Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією

Номер патенту: 109219

Опубліковано: 10.08.2016

Автор: Ігнатьєв Олег Сергійович

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрійдля рознімного скріплення листів з перфорацією, що виконаний у вигляді утримувача, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа гнучкого матеріалу, а смужка виконана з можливістю закладу в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, який відрізняється тим, що проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки.

2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що сполучені ділянки прорізу замка виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідає ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу.

3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і з хвостовою частиною і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому проріз замка виконаний на хвостовій частині.

4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками.

5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по периметру основи і просіченням усередині основи згаданих смужок по їх контуру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками.

6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами, з'єднаних за допомогою щонайменше однієї перемички між їх хвостовими частинами, і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на хвостовій частині кожної із смужок.

7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з плавним переходом від її бічних сторін до хвостової частини або до основи, або до перемички.

8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з вершиною у формі ромба або трикутної, або округлої форми.

9. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з щонайменше одним додатковим уступом по її довжині.

Текст

Реферат: Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією виконаний у вигляді утримувача, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу. Смужка і проріз замка утворені просіченням листа гнучкого матеріалу, а смужка виконана з можливістю закладу в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця. Проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини. Довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. UA 109219 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗНІМНОГО СКРІПЛЕННЯ ЛИСТІВ З ПЕРФОРАЦІЄЮ UA 109219 U UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до канцелярського приладдя, зокрема до пристроїв для рознімного скріплення листів з перфорацією, і може бути використана при виготовленні письмово-паперових виробів різного призначення, в брошурування-палітурному виробництві, а також при веденні діловодства, в побуті і дитячій творчості. Відомий пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією (патент RU 109434, B42F3/04, дата публікації 20.10.2011), що виконаний у вигляді рознімного кільця з пластику або металу, що складається з двох шарнірно з'єднаних на півкілець, вільні кінці яких виконані з можливістю введення в перфорацію листів і утворення замкового з'єднання. Скріплювальні листи містять один отвір перфорації і виконані з щільного паперу, картону або пластмасси. Рознімне кільце забезпечує віялове обертання листів навкруги його осі в горизонтальній площині і обертання у вертикальній площині. Недоліком відомого пристрою є обмежена область застосування, обумовлена можливістю скріплення винятково листів з одним отвором перфорації, а також необхідністю виконання скріплювальних листів з щільного матеріалу. Внаслідок цього виключається можливість використовування пристрою для скріплення листів з перфорацією з двох і більш отворів і листів з меншою щільністю, наприклад писального паперу. Відомий пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією (патент RU № 64984, B42F13/10, дата публікації 27.07.2007), що виконаний у вигляді декількох дисків із западинами на обох їх сторонах і стінкою між западинами. Форма і розміри кожного диска відповідають формі і розмірам отворів перфорації на листах, виконаних грибоподібної форми. При цьому ширина обода диска складає 0,71-0,72 від величини отвору перфорації в його широкій частині, а товщина стінки складає 0,83-0,86 від величини отвору перфорації в його вузькій частині. Це забезпечує можливість заведення широкої частини диска в отвір перфорації через його вузьку частину і подальше охоплення поверхонь диска широкою частиною отвору при скріпленні листів. Пристрій дозволяє скріплювати листи з паперу, прозорі файли, матеріали рекламноінформаційного