Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі

Номер патенту: 95459

Опубліковано: 25.12.2014

Автор: Береза Вадим Іванович

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі, що включає виконання в сердечнику з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу розташованих рядами наскрізних паралельних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обміру, встановлення хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням рядів хомутів, просовування стрижнів робочої арматури крізь вушка кожного ряду хомутів, установлення під кожний стрижень робочої арматури по всій довжині між вушками хомутів по обидві сторони сердечника фіксаторів стрижнів робочої арматури і кріплення до стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника покривних зварних дротяних сіток таким чином, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні стрижням робочої арматури, який відрізняється тим, що одну складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів встановлюють у вертикальному положенні на поздовжнє ребро, у наскрізні прорізи встановлюють сполучні гнучкі зв'язки у вигляді хомутів і по обидва боки частини сердечника у вушка хомутів просовують зверху вниз частини попередньо вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури і встановлюють фіксатори стрижнів поперечної робочої арматури, після чого складову частину сердечника із установленими сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів і стрижнями поперечної робочої арматури і фіксаторами розташовують горизонтально зі спрямованими нагору вільними частинами вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури і на них надягають зверху другу складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів, що відповідають рядам наскрізних прорізів для сполучних гнучких елементів у вигляді хомутів у першій складовій частині сердечника, із установленими в наскрізні прорізи в другій складовій частині сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів шляхом заведення кожного зі стрижнів поперечної робочої арматури у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів і опускання всієї другої складової частини сердечника вниз до максимально щільного контакту в місці стикування складових частин по всій поверхні стику з наступним установленням фіксаторів вертикальних ділянок стрижнів поперечної робочої арматури і установленням та кріпленням до внутрішніх стрижнів поперечної робочої арматури зігнутої під кутом 90 º внутрішньої покривної зварної дротяної сітки; після чого панель, що виготовляється, переустановлюють таким чином, щоб стала повністю доступною зовнішня частина кута складеного L-подібного сердечника і кріплять вигнуту під кутом 90 º зовнішню покривну зварну дротяну сітку до стрижнів поперечної робочої арматури, розташованим зовні кута L-подібного сердечника.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як складові частини складеного L-подібного сердечника використовують окремі плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними співпадаючими по розташуванню поперечними рядами наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що складові частини складеного L-подібного сердечника виконують розрізуванням плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів на дві частини уздовж прямої лінії, перпендикулярної рядам попередньо виконаних у плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі полягає у тому, що одну складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів встановлюють у вертикальному положенні на поздовжнє ребро. У наскрізні прорізи встановлюють сполучні гнучкі зв'язки у вигляді хомутів і по обидва боки частини сердечника у вушка хомутів просовують зверху вниз частини попередньо вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури і встановлюють фіксатори стрижнів поперечної робочої арматури. Зібрану таким чином складову частину сердечника розташовують горизонтально зі спрямованими нагору вільними частинами вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури, на які надягають зверху другу складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів, що відповідають рядам наскрізних прорізів для сполучних гнучких елементів у вигляді хомутів у першій складовій частині сердечника, із установленими в наскрізні прорізи в другій складовій частині сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів шляхом заведення кожного зі стрижнів поперечної робочої арматури у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів і опускання всієї другої складової частини сердечника вниз до максимально щільного контакту в місці стикування складових частин по всій поверхні стику з наступним установленням фіксаторів вертикальних ділянок стрижнів поперечної робочої арматури і установленням та кріпленням до внутрішніх стрижнів поперечної робочої арматури зігнутої під