Полісилоксан, який виділяє пахучий спирт, засіб для обробки текстилю, мийний засіб, ополіскувач-ароматизатор та засіб для догляду за тілом або засіб особистої гігієни

Номер патенту: 85017

Опубліковано: 10.12.2008

Автори: Саломон Томас, Сміт Роналд Коулман Джр., Кьоле Ханс-Юрген

Є ще 7 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Органополісилоксан, здатний виділяти пахучий спирт, який відрізняється тим, що він містить принаймні одну функціональну групу Z структури -N+R1R2-CH2-C(O)OY A-, де

R1 і R2 незалежно один від одного вибрані із групи, яка включає С1-С30алкіл і гідроксіетил,

Y означає залишок пахучого спирту Y-OH, а

А- означає аніон фізіологічно сумісної кислоти НА.

2. Органополісилоксан за п. 1, який відрізняється тим, що він має структуру формули (І)

R3R4R5Si-O-CH2-CH2-Z, (І)

де

R3 являє собою зв'язаний через атом кисню полісилоксановий залишок,

R4 являє собою С1-С30алкільну групу або феніл,

R5 має ті ж значення, що й R3 або R4, а

Z має зазначені в п. 1 значення.

3. Органополісилоксан за п. 1, який відрізняється тим, що він має структуру формули (IІ)

R6-O-[Si(CH3)2-O]n-R6 , (IІ)

де

n означає число від 3 до 200,

R6 являє собою -CH2-CH2-N+(CH3)2-CH2-C(O)OY A-, a

Y і А- мають зазначені в п. 1 значення.

4. Органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що пахучий спирт Y-OH вибраний із групи, яка включає 4-аліл-2-метоксифенол (евгенол), 3-(2-борнілокси)-2-метил-1-пропанол, 2-трет-бутилциклогексанол, 4-трет-бутилциклогексанол, бензиловий спирт, 1-деканол, 9-децен-1-ол, дигідротерпінеол, 2,4-диметил-4-циклогексен-1-ілметанол, 2,4-диметилциклогексилметанол, 2,6-диметил-2-гептанол, 2,6-диметил-4-гептанол, 3а,4,5,6,7,7а-гексагідро-2,4-диметил-4,7-метано[1H]інден-5-ол, 3,7-диметил-1,6-нонадієн-3-ол, 2,6-диметил-2,7-октадієн-6-ол (ліналоол), цис-3,7-диметил-2,6-октадієн-1-ол (нерол), транс-3,7-диметил-2,6-октадієн-1-ол (гераніол), 3,7-диметил-1,7-октандіол, 3,7-диметил-1-октанол (тетрагідрогераніол), 2,6-диметил-2-октанол (тетрагідромірценол), 3,7-диметил-3-октанол (тетрагідроліналоол), 2,6-диметил-7-октен-2-ол (дигідромірценол), 3,7-диметил-6-октен-1-ол (цитронелол), 2,2-диметил-3-(3-метилфеніл)-1-пропанол, 2,2-диметил-3-феніл-1-пропанол, 2-етокси-4-метоксиметилфенол, 2-етил-4-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл)-2-бутен-1-ол, циc-3-гексен-1-ол, 4-(4-гідрокси-3-метоксифеніл)-2-бутанон, 1-гідрокси-2-(1-метил-1-гідроксіетил)-5-метилциклогексан, 3-(гідроксиметил)-2-нонанон, 4-(4-гідрокси-4-метилпентил)-3-циклогексен-1-карбоксальдегід, ізоборнеол, 3-ізокамфілциклогексанол, 2-ізопропеніл-5-метилциклогексанол (ізопулегол), 1-ізопропіл-4-метилциклогекс-3-енол (терпіненол), 4-ізопропілциклогексанол, 1-(4-ізопропілциклогексил)етанол, 4-ізопропілциклогексилметанол, 2-ізопропіл-5-метилциклогексанол (ментол), 2-ізопропіл-5-метилфенол (тимол), 5-ізопропіл-2-метилфенол (карвакрол), 2-(4-метил-3-циклогексеніл)-2-пропанол (терпінеол), 2-(4-метилциклогексил)-2-пропанол (дигідротерпінеол), 4-метоксибензиловий спирт, 2-метокси-4-метилфенол, 3-метокси-5-метилфенол, 1-метокси-4-пропенілбензол (анетол), 2-метокси-4-пропенілфенол (ізоевгенол), 4-метил-3-децен-5-ол, 2-метил-6-метилен-7-октен-2-ол (мірценол), 3-метил-4-феніл-2-бутанол, 2-(2-метилфеніл)етанол, 2-метил-4-феніл-1-пентанол, 3-метил-5-феніл-1-пентанол, 2-метил-1-феніл-2-пропанол, (1-метил-2-(1,2,2-триметилбіцикло[3.1.0]гекс-3-ілметил)циклопропіл)метанол, 3-метил-4-(2,2,6-триметилциклогексен-1-іл)-2-бутанол, 2-метил-4-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл)-2-бутен-1-ол, (3-метил-1-(2,2,3-триметил-3-циклопентеніл)-3-циклогексен-1-іл)метанол, 3-метил-5-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл)-4-пентен-2-ол, 2-метил-2-вініл-5-(1-гідрокси-1-метилетил)тетрагідрофуран, транс,цис-2,6-нонадієнол, 1-нонанол, нопол, 1,2,3,4,4а,5,6,7-октагідро-2,5,5-триметил-2-нафтол, 1-октанол, 3,4,5,6,6-пентаметил-2-гептанол, 2-фенілетанол, 2-фенілпропанол, 3-фенілпропанол (гідрокоричний спирт), 3-феніл-2-пропен-1-ол (коричний спирт), 4-(5,5,6-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2-ил)циклогексан-1-ол, 3,5,5-триметилциклогексанол, 2,4,6-триметил-4-циклогексен-1-ілметанол, 5-(2,2,3-триметил-3-циклопентеніл)-3-метилпентан-2-ол, 3,7,11-триметил-2,6,10-додекатриєн-1-ол (фарнезол), 3,7,11-триметил-1,6,10-додекатриєн-3-ол (неролідол), 3,5,5-триметил-1-гексанол (ізононанол), 1-ундеканол, 10-ундецен-1-ол і ветиверол.

5. Органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що в його водній дисперсії пахучий спирт Y-OH при значенні рН 3 виділяється швидше, ніж при значенні рН 9.

6. Засіб для обробки текстилю, який містить принаймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-5.

7. Мийний засіб, який містить принаймні одну поверхнево-активну речовину та принаймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-5.

8. Ополіскувач-ароматизатор, який містить принаймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-5 у вигляді водної дисперсії.

9. Засіб для догляду за тілом або засіб особистої гігієни, який містить принаймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-5.