або пізнавального характеру, об'єкти канцелярського приладдя. Недоліками відомого пристрою є: - обмежена область застосування, обумовлена необхідністю використання спеціальних пристроїв для просічення отворів перфорації на скріплюваних листах і спеціального устаткування для виготовлення дисків; - необхідність використання великої кількості не зв'язаних між собою дисків для скріплення листів, що приводить до істотного збільшення маси готового виробу і його вартості. Відомий пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією (патент RU № 76857, B42F3/04, B42F13/06, дата публікації 10.10.2008), що виконаний у вигляді утримувача, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу. Смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця. Пристрій містить також обкладинку з одного або двох листів, виконаних з щільного гнучкого матеріалу. Смужка і проріз замка утворені просіченням листа обкладинки таким чином, що хвостова частина смужки виконана разом з листом обкладинки. Утримувач може бути також виконаний у вигляді основи з щільного гнучкого матеріалу з двома або більше смужками стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по їх довжині, при цьому хвостові частини смужок виконані разом з основою. При цьому перехід від листа обкладинки або від основи до бічних сторін смужок виконаний під прямим кутом. Прорізи замка виконані у формі кола, прямокутника або ромба і розташовані співвісно з відповідними смужками або на листі обкладинки, або на основі. Пристрій виготовляють методом штампування і/або різання за допомогою штанцформ з одночасним формуванням листів обкладинки з утримувачами і прорізами замка або основи з утримувачами і прорізами замка. Недоліками відомого пристрою є: - недостатня надійність скріплення листів з перфорацією, обумовлена тим, що фіксація уступу в прорізі замка, виконаному у формі кола, прямокутника або ромба з порівняно великою площею, відбувається, як правило, за краї уступу, які в результаті розпірної дії скріплюваних листів або інших навантажень в процесі експлуатації деформуються або зміщуються в більш широку частину прорізу і виходять із зачеплення, що приводить до самочинного розкриття замка і розсипу листів; - порівняльно невеликий ресурс смужки в зоні з'єднання її бічних сторін з листами обкладинки або з основою, обумовлений виконанням з'єднання під прямим кутом; - порівняльно висока вартість, зв'язана з використанням пристрою в комплекті з листами обкладинки, що у ряді випадків є недоцільним. 1 UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою за рахунок іншого виконання прорізу замка і іншої його взаємодії з уступом на смужці, що дозволяє підвищити надійність скріплення листів з перфорацією. При цьому одночасно забезпечується зниження вартості пристрою. Технічний результат від реалізації поставленої задачі полягає в істотному зменшенні площі прорізу замка, що дозволяє збільшити довжину контактуючих з нею поверхонь уступу в зафіксованому положенні замка і практично виключити зміщення уступу усередині прорізу і/або деформацію його кромок від розпірної дії скріплюваних листів або інших навантажень в процесі експлуатації і самочинне розкриття замка. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для рознімного скріплення листів з перфорацією, що виконаний у вигляді утримувача, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа гнучкого матеріалу, а смужка виконана з можливістю заведення в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, згідно з корисною моделлю проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. Доцільно, щоб сполучені ділянки прорізу замка були виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідав ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідала ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу. Можливо, щоб утримувач був виконаний у вигляді однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і з хвостовою частиною і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому проріз замка виконаний на хвостовій частині. Можливо також, щоб утримувач був виконаний у вигляді двох або більше смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками. Можливо також, щоб утримувач був виконаний у вигляді двох або більше смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по периметру основи і просіченням усередині основи згаданих смужок по їх контуру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками. Можливо також, щоб утримувач був виконаний у вигляді двох або більше смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами, з'єднаних за допомогою щонайменше однієї перемички між їх хвостовими частинами, і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на хвостовій частині кожної із смужок. Доцільно, щоб згадана смужка була виконана з плавним переходом від її бічних сторін відповідно до хвостової частини або до основи або до перемички. Доцільно, щоб згадана смужка була виконана з вершиною у формі ромба або трикутної або округлої форми. Можливо також, щоб згадана смужка була виконана з щонайменше одним додатковим уступом по її довжині. Вдосконалена конструкція пристрою для рознімного скріплення листів з перфорацією забезпечує досягнення технічного результату, що заявляється. Зокрема, виконання прорізу замка у вигляді двох сполучених ділянок дозволяє розділити її на різні за призначенням прохідну і фіксуючу частини. При цьому виконання прохідної частини з довжиною, відповідною ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, забезпечує їх безперешкодний заклад в проріз замка, а виконання фіксуючої частини з довжиною, відповідною ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, дозволяє максимально збільшити довжину контактуючих поверхонь уступу і прорізу замка в зафіксованому положенні і за рахунок цього практично виключити його зміщення усередині прорізу і деформацію кромок від розпірної дії скріплювальних листів або інших навантажень в процесі експлуатації і самочинне розкриття 2 UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 замка. Виконання довжини прохідної ділянки більше довжини фіксуючої ділянки виключає можливість помилкового закладу смужки в проріз замка при скріпленні листів з перфорацією. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 показаний загальний вигляд утримувача у вигляді смужки (приклад 1). На фіг. 2 - те ж (приклад 2). На фіг. 3 - загальний вигляд утримувача з двома смужками на основі прямокутної форми і прорізами замка на основі з боку хвостової частини смужок (приклад 3). На фіг. 4 - те ж, з основою овальної форми (приклад 4). На фіг. 5 - те ж, з перемичкою між хвостовими частинами смужок і прорізами замка на хвостових частинах смужок (приклад 5). На фіг. 6 - загальний вигляд утримувача з двома смужками на основі прямокутної форми і прорізами замка на основі з боку вершини смужок (приклад 6). На фіг. 7 - те ж, з трьома уступами по довжині смужок (приклад 7). На фіг. 8 - приклади виконання смужки і прорізів замка. На фіг. 9 - загальний вигляд утримувача з двома смужками на основі у вигляді корінця палітурки (приклад 8). На фіг. 10 - те ж (приклад 9). На фіг. 11 - загальний вигляд утримувача з шістьма смужками на основі у вигляді корінця палітурки (приклад 10). На фіг. 12 - загальний вигляд утримувача з шістьма смужками на основі (приклад 10). На фіг. 13 - використання утримувача за прикладом 2; на фіг. 14 - утримувач за прикладом 3 із загнутими смужками. На фіг. 15 - використання утримувача за прикладом 3. На фіг. 16 - використання утримувача для скріплення листів з обкладинкою (у розібраному вигляді). На фіг. 17 - те ж, в зібраному вигляді. На фіг. 18 - приклад виконання утримувача просіченням листів обкладинки (у розібраному вигляді). На фіг. 19 - використовування утримувача для скріплення листів з цільною обкладинкою. Приклад 1. Утримувач у вигляді смужки з хвостовою частиною прямокутної форми (фіг. 1). Утримувач складається з однієї смужки 1 з вершиною 2 ромбоподібної форми і хвостовою частиною 3 прямокутної форми із закругленими зовнішніми кутами і прорізом 4 замка у формі цифри "7". Уступ 5 трикутної форми утворений в місці з'єднання вершини 2 із смужкою 1. Довжина ділянки прорізу Н уздовж полиці цифри "7" відповідає ширині h смужки 1 перед уступом 5 з боку її хвостової частини 3, а довжина ділянки прорізу N уздовж стійки цифри "7" відповідає ширині n вершини 2 або уступу 5, якщо останній виконаний більшої ширини в порівнянні з вершиною 2 (фіг. 8). Перехід від бічних сторін смужки 1 до хвостової частини 3 виконаний плавним східчастої форми (не позначений), що дозволяє підвищити ресурс цієї зони утримувача при багатократному його використанні, а також запобігти зламу смужки 1 при скріплення товстих пакетів листів з перфорацією. Довжину і ширину смужки 1 і розташування на ній уступу 5 вибирають за умови її заведення в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу 5 з прорізом 4 замки з утворенням замкнутого кільця (не показані). Утримувач за прикладом 1 призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів з односторонньою або двосторонньою обкладинкою або у вигляді блоків листів (томів) без обкладинки з різним кроком і формою перфорації. Приклад 2. Утримувач у вигляді смужки з клиновидною хвостовою частиною (фіг. 2). Утримувач виконаний аналогічно прикладу 1, за винятком його хвостової частини 3, яка виконана клиновидної форми із загостреними кутами. Проріз 4 замка розташований на хвостовій частині 3 і виконаний у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені). При цьому величина діаметра D згаданого отвору відповідає ширині h смужки 1 перед уступом 5 з боку її хвостової частини 3, а сумарна величина діаметра D отвору і довжини P сполученого з ним радіального прорізу відповідають ширині n вершини 2 смужки 1 або уступу 5, якщо останній виконаний більшої ширини в порівнянні з вершиною 2 (фіг. 8). Перехід від бічних сторін смужки 1 до хвостової частини 3 виконаний плавним у формі радіуса (не позначений). Призначення утримувача в прикладі 2 аналогічно прикладу 1. Приклад 3. Утримувач з двома смужками на основі прямокутної форми і прорізами замка на основі з боку хвостової частини смужок (фіг. 3). Утримувач виконаний з двома смужками 1 на загальній основі 6 прямокутної форми. Вершини 2 смужок 1 виконані ромбоподібної форми аналогічно прикладам 1 і 2. Прорізи 4 замки 3 UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 виконані у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені) і розташовані на основі 6 співвісно з відповідними смужками 1. Перехід від бічних сторін смужок 1 до основи 6 виконаний плавним у формі радіуса (не позначений). Утримувач за прикладом 3 призначений для швидкого скріплення листів паперу і інших матеріалів з односторонньою або двосторонньою обкладинкою або у вигляді блоків листів (томів) без обкладинки з парною кількістю отворів перфорації на листах. Приклад 4. Утримувач з двома смужками на основі овальної форми і прорізами замка на основі з боку хвостової частини смужок (фіг. 4). Утримувач виконаний аналогічно прикладу 3, за винятком основи 6, виконаної у формі овалу, і прорізів 4 замка, виконаних у формі цифри "7". Призначення утримувача в прикладі 4 аналогічно прикладу 3. Приклад 5. Утримувач з двома смужками, з'єднаними перемичкою між їх хвостовими частинами, і прорізами замка на хвостових частинах смужок (фіг. 5). Утримувач виконаний з двома смужками 1, аналогічними прикладу 1, хвостові частини 3 яких з'єднані перемичкою 7 трапецієподібної форми. Призначення утримувача в прикладі 5 аналогічно прикладу 3. Приклад 6. Утримувач з двома смужками на основі прямокутної форми і прорізами замка на основі з боку вершини смужок (фіг. 6). Утримувач виконаний з двома смужками 1 на основі 6 прямокутної форми з двома паралельними полицями 8. Кінці полиць 8 виділені лініями перегину 9 у вигляді біговок і містять прорізи 4 замки у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені). Утримувач утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по периметру основи 6 і паралельних полиць 8 і просіченням усередині них смужок 1 з вершинами 2 і уступами 5 по їх контуру таким чином, що хвостові частини смужок 1 розташовані на прямокутній частині основи 6 і виконані разом з нею. Утримувач за прикладом 8 призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів з парною кількістю отворів перфорації, переважно без обкладинки. Переважним є використання утримувача для періодичного скріплення документів і інформації у міру їх накопичення і для скріплення листів сформованих архівних справ. Приклад 7. Утримувач з двома смужками на основі прямокутної форми і прорізами замка на основі з боку вершини смужок, виконаних з трьома уступами по довжині (фіг. 7). Утримувач виконаний аналогічно прикладу 6, окрім смужок 1, що містять по два додаткові уступи 5, що дозволяє змінювати їх довжину при скріпленні пакетів листів різної товщини або у міру збільшення або зменшення кількості скріплюваних листів при веденні, наприклад, діловодства документів. Для підвищення зручності користування утримувачем прямокутна частина основи 6 містить прорізи 10, які дозволяють відгинати частину основи 6 для збільшення довжини смужок 1 і одночасно використовувати відігнуту частину як захват при роботі з томом скріплюваних листів або як засіб маркування, наприклад, з вказівкою номера тому або іншого ідентифікатора скріплюваних листів. Кінці полиць 8 виконані без ліній перегину. Призначення утримувача в прикладі 7 аналогічно прикладу 6. Приклад 8. Утримувач з двома смужками на основі у вигляді