кутом 90 º внутрішньої покривної зварної дротяної сітки. Після цього панель, що виготовляється, переустановлюють таким чином, щоб стала повністю доступною зовнішня частина кута складеного L-подібного сердечника і кріплять вигнуту під кутом 90 º зовнішню покривну зварну дротяну сітку до стрижнів поперечної робочої арматури, розташованим зовні кута L-подібного сердечника. UA 95459 U (54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КУТОВОЇ СТІНОВОЇ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ПАНЕЛІ UA 95459 U UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до будівництва, а саме виготовлення кутових стінових конструкційних елементів незнімної опалубки для зведення монолітних тришарових залізобетонних стін з ефективним утеплювачем, які можуть бути використані для будівництва будинків і споруд різного призначення. У світі існує багато різних технологій зведення монолітних тришарових залізобетонних стін з ефективним утеплювачем, у яких використовуються найрізноманітніші конструкційні схеми панелей незнімної опалубки, однак жодна з відомих подібних технологій не передбачає застосування окремих готових кутових стінових конструкційних панелей незнімної опалубки. На практиці кут стіни будь-якої споруди формується із двох рядових стінових конструкційних панелей незнімної опалубки для монолітних тришарових залізобетонних стін з ефективним утеплювачем. Це пояснюється тим, що виготовлення окремої готової кутової стінової конструкційної панелі незнімної опалубки за існуючими технологіями є технічно дуже складним, а тому нерентабельним. Кількість кутових стінових конструкційних панелей незнімної опалубки в загальному обсязі незнімної опалубки на всю споруду є малою, тому вважається, що немає рації в спеціальному виготовленні таких панелей на дорогому устаткуванні і дешевше сформувати кут у процесі установлення незнімної опалубки безпосередньо на будмайданчику зі стандартних рядових конструкційних панелей незнімної опалубки. Відомою є технологія виготовлення конструкційної панелі, що містить сердечник у вигляді шару з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу, виконані у вигляді хомутів сполучні гнучкі зв'язки, що проходять крізь сердечник через виконані в ньому орієнтовані перпендикулярно довжині конструкційної панелі й розташовані рядами уздовж її довжини наскрізні паралельні прорізи шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обміру, з утворенням поздовжніх рядів хомутів, пропущені крізь вушка кожного ряду хомутів, що виступають по обидві сторони сердечника, стрижні робочої арматури, установлені під кожним стрижнем робочої арматури по всій довжині в проміжках між вушками хомутів по обидві сторони сердечника фіксатори стрижнів робочої арматури і приєднані до стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника паралельно його поверхням зварні дротяні сітки. Відома технологія передбачає виконання в сердечнику - плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу орієнтованих перпендикулярно довжині конструкційної панелі й розташованих рядами уздовж її довжини наскрізних паралельних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обміру, установлення хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням рядів хомутів по лініях проектного розташування поздовжніх стрижнів робочої арматури із кроком, що відповідає проектному кроку сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів, просовування крізь вушка кожного ряду хомутів стрижнів робочої арматури, установлення фіксаторів стрижнів робочої арматури під кожний стрижень робочої арматури по всій довжині між вушками хомутів по обидві сторони сердечника й кріплення до поздовжніх стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника зварних дротяних сіток таким чином, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні стрижням робочої арматури. (Деклараційний патент України на корисну модель № 87274, МПК Е04С 2/02, Е04С 2/10, Е04С 2/22, пріоритет від 11.11.2013, опубліковано 27.01.2014). Установлення незнімної опалубки стін завжди починається з кута споруди. Це означає, що при складанні кута із двох рядових конструкційних панелей необхідний ретельний інструментальний контроль правильного положення цих панелей у процесі установлення поряд з надійною їхньою фіксацією в такому положенні з наступним закріпленням і посиленням додатковими арматурними стрижнями й зварними сітками. Крім цього у куті на стику двох конструкційних панелей обов'язково залишається щілина, оскільки покривна зварна сітка готової конструкційної панелі незнімної опалубки є одним з основних елементів жорсткості самих панелей, і немає ніякої можливості усунути цю сітку в місці стикування. Тепло- і/або звукоізоляційний сердечник однієї з панелей упирається в сітку іншої панелі й не доходить до її тепло- і/або звукоізоляційного сердечника по