Лікарський засіб на основі дііндолілметану для лікування гіперпластичних та запальних захворювань

Номер патенту: 101903

Опубліковано: 13.05.2013

Автор: Кісєльов Всєволод Івановіч

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Лікарський засіб для лікування гіперпластичних і запальних захворювань людини, що містить як активне начало 3,3'-диіндолілметан і носій, який відрізняється тим, що являє собою розчин, що містить як носій суміш риб'ячого жиру і щонайменше одного полісорбату, при наступному вмісті компонентів в мас. %:

3,3'-диіндолілметан

1-20

риб'ячий жир

10-20

полісорбат

решта.

2. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він розфасований у флакони з темного скла.

3. Лікарський засіб за п. 1, який відрізняється тим, що він розфасований у тверді желатинові капсули, вкриті гідроксипропілметилцелюлозою або її фталатом.

4. Застосування лікарського засобу за одним із пп. 1-3 для лікування гіперпластичних і запальних захворювань людини.

5. Застосування за п. 4, де засіб вводять з розрахунку 0,5-2 мг 3,3'-диіндолілметану на кг ваги пацієнта.

6. Застосування за п. 4, де зазначене захворювання являє собою захворювання, вибране з групи: міома, аденоміоз, гіперплазія щитовидної залози, атопічний дерматит, хвороба Крона, папіломатоз гортані і хламідійні цервіцити.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі медицини та хіміко-фармацевтичної промисловості та стосується лікарського засобу для лікування гіперпластичних і запальних захворювань людини. Засіб за винаходом містить як активне начало 3,3'-дііндолілметан і носій, що містить суміш риб'ячого жиру і щонайменше одного полісорбату при визначеному вмісті компонентів. UA 101903 C2 (12) UA 101903 C2 UA 101903 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Область техніки Винахід відноситься до галузі медицини та хіміко-фармацевтичної промисловості. Рівень техніки В даний час в медичній практиці широке поширення отримали засоби на основі індольних сполук, виділених з сімейства хрестоцвітих (Cruciferous), до якого відносяться всі види качанної капусти, брюссельська, цвітна капуста та броколі, а також їхні синтетичні аналоги. Інтерес до сполук цієї групи викликаний, зокрема, їх антиканцерогенними і антиестрогенними властивостями, у зв'язку з чим вони можуть бути використані при лікуванні захворювань органів жіночої репродуктивної системи та деяких гормональних патологій, які супроводжуються гіперпластичними процесами. До числа найбільш поширених захворювань даної категорії відносяться мастопатії, міоми матки, ендометріоз, аденоміоз, дисплазії шийки матки різної етіології, а також гіперплазії щитовидної залози. У структурі онкологічної захворюваності у жінок пухлини репродуктивних органів займають перше місце, і в середньому захворюваність збільшується на 1 % на рік. У структурі смертності вони стоять на другому місці, при цьому "темп приросту" за показниками смертності залишається найвищим (28 %). За даними експертів ВООЗ в даний час кожен рік в усьому світі реєструється близько мільйона нових випадків раку молочної залози (РМЗ), одна третина з яких закінчується смертельним результатом. За оцінками ряду дослідників, в наступному десятилітті 5 млн. жінок у всьому світі буде страждати від даної злоякісної пухлини. Відомо, що тканини репродуктивних органів піддаються безперервному впливу безлічі різних чинників, стимулюючих їх до активного поділу (проліферації) та індукують запуск специфічних сигнальних каскадів. Серед них можна виділити три основних внутрішньоклітинних механізми, що призводять до активації клітинної проліферації: 1) гормональний (або естроген-залежний), 2) індукований ростовими факторами і 3) активований прозапальними цитокінами. Участь естрогенів у розвитку неопластичних процесів в гормон-залежних