корінця палітурки (фіг.9). Утримувач виконаний у вигляді основи 6 прямокутної форми з округленими кутами, розділеної двома лініями перегину 9 у вигляді біговок на три частини: середню - для корінця (не позначена) і бічні 11 і 12 - для смужок 1 і прорізів 4 замків відповідно. Смужки 1 з вершинами 2 утворені просіченням бічної 12 і середньої частин основи 6 таким чином, що їх хвостові частини виконані разом з бічною 12 частиною з плавним радіусним переходом до неї, а продовження смужок 1 з вершинами 2 і уступами 5 - на середній частині основи 6. На бічній 11 частині основи 6 трибічним просіченням виконані пелюстки 13 з прорізами 4 замків у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, розташованими співвісно із смужками 1. Утримувач за прикладом 8 призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів з парною кількістю отворів перфорації, переважно без обкладинки. Переважним є використання утримувача для періодичного скріплення документів і інформації у міру їх накопичення і для скріплення листів сформованих архівних справ. Приклад 9. Утримувач з двома смужками на основі у вигляді корінця палітурки (фіг.10). Утримувач виконаний у вигляді основи 6 прямокутної форми з округленими кутами, розділеної трьома лініями перегину 9 у вигляді біговок. При цьому бічні лінії перегину 9 ділять основу 6 на три частини аналогічно прикладу 8, а середня лінія перегину 9 призначена для зміни товщини корінця при скріпленні пакетів листів різної товщини або у міру збільшення або зменшення кількості скріплюваних листів при веденні, наприклад, діловодства документів. Смужки 1 з вершинами 2 утворені просіченням зовнішніх кутів і суміжних з ними країв бічної 12 4 UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 частини основи 6. Прорізи 4 замка у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені) виконані на бічній 11 частині основи 6 співвісно з хвостовими частинами смужок 1. Призначення утримувача в прикладі 9 аналогічно прикладу 8. Приклад 10. Утримувач з двома смужками на основі у вигляді корінця палітурки (фіг. 11). Утримувач виконаний у вигляді основи 6 прямокутної форми з округленими кутами, розділеної трьома лініями перегину 9 у вигляді біговок на три частини аналогічно прикладу 8. На відміну від нього смужки 1 виконані у вигляді поперечних виступів на бічній 12 частині основи 6, які розташовані один щодо одного із змінним кроком, щоб забезпечити можливість скріплення листів з різним кроком перфорації. Прорізи 4 замка виконані на бічній 11 частині у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу співвісно із смужками 1. Вершини 2 на смужках 1 виконані ромбоподібної і трикутної форми. Утримувач за прикладом 11 призначений для швидкого скріплення листів з паперу і інших матеріалів з різним кроком перфорації, переважно без обкладинки. Приклад 11. Утримувач з шістьма смужками на основі (фіг. 12). Утримувач виконаний у вигляді основи 6 прямокутної форми з округленими кутами і майданчиком 14 на одному кінці, який містить два подовжні прорізи для закріплення в них засобу маркування, наприклад з вказівкою номера тому або іншого ідентифікатора скріплюваних листів з інформацією. Смужки 1 виконані аналогічно прикладу 10 і розташовані на основі 6 з боку майданчика 14. Прорізи 4 замки виконані на основі 6 у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу співвісно із смужками 1. На основі 6 із сторони, протилежної смужкам 1, виконано ряд отворів 15 різної форми для закріплення утримувача, наприклад в швидкозшивачі або в теці з механічним замком. Смужки 1 розташовані так, щоб забезпечити можливість скріплення листів з різним кроком перфорації. Призначення утримувача в прикладі 11 аналогічно прикладу 10. У прикладі 1 і подальших прикладах смужки 1 можуть бути виконані з вершиною 4 і уступом 5 іншої форми. Наприклад, смужки 1 можуть бути виконані з вершиною 4 трикутної або округлої форми, а уступи 5 можуть бути виконані у формі загострених виступів або вирізів по довжині смужки 1 (фіг. 8). Утримувачі у всіх розглянутих прикладах виконані просіченням листа щільного гнучкого матеріалу. Представлені на фігурах і в описі конструкції не вичерпують всіх можливих варіантів виконання пристрою, що забезпечують досягнення заявленого технічного результату. Зокрема, проріз замка може бути виконано іншої форми, наприклад у формі букви "Т" з аналогічним співвідношенням довжини її частин з розмірами смужки. Використання пристрою здійснюють таким чином. Приклад використання 1. Рознімне скріплення листів за