Текст

1. Органополісилоксан, здатний виділяти пахучий спирт, який відрізняється тим, що він містить принаймні одну функціональну групу Z структури -N+R1R2-CH2-C(O)OY A-, де R1 і R2 незалежно один від одного вибрані із групи, яка включає С 1-С30алкіл і гідроксіетил, Y означає залишок пахучо го спирту Y-OH, а А- означає аніон фізіологічно сумісної кислоти НА. 2. Органополісилоксан за п. 1, який відрізняється тим, що він має структур у формули (І) R3R4R5Si-O-CH 2-CH2-Z, (І) де R3 являє собою зв'язаний через атом кисню полісилоксановий залишок, R4 являє собою С 1-С30алкільну груп у або феніл, R5 має ті ж значення, що й R3 або R4, а Z має зазначені в п. 1 значення. 3. Органополісилоксан за п. 1, який відрізняється тим, що він має структур у формули (IІ) R6-O-[Si(CH3)2-O] n-R6 , (IІ) де n означає число від 3 до 200, 2 (19) 1 3 85017 4 пропанол (терпінеол), 2-(4-метилциклогексил)-2ил)циклогексан-1-ол, 3,5,5пропанол (дигідротерпінеол), 4триметилциклогексанол, 2,4,6-триметил-4метоксибензиловий спирт, 2-метокси-4циклогексен-1-ілметанол, 5-(2,2,3-триметил-3метилфенол, 3-метокси-5-метилфенол, 1-метоксициклопентеніл)-3-метилпентан-2-ол, 3,7,114-пропенілбензол (анетол), 2-метокси-4триметил-2,6,10-додекатриєн-1-ол (фарнезол), пропенілфенол (ізоевгенол), 4-метил-3-децен-53,7,11-триметил-1,6,10-додекатриєн-3-ол (нероліол, 2-метил-6-метилен-7-октен-2-ол (мірценол), 3дол), 3,5,5-триметил-1-гексанол (ізононанол), 1метил-4-феніл-2-бутанол, 2-(2-метилфеніл)етанол, ундеканол, 10-ундецен-1-ол і ветиверол. 2-метил-4-феніл-1-пентанол, 3-метил-5-феніл-15. Органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-4, який пентанол, 2-метил-1-феніл-2-пропанол, (1-метилвідрізняє ться тим, що в його водній дисперсії 2-(1,2,2-триметилбіцикло[3.1.0]гекс-3пахучий спирт Y-OH при значенні рН 3 виділяється ілметил)циклопропіл)метанол, 3-метил-4-(2,2,6швидше, ніж при значенні рН 9. триметилциклогексен-1-іл)-2-бутанол, 2-метил-46. Засіб для обробки текстилю, який містить при(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл)-2-бутен-1-ол, наймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. (3-метил-1-(2,2,3-триметил-3-циклопентеніл)-31-5. циклогексен-1-іл)метанол, 3-метил-5-(2,2,37. Мийний засіб, який містить принаймні одну потриметил-3-циклопентен-1-іл)-4-пентен-2-ол, 2верхнево-активну речовину та принаймні один метил-2-вініл-5-(1-гідрокси-1органополісилоксан за будь-яким з пп. 1-5. метилетил)тетрагідрофуран, транс,цис-2,68. Ополіскувач-ароматизатор, який містить принонадієнол, 1-нонанол, нопол, 1,2,3,4,4а,5,6,7наймні один органополісилоксан за будь-яким з пп. октагідро-2,5,5-триметил-2-нафтол, 1-октанол, 1-5 у вигляді водної дисперсії. 3,4,5,6,6-пентаметил-2-гептанол, 2-фенілетанол, 9. Засіб для догляду за тілом або засіб особистої 2-фенілпропанол, 3-фенілпропанол (гідрокоричний гігієни, який містить принаймні один органополісиспирт), 3-феніл-2-пропен-1-ол (коричний спирт), 4локсан за будь-яким з пп. 1-5. (5,5,6-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2 Даний винахід стосується органополісилоксанів, з яких у кислих умовах може виділятися пахучий спирт. У засоби для обробки текстилю та у засоби для догляду за тілом (засоби особистої гігієни) потрібно додавати парфумерні (ароматичні) компоненти, які тривалий час залишаються на текстильних волокнах, відповідно на волоссі або на шкірі і протягом тривалого періоду часу виділяють у цих місцях у контрольованих умовах пахучі або запашні речовини. Найбільш доцільно при цьому використовувати парфумерні компоненти, які починають виділяти свої пахучі речовини лише тоді, коли в людини, яка користується засобом для догляду за тілом або одягнена у відповідний предмет одягу, оброблений засобом для обробки текстилю, відбувається потовиділення, у результаті якого тіло людини починає видавати неприємні запахи. Причина виникнення подібних неприємних запахів обумовлена, як правило, бактеріями, що розкладають компоненти поту. Поряд з подібним утворенням сполук, які мають неприємний запах, таке розкладання поту під дією бактерій приводить також до утворення кислих продуктів розкладання поту. Тому існ ує потреба в парфумерних компонентах для засобів для обробки текстилю та засобів для догляду за тілом, які містять пахучі речовини у зв'язаній формі та які починають виділяти їх ли ше в кислих умовах, що дозволяє в цих умовах підсилити ароматичний ефект, достатній для маскування неприємних запахів, що виділяються тілом. З [публікації WO 96/38528] відомі бетаїнові ефіри пахучих спиртів, які можуть застосовуватися в мийних засобах, пом'якшувачах білизни або в чистячих засобах, і залишатися протягом певного проміжку часу на поверхнях, таких як текстильні волокна. Із цих бе таїнових е фірів у результаті гідролізу виділяється пахучий спирт, виділення якого в кислих умовах відбувається дуже повільно. Пахучий спирт починає виділятися з бетаїнових ефірів лише при значеннях рН 7 і вище. З [публікації WO 97/36978] відомо, що бетаїнові ефіри пахучих спиртів мають у кислих умовах стійкість до гідролізу й що пахучий спирт починає виділятися з бетаїнових ефірів у результаті їх гідролізу лише при значеннях рН вище 7. Аналогічну стійкість в кислих умовах мають і бетаїнові ефіри пахучи х спиртів, описані в [EP-A 1099689]. Така ж залежність стійкості бетаїнових ефірів від значення рН відома з [DE 3527974] для бетаїнових ефірів, застосовуваних як компоненти засобів з догляду за волоссям. З [US 4524018] відомі алкоксисилани, які містять у зв'язаному вигляді пахучий спирт ROH у формі Si-O-R-групи. Пахучий спирт повільно виділяється із цих сполук. Однак у даній публікації нічого не говориться про залежності виділення пахучи х спиртів з алкоксисиланів від значення рН, а описані в цій публікації алкоксисилани не мають здатність утримуватися на текстильних волокнах, шкірі або волоссі, оскільки вони не мають позитивний електричний заряд або не здатні набувати його. В [EP-A 0982023] описані полісилоксани, які містять у зв'язаному через Si-O-R-групу вигляді пахучий спирт, а також їх застосування як компонент косметичних композицій. У присутності оцтової кислоти такий пахучий спирт повільно виділяється з полісилоксанів. Однак описані в зазначеній публікації полісилоксани не мають достатню здатність утримуватися на поверхнях з негативним 5 85017 6 електричним зарядом, таких як текстильні волокленовими містками з атомами кремнію органополіна, шкіра або волосся, оскільки вони не мають силоксану, а сам цей органополісилоксан має позитивного електричного заряду або не здатні структур у R3R4R5Sі-О-СН 2-СН2-N+R1R2-CH2набувати його. C(O)OY А , де При створенні даного винаходу несподівано R3 означає зв'язаний через атом кисню полібуло встановлено, що органополісилоксани, які силоксановий залишок, містять у зв'язаному через групу бетаїнового ефіру R4 означає С1-С30алкільну групу або феніл, структури -N+R1R2-CH2-C(O)OY пахучий спирт YR5 має ті ж значення, що й R3 або R4, а OH, відщеплюють його в кислих умовах, а при R1, R2, Y і А- мають зазначені вище значення. нейтральних і слабкоосновних значеннях рН неВ одному з особливо кращих варіантів здійссподівано проявляють стійкість до гідролізу. Такі нення винаходу гр упи бетаїнового ефіру зв'язані органополісилоксани мають, крім того, високу здагідроксіетиленовими містками з кінцевими атоматність утримуватися на текстильних волокнах, шкіми кремнію полідиметилсилоксану, який містить рі або волоссі і завдяки цій своїй властивості привід 3 до 200 атомів кремнію. У цьому особливо датні для застосування як парфумерні кращому варіанті органополісилоксан має структу(ароматичні) компоненти у засобах для обробки ру R6-O-[Si(CH 3)2-O] n-R6, де текстилю та засобах для догляду за тілом. n означає число від 3 до 200, Об'єктом даного винаходу відповідно до цього R6 являє собою -CH2-CH2-N+(CH3)2-CH2є органополісилоксани, з яких може виділятися C(O)OY А-, а пахучий спирт, які відрізняються тим, що органоY і А- мають зазначені вище значення. полісилоксан містить принаймні одну функціонаДо пахучих спиртів Y-OH відповідно до винальну груп у Z стр уктури -N+R1R2-CH2-C(O)OY А-, де ходу належать всі ті сполуки, які мають відповідR1 і R2 незалежно один від одного вибрані із ний запах і містять гідроксильну гр упу, зв'язану з групи, яка включає С 1-С30алкіл і гідроксіетил, атомом вуглецю, з яким не зв'язані будь-які інші Y означає залишок пахучо го спирту Y-OH, а атоми, за винятком водню та вуглецю. У кращому А- означає аніон фізіологічно сумісної кислоти варіанті пропоновані у винаході органополісилокНА. сани містять у зв'язаному вигляді ті пахучі спирти Об'єктом винаходу є, крім того, засоби для обY-OH, які використовують як компоненти відповідробки текстилю та засоби для догляду за тілом, які них парфумерних композицій. містять принаймні один органополісилоксан вищеВ особливо кращому варіанті пропоновані у наведеної структури, а також миючі засоби, які винаході органополісилоксани містять у зв'язаномістять принаймні один органополісилоксан вищему вигляді пахучі спирти Y-OH, вибрані із групи, наведеної структури, і ополіскувачіяка включає 4-аліл-2-метоксифенол (евгенол), 3ароматизатори, які містять принаймні один орга(2-борнілокси)-2-метил-1-пропанол, 2-третнополісилоксан вищенаведеної структури у виглябутилциклогексанол, 4-трет-бутилциклогексанол, ді водної дисперсії. бензиловий спирт, 1-деканол, 9-децен-1-ол, дигідОрганополісилоксани відповідно до винаходу ротерпінеол, 2,4-диметил-4-циклогексен-1являють собою сполуки, які містять принаймні три ілметанол, 2,4-диметилциклогексилметанол, 2,6атоми кремнію, зв'язаних між собою через ланки диметил-2-гептанол, 2,6-диметил-4-гептанол, Si-O-Si, і у яких більше половини атомів кремнію 3а,4,5,6,7,7а-гексагідро-2,4-диметил-4,7має принаймні один зв'язаний через атом вуглецю метано[1Н]інден-5-ол, 3,7-диметил-1,6-нонадієн-3з атомом кремнію залишок. Пропоновані у винахоол, 2,6-диметил-2,7-октадієн-6-ол (ліналоол), цисді органополісилоксани містять краще від 3 до 200, 3,7-диметил-2,6-октадієн-1-ол (нерол), транс-3,7найкраще від 5 до 100, атомів кремнію. У кращому диметил-2,6-октадієн-1-ол (гераніол), 3,7-диметилваріанті в пропонованих у винаході органополіси1,7-октандіол, 3,7-диметил-1-октанол (тетрагідролоксанах більше 50%, найкраще більше 80%, атогераніол), 2,6-диметил-2-октанол (тетрагідромірмів кремнію мають два зв'язаних через атоми вугценол), 3,7-диметил-3-октанол (тетрагідроліналолецю з атомами кремнію залишки. Такі зв'язані ол), 2,6-диметил-7-октен-2-ол (дигідромірценол), через атоми вуглецю з атомами кремнію залишки 3,7-диметил-6-октен-1-ол (цитронелол), 2,2можуть являти собою С1-С30алкільні залишки, C2диметил-3-(3-метилфеніл)-1-пропанол, 2,2С30алкенільні залишки або С6-С30арильні залишки, диметил-3-феніл-1-пропанол, 2-етокси-4які можуть мати інші замісники. Зв'язані через метоксиметилфенол, 2-етил-4-(2,2,3-триметил-3атоми вуглецю з атомами кремнію залишки перециклопентен-1-іл)-2-бутен-1-ол, цис-3-гексен-1-ол, важно являють собою метильні або фенільні гру4-(4-гідрокси-3-метоксифеніл)-2-бутанон, 1пи, найкраще метильні групи. гідрокси-2-(1-метил-1-гідроксіетил)-5Пропоновані у винаході органополісилоксани метилциклогексан, 3-(гідроксиметил)-2-нонанон, 4містять принаймні одну груп у бетаїнового ефіру (4-гідрокси-4-метилпентил)-3-циклогексен-1структури -N+R1R2-CH2-C(O)OY A-, яка ковалентно карбоксальдегід, ізоборнеол, 3зв'язана з полісилоксаном і в якій ізокамфілциклогексанол, 2-ізопропеніл-5R1 і R2 незалежно один від одного вибрані із метилциклогексанол (ізопулегол), 1-ізопропіл-4групи, яка включає С 1-С30алкіл і гідроксіетил, метилциклогекс-3-енол (терпіненол), 4Y означає залишок пахучо го спирту Y-OH, а ізопропілциклогексанол, 1-(4А- означає аніон фізіологічно сумісної кислоти ізопропілциклогексил)етанол, 4НА. ізопропілциклогексилметанол, 2-ізопропіл-5В одному із кращих варіантів здійснення винаметилциклогексанол (ментол), 2-ізопропіл-5ходу гр упи бетаїнового ефіру з'єднані гідроксіетиметилфенол (тимол), 5-ізопропіл-2-метилфенол 7 85017 8 (карвакрол), 2-(4-метил-3-циклогексеніл)-2органополісилоксану, який містить принаймні одну пропанол (терпінеол), 2-(4-метилциклогексил)-2Si-Н-групу, з етаноламіном структури HO-CH2-CH2пропанол (дигідротерпінеол), 4NR1R2 і наступною реакцією із хлорацетатом пахуметоксибензиловий спирт, 2-мeтокси-4чого спирту, де R1 і R2 мають зазначені вище знаметилфенол, 3-метокси-5-метилфенол, 1-метоксичення: 4-пропенілбензол (анетол), 2-метокси-4R3R4R5Si-H+HO-CH2-CH2-NR1R2®R3R4R5Si-Oпропенілфенол (ізоевгенол), 4-метил-3-децен-5CH2-CH2-NR1R2 ол, 2-метил-6-метилен-7-октен-2-ол (мірценол), 3R3R4R5Si-O-CH 2-CH2-NR1R2+ClCH2-C(O)OY® метил-4-феніл-2-бутанол, 2-(2-метилфеніл)етанол, R3R4R5Si-O-CH 2-CH2-N+R1R2-CH2-C(O)OY Cr2-метил-4-феніл-1-пентанол, 3-метил-5-феніл-1Пропоновані у винаході органополісилоксани пентанол, 2-метил-1-феніл-2-пропанол, (1-метилпроявляють у водній дисперсії високу стійкість до 2-(1,2,2-триметилбіцикло[3.1.0]гекс-3гідролізу та здатні безпосередньо із водної диспеілметил)циклопропіл)метанол, 3-метил-4-(2,2,6рсії осідати на текстильних волокнах, на шкірі або триметилциклогексен-1-іл)-2-бутанол, 2-метил-4на волоссі. Поняття "водна дисперсія" відповідно (2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-іл)-2-бутен-1-ол, до винаходу не обмежується при цьому дисперсі(3-метил-1-(2,2,3-триметил-3-циклопентеніл)-3ями твердих органополісилоксанів, а охоплює тациклогексен-1-іл)метанол, 3-метил-5-(2,2,3кож емульсії рідких органополісилоксанів, так само триметил-3-циклопентен-1-іл)-4-пентен-2-ол, 2як і мікроемульсії та міцелярні розчини. Тим самим метил-2-вініл-5-(1-гідрокси-1пропоновані у винаході органополісилоксани приметилетил)тетрагідрофуран, транс,цис-2,6датні для застосування як компоненти засобів для нонадієнол, 1-нонанол, нопол, 1,2,3,4,4а,5,6,7обробки текстилю або засобів для догляду за тіоктагідро-2,5,5-триметил-2-нафтол, 1-октанол, лом (засобів особистої гігієни) і здатні придавати 3,4,5,6,6-пентаметил-2-гептанол, 2-фенілетанол, таким засобам властивість надавати текстильним 2-фенілпропанол, 3-фенілпропанол (гідрокоричний виробам, обробленим засобом для обробки тексспирт), 3-феніл-2-пропен-1-ол (коричний спирт), 4тилю, або волоссю або ділянкам шкіри, обробле(5,5,6-триметилбіцикло[2.2.1]гепт-2ним засобом для догляду за тілом, стійкий, запашил)циклогексан-1-ол, 3,5,5ний запах, який довгостроково зберігається, триметилциклогексанол, 2,4,6-триметил-4джерелом якого є пахучий спирт, який поступово циклогексен-1-ілметанол, 5-(2,2,3-триметил-3виділяється з органополісилоксану. циклопентеніл)-3-метилпентан-2-ол, 3,7,11Кращі при цьому ті пропоновані у винаході ортриметил-2,6,10-додекатриєн-1-ол (фарнезол), ганополісилоксани, які виділяють пахучий спирт Y3,7,11-триметил-1,6,10-додекатриєн-3-ол (нероліOH у водній дисперсії при значенні рН=3 швидше, дол), 3,5,5-триметил-1-гексанол (ізононанол), 1ніж при значенні рН=9. Подібне більш швидке виундеканол, 10-ундецен-1-ол і ветиверол. ділення пахучого спирту в кислому середовищі є Під аніонами А- фізіологічно сумісних кислот несподіваним ефектом, який неможливо було пеНА відповідно до винаходу маються на увазі всі редбачити, оскільки всі відомі з рівня техніки бетааніони, що не здійснюють роз'їдаючої або виражеїнові ефіри пахучих спиртів виділяють пахучий ної подразливої дії на шкіру людини. Аніони Аспирт при значенні рН=3 повільніше, ніж при знабажано вибирати із групи, яка включає хлорид, ченні рН=9. бромід, метилсульфат, етилсульфат, сульфат, Ці кращі органополісилоксани дозволяють нітрат, фосфат і гідрофосфат. приготовляти з їх використанням засоби для обПропоновані у винаході органополісилоксани робки текстилю або засоби для догляду за тілом, можна одержувати взаємодією органополісилокоброблені якими текстильні вироби, відповідно санів, які містять третинну аміногрупу, і хлорацеволосся або ділянки шкіри, набувають більш інтетату пахучо го спирту. Хлорацетати пахучи х спирнсивного і більш стійкого запашного запаху за ратів можна одержувати відомим методом хунок виділення пахучого спирту, яке відбувається взаємодією хлорангідриду хлороцтової кислоти з при їх зволоженні потом і зниженні значення рН у пахучим спиртом, переважно в присутності основи, результаті розкладання компонентів поту під дією яка зв'язує хлористий водень, що вивільняється бактерій. Засоби для обробки текстилю або засоби під час реакції. для догляду за тілом, які містять такі органополіОрганополісилоксани, які містять третинну силоксани, можуть тим самим ефективно пригнічуаміногрупу, можна одержувати за допомогою ціловати утворення неприємних запахів, що викликаго ряду відомих способів. Загальний для них принються розкладанням компонентів поту під дією цип одержання таких сполук полягає в тому, що бактерій. вторинний амін піддають взаємодії з органополіПропоновані у винаході засоби для обробки силоксаном, який містить відповідну групу, що відтекстилю містять принаймні один пропонований у ходить, за реакцією нуклеофільного заміщення. винаході органополісилоксан і призначені переваВідповідно до одного з особливих варіантів цієї жно для обробки текстильних виробів водним розреакції органополісилоксан, який містить залишок чином або дисперсією такого засобу, з якого/якої з епоксидною групою, піддають взаємодії із втопропонований у винаході органополісилоксан, відринним аміном при розмиканні епоксидного кільця повідно пропоновані у винаході органополісилокй утворенні бета-аміноспирту. сани, безпосередньо осідає/осідають на текстильКращі органополісилоксани, у яких групи бетаних волокнах. Поряд із цілеспрямованим їнового ефіру гідроксіетиленовими містками з'єдвиділенням пахучого спирту пропоновані у винанані з атомами кремнію органополісилоксану, доході органополісилоксани сприяють наданню ткацільно одержувати взаємодією нині, на волокнах якої осів органополісилоксан, 9 85017 10 більш м'я кий гриф. Таким чином, пропоновані у рхнево-активних речовин належать, наприклад, винаході засоби для обробки текстилю мають таПАР із сульфонатними групами, переважно алкілкож пом'якшуючі текстильні вироби властивості. бензолсульфонати, алкансульфонати, альфаПропоновані у винаході засоби для обробки олефінсульфонати, ефіри жирних альфатекстилю можуть бути представлені у твердій фосульфокислот або сульфосукцинати. Серед алкілрмі, наприклад, у вигляді порошків, гранулятів або бензолсульфонатів кращі такі з лінійною або розформованих виробів, таких як екструдати, пелети, галуженою алкільною групою з 8-20, насамперед з брикети або таблетки. Засоби для обробки тексти10-16 атомами вуглецю. До кращих алкансульфолю у твердій формі можуть також містити рідкі натів належать такі із прямими алкільними ланцюпропоновані у винаході органополісилоксани, нагами з 12-18 атомами вуглецю. Із числа альфанесені на відповідні носії. Як носії для пропоноваолефінсульфонатів переважно використовувати них у винаході рідких органополісилоксанів бажано продукти сульфування альфа-олефінів з 12-18 використовува ти при цьому пористі тверді компоатомами вуглецю. Із числа ефірів жирних альфаненти засобу для обробки текстилю, які тим самим сульфокислот кращі продукти сульфування ефірів виконують у такому засобі додаткову функцію. жирних кислот, одержувані з жирних кислот з 12Засоби для обробки текстилю у вигляді формова18 атомами вуглецю й коротколанцюгових спиртів них виробів, які виготовляються методами аглоз 1-3 атомами вуглецю. Як аніоногенні поверхнемерації шляхом пресування, такими як екструзія, во-активні речовини придатні також ПАР із сульбрикетування або таблетування, для підвищення фатною гр упою в молекулі, переважно алкілсультвердості формованих виробів додатково можуть фати й етерифіковані сульфати. До кращих містити сполучні. Більш кращі, однак, засоби для алкілсульфатів належать такі з лінійними алкільобробки текстилю, які не містять ніякого додатконими залишками з 12-18 атомами вуглецю. Крім вого сполучного, яким у цьому випадку є відповідзазначених придатні також бета-розгалужені алкіний функціональний компонент засобу для оброблсульфати й одно- або багатозаміщені алкілом у ки текстилю, переважно неіоногенна поверхневоцентрі найбільш довгого алкільного ланцюга алкіактивна речовина. лсульфати. До кращих е терифікованих сульфатів В інших варіантах пропоновані у винаході заналежать сульфати алкілових ефірів, одержувані соби для обробки текстилю можуть бути предстаетоксилуванням лінійних спиртів з 12-18 атомами влені в рідкому вигляді або у вигляді гелю. У цих вуглецю 2-6 етиленоксидними ланками й наступваріантах засіб для обробки текстилю містить проним сульфатуванням. Як аніоногенні ПАР можуть понований у винаході органополісилоксан перевавикористовува тися також мила, такі, наприклад, як жно в розчиненій або диспергованій формі, при утворені з лужними металами солі лауринової кицьому поняття "диспергована форма" охоплює не слоти, міристинової кислоти, пальмітинової кислотільки дисперсії твердих органополісилоксанів, ти, стеаринової кислоти і/або сумішей природних але й емульсії рідких органополісилоксанів, а тажирних кислот, таких, зокрема, як жирні кислоти кож мікроемульсії й міцелярні розчини. кокосової олії, пальмоядрової олії та талової олії. Засоби для обробки текстилю в рідкому виЯк неіоногенні ПАР можуть використовуватигляді можуть мати ізотропні, тіксотропні, псевдося, наприклад, алкоксиловані, насамперед етоксипластичні або структурнов'язкі реологічні властиловані та пропоксиловані, сполуки. Найбільш привості. Для надання подібних реологічних датні продукти конденсації алкіл фенолів або властивостей рідким або гелеподібним засобам жирних спиртів з 1-50моль, краще 1-10моль, етидля обробки текстилю в їх складі як добавки можленоксиду і/або пропіленоксиду. Рівною мірою на використовувати глини, що набухають, насампридатні також аміди жирних полігідроксикислот, у перед монтмориллоніт, осаджені або пірогенні яких з атомом азоту аміду зв'язаний органічний кремнієві кислоти, рослинні смоли, насамперед залишок з однією або декількома гідроксильними ксантани, або полімерні гелеутворювачі, такі як групами, які можуть бути також алкоксиловані. Як вінілові полімери з карбоксильними групами. Подінеіоногенні ПАР можна використовувати також бні добавки, з одного боку, надають засобу для алкілглікозиди з лінійною або розгалуженою алкіобробки текстилю необхідної в'язкості, а з іншого льною групою з 8-22, насамперед з 12-18, атомами боку, утримують дисперговані нерозчинні комповуглецю та моно- або диглікозидним залишком, ненти, які містяться в цьому засобі, в дисперговаякий являє собою переважно похідну глюкози. ному вигляді. До придатних для застосування в пропоноваВ одному із кращих варіантів пропоновані у них у винаході мийних засобах катіоногенних ПАР винаході засоби для обробки текстилю являють належать, наприклад, моно- і діалкоксиловані четсобою мийні засоби, до складу яких входять привертинні аміни з зв'язаним з азотом С6наймні одна ПАР та принаймні один пропонований С18алкільним залишком і однією або двома гідроу винаході органополісилоксан. Під мийними засоксіалкільними групами. бами при цьому відповідно до винаходу маються Пропоновані у винаході мийні засоби поряд із на увазі всі композиції, придатні для чищення текпринаймні одним пропонованим у винаході оргастильних виробів у водному миючому розчині. нополісилоксаном і принаймні однією ПАР можуть Як поверхнево-активні речовини в пропоноватакож містити як інші компоненти, наприклад, акних у винаході мийних засобах можуть використотивні або модифікуючі добавки, лужні компоненти, вуватися насамперед аніоногенні, неіоногенні та хімічні відбілювачі, активатори відбілювання, фекатіоногенні ПАР. рменти, хелатувальні комплексоутворювачі, інгібіДо придатних для застосування в пропоноватори посіріння (потемніння), піногасники, оптичні них у винаході мийних засобах аніоногенних повевідбілювачі, ароматизатори та барвники. 