тканинах (епітелій молочних залоз, ендометрій і шийка матки) в даний час вважається загальновизнаною і розглядається як один з провідних етіологічних чинників їх виникнення. В даний час досить добре вивчені патогенетичні механізми розвитку гіперпластичних процесів в молочній залозі. Очевидно, що блокуючи основні канали проведення сигналів, стимулюючих проліферацію клітин молочної залози, ми можемо розраховувати на успіх у профілактиці та лікуванні виникаючих на цій основі патологічних станів. Іншими словами, фармакологічна корекція гіперпроліферативних захворювань органів репродуктивної системи повинна здійснюватися на всіх етапах і по відношенню до всіх сигнальних каскадів, що опосереджують ключові патофізіологічні функції. Багаторічні пошуки природних сполук, що блокують розвиток гіперпластичних процесів в гормон-залежних тканинах, нарешті, увінчалися успіхом. Одна з таких сполук міститься в овочах сімейства хрестоцвітих (різні види капусти) фітонутріенти індол-3-карбінол (ІЗС). Протипухлинний захист, що надається ІЗС, обумовлений широким спектром його біологічних активностей. У той же час відомо, що клінічний ефект, що надається ІЗС при тих чи інших патологіях, істотно залежить від індивідуальних особливостей метаболізму пацієнтів, що приймають даний препарат, зокрема, від здатності конвертувати даний препарат ІЗС в різні його похідні, між якими, у свою чергу, можливі синергетичні та / або антагоністичні взаємодії (Dalessandri KM, Firestone GL et al (2004) Pilot study: effect of 3-Diindolylmethane supplements on urinary hormone metabolites in postmenopausal women with a history of early-stage breast cancer. Nutrition and cancer, 50 (2), 161-167). Одним з похідних індол-3-карбінолу, що утворюється при його олігомеризації, є дііндолілметан (DIM). Ця сполука має практично всі біологічні ефекти, властиві індол-3карбінолу, в тому числі, й здатність позитивно впливати на зміни в співвідношенні метаболітів естрогену. При цьому DIM не піддається метаболічним перетворенням в організмі людини і є стабільною хімічною сполукою. Ці відмінності індол-3-карбінолу від дііндолілметану роблять використання DIMy кращим у фармацевтичних композиціях з іншими фармакологічно активними субстанціями при лікуванні гіперпластичних і проліферативних захворювань. Дііндолілметан може використовуватися при різних запальних захворюваннях (WO 2006105196, опубл. 05.10.2006). Встановлено, що дііндолілметан здатний індукувати проапоптотичну загибель клітин з порушеним метаболізмом. Зокрема, DIM активує один з ключових ферментів апоптозу, каспазу8, викликаючи загибель трансформованих клітин раку кишечника (Kim EJ, Park SY et all (2007) Activation of caspase-8 contributes to Diindolylmethane-induced apoptosis in colon cancer cells, J of Nutrition, 137, 31-36). Ми припустили, що здатність DIM активувати механізми апоптозу може 1 UA 101903 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 поширюватися і на клітини, інфіковані внутрішньоклітинними мікроорганізмами. Зокрема, Clamydia Trachomatis. Хламідійна інфекція має вельми широке поширення і, на думку багатьох авторів, є однією з основних причин жіночого безпліддя. Традиційним методом лікування хламідійних цервіцитів є терапія антибіотиками. Однак майже в 30-40 % після завершення курсу лікування не вдається домогтися повної іррадікаціі збудника, що призводить до рецидиву захворювання. Справа в тому, що життєвий цикл Clamydia Trachomatis складається з різних стадій, одна з яких "тільця включення" має стійкість до антибіотиків. Цей факт пояснює недостатню ефективність терапії антибіотиками. Дослідники намагалися створити форми з підвищеною абсорбцією дііндолілметану. Зокрема, відома фармацевтична композиція для лікування мастопатії і ендометріозу (патент США 6689387, опублікований 