допомогою утримувача з окремих смужок за прикладом 2 (фіг. 13). Смужки 1 по черзі вершинами 2 заводять в отвори перфорації (не позначені) на скріплюваних листах 16 паперу. Після завершення цієї операції кожну смужку 1 згинають кільцем у напрямі хвостової частини 3, вершину 2 повертають так, щоб її площина співпала з площиною радіального прорізу замка, сполученого з круглим отвором, і вводять в цей проріз. Далі смужку 1 з уступом 5 плавно переміщають з радіального прорізу в круглий отвір замка, де її повертають в протилежну сторону і переміщають в подовжньому напрямі до зіткнення поверхонь уступу 5 з упорною поверхнею за межами круглого отвору замка, фіксуючи таким чином смужку 1 з скріплюваними листами 16 паперу. Після цього скріплений утримувачами пакет листів 16 паперу готовий до використання або до зберігання, або до транспортування. Рознімання утримувачів здійснюють в зворотній послідовності після переміщення вершини 2 з уступом 5 з круглого отвору в радіальний проріз замка, що вимагає деякого зусилля і виключає самочинне розкриття замка. Утримувачі з окремих смужок дозволяють скріплювати листи з різною кількістю і формою отворів перфорації. Приклад використовування 2. Рознімне скріплення листів за допомогою утримувача з двома смужками за прикладом 3 (фіг. 14, 15). Основу 6 утримувача розміщують з однією із сторін скріплюваних листів 16 паперу і по черзі смужки 1 заводять в отвори перфорації (не позначені). Подальші дії по скріпленню листів 16 паперу виконують аналогічно попередньому прикладу. Використання утримувача з двома смужками 1 на загальній основі 6 доцільно для скріплення листів із стандартною перфорацією з двох отворів або парної їх кількості. Приклад використання 3. Приклад скріплення листів з обкладинкою з роздільних листів (фіг. 16, 17). 5 UA 109219 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Скріплення листів 16 паперу з роздільною обкладинкою з лицьового 17 і тильного 18 листів, виконаних у формі крил метелика, здійснюють за допомогою утримувача з трьома смужками 1 на загальній основі 6, виконаного у формі тіла метелика (фіг. 16). Вершини 2 смужок 1 виконані у формі ромба. Прорізи 4 замки виконані у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу (не позначені) і розташовані на згаданій основі 6 співвісно з відповідними смужками 1. На листах 17 і 18 обкладинки уздовж їх довколишніх прямолінійних кромок виконано по три отвори перфорації 19. Скріплення здійснюють в наступній послідовності (фіг. 17). Смужки 1 по черзі вершинами 2 пропускають через отвори перфорації 19 на тильному 18 листі обкладинки в напрямі із зовнішньої сторони на внутрішню, після чого смужки 1 пропускають через відповідні отвори перфорації (не позначені) на скріплюваних листах 16 паперу. Далі кожну смужку 1 згинають кільцем у бік лицьового 17 листа обкладинки і пропускають через отвори перфорації 19 в напрямі з внутрішньої сторони на зовнішню. Фіксацію смужок 1 в прорізах 4 замки на основі 6 виконують аналогічно розглянутим раніше прикладам. Приклад використання 4. Приклад скріплення листів з цільною обкладинкою (фіг. 18, 19). Обкладинка виконана цільною і складається з лицьового 17 і тильного 18 листів і корінця 20, виділеного лініями перегину 21 у вигляді біговок. Лицьовий 17 і тильний 18 листи виконано у формі крил метелика, а виступаючі частини корінця 20 - у формі тіла метелика. На корінці 20 між лініями перегину 21 виконано дві пари подовжніх прорізів 22 для взаємодії з утримувачами (фіг. 18). Скріплення листів 16 паперу здійснюють за допомогою утримувачів за прикладом 2 з прорізами 4 замка у формі цифри "7", утворених просіченням згаданих листів обкладинок - по два утримувачі на кожних з листів. Скріплення здійснюють в наступній послідовності (фіг. 19). З листів 17 і 18 обкладинки витягують два або більш утримувачів. Для скріплення листів 16 використовують два утримувачі, а два, що залишилися, є запасними і можуть використовуватися для скріплення інших листів або заміни тих, що вийшли з ладу. Смужки 1 вершинами 2 пропускають через прорізи 22 на корінці 20 обкладинки, після чого по черзі пропускають через відповідні отвори перфорації (не позначені) на листах 16 скріплюваного паперу. Далі кожну смужку 1 згинають кільцем у напрямі її хвостової частини 3 і виконують фіксацію уступу 5 в прорізі 4 замки. Для цього вершину 2 смужки 1 повертають так, щоб її площина співпала з площиною прорізу стійки цифри "7", і вводять в неї. Далі смужку 1 з уступом 5 плавно переміщають з прорізу стійки цифри "7" в