Пристрій і спосіб розподілу рідкого продукту, що наноситься на поверхню

Номер патенту: 106435

Опубліковано: 26.08.2014

Автор: Баллу Патрік Жан Марі

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій (1;101;201;301) розподілу рідкого продукту (2;102;202;302), що наноситься на поверхню (4;104;204;304), наприклад сільськогосподарське поле, (1;101;201;301) містить штангу (5;105;205;305) для розпилення рідкого продукту (2;102;205;305), причому вказана штанга (5;105;205;305) містить групу труб (6;106;206;306), що слідують одна за одною, причому кожна труба (6;106;206;306) утворює подовжню секцію вказаної штанги (5;105;205;305) і має:

щонайменше один впускний отвір (7;107;207;307) для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом (3;103;203;303) рідкого продукту (2;102;202;302); і

щонайменше один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою (8;108;208;308), який відрізняється тим, що додатково містить:

датчики (9;109;209;309), підключені до відповідних труб (6;106;206;306), причому кожен вказаний датчик (9;109;209;309) виконаний з можливістю виміру фізичної величини, що дозволяє визначити різницю тисків між двома відповідними трубами, або фізичної величини, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби (6;106;206;306);

групу механізмів (11;111;211;311,311.1,311.2), виконаних з можливістю зміни тиску усередині відповідних труб (6;106;206;306), причому кожен механізм (11;111;211;311,311.1,311.2) має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним з вказаних впускних отворів (7;107;207;307); і

щонайменше один блок (12;112;212;312) управління взаємозв'язаний з датчиками (9;109;209;309), щоб обчислювати різницю тисків щонайменше двома трубами (6;106;206;306), причому вказаний блок (12;112;212;312) управління взаємозв'язаний з механізмами (11;111;211;311,311.1,311.2), щоб приводити їх в дію для зниження вказаної різниці тисків або зрівнювання вказаних тисків.

2. Пристрій (1;101;201;301) за п. 1, який відрізняється тим, що блок (12;112;212;312) управління виконаний з можливістю приведення в дію вказаних механізмів (11;111;211;311) так, щоб обмежити вказані різниці тисків величиною менше 10 %, переважно менше 5 %.

3. Пристрій (1;101;201;301) за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що вказані датчики (9;109;209;309) містять датчики тиску, переважно прикріплені до відповідних труб (6;106;206;306).

4. Пристрій (1;101;201;301) за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що вказані датчики (9;109;209;309) містять щонайменше один інклінометр.

5. Пристрій (1;101;201;301) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що вказані механізми (11;111;211;311) містять механізми, що обмежують витрату потоку рідкого продукту (2;102;202;302), наприклад голчасті регулятори, клапани-засувки, льодоскиди або пропорційні електромагнітні клапани або шлангові затиски.

6. Пристрій (1) за п. 5, який відрізняється тим, що щонайменше один механізм (11), що обмежує витрату потоку, містить два диски (11.2,11.3), співвісно розташовані поруч один з одним, причому кожен диск (11.2,11.3) має проріз (11.4,11.5), асиметричний відносно осі дисків (11.2,11.3), причому диски (11.2,11.3) встановлені з можливістю обертання навколо їх загальної осі (11.3) під дією привідного механізму (11.7), наприклад електромотора.

7. Пристрій (1;101;201;301) за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що кожна труба (6;106;206;306) підключена до датчика (9;109;209;309), і кожен впускний отвір (7;107;207;307) має гідравлічний зв'язок з механізмом (11;111;211;311).

8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що штанга (205;305) додатково містить сполучні трубопроводи (218;318), встановлені так, що дві наступні один за одним труби (206;306) сполучені відповідним сполучним трубопроводом (218,318); причому сполучні трубопроводи (218;318) утворюють щонайменше одну ділянку штанги, забезпечену групою труб (206;306), сполучених послідовно; причому штанга (205;305) містить одну або більше вказаних ділянок штанги, розташованих паралельно; причому щонайменше один механізм (211;311) розташований між сполученими послідовно трубами (206;306).

9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що додатково містить два живлячі трубопроводи (210;310), які приєднані до двох відповідних труб (206; 306), розташованих на кінцях штанги (205;305) або ділянки штанги, причому вказана штанга (205;305) або кожна ділянка штанги додатково містить два механізми (311.1,311.2) або два відсічні клапани (213), причому кожен механізм (311.1,311.2) або відсічний клапан (213) виконаний з можливістю вибірково пропускати потік рідкого продукту (202;302) у відповідному живлячому трубопроводі (210;310) або створювати задане падіння тиску.

10. Пристрій (1; 101) за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що додатково містить групу живлячих трубопроводів (10; 110), що сполучені паралельно щонайменше з одним джерелом (3;103) рідкого продукту (2;102), причому кожен сполучний трубопровід (10,110) має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним механізмом (11;111), причому вказаний механізм (11;111) переважно приєднаний до верхньої по потоку частини відповідного живлячого трубопроводу (10; 110).

11. Пристрій за будь-яким з п. 9 або п. 10, який відрізняється тим, що щонайменше два живлячі трубопроводи приєднано до одного і того ж механізму.

12. Пристрій (1;101;201;301) за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що щонайменше один з групи датчиків (9;109;209;309) і з групи механізмів (11;111;211;311) утворює мультиплексну мережу, взаємозв'язану за допомогою шини (12.1,12.2;112.1,112.2;212.1,212.2;312.1,312.2).

13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що кожен датчик і кожен механізм вбудовані в один і той же компонент, причому отримана група компонентів взаємозв'язана за допомогою одного кабелю, що утворює мультиплексну мережу і підводить електрику.

14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що вказаний механізм додатково містить засоби для відсічення доступу рідини у відповідну трубу.

15. Спосіб розподілу рідкого продукту (2;102;202;302), що наносять на поверхню (4;104;204;304), наприклад сільськогосподарське поле, за допомогою пристрою (1; 101;201;301), що містить штангу (5;105;205;305) для розпилення рідкого продукту (2;102;202;302), причому штанга (5;105;205;305) містить групу труб (6;106;206;306), що слідують одна за одною, причому кожна труба (6;106;206;306) утворює подовжню секцію вказаної штанги (5;105;205;305) і має:

щонайменше один впускний отвір (7;107;207;307), призначений для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом (3;103;203;303) рідкого продукту (2;102;202;302); і

щонайменше один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою (8;108;208;308);

який відрізняється тим, що містить наступні етапи:

вимірюють фізичну величину, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби (6;106;206;306), за допомогою групи датчиків (9;109;209;309), підключених до відповідних труб (6;106;206;306);

обчислюють різницю тисків щонайменше між двома трубами (6;106;206;306) за допомогою блока (12;112;212;312) управління, який є централізованим або окремим для кожного датчика і взаємозв'язаний з датчиками (9;109;209;309);

змінюють тиски усередині відповідних труб (6;106;206;306) за допомогою механізмів (11;111;211;311), що мають гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним впускним отвором (7;107;207;307) і приведених в дію вказаним блоком (12;112;212;312) управління залежно від вказаних різниць тисків.

16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що додатково містить наступні етапи:

перевіряють, чи не перевищує тиск в трубі (6;106;206;306) задане порогове значення, переважно рівне 0,5 бар;

у разі, якщо вказаний тиск перевищує задане порогове значення, приводять в дію механізм (11;111;211;311,311.1,311.2), відповідний вказаній трубі (6;106;206;306);

у разі, якщо вказаний тиск нижче заданого порогового значення, залишають механізм (11;111;211;311,311.1,311.2), що відповідає вказаній трубі (6;106;206;306), в його початковому стані, що переважно забезпечує максимальний пропускний переріз.

17. Спосіб за будь-яким з пп. 15-16, який відрізняється тим, що додатково містить наступні етапи: забезпечують наявність пристрою за п.3,

зв'язують вказаний пристрій з блоком регулювання тиску або витрати потоку, виконаним з можливістю регулювання загальної витрати рідкого продукту, що наносять, залежно від швидкості просування пристрою по поверхні;

обчислюють, періодично за допомогою блока управління, розбіжність між середнім значенням тиску, вимірюваного датчиками, і тиском, створюваним вказаним блоком регулювання;

приводять в дію кожен механізм так, щоб утримувати вказану розбіжність нижче заданого значення.