всій довжині панелей. Ширина такої щілини становить 20-25 мм, а глибина відповідає товщині тепло- і/або звукоізоляційного сердечника. На практиці ці щілини заповнюють монтажною піною. Варто також ураховувати, що всі ці операції при зведенні багатоповерхових споруд виконуються більшою частиною на значній висоті. Формування кутів в такий спосіб є трудомістким, вимагає високої кваліфікації робочих будівельників і певних додаткових матеріальних витрат. Фактично витрати на формування кута незнімної опалубки відомим способом становлять до 40 % від вартості панелей незнімної опалубки, з яких формується кут. В основу корисної моделі поставлена технічна задача, яка полягає також в удосконаленні способу виготовлення конструкційної панелі, що включає виконання в сердечнику з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу розташованих рядами наскрізних паралельних прорізів для 1 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обмірюванню, установлення хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням рядів хомутів, просовування стрижнів робочої арматури крізь вушка кожного ряду хомутів, установлення під кожний стрижень робочої арматури по всій довжині між вушками хомутів по обидві сторони сердечника фіксаторів стрижнів робочої арматури і кріплення до стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника покривних зварних дротяних сіток таким чином, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні стрижням робочої арматури, шляхом установлення у вертикальному положенні на поздовжнє ребро однієї складової частини сердечника із частини плити, отриманої поздовжнім розрізуванням однієї плити з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обміру, установлення сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів у наскрізні прорізи й просовування по обидві сторони частини сердечника у вушка хомутів зверху вниз попередньо вигнутих під кутом 90° стрижнів поперечної робочої арматури і установлення між вушками хомутів фіксаторів стрижнів поперечної робочої арматури, розташування складової частини сердечника із установленими сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів і стрижнями поперечної робочої арматури і фіксаторами горизонтально з направленими вгору вільними частинами вигнутих під кутом 90° стрижнів поперечної робочої арматури і надягання на них зверху другої складової частини складеного кутового сердечника із частини плити, отриманої поздовжнім розрізуванням однієї плити з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обмірюванню, що відповідають рядам наскрізних прорізів для сполучних гнучких елементів у вигляді хомутів у першій складовій частині сердечника, із установленими в наскрізні прорізи цієї частини сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів шляхом заведення кожного зі стрижнів поперечної робочої арматури у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів і опускання всієї другої складової частини сердечника вниз до максимально щільного контакту в місці стикування складових частин по всій поверхні стику з наступною фіксацією вертикальних ділянок стрижнів поперечної робочої арматури фіксаторами й установленням й кріпленням до внутрішніх стрижнів поперечної робочої арматури зігнутої під кутом 90° внутрішньої покривної зварної дротяної сітки; після чого виготовлювану панель переустановлюють таким чином, щоб стала повністю доступною зовнішня частина кута складеного L-подібного сердечника й кріплять зовнішню вигнуту під кутом 90° покривну зварну дротяну сітку до поперечних стрижнів робочої арматури, розташованих зовні кута L-подібного сердечника. Складові частини складеного кутового сердечника виконують розрізуванням плити з тепло-і/або звукоізолюючого матеріалу на дві частини уздовж прямої лінії, перпендикулярної рядам попередньо виконаних у плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів (виконання L-подібного сердечника із двох цілих плит можливо, але недоцільно, оскільки вага кутової панелі буде збільшеною удвічі в порівнянні зі стандартною плитою). Технологія складання окремої кутової стінової конструкційної панелі задовольняє наступним вимогам: 1) складений тепло- і/або звукоізоляційний сердечник кутової стінової конструкційної панелі незнімної опалубки не повинен мати в місці стикування будь-які щілини, які необхідно додатково закладати; 2) можливість установлення робочої арматури, що забезпечує необхідну несучу здатність залізобетонних конструкцій на стадії складання кутової стінової конструкційної панелі; 3) вага кутової стінової конструкційної панелі не має перевищувати вагу рядової конструкційної панелі незнімної опалубки для монолітних тришарових залізобетонних стін з ефективним утеплювачем, що необхідно для можливості її установлення на будмайданчику без використання вантажопідйомних механізмів; 4) технологія складання кутової стінової конструкційної панелі має бути гранично простою, не потребуючої наявності якого-небудь складного дорогого устаткування; 5) вартість готової кутової стінової конструкційної панелі не повинна перевищувати вартість рядової конструкційної панелі незнімної опалубки для монолітних тришарових залізобетонних стін з ефективним утеплювачем і/або звукоізоляцією більш ніж на 10 %. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі включає виконання в сердечнику з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу розташованих рядами наскрізних паралельних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по 2 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зовнішньому обміру, установлення хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням рядів хомутів, просовування стрижнів робочої арматури крізь вушка кожною ряду хомутів, установлення під кожний стрижень робочої арматури по всій довжині між вушками хомутів по обидва боки сердечника фіксаторів стрижнів робочої арматури і кріплення до стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника покривних зварних дротяних сіток таким чином, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні стрижням робочої арматури. Спосіб характеризується тим, що одну складову частину складеного L-подібного сердечника у вигляді плити або частини плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними в ній поперечними рядами наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів установлюють вертикально на поздовжнє ребро, у наскрізні прорізи встановлюють сполучні гнучкі зв'язки у вигляді хомутів і по обидві сторони частини сердечника у вушка хомутів просовують зверху вниз попередньо вигнуті під кутом 90° стрижні поперечної робочої арматури і встановлюють фіксатори стрижнів поперечної робочої арматури, після чого складову частину сердечника із установленими сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів і стрижнями поперечної робочої арматури і фіксаторами розташовують горизонтально зі спрямованими догори вільними частинами вигнутих під кутом 90° стрижнів поперечної робочої арматури і надягають на них зверху другу складову частину складеного кутового сердечника з попередньо встановленими в наскрізні прорізи цієї частини сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів шляхом заведення кожного зі стрижнів поперечної робочої арматури у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів і опускання всієї другої складової частини сердечника вниз до максимально щільною контакту в місці стикування складових частин по всій поверхні стику з наступною фіксацією вертикальних ділянок стрижнів поперечної робочої арматури фіксаторами й установленням й кріпленням до внутрішніх стрижнів поперечної робочої арматури зігнутої під кутом 90° внутрішньої покривної зварної дротяної сітки, після чого виготовлювану панель переустановлюють таким чином, щоб стала повністю доступною зовнішня частина кута складеного L-подібного сердечника й кріплять зовнішню вигнуту під кутом 90° покривну зварну дротяну сітку до поперечних стрижнів робочої арматури, розташованих зовні кута L-подібного сердечника. Складові частини складеного кутового сердечника можуть бути окремими плитами з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними співпадаючими по розташуванню поперечними рядами наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів, а можуть бути виконані розрізуванням плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу на дві частини уздовж прямої лінії, перпендикулярної рядам попередньо виконаних в плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів. На фіг. 1 показаний загальний вигляд готової кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури; на фіг. 2 показаний поперечний розріз кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочих арматур; на фіг. 3 показана у плані ціла термоізоляційна плита стандартних розмірів, тобто така, що має геометричні розміри сердечника рядової конструкційної панелі, з наскрізними прорізами під установлення сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів за відповідною розміткою, з якої буде викроєний і виготовлений сердечник кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури; на фіг. 4 показані в плані вирізані з термоізоляційної плити стандартних розмірів частини для виготовлення сердечника кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури, у яких виконані наскрізні прорізи під установлення сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів; на фіг. 5 показана конструкція сполучних гнучких зв'язків, виконаних у вигляді гнутих замкнутих хомутів; на фіг. 6 показаний фіксатор; на фіг. 7-13 показаний порядок складання кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури. До складу кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури входять виконані