Пристрій та система для переробки органічної маси

Номер патенту: 110416

Опубліковано: 25.12.2015

Автори: Сім Інг Тонг, Пуах Чум Мок, Чуа Сіок Луі

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для переробки органічної маси, де пристрій містить:

камеру, що має множину цвяхоподібних структур, які простягаються від внутрішньої стінки камери, при цьому камера сконфігурована для розміщення суміші органічної маси та одного або кількох мікроорганізмів, вибраних для розкладання органічної маси; та

засіб перемішування передбачений у камері для перемішування суміші, причому засіб перемішування включає:

обертальний вал, який проходить крізь центральний отвір камери,

множину відгалужень мішалки, які відходять від вала, та

лопать, з'єднану з кожним з множини відгалужень мішалки, причому лопать розташована таким чином, щоб утворювати перший кут відносно подовжньої осі з'єднаного відгалуження мішалки і розташована під другим кутом відносно подовжньої осі вала;

при цьому другий кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки розташований у порядку, де кут відрізняється один від одного та має послідовні значення від 0° до 180°.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що другий кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки має послідовні значення від 0°, 45°, 90°, 135° до 180°.

3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що перший кут становить від приблизно 70° до приблизно 110°.

4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що перший кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки має різні значення.

5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що засіб перемішування також включає елемент, з'єднаний з лопаттю для утворення засобу для спрямування суміші.

6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що елемент розташований по суті перпендикулярно лопаті і утворює разом з нею по суті Т-подібну конфігурацію.

7. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що елемент розташований на краю лопаті і утворює разом з нею по суті L-подібну конфігурацію.

8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що множина відгалужень мішалки розташована з однаковими інтервалами по довжині вала.

9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що центральний отвір камери є по суті паралельним землі.

10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що камера є виконаною з матеріалу, здатного витримувати суміш.

11. Пристрій за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняється тим, що камера має місткість у діапазоні від 4000 л до 80000 л.

12. Пристрій за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що лопать є сформованою суцільно з кожним відгалуженням мішалки.

13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що кожне відгалуження мішалки сформоване як одне ціле з валом.

14. Пристрій за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що засіб перемішування також включає множину лопатей, з'єднаних з кожним з множини відгалужень мішалки.

15. Пристрій за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що додатково містить:

засіб контролю середовища у межах камери для забезпечення умов оптимального середовища для обробки органічної маси, при цьому засіб контролю середовища включає:

засіб контролю температури для регулювання температури суміші,

засіб контролю вологості для встановлення рівня вологи суміші,

засіб аерації для впуску повітря в суміш, та

засіб контролю рівня рН для встановлення рівня рН суміші.

16. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що засіб контролю температури містить топковий мазут, що охоплює принаймні частину периметра камери.

17. Пристрій за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, що один або більше мікроорганізмів вибрані з групи, до якої належать мікроорганізми видів Bacillus, мікроорганізми видів Pseudomonas, мікроорганізми видів Bifidobacterium, мікроорганізми видів Lactobacillus, мікроорганізми видів Streptomyces, мікроорганізми видів Corynebacterium та їх суміші.

18. Пристрій за будь-яким з пп. 1-17, який відрізняється тим, що додатково містить:

засіб збирання аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси; та засіб розподілу зібраного аміаку, причому засіб розподілу перебуває у рідинному сполученні із засобом збирання.

19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що засіб розподілу аміаку забезпечує повернення зібраного аміаку до камери.

20. Пристрій за п. 18 або п. 19, який відрізняється тим, що засіб розподілу забезпечує повернення зібраного аміаку до переробленої органічної маси за межами пристрою.

21. Пристрій за будь-яким з пп. 18-20, який відрізняється тим, що засіб збирання являє собою трубу, здатну витримувати аміак.

22. Пристрій за будь-яким з пп. 18-21, який відрізняється тим, що засіб розподілу являє собою трубу, здатну витримувати аміак.