10.02.2004), що являє собою мікрочастинки ІЗС або 3,3'дііндолілметану в крохмальній матриці, в тому числі, у вигляді твердих лікарських форм для орального введення. Дані форми містять 30-70 % крохмалю, що, підвищуючи розчинність активної речовини, не забезпечує достатньої стабільності в процесі зберігання. Відомі формуляції DIM на основі пегілірованого вітаміну Е (патент США 6416793, опублікований 09.07.2002). Проте використання композицій на основі TPGS дозволило досягти тільки дуже невеликого (не більш ніж у 1,5-2 рази) збільшення біологічної доступності DIM, його аналогів і похідних, що не дозволяє повною мірою використовувати терапевтичний потенціал цих сполук. Крім того, технологія виготовлення препарату передбачає використання розпилювальної сушки, що є вельми енергоємним процесом і здорожує його виробництво. Найбільш близьким до даного винаходу є рішення, описане в міжнародній заявці WO2009032699 (опубліковане 12.03.2009), що стосується фармацевтичних композицій на основі антипроліферативної комбінації дііндолілметану (DIM), поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) і фолієвої кислоти. Недоліком даних композицій є недостатня стабільність, тому що при зберіганні спостерігається випадання основної речовини у вигляді дрібних кристалів. Крім того, в умовах дефіциту омега-3 жирних кислот у більшості населення, ефекти від використання виділених ПНЖК можуть проявитися як надмірні. Включення фолієвої кислоти за останніми даними небажано для дітей з запальними захворюваннями аутоімунного типу. Слід зазначити, що індольні похідні довели свою ефективність в педіатричній практиці. Зокрема, індол-3-карбінол і дііндолілметан широко використовуються при лікуванні дитячого респіраторного папіломатозу гортані (Auborn До J (2002) Therapy for recurrent respiratory papillomatosis, Antiviral therapy, 7 (1), 1-9). При використанні твердих лікарських форм виникають труднощі з дозуванням препарату. Клінічна практика потребує рідких лікарських форм, які дозволять точно дозувати препарат з розрахунку 1 мг на 1 кг ваги. Сутність винаходу Задачею винаходу є наступне: 1) розробити лікарські форми на основі дііндолілметану, ефективні при лікуванні хронічних запальних і гіперпластичних процесів, що мають максимальну біодоступність і забезпечують досягнення концентрації активної речовини в крові пацієнтів, що істотно перевищує 200 нг в мл крові; 2) розробити рідку лікарську форму дііндолілметану, зручну для дозування препарату в педіатричній практиці; Задача вирішується новою лікарською формою 3,3'- дііндолілметану. Нова форма являє собою розчин, що містить активний початок-3, З'-дііндолілметан, і носій з риб'ячого жиру і, щонайменше, один полісорбат при наступному вмісті компонентів в мас. %: 3,3'-дііндолілметан 1-20 риб'ячий жир 10-20 полісорбат інше Максимальна біодоступність і стабільність при зберіганні досягається за рахунок підібраного носія з риб'ячого жиру і полісорбату, узятих в певних кількостях. Полісорбати - це поверхневоактивні речовини (ПАР), які є емульгаторами і солюбілізаторами (розчинниками) жирів, як правило,для засобів на водній основі. Номери полісорбатів (20, 40, 60, 80) пов'язані з типом жирних кислот, з'єднаних з частиною молекул (кислот з кокосової олії - полісорбат 20, пальмової - полісорбати 40 і 60, оливкової - полісорбат 80). Згідно винаходу можуть використовуватися будь-які полісорбати або їх суміші. Переважно використання полісорбату 80 або полісорбату 20. У риб'ячому жирі поліненасичені жирні кислоти, що мають здатність до конкурентного з арахідоновою кислотою біосинтезу переважно вазодилатуючих простагландинів і лейкотрієнів, володіють меншою тромбогенною активністю / ЕПК і ДГК /, знаходяться в недостатній 2 UA 101903 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 