11 85017 12 Пропоновані у винаході мийні засоби можуть перед N-нонаноїлсукцинімід (НОСІ), ациловані містити активні або модифікуючі добавки, які здатфенолсульфонати, насамперед н-нонаноїл-або ні при їх використанні зв'язувати розчинені у воді iзо-нонаноїлоксибензолсульфонат (н-, відповідно іони кальцію та магнію. До подібних активних або iзо-НОБС), ангідриди карбонових кислот, такі як модифікуючих добавок належать фосфати та пофталевий ангідрид, ациловані багатоатомні спирліфосфати лужних металів, насамперед пентанатти, такі як етиленглікольдіацетат, 2,5-діацетоксирійтрифосфат, розчинні та нерозчинні у воді силі2,5-дигідрофуран, ациловані сорбіт і маніт і ацилокати натрію, насамперед шаруваті силікати вані цукри, такі як пентаацетилглюкоза, а також Nформули Na5Si2O5, цеоліти типу А, X і/або P, а ациловані лактами, насамперед Nтакож тринатрійцитрат. Додатково до зазначених ацилкапролактами та N-ацилвалеролактами. Так добавок можна використовувати, крім того, активні само як активатори відбілювання можуть застосоабо модифікуючі органічні співдобавки, такі, навуватися амінофункціоналізовані нітрили і їх солі приклад, як поліакрилова кислота, поліаспарагіно(четвертинні амонієві солі нітрилів), відомі, наприва кислота і/або співполімери акрилової кислоти з клад, з [журналу Tenside Surf. Det. 34(6), 1997, сс. метакриловою кислотою, акролеїном або вініло404-409]. Крім того, як активатори відбілювання вими мономерами, які містять сульфонову кисломожуть застосовуватися комплекси перехідних ту, а також їх солі з лужними металами. металів, здатні активувати пероксид водню з меДо складу пропонованих у винаході мийних тою видалення плям з одночасним відбілюючим засобів, як правило, входять також лужні компонеефектом. Придатні для застосування в зазначених нти, які при їх цільовому застосуванні забезпечуцілях комплекси перехідних металів відомі, наприють створення в миючому розчині, відповідно у клад, з [EP-A 0544490, із с. 2, рядок 4, до с. 3, ряводному розчині засобу, що чистить, лужного седок 57, з WO 00/52124, із с. 5, рядок 9, до с. 8, ряредовища зі значенням рН у межах від 8 до 12. док 7, та із с. 8, рядок 19, до с. 11, рядок 14, з WO Для застосування як такі лужні компоненти прида04/039932, з с. 2, рядок 25, до с. 10, рядок 21, з тні в першу чергу карбонат натрію, сесквікарбонат WO 00/12808, із с. 6, рядок 29, до с. 33, рядок 29, з натрію, метасилікат натрію та інші розчинні силікаWO 00/60043, із с. 6, рядок 9, до с. 17, рядок 22, з ти лужних металів. WO 00/27975, с. 2, рядка 1-18 і із с. 3, рядок 7, до До складу пропонованих у винаході мийних с. 4, рядок 6, з WO 01/05925, із с. 1, рядок 28, до с. засобів можуть входити далі хімічні відбілювачі, 3, рядок 14, з WO 99/64156, із с. 2, рядок 25, до с. такі, наприклад, як перборати лужних металів, 9, рядок 18, а також з GB-A 2309976, із с. 3, рядок пергідрати карбонатів лужних металів, персилікати 1, до с. 8, рядок 32]. лужних металів, персульфати лужних металів, До складу пропонованих у винаході мийних пероксофосфати лужних металів, пероксопірофозасобів можуть входити далі ферменти, які підсисфати лужних металів, діацилпероксиди, ароматилюють миючу дію, насамперед ліпази, кутинази, чні пероксикислоти й аліфатичні пероксикислоти. амілази, нейтральні та лужні протеази, естерази, До кращих відбілювачів належать тетрагідрат перцелюлази, пектинази, лактази і/або пероксидази. борат натрію, моногідрат перборату натрію, пергіПри цьому ферменти з метою їх захисту від роздрат карбонату натрію, пероксилауринова кислокладання можуть бути адсорбовані на носіях або та, пероксистеаринова кислота, епсилонінкапсульовані в утворюючі оболонку речовини. фталімідопероксикарбонова кислота, 1,12Пропоновані у винаході мийні засоби можуть дипероксидодекандикарбонова кислота, 1,9містити, крім того, хелатоутворювачі, які утворюдипероксіазелаїнова кислота та 2ють координаційні сполуки з перехідними металадецилдипероксибутан-1,4-дикарбонова кислота. ми та які дозволяють запобігти каталітичного розНайбільш кращі тетрагідрат перборату натрію, кладання сполук активного кисню в миючому моногідрат перборату натрію та пергідрат карборозчині. Як такі хелатоутворювачі можуть викориснату натрію, насамперед пергідрат карбонату натовуватися, наприклад, фосфонати, такі як гідротрію. Придатний для використання в рідких мийних ксіетан-1,1-дифосфонат, нітрилотриметиленфосзасобах пергідрат карбонату натрію відомий з [пуфонат, діетилентриамінпента(метиленфосфонат), блікації WO 2004/056955]. етилендіамінтетра(метиленфосфонат), гексаметиКрім хімічних відбілювачів пропоновані у виналендіамінтетра(метиленфосфонат) і їх солі з лужході мийні засоби додатково можуть містити також ними металами. Так само як хелатоутворювачі активатори відбілювання. Як такі активатори відбіможна використовувати також нітрилотриоцтову лювання в пропонованих у винаході мийних засокислоту та поліамінокарбонові кислоти, насампебах можуть використовуватися насамперед сполуред етилендіамінтетраоцтову кислоту, діетилентки з однією або декількома здатними до риамінпентаоцтову кислоту, етилендіамін-N,N'пергідролізу (вичерпного гідролізу), зв'язаними за диянтарну кислоту, метилгліциндіоцтову кислоту, азотом або кисню ацильними групами, які реагуполіаспартати, а також їх солі з лужними металають із виділюваним з відбілювача пероксидом воми й амонієві солі. Як хелатуючі комплексоутводню в миючому розчині з утворенням пероксикаррювачі до складу пропонованих у винаході мийних бонових кислот. Як приклад подібних сполук засобів можна далі включати багатоатомні карбоможна назвати серед інших поліациловані алкіленові кислоти, насамперед гідроксикарбонові кисндіаміни, насамперед тетраацетилетилендіамін лоти, у першу чергу винну кислоту та лимонну ки(ТАЕД), ациловані похідні триазинів, насамперед слоту. 1,5-діацетил-2,4-діоксогексагідро-1,3,5-триазин Пропоновані у винаході мийні засоби додатко(ДАДГТ), ациловані гліколурили, насамперед тетво можуть містити інгібітори посіріння (антиресорраацетилгліколурил (ТАГУ), N-ациліміди, насамбенти), які утримують у суспендованому вигляді 13 85017 14 відділені від волокон забруднення та які перешкоемульгатори, масляні тільця, жири й воски, воски з джають в такий спосіб їх повторному осіданню або перламутровим блиском, засоби з підвищеним відкладенню на волокнах. Як приклад придатних вмістом масла, плівкоутворювачі, гідротропи, редля застосування в пропонованих у винаході мийгулятори в'язкості, консерванти, засоби для утриних засобах інгібіторів посіріння можна назвати мання вологи, силікони, антиоксиданти, фільтри прості ефіри целюлози, карбоксиметилцелюлозу і УФ-променів, діючі речовини проти лупи, дезодоїї солі з лужними металами, метилцелюлозу, гідруючі діючі речовини, біогенні діючі речовини, бароксіетилцелюлозу та гідроксипропілцелюлозу. рвники, а також парфумерні масла. Так само можна використовувати й полівінілпіроПропоновані у винаході засоби для догляду за лідон. тілом можуть містити поверхнево-активні речовиПропоновані у винаході мийні засоби можуть ни, насамперед у тих випадках, коли вони признамістити далі піногасники, які пригнічують утворенчені для очищення шкіри і/або волосся. Переважня піни в миючому розчині. Як приклад придатних но при цьому застосовувати м'які ПАР з для застосування в пропонованих у винаході миймінімальною подразливою дією на шкіру. У цих них засобах піногасників можна назвати органопоцілях можна використовувати як аніоногенні, так і лісилоксани, такі як полідиметилсилоксан, парафінеіоногенні, катіоногенні і/або амфотерні ПАР. ни і/або воски, а також їх суміші з До придатних для застосування в пропоновависокодисперсними кремнієвими кислотами. них у винаході засобах для догляду за тілом аніоДо складу пропонованих у винаході мийних ногенних ПАР належать мила, алкілбензолсульзасобів при необхідності можна включати оптичні фонати, алкансульфонати, олефінсульфонати, відбілювачі, що осідають на волокнах, які поглисульфонати алкілових ефірів, сульфонати простих нають випромінювання УФ-ділянки спектру та виефірів гліцерину, сульфонати складних альфапромінюють синє флуоресцентне світіння, що комметилових ефірів, жирні сульфокислоти, алкілсупенсує пожовтіння волокон. Як приклад придатних льфати, сульфати алкілових ефірів, сульфа ти для застосування в пропонованих у винаході мийпростих ефірів гліцерину, етерифіковані сульфати них засобах оптичних відбілювачів можна назвати жирних кислот, гідроксисульфати простих змішапохідні діаміносильбендисульфокислоти, такі як них ефірів, (етерифіковані) сульфати моногліцеутворені з лужними металами солі 4,4'-бiс-(2ридів, (етерифіковані) сульфати амідів жирних аніліно-4-морфоліно-1,3,5-триазиніл-6кислот, моно- і діалкілсульфосукцинати, моно- і аміно)стильбен-2,2'-дисульфокислоти, або замідіалкілсульфосукцинамати, сульфотригліцериди, щені дифенілстирили, такі як утворені з лужними амідні мила, етерифіковані карбонові кислоти і їх металами солі 4,4'-бic-(2-сульфостирил)дифенілу. солі, ізетіонати жирних кислот, саркозинати жирПропоновані у винаході мийні засоби можуть них кислот, тауриди жирних кислот, Nмістити також барвники та на додаток до пропоноациламінокислоти, такі, наприклад, як ациллактиваних у винаході органополісилоксанів можуть лати, ацилтартрати, ацилглутамати й ациласпармістити інші запашні речовини (ароматизатори). тати, алкілолігоглюкозидсульфати, продукти конПропоновані у винаході мийні засоби в рідкому денсації білків з жирними кислотами (насамперед вигляді або у формі гелів додатково можуть містипродукти рослинного походження на основі пшети до 30мас.