Текст

Реферат: Пристрій для переробки органічної маси. Пристрій містить камеру для переробки та засіб перемішування, передбачений у камері для перемішування органічної маси. Засіб перемішування включає обертальний вал, який проходить через камеру, певну кількість відгалужень мішалки, які відходять від вала, та лопать, з'єднану з кожним відгалуженням мішалки. Лопать розташовується таким чином, щоб утворювати перший кут відносно подовжньої осі відгалуження мішалки та другий кут відносно подовжньої осі вала. Також забезпечується система для утилізації аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси з застосуванням пристрою. UA 110416 C2 (12) UA 110416 C2 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Галузь винаходу Даний винахід стосується пристрою для переробки органічної маси. Більш конкретно цей винахід стосується системи для утилізації аміаку, виробленого у процесі переробки органічної маси. Рівень техніки Велика кількість органічних відходів щороку утворюється у процесі роботи сільськогосподарських плантацій, тваринницьких ферм, млинів, заводів з переробки харчових продуктів та промислових підприємств. Кількість утворюваних органічних відходів щороку зростає з розширенням галузей промисловості з переробки харчових сільськогосподарських продуктів. Таким чином, захоронення цих відходів в останні роки стало значною проблемою. Компостування було визнано ефективним способом розв’язання проблеми поводження з органічними відходами. Компостування перетворює органічні відходи на добрива через мікробіологічний процес. Однак природне компостування органічних відходів природними мікроорганізмами може займати місяці або навіть роки для визрівання і зазвичай в результаті дає продукт з відносно низькими показниками азоту, фосфору та калію (NPK), оскільки велика кількість аміаку, іонів амонію, фосфору, калію та суттєвих мікроелементів втрачається, надходячи у навколишнє середовище протягом періоду компостування. Такі втрати зменшують кількість суттєвих елементів у готовому компостованому продукті. Органічні добрива з низькими показниками NPK є менш корисними й мають нижчу комерційну вартість. Для збільшення швидкості компостування органічні відходи піддають аерації або шляхом перемішування відходів, або шляхом подачі у відходи повітря. Існує багато побутових систем компостування, відомих спеціалістам у даній галузі, які складаються з перемішувальних або обертальних барабанів, оснащених природною аерацією або повітродувками. Також існують інші побутові системи, в яких використовують черв’яків або мікроби для прискорення швидкості компостування. Аерація сприяє аеробному розкладові органічних відходів, таким чином, запобігаючи утворенню гнильних запахів при виникненні анаеробних умов. Хоча період компостування скорочується до кількох тижнів, ці системи не можуть гарантувати рівномірної аерації, і існує тенденція до утворення порожнин з анаеробним мікросередовищем. На комерційному фронті відомо багато компостувальних систем промислового виробництва, включаючи рядкові компостери та тунельні компостери. Хоча системи для компостування у рядках або штабелях обробляють велику кількість органічних відходів, вони вимагають так само великої кількості землі, і, таким чином, їх застосування обмежується околицями міських зон. З іншого боку, тунельні системи компостування та внутрішньокорпусні системи не дозволяють досягати великих масштабів експлуатації. Навіть при тому, що ці системи дозволяють забезпечувати розклад у середніх масштабах у замкненому просторі, вони вимагають великих витрат енергії, що робить їх порівняно дорожчими. Крім того, вироблені органічні добрива мають нестійку якість. Відомі внутрішньокорпусні системи компостування можуть забезпечувати добру змішувальну здатність у малих об’ємах до 3 тонн. Однак збільшення об’єму є проблематичним через збільшену присутність порожнин з анаеробних мікросередовищ у резервуарах, більших за 3 тонни. Ці мертві простори не лише призводять до виникнення гнильних запахів, але й погіршують якість вироблених органічних добрив. Існує ще один відомий компостер, який включає певну кількість відгалужень для сприяння змішуванню компостного матеріалу. Однак такі компостери споживають велику кількість енергії і є неекономічними. Таким чином, існує потреба у забезпеченні пристрою та системи для обробки органічних відходів, які дозволяли б подолати або принаймні зменшити один або кілька з описаних вище недоліків. Короткий опис винаходу Вищевказані та інші проблеми розв’язуються, і прогрес у галузі забезпечується через удосконалений пристрій для компостування органічної маси, такої, як органічні відходи. Також описується система утилізації аміаку, утвореного при переробці органічної маси, з застосуванням пристрою. До переваг пристрою та системи, крім інших, належать описані нижче. Пристрій забезпечує засоби збільшення масштабу операцій компостування. Але він не потребує великої кількості простору для збільшення продуктивності. Пристрій забезпечує можливість рівномірної аерації всіх органічних відходів, таким чином, зменшуючи гнильні запахи. Органічні відходи можуть перероблятися до повного визрівання за відносно короткий період часу, наприклад, менший за один день. Пристрій та система виробляють органічні добрива з підвищеними показниками NPK, наприклад, показником NPK понад 6. Пристрій та система запобігають виведенню 1 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поживних речовин з органічної маси. Пристрій та система забезпечують розв’язання проблеми утилізації відходів через перетворення органічних відходів на корисні органічні добрива. Згідно з першим аспектом винаходу, пропонується пристрій для переробки органічної маси. Пристрій включає камеру для вмісту суміші органічної маси та одного або кількох мікроорганізмів, вибраних для розкладу органічної маси; та засіб перемішування, передбачений у камері для перемішування суміші. Засіб перемішування включає обертальний вал, який проходить через центральний отвір камери; певну кількість відгалужень мішалки, які відходять від вала; та лопать, з’єднану з кожним з багатьох відгалужень мішалки. Лопать розташовується таким чином, щоб утворювати перший кут відносно подовжньої осі з’єднаного відгалуження мішалки та другий кут відносно подовжньої осі вала. Кілька відгалужень мішалки, кожне з яких з’єднується з лопаттю під першим та другим кутами, забезпечують рівномірне перемішування суміші без її вихлюпування з камери внаслідок обертання вала. Засіб перемішування забезпечує можливість рівномірного перемішування органічної маси, таким чином, збільшуючи площу поверхні органічної маси, відкриту для впливу кисню. Таким чином, швидкість аеробного розкладу органічної маси може бути збільшена, а швидкість анаеробного розкладу органічної маси може бути вигідно зменшена. Зменшення швидкості анаеробного розкладу вигідно знижує утворення гнильних запахів під час переробки органічної маси. Якість переробленої органічної маси залежить від кількості суттєвих елементів азоту (N), фосфору (P) та калію (K) (скорочено NPK), присутніх у готовому продукті. Як правило, чим вищим є показник NPK, тим краще якість переробленої органічної маси, тобто, більшою є кількість поживних речовин у переробленій органічній масі. Наприклад, завдяки цьому винаходові, перероблена органічна маса з показниками NPK 6 и вище може бути одержана за один день. В оптимальному варіанті другий кут лопаті становить від приблизно 0° до приблизно 