концентрації для прояву власне терапевтичного ефекту, тому використання їх як носія призводить до підвищення біодоступності ДІМ, але не призводить до небажаних ефектів. Розчин може бути розфасований у флакони темного скла. Також розчин може бути поміщений в капсули. Традиційно лікарські форми на основі олій фасують в м'які желатинові капсули. Однак такі капсули пропускають повітря, ДІМ поступово окислюється, що може супроводжуватися зниженням концентрації основної речовини. Саме тому переважно використання твердих желатинових капсул, покритих гідроксипропілметилцелюлозою або її фталатом. Наприклад, можуть бути використані капсули Licaps, розроблені компанією Capsulgel. У ці капсули можна фасувати розчини під аргоном з подальшим запаюванням капсул за допомогою лазера. Пропонується також застосування лікарського засобу для лікування гіперпластичних і запальних захворювань людини. Прикладами захворювань, при яких корисно призначення даного засобу є: міома, аденоміоз, гіперплазія щитовидної залози, атопічний дерматит, хвороба Крона та інші запальні захворювання кишечника, папіломатоз гортані, хламідійні цервіцити. Переважно засіб вводять з розрахунку 0,5-2 мг 3, З'-дііндолілметану на кг ваги пацієнта. Проте залежно від тяжкості захворювання, віку, статі, супутніх патологій дози можуть бути збільшені або зменшені. Перелік креслень Винахід пояснюється наступними кресленнями: Фігура 1 - Динаміка зростання прищепленої пухлини MCF-7 у бестімусних (nu / nu) мишей С57В1аск/6 в контролі (-П-) і після внутрішньошлункового введення тваринам пропонованого засобу (Н), та препаратів на основі кристалічного DIM (-А-Фігура 2 - Усереднена динаміка концентрації дііндолілметану в плазмі крові експериментальних тварин при внутрішньошлунковому введенні субстанції дііндолілметану 200,0 мг / кг (в лінійних координатах). Фігура 3 - Усереднена динаміка концентрації дііндолілметану в плазмі крові експериментальних тварин при внутрішньошлунковому введенні субстанції дііндолілметану 200,0 мг / кг (в логарифмічних координатах), Фігура 4 - Усереднена динаміка концентрації дііндолілметану в плазмі крові експериментальних тварин при внутрішньошлунковому введенні капсул дііндолілметану з підвищеною біодоступністю 0,10 мг / кг (в лінійних координатах). Фігура 5 - Усереднена динаміка концентрації дііндолілметану в плазмі крові експериментальних тварин при внутрішньошлунковому введенні капсул дііндолілметану з підвищеною біодоступністю 0,10 мг / кг (в логарифмічних координатах). Фігура 6 - Продукція цитокінів лімфоцитами периферичної крові хворих на атопічний дерматит до і після лікування. Фігура 7 - Вплив лікування хворих на атопічний дерматит на рівень загального ІgЕ в сироватці. Приклади переважного втілення винаходу Винахід може бути проілюстровано такими прикладами конкретного виконання. Приклад 1. Спосіб отримання розчинної лікарської форми дііндолілметану, що має підвищену біодоступність (DIM-High Bioavailability (DIM-HB)). До полісорбату (або суміші полісорбатів) додають риб'ячий жир в кількості 10-20 % від загальної маси композиції і отриману суміш ретельно перемішують до отримання однорідної рідини. В отриманий розчин вносять субстанцію дііндолілметану 1-20 % (10-200 мг речовини на 1 г композиції) і перемішують до її повного розчинення. Отриманий розчин фасують у спеціальні капсули або флакони з темного скла. Приклад 2. Лікарські форми на основі дііндолілметану. А. Капсули, що містять 100 мг дііндолілметану. Риб'ячий жир 100 мг, полісорбат 80-400 мг. Б. Капсули, що містять 50 мг дііндолілметану. Риб'ячий жир 50 мг, полісорбат 80-400 мг. С. Капсули, що містять 20 мг дііндолілметану. Риб'ячий жир 80 мг, полісорбат 80-450 мг. Д. Флакони з темного скла, об'ємом 10 мл, що містять розчин, з концентрацією ДІМ 10 мг га 1 