18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, який відрізняється тим, що кожен механізм (311,311.1,311.2) приводять в дію із швидкістю відкривання, що перевищує швидкість закривання.

19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізняється тим, що додатково містить наступний етап:

- якщо фізична величина, виміряна датчиком, показує, що тиск в цільовій трубі, який відрізняється аномально і одночасно від тисків в двох сусідніх трубах, генерують за допомогою блока управління сигналу, що ідентифікує цільову трубу, щоб інформувати оператора про можливе засмічення в цільовій трубі або поблизу неї, наприклад у фільтрі і форсунці.

Текст

Реферат: Пристрій (1) містить розпилювальну штангу (5), яка містить групу слідуючих одна за одною труб (6) щонайменше з одним впускним отвором, сполученим з джерелом (3) рідкого продукту (2), і з випускними отворами, які сполучаються з форсунками (8). Цей пристрій (1) додатково містить групу датчиків (9) для виміру фізичної величини, що дозволяє вичислити різницю тисків між трубами або тиск усередині відповідної труби (6); групу механізмів (11), виконаних з можливістю зміни тисків у відповідних трубах (6); і щонайменше один блок (12) управління, який обчислює різницю тисків між трубами (6) і приводить в дію механізми (11) для зниження вказаних різниць тисків або зрівнювання вказаних тисків. Таким чином, пристрій (1) обмежує різниці тисків і, отже, різниці витрат потоку рідкого продукту між форсунками (8), зокрема, між кінцями довгих розпилювальних штанг, які рухаються по місцевості зі значним перепадом висот. UA 106435 C2 (12) UA 106435 C2 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Область техніки Цей винахід відноситься до пристрою і способу розподілу рідкого продукту, що наноситься на поверхню, наприклад, сільськогосподарське поле. Цей винахід застосовується в області сільського господарства для розпилення на полі засобів захисту рослин, наприклад, рідких добрив або гербіцидів типу біоцидів, інсектицидів, фунгіцидів і інших подібних типів. Рівень техніки Відомий з рівня техніки пристрій розподілу включає типову штангу, яка містить групу труб, що слідують одна за одною, причому кожна з труб утворює подовжню секцію вказаної штанги і має живлячий впускний і випускний отвори, сполучені з форсунками, виконаними з можливістю розпилення рідкого продукту на цільовий об'єкт, в загальному випадку - грунт або рослини, розташовані на відстані приблизно 70 см. Рідкий продукт подається в штангу за допомогою насоса, який закачує рідкий продукт з джерела і збирає його в групу живлячих трубопроводів, сполучених з відповідними впускними отворами вказаних труб. Вказаний насос зазвичай приєднаний до байпасного клапана так, щоб доводити тиск рідкого продукту вище по потоку від живлячих трубопроводів до величини, пропорційної квадрату швидкості просування штанги по сільськогосподарському полю, що забезпечує постійність загальної витрати рідкого продукту, що наноситься на одиницю оброблюваної поверхні. Типова штанга може досягати в довжину 24 м або навіть 48 м На плоскому сільськогосподарському полі вказана штанга розташовується горизонтально, і усі форсунки розташовані на одній висоті відносно землі. В той же час, багато сільськогосподарських полів мають неплоску топографію, з такими елементами рельєфу, як укоси або схили, гребені височин, тальвега і інші. Тому відома з рівня техніки штанга зазвичай містить засоби для налаштування висоти труб відповідно до топографії сільськогосподарського поля, так що випускні отвори і відповідні ним форсунки розташовані на різній висоті один відносно одного. Проте різницю висот між вказаними форсунками створює різниця тисків, яка залежить від щільності рідини і висоти стовпа рідини, що розділяє форсунки. Оскільки витрата потоку рідини через форсунку пропорційна квадратному кореневі з тиску, то витрата потоку рідкого продукту різна для кожної форсунки, внаслідок чого рідкий продукт не наноситься рівномірно на кожну одиницю поверхні. Розглянемо для прикладу типову прямолінійну 36-метрову штангу, яка переміщається по схилу крутизною 11 % для нанесення рідкого добрива щільністю 1,32 при середньому тиску 1,5 бар. Форсунка, розташована на нижньому кінці штанги, витрачає на 18 % більше рідкого добрива, ніж форсунка, розташована на верхньому кінці, оскільки різниця висот в 3,9 м викликає різницю між гідростатичними тисками у вказаних форсунках, які складають 1,76 бар і 1,24 бар відповідно. Така різниця витрат потоку призводить до загальної нерівномірності (18 % у вказаному прикладі) обробки сільськогосподарського поля між двома послідовними суміжними проходами, таким чином різниця росту між сусідніми рослинами менше 1 м При цьому, певні стандарти вимагають, щоб максимальна різниця між об'ємами рідкого продукту, що наноситься на дві одиниці поверхні у рамках однієї операції розпилення, складала 10 %. Фермери часто вимагають, щоб вказана різниця не перевищувала 5 %. Суть винаходу Одне із завдань цього винаходу полягає в усуненні усіх або деяких вищезгаданих недоліків. Для вирішення поставленого завдання пропонується пристрій розподілу рідкого продукту, що наноситься на поверхню, наприклад, сільськогосподарське поле, причому вказаний пристрій включає штангу для розпилення рідкого продукту, причому вказана штанга містить групу труб, що слідують одна за одною, причому кожна труба утворює подовжню секцію вказаної штанги і має: - щонайменше один впускний отвір, призначений для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом рідкого продукту; - щонайменше один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою. Вказаний пристрій відрізняється тим, що додатково містить: - датчики, підключені до відповідних труб, причому кожен вказаний датчик виконаний з можливістю виміру фізичної величини, що дозволяє визначити різницю тисків між двома відповідними трубами або фізичної величини, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби; - групу механізмів, виконаних з можливістю зміни тиску усередині відповідних труб, причому кожен механізм має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним вказаним впускним отвором; 1 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - щонайменше один блок управління, взаємозв'язаний з датчиками, щоб обчислювати різницю тисків щонайменше двома трубами, причому блок управління взаємозв'язаний з вказаними механізмами, щоб приводити їх в дію для зниження вказаних різниць тисків або для зрівнювання вказаних тисків. Іншими словами, в пристрої, виконаному відповідно до цього винаходу, вказані механізми створюють падіння тиску, що компенсують ті різниці тисків між форсунками, які обчислює блок управління, отримуючи результати вимірів, виконаних датчиками, підключеними до відповідних труб. Виміряні фізичні величини дозволяють блоку управління визначити різницю тисків між двома відповідними трубами; такою фізичною величиною може бути, наприклад, кут між штангою або її кронштейном і горизонтом. У альтернативному варіанті винаходу, виміряні фізичні величини дозволяють блоку управління визначити тиск у відповідних трубах; такою фізичною величиною може бути, наприклад, гідростатичний тиск у вказаній трубі. Таким чином, пристрій, згідно з винаходом, дозволяє обмежити вказані різниці тисків і, отже, різниці витрат потоку рідкого продукту між форсунками штанги і, отже, різниці об'ємів рідкого продукту, що наноситься вказаними форсунками на одиниці поверхні одного і того ж сільськогосподарського поля. У одному з варіантів винаходу, блок управління виконаний з можливістю приведення в дію вказаних механізмів, щоб обмежити вказані різниці тисків величиною менше 10 %, переважно менше 5 %. Таким чином, оскільки вихідна витрата потоку з форсунки пропорційна квадратному кореневі з тиску рідкого продукту, вказаний блок управління обмежує різницю витрат потоку величиною менше 5 %, переважно - менше 2,5 %. У одному з варіантів винаходу, датчики містять датчики тиску, переважно прикріплені до відповідних труб. Таким чином, вказані датчики тиску забезпечують прямий вимір тиску усередині відповідних труб, що скорочує кількість обчислень, що виконуються блоком управління. Таким чином, блок управління містить дані про різницю тисків між форсунками. Прикріплення вказаних датчиків тиску до