% органічних розчинників, таких, наниці) і (етерифіковані) алкілфосфати. приклад, як метанол, етанол, н-пропанол, ізопроДо придатних для застосування в пропоновапанол, н-бутанол, етиленгліколь, 1,2них у винаході засобах для догляду за тілом неіопропіленгліколь, 1,3-пропіленгліколь, 1,4ногенних ПАР належать прості полігліколеві ефіри бутиленгліколь, гліцерин, діетиленгліколь, метилжирних спиртів, прості полігліколеві ефіри алкіловий ефір етиленгліколю, етаноламін, діетанолафенолів, складні полігліколеві ефіри жирних кисмін і/або триетаноламін. лот, прості полігліколеві ефіри амідів жирних кисПропоновані у винаході засоби для догляду за лот, прості полігліколеві ефіри жирних амінів, тілом містять принаймні один пропонований у виалкоксиловані тригліцириди, частково окиснені наході органополісилоксан і призначені для догляалк(ен)ілолігоглікозиди, відповідно похідні глюкоду за шкірою і/або волоссям людини і/або очищенронової кислоти, N-алкілглюкаміди жирних кислот, ня шкіри і/або волосся людини. При цьому під гідролізати білків (насамперед продукти рослиннопоняттям "засоби для догляду за тілом" відповідно го походження на основі пшениці), ефіри поліолів і до винаходу маються на увазі, зокрема, тверді та жирних кислот, складні ефіри цукру, складні ефіри рідкі мила, гелі для душу, лосьйони для очищення сорбітану, полісорбати й аміноксиди. шкіри та догляду за шкірою, креми для шкіри, шаЯк катіоногенні ПАР в пропонованих у винахомпуні, ополіскувачі для волосся і сонцезахисні ді засобах для догляду за тілом можна використозасоби. вувати четвертинні амонієві сполуки, такі, наприДо складу пропонованих у винаході засобів клад, як диметилдистеариламонійхлорид, для догляду за тілом можуть входити всі відомі з четвертинні імідазолінієві сполуки та четвертинні рівня техніки компоненти подібних засобів, однак солі складних ефірів, насамперед кватернізовані подібний засіб для догляду за тілом переважно не солі триалканоламіноефірів жирних кислот. повинен містити будь-яких реагуючих у кислому Як амфотерні ПАР в пропонованих у винаході середовищі компонентів у нейтралізованій формі. засобах для догляду за тілом можна використовуПоряд із принаймні одним пропонованим у винавати алкілбетаїни, алкіламідобетаїни, амінопропіході органополісилоксаном пропоновані у винаході онати, аміногліцинати та сульфобетаїни. засоби для догляду за тілом як інші компоненти До кращих для застосування в пропонованих у містять, наприклад, поверхнево-активні речовини, винаході засобах для догляду за тілом м'яких ПАР 15 85017 16 належать сульфати простих полігліколевих ефірів сорбітану, сесквітартрат сорбітану, дитартрат соржирних спиртів, сульфати моногліцеридів, монобітану, тритартрат сорбітану, моноцитрат сорбітаалкілсульфосукцинати, діалкілсульфосукцинати, ну, сесквіцитрат сорбітану, дицитрат сорбітану, ізетіанати жирних кислот, саркозинати жирних китрицитрат сорбітану, мономалеат сорбітану, сескслот, та уриди жирних кислот, глутамати жирних вімалеат сорбітану, дималеат сорбітану або трикислот, альфа-олефінсульфонати, етерифіковані малеат сорбітану, а також продукти етоксилування карбонові кислоти, алкілолігоглюкозиди, глюкаміди цих сполук з 2-30моль етиленоксиду. До придатжирних кислот, алкіламідобетаїни та продукти них для застосування в пропонованих у винаході конденсації білків з жирними кислотами. засобах для догляду за тілом неіоногенних емульДо складу пропонованих у винаході засобів гаторів належать далі складні ефіри полігліцерину, для догляду за тілом можуть входити емульгатори, такі як поліглицерил-2-диполігідроксистеарат за допомогою яких з води та нерозчинних у воді (Dehymuls PGPH), поліглицерил-3-діізостеарат інгредієнтів одержують стабільні прямі емульсії (Lameform TGI), поліглицерил-4-ізостеарат (Isolan (типу "масло у воді") або обернені емульсії (типу GI 34), поліглицерил-3-олеат, діізостеароїл"вода в маслі"). Поняття "емульсія" охоплює при поліглицерил-3-діізостеарат (Isolan PDI), поліглицьому як рідкі, так і кремоподібні та напівтверді церил-3-дистеарат метилглюкози (Tego Care 450), композиції. У пропонованих у винаході засобах поліглицерил-3-бджолиний віск (Cera Bellina), полідля догляду за тілом можна використовува ти як глицерил-4-капрат (Polyglycerol Caprate T2010/90), аніоногенні, так і неіоногенні, катіоногенні і/або поліглицерил-3-цетиловий ефір (Chimexane NL), амфотерні емульгатори. поліглицерил-3-дистеарат (Cremophor GS32) і поДо придатних для застосування в пропоноваліглицерил-полірицинолеат (Admul WOL 1403). них у винаході засобах для догляду за тілом аніоДо придатних для застосування в пропонованогенних емульгаторів належать аліфатичні жирні них у винаході засобах для догляду за тілом катіокислоти з 12-22 атомами вуглецю, такі, наприклад, ногенних емульгаторів належать кватернізовані як пальмітинова кислота, стеаринова кислота або алканоламіноефіри жирних кислот, одержувані бегенова кислота, а також дикарбонові кислоти з етерифікацією алканоламінів, переважно триета12-22 атомами вуглецю, такі, наприклад, як азеланоламіну або метилдіетаноламіну, взаємодією з їнова кислота або себацинова кислота. жирними кислотами та наступною кватернізацією Як неіоногенні емульгатори у пропонованих у за допомогою алкілувального агента, переважно винаході засобах для догляду за тілом можуть диметилсульфату або етиленоксиду. Як жирні кивикористовува тися продукти алкоксилування ліслоти переважно використовувати суміші жирних нійних жирних спиртів з 8-22 атомами вуглецю, кислот природного походження, одержані з росжирних кислот з 12-22 атомами вуглецю, алкілфелинних або тваринних масел (олій) або жирів та нолів з 14-21 атомами вуглецю, алкіламінів з 8-22 які містять переважно жирні кислоти з C16 і C18, при атомами вуглецю, а також касторової олії і/або цьому такі суміші жирних кислот можна застосовуотверділої рицинової олії, при цьому такі продукти вати із природним ступенем ненасиченості, у часталкоксилування в кращому варіанті містять від 2 ково гідрованому або повністю гідрованому виглядо 30моль етиленоксиду і/або від 1 до 5моль проді. Бажано використовувати суміші жирних кислот піленоксиду. Так само можуть використовуватися з іодним числом у межах від 5 до 50. Особливо також алкілолігоглікозиди з 8-18 атомами вуглецю кращі кватернізовані триетаноламіноефіри жирних в алкільному залишку, часткові гліцериди, такі як кислот із середнім ступенем етерифікації 1,5моногліцерид гідроксистеаринової кислоти, диглі2,0моль жирної кислоти на моль триетаноламіну. церид гідроксистеаринової кислоти, моногліцерид До придатних для застосування в пропоноваізостеаринової кислоти, дигліцерид ізостеаринової них у винаході засобах для догляду за тілом амкислоти, моногліцерид олеїнової кислоти, дигліцефотерних емульгаторів належать бетаїни, такі як рид олеїнової кислоти, моногліцерид рицинолевої N-алкіл-N,N-диметиламонійгліцинати, Nкислоти, дигліцерид рицинолевої кислоти, моноациламінопропіл-N,N-диметиламонійгліцинати та гліцерид лінолевої кислоти, дигліцерид лінолевої 2-алкіл-3-карбоксиметил-3-гідроксіетилімідазоліни, кислоти, моногліцерид ліноленової кислоти, дигліу кожному випадку з 8-18 атомами вуглецю в алкіцерид ліноленової кислоти, моногліцерид ерукової льній або ацильній групі, краща сполука, яка відкислоти, дигліцерид ерукової кислоти, моногліцеповідно до термінології, прийнятої Асоціацією вирид винної кислоти, дигліцерид винної кислоти, робників косметичних, парфумерних і туалетних моногліцерид лимонної кислоти, дигліцерид ливиробів, відома за назвою кокоамідопропілбетаїн. монної кислоти, моногліцерид яблучної кислоти Так само можна використовувати N-алкілгліцини, або дигліцерид яблучної кислоти, складні ефіри N-алкілпропіонові кислоти, N-алкіламіномасляні сорбітану, такі як моноізостеарат сорбітану, сесквікислоти, N-алкілімінодипропіонові кислоти, Nізостеарат сорбітану, діізостеарат сорбітану, триігідроксіетил-N-алкіламідопропілгліцини, Nзостеарат сорбітану, моноолеат сорбітану, сесквіалкілтаурини, N-алкілсаркозини, 2рицинолеат сорбітану, діолеат сорбітану, триолеат алкіламінопропіонові кислоти й алкіламінооцтові сорбітану, моноерукат сорбітану, сесквіерукат сокислоти, у кожному випадку із приблизно 8-18 аторбітану, діерукат сорбітану, триерукат сорбітану, мами вуглецю в алкільній групі. монорицинолеат сорбітану, сесквірицинолеат сорПропоновані у винаході засоби для догляду за бітану, дирицинолеат сорбітану, тририцинолеат тілом можуть містити масляні тільця, які здатні сорбітану, моногідроксистеарат сорбітану, сесквірозчиняти не розчинні у воді діючі речовини або гідроксистеарат сорбітану, дигідроксистеарат сорякі індивідуально або в сполученні з емульгаторабітану, тригідроксистеарат сорбітану, монотартрат ми визначають сенсорні властивості засобів для 17 85017 18 догляду за тілом. Відповідно до винаходу такі маки можна використовува ти воски природного посляні тільця являють собою рідкі при 20°C, нездаходження, наприклад, канделільский віск, карнатні змішуватися з водою при 25°С речовини або убський віск, японський віск, віск еспарто суміші подібних речовин. (африканської трави), корковий віск, віск гуаруми, Як масляні тільця можуть використовуватися рисовий віск, віск цукрової тростини, віск урикури, спирти Гербі (Guerbet) на основі жирних спиртів з монтан-віск, бджолиний віск, шелачний віск, спер6-18, краще 8-10, атомами вуглецю (наприклад, мацет, ланолін (вовняний віск), віск на основі жиру продукт Eutanol G), ефіри лінійних жирних кислот з куприкової залози, церезин, озокерит (гірський С6-С22 і лінійних або розгалужених жирних спиртів віск), петролатум і парафінові воски, хімічно моз С6-С22 і ефіри розгалужених карбонових кислот з дифіковані, отверділі воски, такі, наприклад, як C6-C13 і лінійних або розгалужених жирних спиртів етерифіковані монтан-воски, Sasol-воски (воски з C6-C22, такі, наприклад, як міристилміристат, міфірми Sasol) і гідровані воски жожоба, а також ристилпальмітат, міристилстеарат, міристилізоссинтетичні воски, такі, наприклад, як поліалкіленотеарат, міристилолеат, міристилбегенат, міристиві воски та поліетиленгліколеві воски. Як жири молерукат, цетилміристат, цетилпальмітат, жуть використовуватися тваринні та рослинні жири цетилстеарат, цетилізостеарат, цетилолеат, цети(так називані рослинні олії), що складаються в лбегенат, цетилерукат, стеарилміристат, стеарилосновному із сумішей повних ефірів гліцерину та пальмітат, стеарилстеарат, стеарилізостеарат, вищи х жирних кислот. Замість жирів можна також стеарилолеат, стеарилбегенат, стеарилерукат, використовува ти фосфоліпіди, фосфатидилхоліни, ізостеарилміристат, ізостеарилпальмітат, ізостеасфінгозини та сфінголіпіди. рилстеарат, ізостеарилізостеарат, ізостеарилолеПропоновані у винаході засоби для догляду за ат, ізостеарилбегенат, ізостеарилолеат, олеїлмітілом можуть далі містити воски, що надають таристат, олеїлпальмітат, олеїлстеарат, ким засобам перламутровий блиск, завдяки якому олеїлізостеарат, олеїлолеат, олеїлбегенат, олеївони набувають привабливого вигляду. Як такі лерукат, бегенілміристат, бегенілпальмітат, бегевоски, що надають перламутровий блиск, можна нілстеарат, бегенілізостеарат, бегенілолеат, бегевикористовува ти складні ефіри алкіленгліколей, нілбегенат, бегенілерукат, еруцилміристат, такі як етиленглікольдистеарат, алканоламіди жиеруцилпальмітат, еруцилстеарат, еруцилізостеарних кислот, такі як діетаноламід жирної кислоти рат, еруцилолеат, еруцилбегенат і еруцилерукат, кокосової олії, часткові гліцериди, такі як моногліефіри алкілгідроксикарбонових кислот з С 3-С38 і церид стеаринової кислоти, ефіри багатоатомних лінійних або