180°. В оптимальному варіанті, другий кут лопаті кожного з кількох відгалужень мішалки має різні значення для спрямування суміші в різних напрямках. В оптимальному варіанті другий кут лопаті кожного з кількох відгалужень мішалки має послідовні значення від 0° до 180°. В оптимальному варіанті другий кут лопаті кожного з кількох відгалужень мішалки має послідовні значення від 0°, 45°, 90°, 135° до 180°. В оптимальному варіанті перший кут становить від приблизно 70° до приблизно 110°. В оптимальному варіанті перший кут лопаті кожного з кількох відгалужень мішалки має різні значення. В оптимальному варіанті засіб перемішування також включає елемент, з’єднаний з лопаттю для утворення засобу для спрямування суміші. В оптимальному варіанті елемент розташовується по суті перпендикулярно лопаті у площині, яка утворює по суті T-подібну конфігурацію. В оптимальному варіанті елемент розташовується під кутом лопаті у площині, яка утворює по суті L-подібну конфігурацію. В оптимальному варіанті кілька відгалужень мішалки розташовуються з однаковими інтервалами по довжині вала. В оптимальному варіанті центральний отвір камери є по суті паралельним землі. В оптимальному варіанті камера є виконаною з матеріалу, здатного витримувати суміш. В оптимальному варіанті камера має місткість у діапазоні від 4000 л до 80000 л. В оптимальному варіанті внутрішня стінка камери включає цвяхоподібні утворення. В оптимальному варіанті лопать є сформованою суцільно з кожним з кількох відгалужень мішалки. В оптимальному варіанті кожне з кількох відгалужень мішалки є сформованим суцільно з валом. В оптимальному варіанті засіб перемішування також включає певну кількість лопатей, з’єднаних з кожним з кількох відгалужень мішалки. Згідно з варіантами втілення цього винаходу, пристрій також включає засіб контролю середовища у межах камери. Засіб контролю середовища включає засіб контролю температури, засіб контролю рівня pH, засіб контролю вологості та/або засіб аерації. В оптимальному варіанті засіб контролю температури включає топковий мазут, який охоплює принаймні частину периметра камери. В оптимальному варіанті один або кілька мікроорганізмів є вибраними з групи, до якої належать мікроорганізми видів Bacillus, мікроорганізми видів Pseudomonas, мікроорганізми видів Bifidobacterium, мікроорганізми видів Lactobacillus, мікроорганізми видів Streptomyces, мікроорганізми видів Corynebacterium та їх суміші. В оптимальному варіанті пристрій також включає систему для утилізації аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси. Система включає засіб збирання аміаку, утвореного у 2 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 процесі переробки органічної маси; та засіб розподілу аміаку, зібраного засобом збирання, причому розподільний засіб перебуває у рідинному сполученні з засобом збирання. В оптимальному варіанті зібраний аміак повертається до камери. В оптимальному варіанті зібраний аміак повертається до переробленої органічної маси за межами пристрою. В оптимальному варіанті засіб збирання являє собою трубу, здатну витримувати аміак. В оптимальному варіанті розподільний засіб являє собою трубу, здатну витримувати аміак. Утилізований аміак збільшує кількість необхідного азоту, присутнього в готовому продукті. Перероблена органічна маса має високий показник NPK, а отже, містить велику кількість поживних речовин. Перероблена органічна маса, таким чином, може бути вигідно використана як високоякісне органічне добриво. Визначення Нижчезазначені вжиті авторами слова та терміни мають вказані значення: Фраза "по суті" не виключає значення "повністю", наприклад, композиція, яка є "по суті вільною" від Y, може бути повністю вільною від Y. У разі необхідності фраза "по суті" може бути пропущена у визначенні винаходу. Якщо спеціально не зазначено іншого, терміни "включаючи" та "включати" та їх граматичні варіанти передбачають значення "відкритий" або "включений", і, таким чином, вони включають зазначені елементи, але допускають і включення додаткових, не зазначених елементів. У контексті цього опису термін "приблизно", якщо він стосується концентрації компонентів композицій, зазвичай означає +/- 5% від вказаного значення, у більш типовому варіанті +/- 4% від вказаного значення, у більш типовому варіанті +/- 3% від вказаного значення, у більш типовому варіанті, +/- 2% від вказаного значення, навіть у більш типовому варіанті +/- 1 % від вказаного значення, і у ще більш типовому варіанті +/-0,5% від вказаного значення. В усьому тексті цього опису деякі варіанти втілення можуть описуватись у форматі діапазонів. Слід розуміти, що опис у форматі діапазонів представлено лише для зручності та стислості і не повинен розглядатись як такий, що жорстко обмежує обсяг зазначених діапазонів. Відповідно, опис діапазону слід розглядати як такий, що спеціально розкриває всі піддіапазони, а також окремі числові значення у межах цього діапазону. Наприклад, опис діапазону, наприклад, від 1 до 6, має розглядатись як такий, що включає спеціально вказані піддіапазони, наприклад, від 1 до 3, від 1 до 4, від 1 до 5, від 2 до 4, від 2 до 6, від 3 до 6 і т. д., а також окремі числа у межах цього діапазону, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Це положення діє незалежно від ширини діапазону. Короткий опис фігур Супровідні фігури пояснюють описані варіанти втілення і служать для пояснення принципів описаних варіантів втілення. Однак слід розуміти, що фігури передбачено лише з метою пояснення, а не для визначення меж обсягу винаходу. Фіг. 1 показує перспективний внутрішній вид варіанта втілення пристрою для переробки органічної маси згідно з даним винаходом. Фіг. 2a показує перспективний вид іншого варіанта втілення пристрою для переробки органічної маси згідно з даним винаходом. Фіг. 2b показує перспективний внутрішній вид пристрою, показаного на Фіг. 2a. Фіг. 3a показує перспективний вид протилежної сторони пристрою, показаного на Фіг. 2a. Фіг. 3b показує перспективний внутрішній вид пристрою, показаного на Фіг. 3a. Фіг. 4a показує перспективний вид варіанта втілення засобу перемішування згідно з даним винаходом. Фіг. 4b показує торцевий вид засобу перемішування, показаного на Фіг. 4a. Фіг. 4c показує вид згори засобу перемішування, показаного на Фіг. 4a. Фіг. 4d показує великі плани відгалуження мішалки, показаного на Фіг. 4a, з лопаттю та приєднаним до неї елементом. Фіг. 5 показує схематичне зображення варіанта втілення системи для утилізації аміаку згідно з даним винаходом. Детальний опис винаходу Органічною масою, яка може перероблятися пристроєм згідно з даним винаходом, може бути, крім інших, сільськогосподарські відходи, харчові відходи, органічні відходи, промислові стічні води, побутові відходи, каналізаційні стоки, мул, тваринні відходи та промислові відходи. Прикладами сільськогосподарських відходів є, крім інших, порожні грона від плодів олійної пальми (EFB), оливкове лушпиння, кукурудзяні качани, лушпиння кавових бобів, лушпиння рису, рисова солома, відпрацьований грибний компост, пальмове листя, пальмовий стовбур, лушпиння ядер кокосового горіха, пальмові волокна, стоки з ферм, відходи різниць, біогазовий мул, мул стічних вод, шкіряні відходи, обрізки квітів, компост з відходів квітів, пшенична солома, 3 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 плодові відходи, овочеві відходи і т. ін. Прикладами тваринних відходів є, крім інших, мертві тварини, пташине пір’я та тваринний послід, наприклад, курячий