відповідних труб дозволяє модернізувати відомі пристрої і штанги. У одному з варіантів винаходу, вказані датчики містять щонайменше один інклінометр. Таким чином, різниця висот може бути вичислена по фізичних величинах, виміряних одним інклінометром або групою інклінометрів, на основі чого блок управління може вичислити різницю тисків між форсунками. У одному з варіантів винаходу, вказані механізми містять засоби обмеження витрати потоку рідкого продукту, наприклад, голчасті регулятори, клапани-засувки, льодоскиди або пропорційні електромагнітні клапани, або шлангові затискачі. Таким чином, вказані механізми, що обмежують витрату потоку, можуть створювати падіння тисків, компенсуючі вказані різниці висот, шляхом збільшення гідростатичних тисків в розташованих на найбільшій висоті форсунках, що зрівнює витрати потоку між вказаними форсунками. У одному з варіантів винаходу, щонайменше один механізм, що обмежує витрату потоку, містить два диски, співісні розташовані поруч один з одним, причому кожен диск має проріз, асиметричний відносно осі дисків, причому вказані диски встановлені з можливістю обертання навколо їх загальної осі під дією приводного механізму, наприклад, електромотора. Таким чином, механізм, що обмежує витрату потоку, дозволяє точно і швидко регулювати витрату потоку рідкого продукту. У одному з варіантів винаходу, кожна труба підключена до датчика, і кожен впускний отвір має гідравлічний зв'язок з механізмом. Таким чином, вказаний блок управління містить результати вимірів для кожної труби, завдяки чому компенсація вказаних різниць тисків є особливо точною. У одному з варіантів винаходу, штанга додатково містить сполучні трубопроводи, встановлені так, що дві слідуючі одна за одною труби сполучені відповідним сполучним трубопроводом, причому сполучні трубопроводи утворюють щонайменше одну ділянку штанги, забезпечену групою труб, сполучених послідовно; причому штанга містить один або більше вказаних ділянок штанги, розташованих паралельно; причому щонайменше один механізм розташований між сполученими послідовно трубами. Таким чином, така штанга має відносно компактну і легку структуру, оскільки для неї потрібно менше трубопроводів. Вказані форсунки можуть бути приведені в дію переважно окремо або групою, за допомогою електричних або пневматичних сигналів. У одному з варіантів винаходу, пристрій додатково містить два живлячі трубопроводи, які приєднані до двох відповідних труб, розташованих на кінцях штанги або ділянки штанги, 2 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 причому вказана штанга або кожна ділянка штанги додатково містить два механізми або два відсічні клапани, причому кожен механізм або відсічний клапан виконаний з можливістю вибірково пропускати потік рідкого продукту у відповідному живлячому трубопроводі або створювати задане падіння тиску. Таким чином, є можливість подачі рідкого продукту в штангу або кожну ділянку штанги з відносно високою витратою потоку через її верхній або нижній кінець, що полегшує зрівнювання тисків усередині кожної труби і, отже, зрівнювання витрат потоку, розпиляних через форсунки. У одному з варіантів винаходу, пристрій додатково містить групу живлячих трубопроводів, виконаних з можливістю з'єднання паралельно щонайменше з одним джерелом рідкого продукту, причому кожен живлячий трубопровід має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним механізмом, причому вказаний механізм переважно приєднаний до верхньої по потоку частини відповідного живлячого трубопроводу. Таким чином, б лок управління може приводити в дію механізм кожного трубопроводу, завдяки чому компенсація вказаних різниць тисків є особливо точною. У одному з варіантів винаходу, щонайменше два живлячі трубопроводи приєднано до одного і тому ж механізму. Завдяки цьому потрібно менше таких механізмів. У одному з варіантів винаходу, вказаний пристрій додатково містить щонайменше один силовий привід, підключений до вказаної штанги і виконаний з можливістю змінювати кут нахилу штанги, щоб копіювати топографію вказаної поверхні і, зокрема, її схили. Таким чином, штанга такого пристрою може цілком бути нахилена для копіювання, наприклад, схилу. Вказаний силовий привід, наприклад, силовий циліндр, може управлятися гідравлічною або пневматичною силою. У одному з варіантів винаходу, вказаний пристрій додатково містить: - центральну раму; - групу рухливих кронштейнів, кожен з яких підтримує щонайменше одну трубу; - сполучні елементи між центральною рамою і рухливими кронштейнами, причому кожен сполучний елемент дозволяє відносний поворот рухливого кронштейна відносно центральної рами. Таким чином, штанга вказаного пристрою утворена групою кронштейнів, виконаних з можливістю незалежного повороту, щоб копіювати топографію, наприклад, тальвега або гребеня піднесеності. У такому разі, форсунки двох сусідніх труб можуть мати істотну різницю висот, тоді як вказаний пристрій, відповідно до винаходу, компенсує створювані різниці тисків. У одному з варіантів винаходу, пристрій додатково містить живлячий контур, розташований вище по потоку відносно живлячих трубопроводів, причому вказаний живлячий контур виконаний з можливістю витрачати рідкий продукт пропорційно швидкості просування штанги по поверхні. Таким чином, загальний об'єм рідкого продукту, що наноситься на одиницю площі, залишається постійним, якщо штанга сповільнюється або прискорюється. У одному з варіантів винаходу, щонайменше один з групи датчиків і з групи механізмів утворює мультиплексну мережу, взаємозв'язану за допомогою шини. Таким чином, сигнали або дані швидко передаються між блоком управління, з одного боку, і датчиками і механізмами, з іншого боку, по спрощеному кабелю, що складається з невеликого числа струмопровідних жил. У одному з варіантів винаходу, кожен датчик і кожен механізм вбудовані в один і той же компонент, причому отримана група компонентів взаємозв'язана за допомогою одного кабелю, що утворює мультиплексну мережу і підводить електрику. У одному з варіантів винаходу, вказаний механізм додатково включає засоби для відсічення вступу рідини у відповідну трубу. Крім того, цей винахід відноситься до способу розподілу рідкого продукту, що наноситься на поверхню, наприклад сільськогосподарське поле за допомогою вказаного пристрою, що містить штангу для розпилення рідкого продукту, причому штанга містить групу труб, що слідують одна за одною, причому кожна труба утворює подовжню секцію вказаної штанги і має: - щонайменше один впускний отвір, призначений для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом рідкого продукту; - щонайменше, один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою що відрізняється тим, що містить наступні етапи: - вимірюють фізичну величину, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби, за допомогою групи датчиків, підключених до відповідних труб, 3 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - обчислюють різницю тисків щонайменше між двома трубами за допомогою блоку управління, який є централізованим або окремим для кожного датчика і взаємозв'язаний з датчиками; - змінюють тиски усередині відповідних труб за допомогою механізмів, що мають гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним впускним отвором і приведених в дію вказаним блоком управління залежно від вказаних різниць тисків. Таким чином, заявлений спосіб дозволяє обмежити різницю тисків рідкого продукту між форсунками штанги і, отже, обмежити різницю об'ємів рідкого продукту, що наноситься вказаними форсунками на одиницю поверхні одного і того ж сільськогосподарського поля. У одному з варіантів винаходу, спосіб додатково містить наступні етапи: - перевіряють, чи не перевищує тиск в трубі задане порогове значення, переважно рівне 0,5 бар; - якщо вказаний тиск перевищує задане порогове значення, нормально приводять в дію механізм, що відповідає вказаній трубі; - якщо вказаний тиск нижче заданого порогового значення, залишають механізм, що відповідає вказаній трубі, в його початковому стані, що переважно забезпечує максимальний пропускний переріз. Таким чином, у тому випадку, якщо кожна форсунка оснащена протикраплинною системою з мембраною, встановленою на пружину, обчислення різниці тисків між трубами враховує залишковий проти тиск, що створюються