розгалужених жирних спиртів з C6-C22, карбонових кислот, які можуть бути заміщені гідронаприклад, діетилгексилмалат, а також ефіри ліксильними групами, і жирних спиртів з 6-22 атоманійних або розгалужених жирних спиртів і багатоми вуглецю, насамперед довголанцюгові ефіри атомних спиртів, такі, наприклад, як пропіленглівинної кислоти, жирні спирти, прості ефіри жирних коль, дипропіленгліколь або трипропіленгліколь. спиртів і карбонати жирних спиртів, які містять у Так само можна використовувати тригліцириди на сумі принаймні 24 атоми вуглецю, такі як дістеариоснові жирних кислот з C6-C10, рідкі суміші моно-, ловий ефір, жирні кислоти, такі як стеаринова кисди- і тригліцеридів на основі жирних кислот з C 6лота, гідроксістеаринова кислота або бегенова C18, е фіри жирних спиртів з C6-C22 або спиртів Гекислота, продукти, які утворюються в результаті рбі й ароматичних карбонових кислот, таких як реакції розмикання циклу оксидів олефінів з 12-22 бензойна кислота, ефіри дикарбонових кислот з атомами вуглецю з жирними спиртами, які містять C2-C12 і лінійних або розгалужених спиртів з 1-22 12-22 атомів вуглецю, або поліолами з 2-15 атоатомами вуглецю або поліолів з 2-10 атомами вугмами вуглецю та 2-10 гідроксильними групами. лецю й 2-6 гідроксильними групами, рослинні олії, Пропоновані у винаході засоби для догляду за розгалужені первинні спирти, лінійні та розгалужетілом можуть містити, крім того, засоби з підвищені карбонати жирних спиртів з C6-C22, такі, наприним вмістом масла, такі як ланолін або лецитин клад, як дикаприлікарбонат (продукт Cetiol CC), або етоксилати цих сполук, ефіри поліолів і жиркарбонати Гербі на основі жирних спиртів з 6-18, них кислот, моногліцериди або алканоламіди жиркраще 8-10 атомами вуглецю, ефіри бензойної них кислот. кислоти й лінійних або розгалужених С 6Пропоновані у винаході засоби для догляду за С22спиртів, такі, наприклад, як продукт Finsolv TN, тілом можуть також містити плівкоутворювачі, які лінійні або розгалужені, симетричні або несиметдозволяють фіксувати діючі речовини на шкірі або ричні діалкілові ефіри з 6-12 атомами вуглецю на на волоссі. Як такі плівкоутворювачі можна викоодну алкільну групу, такі, наприклад, як дикаприліристовувати хітозан, мікрокристалічний хітозан, ловий ефір (продукт Cetiol OE), продукти, які утвокватернізований хітозан, полівінілпіролідон, співрюються в результаті реакції розмикання циклу полімери вінілпіролідону з вінілацетатом, полімери епоксидованих ефірів жирних кислот з поліолами, на основі акрилової кислоти й метакриловой киснаприклад, продукти Hydagen HSP, Sovermol 750, лоти, кватернізовані целюлози, колаген, гіалуроSovermol 1102, а також аліфатичні вуглеводні, такі, нову кислоту і її солі. наприклад, як мінеральне масло, вазеліни, петроДля поліпшення плинності пропонованих у вилатум, сквалан, сквален або діалкілциклогексани. наході засобів для догляду за тілом до їх складу До складу пропонованих у винаході засобів можуть входити, крім того, гідротропи, такі як етадля догляду за тілом можуть входити жири та воснол, ізопропанол або поліоли. Найбільш придатні ки, що забезпечують надання насамперед кремодля застосування в цих цілях поліоли з 2-15 атоподібним і напівтвердим засобам для догляду за мами вуглецю та принаймні двома гідроксильними тілом відповідних сенсорних властивостей. Як восгрупами, які необов'язково можуть містити також 19 85017 20 інші функціональні групи, насамперед аміногрупи. формальдегіду, парабени, пентандіол або сорбіЯк приклад подібних поліолів можна назвати глінову кислоту, а також срібні комплекси, відомі за церин, алкіленгліколі, такі як етиленгліколь, діетиназвою SurfacineÔ . Інші придатні для застосуванленгліколь, пропіленгліколь, бутиленгліколь, пення в пропонованих у винаході засобах для догляду тиленгліколь, гексиленгліколь, а також за тілом консерванти відомі з [Додатка 6, частини поліетиленгліколі із середньою молекулярною маА та В, Положення про косметичні засоби Німечсою від 100 до 1000г/моль, суміші олігогліцеринів чини ("deutsche Kosmetikverordnung")]. зі ступенем конденсації від 1,5 до 10, такі як техніПропоновані у винаході засоби для догляду за чні суміші, що містять дигліцерин у кількості від 40 тілом додатково можуть містити засоби для утридо 50мас.%, метилолові сполуки, такі як триметимання вологи, які забезпечують регулювання вололетан, триметилолпропан, триметилолбутан, логості обробленої шкіри та дозволяють поряд із пентаеритрит і дипентаеритрит, коротколанцюгові цим поліпшувати сенсорні властивості засобу для алкілглюкозиди з 1-8 атомами вуглецю в алкільдогляду за тілом. Як такі засоби для утримання ному залишку, такі як метил- і бутилглюкозиди, вологи можуть використовуватися природні аміноцукроспирти з 5-12 атомами вуглецю, такі як сорбіт кислоти, піролідонкарбонова кислота, молочна або маніт, цукри з 5-12 атомами вуглецю, такі як кислота і її солі, лактит, сечовина і її похідні, сечоглюкоза або сахароза, аміноцукри, такі як глюкава кислота, глюкозамін, креатинін, продукти розмін, а також діалканоламіни, такі як діетаноламін щеплення колагену, хітозан або його солі/похідні. або 2-аміно-1,3-пропандіол. Так само як засоби для утримання вологи можуть Пропоновані у винаході засоби для догляду за використовува тися поліоли і їх похідні, такі як глітілом для підвищення їх в'язкості та при необхідцерин, дигліцерин, тригліцерин, етиленгліколь, ності для їх згущення додатково можуть містити пропіленгліколь, бутиленгліколь, пентиленгліколь, регулятори в'язкості. Як подібні регулятори в'язкоеритрит і 1,2,6-гексантріол, поліетиленгліколі, такі сті можна використовувати природні гідрогелеутяк ПЕГ-4, ПЕГ-6, ПЕГ-7, ПЕГ-8, ПЕГ-9, ПЕГ-10, ворювачі, такі як ксантанова камедь, гуарова каПЕГ-12, ПЕГ-14, ПЕГ-16, ПЕГ-18 і ПЕГ-20, цукри і медь, агар, альгінати та тілози, модифіковані їх похідні, такі як фруктоза, глюкоза, мальтоза, полісахариди, такі як прості й складні ефіри целюмальтіт, маніт, інозит, сорбіт, сахароза, трегалоза, лози, наприклад, карбоксіетилцелюлоза, метилцексилоза, ксиліт і глюкуронова кислота і її солі, а люлоза, гідроксіетилцелюлоза, метилгідроксіетилтакож етоксилований сорбіт, такий як Sorbeth-6, целюлоза й метилгідроксипропілцелюлоза, Sorbeth-20, Sorbeth-30 і Sorbeth-40. Крім цього для неорганічні гідроколоїди, такі як бентоніти, алюмозастосування як засоби для утримання вологи силікати магнію та діоксид кремнію, синтетичні придатні мед і отверділий мед, отверділі гідролізагідроколоїди, такі як поліакрилати (продукти серії ти крохмалю, так само як і суміші отверділого білка карбополів і пемуленів, що вип ускаються фірмою пшениці та співполімеру ПЕГ-20 з ацетатом. Як Goodrich, продукти серії синталенів, що випусказасоби для утримання вологи бажано застосовуються фірмою Sigma, продукти серії келтролів, що вати гліцерин, дигліцерин, тригліцерин або бутивипускаються фірмою Кеlсо, продукти серії сепігеленгліколь. лей, що випускаються фірмою Seppic, і продукти Пропоновані у винаході засоби для догляду за серії Salcare, що випускаються фірмою Allied тілом можуть далі містити силікони зі структурою Colloids), незшиті або зшиті поліолами поліакрилотипу циклометиконів, диметиконів, диметилполіві кислоти, поліакриламіди, полівінілові спирти та силоксанів, поліметилфенілсилоксанів, циклічних полівінілпіролідони, електроліти, такі як поварена силіконів, а також аміномодифікованих, модифікосіль і хлорид амонію, а також аніонні, цвіттеріонні, ваних жирними кислотами, спиртами, простими амфотерні та неіонні співполімери, такі як співпополіефірами, епоксимодифікованих, модифіковалімери вінілацетату із кротоновою кислотою, співних фтором, глікозидами та алкілами силіконових полімери вінілпіролідону з вінілакрилатом, співпосполук. Крім цього можна використовувати симетілімери вінілацетату з бутилмалеатом і кони, які являють собою суміші диметиконів із сеізоборнілакрилатом, співполімери метилвінілових редньою довжиною ланцюга від 200 до 300 димеефірів з малеїновим ангідридом і їх складні ефіри, тилсилоксанових ланок і діоксиду кремнію або співполімери акриламідопропілтриметиламогідрованих силікатів. нійхлориду з акрилатами, співполімери октилакриДо складу пропонованих у винаході засобів ламіду з метилметакрилатом, третдля догляду за тілом додатково можуть входити бутиламіноетилметакрилатом і 2антиоксиданти, здатні переривати ланцюг фотохігідроксипропілметакрилатом, співполімери вінілпімічних реакцій, що ініціюються при проникненні ролідону з вінілацетатом і потрійні співполімери УФ-випромінювання в шкіру. Для застосування як вінілпіролідону, диметиламіноетилметакрилату та такі антиоксиданти придатні амінокислоти, такі як вінілкапролактаму. Інші придатні для застосування гліцин, гістидин, тірозин, триптофан і їх похідні, в пропонованих у винаході засобах для догляду за пептиди, такі як D,L-карнозин, D-карнозин, Lтілом загусники представлені в [Cosm. Toil. 108, карнозин і їх похідні, такі, наприклад, як ансерин, 1993, с. 95]. каротиноїди та каротини, такі як альфа-каротин, До складу пропонованих у винаході засобів бета-каротин, лікопін і їх по хідні, хлорогенова кисдля догляду за тілом можуть входити, крім того, лота і її похідні, ліпонова кислота і її похідні, такі як консерванти, які дозволяють запобігти бактеріальдигідроліпонова кислота, ауротіоглюкоза, пропілтіному розкладанню інгредієнтів засобу для догляду оурацил і інші тіоли, такі як тіоредоксин, глутатіон, за тілом при його зберіганні. Як такі консерванти цистеїн, цистин і цистамін і їх глікозилові, Nможна використовувати феноксіетанол, розчин ацетилові, метилові, етилові, пропілові, амілові, 21 85017 22 бутилові, ла урилові, пальмітоїлові, олеїлові, гамнів, такі як 2,4,6-трианіліно-(n-карбо-2'-етил-1'ма-лінолеїлові, холестерилові й гліцерилові ефіри, гексилокси)-1,3,5-триазин, октилтриазон, відомий з а також їх солі, ділаулілтіодипропіонат, дистеари[EP-A 0818450], і діоктилбутамідотриазон (Uvasorb лтіодипропіонат і тіодипропіонова кислота і її ефіHEB), пропан-1,3-діони, такі як 1-(4-третри, прості ефіри, пептиди, ліпіди, нуклеотиди, нукбутилфеніл)-3-(4'-метоксифеніл)пропан-1,3-діон, а леозиди та солі, сульфоксімінові сполуки, такі як також похідні кетотрицикло(5.2.1.0)декану, відомі з бутіонінсульфоксіміни, гомоцистеїнасульфоксимін, [EP-A 0694521]. Як водорозчинні фільтри УФбутіонінсульфони та пента-, гекса- і гептатіонінсупроменів спектру В можна використовувати 2льфоксилін, сполуки, що утворюють хелатні комфенілбензімідазол-5-сульфокислоту і її солі з лужплекси з металами, такі як жирні альфаними та лужноземельними металами, її амонієві, гідроксикислоти, пальмітинова кислота, фітинова алкіламонієві, алканоламонієві та глюкамонієві кислота, лактоферин, альфа-гідроксикислоти, насолі, сульфокислотні похідні бензофенонів, пересамперед лимонна кислота, молочна кислота і важно 2-гідрокси-4-метоксибензофенон-5яблучна кислота, гумінова кислота, жовчна кислосульфокислоту і її солі, а також сульфокислотні та, екстракти жовчі, білірубін, білівердин, етиленпохідні 3-бензиліденкамфори, такі як 4-(2-оксо-3діамінтетраоцтова кислота й етиленглікольтетраоборніліденметил)бензолсульфокислота, 2-метилцтова кислота, ненасичені жирні кислоти і їх 5-(2-оксо-3-борніліден)сульфокислота і їх солі. Як похідні, такі як