послід, гній великої рогатої худоби, козячий послід, конячий гній, овечий послід та свинячий гній. Курячий послід може бути послідом курчат. До тваринних відходів також можуть належать каналізаційні стоки від людської життєдіяльності. Промисловими стічними водами можуть бути, наприклад, рідкі відходи виробництва пальмової олії (POME) та мул POME. Органічна маса, яка підлягає переробці, може бути вибрана на основі таких критеріїв, як доступність, наприклад, через географічну або сезонну мінливість, вартість, придатність, потрібний продукт та властивості продукту і т. ін. Наприклад, у регіонах, де виробляють пальмову олію, щороку утворюється приблизно 8 мільйонів тонн грон від плодів олійної пальми (EFB), таким чином, забезпечуючи багате джерело органічних відходів, які можуть перероблятися для принаймні часткового перетворення EFB на корисне органічне добриво. Подібним чином типове завод з виробництва харчових продуктів може виробляти від приблизно 3 1,5 до приблизно 2 тонн мулу на день, а птахофабрика може виробляти приблизно 300 м /день рідких відходів, в результаті чого утворюються багаті джерела органічних відходів для застосування в описаній системі. Як стане зрозуміло, органічна маса може бути вологою та/або згущеною. Відповідно, у зоні переробки пристрою до суміші можуть додаватися наповнювачі для зменшення густини суміші та забезпечення можливості проникнення повітря у суміш. Оскільки наповнювачі зазвичай є сухими й пористими, вони забезпечують потрібне запобігання анаеробній ферментації у зоні переробки. Прикладами наповнювачів, крім інших, є тирса, порох, лушпиння рису, EFB, кавова гуща, пшенична полова та рисова солома, відпрацьований грибний компост та сухе листя. Фіг. 1 показує перспективний внутрішній вид пристрою 100 для переробки органічної маси згідно з варіантом втілення даного винаходу. Пристрій 100 включає камеру 106 для вмісту суміші органічної маси та одного або кількох мікроорганізмів, вибраних для розкладу органічної маси. Камера 106 також називається зоною переробки, оскільки вона є місцем, призначеним для переробки органічної маси. В оптимальному варіанті камера 106 являє собою U-подібний циліндричний резервуар. Суміш перемішується засобом перемішування 120, передбаченим у камері 106. Засіб перемішування 120 включає обертальний вал 114, певну кількість відгалужень мішалки 116 та лопать 118, з’єднану з кожним відгалуженням мішалки 116. Вал 114 проходить через центральний отвір камери 106 і може обертатися навколо його подовжньої осі x1 під дією двигуна 108. В оптимальному варіанті центральний отвір камери 106 є по суті паралельним землі. Швидкість обертання вала 114 може регулюватися за допомогою редуктора 107. Двигун 108 та редуктор 107 з’єднуються клиновим ременем 113. Лопать 118 може включати елемент 119 для утворення засобу для спрямування суміші у межах камери 106. Органічну масу, яка підлягає переробці, подають у камеру 106 за допомогою конвеєрної стрічки 101. Конвеєрна стрічка 101 переміщує органічну масу до впуску 103 і до камери 106. Мікроорганізми, які використовують для розкладу органічної маси, також подають до камери 106 через впуск 103. Пристрій 100 може мати одну або кілька повітродувок 105, які забезпечують кисень для суміші для прискорення аеробного розкладу органічної маси. Будь-які надлишкові або побічні гази, утворені під час переробки органічної маси можуть виводитися з камери 106 через випускний отвір для повітря 104. Суміш у камері 106 нагрівається топковим мазутом, який охоплює весь периметр або принаймні частину периметра камери 106 через циркуляційний насос 109. Температуру топкового мазуту підтримують у резервуарі 102 для мазуту за допомогою нагрівального елемента 112. Перероблену органічну масу вивантажують з камери 106 через випуск 110, який може функціонувати за допомогою пневматичного клапана. Вивантажене добриво (перероблену органічну масу) транспортують з пристрою 100 через конвеєрну стрічку 111. Як показано на Фіг. 1 (або Фігурах 4a та 4c), відгалуження мішалки 116 виступають від подовжньої осі x1 вала 114. Відгалуження мішалки 116 можуть виступати під будь-якими підходящими кутами відносно подовжньої осі x1 вала 114. В оптимальному варіанті відгалуження мішалки 116 є по суті перпендикулярними подовжній осі x1 вала 114. У деяких варіантах втілення відгалуження мішалки 116 можуть виступати від вала 114 під кутом від приблизно 70° до приблизно 110° або від приблизно 70° до приблизно 100° або від приблизно 70° до приблизно 90° або від приблизно 80° до приблизно 110° або від приблизно 90° до приблизно 110° відносно подовжньої осі x1 вала 114. Може бути передбачено дві або більшу кількість відгалужень мішалки 116, які відходять від вала 114. У варіанті втілення, показаному на Фіг. 4a, десять відгалужень мішалки 116 відходять від вала 114. Лопать 118 з’єднується з кожним відгалуженням мішалки 116 для перемішування та переміщення суміші у камері 106. Лопать 118 може мати будь-які форми та розміри, наприклад, 4 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вона може бути по суті прямокутною плоскою лопаттю. У деяких варіантах втілення кожне відгалуження мішалки 116 може мати більше, ніж одну лопать 118, з’єднану з нею. Наприклад, кожне відгалуження мішалки 116 може мати дві лопаті 118. Лопать 118 може бути з’єднана з кожним відгалуженням мішалки 116 у будь-якій частині лопаті 118, яка є прийнятною для перемішування або переміщення суміші. Наприклад, лопать 118 з’єднується з відгалуженням мішалки 116 приблизно у середній частині лопаті 118 (див. Фіг. 4d). Крім того, лопать 118 може з’єднуватися з будь-якою частиною уздовж подовжньої осі x2 відгалуження мішалки 116. В оптимальному варіанті лопать 118 з’єднується поблизу від кінцевої частини відгалуження мішалки 116 навпроти кінця, з’єднаного з валом 114. Лопать 118, з’єднана з кінцевою частиною відгалуження мішалки 116 поблизу від внутрішньої стінки камери 106, сприяє рівномірному перемішуванню. Зазор між лопаттю 118 та внутрішньою стінкою камери 106 може складати 15 мм. Лопать 118 (або 318, як показано на Фігурах 4c та 4d) розташовується таким чином, щоб утворювати перший кут відносно подовжньої осі x2 відгалуження мішалки 116 (або 316) та другий кут (3 відносно подовжньої осі x1 вала 114 (або 314). Перший кут лопаті 118 становить від приблизно 70° до приблизно 110°. В оптимальному варіанті перший кут становить приблизно 90°, тобто, лопать 118 є по суті перпендикулярною подовжній осі x2 відгалуження мішалки 116. У деяких варіантах втілення перший кут α може складати від приблизно 70° до приблизно 110° або від приблизно 70° до приблизно 100° або від приблизно 70° до приблизно 90° або від приблизно 80° до приблизно 110° або від приблизно 90° до приблизно 110°. Перший кут лопаті 118 кожного відгалуження мішалки 116 може мати однакове або інше значення. Другий кут β лопаті 118 становить від приблизно 0° до приблизно 180°. Якщо другий кут β становить 0°, подовжня вісь лопаті 118 є по суті паралельною подовжній осі x1 вала 114. Кожна лопать 118 може розташовуватися під другим кутом β, таким чином, щоб суміш спрямовувалась у різних напрямках для забезпечення належного перемішування. У деяких варіантах втілення другий кут β лопаті 118 кожного відгалуження мішалки 116 може мати однакове значення. У деяких варіантах втілення другий кут β має послідовні значення від 0° до 180°°. У деяких варіантах втілення другий кут β має послідовні значення від 0°, 45°, 90°, 135° до 180°. За таких