з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу дві складові частини сердечника - частини панелі 3 і 4, отримані при розрізуванні уздовж осьової лінії цілої теплоізоляційної плити стандартних розмірів 1 з попередньо виконаними в ній наскрізними прорізами 2 для установлення сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів 5. Сполучні гнучкі зв'язки, виконані у вигляді гнутих замкнутих хомутів 5, пропущені крізь прорізи 2. Ширина прорізів 2 дорівнює ширині хомутів 5 по зовнішньому обміру. Наскрізні прорізи 2 орієнтовані паралельно довжині кутової конструкційної панелі й розташовані рядами поперек довжини кутової конструкційної панелі з утворенням поперечних рядів хомутів 5. Крізь виступаючі по обидві сторони частини сердечника 3 вушка кожного ряду хомутів 5 просунуті зігнуті під кутом 90 стрижні внутрішньої поперечної робочої арматури 6 і стрижні зовнішньої поперечної робочої арматури 7, під кожним зі стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 по всій довжині в 3 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 проміжках між вушками хомутів 5 по обидві сторони частин сердечника 3 і 4 установлені тимчасові фіксатори 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7; по обидві сторони частин сердечника 3 і 4 паралельно їхнім поверхням до стрижнів внутрішньої поперечної робочої арматури 6 приєднана зігнута під кутом 90° внутрішня покривна зварна сітка 11 із дротової арматури, а до стрижнів зовнішньої поперечної робочої арматури 7 приєднана зігнута під кутом 90° зовнішня покривна зварна сітка 12 із дротової арматури. Складові частини сердечника 3 і 4 кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури виконують із будь-якого твердого тепло- і/або 3 звукоізолюючого матеріалу із щільністю не менше 15 кг/м (наприклад, пінополістирольний пінопласт, екструдований пінополістирол). Вихідною заготовкою для виготовлення складових частин сердечника 3 і 4 кутові стінової конструкційні панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури є стандартна тепло- і/або звукоізоляційна плита 1 з такого матеріалу, тобто плита з такими ж геометричними розмірами, як і в тепло- і/або звукоізоляційної плити, застосовуваної для складання рядової конструкційної панелі. Мінімальна товщина теплоі/або звукоізоляційної плити не менше 35 мм, максимальна товщина плити не обмежується. Необхідна товщина тепло- і/або звукоізоляційної плити 1, з якої виконують складові частини сердечника 3 і 4 кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури для конкретної споруди, підбирається відповідно до теплотехнічних вимог для цієї споруди (Деклараційний патент України на корисну модель № 87274, МПК Е04С 2/02, Е04С 2/10, Е04С 2/22, пріоритет від 11.11.2013, опубліковано 27.01.2014). У цільній стандартній тепло- і/або звукоізоляційній плиті 1 виконують наскрізні прорізи 2 по лініях проектного розташування стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7, які розмічаються з урахуванням того, що надалі плиту розріжуть на дві частини 3 і 4 уздовж по осьовій лінії, як показано на фіг. 2, 3. Прорізи 2 виконують перпендикулярно цим лініям із кроком, що відповідає проектному кроку хомутів 5. Ширина прорізів 2 дорівнює ширині хомутів 5 по зовнішньому обмірюванню, центр прорізу 2 збігається з ортогональною проекцією осьової лінії стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 на площину тепло- і/або звукоізоляційної плити 1. Залежно від фізичних властивостей різних тепло- і/або звукоізоляційних матеріалів прорізи 2 можна виконати за допомогою електричного лобзика або пропалити за допомогою плотера або за допомогою найпростішого електричного терморізака, або прорізати за допомогою заточеного із двох сторін ножа із клиноподібним тонким лезом відповідної довжини й ширини. Для виконання прорізів 2 стандартну тепло- і/або звукоізоляційну плиту 1 розташовують горизонтально на столі висотою 600 мм. Під плиту підкладають дерев'яні прокладки товщиною не менш 50 мм. Прорізи 2 зручно виконувати по шаблону, виготовленому з листа тонкої фанери, що укладається зверху на стандартну тепло- і/або звукоізоляційну плиту 1. Стандартні тепло- і/або звукоізоляційній плити 1 товщиною 75 мм і менше можна прорізати стопками по 2-3 шт. Стандартну тепло- і/або звукоізоляційну плиту 1 з готовими наскрізними прорізами 2 під установлення сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів 5 розрізають уздовж по осьовій лінії (фіг. 2). Сполучні гнучкі зв'язки виконані у вигляді хомутів 5, конструкція хомутів 5 показана на фіг. 5. Хомути 5 проходять через наскрізні прорізи 2 у складових частинах 3 і 4 сердечники кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури 6 і 7. Складання кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури 6 і 7 може здійснюватися на складальному столі 9 (фіг. 7-13). Як складальний