гр розчину, 10 % риб'ячого жиру і полісорбат 20 в суміші з полісорбатом 40-інше. Є. Флакони з темного скла, об'ємом 50 мл, що містять розчин з концентрацією ДІМ 100 мг на 1 гр розчину, 15 % риб'ячого жиру і полісорбат 80-інше. Приклад 3. Експериментальне вивчення специфічної фармакологічної активності запропонованого засобу в умовах in vivo. 3 UA 101903 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 За 1 тиждень до щеплення пухлинних клітин самкам бестімусних (nu/nu) лінійних мишей С57В1аск / 6 імплантували в підлопаткову область пігулку, що містить 0,72 мг естрадіолу, з якої гормон вивільняється протягом 60 днів. Для індукції солідних пухлин пухлинні клітини аденокарциноми молочної залози людини лінії MCF-7 збирали за допомогою 0,05 % розчину Трипсин-ЕДТА ("Sigma", США), тричі промивали стерильним фосфатно-сольовим буфером (PBS) і потім у кількості 3 млн. клітин в 0,1 мл фізіологічного розчину вводили підшкірно кожній експериментальній тварині в бічну область (кількість живих клітин підраховували за допомогою барвника трипанового синього (0,1 %) і світлового мікроскопа). Через 24 год. після інокуляції ксеногенних пухлинних клітин молочної залози тваринам з дослідної групи (10 тварин в групі) починали вводити внутрішньошлунково (за допомогою зонда) запропонований засіб за прикладом 2, пункт Д в кількості, еквівалентній 1 мг на одну мишу щодня. Контрольним тваринам вводили фізіологічний розчин. Розмір солідних пухлин вимірювали 1 раз в 2-3 дня після її появи. Кількісне визначення рівня DIM в плазмі крові у мишей лінії С57В1аск / 6 здійснювали методом HPLC (ВЕРХ) на рідинному хроматографі "System Gold" (Beckman, США) з УФ-детектором зі змінною довжиною хвилі. Для отримання зразків крові тварин з дослідної групи вводили внутрішньошлунково (за допомогою зонда) запропонований засіб у кількості, еквівалентній 250 мг DIM / кг (всього 36 тварин в групі) та індивідуальну речовину ІЗС в кількості 250 мг DIM / кг (30 тварин в групі). Контрольним тваринам вводили фізіологічний розчин. Через 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 6,0; 12,0; 18,0; 24,0 і 36,0 годин після введення запропонованого засобу та через 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 6,0; 12,0 і 24,0 години після введення індивідуального речовини DIM в експериментальних тварин (по 3 тварин для кожної часової точки) із хвостової вени гепаринізованим шприцем здійснювали забір периферичної крові. Кожен зразок крові поміщали в пробірку, що містить гепарин. Проби крові центрифугували (10 000 х д, 5 хв), після чого відбирали по 1,5-2,0 мл плазми, заморожували і зберігали при - 20° С. Безпосередньо перед проведенням HPLC-аналізу в дослідні зразки плазми крові об'ємом 250 мкл додавали внутрішній стандарт - 4-метокси-індол (IS) (2,5 мкл розчину концентрації 0,4 мг / мл), перемішували за допомогою Vortex і залишали при кімнатній температурі на 30 хв, після чого зразки двічі екстрагували за допомогою третбутілметилового ефіру (750 мкл). У кожному зразку органічну фазу відокремлювали від водної центрифугуванням (2 800 х д, 10 хв) і переносили її в нову 4 мл-пробірку. Органічні шари зразків для кожної експериментальної точки об'єднували, ефір упарювали в струмі азоту, до осаду додавали 150 мкл елюента (ацетонітріл/50 ШМ Hepes-буфер (об'ємне співвідношення 40:60, рН 7,4)) і 50 мкл отриманого зразка вводили в хроматограф. Аналогічні процедури проводили з контрольними зразками плазми крові, в які потім були внесені задані кількості дііндолілметану в діапазоні концентрацій: для: 0,05-10,0мкг /мл. Кількісне визначення дііндолілметану в плазмі крові проводили на рідинному хроматографі "System Gold" (Beckman, США) з УФ-детектором при довжині хвилі 280 нм. Рідинна хроматографія проводилася при кімнатній температурі (22°- 