умов суміш, спрямована цим шляхом переміщення однією лопаттю, може зачерпуватися наступною послідовно розташованою під кутом лопаттю. Відповідно, послідовно розташовані під кутом лопаті належним чином забезпечують постійне перемішування суміші. Лопать 118 може мати елемент 119, з’єднаний з нею для утворення засобу для спрямування суміші у межах камери 106. Елемент 119 може мати будь-які форми та розміри, наприклад, може бути по суті прямокутною плоскою конструкцією. Елемент 119 може бути суцільно сформований з лопаттю 118 для утворення єдиної деталі, або може бути приєднаний/прикріплений до лопаті 118. При застосуванні лопать 118 та елемент 119 обертаються у русі разом з обертальним валом 114 для спрямування частини суміші у напрямку переміщення. Елемент 119 розташовується на лопаті 118 у площині і під кутом відносно площини лопаті 118, таким чином, щоб суміш захоплювалася лопаттю 118 та елементом 119 і спрямовувалась у напрямку переміщення. Таким чином, елемент 119 забезпечує посилений зачерпувальний ефект лопаті 118. Елемент 119 може бути розташований на лопаті 118 у площині, під кутом від приблизно 70° до приблизно 110° або від приблизно 70° до приблизно 100° або від приблизно 70° до приблизно 90° або від приблизно 80° до приблизно 110° або від приблизно 90° до приблизно 110° відносно лопаті 118. В оптимальному варіанті елемент 119 є по суті перпендикулярним лопаті 118 у площині, таким чином, що лопать 118 та елемент 119 утворюють конфігурацію по суті T-подібної конструкції (див. Фіг. 4d). У деяких варіантах втілення елемент 119 розташовується на краю лопаті 118 у площині, утворюючи по суті L-подібну конструкцію. В оптимальному варіанті лопать 118, розташована поблизу від внутрішньої поверхні (стінки) камери106 для сприяння переміщенню незмішаних порожнин суміші поблизу від бокових сторін камери 106. Лопать 118 запобігає проштовхуванню суміші до бокових сторін або до верхньої частини камери 106. Таким чином, лопать 118 може належним чином запобігати вихлюпуванню суміші з камери 106 під час перемішування. Лопать 118 може бути суцільно сформована з відгалуженням мішалки 116, і відгалуження мішалки 116 може бути суцільно сформоване з обертальним валом 114. У деяких варіантах втілення обертальний вал 114, відгалуження мішалки 116 та лопать 118 можуть бути з’єднані одне з одним. Наприклад, відгалуження мішалки 116 може бути приварене до обертального вала 114, і лопать 118 приварена до відгалуження мішалки 116. Органічна маса у камері 106, наприклад, тваринні відходи та мул, може бути в’язкою і/або згущеною. Таким чином, можуть виникати труднощі з досягненням достатнього змішування 5 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 такої густої органічної маси для забезпечення максимальної площі поверхні органічної маси, яка піддається дії мікроорганізмів, та умов, які є оптимальними для переробки органічної маси у камері 106. Таким чином, засіб перемішування 120 виконують з матеріалу, здатного витримувати змішування або перемішування густого матеріалу. Наприклад, засіб перемішування 120 може бути виконаний з нержавіючої сталі, такої, як нержавіюча сталь сорту SUS 304. Відгалуження мішалки 116 можуть розташовуватися на однаковій/рівномірній відстані або з заданими інтервалами A по довжині обертального вала 114. Ця конфігурація забезпечує можливість максимального змішування суміші у камері 116. Відстань між відгалуженнями мішалки 116, розподіленими по довжині обертального вала 114, залежить від місткості камери 106 пристрою 100. Як правило, відстань λ між відгалуженнями мішалки 116 може становити від приблизно 200 мм до приблизно 450 мм. Наприклад, для камери 106, яка має місткість 4000 літрів, відстань між відгалуженнями мішалки становить приблизно 252,5 мм. В іншому прикладі камери 106, яка має місткість 22000 літрів або 80000 літрів, відстань між відгалуженнями мішалки 116 становить приблизно 415 мм. В інших варіантах втілення відстань A становить приблизно 277 мм для камери на 22000 літрів, і приблизно 367 мм для камери на 22000 літрів. Подовжня довжина вала 114 може становити від приблизно 3,8 м (наприклад, для камери на 22000 л) до приблизно 5 м (наприклад, для камери на 80000 л). Діаметр вала 114 може становити від приблизно 26 см (наприклад, для камери на 22000 л) до приблизно 35 см (наприклад, для камери на 80000 л). Відгалуження мішалки 116 можуть розташовуватися на однаковій відстані по окружності обертального вала 114 для забезпечення максимального змішування суміші у камері 106. У деяких варіантах втілення, якщо дивитися на розріз обертального вала 114, перпендикулярний центральному отворові, два відгалуження мішалки 116 можуть бути зміщеними один від одного під кутом від приблизно 70° до приблизно 110°. У варіанті втілення, показаному на Фіг. 4b, відгалуження мішалки 316 є зміщеними одне від одного під кутом приблизно 90°. Відгалуження мішалки 116 може мати будь-які форми та розміри, які є достатніми для переміщення або перемішування суміші у камері 106. Наприклад, як показано на фігурах, відгалуження мішалки 116 має стрижнеподібну форму. В інших варіантах втілення відгалуження мішалки 116 має пластиноподібну форму. У деяких варіантах втілення краї відгалуження мішалки 116 є гострими або звуженими і здатними розсікати органічну масу для забезпечення максимального змішування суміші. В оптимальному варіанті змішування збільшує площу поверхні органічної маси, яка піддається дії мікроорганізмів, і, таким чином, збільшує контакт органічної маси з мікроорганізмами. Обертальний вал 114 може обертатися за допомогою засобів, відомих спеціалістам у даній галузі, таких, як двигун. Двигун повинен мати достатню потужність для обертання вала 114 для достатнього перемішування або змішування суміші у камері 106. Органічна маса може бути в’язкою і/або згущеною, і, таким чином, може важко піддаватися змішуванню. Таким чином, швидкість обертання вала 114 має бути сконфігурованою таким чином, щоб забезпечувати достатнє перемішування суміші. Швидкість обертання регулюється залежно від типу використовуваної органічної маси. Вигідним є те, що засіб перемішування 120 (який включає обертальний вал 114, відгалуження мішалки 116 та лопаті 118) є більш економічним порівняно з кількома незалежними мішалками або лопатями, розташованими у зоні переробки. В оптимальному варіанті вартість побудови пристрою 100 є нижчою за вартість побудови пристрою, який має певну кількість незалежних мішалок або лопатей. Крім того, експлуатаційні витрати на пристрій 100 можуть бути нижчими, ніж на пристрій з кількома незалежними мішалками або лопатями, завдяки меншому споживанню енергії та меншим витратам на обслуговування через меншу кількість рухомих деталей у пристрої 100. На Фігурах 1 та 2a показано, що камера 106 є закритою циліндричною камерою. Однак камера 106 може мати будь-які прийнятні форми. В оптимальному варіанті циліндрична камера може зменшувати ймовірність утворення мертвих просторів, тобто, незмішаних порожнин, які можуть бути присутні у камері з загостреними кутами. Камера 106 може мати будь-яку місткість від приблизно 4000 літрів (л) до приблизно 80000 літрів (л). Наприклад, камера 106 може мати місткість 4000 л, 22000 л, 60000 л або 80000 л. Переробка органічної маси може здійснюватись у промислових масштабах з застосуванням пристрою 100 і не вимагає надмірного простору. Крім того, забезпечується запобігання виникненню гнильних запахів або газовим викидам у середовище. Таким чином, будь-які