вказаними протикраплинними системами. У одному з варіантів винаходу, спосіб додатково містить наступні етапи: - забезпечують наявність пристрою, оснащеного датчиками тиску і описаного вище; - зв'язують вказаний пристрій з блоком регулювання тиску або витрати потоку, виконаним з можливістю регулювання загальної витрати рідкого продукту, що наноситься, залежно від швидкості просування пристрою по поверхні; - обчислюють, періодично за допомогою блоку управління, розбіжність між середнім значенням тиску, вимірюваним датчиками, і тиском, створюваним вказаним блоком регулювання; - приводять в дію кожен механізм так, щоб утримувати вказану розбіжність нижче заданого значення. Такі заходи дозволяють запобігти збільшенню тиску у вказаному пристрої внаслідок погрішності або "втечі" блоку управління, оскільки регулювання здійснюється в першу чергу за допомогою зниження тиску, з наступним збільшенням тиску лише у разі потреби. У одному з варіантів винаходу, кожен механізм приводять в дію із швидкістю відкривання, що перевищує швидкість закривання. Це дозволяє запобігти збільшенню тиску у вказаному пристрої в результаті погрішності або "втечі" блоку управління, оскільки регулювання падіння тиску за допомогою кожного механізму здійснюється в першу чергу за допомогою зниження тиску, з наступним збільшенням тиску лише у разі потреби. У одному з варіантів винаходу, спосіб додатково містить наступний етап: якщо фізична величина, виміряна датчиком, показує, що тиск в цільовій трубі різниться аномально і одночасно від тисків в двох сусідніх трубах, генерують за допомогою блоку управління сигнал, що ідентифікує цільову трубу, щоб інформувати оператора про можливе засмічення в цільовій трубі або поблизу неї, наприклад, у фільтрі і форсунці. В якості прикладу аномальній різниці, тиски одночасно в обох сусідніх трубах можуть бути вище або нижче, ніж в цільовій трубі. Таким чином, оператор здійснює позапланове технічне обслуговування швидше і точніше. Вказана різниця тисків може бути встановлена на значній величині. Існує можливість виникнення двох типів засмічень: якщо засмічений фільтр, встановлений на трубі, то тиск усередині цільової труби аномальний менше тиску в сусідніх трубах. І навпаки, якщо засмічені форсунки, то тиск усередині цільової труби аномально вище за тиск в сусідніх трубах. У обох випадках сигнал, що ідентифікує цільову трубу, інформує оператора про засмічення. Вказаний спосіб застосовний як для штанги з послідовними трубами, так і для штанги з паралельними трубами. Короткий опис креслень Ознаки і переваги даного винаходу розкриті в нижченаведеному описі, який наданий виключно в якості прикладу, що не обмежує об'єм охорони винаходу, і наданий з посиланням на креслення, що додаються. На фіг.1 схемний і без дотримання масштабу показаний перший варіант винаходу. На фіг.2 схемний і без дотримання масштабу показаний другий варіант винаходу. 4 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На фіг.3 в поперечному розрізі показана частина механізму, що обмежує витрату потоку, для оснащення пристрою з фіг.1 або 2. На фіг.4 схемний і без дотримання масштабу показаний третій варіант винаходу. На фіг.5 схемний і без дотримання масштабу показаний четвертий варіант винаходу. Детальний опис переважних варіантів винаходу На фіг.1 показаний пристрій 1 для розподілу рідкого продукту 2, який міститься у баку 3 і який наносять на поверхню 4, наприклад, сільськогосподарське поле. Пристрій 1 містить штангу 5 для розпилення рідкого продукту 2. Штанга 5 спирається на раму 5.1 і колеса 5.2, що забезпечують можливість кочення, по поверхні 4. Колеса 5.2 переміщаються по лініях, де відсутні рослини або насіння рослин. Довжина L5 штанги складає, наприклад, 36 м. У даній заявці під терміном "рідкий продукт" розуміється продукт, що містить рідку фазу. Рідкий продукт 2 може мати різні властивості, наприклад, це може бути засіб захисту рослин, наприклад, рідке добриво або гербіцид типу біоциду, інсектициду фунгіциду і інших подібних типів. Штанга 5 містить дев'ять труб 6, які розташовані один за одним в подовжньому напрямі X5 по довжині L5 штанги 5. Згідно з варіантом винаходу з фіг.1, вказані дев'ять труб розташовано колінеарному подовжньому напряму X5. Труби 6 і їх еквіваленти спираються на раму 5.1. Оскільки розміри вказаних дев'яти труб схожі, наданий вище з посиланнями на фіг.1 опис вказаної труби 6 може бути поширено на інші вісім труб на фіг.1. Труба 6 утворює подовжню секцію штанги 5. Такі секції зазвичай мають довжину 3 м, 3.5 м або 4 м, причому ця довжина визначається по сівалках. Труба 6 має один впускний отвір 7 і вісім випускних отворів. Впускний отвір 7 є отвором, що має гідравлічний зв'язок з баком 3, який описано нижче. Вказані вісім випускних отворів є вісьмома отворами, виконаними з можливістю гідравлічного зв'язку з відповідними форсунками 8, які зазвичай розташовані в подовжньому напрямі X5 на відстані 50 см один від одного. Форсунки 8 і їх еквіваленти дозволяють розпиляти рідкий продукт на поверхню 4, яка є цільовим об'єктом. Вказаний цільовий об'єкт може бути грунтом або рослинами. Відстань H5 від форсунок 8 до поверхні 4, що вимірюють перпендикулярно подовжньому напряму X5, знаходиться в діапазоні від 40 см до 100 см, і переважно складає 70 см Згідно з варіантом винаходу з фіг.1, поверхня 4 має схил крутизною приблизно 11 %, проілюстрований на фіг.1 кутом A4, навмисно збільшеним. Пристрій 1 містить силові приводи (не показані), які сполучені з штангою 5 і виконані з можливістю зміни кута нахилу штанги 5 з тим, щоб копіювати топографію вказаної поверхні 4, і зокрема, її схили. Такі силові приводи можуть бути, наприклад, гідравлічними циліндрами. Оскільки довжина L5 штанги 5 складає приблизно 36 м, різницю H5.A4 висот між форсунками, розташованими на протилежних кінцях штанги 5, складає 3,6 м. Пристрій 1 також містить дев'ять датчиків тиску, підключених до відповідних труб. Як показано на фіг.1, до вказаної труби 6 підключений датчик 9 тисків. Оскільки вказані дев'ять датчиків тиску схожі, наданий нижче з посиланнями на фіг.1 опис датчика тиску 9 може бути поширено на інші вісім датчиків тиску на фіг.1. Датчик 9 тисками є датчик, виконаний з можливістю виміру фізичної величини, що дозволяє визначити тиск в трубі 6, до якої підключений вказаний датчик. Згідно з варіантом винаходу з фіг.1, кожен датчик 9 тиску або його еквівалент є маностат або прессостат. Кожен датчик 9 тиску або його еквівалент прикріплений до відповідної труби 6. Пристрій 1 додатково містить живлячі трубопроводи 10, до нижньої по потоку частини чкої приєднані впускні отвори 7 труб 6 або їх еквіваленти. Живлячі трубопроводи 10 виконують функцію подачі рідкого продукту в труби 6. У верхній по потоку частині кожного живлячого трубопроводу 10 приєднаний відсічний клапан 13, який пропускає або блокує потік рідкого продукту у відповідному живлячому трубопроводі 10. Згідно з варіантом винаходу з фіг.1, кожен відсічний клапан 13 є електромагнітним клапаном або іншим клапаном з сервоприводом. Нижче по потоку відносно бака 3 встановлений насос 14 так, щоб створювати тиск в рідкому продукті 2 і тим самим приводити його в рух для забезпечення потоку рідкого продукту 2 до форсунок 8. Живлячі трубопроводи 10 виконані з можливістю паралельного з'єднання з баком 3 за допомогою насоса 14 і відповідного відсічного клапана 13. У даній заявці дієслова "приєднувати", "сполучати", "живити" і їх похідні відносяться до гідравлічного зв'язку, а саме до потоку рідини між двома відаленими елементами. Крім того, терміни "вище по потоку" і "нижче по потоку" відносяться до напряму течії рідкого продукту в 5 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 заявленому винаході, а саме до напряму від джерела рідкого продукту до випускних отворів форсунок. Крім того, пристрій 1 містить механізми 11, що обмежують витрату потоку рідкого продукту 2. Механізми 11 виконані з можливістю створення різних падінь тиску з метою зміни і зрівнювання тисків усередині відповідних труб 6. Вказані механізми, що обмежують витрату потоку, можуть містити голчасті регулятори, клапани-засувки, льодоскиди або пропорційні електромагнітні клапани, або шлангові затиски. Конструкція конкретного варіанту виконання механізму 11 описана нижче з посиланням на фіг.3. Кожен