стіл цілком може бути застосований стіл, на якому виконують наскрізні прорізи 2 під хомути 5 в сердечнику. На складальному столі 9 установлюють складову частину 3 сердечника на ребро, як показано на фіг. 7, і фіксують у вертикальному положенні будь-яким способом, що забезпечує вільний доступ до складової частини 3 сердечника зусіх боків, наприклад, аналогічно тому, як це описано відповідно до патенту України на корисну модель № 87274 (МПК Е04С 2/02, Е04С 2/10, Е04С 2/22, пріоритет від 11.11.2013, опубліковано 27.01.2014). Потім виконують установлення гнучких зв'язків у вигляді хомутів 5 у наскрізні прорізи 2. У вушка хомутів 5 зверху вниз заводять вигнуті під кутом 90° стрижні внутрішньої 6 і зовнішньої 7 поперечної робочої арматури, які фіксують установлюваними між вушками хомутів 5 фіксаторами 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 (фіг. 7). Після виконання цих операцій складову частину сердечника 3 із установленими сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів 5, стрижнями поперечної робочої арматури 6 і 7 і фіксаторами 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 розташовують на складальному столі 9, як показано на фіг. 8, підклавши під неї попередньо бруски 10, і фіксують у цьому положенні (наприклад, притискуючи до стільниці за допомогою струбцин). Складову частину 4 сердечника кутової стінової конструкційної панелі з поперечним 4 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 розташуванням стрижнів робочої арматури з попередньо встановленими в наскрізні прорізи 2 цієї частини сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів 5 надягають зверху на розташовані вертикально ділянки стрижнів внутрішньої 6 і зовнішньої 7 поперечної робочої арматури. Кожний із цих стрижнів заводять у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів 5, і всю складову частину 4 сердечника кутової стінової конструкційної панелі, що складають, опускають вниз до максимально щільного контакту в місці стикування складових частин 3 і 4 сердечника по всій поверхні стику. Вертикальні ділянки стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 фіксують установлюваними між вушками хомутів 5 фіксаторами 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 (фіг. 9, 10). У цьому ж положенні кутової стінової конструкційної панелі, що збирають, на складальному столі 9 виконують установлення зігнутої під кутом 90° внутрішньої покривної зварної сітки 11 із дротової арматури, яку кріплять до внутрішніх стрижнів 6 поперечної робочої арматури за допомогою в'язального дроту (фіг. 11). Для установлення зігнутої під кутом 90° зовнішньої покривної зварної сітки 12 із дротової арматури кутову стінову конструкційну панель, що збирають, розташовують на складальному столі 9 у положенні, як показано на фіг. 12. Кріплення цієї покривної зварної сітки 12 до зовнішніх стрижнів 7 поперечної робочої арматури також виконують за допомогою в'язального дроту (фіг. 13). Ця операція є завершальною в процесі складання кутової стінової конструкційної панелі з поперечним розташуванням стрижнів робочої арматури. Основні вимоги при проектуванні й виготовленні сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів 5 і фіксаторів 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7, а також технологія їхнього установлення в процесі складання кутової стінової конструкційної панелі аналогічні викладеним в описі до деклараційного патенту України на корисну модель № 87274 (МПК Е04С 2/02, Е04С 2/10, Е04С 2/22, пріоритет від 11.11.2013, опубліковано 27.01.2014), зокрема, хомути 5 можуть бути звареними або гнутими, відстань між стрижнями хомутів 5 по внутрішньому обміру і зазор між стрижнями поперечної робочої арматури 6 і 7 і поверхнею складеного сердечника, що складається із складових частин 3 і 4, повинні забезпечувати вільний прохід бетонної суміші для формування захисного шару бетону нормативної товщини; фіксатори 8 можуть мати будь-яку форму, наприклад, форму призми прямокутного перерізу, висота якої на 1,5-2 мм більше величини зазору між стрижнями поперечної робочої арматури 6 і 7 і поверхнею складеного Lподібного сердечника, що складається із частин 3 і 4; при цьому фіксатори 8 можуть бути жорсткими, виконаними, наприклад, з деревини, або пружними, виконаними, наприклад, з технічної гуми, і встановлюватися відповідно зі складеним L-подібним сердечником, що складається із частин 3 і 4, виконаним із пружного (наприклад, полістирольного пінопласту) або жорсткою (наприклад, екструдованого пінополістиролу) тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу; фіксатор 8 установлюють вручну, проштовхуючи його простим натисненням одним або двома пальцями з невеликим зусиллям під стрижень поперечної робочої арматури 6 або 7 з таким розрахунком, щоб центр фіксатора 8 приблизно збігся з віссю відповідного стрижня робочої