гнильні запахи або газові викиди, які можуть викликати респіраторні або алергічні проблеми у людей, можуть зменшуватися або виключатися. Застосування пристрою 100 не обмежується місцем його розташування. Наприклад, пристрій 6 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 100 може розташовуватися поблизу від місця утворення відходів для більшої зручності та доступності для органічної біомаси. В альтернативному варіанті пристрій 100 може розташовуватись у районах забудови. Місткість пристрою 100 може бути зменшена до 10 літрів і збільшена до 400000 літрів. Камера 106 може бути виготовлена з будь-якого прийнятного матеріалу, здатного витримувати кислотні або лужні суміші, наприклад, рівень pH грон від плодів олійної пальми (EFB) приблизно pH 6, рівень pH цитрусової шкурки приблизно pH 4 та рівень pH посліду курчат приблизно pH 9. Наприклад, камера 106 може бути виконана з нержавіючої сталі, такої, як нержавіюча сталь сорту SUS 304. В альтернативному варіанті камера 106 може бути виконана з полімерного матеріалу, до якого, крім інших, належать епоксидна смола, вінілові естери, поліестерні термореактивні пластики або фенолформальдегідні смоли. Полімерний матеріал може бути композитом, зміцненим волокнами. Прикладами матеріалів волокон, які можуть застосовуватися, є, крім інших, скло, карбон, арамід, папір, деревина або азбест. У деяких варіантах втілення камера 106 виконана зі зміцненого волокнами пластика. Внутрішня стінки камери 106 може включати цвяхоподібні утворення, які виступають у зону переробки. Цвяхоподібні утворення можуть бути шипами. Цвяхоподібні утворення здатні розбивати органічну масу, яка перемішується засобом перемішування 120 у камері 106 і, таким чином, збільшують площу поверхні органічної маси, яка піддається дії мікроорганізмів. Таким чином, забезпечується максимальний контакт органічної маси з мікроорганізмами. Пристрій 100 також може включати засіб контролю середовища у межах камери 106. Засіб контролю середовища може включати засіб контролю температури, засіб контролю рівня pH, засіб контролю вологості та/або засіб аерації. Пристрій 100 також може включати контрольний пристрій для контролю середовища у межах камери 106. Засіб контролю температури перебуває у термічному сполученні з камерою 106 для регулювання температури суміші. Засіб контролю температури може бути сконфігурований для регулювання температури суміші органічної маси та мікроорганізмів, які перебувають у камері 106. Зазвичай засіб контролю температури здатен регулювати температуру суміші у діапазоні температур, наприклад, від приблизно 20 °C до приблизно 150 °C. Вигідним є те, що засіб контролю температури забезпечує точний контроль температури камери 106. Точний контроль температури камери 106 забезпечує метаболічну активність мікроорганізмів і функціонує на оптимальному рівні для обробки органічної маси. У деяких варіантах втілення перероблена органічна маса, тобто, органічне добриво, з високими показниками NPK (наприклад, 6 і вище) може бути належним чином одержана менше, ніж за 48 годин, або менше, ніж за 36 годин, або менше, ніж за 24 годин, або менше, ніж за 12 годин. Засіб контролю температури може включати нагрівальний засіб та охолоджувальний засіб. Нагрівальний засіб може являти собою будь-який прийнятний засіб, відомий спеціалістам у даній галузі. Нагрівальний засіб може включати один або кілька електричних нагрівальних елементів або один або кілька теплообмінників, через які, наприклад, циркулює топковий мазут. Нагрівальний засіб також може складатися з електричних або газових нагрівачів або нагнітачів гарячого повітря, які можуть бути спеціально спрямовані у камеру 106. Нагрівальний засіб може бути генератором пари. Нагрівальний засіб також може бути джерелом відпрацьованого тепла, джерелом сонячного тепла або джерелом геотермального тепла. Типовими джерелами відпрацьованого тепла є димові гази з газових турбін на енергетичних станціях та сміттєспалювачах, технологічні гази з хімічних та металургійних операцій, а також відпрацьоване тепло з інших промислових процесів. Нагрівальний засіб може бути додатково ізольований з застосуванням будь-яких прийнятних способів ізоляції, відомих спеціалістам у даній галузі, для мінімізації втрати тепла. Зазвичай нагрівальний засіб може нагрівати органічну масу приблизно до 80 - 150 °C. Охолоджувальний засіб може являти собою будь-який прийнятний засіб, відомий спеціалістам у даній галузі. Охолоджувальний засіб може являти собою потік холодного азоту. Охолоджувальний засіб також може складатися з одного або кількох теплообмінників. Як правило, охолоджувальний засіб здатен знижувати температуру органічної маси приблизно до 35 - 75 °C. Засіб контролю рівня pH може регулювати рівень pH суміші. Показник pH може регулюватися на рівні від приблизно 3 до приблизно 10. Якщо рівень pH є вищим або нижчим за потрібний показник, може додаватися відповідний pH-буфер, такий, як фосфатний буфер, ацетатний буфер, Tris-буфер і т. ін. Засіб контролю вологості підтримує рівень вологості суміші органічної маси та мікроорганізмів на відповідному рівні. Розклад органічної маси мікроорганізмами посилюється присутністю вологи у суміші на рівні від приблизно 10 мас. % до приблизно 22 мас. %. Рівень 7 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 вологості суміші може регулюватися способами, добре відомими спеціалістам у даній галузі. Наприклад, якщо вологовміст суміші є надто високим, до суміші може вдуватися гаряче повітря через повітродувки. В альтернативному варіанті органічна маса може змішуватися з іншою органічною масою, яка має нижчий вологовміст, такою, як лушпиння рису, рисова солома, тирса і т. ін., для досягнення потрібного рівня вологовмісту. І навпаки, якщо вологовміст суміші є надто низьким, на суміш розбризкують воду через розбризкувальні сопла. Анаеробний розклад органічної маси створює гнильний запах. Крім того, метаболічна активність мікроорганізмів знижується зі зростанням концентрації діоксиду вуглецю. Таким чином, пристрій 100 може включати засіб аерації для аерації камери 106 під час переробки органічної маси. Аерація органічної маси у камері 106 збільшує швидкість аеробного розкладу й знижує швидкість анаеробного розкладу органічної маси. В оптимальному варіанті аеробні умови прискорюють швидкість розкладу органічної маси під дією мікроорганізмів. Також вигідним є те, що зменшуються викиди побічних продуктів з гнильним запахом від процесу анаеробного розкладу, наприклад, метану. Оскільки викиди метану зазвичай регулюються державними органами з охорони навколишнього середовища, зменшення викидів метану сприяє дотриманню стандартів регулювання викидів. Засобом аерації може бути повітродувка. Повітродувка може подавати повітря під тиском, достатнім для забезпечення швидкого й легкого досягнення повітрям органічної маси. Як стане зрозуміло, потрібний тиск повітря залежить від місткості пристрою 100. Для досягнення потрібного тиску повітря кількість застосовуваних повітродувок може становити від двох до восьми. Крім того, повітря під час переробки може подаватися безперервно або періодично згідно з заданим режимом. У конкретному варіанті втілення пристрій 100 може включати чотири повітродувки 105, кожна з яких забезпечує тиск повітря 37 міліметрів водяного стовпа (mmAq). Наприклад, повітродувки 105, можуть бути розташовані таким чином, щоб функціонувати протягом 10 хвилин з інтервалом у 20 хвилин між періодами роботи. Пристрій 100 