механізм 11 приєднаний до впускного отвору 7 труб 6 за допомогою живлячого трубопроводу 10, нижче по потоку, і із загальним трубопроводом 16 за допомогою відсічного клапана 13, вище по потоку. Кожен механізм 11 приєднаний до верхньої по потоку частини відповідного живлячого трубопроводу 6, зокрема, у варіанті з фіг.1 - до верхнього кінця вказаного живлячого трубопроводу. Кожен механізм 11 має гідравлічний зв'язок з впускним отвором 7 за допомогою живлячого трубопроводу 10. Іншими словами, кожен живлячий трубопровід 10 має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним механізмом 11. У варіанті винаходу з фіг.1, кожна труба 6 підключена до датчика 9 тисків, і кожен впускний отвір 7 має гідравлічний зв'язок з механізмом 11. У одному з варіантів винаходу, механізм 11 сам виконує функцію відсічення живлення труби 6, замість відсічного клапана 13, утворюючи єдиний компонент. У такому варіанті винаходу, кожен механізм 11 приєднаний безпосередньо вище по потоку від загального трубопроводу 16. Пристрій 1 додатково містить блок 12 управлінь, який взаємозв'язаний з датчиками 9, щоб обчислювати різниці тисків щонайменше двома трубами 6. Блок 12 управлінь також взаємозв'язаний з механізмами 11, щоб приводити їх в дію залежно від вказаних різниць тисків, що обчислюються блоком 12 управлінь. Блок 12 управлінь може бути встановлений на штангу 5 або розміщений на відстані від штанги 5, наприклад, може бути встановлений на агрегат (не показаний), який несе раму штанги 5. Вказаний блок 12 управлінь виконаний з можливістю приводити в дію механізми 11 з тим, щоб обмежити вказані різниці тисків величиною менше 10 %, а переважно - менше 5 %. У даній заявці дієслово "взаємозвязувати" і його похідні відносяться до передачі електричних, магнітних і електромагнітних сигналів. Передача сигналів може робитися по дротах або без них, за допомогою прямого або непрямого з'єднання, тобто без посередників або за допомогою одного або декількох компонентів. На фіг.1 передача сигналів між датчиками 9 або їх еквівалентами і блоком 12 управлінь позначена пунктирними лініями 12.1, а передача сигналів між блоком 12 управлінь і механізмами 11 - пунктирними лініями 12.2. У варіанті винаходу з фіг.1, група датчиків 9 тисків утворює мультиплексну мережу, взаємозвязанну за допомогою шини. Група механізмів 11 також утворює мультиплексну мережу, взаємозв'язану за допомогою шини. Таким чином, передача сигналів по лініях 12.1 або 12.2 робиться із застосуванням шини. Вказана шина дозволяє зменшити кількість дротів в загальному випадку до чотирьох, що утворюють легку, економічну, просту в установці і обслуговуванні мережу. Байпасний клапан 15, як відомо застосовується для регулювання витрати потоку пропорційно швидкості просування, приєднаний нижче по потоку від насоса 14. Вказаний байпасний клапан 15 сполучений, з одного боку, з відсічним клапаном 13 і механізмами 11 за допомогою загального трубопроводу 16, і, з іншого боку, з баком 3 або безпосередньо вище по потоку з насосом 14, і служить для перенаправлення частини рідкого продукту 2 назад за допомогою поворотного трубопроводу. Вказаний байпасний клапан 15 виконаний з можливістю регулювання витрати потоку рідкого продукту 2 пропорційно швидкості просування штанги 5 по поверхні 4. Таким чином, увесь живлячий контур, розташований нижче по потоку відносно вказаного трубопроводу 16, витрачає рідкий продукт 2 пропорційно швидкості просування штанги 5 по поверхні 4. Заявлений спосіб розподілу рідкого продукту 2, що наноситься на поверхню 4, додатково містить наступний етап: вимірюють фізичну величину, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби 6 за допомогою декількох датчиків 9 тисків, підключених до відповідної труби 6. У разі датчика 9 тисків, вказана фізична величина - цей безпосередньо тиск усередині відповідної труби 6. Потім, відповідно до заявленого способу, обчислюють різницю тисків між двома трубами 6 за допомогою блоку 12 управлінь, який взаємозв'язаний з датчиками 9 тисків. У варіанті 6 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 винаходу з фіг.1, вказана різниця висот H5.A4 викликає різницю тисків, що перевищує 0,5 бар, між трубами, розташованими на верхньому і нижньому бічних кінцях штанги 5. Після цього, відповідно до заявленого способу, блок 12 управлінь приводить в дію механізми 11, щоб змінити тиски усередині відповідних труб 6 відповідно до раніше вичислених різниць тисків так, щоб привести вказані тиски близько до середнього значення вказаних тисків (виключаючи тиски, величина яких нижча заданого порогового значення). Тиски вимірюються періодично, щоб поступово мінімізувати будь-які різниці тисків, викликані зміною нахилу штанги 5, що рухається по вказаній поверхні. Середній тиск, що створюється насосом 14, регулюється в загальному трубопроводі 16 за допомогою байпасного клапана 15 так, щоб забезпечити витрату потоку, пропорційну швидкості просування, наприклад, 120 літрів рідкого продукту 2 в годину. Витрата потоку через усю штангу 5 механізмів 11 розділяють між форсунками 8 рівномірним чином, незалежно від кута A4, який утворює схил поверхні 4. Таким чином, кожна форсунка 8 або її еквівалент забезпечує однакову витрату рідкого продукту 2 на одиницю поверхні 4, наприклад, 120 літр/годину, незалежно від змін топографії вказаної поверхні 4. Крім того, відповідно до способу, запропонованого в цьому винаході, за допомогою блоку 12 управлінь можуть виконувати наступні етапи: - перевіряють, чи не перевищує вказана різниця тисків задане порогове значення (наприклад, 0,5 бар), яке відповідає максимальній величині залишкового протитиску, що створюється протикраплинною системою, якою оснащені форсунки; - якщо вказана різниця тисків перевищує задане порогове значення, приводять в дію механізми 11; - якщо вказана різниця тисків нижче заданого порогового значення, залишають механізми 11 в їх початковому стані або, в альтернативному варіанті винаходу, механізми 11 можуть бути максимально відкриті, щоб усунути будь-яке обмеження, що готує їх до наступних етапів. Слід зазначити, що певні компоненти пристрою 1, зокрема, датчики 9 і механізми 11, можуть бути прикріплені до відомої штанги, щоб модернізувати її. За допомогою простого електропідключення увесь пристрій цілком може бути встановлений на штангу, щоб модернізувати її, незалежно від будь-яких наявних приводів, електричних або електронних регулюючих систем. На фіг.2 показаний пристрій 101, виконаний відповідно до другого варіанту винаходу. Оскільки вказаний пристрій 101 аналогічно пристрою 1, опис вказаного пристрою 1, приведено вище з посиланнями на фіг.1, може бути поширено і на пристрій 101, за винятком відмінностей, описаних нижче. Кожен елемент вказаного пристрою 101, аналогічний по конструкції або виконуваній функції компоненту пристрою 1, позначений відповідним номером позиції, збільшеним на 100. Таким чином, на фіг.2 показані: рідкий продукт 102, бак 103, поверхня 104, штанга 105 з колесами 105.2, труби 106, впускні отвори 107, форсунки 108, живлячі трубопроводи 110, механізми 111, блок 112 управління, відсічні клапани 113, насос 114, байпасний клапан 115, загальний трубопровід 116 і поворотний трубопровід 117. Пристрій 101 відрізняється від пристрою 1 тим, що рама штанги 105 має змінну геометрію, а саме вона містить центральну раму 105.4 і два рухливі кронштейни 105.3 і 105.5, а також сполучні засоби 118.1 і 118.2 між центральною рамою і рухливими кронштейнами 105.3 і 105.5. Кожен сполучний засіб 118.1 і 118.2, що є, наприклад, гідравлічним циліндром, забезпечує можливість відносного повороту між центральною рамою 105.4 і кожним рухливим кронштейном 105.3 і 105.5. У варіанті винаходу з фіг.2, центральна рама несе одну секцію, і кожен рухливий кронштейн 105.3 і 105.5 підтримує чотири труби 6 і еквівалентні засоби. Таким чином, штанга 105 може копіювати складнішу топографію вказаної поверхні 104, що дозволяє підтримувати по суті постійну відстань до цільового об'єкту, що покращує рівномірність нанесення рідкого продукту 102, а у разі вітру, запобігає попаданню найдрібніших крапель на інші сільськогосподарські культури. Як показано на фіг.2, поверхня 104 є тальвег, центральна частина якого по суті горизонтальна і бічні частини якого утворюють відповідно схили A014.1 