проріз полиці цієї цифри, одночасно повертаючи смужку 1 в протилежну сторону. В прорізі полиці смужку 1 переміщують в подовжньому напрямі до зіткнення поверхонь уступу 5 з упорною поверхнею за межами згаданого прорізу, фіксуючи її положення з скріплюваними листами 16 паперу між листами 17 і 18 обкладинки. Рознімання утримувачів здійснюють в зворотній послідовності після переміщення вершини 2 з уступом 5 з прорізу полиці в проріз стійки цифри "7", що вимагає деякого зусилля і виключає самочинне розкриття замка. Виконання листів обкладинки і утримувача у формі метелика або інших впізнаваних формах дозволяє підвищити привабливість зброшурованого виробу і використовувати його, наприклад, як матеріал для дитячої творчості. Технічне рішення, що заявляється, дозволяє істотно підвищити надійність рознімного скріплення листів з перфорацією і розширити область застосування пристроїв за рахунок уніфікації елементів замків в поєднанні з великою різноманітністю типорозмірів утримувачів, простотою їх виготовлення і порівняно невисокою вартістю. 6 UA 109219 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 20 25 30 35 40 1. Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією, що виконаний у вигляді утримувача, що складається з щонайменше однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині, і замка, виконаного у вигляді щонайменше одного прорізу, при цьому згадана смужка і проріз замка утворені просіченням листа гнучкого матеріалу, а смужка виконана з можливістю закладу в перфорацію листів і їх скріплення за допомогою взаємодії уступу з прорізом замка з утворенням замкнутого кільця, який відрізняється тим, що проріз замка виконаний у вигляді двох сполучених ділянок, довжина однієї з яких відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу, а довжина другої ділянки відповідає ширині смужки перед уступом з боку її хвостової частини, при цьому довжина першої ділянки більше довжини другої ділянки. 2. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що сполучені ділянки прорізу замка виконані у формі цифри "7" або букви "L" або у формі отвору і сполученого з ним радіального прорізу, при цьому довжина прорізу уздовж полиці цифри "7" або букви "L" або діаметр згаданого отвору відповідає ширині перемички смужки перед уступом з боку її хвостової частини, а довжина прорізу уздовж стійки цифри "7" або букви "L" або сумарна величина діаметра отвору і довжини сполученого з ним радіального прорізу відповідає ширині стрілоподібної вершини смужки або уступу. 3. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді однієї смужки стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по її довжині і з хвостовою частиною і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому проріз замка виконаний на хвостовій частині. 4. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками. 5. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами у формі загальної основи і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по периметру основи і просіченням усередині основи згаданих смужок по їх контуру, при цьому прорізи замка виконані на основі співвісно з відповідними смужками. 6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що утримувач виконаний у вигляді двох або більш смужок стрілоподібної форми з щонайменше одним уступом по довжині кожної з них і з хвостовими частинами, з'єднаних за допомогою щонайменше однієї перемички між їх хвостовими частинами, і утворений просіченням листа гнучкого матеріалу по їх периметру, при цьому прорізи замка виконані на хвостовій частині кожної із смужок. 7. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з плавним переходом від її бічних сторін до хвостової частини або до основи, або до перемички. 8. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з вершиною у формі ромба або трикутної, або округлої форми. 9. Пристрій за пунктом 1, який відрізняється тим, що згадана смужка виконана з щонайменше одним додатковим уступом по її довжині. 7 UA 109219 U 8 UA 109219 U 9 UA 109219 U 10 UA 109219 U 11 UA 109219 U 12 UA 109219 U 13 UA 109219 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 14

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B42F 13/06, B42F 3/04

Мітки: перфорацією, скріплення, листів, пристрій, рознімного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-109219-pristrijj-dlya-roznimnogo-skriplennya-listiv-z-perforaciehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для рознімного скріплення листів з перфорацією</a>

Подібні патенти