24° С) на колонці Nucleosil, C18, 5 мкм (4,6 × 50 мм). Елюент (рухома фаза) складався з води і ацетонітрилу (АЦ). Перед хроматографуванням рухливу фазу дегазували і фільтрували. Елюція здійснювалася градієнтом концентрації АЦ за наступною схемою: 1) від 15 % до 60 % АЦ протягом перших 20 хв; 2) лінійний градієнт АЦ від 60 % до 65 % з 20 по 40 хв; 3) лінійний градієнт АЦ від 65 % до85 % з 40 по 65 хв, 4) повторне урівноваження колонки 15 % АЦ протягом 5 хв. Сумарна тривалість елюції складала 70 хв, швидкість елюювання -1 мл / хв. Концентрацію DIM в експериментальних зразках визначали за калібрувальними графіками, що відображають залежність між концентраціями даних речовин в пробі і площами хроматографічних піків. Мінімальна чутливість методу HPLC-аналізу склала 0,05 мкг / мл. Протипухлинну ефективність даних сполук оцінювали, визначаючи обсяг солідної пухлини у дослідній і контрольній групах тварин. Як видно з Фіг. 1, починаючи приблизно з 12 дня від початку експерименту у тварин контрольної групи, що не отримували пропонованого засобу, відзначалося інтенсивне зростання солідних пухлин. Протягом наступних 20 днів (з 14 по 34 день експерименту) середній розмір пухлини, індукованої клітинами аденокарциноми людини лінії MCF-7, збільшився - в 10 разів. У той же час середній обсяг пухлини у тварин, які отримували запропонований засіб, за той же проміжок часу збільшився всього в 5 разів. 4 UA 101903 C2 5 10 15 Таким чином, введення бестімусним (nu / nu) мишам С57В1аск/ 6 запропонованого засобу в дозі 1мг істотно гальмувало зростання солідних пухлин, індукованих інокуляцією тваринам пухлинних клітин молочної залози людини лінії MCF-7. При цьому запропонований засіб у застосовуваних дозах не викликав жодних змін клітинної морфології печінки, нирок та інших функціонально важливих органів, а також не впливав на вагу експериментальних тварин. Звідси можна зробити висновок, що запропонований засіб має виражену протипухлинну дію щодо раку молочної залози in vivo на тваринній ксенотрансплантаційній моделі. Гістологічне дослідження тканин тварин, які отримували запропонований засіб (вбитих під ефірним наркозом в кінці експерименту), показало, що даний препарат в застосовуваних дозах не викликає будь-яких змін клітинної морфології печінки, нирок та інших функціонально важливих органів, а також не впливає на вагу експериментальних тварин. Приклад 4. Концентрації дііндолілметану в плазмі крові експериментальних тварин (мкг / мл) при внутрішньошлунковому введенні субстанції дііндолілметану, 200,0 мг/ кг. Результати вимірювання концентрації субстанції дііндолілметану в плазмі крові щурів при внутрішньошлунковому введенні представлені в Таблиці 1.Усереднені фармакокінетичні криві відображені на Фіг. 2-3. Таблиця 1 Час взяття проби крові, год. JNoJNo 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 1 0.05 0.13 0.17 0.12 0.07 0.04 0.03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drug based on diindolylmethane for treatment of hyperplastic and inflammatory diseases

Автори англійською

Kiselev, Vsevolod Ivanovich

Назва патенту російською

Лекарственное средство на основе дииндолилметана для лечения гиперпластических и воспалительных заболеваний

Автори російською

Киселев Всеволод Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/404, A61P 35/00, A61P 31/00, A61K 9/48, A61K 9/08

Мітки: засіб, дііндолілметану, захворювань, основі, лікарський, лікування, запальних, гіперпластичних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-101903-likarskijj-zasib-na-osnovi-diindolilmetanu-dlya-likuvannya-giperplastichnikh-ta-zapalnikh-zakhvoryuvan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лікарський засіб на основі дііндолілметану для лікування гіперпластичних та запальних захворювань</a>

Подібні патенти