гамма-ліноленова кислота, лінолеорганічні фільтри УФ-променів спектру А можна ва кислота й олеїнова кислота, фолієва кислота і її використовува ти похідні бензоїлметану, такі як 1похідні, убіхінон, убіхінол і їх похідні, вітамін C і (4'-трет-бутилфеніл)-3-(4'-метоксифеніл)пропанйого похідні, такі як аскорбілпальмітат, аскорбіл1,3-діон, 4-трет-бутил-4'-метоксидибензоїлметан фосфа т магнію і аскорбілацетат, токофероли і їх (Parsol 1789) і 1-феніл-3-(4'похідні, такі як ацетат вітаміну E, а також вітамін А ізопропілфеніл)пропан-1,3-діон, а також відомі з та його похідні, такі як пальмітат вітаміну А. Як [DE 19112033] єнамінові сполуки. Очевидно, що антиоксиданти можуть використовува тися, крім фільтри УФ-променів спектру А і спектру В можна того, р утинова кислота і її похідні, такі як альфатакож використовувати в суміша х між собою. Краглікозилрутин, ферулова кислота, фур фуриліденгщі в цьому відношенні комбінації складаються з люцитол, карнозин, бутилгідрокситолуол, бутилгіпохідних бензоїлметану, таких як 4-трет-бутил-4'дроксіанізол, нордигідрогваякосмоляна кислота, метоксидибензоїлметан, і 2-етилгексилового ефіру нордигідрогваяретова кислота, тригідроксибути2-ціано-3,3-фенілкоричної кислоти в сполученні з рофенон, сечова кислота і її похідні, маноза і її ефірами коричної кислоти, такими як 2похідні, супероксид-дисмутаза, цинк і його похідні, етилгексиловий ефір 4-метоксикоричної кислоти, такі як оксид цинку, селен і його похідні, такі як пропіловий ефір 4-метоксикоричної кислоти або селенометіонін, а також стильбени і їх похідні, такі ізоаміловий ефір 4-метоксикоричної кислоти. У як оксид стильбену. подібних комбінаціях переважно використовувати Пропоновані у винаході засоби для догляду за також водорозчинні фільтри, такі як 2тілом можуть, крім того, містити ультрафіолетові фенілбензімідазол-5-сульфокислота і її солі з луж(УФ-) фільтри, які поглинають УФ-промені спектру ними та лужноземельними металами і її амонієві, А і/або спектру В. Як такі УФ-фільтри можна при алкіламонієві, алканоламонієві та глюкамонієві цьому використовувати органічні речовини, які солі. Для застосування як неорганічні світлозахисможуть бути масло- або водорозчинними або ж не ні пігменти придатні високодисперсні порошкові розчинними, так само як і неорганічні пігменти. оксиди металів, переважно в гідрофобованому Для застосування як маслорозчинні УФ-фільтри вигляді, насамперед порошковий діоксид титану, придатні 3-бензиліденкамфора, 3порошковий оксид алюмінію, порошковий оксид бензиліденноркамфора і їх похідні, такі як 3-(4цинку та порошкові змішані оксиди з елементами метилбензиліден)камфора, відома з [EP-A Si, Ti, Al, Zn, Fe, В, Zr і/або Ce. Краще застосову0693471], 4-амінобензойна кислота, переважно 2вати так називані мікро- або нанопігменти, середетилгексиловий ефір 4-(диметиламіно)бензойної ній діаметр частинок яких становить менш ніж кислоти, 2-октиловий ефір 4100нм, краще від 5 до 50нм, насамперед від 15 до (диметиламіно)бензойної кислоти та аміловий 30нм. Частинки таких пігментів можуть мати сфеефір 4-(диметиламіно)бензойної кислоти, ефіри ричну форму, однак у принципі цілком можна викоричної кислоти, переважно 2-етилгексиловий користовувати й пігменти із частинками еліпсоїдної ефір 4-метоксикоричної кислоти, пропіловий ефір або будь-якої іншої форми, відмінної від сферич4-метоксикоричної кислоти, ізоаміловий ефір 4ної. Як приклад наявних у продажу неорганічних метоксикоричної кислоти та 2-етилгексиловий світлозахисних пігментів можна назвати діоксиди ефір 2-ціано-3,3-фенілкоричної кислоти (октокрититану, які мають покриття, UV-Titan M212, M 262 і лен), ефіри саліцилової кислоти, переважно 2X 111 фірми Kemira, AEROXIDE TiO 2 Р25, PF2, T етилгексиловий ефір саліцилової кислоти, 4805 і T 817 фірми Degussa, Micro Titanium Dioxide ізопропілбензиловий ефір саліцилової кислоти та MT-150 W, МТ-100 AQ, МТ-100 SA, MT-100HD і гомоментиловий ефір саліцилової кислоти, похідні МТ-100 TV фірми Тауса, Eusolex T2000 фірми бензофенону, переважно 2-гідрокси-4Merck, Zinc Oxide neutral H&R і Zinc Oxide NDM метоксибензофенон, 2-гідрокси-4-метокси-4'фірми Haarmann & Reimer, а також Z-Cote і Z-Cote метилбензофенон і 2,2'-дигідрокси-4HP1 фірми BASF. Інші придатні для застосування метоксибензофенон, ефіри бензальмалонової УФ-фільтри відомі з [оглядової статті P. Finkel, кислоти, переважно ді-2-етилгексиловий ефір 4опублікованої в журналі SOFW, 122, 1996, с. 543, а метоксибензомалонової кислоти, похідні триазитакож з Parf. Kosm. 3, 1999, с. 11]. 23 85017 24 До складу пропонованих у винаході засобів утримувати їх за рахунок зниження парціального для догляду за тілом, призначених для обробки тиску окремих компонентів. Як основний комповолосся, можуть, крім того, входити діючі речовинент абсорбенти запахів містять, наприклад, комни проти лупи. Як такі діючі речовини проти лупи плексну цинкову сіль рицинолевої кислоти або можуть використовуватися 1-гідрокси-4-метил-6спеціальні, які мають в основному нейтральний (2,4,4-триметилпентил)-2-(1Н)запах ароматизатори, відомі спеціалістам за напіридинонмоноетаноламін, клімбазол, кетоконазвою "фіксатори", такі як екстракти з лабдануму, зол, елубіол, дисульфід селену, колоїдна сірка, стиракс або визначені похідні абіетинової кислоти. тіополіетиленглікольсорбітанмоноолеат, тіорициДо складу пропонованих у винаході засобів нолполіетоксилат, дистиляти сірчаної смоли, салідля догляду за тілом можуть належати, крім того, цилова кислота в комбінації з гексахлорофеном, біогенні діючі речовини, такі як токоферол, ацетат Na-сульфосукцинат моноетаноламідів ундецилетокоферолу, пальмітат токоферолу, аскорбінова нової кислоти, продукти конденсації білків з ундекислота, (дезокси)рибонуклеїнова кислота та проциленовою кислотою, піритіон цинку, піритіон дукти її фрагментації, бета-глюкани, ретинол, біалюмінію та піритіон магнію. саболол, аллантоїн, фітантріол, пантенол, пантоПропоновані у винаході засоби для догляду за тенова кислота, органічні кислоти плодів, альфатілом додатково можуть містити дезодоруючі діючі гідроксикислоти, амінокислоти, цераміди, псевдоречовини. Для застосування як такі дезодоруючі цераміди, ефірні масла, а також вітамінні комплекдіючі речовини, придатні в'язкі солі металів, які си. Як біогенні діючі речовини можна використовумають пригнічуючу потовиділення дію, антибактевати також рослинні екстракти, насамперед ріальні засоби, інгібітори ферментів і абсорбенти екстракти, одержувані з арніки, берези, ромашки, запахів, при цьому зазначені матеріали можна коренів реп'яха, лишайника бородатого, тополі, використовува ти індивідуально або в різних комбікропиви, різних видів вишні, бамбарського землянаціях. В'язкими солями металів із пригнічуючою ного горіха та шкарлупи волоського горіха. потовиділення дією можуть бути хлоргідрати алюПропоновані у винаході засоби для догляду за мінію, алюмохлоргідрати цирконію, гідроксилактатілом можуть далі містити барвники, при цьому ти алюмінію, а також солі цинку. Як приклад подібможливе використання й розчинних барвників, і них наявних у продажу в'язких солей металів нерозчинних пігментів. Як розчинні барвники можможна назвати продукти Locron фірми Clariant і на використовувати барвники рослинного та тваRezal 36G фірми Reheis. Як антибактеріальні заринного походження, такі як бетанін, біксін, кармін, соби можуть використовуватися в принципі всі каротин, хлорофіл або сепія, а також синтетичні речовини зі спрямованою проти грампозитивних органічні барвники, такі як азобарвники, антрахібактерій дією, такі, наприклад, як N-(4-хлорфеніл)нонові барвники або трифенілметанові барвники, N'-(3,4-дихлорфеніл)сечовина, 2,4,4'-трихлор-2'переважно розчинні або здатні диспергуватися у гідроксидифеніловий ефір (триклозан), 4-хлор-3,5воді. Як нерозчинні пігменти можна використовудиметилфенол, 2,2'-метилен-біс-(6-бром-4вати природні неорганічні пігменти, такі як охра, хлорфенол), 3-метил-4-(1-метилетил)фенол, 2умбра, болюс (червона крейда), сієнська земля бензил-4-хлорфенол, 3-(4-хлорфенокси)-1,2або крейда, а також синтетичні неорганічні пігменпропандіол, 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат, хлорти, такі як оксиди заліза, ультрамарин, діоксид гексидин, 3,4,4'-трихлоркарбанілід (TXK), тимол, титану, оксид цинку та пігменти на основі слюди, тиміанова олія, евгенол, гвоздикова олія, ментол, насамперед пігменти з перламутровим блиском. м'ятна олія, фарнезол, феноксіетанол, гліцеринПропоновані у винаході засоби для догляду за монокапринат, гліцеринмонокаприлат, гліцеринтілом для надання їм приємного запаху можуть монолаурат (ГМЛ), дигліцеринмонокапринат містити також парфумерні масла. Використовувані (ДМК), а також N-алкіламіди саліцилової кислоти, в цих цілях парфумерні масла звичайно являють такі як н-октиламід саліцилової кислоти або нсобою суміші різних пахучи х (запашних) речовин, дециламід саліцилової кислоти. Як інгібітори ферякі можуть бути й природними, і синтетичними. Із ментів можна використовувати інгібітори естерази, числа природних пахучих речовин у пропонованих переважно триалкілцитрати, такі як триметилциту винаході засобах для догляду за тілом можуть рат, трипропілцитрат, триізопропілцитрат, трибувикористовува тися екстракти, одержувані із квіток, тилцитрат і насамперед триетилцитрат, стеролсустебел і листя рослин, плодів, плодової шкірки, льфати та стеролфосфати, такі як сульфат, коріння рослин, дерев'янистих рослин, трав'янисвідповідно фосфат ланостерину, холестерину, тих рослин і трав, хвої та віток, а також смоли та кампестерину, стигмастерину та ситостерину, дибальзами. Як приклад придатних для застосуванкарбонові кислоти і їх ефіри, такі як глутарова кисня в пропонованих у винаході засобах для догляду лота, моноетиловий ефір глутарової кислоти, діеза тілом можна назвати цибет і бобровий струмінь. тиловий ефір глутарової кислоти, адипінова Типові синтетичні пахучі речовини являють собою кислота, моноетиловий ефір адипінової кислоти, продукти типу складних ефірів, простих е фірів, діетиловий ефір адипінової кислоти, малонова альдегідів, кетонів, спиртів і вуглеводнів. До пахукислота і її діетиловий ефір, а також гідроксикарчих речовин типу складних ефірів належать, набонові кислоти і їх ефіри, такі, наприклад, як липриклад, бензилацетат, n-третмонна кислота, яблучна кислота, винна кислота, бутилциклогексилацетат, ліналілацетат, фенілевинна кислота або діетиловий ефір винної кислотилацетат, ліналілбензоат, бензилформіат, алілти. Для застосування як абсорбенти запахів прициклогексилпропіонат, стиралілпропіонат і бензилдатні речовини, здатні поглинати сполуки, які масаліцилат. До простих ефірів належать, ють неприємний запах, і практично повністю наприклад, бензилетиловий ефір, до альдегідів 25 85017 26 належать, наприклад, лінійні граничні альдегіди та парфумерні масла й як такі можуть використо(алканали) з 8-18 атомами вуглецю, цитраль, цитвуватися сполуки, які вже розглянуті вище як можронелаль, цитронелілоксіацетальдегід, цикламеливі компоненти пропонованих у винаході засобів нальдегід, гідроксицитронелаль, ліліаль і буржодля догляду за тілом. Крім цього пропоновані у нал (bourgeonal), до кетонів, належать, наприклад, винаході ополіскувачі-ароматизатори можуть місіонон і метилцедрилкетон, до спиртів належать, тити