і A104.2 з крутизною приблизно 11 % і 5 %. Крім того, пристрій 101 відрізняється від пристрою 1 тим, що блок 112 управління встановлений на штанзі 5. Вказаний блок 12 управлінь закріплений на центральній рамі 105.4 штанг 5. Відповідно до альтернативного варіанту винаходу, пристрій 1 також може бути виконано з блоком 12 управлінь, встановленим на центральну раму. 7 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Додатково, пристрій 101 відрізняється від пристрою 1 тим, що кожен датчик для виміру фізичної величини, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби 106, є інклінометр 109. Кожен інклінометр 109 підключений до відповідної труби 106. У цьому варіанті винаходу, кожен інклінометр 109 кута нахилу прикріплений на відповідному рухливому кронштейні 105.3 і 105.5. У даній заявці, термін "підключений" і його похідні вказують, що датчик встановлений щонайменше на одну трубу або пов'язаний щонайменше з однією трубою. Таким чином, в пристрої 1 датчик 9 тисків має гідравлічний зв'язок з трубою 6 і в цьому варіанті винаходу безпосередньо врізаний у вказану трубу 6. У пристрої 101 інклінометр 109 просто кріпиться або встановлюється на трубу 106. У альтернативному варіанті винаходу, вказаний інклінометр може бути встановлений на рухливому кронштейні, який пов'язаний з відповідною трубою 106. Кожен інклінометр 109 вимірює кут, утворений відповідним рухливим кронштейном 105.3 і 105.5 з горизонтом через наявність схилів A104.1 і A104.2. Блок 112 управління обчислює різницю висот між двома трубами 106, потім обчислює різницю тисків між вказаними трубами 106, виходячи з крутизни схилів A104.1 і A104.2, щільність рідкого продукту 102 і положення труби 106 по відношенню до іншої труби 106. Блок 112 управління може потім привести в дію механізми 111 для зміни і зрівнювання тисків усередині різних відповідних труб 106 залежно від заздалегідь вичислених різниць тисків. На фіг.3 в поперечному розрізі показаний механізм 11, обмежуюча витрата потоку, для оснащення пристрою 1 або 101. Вказаний механізм 11 містить два диски 11.1 і 11.2, співісних розташованих поруч один з одним і таких, що мають загальну вісь 11.3. Кожен диск 11.1 або 11.2 має прорізи 11.4 або 11.5, які асиметричні відносно загальній осі 11.3. У альтернативному варіанті винаходу, кожен проріз може мати форму, відмінну від напівкруглої, наприклад, овальну, довгасту, форму витягнутого або кругового отвору зі зміщеним центром. Вказані диски 11.1 і 11.2 встановлені з можливістю обертання навколо їх загальної осі 11.3. Для забезпечення такої можливості, зовнішній периметр диска 11.2 забезпечений зубчастим вінцем, який утворює зачеплення 11.6, схематично показане у вигляді лінії з круговою віссю. Вказане зачеплення 11.6 приводиться в рух черв'ячним гвинтом 11.7, схематично показаним на фіг.3 його віссю. Вказаний черв'ячний гвинт 11.7 утворює приводний механізм для дисків 11.1 і 11.2. Коли диски 11.1 і 11.2 обертають один відносно одного, їх прорізи 11.4 і 11.5 перекриваються більшою чи меншою мірою, таким чином формуючи змінний пропускний переріз 11.8 залежно від кута повороту дисків 11.1 і 11.2. Таким чином, вказаний вузол у зборі утворює механізм 11, виконаний з можливістю зміни і зрівнювання тисків у відповідних трубах. На фіг.4 показаний пристрій 201, виконаний відповідно до другого варіанту винаходу. Оскільки вказаний пристрій 201 аналогічно пристрою 1, опис вказаного пристрою 1, приведено вище з посиланнями на фіг.1, може бути поширено і на пристрій 201 за винятком відмінностей, описаних нижче. Кожен елемент вказаного пристрою 201, аналогічний по конструкції або виконуваній функції компоненту пристрою 1, позначений відповідним номером позиції, збільшеним на 200. Таким чином, на фіг.4 показані: рідкий продукт 202, бак 203, поверхня 204 з кутом A204, штанга 205, труби 206, впускні отвори 207, форсунки 208, живлячі трубопроводи 210, механізми 211, блок 212 управління, відсічні клапани 213, насос 214, байпасний клапан 215 і поворотний трубопровід 217. Вказаний пристрій 201 відрізняється від пристрою 1 тим, що штанга 205 додатково містить сполучні трубопроводи 218, які розташовані таким чином, що дві труби 206, наступні один за одним, сполучені відповідним сполучним трубопроводом 218. Іншими словами, вказані труби 206, кожна з яких утворює подовжню секцію штанги 205, встановлені послідовно. Навпаки, труби 6 і 106, відповідно показані на фіг.1 і 2, розташовані паралельно. Кожен механізм 211 розташований між двома трубами 206, що слідують одна за одною. Для полегшення розуміння фіг.4, вказані механізми 211 показані вище сполучних трубопроводів 218. Проте, кожен механізм 211 переважно розміщений безпосередньо на центральній частині відповідного сполучного трубопроводу 218. У варіанті винаходу, показаному на фіг.4, кожен механізм 211 є обмежувачем витрати потоку. Більше того, пристрій 201 відрізняється від пристрою 1 тим, що він містить два живлячі трубопроводи 210. Вказані живлячі трубопроводи 210 відповідно приєднані до двох труб 206, розташованих на кінцях штанги 205, тобто в лівій і правій частинах фіг.4. Крім того, штанга 205 містить два відсічні клапани 213. Кожен відсічний клапан 213 виконаний з можливістю вибірково пропускати потік рідкого продукту 202 у відповідному 8 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 живлячому трубопроводі 210. Кожен відсічний клапан 213 приводиться в дію блоком 212 управління. Більше того, пристрій 201 відрізняється від пристрою 1 відсутністю загального трубопроводу нижче по потоку відносно байпасного клапана 215. У відповідності із заявленим способом, поверхня 204 може мати схил, який на фіг.4 показаний у вигляді кута A204. У варіанті винаходу, коли кронштейни штанги 205 не мають шарнірного зчленування, два кінці штанги 205 знаходяться на різній висоті. Іншими словами, штанга 205 має нижній кінець і верхній кінець. Різниця тисків виникає між нижнім кінцем і верхнім кінцем, а також в кожній трубі 206. Вказані датчики 209 тисків, підключених до відповідних труб 206, визначають тиск в кожній трубі 206. У альтернативному варіанті винаходу, інтерполювати різницю тисків усередині труб 206 можна за допомогою інклінометра. Потім вказаний блок 212 управління обчислює різниця тисків між трубами 206, після чого приводить в дію механізми 211, щоб змінити тиски усередині труб 206 залежно від заздалегідь вичислених різниць тисків. З цією метою механізми 211 утворюють мультиплексну мережу, взаємозв'язану за допомогою шин 212.1 і 212.2. При постійному куті нахилу A204 уздовж штанги 205, механізми 211 приводять в дію так, щоб кожен механізм створив падіння тиску, достатнє для зрівнювання середніх тисків вище по потоку у відповідній трубі 206 і нижче по потоку у відповідному живлячому трубопроводі 210. Приведення в дію механізмів 211 роблять на основі вимірів інклінометра або відповідного датчика тиску 209, зокрема розташованих безпосередньо вище і нижче по потоку, і обчислень блоку 212 управління, переданих за допомогою вказаних шин 212.1 і 212.2. Наприклад, якщо труби 206 є однаковими і штанга 205 є прямолінійною і нахилена під кутом A204, усі механізми 211 обмежують відповідні пропускні перерізи в дуже схожих пропорціях, щоб створити по суті однакове падіння тиску і, отже, по суті однакову барометричну різницю між трубами 206, обумовлену схожими різницями висот. Падіння тисків, що створюються послідовно кожним механізмом 211, підсумовуються від верхнього кінця штанги 205 до нижнього і урівноважують середні тиски між усіма трубами 206. Коли тиски в усіх трубах зрівняні, усі форсунки 208 або їх еквіваленти забезпечують однакову витрату рідкого продукту 202 на одиницю поверхні 204, наприклад, 120 літр/годину, незалежно від змін топографії вказаної поверхні 204. У одному з варіантів винаходу, відсічний клапан 213 (показаний фіг.4 справа), розташований на найменшій висоті, закритий або майже закритий. В той же час, розташований на найбільшій висоті відсічний клапан 213 (показаний а фіг.4 ліворуч) повністю відкритий, що полегшує приведення в дію механізмів 211. У разі, якщо оброблювана поверхня є горизонтальною, обидва вказані відсічні клапани повністю відкрито. На фіг.5 показаний пристрій 301, виконаний відповідно до четвертого варіанту винаходу. Оскільки вказаний пристрій 301 аналогічно