також може включати один або кілька випускних отворів для повітря 104 для відведення надлишкового газу з пристрою 100. Пристрій 100 має впуск 103 для приймання органічної маси, яка підлягає переробці. Органічна маса може вводитись у камеру 106 вручну або автоматично через конвеєрну стрічку 101. Пристрій має випуск 110, через який вивантажується перероблена органічна маса, тобто, органічне добриво. Перероблена органічна маса може вивантажуватися з пристрою 100 вручну або автоматично й переміщуватися від пристрою 100 через конвеєрну стрічку 111. Мікроорганізми, які використовують для переробки та/або розкладу органічної маси, можуть розкладати вуглецеві сполуки або фіксувати азотні сполуки. В оптимальному варіанті застосовують змішані культури мікроорганізмів для одержання широкого спектра розкладу або фіксації. Вибір мікроорганізмів залежить від типу органічної маси, яка підлягає переробці. Мікроорганізми, вибрані для розкладу органічної маси, можуть бути вибрані з групи, до якої належать мікроорганізми видів Bacillus, мікроорганізми видів Pseudomonas, мікроорганізми видів Bifidobacterium, мікроорганізми видів Lactobacillus, мікроорганізми видів Streptomyces та мікроорганізми видів Corynebacterium. У деяких варіантах втілення один або кілька мікроорганізмів вибирають з групи, до якої належать мікроорганізми видів Bacillus, мікроорганізми видів Pseudomonas, мікроорганізми видів Bifidobacterium, мікроорганізми видів Lactobacillus, мікроорганізми видів Streptomyces, мікроорганізми видів Corynebacterium та їх суміші. Перероблена органічна маса або органічне добриво може мати показник NPK, більший, ніж 6. Показник NPK визначає кількість азоту (N), фосфору (P) та калію (K), присутніх в органічному добриві. Ці поживні речовини зазвичай втрачаються, надходячи у навколишнє середовище при застосуванні традиційних способів та систем для компостування. Таким чином, високі показники NPK вказують на органічне добриво, яке містить велику кількість поживних речовин і, таким чином, є добривом високої якості. В оптимальному варіанті пристрій 100 може виробляти дозріле органічне добриво з високими показниками NPK (6 і більше) за один день. Пристрій 100 може розташовуватися на узвишші, наприклад, триматися на ніжках або на станині. Опора може бути сконструйована таким чином, щоб витримувати вагу всього пристрою. Відповідно, розмір опори залежить від розміру пристрою. Пристрій 100 може включати сходи та робочу платформу для полегшення доступу, наприклад, до впуску 103. Пристрій 100 також може включати пристрої безпеки, такі, як пристрій аварійного вимкнення. Пристрій аварійного вимкнення може зупиняти подачу енергії до пристрою 100 в аварійному випадку, наприклад, у разі виходу реакції з-під контролю або у разі затискання засобу перемішування. До інших пристроїв безпеки належать захисні поручні уздовж сходів та робочої платформи. 8 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пристрій 100 також може включати систему для утилізації аміаку, виробленого переробленою органічною масою. Система включає засіб збирання аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси, та засіб розподілу зібраного аміаку. Розподільний засіб перебуває у рідинному сполученні зі збиральним засобом для розподілу зібраного аміаку. Таким чином, система дозволяє запобігати втраті азоту у формі аміаку. Оскільки викиди аміаку зазвичай регулюються державними органами з охорони навколишнього середовища, зменшення викидів аміаку сприяє дотриманню стандартів регулювання викидів. Зібраний аміак може бути повернутий назад до камери 106 для підвищення показника NPK переробленої органічної маси. В альтернативному варіанті зібраний аміак може бути повернутий до переробленої органічної маси за межами пристрою 100. Вигідним є те, що утилізований аміак збільшує показник NPK органічної маси. Також вигідним є повторне використання викидів побічного аміаку. Засіб збирання та розподільний засіб можуть бути будьякими прийнятними засобами. Наприклад, засібзбирання та розподільний засіб є трубами. Труби мають бути виконані з матеріалу, здатного витримувати аміак. Наприклад, труби виконують з нержавіючої сталі, такої, як нержавіюча сталь сорту SUS 304. В альтернативному варіанті труби можуть бути виконані з полімерних матеріалів, до яких, крім інших, належать епоксидна смола, вінілові естери, поліестерні термореактивні пластики або фенолформальдегідні смоли. Полімерний матеріал може бути композитом, зміцненим волокнами. Прикладами матеріалів волокон, які можуть бути застосовані, є, крім інших, скло, карбон, арамід, папір, деревина або азбест. У деяких варіантах втілення труби можуть бути виконані зі зміцненого волокнами пластика. Система також може включати випробувальні засоби для відстеження відсотка видобутого аміаку. Випробувальні засоби можуть бути будьякими прийнятними засобами, відомими спеціалістам у даній галузі. Наприклад, система може включати біологічний фільтр. Біологічний фільтр може належати до відомих спеціалістам у даній галузі. Система дозволяє видобувати понад 80% аміаку, який викидається у процесі розкладу органічної маси. Пристрій 100 може бути модульним, включаючи дві або більше камер 106. Дві або більше камер 106 можуть розташовуватися паралельно одна одній або у будь-якому іншому порядку. Застосування двох або більшої кількості камер може збільшувати вироблення органічної маси, яка підлягає переробці. На Фігурах 2a, 2b, 3a та 3b показано пристрій 200, який включає дві камери 206, розташовані паралельно одна одній для збільшення вироблення органічної маси, яка підлягає переробці. Компоненти, присутні у пристрої 200, є подібним до компонентів, присутніх у пристрої 100. Органічну масу, яка підлягає переробці, подають у відповідні камери 206 пристрою 200 через конвеєрну стрічку 201. Конвеєрна стрічка 201 має два кінці над впусками 203 відповідних камер 206 для подачі органічної маси у камери 206. Конвеєрна стрічка 201 має T-подібну конфігурацію. Можливими є й інші підходящі форми та засоби для переміщення органічної маси до впусків 203. Кожна камера 206 має засіб перемішування 220. Подібно до засобу перемішування 120, засіб перемішування 220 включає обертальний вал 214, відгалуження мішалки 216 та лопаті 218. Обертальний вал 214 обертається навколо його подовжньої осі двигуном 208 на одному кінці камери 206 і є зафіксованим на іншому кінці камери 206 підшипником 217 (див. Фігури 3a та 3b). Суміш органічної маси та мікроорганізмів у камері 206 нагрівається топковим мазутом, який охоплює весь периметр або принаймні частину периметра камери 206. Топковий мазут нагрівають через резервуар для мазуту (не показано). Перероблену органічну масу вивантажують через випуск 215 і переміщують через конвеєрну стрічку 211. Фігури 4a, 4b та 4c показують різні види засобу перемішування 320 згідно з варіантом втілення даного винаходу. Фіг. 4a показує засіб перемішування 320, який включає десять відгалужень мішалки 316, які виступають від обертального вала 314. Засіб перемішування 320 може мати будь-яку прийнятну кількість відгалужень мішалки 316, залежно від місткості камери для переробки. Наприклад, камера на 22000 л може мати від 10 до 14 відгалужень мішалки 316, а камера на 80000 л може мати від 14 до 16 відгалужень мішалки 316. Лопать 318 з’єднується з кожним відгалуженням мішалки 316. Кожне відгалуження мішалки 316 по суті перпендикулярно виступає від подовжньої осі обертального вала 314. Фланці 324 з’єднують два кінці обертального