також інгібітори посіріння, піногасники, оптичнаприклад, анетол, цитронелол, евгенол, ізоевгені відбілювачі і барвники, придатні для застосунол, гераніол, ліналоол, фенілетанол і терпінеол, вання у складі описаних вище пропонованих у а до вуглеводнів належать головним чином терпевинаході мийних засобів. ни та бальзами. Краще використовувати суміші Приклади різних запашних речовин, які створюють запах із Приклад 1 приємною нотою. Для застосування як парфумерні Одержання цитронелілового ефіру хлороцтомасла придатні також ефірні олії зі зниженою летвої кислоти кістю, які звичайно використовують як ароматичні Суміш із 94,5г (1,0моль) монохлороцтової кискомпоненти, наприклад, шавлієва олія, ромашкова лоти та 203,2г (1,4моль) 3,7-диметил-6-октен-1-олу олія, гвоздикова олія, олія меліси, м'ятна олія, олія (цитронелолу) нагрівали при тиску 50мбар до з листків коричного дерева, олія із квіток липи, 130°C з витримкою при цій температурі протягом ялівцева олія, ветиверова олія, олібанова олія, 6год, відганяючи при цьому воду, яка утворюється есенція гальбанума, олія лабданума й лавандинов процесі етерифікації, у дистиляційній колонці. ва олія. Бажано використовувати індивідуально Кислотне число одержаної реакційної суміші стаабо у відповідних сумішах бергамотову олію, дигіновило 5мг КОН/г. Цитронелол, який не прореагудромірценол, ліліаль, ліраль, цитронелол, фенілевав, відганяли потім при тиску 6мбар і температурі танол, альфа-гексилкоричний альдегід, гераніол, низу колонки 130°C. У результаті дистиляції залибензилацетон, цикламенальдегід, лінаоол, продукт шку при тиску 6мбар одержали 198г цитронелілоBoisambren Forte, амброксан, індол, гедіон, сандевого ефіру оцтової кислоти у вигляді безбарвної ліс, лимонну олію, мандаринову олію, апельсинову рідини. олію, аліламілгліколют, цикловерталь, лавандиноПриклад 2 ву олію, олію шавлії мускатної, бета-дамаскон, Одержання органополісилоксану стр уктурної олію герані "бурбон", циклогексилсаліцилат, верформули R6-O-[Si(CH3)2-O] n-R6, де n означає число тофікс-кер (Vertofix Coeur), продукт Iso-E-Super, 10, R6 означає -CH2-CH2-N+(CH3)2-CH2-C(O)OY Cl-, продукт Fixolide NP, еверніл, іралдеїн-гамма, феa YOH означає цитронелол нілоцтову кислоту, геранілацетат, бензилацетат, Суміш із 346г (0,4моль) альфа,омега-бiс-(2розеноксид, ромілат, іротил і флорамат. диметиламіноетокси)-полідиметилсилоксану із В ще одному кращому варіанті здійснення висередньою молекулярною масою 865г/моль і 163г находу пропоновані в ньому засоби для обробки (0,7моль) цитронелілового ефіру хлороцтової кистекстилю являють собою ополіскувачілоти нагрівали до 60°C з витримкою при цій темароматизатори. Під поняттям "ополіскувачіпературі протягом 11год. Одержаний продукт місароматизатори" відповідно до винаходу маються тив 4,43мас.% вільного хлориду та 0,05мас.% на увазі рідкі композиції, які містять пропонований органічно зв'язаного хлориду, звідки випливає, що у винаході органополісилоксан у вигляді водної ступінь хімічного перетворення бетаїнового ефіру дисперсії та з яких він осідає на текстильних волосклав 99%. кнах, коли при пранні текстильних виробів у водПриклад 3 ному миючому розчині ополіскувач-ароматизатор Одержання органополісилоксану стр уктурної додають у процесі полоскання, який є наступним формули R6-O-[Si(CH3)2-O] n-R6, де n означає число за пранням, до використовуваної для полоскання 50. R6 означає -CH2-CH2-N+(CH3)2-H2-C(O)OY Cl -, a води. YOH означає цитронелол До складу ополіскувачів-ароматизаторів, які Суміш із 308,5г (0,08моль) альфа,омега-бiс-(2містять пропонований у винаході органополісилокдиметиламіноетокси)-полідиметилсилоксану із сан у рідкому вигляді, бажано додатково включати середньою молекулярною масою 3856г/моль і принаймні один емульгатор, який утворює із рід32,6г (0,14моль) цитронелілового ефіру хлороцтоким органополісилоксаном стабільну пряму емувої кислоти нагрівали до 60°C з витримкою при цій льсію. Для застосування як такі емульгатори у температурі протягом 56год. Одержаний продукт пропонованих у винаході ополіскувачахмістив 2,29мас.% вільного хлориду та 0,04мас.% ароматизаторах придатні зазначені вище як можорганічно зв'язаного хлориду, звідки випливає, що ливі компоненти пропонованих у винаході засобів ступінь хімічного перетворення бетаїнового ефіру для догляду за тілом аніонні, неіонні та амфотерні склав 98%. емульгатори. Приклад 4 До складу пропонованих у винаході ополіскуЗалежність виділення цитронелолу з водних вачів-ароматизаторів бажано також включати будисперсій органополісилоксану із прикладу 3 від ферні компоненти, які дозволяють підтримувати значення рН значення рН ополіскувача-ароматизатора в межах Виділення цитронелолу з органополісилоксану від 5 до 9, краще від 6 до 8. визначали при кімнатній температурі в наявних у Пропоновані у винаході ополіскувачіпродажу буферних розчинах зі значенням рН 3,6 і ароматизатори можуть, крім того, містити й інші 9. Для цього 0,5г органополісилоксану із прикладу компоненти, до яких належать, наприклад, гідро3 і 0,5г емульгатора Rewopal C6 (полігліколевий тропи, регулятори в'язкості, консерванти, силікони ефір моноетаноламіду жирної кислоти кокосової 27 85017 28 олії) доповнювали буферним розчином до об'єму шину через її відділення для ополіскувача на 50мл, потім протягом 1хв емульгували на ультраостанньому циклі полоскання. Випрані футболки звуковій бані та стабільні емульсії, що утворилися, віджимали в барабані пральної машини, після чого зберігали при кімнатній температурі. Після закінїх сушили на відкритому повітрі на мотузці для чення зазначених нижче в таблиці 1 проміжків часу білизни протягом принаймні 4 днів до повного вивідбирали зразки, екстрагували їх толуолом і за вітрювання запаху. При наступному збризкуванні допомогою газової хроматографії визначали кільфутболок 1%-вим за масою розчином лимонної кість виділеного цитронелолу. У таблиці 1 наведекислоти з'явився відчутний запах цитронелолу. ні кількості цитронелолу, який виділився залежно Навіть після закінчення 4-тижневого зберігання від тривалості зберігання тазначення рН буферфутболок в сухих умовах після їх збризкування ного розчину, при цьому зазначені в таблиці дані розчином лимонної кислоти все ще відчувався являють собою усереднені за двома дослідами явно виражений запах цитронелолу. значення. Результати вимірювань свідчать про те, Приклад 6 що в результаті диспергування під дією ультразвуЗастосування органополісилоксану із прикладу ку виділилося вже близько 9% цитронелолу. Після 3 у складі ополіскувача-ароматизатора, пом'якшуцього кількість цитронелолу, який виділився, збіюча дія органополісилоксану на текстильні волокльшувалося протягом 24год всього лише на прина близно 2%, що підтверджує стабільність бетаїноБавовняні махрові рушники загальною масою вого ефіру. При значенні ж рН 3 кількість 3кг і розміром 80´50см фірми Frottana Textil з пицитронелолу, який виділився протягом 24год зротомою масою 350г/м 2 прали двічі при 95°C у автосла ще на приблизно 42%. матичній пральній машині Miele Mondia 1120 з використанням при кожному пранні по 75г мийного Таблиця 1 засобу IEC-A Base фірми WKF-Testgewebe і двічі без використання цього мийного засобу і віджимаКількість цитронелолу, який виділився ли в барабані пральної машини при швидкості його обертання 1200хв-1. Потім випрані рушники суТривалість зберігання в годинах рН3 рН6 рН9 шили на мотузці для білизни на відкритому повітрі. 10г одержаної аналогічно прикладу 5 емульсії 0,25 10,3 9,4 8,8 ополіскувача-ароматизатора розбавляли при пе2 9,8 8,7 ремішуванні водопровідною водою до об'єму 2л. 2,5 17,3 Один рушник з випраної тестованої тканини в 24 52,0 11,1 10,8 складеному вдвічі вигляді поміщали в бак розмі36 62,0 11,4 ром 40´50см і заливали розведеною емульсією ополіскувача-ароматизатора. Тканину витримуваПриклад 5 ли в баку протягом 10хв при однократному її переЗастосування органополісилоксану із прикладу вертанні, після чого протягом 2хв віджимали в ба3 у складі ополіскувача-ароматизатора, осідання рабані пральної машини при швидкості його органополісилоксану на текстильних волокнах і обертання 1200хв-1 і на завершення сушили на виділення цитронелолу під дією кислоти білій мотузці на відкритому повітрі. Після сушіння 9 20г органополісилоксану із прикладу 3 і 5,0г людей оцінювали м'якість обробленої махрової продукту Rewopal LA6 (етоксилат лаурилового тканини на дотик за 5-бальною системою від 0 спирту з 6 етиленоксидними ланками) емульгува(цупка тканина) до 5 (дуже м'яка тканина). Для ли перемішуванням з 75г буферного розчину зі порівняння оцінювали махровий рушник, оброблезначенням рН 7. У результаті одержували 100г ний емульсією ополіскувача-ароматизатора, для емульсії ополіскувача-ароматизатора. одержання якого замість органополісилоксану із У побутовій пральній машині при 40°C прали прикладу 3 використовували четвертинний полісибавовняні футболки загальною масою 3,5кг із вилоксан зі структурою сполуки формули (III) з [EP-A користанням основного мийного засобу, який не 1199350] з 50-ма, а не 30-ма ланками [Si(CH3)2O]. містить парфумерне масло, який відповідає рекоДля порівняння оцінювали також махровий рушмендаціям дослідницького центра ник, оброблений не емульсією ополіскувачаWaschereiforschungsanstalt Krefeld. Емульсію опоароматизатора, а водопровідною водою. ліскувача-ароматизатора подавали в пральну маТаблиця 2 М'якість тканини на дотик після обробки емульсією ополіскувача-ароматизатора Ополіскувач-ароматизатор Органополісилоксан із прикладу 3 Четвертинний полісилоксан відповідно до [EP-A 1199350] (не відповідає винаходу) Без використання ополіскувача-ароматизатора Результати дослідів свідчать про те, що пропонована у винаході емульсія ополіскувачаароматизатора дозволяє досягти при обробці М'якість на дотик (максимально 45 балів) 32 34 0 бавовняної тканини такої ж м'якості на дотик, яка досягається при використанні наявних у продажу пом'якшувачів білизни. 29 Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко 85017 Підписне 30 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Alcohol odorous substance-releasing polysiloxane, textile treating agent, detergent, perfume detergent and a body care agent

Автори англійською

Koehle Hans-Juergen, Salomon Thomas, Smith Ronald Coleman Jr.

Назва патенту російською

Полисилоксан, который выделяет ароматический спирт, средство для обработки текстиля, моющее средство, ополаскиватель-ароматизатор и средство для ухода за телом или средство личной гигиены

Автори російською

Кьоле Ханс-Юрген, Саломон Томас, Смит Роналд Коулман Джр.

МПК / Мітки

МПК: D06M 15/00, C08G 77/00, A61K 8/58, C11D 3/50, C11B 9/00

Мітки: виділяє, спирт, особистої, обробки, ополіскувач-ароматизатор, пахучий, догляду, тілом, засіб, мийний, гігієни, полісилоксан, текстилю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/15-85017-polisiloksan-yakijj-vidilyaeh-pakhuchijj-spirt-zasib-dlya-obrobki-tekstilyu-mijjnijj-zasib-opoliskuvach-aromatizator-ta-zasib-dlya-doglyadu-za-tilom-abo-zasib-osobisto-gigiehni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Полісилоксан, який виділяє пахучий спирт, засіб для обробки текстилю, мийний засіб, ополіскувач-ароматизатор та засіб для догляду за тілом або засіб особистої гігієни</a>

Подібні патенти