пристрою 201, опис вказаного пристрою 201, приведене вище з посиланнями на фіг.4, може бути поширено на пристрій 301, за винятком відмінностей, описаних нижче. Кожен елемент вказаного пристрою 301, який аналогічний по конструкції або виконуваній функції елементу пристрою 201, позначений відповідним номером позиції, збільшеним на 300. Таким чином, на фіг.5. показані: рідкий продукт 302, бак 303, поверхня 304 з кутом A304, штанга 305, труби 306, впускні отвори 307, форсунки 308, живлячі трубопроводи 310, механізми 311, блок 312 управління, насос 314, байпасний клапан 315 і поворотний трубопровід 317. Вказаний пристрій 301 відрізняється від пристрою 201 тим, що штанга 305 містить обмежуючі механізми 311.1 і 311.2, розташовані на кожному кінці штанги 305 замість відсічних клапанів 213. Кожен механізм 311.1 або 311.2 приводитсяся в дію блоком 312 управління. Кожен механізм 311.1 або 311.2 є обмежувачем витрати потоку, подібним до механізмів 311. Найнижчий механізм 311.2 значною мірою обмежує пропускний переріз, щоб створити падіння тиску, що компенсує повністю кут нахилу A304 штанги 305, або ділянки штанги, якщо це застосовно. Якщо труби або секції 306 ідентичні, вказане падіння тиску щонайменше на одну одиницю перевершує суму усіх (ідентичних) падінь тисків, які створюються усіма механізмами 311, розташованими вище. Іншими словами, якщо штанга 305 містить N труб 306, і соотвественно (N-1) проміжних механізмів 311, розташованих між секціями штанги 305, то блок 312 управління приводить в дію нижній механізм 311.2 так, щоб створити падіння тиску більше або рівніше падінню тиску, створеному кожним проміжним пристроєм 311 і помноженому на N. Якщо поверхня 304 є горизонтальною, механізми 311.1 і 311.2 максимально відкриті, оскільки тиски стають по суті рівні в усіх трубах 306, і у вказані труби можна подавати рідкий 9 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 продукт з однаковою витратою потоку через кожен кінець штанги 305 або кожної ділянки штанги, якщо це застосовно. Крім того, як показано на фіг.5, швидкість відкривання кожного механізму 311 вище за швидкість його закривання, що забезпечено, наприклад, управляючими сигналами. Блок управління відкриває кожен механізм 311 швидше, ніж закриває його, так що регулювання здійснюється в першу чергу через зниження тиску, з наступним збільшенням тиску тільки у разі потреби. Такі заходи дозволяють запобігти збільшенню тиску у вказаному пристрої в результаті погрішності або "втечі" блоку 312 управління. Іншими словами, для отримання рівноваги тисків в усіх трубах 306, блок 312 управління намагається понизити тиск в кожній з труб, зменшуючи падіння тиску, що створюється соответсвующим механізмом 311, перш, ніж прагнути його підвищити. Таким чином, середній тиск в трубах прагне максимально наблизитися до тиску подачі в трубопроводах 310. Відповідно до інших варіантів винаходу, що тут не представлені і розглядаються незалежно один від одного або у складі будь-якої технічно допустимої комбінації: Усі три функції, описані вище: функції датчика тиску, обмежувача витрати потоку і плати електронного управління (тобто блоку управління, виконаного у вигляді окремого об'єкту), а також, можливо, четверта функція (відсічення секції) об'єднані в одному місці (на вході кожної труби/ланки) і переважно виконані у вигляді інтегрального елементу (для зниження витрат). Така інтеграція дозволяє істотно понизити витрати. Усі ці інтегральні елементи взаємозв'язані одним кабелем, що утворює мультиплексну шину розводки мережі і підводить електрику до цих елементів. Доцілюно розташовувати такі інтегральні багатофункціональні елементи безпосередньо на штанзі. Це забезпечує їх легку сумісність з відомими з рівня техніки штангами. Вказані датчики містять, щонайменше, один інклінометр, встановлений безпосередньо на відповідну трубу, або на центральну раму, або щонайменше на одну з секцій штанги. У разі, якщо штанга не має зчленувань і відповідно має єдиний кут нахилу відносно сільськогосподарського поля, поодинокий інклінометр дозволяє блоку управління за допомогою обчислень визначити тиск в кожній трубі. Щонайменше два живлячі трубопроводи типу живлячих трубопроводів 10 мають гідравлічне сполучення з одним і тим же механізмом 11, що знаходиться вище по потоку відносно власних відсічних клапанів живлячих трубопроводів 10, для забезпечення можливості одночасної зміни тиску усередині декількох труб. Завдяки цьому потрібно менше механізмів 11. - Число труб знаходиться в діапазоні від 3 до 30, переважно - від 5 до 25. - Число кронштейнів зі змінюваною геометрією знаходиться в діапазоні від 2 до 6 і переважно рівне 2. - Вказані датчики містять датчики, виконані з можливістю виміру висоти над землею групи відповідних труб одночасно. - Вказаний блок управління виконаний з можливістю інтерпретації і екстраполяції результатів вимірів тисків, зроблених датчиками, встановленими тільки на конкретних вибраних трубах. У такому варіанті винаходу немає необхідності забезпечувати датчиками усі труби. - Вказана штанга містить групу, наприклад два, ділянки штанги, які встановлені і живляться паралельно. Кожна ділянка штанги містить групу труб, сполучених послідовно за допомогою сполучних трубопроводів, кожен з яких сполучає дві труби. - Якщо фізична величина, виміряна датчиком, показує, що тиск в цільовій трубі відрізняється аномально і одночасно від тисків в двох сусідніх трубах, генерують за допомогою блоку управління сигнал, що ідентифікує цільову трубу, щоб інформувати оператора про можливий засмічення в цільовій трубі або поблизу неї, наприклад, у фільтрі і форсунці. - Відповідно до винаходу, пристрій пов'язаний з блоком регулювання витрати потоку пропорційно швидкості просування, який регулює тиск або витрату потоку рідкого продукту для зміни загальної витрати рідкого продукту, що наноситься, залежно від швидкості просування пристрою по поверхні. Блок управління регулярно обчислює розбіжність між середнім тиском, вимірюваним кожним датчиком, і тиском, створюваним вказаним блоком регулювання. При цьому, блок управління приводить в дію кожен механізм, щоб утримувати вказану розбіжність нижче зaданного значення. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 60 1. Пристрій (1; 101; 201; 301) розподілу рідкого продукту (2; 102; 202; 302), що наноситься на поверхню (4; 104; 204; 304), наприклад сільськогосподарське поле, (1; 101; 201; 301) містить 10 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 штангу (5; 105; 205; 305) для розпилення рідкого продукту (2; 102; 205; 305), причому вказана штанга (5; 105; 205; 305) містить групу труб (6; 106; 206; 306), що слідують одна за одною, причому кожна труба (6; 106; 206; 306) утворює подовжню секцію вказаної штанги (5; 105; 205; 305) і має: щонайменше один впускний отвір (7; 107; 207; 307) для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом (3; 103; 203; 303) рідкого продукту (2; 102; 202; 302); і щонайменше один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою (8; 108; 208; 308), який відрізняється тим, що додатково містить: датчики (9; 109; 209; 309), підключені до відповідних труб (6; 106; 206; 306), причому кожен вказаний датчик (9; 109; 209; 309) виконаний з можливістю виміру фізичної величини, що дозволяє визначити різницю тисків між двома відповідними трубами, або фізичної величини, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби (6; 106; 206; 306); групу механізмів (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), виконаних з можливістю зміни тиску усередині відповідних труб (6;106;206;306), причому кожен механізм (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2) має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним з вказаних впускних отворів (7; 107; 207; 307); і щонайменше один блок (12; 112; 212; 312) управління взаємозв'язаний з датчиками (9; 109; 209; 309), щоб обчислювати різницю тисків щонайменше двома трубами (6; 106; 206; 306), причому вказаний блок (12; 112; 212; 312) управління взаємозв'язаний з механізмами (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), щоб приводити їх в дію для зниження вказаної різниці тисків або зрівнювання вказаних тисків. 