вала 314 з зовнішньою частиною зони переробки. Торцевий вид засобу перемішування 320 показано на Фіг. 4b. Як можна побачити з Фіг. 4b, відгалуження мішалки 316 є зміщеними відносно одне одного приблизно на 90°. Вид згори засобу перемішування 320 показано на Фіг. 4c. Відстань A між двома відгалуженнями мішалки 316 по довжині обертального вала 314 залежить від місткості пристроюй. Наприклад, якщо описаний пристрій має камеру місткістю у 4000 л, відстань λ становить приблизно 252,5 мм. В 9 UA 110416 C2 5 10 15 20 іншому прикладі відстань λ становить приблизно 415 мм, якщо пристрій має камеру місткістю у 22000 л або 80000 л. Великі плани лопаті 318, розташованої на кінцевій частині відгалуження мішалки 316, показано на Фіг. 4d. Елемент 319 з’єднується з лопаттю 318 для утворення T-подібної конструкції для спрямування суміші. Елемент 319 також може з’єднуватися з краєм лопаті 318 для утворення L-подібної конструкції. Схематичне зображення системи 500 для утилізації аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси описаним вище пристроєм, показано на Фіг. 5. Труби 502, 504 та 506 з’єднують камеру 106 (або 206) пристрою 100 (або 200) з іншими зонами. Наприклад, труба 502 з’єднує зону переробки 106 з випробувальними засобами 400, труба 504 з’єднує камеру 106 з готовим добривом 300, а труба 506 повертає утворений аміак назад до камери 106. Аміак, який викидається у процесі переробки органічної маси, виходить з камери 106 по трубах 502, 504 та 506. Труба 502 спрямовує аміак до випробувальних засобів 400, таким чином, щоб кількість видобутого аміаку піддавалася спостереженню. Труба 504 спрямовує аміак до готового добрива 300 для підвищення показника NPK продукту 300. Труба 506 повертає аміак назад до камери 106 як джерело поживних речовин для переробки органічної маси. Спеціалістові у даній галузі по ознайомленню з представленим вище описом стане зрозумілою можливість здійснення різних інших модифікацій та видозмін без відхилення від сутності та обсягу винаходу, і передбачається, що всі ці модифікації та видозміни охоплюються обсягом супровідної формули винаходу. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Пристрій для переробки органічної маси, де пристрій містить: камеру, що має множину цвяхоподібних структур, які простягаються від внутрішньої стінки камери, при цьому камера сконфігурована для розміщення суміші органічної маси та одного або кількох мікроорганізмів, вибраних для розкладання органічної маси; та засіб перемішування передбачений у камері для перемішування суміші, причому засіб перемішування включає: обертальний вал, який проходить крізь центральний отвір камери, множину відгалужень мішалки, які відходять від вала, та лопать, з'єднану з кожним з множини відгалужень мішалки, причому лопать розташована таким чином, щоб утворювати перший кут відносно подовжньої осі з'єднаного відгалуження мішалки і розташована під другим кутом відносно подовжньої осі вала; при цьому другий кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки розташований у порядку, де кут відрізняється один від одного та має послідовні значення від 0° до 180°. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що другий кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки має послідовні значення від 0°, 45°, 90°, 135° до 180°. 3. Пристрій за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що перший кут становить від приблизно 70° до приблизно 110°. 4. Пристрій за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що перший кут лопаті кожного з множини відгалужень мішалки має різні значення. 5. Пристрій за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що засіб перемішування також включає елемент, з'єднаний з лопаттю для утворення засобу для спрямування суміші. 6. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що елемент розташований, по суті, перпендикулярно лопаті і утворює разом з нею, по суті, Т-подібну конфігурацію. 7. Пристрій за п. 5, який відрізняється тим, що елемент розташований на краю лопаті і утворює разом з нею, по суті, L-подібну конфігурацію. 8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що множина відгалужень мішалки розташована з однаковими інтервалами по довжині вала. 9. Пристрій за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що центральний отвір камери є, по суті, паралельним землі. 10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що камера є виконаною з матеріалу, здатного витримувати суміш. 11. Пристрій за будь-яким з пп. 1-10, який відрізняється тим, що камера має місткість у діапазоні від 4000 л до 80000 л. 12. Пристрій за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що лопать є сформованою суцільно з кожним відгалуженням мішалки. 13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що кожне відгалуження мішалки сформоване як одне ціле з валом. 10 UA 110416 C2 5 10 15 20 25 14. Пристрій за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що засіб перемішування також включає множину лопатей, з'єднаних з кожним з множини відгалужень мішалки. 15. Пристрій за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що додатково містить: засіб контролю середовища у межах камери для забезпечення умов оптимального середовища для обробки органічної маси, при цьому засіб контролю середовища включає: засіб контролю температури для регулювання температури суміші, засіб контролю вологості для встановлення рівня вологи суміші, засіб аерації для впуску повітря в суміш, та засіб контролю рівня рН для встановлення рівня рН суміші. 16. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що засіб контролю температури містить топковий мазут, що охоплює принаймні частину периметра камери. 17. Пристрій за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, що один або більше мікроорганізмів вибрані з групи, до якої належать мікроорганізми видів Bacillus, мікроорганізми видів Pseudomonas, мікроорганізми видів Bifidobacterium, мікроорганізми видів Lactobacillus, мікроорганізми видів Streptomyces, мікроорганізми видів Corynebacterium та їх суміші. 18. Пристрій за будь-яким з пп. 1-17, який відрізняється тим, що додатково містить: засіб збирання аміаку, утвореного у процесі переробки органічної маси; та засіб розподілу зібраного аміаку, причому засіб розподілу перебуває у рідинному сполученні із засобом збирання. 19. Пристрій за п. 18, який відрізняється тим, що засіб розподілу аміаку забезпечує повернення зібраного аміаку до камери. 20. Пристрій за п. 18 або п. 19, який відрізняється тим, що засіб розподілу забезпечує повернення зібраного аміаку до переробленої органічної маси за межами пристрою. 21. Пристрій за будь-яким з пп. 18-20, який відрізняється тим, що засіб збирання являє собою трубу, здатну витримувати аміак. 22. Пристрій за будь-яким з пп. 18-21, який відрізняється тим, що засіб розподілу являє собою трубу, здатну витримувати аміак. 11 UA 110416 C2 12 UA 110416 C2 13 UA 110416 C2 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 14

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sim, Eng Tong, Chua, Siok Lui, Puah, Chum Mok

Автори російською

Сим Инг Тонг, Чуа Сиок Луи, Пуах Чум Мок

МПК / Мітки

МПК: B09B 3/00, B01F 7/00, B01F 7/04, C05F 17/02

Мітки: переробки, органічної, система, маси, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-110416-pristrijj-ta-sistema-dlya-pererobki-organichno-masi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій та система для переробки органічної маси</a>

Подібні патенти