через 12 місяців після II курсу 5,89 1,26 1,71 1.02 0,8 1,48 6,7 4,7 5,0 4,14 3,9 506,51 165 4,78 6,1 5,27 4,6 858,37 144 5,6 5,9 4,32 6,3 643,43 287 5,3 6,1 4,17 2,98 448 247 5,7 6,05 4,87 норма До лікування Через 6 місяців

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/30, A61K 35/407, A61K 35/00, A61K 35/34

Мітки: комплексного, омолодження, організму, спосіб, людини, попередження, старіння, оздоровлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-118398-sposib-kompleksnogo-ozdorovlennya-omolodzhennya-ta-poperedzhennya-starinnya-organizmu-lyudini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного оздоровлення, омолодження та попередження старіння організму людини</a>

Подібні патенти