2. Пристрій (1; 101; 201; 301) за п. 1, який відрізняється тим, що блок (12; 112; 212; 312) управління виконаний з можливістю приведення в дію вказаних механізмів (11; 111; 211; 311) так, щоб обмежити вказані різниці тисків величиною менше 10 %, переважно менше 5 %. 3. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що вказані датчики (9; 109; 209; 309) містять датчики тиску, переважно прикріплені до відповідних труб (6; 106; 206; 306). 4. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що вказані датчики (9;109; 209; 309) містять щонайменше один інклінометр. 5. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що вказані механізми (11; 111; 211; 311) містять механізми, що обмежують витрату потоку рідкого продукту (2; 102; 202; 302), наприклад голчасті регулятори, клапани-засувки, льодоскиди або пропорційні електромагнітні клапани або шлангові затиски. 6. Пристрій (1) за п. 5, який відрізняється тим, що щонайменше один механізм (11), що обмежує витрату потоку, містить два диски (11.2; 11.3), співвісно розташовані поруч один з одним, причому кожен диск (11.2; 11.3) має проріз (11.4; 11.5), асиметричний відносно осі дисків (11.2; 11.3), причому диски (11.2; 11.3) встановлені з можливістю обертання навколо їх загальної осі (11.3) під дією привідного механізму (11.7), наприклад електромотора. 7. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким з пп. 1-6, який відрізняється тим, що кожна труба (6; 106; 206; 306) підключена до датчика (9; 109; 209; 309), і кожен впускний отвір (7; 107; 207; 307) має гідравлічний зв'язок з механізмом (11; 111; 211; 311). 8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що штанга (205; 305) додатково містить сполучні трубопроводи (218; 318), встановлені так, що дві наступні один за одним труби (206; 306) сполучені відповідним сполучним трубопроводом (218; 318); причому сполучні трубопроводи (218; 318) утворюють щонайменше одну ділянку штанги, забезпечену групою труб (206; 306), сполучених послідовно; причому штанга (205; 305) містить однуабо більше вказаних ділянок штанги, розташованих паралельно; причому щонайменше один механізм (211; 311) розташований між сполученими послідовно трубами (206; 306). 9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що додатково містить два живлячі трубопроводи (210; 310), які приєднані до двох відповідних труб (206; 306), розташованих на кінцях штанги (205; 305) або ділянки штанги, причому вказана штанга (205; 305) або кожна ділянка штанги додатково містить два механізми (311.1; 311.2) або два відсічні клапани (213), причому кожен механізм (311.1; 311.2) або відсічний клапан (213) виконаний з можливістю вибірково пропускати потік рідкого продукту (202; 302) у відповідному живлячому трубопроводі (210; 310) або створювати задане падіння тиску. 10. Пристрій (1; 101) за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що додатково містить групу живлячих трубопроводів (10; 110), що сполучені паралельно щонайменше з одним джерелом (3; 103) рідкого продукту (2; 102), причому кожен сполучний трубопровід (10; 110) має гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним механізмом (11; 111), причому вказаний механізм (11; 111) переважно приєднаний до верхньої по потоку частини відповідного живлячого трубопроводу (10; 110). 11 UA 106435 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 11. Пристрій за будь-яким з п. 9 або п. 10, який відрізняється тим, що щонайменше два живлячі трубопроводи приєднано до одного і того ж механізму. 12. Пристрій (1; 101; 201; 301) за будь-яким із пп. 1-11, який відрізняється тим, що щонайменше один з групи датчиків (9; 109; 209; 309) і з групи механізмів (11; 111; 211; 311) утворює мультиплексну мережу, взаємозв'язану за допомогою шини (12.1; 12.2; 112.1; 112.2; 212.1; 212.2; 312.1; 312.2). 13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що кожен датчик і кожен механізм вбудовані в один і той же компонент, причому отримана група компонентів взаємозв'язана за допомогою одного кабелю, що утворює мультиплексну мережу і підводить електрику. 14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що вказаний механізм додатково містить засоби для відсічення доступу рідини у відповідну трубу. 15. Спосіб розподілу рідкого продукту (2; 102; 202; 302), що наносять на поверхню (4; 104; 204; 304), наприклад сільськогосподарське поле, за допомогою пристрою (1; 101; 201; 301), що містить штангу (5; 105; 205; 305) для розпилення рідкого продукту (2; 102; 202; 302), причому штанга (5;105;205;305) містить групу труб (6; 106; 206; 306), що слідують одна за одною, причому кожна труба (6; 106; 206; 306) утворює подовжню секцію вказаної штанги (5; 105; 205; 305) і має: щонайменше один впускний отвір (7; 107; 207; 307), призначений для гідравлічного зв'язку щонайменше з одним джерелом (3; 103; 203; 303) рідкого продукту (2; 102; 202; 302); і щонайменше один випускний отвір, виконаний з можливістю гідравлічного зв'язку щонайменше з однією форсункою (8; 108; 208; 308); який відрізняється тим, що містить наступні етапи: вимірюють фізичну величину, що дозволяє визначити тиск усередині відповідної труби (6; 106; 206; 306), за допомогою групи датчиків (9; 109; 209; 309), підключених до відповідних труб (6; 106; 206; 306); обчислюють різницю тисків щонайменше між двома трубами (6; 106; 206; 306) за допомогою блока (12; 112; 212; 312) управління, який є централізованим або окремим для кожного датчика і взаємозв'язаний з датчиками (9; 109; 209; 309); змінюють тиски усередині відповідних труб (6; 106; 206; 306) за допомогою механізмів (11; 111; 211; 311), що мають гідравлічний зв'язок щонайменше з одним відповідним впускним отвором (7; 107; 207; 307) і приведених в дію вказаним блоком (12; 112; 212; 312) управління залежно від вказаних різниць тисків. 16. Спосіб за п. 15, який відрізняється тим, що додатково містить наступні етапи: перевіряють, чи не перевищує тиск в трубі (6; 106; 206; 306) задане порогове значення, переважно рівне 0,5 бар; у разі, якщо вказаний тиск перевищує задане порогове значення, приводять в дію механізм (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), відповідний вказаній трубі (6; 106; 206; 306); у разі, якщо вказаний тиск нижче заданого порогового значення, залишають механізм (11; 111; 211; 311; 311.1; 311.2), що відповідає вказаній трубі (6; 106; 206; 306), в його початковому стані, що переважно забезпечує максимальний пропускний переріз. 17. Спосіб за будь-яким з пп. 15-16, який відрізняється тим, що додатково містить наступні етапи: забезпечують наявність пристрою за п.3, зв'язують вказаний пристрій з блоком регулювання тиску або витрати потоку, виконаним з можливістю регулювання загальної витрати рідкого продукту, що наносять, залежно від швидкості просування пристрою по поверхні; обчислюють, періодично за допомогою блока управління, розбіжність між середнім значенням тиску, вимірюваного датчиками, і тиском, створюваним вказаним блоком регулювання; приводять в дію кожен механізм так, щоб утримувати вказану розбіжність нижче заданого значення. 18. Спосіб за будь-яким з пп. 15-17, який відрізняється тим, що кожен механізм (311; 311.1; 311.2) приводять в дію із швидкістю відкривання, що перевищує швидкість закривання. 19. Спосіб за будь-яким з пп. 15-18, який відрізняється тим, що додатково містить наступний етап: - якщо фізична величина, виміряна датчиком, показує, що тиск в цільовій трубі, який відрізняється аномально і одночасно від тисків в двох сусідніх трубах, генерують за допомогою блока управління сигналу, що ідентифікує цільову трубу, щоб інформувати оператора про можливе засмічення в цільовій трубі або поблизу неї, наприклад у фільтрі і форсунці. 12 UA 106435 C2 13 UA 106435 C2 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 14

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device and method for dispensing a liquid product that is to be sprayed onto a surface

Автори англійською

Ballu, Patrick Jean Marie

Автори російською

Баллу Патрик Жан Мари

МПК / Мітки

МПК: A01M 7/00

Мітки: наноситься, пристрій, розподілу, рідкого, спосіб, поверхню, продукту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-106435-pristrijj-i-sposib-rozpodilu-ridkogo-produktu-shho-nanositsya-na-poverkhnyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій і спосіб розподілу рідкого продукту, що наноситься на поверхню</a>

Подібні патенти