арматури; у комбінації пружного складеного L-подібного сердечника, що складається із частин 3 і 4, і жорсткого фіксатора 8 на поверхні відповідного сердечника під фіксатором 8 утвориться вм'ята лунка за формою опорної грані фіксатора 8 глибиною 1,5-2 мм, і за рахунок пружності відповідного сердечника фіксатор 8 щільно притискає стрижень поперечної робочої арматури 6 або 7 до вушка хомута 5, фіксатор 8 при цьому не зрушується й не випадає; у варіанті жорсткого складеного L-подібного сердечника, що складається із частин 3 і 4, і пружного фіксатора 8 фіксатор 8 утримується від зрушення за рахунок тертя в місці контакту фіксатора 8 і сердечника, а розклинення й надійна фіксація елементів армування кутової стінової конструкційної панелі в проектному положенні відбувається за рахунок пружних властивостей фіксатора 8; досягнутої жорсткості при такому способі установлення фіксаторів 8 цілком достатньо для надійного забезпечення цілісності всієї конструкції кутової стінової конструкційної панелі незнімної опалубки на стадіях складання, тривалого зберігання, при транспортуванні, монтажі й укладанні бетону на будівельному майданчику. Монтаж незнімної опалубки з кутової стінової конструкційної панелі здійснюється за стандартною технологією. Особливість полягає в тому, що в процесі укладання першого шару бетону методом мокрого торкретування фіксатори 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 можна зняти. При необхідності, перед зняттям фіксаторів 8 стрижні поперечної робочої арматури 6 і 7 можна додатково прикріпити в'язальним дротом або пластиковими сполучними хомутами до вушок хомутів 5 в 2-3 місцях на кожний стрижень поперечної робочої арматури 6 і 7 кутової стінової конструкційної панелі вже змонтованої незнімної опалубки. Зняття фіксаторів 8 легко здійснюється руками й не вимагає застосування яких-небудь спеціальних пристосувань. Зняття фіксаторів 8 здійснюється в міру того, як бетонна суміш заповнює зазори між стрижнями 5 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 поперечної робочої арматури 6 і 7 і поверхнею складеного тепло- і/або звукоізоляційного Lподібного сердечника, що складається із частин 3 і 4; знімають фіксатори 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7, найближчі до заповнених бетоном ділянок кутової стінової конструкційної панелі. Після схоплювання бетону, покладеного з однієї сторони конструкційної панелі, фіксатори 8 стрижнів поперечної робочої арматури 6 і 7 із протилежної сторони можна знімати всі відразу ще до початку укладання бетонної суміші. Зняті фіксатори 8 можуть бути повторно застосовані при складанні наступної партії кутових стінових конструкційних панелей з такою ж величиною зазору між стрижнями поперечної робочої арматури 6 і 7 і поверхнею складеного тепло- і/або звукоізоляційного L-подібного сердечника, що складається із частин 3 і 4. Використання кутової стінової конструкційної панелі відкриває нові широкі можливості при зведенні будинків і споруд із застосуванням технологій монолітних тришарових залізобетонних конструкцій з ефективним утеплювачем і забезпечує наступні переваги: - істотне, у рази, зниження трудомісткості на монтажі незнімної опалубки для монолітних тришарових залізобетонних стін при устрої кутів споруд; - істотне спрощення самої технологічної операції з устрою незнімної опалубки з таких панелей у кутах споруд: ця операція не вимагає найвищої кваліфікації робочих будівельників для її якісного виконання, а готова панель повністю відповідає всім допускам і стандартам для кутів споруд, і на монтажі потрібний тільки контроль вертикальності установлення самої панелі, який можна здійснювати за допомогою найпростіших інструментів, наприклад ватерпаса або зворотного виска: - кутова стінова конструкційна панель не вимагає тимчасового закріплення підкосами, більше того, маючи високу жорсткість і стійкість, вона сама служить своєрідним ядром жорсткості для рядових стінових конструкційних панелей незнімної опалубки, що примикають до неї; - вага кутової стінової конструкційної панелі така ж, як і в рядової конструкційної панелі, що дозволяє робити її установлення вручну, без застосування яких-небудь вантажопідйомних механізмів; - при устрої кутів споруд із використанням кутової стінової конструкційної панелі незнімної опалубки не виникає монтажного стику, як це відбувається при устрої кутів із двох окремих рядових конструкційних панелей, а отже, відпадає необхідність обов'язкового закладення такого стику монтажною піною; - не потрібне виконання в утруднених умовах будмайданчика, часом на значних висотах, складних операцій з установлення додаткових зовнішніх і внутрішніх сіток і арматурних стрижнів на кутовому стикудля забезпечення необхідної жорсткості й цілісності кутів споруди, оскільки такого стику просто нема, а все необхідне армування встановлюється в процесі складання кутової стінової конструкційної панелі на складальному пості. Технологія складання кутової стінової конструкційної панелі проста, не вимагає дорогого складного устаткування, і витрати на її складання фактично перевищують витрати на складання рядової конструкційної панелі не більше ніж на 10 %. Представлена технологія дозволяє на тому самому складальному столі здійснювати складання кутових стінових конструкційних панелей будь-якої необхідної довжини. Це дає можливість використовувати такі панелі при устрої кутових елементів будь-яких споруд. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі, що включає виконання в сердечнику з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу розташованих рядами наскрізних паралельних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів шириною, рівною ширині хомутів по зовнішньому обміру, встановлення хомутів у прорізи плити сердечника з утворенням рядів хомутів, просовування стрижнів робочої арматури крізь вушка кожного ряду хомутів, установлення під кожний стрижень робочої арматури по всій довжині між вушками хомутів по обидві сторони сердечника фіксаторів стрижнів робочої арматури і кріплення до стрижнів робочої арматури по обидві сторони сердечника покривних зварних дротяних сіток таким чином, щоб їхні поперечні дроти були перпендикулярні стрижням робочої арматури, який відрізняється тим, що одну складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів встановлюють у вертикальному положенні на поздовжнє ребро, у наскрізні прорізи встановлюють сполучні гнучкі зв'язки у вигляді хомутів і по 6 UA 95459 U 5 10 15 20 25 30 обидва боки частини сердечника у вушка хомутів просовують зверху вниз частини попередньо вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури і встановлюють фіксатори стрижнів поперечної робочої арматури, після чого складову частину сердечника із установленими сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів і стрижнями поперечної робочої арматури і фіксаторами розташовують горизонтально зі спрямованими нагору вільними частинами вигнутих під кутом 90 º стрижнів поперечної робочої арматури і на них надягають зверху другу складову частину складеного кутового сердечника з тепло- і/або звукоізоляційного матеріалу з попередньо виконаними в ній перпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів, що відповідають рядам наскрізних прорізів для сполучних гнучких елементів у вигляді хомутів у першій складовій частині сердечника, із установленими в наскрізні прорізи в другій складовій частині сполучними гнучкими зв'язками у вигляді хомутів шляхом заведення кожного зі стрижнів поперечної робочої арматури у відповідний йому вертикальний ряд вушок сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів і опускання всієї другої складової частини сердечника вниз до максимально щільного контакту в місці стикування складових частин по всій поверхні стику з наступним установленням фіксаторів вертикальних ділянок стрижнів поперечної робочої арматури і установленням та кріпленням до внутрішніх стрижнів поперечної робочої арматури зігнутої під кутом 90 º внутрішньої покривної зварної дротяної сітки; після чого панель, що виготовляється, переустановлюють таким чином, щоб стала повністю доступною зовнішня частина кута складеного L-подібного сердечника і кріплять вигнуту під кутом 90 º зовнішню покривну зварну дротяну сітку до стрижнів поперечної робочої арматури, розташованим зовні кута L-подібного сердечника. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як складові частини складеного L-подібного сердечника використовують окремі плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними співпадаючими по розташуванню поперечними рядами наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що складові частини складеного L-подібного сердечника виконують розрізуванням плити з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу з попередньо виконаними в нійперпендикулярними поздовжньому ребру паралельними рядами паралельних поздовжньому ребру наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів на дві частини уздовж прямої лінії, перпендикулярної рядам попередньо виконаних у плиті з тепло- і/або звукоізолюючого матеріалу наскрізних прорізів для сполучних гнучких зв'язків у вигляді хомутів. 7 UA 95459 U 8 UA 95459 U 9 UA 95459 U 10 UA 95459 U 11 UA 95459 U 12 UA 95459 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 13

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E04C 2/02, E04C 2/22, E04C 2/10

Мітки: панелі, конструкційної, кутової, спосіб, виготовлення, стінової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-95459-sposib-vigotovlennya-kutovo-stinovo-konstrukcijjno-paneli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення кутової стінової конструкційної панелі</a>

Подібні патенти